Szkolenia System Monitoring

Szkolenia System Monitoring

Praktyczne szkolenia na żywo z System Monitoring to kursy prezentujące narzędzia używane do monitorowania zasobów systemowych oraz wydajności w systemie komputerowym. Podczas tych szkoleń możesz poznać oprogramowanie Zabbix, Nagios, Fluentd aplikację Munin, czy usługę Sensu.

Szkolenie System Monitoring jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie System Monitoring

Plany szkoleń z technologii System Monitoring

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Egzamin Nagios Certified Administrator to certyfikacja mająca na celu potwierdzenie umiejętności i wiedzy specjalistów IT w zakresie korzystania z Nagios do skutecznego monitorowania i zarządzania siecią. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych administratorów systemów, którzy chcą przygotować się do egzaminu Nagios Certified Administrator. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zdobądź dogłębną wiedzę na temat Nagios, w tym instalacji, konfiguracji i administracji. Wykorzystanie Nagios do monitorowania sieci, serwerów i aplikacji. Wdrożenie zaawansowanych technik monitorowania dla różnych środowisk IT, w tym chmury i zwirtualizowanych infrastruktur. Konfigurowanie alertów, zarządzanie powiadomieniami i generowanie raportów w celu zapewnienia proaktywnego zarządzania siecią. Podejdź do egzaminu Nagios Certified Administrator z pewnością siebie.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Egzamin Nagios Certified Professional to certyfikat mający na celu potwierdzenie wiedzy specjalistycznej w zakresie Nagios, wiodącego oprogramowania do monitorowania sieci. Egzamin ten jest oceną biegłości w instalowaniu, konfigurowaniu i zarządzaniu Nagios Core i Nagios XI, zapewniając ich zdolność do skutecznego monitorowania infrastruktury IT. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych administratorów systemów, którzy chcą przygotować się do egzaminu Nagios Certified Professional. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zdobądź solidne podstawy zarówno w Nagios XI, jak i Nagios Core, w tym ich architekturze i kluczowych komponentach. Skuteczne monitorowanie hostów, usług i komponentów sieciowych przy użyciu Nagios. Używanie Nagios do wizualizacji danych, pulpitów nawigacyjnych i raportowania. Pewne przystąpienie do egzaminu Nagios Certified Professional.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Datadog to platforma monitorowania dla aplikacji opartych na chmurze, która zapewnia narzędzia do monitorowania serwerów i baz danych. Pomaga określić wskaźniki wydajności i monitorować zdarzenia dla infrastruktury i usług opartych na chmurze. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą dowiedzieć się, jak Datadog działa w monitorowaniu serwerów, baz danych oraz aplikacji i usług w chmurze. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dowiedz się i zrozum, jak działa narzędzie do monitorowania Datadog. Zrozumienie podstawowych pojęć i funkcji Datadog. Skonfiguruj Datadog do monitorowania infrastruktury i zarządzania kontami. Korzystanie z Datadog Application Performance Monitoring (APM) i ciągłego profilowania.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Nagios to narzędzie do monitorowania systemów IT, które monitoruje sieć pod kątem problemów i rozwiązuje problemy z infrastrukturą IT. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych administratorów systemów, którzy chcą poznać i wykorzystać zaawansowane funkcje i komponenty Nagios do monitorowania IT. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie architektury Nagios, komponentów i zaawansowanych strategii monitorowania. Wdrażanie zaawansowanego monitorowania usług i rozszerzanie funkcjonalności Nagios. Poznaj dodatki Nagios i zaawansowane techniki.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Netdata to rozwiązanie open-source do monitorowania wydajności infrastruktury i rozwiązywania problemów, które upraszcza gromadzenie danych w czasie rzeczywistym dotyczących metryk systemu, sprzętu i aplikacji. Netdata pomaga użytkownikom wizualizować i przechowywać dane, ustawiać alerty dotyczące problemów z wydajnością i zbierać tysiące metryk przy zerowej konfiguracji. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów, inżynierów DevOps i specjalistów IT, którzy chcą zainstalować, skonfigurować i zarządzać Netdata funkcjami do zbierania i monitorowania metryk infrastruktury. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zbieraj metryki systemu i aplikacji. Wizualizacja danych w czasie rzeczywistym. Monitorowanie stanu wydajności. Rozwiązywanie problemów z wydajnością w miarę ich pojawiania się.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Poznaj wartość biznesową i możliwości produktu Power Platform. Twórz proste aplikacje Power Apps, łącz dane za pomocą usługi Common Data Service, twórz pulpity nawigacyjne Power BI, automatyzuj procesy za pomocą usługi Power Automate i twórz chatboty za pomocą usługi Power Virtual Agents Po ukończeniu tego kursu studenci będą w stanie
  Opis składników platformy Power Platform Opis usługi Common Data Service, konektorów i konstruktora AI Opisanie scenariuszy obejmujących różne chmury w ramach M365, Dynamics 365, Microsoft Azure i usług innych firm. Identyfikacja korzyści i możliwości Power Platform Identyfikacja podstawowych funkcji i wartości biznesowej komponentów Power Platform Wdrażanie prostych rozwiązań za pomocą Power Apps, Power Automate, Power BI i Power Virtual Agents
21 godzin
Zenoss Community Edition to platforma do zarządzania aplikacjami, serwerami i siecią w celu monitorowania dostępności, inwentaryzacji/konfiguracji, wydajności i zdarzeń. Oparta jest na serwerze aplikacji Zope. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla administratorów, którzy chcą używać Zenoss do monitorowania sieci fizycznych i wirtualnych w chmurze i lokalnie. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Zenoss. Zrozumienie modelu Zenoss do monitorowania sieci w czasie rzeczywistym. Wykonywanie podstawowych zadań administracyjnych w Zenoss. Monitorowanie urządzeń, zdarzeń i usług. Zapewnienie najwyższej wydajności aplikacji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
Pięciodniowy kurs demonstruje poprzez praktyczną praktykę podstawy Nagios.
21 godzin
Kurs obejmuje instalację, planowanie i konfigurację Nagios Core Poziom tego kursu to średniozaawansowany
21 godzin
Nagios XI to oprogramowanie do monitorowania serwerów i sieci dla przedsiębiorstw. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować i obsługiwać Nagios XI, przechodząc przez proces zarządzania serwerami Linux i Windows w serii praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych na żywo. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Nagios XI Monitorowanie maszyn z systemami Windows i Linux Monitorowanie urządzeń sieciowych Wykonywanie zadań administracyjnych, w tym tworzenie kopii zapasowych, przywracanie i planowanie przestojów Nagios XI
Publiczność
  Administratorzy systemu
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą skonfigurować architekturę, w której wszystko jest rejestrowane. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Fluentd. Zbieranie logów z dużej liczby różnych serwerów. Ujednolicenie warstwy logowania w organizacji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Szkolenie obejmuje podejścia do rejestrowania dla różnych typów systemów. Prosimy o kontakt w celu ustalenia zakresu dla konkretnych systemów (syslog, Apache, Nginx, IoT, ElasticSearch, MongoDB, Hadoop itp.). Aby dowiedzieć się więcej o Fluentd, odwiedź stronę: https://www.fluentd.org/
14 godzin
Ten kurs koncentruje się na praktycznym wdrożeniu i narzędziach. Kurs obejmuje instalację, planowanie i konfigurację Zabbix
7 godzin
Munin to narzędzie do monitorowania o otwartym kodzie źródłowym, które pomaga administratorom systemów monitorować zasoby, takie jak serwery, stacje robocze, sieci, sieci SAN, aplikacje, urządzenia sieciowe itp. Pokazuje trendy zasobów i zapewnia wgląd w pytania takie jak "co właśnie stało się, aby zabić naszą wydajność? " Zawiera narzędzia do wizualizacji i jest dostępny w różnych wersjach Linux i FreeBSD. Format kursu Duży nacisk na praktykę. Większość koncepcji jest poznawana poprzez przykłady, ćwiczenia i praktyczny rozwój.
14 godzin
Sensu to usługa telemetrii i monitorowania dla infrastruktur wielochmurowych na dużą skalę. Sensu jest przeznaczone dla dynamicznych infrastruktur, które wymagają zmiany podejścia do systemów monitorowania, których tradycyjne systemy monitorowania nie są w stanie zapewnić. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów devops, którzy chcą tworzyć systemy monitorowania dla infrastruktur wielochmurowych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Monitoruj przedsiębiorstwo z dowolnej chmury. Korzystaj z automatycznego skalowania i widoczności w czasie rzeczywistym, aby tworzyć zaawansowane systemy monitorowania. Uwierzytelnianie systemu monitorowania za pomocą interfejsu API Sensu. Udostępniaj zaprogramowane przepływy pracy monitorowania członkom zespołu.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie System Monitoring, System Monitoring boot camp, Szkolenia Zdalne System Monitoring, szkolenie wieczorowe System Monitoring, szkolenie weekendowe System Monitoring, Kurs System Monitoring,Kursy System Monitoring, Trener System Monitoring, instruktor System Monitoring, kurs zdalny System Monitoring, edukacja zdalna System Monitoring, nauczanie wirtualne System Monitoring, lekcje UML, nauka przez internet System Monitoring, e-learning System Monitoring, kurs online System Monitoring, wykładowca System Monitoring

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions