Szkolenia Cloud Computing

Szkolenia Cloud Computing

Praktyczne szkolenia na żywo Cloud Computing.

Cloud Computing - przetwarzanie w chmurze - polega na przeniesieniu plików na zewnętrzny serwer i uzyskiwanie do nich dostępu poprzez internet (chmurę). Stanowi rozwiązanie problemu dostępu i obsługi ogromnych ilości danych spływających do przedsiębiorstwa. Dzięki przetwarzaniu w chmurze przedsiębiorstwo może ułatwić dostęp do świadczonych przez siebie usług, poprawić wewnętrzny obieg danych oraz zredukować koszty. NobleProg wspomaga zrozumienie zarówno konceptu Cloud Computingu jak i poszczególnych narzędzi wykorzystywanych do jego wdrożenia i obsługi.

Szkolenie w zakresie przetwarzania w chmurze jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Cloud Computing

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite), participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on AKS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and manage Kubernetes on AKS.
- Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster.
- Deploy containerized (Docker) applications on Azure.
- Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AKS cloud.
- Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software.
- Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes.
14 godzin
EKS is a self-managed Kubernetes-as-a-service offering from AWS. EKS is fully scalable and customizable and allows a Kubernetes deployment to mimic and/or integrate with an existing on-premise Kubernetes setup.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on EKS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and manage Kubernetes on EKS
- Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AWS cloud
- Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software
- Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes
- Understand and adopt the tools available to efficiently manage EKS

Audience

- Developers
- System Administrators
- DevOps Engineers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on Google Cloud.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and manage Kubernetes on Google Cloud.
- Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster.
- Deploy containerized (Docker) applications on Google Cloud.
- Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to Google Cloud.
- Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software.
- Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes.
28 godzin
Podczas szkolenia omówimy techniki tworzenia aplikacji z wykorzystaniem chmury obliczeniowej Microsoft Azure, konteneryzacji (Docker) i usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Szkolenie rozpoczniemy od omówienia Microsoft Azure od strony architektonicznej. W szczególności jakie są dostępne strategie hostowania aplikacji: maszyny wirtualne, konteneryzacja, serverless, AppService, Azure Batch i AKS. Omówimy też zakres możliwości Microsoft Azure i nauczymy się tworzyć grupy zasobów oraz zasoby/usługi z wykorzystaniem portalu, Azure CLI i CloudShell. Wdrożymy też przykładowe aplikacje WordPress i ASP.NET. Dowiemy się jakie usługi umożliwiają nam przechowywanie danych w Microsoft Azure.

Dalej przejdziemy do omówienia nowoczesnego tworzenia aplikacji w oparciu o chmurę, repozytorium Git, kontenery Docker, przepływy CI/CD i AKS. Poznamy tak zwaną wewnętrzną i zewnętrzną pętle, i zobaczymy jak poszczególne elementy składają się na automatyzację wdrożenia. W efekcie końcowym uzyskamy konfigurację, w której wysłanie kodu do odpowiedniej gałęzi w repozytorium Git spowoduje skompilowanie aplikacji, utworzenie obrazu Docker, i wdrożenie do klastra AKS lub usługi AppService. Po drodze zobaczymy w jaki sposób można automatycznie skalować aplikację w AKS i dostosowywać zasoby sprzętowe do aktualnego obciążenia.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and DevOps engineers who wish to utilize a serverless approach for building enterprise applications in Kubernetes.

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup and configure the Kubernetes system to start developing with a serverless architecture.
- Understand the concepts and principles foundational to serverless environments.
- Operate toolchains necessary to serverless development and integrate it with Kubernetes components.
- Practice their skill in Python programming language and apply it to implement serverless systems.
- Secure enterprise applications that are deployed through a serverless framework on Kubernetes.
- Utilize modern cloud computing methods in optimizing DevOps task processing workflows.
21 godzin
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at engineers who wish to evaluate each of these services to make an informed decisions about which to deploy within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment that includes all needed libraries, packages and frameworks needed to start developing.
- Set up, configure and deploy a series of demo containers using a number of different approaches.
- Understand the architectural and design differences among different Docker/Kubernetes solutions within AWS.
- Automate the deployment of Docker containers.
- Set up a continuous integration and deployment pipeline.
- Integrate Docker and Kubernetes into an existing continuous integration system.
28 godzin
AI-102 Designing and Implementing an Azure AI Solution is intended for software developers wanting to build AI infused applications that leverage Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework. The course will use C# or Python as the programming language.

Audience Profile

Software engineers concerned with building, managing and deploying AI solutions that leverage Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework. They are familiar with C# or Python and have knowledge on using REST-based APIs to build computer vision, language analysis, knowledge mining, intelligent search, and conversational AI solutions on Azure.
35 godzin
This course provides the knowledge and skills to design and implement DevOps processes and practices. Students will learn how to plan for DevOps, use source control, scale Git for an enterprise, consolidate artifacts, design a dependency management strategy, manage secrets, implement continuous integration, implement a container build strategy, design a release strategy, set up a release management workflow, implement a deployment pattern, and optimize feedback mechanisms.

Audience profile

Students in this course are interested in designing and implementing DevOps processes or in passing the Microsoft Azure DevOps Solutions certification exam.

Job role: DevOps Engineer

Preparation for exam: AZ-400
21 godzin
Audience:

- DevOps engineers
- System administrators
- System architects

Terraform, created by Hashicorp, is a tool for managing any infrastructure. The IaC tools make managing highly complex, production-grade servers and applications practical, efficient, and even enjoyable.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Terraform with their infrastructure to plan and build multiple environments.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Terraform.
- Implement an "infrastructure as code" approach to managing IT environments.
- Create, launch, and dismantle infrastructure from within a single tool.
- Write declarative configuration files that can be managed like any other source code in a version control system.
- Quickly update configuration files for effectively responding to changing compute resource needs.
- Collaborate with other infrastructure engineers by sharing configuration files in a common code repository.
- Improve transparency in the infrastructure procurement process.

Format of the Course:

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.
7 godzin
Kurs został stworzony dla osób, które chcą zrozumieć, jak korzystać z chmury obliczeniowej. Korzysta z przykładu Amazon EC2, ale może być dostosowany do innych dostawców.
21 godzin
Audience

IT architects, mid-level IT managers, IT consultants

Format of the course

Currently 100% lectures.
35 godzin
Day 1 - provides end-to-end coverage of fundamental cloud computing topics as they relate to both technology and business. The module is divided into a series of sections, each of which is accompanied by a hands-on exercise.

Day 2 - explores technology-related topics that relate to cloud computing platforms. It does not get into implementation or programming details, but instead keeps coverage at a conceptual level, focusing on topics that address cloud service architecture, cloud security threats and technologies, virtualization and data processing.

Day 3 - provides a technical insight into foundational cloud computing platforms. Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS) environments are explored as compound patterns, comprised of unique and shared building blocks. This module is structured as a guided tour through these architectural layers, describing primary components, highlighting shared components and explaining how building blocks can be assembled and implemented via cloud computing mechanisms and practices

Day 4 - builds upon Day 3 to provide a deep dive into elastic, resilient and multitenant technology architectures, as well as specialized solution architectures, such as cloud bursting and cloud balancing. Through the study of architectural mechanisms, industry technologies and design patterns, both core and extended components are described that combine to realize elasticity, resiliency and multitenancy as primary characteristics of cloud platforms. By leveraging these native and enhanced scalability and failover-related feature-sets, specialized solution architectures are described to enable bursting between clouds and on-premise and cloud environments, as well as the balancing of runtime loads across clouds for performance and failover purposes.

Day 5 - presents participants with a series of exercises and problems that are designed to test their ability to apply their knowledge of topics covered previously.
35 godzin
This course is created for people who face choices which solution to choose for a specific problem. IT Managers, Solution Architects, Test Managers, System Administrators and Developers can benefit from this course by understanding the benefits and costs of available Cloud/SaaS/Iaas solutions.
7 godzin
HashiCorp is an open-source software company that provides tools for provisioning, securing and running infrastructure for distributed applications. Their DevOps suite includes:

- Vault - for securing distributed applications
- Terraform - for provisioning infrastructure and application resources across public cloud, private cloud, and external services
- Nomad - a distributed, highly available, datacenter-aware cluster manager and scheduler for deploying applications on any infrastructure, at any scale.
- Consul - for discovering and configuring services in your infrastructure.

This course focuses on Consul. We go over the Consul's architecture and features and carry out a live implementation and deployment of a Consul server.

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice and implementation, occasional quizzing to measure progress
7 godzin
OSv is an open source operating system for the cloud.

In this instructor-led, live training, participants will learn how OSv compares to conventional virtualization technologies and approaches as they set up an instance of OSv in a lab environment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Run OSv on minimal memory and cpu overhead, compared to traditional OSs
- Install, configure and troubleshoot OSv
- Reduce the size and number of running OS instances
- Run large applications such as Cassandra on OSv

Audience

- System administrators

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
Audience

Software Engineer/Computer Scientists with adequate concepts of algorithms and
familiarity with at least one programming/scripting language but without any experience of Cloud
Computing

Duration

3 days (7 hours / day)
21 godzin
Multicloud (multi-cloud) Computing refers to the use of cloud services from multiple providers, for example, using infrastructure (Iaas) services from different providers simultaneously, through a single management console.

Morpheus is a Cloud Application Management Platform for managing applications across multiple clouds as well as orchestrating cloud resources themselves.

In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure and manage Morpheus.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Morpheus
- Provision cloud resources across different infrastructures
- Orchestrate and manage clouds, including logging, monitoring and backups
- Migrate applications from on-premise to private or public clouds
- Integrate Morpheus with third-party tools such as Ansible, Chef, Consul, and others

Audience

- Administrators
- Developers
- DevOps Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 godzin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to learn how to design, build and deploy applications using a cloud native strategy that includes continuous integration, container engines and orchestrators.

By the end of this training, participants will be able to:

- Select, set up and manage the right tools for enabling a cloud native strategy.
- Optimize the speed, scalability and costs of deploying enterprise cloud applications.
- Create nodes that are self healing and multi-tenant.
- Scale the number of machines to tens of thousands of nodes.
- Communicate effectively with business stakeholders on cloud strategy

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at managers who wish to understand and develop a cloud native strategy for their organization's data and applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Begin the process of moving their business to the cloud.
- Bridge the gap between traditional IT and cloud-native applications.
- Understand the technology components needed to develop a cloud platform.
- Communicate effectively with developers and operations teams on a cloud strategy.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Numerous exercises and activities.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to gain a practical understanding of available cloud solutions, the data analysis processes needed to work with data in the cloud, and the hands-on practice to apply tools such as Power BI to analyze data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Power BI.
- Evaluate the various data solutions offered by cloud providers such as Azure.
- Gain an understanding of the different structures, modeling approaches, and data warehouse designs used to store, manage and access Big Data.
- Apply tools and techniques to clean data in preparation for analysis.
- Build reporting and analytics solutions based on on-premise as well as cloud data.
- Integrate data analytics solutions with a data warehouse.
- Mitigate data security risks and ensure data privacy.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at cloud engineers who wish to store objects and unstructured data using MinIO.

By the end of this training, participants will be able to:

- Provide an alternative to Unix Commands with the MinIO Client.
- Use MinIO to build high performance infrastructures for machine learning, analytics, and more.
- Deploy MinIO on Kubernetes for orchestrated deployment to scale.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at system administrators who wish to manage and deploy G Suite for organizations.

By the end of this training, participants will be able to:

- Apply Google security practices with 2SV and SSO.
- Monitor domain and services usage through reports in the Admin Console.
- Set up and configure a G Suite Admin Console.
35 godzin
Data analysis refers to the process of obtaining, cleaning, and analyzing data, often times in a visual manner, to derive insights for better decision making. More and more data is being stored in databases in the cloud so it is important to have a strategy for understanding, managing and accessing such data. One popular tool for accessing and visualizing data is Power Bi.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to gain a practical understanding of available cloud solutions, the data analysis processes needed to work with data in the cloud, and the hands-on practice to apply tools such as Power BI to analyze data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Power BI.
- Evaluate the various data solutions offered by cloud providers such as Azure.
- Gain an understanding of the different structures, modeling approaches, and data warehouse designs used to store, manage and access Big Data.
- Apply tools and techniques to clean data in preparation for analysis.
- Build reporting and analytics solutions based on on-premise as well as cloud data.
- Integrate data analytics solutions with a data warehouse.
- Mitigate data security risks and ensure data privacy.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy software applications to any of a number of environments, from traditional infrastructure, to Kubernetes clusters or serverless functions.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Pulumi.
- Declare cloud infrastructure using programming languages.
- Use Pulumi to deploy software using VMs, networks, and databases, as well as Kubernetes clusters and serverless functions.
- Deploy software to public, private, and hybrid cloud service infrastructures.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Anthos to build, deploy, and optimize applications running on top of multi-cluster Kubernetes infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up Google Anthos on-premise or in the cloud.
- Define, automate, and enforce policies across different environments.
- Manage traffic between services.
- Use Anthos Service Mesh to monitor, troubleshoot, and improve application performance.
- Implement security controls across all deployments.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at cloud administrators, cloud architects, technology heads, and financial analysts who wish to record, manage, monitor, and process financial assets of an organization in the cloud.

By the end of this training, participants will be able to use FinOps practices in an organization to forecast costs, optimize processes, and perform financial management operations in the cloud.
14 godzin
Kurs pozwala zrozumieć i wdrożyć infrastrukturę chmury w oparciu o OpenStack. Uczestnik pozna architekturę i możliwości OpenStack oraz różne scenariusze instalacji.
21 godzin
Kurs jest przeznaczony dla inżynierów i architektów IT, którzy szukają rozwiązania do obsługi prywatnej lub publicznej chmury IaaS (Infrastructure as a Service).

Cel kursu:

- zdobycie podstawowej wiedzy na temat projektowania, instalacji i administracji OpenStack ,
- przygotowanie do egzaminu EX210 (Red Hat Certified System Administrator w Red Hat OpenStack ),
- automatyczna i ręczna instalacja i konfiguracja klastra OpenStack .
7 godzin
Kurs jest przeznaczony dla inżynierów i architektów IT, którzy szukają rozwiązania do obsługi prywatnej lub publicznej chmury IaaS (Infrastructure as a Service).
Jest to również świetna okazja dla menedżerów IT, aby uzyskać przegląd wiedzy na temat możliwości, które może umożliwić OpenStack .

Zanim wydasz dużo pieniędzy na wdrożenie OpenStack , możesz wziąć pod uwagę wszystkie zalety i wady, biorąc udział w naszym kursie.
Ten temat jest również dostępny jako indywidualne doradztwo.

Cel kursu:

-

zdobycie podstawowej wiedzy na temat OpenStack
14 godzin
The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud.

Course goal:

- gaining expert knowledge regarding OpenStack architecture design

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Cloud Computing

Szkolenie Cloud Computing, Cloud Computing boot camp, Szkolenia Zdalne Cloud Computing, szkolenie wieczorowe Cloud Computing, szkolenie weekendowe Cloud Computing, Kurs Cloud Computing,Kursy Cloud Computing, Trener Cloud Computing, instruktor Cloud Computing, kurs zdalny Cloud Computing, edukacja zdalna Cloud Computing, nauczanie wirtualne Cloud Computing, lekcje UML, nauka przez internet Cloud Computing, e-learning Cloud Computing, kurs online Cloud Computing, wykładowca Cloud Computing

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions