Szkolenia Cloud Computing

Szkolenia Cloud Computing

Praktyczne szkolenia na żywo Cloud Computing.

Cloud Computing - przetwarzanie w chmurze - polega na przeniesieniu plików na zewnętrzny serwer i uzyskiwanie do nich dostępu poprzez internet (chmurę). Stanowi rozwiązanie problemu dostępu i obsługi ogromnych ilości danych spływających do przedsiębiorstwa. Dzięki przetwarzaniu w chmurze przedsiębiorstwo może ułatwić dostęp do świadczonych przez siebie usług, poprawić wewnętrzny obieg danych oraz zredukować koszty. NobleProg wspomaga zrozumienie zarówno konceptu Cloud Computingu jak i poszczególnych narzędzi wykorzystywanych do jego wdrożenia i obsługi.

Szkolenie w zakresie przetwarzania w chmurze jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Cloud Computing

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Opis
Kurs został stworzony dla osób, które chcą zrozumieć, jak korzystać z chmury obliczeniowej. Korzysta z przykładu Amazon EC2, ale może być dostosowany do innych dostawców.
21 godzin
Opis
Publiczność

Architekci IT, menedżerowie IT średniego szczebla, konsultanci IT

Format kursu

Obecnie 100% wykładów.
14 godzin
Opis
Kurs pozwala zrozumieć i wdrożyć infrastrukturę chmury w oparciu o OpenStack. Uczestnik pozna architekturę i możliwości OpenStack oraz różne scenariusze instalacji.
35 godzin
Opis
Dzień 1 - zapewnia kompleksowe pokrycie podstawowych tematów przetwarzania w chmurze, które dotyczą zarówno technologii, jak i biznesu. Moduł jest podzielony na serię sekcji, z których każda jest połączona z ćwiczeniami praktycznymi.

Dzień 2 - omawia tematy związane z technologią, które dotyczą platform przetwarzania w chmurze. Nie obejmuje on szczegółów implementacyjnych ani programowych, ale zapewnia pokrycie na poziomie koncepcyjnym, koncentrując się na tematach dotyczących architektury usług w chmurze, zagrożeń bezpieczeństwa i technologii w chmurze, wirtualizacji i przetwarzania danych.

Dzień 3 - zapewnia wgląd techniczny w podstawowe platformy przetwarzania w chmurze. Infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS) są badane jako wzorce złożone, składające się z unikalnych i wspólnych bloków konstrukcyjnych. Moduł ten jest zorganizowany jako przewodnik po tych warstwach architektonicznych, opisujący podstawowe komponenty, podkreślający wspólne komponenty i wyjaśniający, w jaki sposób można budować i wdrażać bloki konstrukcyjne za pomocą mechanizmów i praktyk przetwarzania w chmurze

Dzień 4 - opiera się na dniu 3, aby zapewnić głębokie nurkowanie w elastycznych, elastycznych i wielopłaszczyznowych architekturach technologicznych, a także wyspecjalizowanych architekturach rozwiązań, takich jak rozbijanie chmur i równoważenie chmur. Poprzez badanie mechanizmów architektonicznych, technologii przemysłowych i wzorców projektowych opisano zarówno podstawowe, jak i rozszerzone komponenty, które łączą się, aby uzyskać elastyczność, odporność i wielodostępność jako podstawowe cechy platform chmurowych. Dzięki wykorzystaniu tych rodzimych i ulepszonych skalowalności i zestawów funkcji związanych z przełączaniem awaryjnym opisano wyspecjalizowane architektury rozwiązań, które umożliwiają rozerwanie między chmurami a środowiskami lokalnymi i środowiskami w chmurze, a także równoważenie obciążeń środowiska wykonawczego w chmurach w celu zapewnienia wydajności i przełączania awaryjnego.

Dzień 5 - prezentuje uczestnikom serię ćwiczeń i problemów, które mają na celu sprawdzenie ich umiejętności zastosowania wiedzy na tematy omówione wcześniej.
35 godzin
Opis
Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które mają wybór, które rozwiązanie wybrać dla konkretnego problemu. Menedżerowie IT, architekci rozwiązań, kierownicy testów, administratorzy systemów i programiści mogą skorzystać z tego kursu, rozumiejąc korzyści i koszty dostępnych rozwiązań Cloud / SaaS / Iaas.
21 godzin
Opis
Kurs jest przeznaczony dla inżynierów i architektów IT, którzy szukają rozwiązania do obsługi prywatnej lub publicznej chmury IaaS (Infrastructure as a Service).

Cel kursu:

- zdobycie podstawowej wiedzy na temat projektowania, instalacji i administracji OpenStack ,
- przygotowanie do egzaminu EX210 (Red Hat Certified System Administrator w Red Hat OpenStack ),
- automatyczna i ręczna instalacja i konfiguracja klastra OpenStack .
21 godzin
Opis
On demand AWS Architect Certification training course is designed to help professionals to become cloud-enabled using Amazon Web Services. This course is taught with real life examples, helps participants understand the practical application of concepts such as fundamentals of cloud computing, Amazon Web services (AWS), Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), Private Clouds and Cloud programming. After this course participants will be able to have their own implementations on cloud using EC2 instances, S3 buckets etc.
7 godzin
Opis
Kurs jest przeznaczony dla inżynierów i architektów IT, którzy szukają rozwiązania do obsługi prywatnej lub publicznej chmury IaaS (Infrastructure as a Service).
Jest to również świetna okazja dla menedżerów IT, aby uzyskać przegląd wiedzy na temat możliwości, które może umożliwić OpenStack .

Zanim wydasz dużo pieniędzy na wdrożenie OpenStack , możesz wziąć pod uwagę wszystkie zalety i wady, biorąc udział w naszym kursie.
Ten temat jest również dostępny jako indywidualne doradztwo.

Cel kursu:

-

zdobycie podstawowej wiedzy na temat OpenStack
14 godzin
Opis
The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud.

Course goal:

- gaining expert knowledge regarding OpenStack architecture design
35 godzin
Opis
Cloud Foundry to standardowa platforma open-source jako usługa (PaaS), która zapewnia wybór chmur, środowisk programistycznych i usług aplikacji.

Publiczność

Ten kurs jest skierowany do inżynierów i programistów, którzy chcą tworzyć aplikacje do wdrożenia za pośrednictwem Cloud Foundry .
35 godzin
Opis
Cloud Foundry to standardowa platforma open-source jako usługa (PaaS), która zapewnia wybór chmur, środowisk programistycznych i usług aplikacji.

Publiczność

Ten kurs jest skierowany do inżynierów, architektów i programistów zainteresowanych wdrożeniem i utrzymaniem Cloud Foundry jako infrastruktury chmurowej dla ich aplikacji.
14 godzin
Opis
To szkolenie pozwala uczestnikom na doskonalenie umiejętności projektowania rozwiązań Microsoft Azure . Po tym szkoleniu delegat zrozumie funkcje i możliwości usług platformy Azure , umożliwiając identyfikację kompromisów i podejmowanie decyzji dotyczących projektowania rozwiązań chmur publicznych i hybrydowych. Podczas szkolenia zostaną określone odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne i platformy, aby spełnić wymagane wymagania funkcjonalne, operacyjne i wdrożeniowe w całym cyklu życia rozwiązania.
35 godzin
Opis
Format kursu

-

Wykład częściowy, dyskusja częściowa, praktyka praktyczna
21 godzin
Opis
Publiczność:

Inżynierowie chmury, architekci rozwiązań, zespół centrów doskonałości, administratorzy serwerów okien, administrator Unix / Linux administratorzy pamięci masowej, administratorzy sieci, administratorzy wirtualizacji

Cele kursu:

Ten kurs ma na celu nauczyć Cię:

- Użyj głównych pojęć i praktyk stojących za metodologią DevOps
- Zaprojektuj i zaimplementuj infrastrukturę na AWS, która obsługuje jeden lub więcej projektów deweloperskich DevOps
- Użyj AWS CloudFormation i AWS OpsWorks do wdrożenia infrastruktury niezbędnej do tworzenia środowisk programistycznych, testowych i produkcyjnych dla projektu rozwoju oprogramowania
- Korzystaj z AWS CodeCommit i poznaj szereg opcji umożliwiających środowisko ciągłej integracji w AWS
- Użyj AWS CodePipeline do zaprojektowania i wdrożenia ciągłego procesu integracji i dostarczania w AWS
- Wdrożenie kilku powszechnych przypadków zastosowania ciągłego wdrażania przy użyciu technologii AWS, w tym wdrożenia niebieskiego / zielonego i testów A / B
- Rozróżnij szereg technologii wdrażania aplikacji dostępnych w AWS (w tym AWS CodeDeploy, AWS Opsworks, AWS Elastic Beanstalk, Amazon EC2 Container Service i Amazon EC2 Container Registry) i zdecyduj, która technologia najlepiej pasuje do danego scenariusza
- Dostosuj aplikacje, które dostarczasz w AWS, aby uzyskać wysoką wydajność i używaj narzędzi i technologii AWS do monitorowania aplikacji i środowiska pod kątem potencjalnych problemów
28 godzin
Opis
Ten 4-dniowy kurs zapewni:

- Zrozumienie podstawowych usług, zastosowań i podstawowych praktyk architektury AWS.
- Biegłość w projektowaniu, rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań opartych na chmurze przy użyciu AWS.
- Doświadczenie w tworzeniu i utrzymywaniu aplikacji napisanych dla Amazon Simple Storage Service, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Notification Service, Amazon Simple Workflow Service, AWS Elastic Beanstalk i AWS CloudFormation.

Publiczność:

Inżynierowie chmury, zespół Center of excellence, administratorzy serwerów Window, administrator Unix / Linux administratorzy pamięci masowej, administratorzy sieci, administratorzy wirtualizacji.

Po zakończeniu tego programu szkoleniowego uczestnicy powinni być w stanie wdrożyć i korzystać z usług AWS z punktu widzenia programisty.
7 godzin
Opis
HashiCorp to firma produkująca oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, która dostarcza narzędzia do udostępniania, zabezpieczania i uruchamiania infrastruktury dla aplikacji rozproszonych. Ich pakiet DevOps zawiera:

- Vault - do zabezpieczania aplikacji rozproszonych
- Terraform - do udostępniania infrastruktury i zasobów aplikacji w chmurze publicznej, chmurze prywatnej i usługach zewnętrznych
- Nomad - rozproszony, wysoce dostępny menedżer klastrów i program planujący obsługujący centra danych do wdrażania aplikacji w dowolnej infrastrukturze, w dowolnej skali.
- Konsul - do odkrywania i konfigurowania usług w infrastrukturze.

Kurs koncentruje się na konsulie. Przechodzimy nad architekturą i funkcjami Konsula oraz przeprowadzamy na żywo implementację i wdrożenie serwera Consul.

Format kursu

- Wykład częściowy, częściowa dyskusja, ciężka praktyka i realizacja, okazjonalne quizy do pomiaru postępu
7 godzin
Opis
Szkolenie prowadzone na żywo przez instruktora zawiera przegląd produktów, usług i rozwiązań AWS. Jest skierowany do osób i zespołów, które są:

- ocena / przygotowanie do wstępnego wdrożenia infrastruktury IT w AWS.
- ocena / przygotowanie do migracji istniejącej infrastruktury IT do chmury publicznej AWS.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mieli jasne zrozumienie głównych elementów składających się na ofertę chmurową Amazon. Praktyczne ćwiczenia, dyskusje i wdrożenia w klasie zapewnią uczestnikom praktykę i opinie, których potrzebują, aby czuć się komfortowo i przygotowani do przeprowadzenia własnych wdrożeń na żywo do AWS.

Format kursu

- Szkolenie będzie interaktywne i obejmie praktyczne ćwiczenia laboratoryjne oraz realizację na żywo.
7 godzin
Opis
Ten kurs został zaprojektowany dla programistów i kierowników projektów, którzy chcieliby eksperymentować z Blockchain w swoich produktach i projektach. Kurs daje podstawową wiedzę na temat konfigurowania własnej sieci Bluemix za pomocą IBM Bluemix .

Uwaga: Ze względu na ograniczone opcje uczenia się i wszystko, co jest już wstępnie konfigurowane na Bluemix , jest ono używane tylko dla studentów, aw przypadkach korporacyjnych będziemy używać instancji AWS lub maszyn wirtualnych do skonfigurowania kompletnej konfiguracji tkaniny hyperledger od zera, aby przyspieszyć praktyczne i praktyczne przyswajanie wiedzy uczestnikom.
21 godzin
Opis
GlusterFS to rozproszony system przechowywania plików typu open source, który można skalować do petabajtów pojemności. GlusterFS został zaprojektowany w celu zapewnienia dodatkowej przestrzeni w zależności od wymagań użytkownika dotyczących pamięci. Częstą aplikacją GlusterFS są systemy pamięci masowej w chmurze.

W tym szkoleniu prowadzonym przez instruktorów uczestnicy dowiedzą się, jak używać normalnego, gotowego sprzętu do tworzenia i wdrażania systemu pamięci masowej, który jest skalowalny i zawsze dostępny.

Do końca kursu uczestnicy będą mogli:

- Zainstaluj, skonfiguruj i utrzymuj pełnowymiarowy system GlusterFS .
- Wdrażaj systemy pamięci masowej na dużą skalę w różnych typach środowisk.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
7 godzin
Opis
OSv to otwarty system operacyjny dla chmury Podczas tego instruktażowego szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak OSv porównuje się do konwencjonalnych technologii i podejść do wirtualizacji, konfigurując instancję OSV w środowisku laboratoryjnym Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Uruchom OSv przy minimalnym obciążeniu pamięci i procesora, w porównaniu do tradycyjnych systemów operacyjnych Zainstaluj, skonfiguruj i rozwiąż problemy z OSv Zmniejsz rozmiar i liczbę uruchomionych instancji systemu operacyjnego Uruchom duże aplikacje, takie jak Cassandra w systemie OSv Publiczność Administratorzy systemu Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
7 godzin
Opis
Azure to kompleksowy zestaw usług w chmurze, który umożliwia programistom, specjalistom IT i organizacjom tworzenie, wdrażanie i obsługę aplikacji i usług infrastrukturalnych.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, składniki i usługi Microsoft Azure , przechodząc przez proces tworzenia aplikacji w chmurze.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Poznaj podstawy Microsoft Azure
- Poznaj różne narzędzia i usługi platformy Azure
- Dowiedz się, jak używać Azure do budowania aplikacji w chmurze

Publiczność

- Deweloperzy
- Specjaliści IT
- Inżynierowie
- Business Managers

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
7 godzin
Opis
Azure is a comprehensive set of cloud services that enables developers, IT professionals, and organizations to build, deploy, and operate applications and infrastructure services. The Azure Command Line Interface (CLI) is an open source, cross-platform command line tool that makes creating and managing Azure resources easier.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to get started using the Azure CLI.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of using the Azure CLI
- Learn techniques for managing resources using the Azure CLI
- Apply their learnings to practical real-world problems involving virtual machines, resource management, storage accounts, web apps, and SQL databases
- Automate their API using Azure service principals

Audience

- Developers
- IT Professionals
- Technicians
- DevOps E

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
Opis
Publiczność

Inżynier oprogramowania / Computer z odpowiednimi koncepcjami algorytmów i
znajomość co najmniej jednego języka programowania / skryptów, ale bez doświadczenia w chmurze
Przetwarzanie danych

Trwanie

3 dni: 6 modułów, 4 godziny każdy moduł
14 godzin
Opis
Usługa Bot Azure łączy w sobie moc Microsoft Bot Framework i funkcje Azure aby umożliwić szybki rozwój inteligentnych botów.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak łatwo stworzyć inteligentnego bota za pomocą Microsoft Azure

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Poznaj podstawy inteligentnych botów
- Dowiedz się, jak tworzyć inteligentne boty za pomocą aplikacji w chmurze
- Dowiedz się, jak korzystać z Microsoft Bot Framework, Bot Builder SDK i Azure Bot Service
- Zrozum, jak projektować boty za pomocą wzorów botów
- Opracuj swój pierwszy inteligentny bot za pomocą Microsoft Azure

Publiczność

- Deweloperzy
- Hobbyści
- Inżynierowie
- Specjaliści IT

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
28 godzin
Opis
Pivotal Cloud Foundry jest markową instalacją Cloud Foundry marki Pivotal. Integruje usługi takie jak My SQL , Redis , ELK, RabbitMQ itp. Z Cloud Foundry .

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować i zarządzać Pivotal Cloud Foundry .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Dowiedz się, jak stosunek Pivotal Cloud Foundry do innych ofert chmurowych (SaaS, PaaS do IaaS)
- Zainstaluj, skonfiguruj i utrzymuj instancję Pivotal Cloud Foundry
- Wdróż przykładową aplikację w chmurze
- Konfiguruj użytkowników w Pivotal Cloud Foundry i zarządzaj nimi
- Twórz kopie zapasowe, przywracaj i aktualizuj Pivotal Cloud Foundry

Publiczność

- Administratorzy

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
21 godzin
Opis
Pivotal Cloud Foundry is a Pivotal branded installation of Cloud Foundry. It is a PaaS (Platform-as-a-Service) that integrates services such as MySQL, Redis, ELK, RabbitMQ, etc. with Cloud Foundry.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to to deploy, manage, and scale applications on Pivotal Cloud Foundry.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how Pivotal Cloud Foundry's relation to other cloud offerings (SaaS, PaaS to IaaS)
- Deploy, manage and scale cloud native applications and services
- Understand how Cloud Foundry fits into a microservice architecture

Audience

- Developers
- Administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
Opis
Przetwarzanie w wielu chmurach (multi-cloud) oznacza korzystanie z usług w chmurze od wielu dostawców, na przykład jednoczesne korzystanie z usług infrastruktury (Iaas) od różnych dostawców za pośrednictwem jednej konsoli zarządzania.

Morfeusz jest chmura aplikacji Management platformą do zarządzania aplikacjami w wielu chmur jak wzniecanie samych zasobów w chmurze.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak konfigurować, konfigurować i zarządzać Morfeuszem.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zainstaluj i skonfiguruj Morfeusza
- Zapewnij zasoby chmurowe w różnych infrastrukturach
- Organizuj i zarządzaj chmurami, w tym rejestrowaniem, monitorowaniem i kopiami zapasowymi
- Migruj aplikacje z lokalnych do prywatnych lub publicznych chmur
- Zintegruj Morfeusza z narzędziami innych firm, takimi jak Ansible , Chef , Consul i inne

Publiczność

- Administratorzy
- Deweloperzy
- DevOps Engineers

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Azure to kompleksowy zestaw usług w chmurze, który oferuje pakiet IoT zawierający wstępnie skonfigurowane rozwiązania, które pomagają programistom przyspieszyć tworzenie projektów IoT.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć aplikacje IoT przy użyciu platformy Azure .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Poznaj podstawy architektury IoT
- Zainstaluj i skonfiguruj pakiet Azure IoT
- Poznaj zalety korzystania z platformy Azure w programowaniu systemów IoT
- Wdrażaj różne usługi Azure IoT (IoT Hub, funkcje, Stream Analytics, Power BI , Cosmos DB, DocumentDB, IoT Device Management )
- Twórz, testuj, wdrażaj i rozwiązuj problemy z systemem IoT przy użyciu platformy Azure

Publiczność

- Deweloperzy
- Inżynierowie

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
7 godzin
Opis
Nextcloud jest chmurze hosting plików rozwiązanie open source skierowany do przedsiębiorstw, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi. Charakter open source zapewnia przedsiębiorstwom swobodę integracji niestandardowych rozwiązań w Nextcloud zależności od ich specyficznych potrzeb.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy poznają podstawy Nextcloud , przechodząc przez proces konfigurowania własnego serwera Nextcloud .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zainstaluj i skonfiguruj Nextcloud
- Wykonaj Nextcloud administracyjne i optymalizacyjne Nextcloud
- Zintegruj rozwiązania innych firm z Nextcloud aby dopasować je do potrzeb ich organizacji

Publiczność

- Administratorzy systemu
- Deweloperzy

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
21 godzin
Opis
Amazon Redshift to oparta na petabajcie usługa hurtowni danych w chmurze w AWS.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się podstaw przesunięcia Amazon.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zainstaluj i skonfiguruj Amazon Redshift
- Ładuj, konfiguruj, wdrażaj, wysyłaj zapytania i wizualizuj dane za pomocą usługi Redshift Amazon

Publiczność

- Deweloperzy
- Specjaliści IT

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.

Nadchodzące szkolenia z technologii Cloud Computing

Szkolenie Cloud Computing, Cloud Computing boot camp, Szkolenia Zdalne Cloud Computing, szkolenie wieczorowe Cloud Computing, szkolenie weekendowe Cloud Computing, Kurs Cloud Computing,Kursy Cloud Computing, Trener Cloud Computing, instruktor Cloud Computing, kurs zdalny Cloud Computing, edukacja zdalna Cloud Computing, nauczanie wirtualne Cloud Computing, lekcje UML, nauka przez internet Cloud Computing, e-learning Cloud Computing, kurs online Cloud Computing, wykładowca Cloud Computing

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions