Plan Szkolenia

Wprowadzenie i Podstawy OpenTelemetry 

 • Wprowadzenie do OpenTelemetry
 •  Zrozumienie celów i zalet OpenTelemetry. 
 • Przegląd ekosystemu OpenTelemetry: API, SDK, i narzędzia. 

Podstawy Instrumentacji

 • Instrumentacja aplikacji: metryki, logi i ślady. 
 • Praktyczne zadania: Prosta aplikacja z instrumentacją OpenTelemetry. 

Zaawansowane Techniki Instrumentacji 

 • Instrumentacja zaawansowanych przypadków użycia. 
 • Integracja z różnymi frameworkami i językami programowania. 

Warsztaty i Case Studies

 • Analiza realnych przypadków użycia OpenTelemetry. 
 • Praca nad projektami grupowymi z wykorzystaniem OpenTelemetry. 

Obserwacja i Monitorowanie

 • Wykorzystanie danych z OpenTelemetry do monitorowania aplikacji. 
 • Narzędzia do wizualizacji i analizy danych telemetrycznych. 

Najlepsze Praktyki i Podsumowanie 

 • Omówienie najlepszych praktyk w implementacji OpenTelemetry. 
 • Podsumowanie kursu i dyskusja na temat dalszych kroków w uczeniu się 

Wymagania

Wymagania wstępne:
Basic understanding of cloud-native applications, familiarity with software development and DevOps practices.

Grupa docelowa:
IT professionals, software developers, and DevOps engineers who are interested in implementing observability in their cloud-native applications.

 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (1)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie