Plan Szkolenia

Wprowadzenie

 • Przegląd Nagios
 • Historia i ewolucja Nagios
 • Zrozumienie monitorowania sieci

Instalacja i konfiguracja

 • Wymagania systemowe
 • Instalacja Nagios
 • Podstawowa konfiguracja
 • Konfigurowanie Nagios do monitorowania usług sieciowych

Nagios Core i Nagios XI

 • Różnice między Nagios Core i Nagios XI
 • Praca z Nagios Core
 • Odkrywanie funkcji Nagios XI
 • Przejście z Core do XI

Podstawy monitorowania

 • Podstawy monitorowania z Nagios
 • Monitorowanie hostów i usług
 • Zrozumienie poleceń sprawdzania
 • Konfigurowanie powiadomień i kontaktów

Zaawansowane techniki monitorowania

 • Monitorowanie aplikacji internetowych
 • Monitorowanie Database
 • Monitorowanie usług w chmurze i maszyn wirtualnych
 • Monitorowanie SNMP

Alerty i powiadomienia

 • Konfigurowanie progów alertów
 • Dostosowywanie metod powiadamiania
 • Zarządzanie eskalacją
 • Integracja z narzędziami innych firm

Wizualizacja i raportowanie

 • Praca z Nagios wykresami i tabelami
 • Dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych
 • Generowanie raportów
 • Analizowanie danych monitorowania

Administracja i konserwacja

 • Zarządzanie użytkownikami
 • Strategie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych
 • Aktualizacja i łatanie Nagios
 • Najlepsze praktyki administrowania Nagios

Rozwiązywanie problemów i usuwanie usterek

 • Najczęstsze problemy w Nagios
 • Narzędzia i techniki diagnostyczne
 • Rozwiązywanie problemów z hostem i sprawdzaniem usług
 • Analiza plików dziennika

Przygotowanie do egzaminu na Nagios certyfikowanego administratora

 • Przegląd procesu rejestracji i certyfikacji
 • Wskazówki i zasoby do nauki

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  Podstawowe zrozumienie Nagios Znajomość systemów Linux i sieci

Publiczność

  Administratorzy systemów Specjaliści IT
 21 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (1)

Nadchodzące szkolenia