Szkolenia Cloud Computing

Szkolenia Cloud Computing

Praktyczne szkolenia na żywo Cloud Computing.

Cloud Computing - przetwarzanie w chmurze - polega na przeniesieniu plików na zewnętrzny serwer i uzyskiwanie do nich dostępu poprzez internet (chmurę). Stanowi rozwiązanie problemu dostępu i obsługi ogromnych ilości danych spływających do przedsiębiorstwa. Dzięki przetwarzaniu w chmurze przedsiębiorstwo może ułatwić dostęp do świadczonych przez siebie usług, poprawić wewnętrzny obieg danych oraz zredukować koszty. NobleProg wspomaga zrozumienie zarówno konceptu Cloud Computingu jak i poszczególnych narzędzi wykorzystywanych do jego wdrożenia i obsługi.

Szkolenie w zakresie przetwarzania w chmurze jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Cloud Computing

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at IT professionals who wish to learn the fundamentals of Alibaba Cloud and how to use its cloud computing services. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the Alibaba Cloud solution architecture.
 • Learn about the Alibaba Cloud core products and services.
 • Understand the capabilities of Alibaba Cloud in dealing with big data and databases.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to build serverless applications using services in the AWS serverless platform. By the end of this training, participants will be able to:
 • Implement event-driven best practices in designing serverless applications using appropriate AWS services.
 • Build serverless applications using AWS services.
 • Monitor, secure, and scale serverless applications on AWS.
 • Utilize different developer tools to configure and automate serverless application deployment.
 • Create and maintain a list of serverless resources that will aid in serverless application development.
35 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at security administrators who wish to learn how to configure Azure cloud security to secure workloads running in Azure. By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure host and network security.
 • Configure Azure advanced security options.
 • Use Azure to secure cloud computing workloads.
 • Use endpoint protection services security against malware and viruses.
 • Secure container workloads that are running in Azure.
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at intermediate to advanced-level integration developers and system administrators who wish to learn advanced Boomi techniques for building, managing, and deploying cloud-based solutions on integration platforms. By the end of this training, participants will be able to:
 • Use AtomSphere and work with Boomi documents.
 • Create and design complex integration processes for advanced logic and data processing.
 • Manage deploy integration processes, logging, and reporting.
 • Capture and handle errors.
 • Apply best practices and techniques for integrating with Boomi.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite), participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on AKS.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure and manage Kubernetes on AKS.
 • Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster.
 • Deploy containerized (Docker) applications on Azure.
 • Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AKS cloud.
 • Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software.
 • Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes.
14 godzin
EKS is a self-managed Kubernetes-as-a-service offering from AWS. EKS is fully scalable and customizable and allows a Kubernetes deployment to mimic and/or integrate with an existing on-premise Kubernetes setup. In this instructor-led, live training, participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on EKS.  By the end of this training, participants will be able to:
 • Configure and manage Kubernetes on EKS
 • Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AWS cloud
 • Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software
 • Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes
 • Understand and adopt the tools available to efficiently manage EKS
Audience
 • Developers
 • System Administrators
 • DevOps Engineers
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Google Kubernetes Engine jest hostowaną usługą Kubernetes, która upraszcza wdrażanie i zarządzanie klastrem Kubernetes w Google Cloud.   w tym szkolenia prowadzone przez instruktorów, uczestnicy nauczą się jak skonfigurować i zarządzać środowiskiem kontenera w skali produkcyjnej przy użyciu platformy Kubernetes w usłudze Google Cloud.   do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Skonfiguruj i Zarządzaj Kubernetes w Google Cloud.
 • wdrażanie, zarządzanie i skalowanie klastra Kubernetes.
 • wdrażanie konteneryzowanych (Docker) aplikacji w Google Cloud.
 • migracja istniejącego środowiska Kubernetes z lokalnego do Google Cloud.
 • zintegrować Kubernetes z oprogramowaniem ciągłej integracji (CI) innych firm.
 • zapewnić wysoką dostępność i odzyskiwanie po awarii w Kubernetes.
Format kursu
 • Interactive wykładu i dyskusji.
 • wiele ćwiczeń i praktyk.
 • praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.
Opcje dostosowywania kursu
 • różnych obrazów Docker mogą być używane jako pokazy w tym treningu (np., Nginx, MongoDB, Tomcat, itp.).
 • Aby poprosić o konkretne zdjęcia lub inne dostosowania do tego szkolenia, skontaktuj się z nami, aby zorganizować.
28 godzin
Podczas szkolenia omówimy techniki tworzenia aplikacji z wykorzystaniem chmury obliczeniowej Microsoft Azure, konteneryzacji (Docker) i usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Szkolenie rozpoczniemy od omówienia Microsoft Azure od strony architektonicznej. W szczególności jakie są dostępne strategie hostowania aplikacji: maszyny wirtualne, konteneryzacja, serverless, AppService, Azure Batch i AKS. Omówimy też zakres możliwości Microsoft Azure i nauczymy się tworzyć grupy zasobów oraz zasoby/usługi z wykorzystaniem portalu, Azure CLI i CloudShell. Wdrożymy też przykładowe aplikacje WordPress i ASP.NET. Dowiemy się jakie usługi umożliwiają nam przechowywanie danych w Microsoft Azure. Dalej przejdziemy do omówienia nowoczesnego tworzenia aplikacji w oparciu o chmurę, repozytorium Git, kontenery Docker, przepływy CI/CD i AKS. Poznamy tak zwaną wewnętrzną i zewnętrzną pętle, i zobaczymy jak poszczególne elementy składają się na automatyzację wdrożenia. W efekcie końcowym uzyskamy konfigurację, w której wysłanie kodu do odpowiedniej gałęzi w repozytorium Git spowoduje skompilowanie aplikacji, utworzenie obrazu Docker, i wdrożenie do klastra AKS lub usługi AppService. Po drodze zobaczymy w jaki sposób można automatycznie skalować aplikację w AKS i dostosowywać zasoby sprzętowe do aktualnego obciążenia.
35 godzin
Analiza danych odnosi się do procesu uzyskania, czyszczenia i analizy danych, często w sposób wizualny, w celu uzyskania wglądów w lepsze podejmowanie decyzji. Coraz więcej danych jest przechowywanych w bazach danych w chmurze, więc ważne jest, aby mieć strategię zrozumienia, zarządzania i dostępu do takich danych. Jednym z popularnych narzędzi do dostępu i wizualizacji danych jest Power Bi. Ten instruktor prowadzony, szkolenia na żywo (online lub on-site) jest skierowany do osób technicznych, które chcą uzyskać praktyczne zrozumienie dostępnych rozwiązań w chmurze, procesów analizy danych potrzebnych do pracy z danymi w chmurze, a praktyczne praktyki do stosowania narzędzi takich jak Power BI do analizy danych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Instalacja i konfiguracja Power BI. Ocena różnych rozwiązań danych oferowanych przez dostawców chmury, takich jak Azure. Zdobądź zrozumienie różnych struktur, metod modelowania i projektów magazynowych danych używanych do przechowywania, zarządzania i dostępu Big Data. Zastosuj narzędzia i techniki do czyszczenia danych w przygotowaniu do analizy. Budowa rozwiązań sprawozdawczych i analitycznych opartych na wstępnych, a także danych w chmurze. Integruj rozwiązania analizy danych z magazynem danych. Zmniejszanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych oraz zapewnienie prywatności danych.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
•  
21 godzin
Serverless to architektura, która umożliwia tworzenie i uruchomienie bardzo skalających aplikacji biznesowych bez dostarczania jakiegokolwiek serwera. Kubernetes jest platformą open-source do budowy projektów opartych na kontenerach i w chmurze. Ramy bezserwera mogą być zintegrowane z Kubernetes w celu zapewnienia automatycznej infrastruktury hostingowej niezbędnej do uruchomienia implementacji CaaS i FaaS. Ten szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (online lub on-site) jest skierowane do deweloperów i DevOps inżynierów, którzy chcą skorzystać z bezserwerowego podejścia do budowania aplikacji przedsiębiorstw w Kubernetes. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
  Ustaw i skonfigurować system Kubernetes, aby rozpocząć rozwój z architekturą bez serwera. Zrozum koncepcje i zasady podstawowe dla środowisk bezserwerowych. Operuj łańcuchy narzędzi niezbędne do rozwoju bezserwera i integruj je z Kubernetes składnikami. Praktykuj swoje umiejętności w Python języku programowania i zastosować go do wdrożenia bezserwerowych systemów. Bezpieczne aplikacje przedsiębiorstwa, które są rozmieszczone za pośrednictwem ramy bez serwera na Kubernetes. Wykorzystaj nowoczesne metody obliczania w chmurze w celu optymalizacji przepływów roboczych DevOps przetwarzania zadań.
Format kursu
  Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
Opcje dostosowania kursu
  Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
21 godzin
Istnieje wiele opcji wdrażania Docker i Kubernetes na AWS, w tym Amazon Elastic Container Service, Amazon ECS dla Kubernetes , AWS Fargate i Amazon EC2. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą ocenić każdą z tych usług w celu podjęcia świadomej decyzji o wdrożeniu w ich organizacji. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Skonfiguruj środowisko programistyczne, które zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do rozpoczęcia programowania.
 • Konfiguruj, konfiguruj i wdrażaj serię kontenerów demonstracyjnych, korzystając z wielu różnych podejść.
 • Kubernetes różnice architektoniczne i projektowe między różnymi rozwiązaniami Docker / Kubernetes w AWS.
 • Zautomatyzuj wdrażanie kontenerów Docker .
 • Skonfiguruj ciągły proces integracji i wdrażania.
 • Zintegruj Docker i Kubernetes z istniejącym systemem ciągłej integracji.
Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja.
 • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
 • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
Opcje dostosowywania kursu
 • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
28 godzin
AI-102 Designing and Implementing an Azure AI Solution is intended for software developers wanting to build AI infused applications that leverage Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework. The course will use C# or Python as the programming language. Audience Profile Software engineers concerned with building, managing and deploying AI solutions that leverage Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework. They are familiar with C# or Python and have knowledge on using REST-based APIs to build computer vision, language analysis, knowledge mining, intelligent search, and conversational AI solutions on Azure.
35 godzin
This course provides the knowledge and skills to design and implement DevOps processes and practices. Students will learn how to plan for DevOps, use source control, scale Git for an enterprise, consolidate artifacts, design a dependency management strategy, manage secrets, implement continuous integration, implement a container build strategy, design a release strategy, set up a release management workflow, implement a deployment pattern, and optimize feedback mechanisms. Audience profile Students in this course are interested in designing and implementing DevOps processes or in passing the Microsoft Azure DevOps Solutions certification exam. Job role: DevOps Engineer Preparation for exam: AZ-400
14 godzin
Celem tego kursu jest zapoznanie się z środowiskiem OpenStack zarówno ze strony operatora, jak i administratora. Po krótkim wprowadzeniu do komputera w chmurze otrzymasz własną instancję OpenStack i wykonasz praktyczne działania operacyjne i administracyjne. Kurs obejmuje wszystkie podstawowe elementy OpenStack od ogólnej architektury do administracji chmury. Format kursu obejmuje około 75% praktycznych warsztatów w rzeczywistym środowisku OpenStack.
14 godzin
Celem tego kursu jest podwójne - zdobycie solidnej wiedzy na temat OpenStack architektury i zdobycie głębokich umiejętności rozwiązywania problemów. W części architektury dowiesz się, jak zaprojektować sprzęt dla publicznego i prywatnego chmury, przygotować płytę kontrolną o wysokiej dostępności, wybrać odpowiedni rozmiar zapachów i bezpiecznie przesadzić zasoby chmury, między innymi. Zdobądź wiedzę o wnętrzach Neutronu (Networking Serwis) jest kolejną istotną częścią OpenStack architektury. Następnie uczestnik zostanie wprowadzony do metod rozwiązywania problemów w OpenStack grupach, począwszy od ogólnych wskazówek, poprzez rozwiązywanie problemów sieciowych aż do caveat głównych OpenStack usług. Około 75% kursu składa się z praktycznych warsztatów w rzeczywistym środowisku szkoleniowym OpenStack.
21 godzin
Audience:  
 • DevOps engineers
 • System administrators
 • System architects

Terraform, created by Hashicorp, is a tool for managing any infrastructure. The IaC tools make managing highly complex, production-grade servers and applications practical, efficient, and even enjoyable. This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Terraform with their infrastructure to plan and build multiple environments. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Terraform.
 • Implement an "infrastructure as code" approach to managing IT environments.
 • Create, launch, and dismantle infrastructure from within a single tool.
 • Write declarative configuration files that can be managed like any other source code in a version control system.
 • Quickly update configuration files for effectively responding to changing compute resource needs.
 • Collaborate with other infrastructure engineers by sharing configuration files in a common code repository.
 • Improve transparency in the infrastructure procurement process.
Format of the Course:
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
28 godzin
Kurs jest kompleksowym szkoleniem na OpenStack. Zaczyna się od wprowadzenia do systemu, a następnie poprzez praktyczne warsztaty daje praktyczne wiedzę na temat zarządzania prywatnymi chmurami opartymi na OpenStack, ostatecznie rozwiązywanie problemów i zaawansowane tematy architektoniczne są obecne. Celem tego kursu jest zapoznanie się z OpenStack ekosystemem, a także zapewnienie silnego tła dla dalszego rozszerzenia i rafinacji OpenStack chmur. Kurs obejmuje wszystkie tematy niezbędne do ukończenia egzaminu Certificate OpenStack Administrator. 75% kursu opiera się na praktycznych warsztatach w rzeczywistym środowisku szkoleniowym.
35 godzin
Kurs jest kompleksowym szkoleniem na OpenStack, rozszerzona wersja kursu OpenStack Bootcamp obejmuje dodatkowe zajęcia, rozwiązywanie problemów i zadań egzaminu próbkowego. Rozszerzona zawartość jest ugruntowana w odważny w kursie. Zaczyna się od wprowadzenia do systemu, a następnie poprzez praktyczne warsztaty daje praktyczne wiedzę na temat zarządzania prywatnymi chmurami opartymi na OpenStack, ostatecznie rozwiązywanie problemów i zaawansowane, tematy architektoniczne są obecne. Celem tego kursu jest zapoznanie się z OpenStack ekosystemem, a także zapewnienie silnego tła dla dalszego rozszerzenia i rafinacji OpenStack chmur. Kurs obejmuje wszystkie tematy niezbędne do ukończenia egzaminu Certificate OpenStack Administrator. 75% kursu opiera się na praktycznych warsztatach w rzeczywistym środowisku szkoleniowym. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują wszystkie materiały i środowisko szkoleniowe do samostudowania i funkcji / rozwiązywania problemów.
14 godzin
Kurs zapewnia praktyczne wiedzę na temat OpenStack i prywatnej bezpieczeństwa w chmurze. Zaczyna się od wprowadzenia do systemu, a następnie uczestnicy otrzymują praktyczne informacje na temat bezpieczeństwa w prywatnych chmurach i zabezpieczenia instalacji.
21 godzin
The course is a profound training on OpenStack networking. It starts with the introduction to OpenStack and its architecture, then clarifies core OpenStack projects as Identity service (Keystone), Image service (Glance), Compute service (Nova), Block storage (Cinder) in order to describe the surroundings of the networks in OpenStack and mainly focus on Networking project (Neutron). Virtual network infrastructure is described and based on the Open Virtual Network project, Open vSwitch and OpenFlow. The goal of the course is to understand basic operations and architecture of OpenStack as well as to familiarize participants with various networking technologies behind OpenStack, extending information about OVN and underlying flows, resources and tools. Customization options The training can be contracted to 2 days, focusing on core aspects relevant for the customer. The training can be also extended regarding administrative, design, networking and/or troubleshooting topics concerning OpenStack deployments. It is possible to describe other underlying SDN solutions like Linux Bridge or OvS.
21 godzin
Kurs jest przeznaczony dla inżynierów i architektów IT, którzy szukają rozwiązania do obsługi prywatnej lub publicznej chmury IaaS (Infrastructure as a Service). Cel kursu:
 • zdobycie podstawowej wiedzy na temat projektowania, instalacji i administracji OpenStack ,
 • przygotowanie do egzaminu EX210 (Red Hat Certified System Administrator w Red Hat OpenStack ),
 • automatyczna i ręczna instalacja i konfiguracja klastra OpenStack .
7 godzin
Kurs został stworzony dla osób, które chcą zrozumieć, jak korzystać z chmury obliczeniowej. Korzysta z przykładu Amazon EC2, ale może być dostosowany do innych dostawców.
21 godzin
Publiczność Architekci IT, menedżerowie IT średniego szczebla, konsultanci IT Format kursu Obecnie 100% wykładów.
35 godzin
Dzień 1 - zapewnia końcowe pokrycie podstawowych tematów obliczeniowych w chmurze, ponieważ odnoszą się do zarówno technologii, jak i biznesu. Moduł jest podzielony na szereg sekcji, z których każdy towarzyszy ćwiczenia praktyczne. Dzień 2 - zbadać tematy związane z technologią, które odnoszą się do platform obliczeniowych w chmurze. Nie wchodzi w szczegóły wdrażania lub programowania, ale zamiast tego utrzymuje pokrycie na poziomie koncepcyjnym, skupiając się na tematach, które zajmują się architekturą usług w chmurze, zagrożeniami bezpieczeństwa w chmurze i technologiami, wirtualizacją i przetwarzaniem danych. Dzień 3 - zapewnia techniczny wgląd w podstawowe platformy obliczeniowe w chmurze. Infrastruktura jako usługa (IaaS), platformy jako usługa (PaaS) i środowiska oprogramowania jako usługa (SaaS) są badane jako wzory połączone, składające się z unikalnych i wspólnych bloków budynków. Moduł ten jest strukturowany jako przewodnik po tych warstwach architektonicznych, opisując podstawowe elementy, podkreślając wspólne elementy i wyjaśniając, w jaki sposób bloky budowlane można zebrać i wdrożyć za pośrednictwem mechanizmów i praktyk obliczeniowych w chmurze. Dzień 4 - buduje się na Dzień 3, aby zapewnić głębokie zanurzenie się w elastycznych, wytrzymałych i wielofunkcyjnych architekturach technologicznych, a także specjalistycznych architekturach rozwiązań, takich jak budowanie chmury i zrównoważenie chmury. Poprzez badanie mechanizmów architektonicznych, technologii przemysłowych i wzorców projektowania opisane są zarówno podstawowe, jak i rozszerzone komponenty, które łączą elastyczność, wytrzymałość i wielofunkcyjność jako podstawowe cechy platform w chmurze. Korzystając z tych oryginalnych i ulepszonej skalowalności i zestawów funkcji związanych z niepowodzeniem, specjalizowane architektury rozwiązań są opisywane w celu umożliwienia rozprzestrzeniania się między chmurami i środowiskami w chmurze, a także zrównoważenia obciążenia czasu pracy w chmurze w celach wydajności i niepowodzenia. Dzień 5 - prezentuje uczestników z szeregiem ćwiczeń i problemów, które są zaprojektowane, aby przetestować ich zdolność do stosowania ich wiedzy na temat przedmiotów.
35 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które mają wybór, które rozwiązanie wybrać dla konkretnego problemu. Menedżerowie IT, architekci rozwiązań, kierownicy testów, administratorzy systemów i programiści mogą skorzystać z tego kursu, rozumiejąc korzyści i koszty dostępnych rozwiązań Cloud / SaaS / Iaas.
7 godzin
HashiCorp to firma produkująca oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym, która dostarcza narzędzia do udostępniania, zabezpieczania i uruchamiania infrastruktury dla aplikacji rozproszonych. Ich pakiet DevOps zawiera:
 • Vault - do zabezpieczania aplikacji rozproszonych
 • Terraform - do udostępniania infrastruktury i zasobów aplikacji w chmurze publicznej, chmurze prywatnej i usługach zewnętrznych
 • Nomad - rozproszony, wysoce dostępny menedżer klastrów i program planujący obsługujący centra danych do wdrażania aplikacji w dowolnej infrastrukturze, w dowolnej skali.
 • Konsul - do odkrywania i konfigurowania usług w infrastrukturze.
Kurs koncentruje się na konsulie. Przechodzimy nad architekturą i funkcjami Konsula oraz przeprowadzamy na żywo implementację i wdrożenie serwera Consul.
  Format kursu
  • Wykład częściowy, częściowa dyskusja, ciężka praktyka i realizacja, okazjonalne quizy do pomiaru postępu
  7 godzin
  OSv to otwarty system operacyjny dla chmury Podczas tego instruktażowego szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak OSv porównuje się do konwencjonalnych technologii i podejść do wirtualizacji, konfigurując instancję OSV w środowisku laboratoryjnym Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Uruchom OSv przy minimalnym obciążeniu pamięci i procesora, w porównaniu do tradycyjnych systemów operacyjnych Zainstaluj, skonfiguruj i rozwiąż problemy z OSv Zmniejsz rozmiar i liczbę uruchomionych instancji systemu operacyjnego Uruchom duże aplikacje, takie jak Cassandra w systemie OSv Publiczność Administratorzy systemu Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
  21 godzin
  Publiczność Inżynier oprogramowania / Computer z odpowiednimi koncepcjami algorytmów i
  znajomość co najmniej jednego języka programowania / skryptów, ale bez doświadczenia w chmurze
  Przetwarzanie danych Trwanie 3 dni: 6 modułów, 4 godziny każdy moduł
  21 godzin
  Przetwarzanie w wielu chmurach (multi-cloud) oznacza korzystanie z usług w chmurze od wielu dostawców, na przykład jednoczesne korzystanie z usług infrastruktury (Iaas) od różnych dostawców za pośrednictwem jednej konsoli zarządzania. Morfeusz jest chmura aplikacji Management platformą do zarządzania aplikacjami w wielu chmur jak wzniecanie samych zasobów w chmurze. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak konfigurować, konfigurować i zarządzać Morfeuszem. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Zainstaluj i skonfiguruj Morfeusza
  • Zapewnij zasoby chmurowe w różnych infrastrukturach
  • Organizuj i zarządzaj chmurami, w tym rejestrowaniem, monitorowaniem i kopiami zapasowymi
  • Migruj aplikacje z lokalnych do prywatnych lub publicznych chmur
  • Zintegruj Morfeusza z narzędziami innych firm, takimi jak Ansible , Chef , Consul i inne
  Publiczność
  • Administratorzy
  • Deweloperzy
  • DevOps Engineers
  Format kursu
  • Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
  Uwaga
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
  21 godzin
  Szkolenie prowadzone na żywo przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest skierowane do inżynierów, którzy chcą nauczyć się projektowania, budowania i wdrażania aplikacji przy użyciu strategii natywnej chmury, która obejmuje ciągłą integrację, silniki kontenerowe i orkiestratory. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Wybierz, skonfiguruj i zarządzaj odpowiednimi narzędziami do włączania natywnej strategii chmury.
  • Zoptymalizuj szybkość, skalowalność i koszty wdrażania aplikacji chmurowych przedsiębiorstwa.
  • Twórz węzły samonaprawiające się i obsługujące wiele lokatorów.
  • Skaluj liczbę maszyn do dziesiątek tysięcy węzłów.
  • Skuteczna komunikacja z interesariuszami biznesowymi na temat strategii chmurowej
  Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Wiele ćwiczeń i ćwiczeń.
  • Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.

  Last Updated:

  Nadchodzące szkolenia z technologii Cloud Computing

  Szkolenie Cloud Computing, Cloud Computing boot camp, Szkolenia Zdalne Cloud Computing, szkolenie wieczorowe Cloud Computing, szkolenie weekendowe Cloud Computing, Kurs Cloud Computing,Kursy Cloud Computing, Trener Cloud Computing, instruktor Cloud Computing, kurs zdalny Cloud Computing, edukacja zdalna Cloud Computing, nauczanie wirtualne Cloud Computing, lekcje UML, nauka przez internet Cloud Computing, e-learning Cloud Computing, kurs online Cloud Computing, wykładowca Cloud Computing

  Kursy w promocyjnej cenie

  Newsletter z promocjami

  Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
  W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

  Zaufali nam

  This site in other countries/regions