Szkolenia Cloud Computing

Szkolenia Cloud Computing

Cloud Computing training

Opinie uczestników

OpenStack Administration - Basic

The trainer mobilized to give answers to our questions. It was a good "boot camp" training overall.

Gabriel Valentin Raduti - Computaris Romania SRL

Cloud Computing Overview

Wykład odnośnie skali cloud computingu.

- Dolby Poland Sp. z o.o.

OpenStack Overview

kontakt z prowadzącym, dobre przygotowanie merytoryczne, doswiadczenie

Marcin Terlecki - Orange Szkolenia Sp. z o.o.

OpenStack Overview

Praktyczna wiedza/doświadczenie prowadzącego.

Cezary Żeszczyński - Orange Szkolenia Sp. z o.o.

Podkategorie

Plany Szkoleń Cloud Computing

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
opstcloud Tworzenie infrastruktury chmury OpenStack 14 godz. Kurs pozwala zrozumieć i wdrożyć infrastrukturę chmury w oparciu o OpenStack. Uczestnik pozna architekturę i możliwości OpenStack oraz różne scenariusze instalacji. Wprowadzenie Architektura OpenStack Usługi podstawowe Usługi dodatkowe Środowisko Planowanie wdrożenia Przygotowanie środowiska Usługa tożsamości Instalowanie Keystone Architektura Uwierzytelnianie Usługa obrazów Instalowanie Glance Architektura Dodawanie obrazów Usługa obliczeniowa Instalowanie Nova Architektura Dodawanie węzłów obliczeniowych Usługa sieci Instalowanie Neutron Architektura Tworzenie prostej sieci Usługa magazynu blokowego Instalowanie Cinder Architektura Administracja Tworzenie użytkowników i projektów Tworzenie i niszczenie instancji Tworzenie i dołączanie wolumenów Narzędzia konfiguracyjne
iottech IoT (Internet of Things) - Technology Overview 7 godz. Internet of Things (IoT) jest koncepcją połączonej sieci obiektów (fizycznych urządzeń) - pojazdów, budynków, telefonów komórkowych itp. które poprzez wbudowaną elektronikę, oprogramowanie, czujniki oraz karty sieciowe, mogą komunikować się z sobą, wymieniać i gromadzić dane.  IoT umożliwia wykrywanie i zdalne sterowanie urządzeniami za pomocą istniejącej infrastruktury sieciowej. Tworzy możliwość bardziej bezpośredniej integracji świata fizycznego z systemami komputerowymi, której wynikiem może być np. zwiększenie bezpieczeństwa, optymalizacja rozłożenia natęrzenia ruchu drogowego, inteligentne domy oraz mnóstwo innych wymiernych korzyści biznesowych. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy o IoT, trendów rozwoju oraz pokazać jakie oraz jak gromadzić dane i do czego można je później wykorzystać. 1. Wstęp – IoT (Internet of Things) Zarys koncepcji Obszar zastosowań Trendy; smart phone, smart home, smart city, smart world? 2.  IoT Integracja z istniejącymi systemami Bezpieczeństwo Typ zasilania Gromadzenie danych – Cloud Łączność – przewodowa, bezprzewodowa WiFi 3G Bluetooth ZigBee RFID/NFC Protokoły komunikacyjne (HTTP, MQTT) Globalne korzyści Skalowalność Zagrożenia 3.  Hardware 8 bitowe – AVR, PIC ARM i pokrewne Raspberry PI/BeagleBone Arduino 4. Przykładowa implementacja czujnika temperatury Opis podzespołów Połączenie + oprogramowanie Możliwość połączenia z internetem Wysyłanie danych na serwer zdalny Analiza danych z sieci czuj
glusterfs GlusterFS for System Administrators 21 godz. GlusterFS is an open-source distributed file storage system that can scale up to petabytes of capacity. GlusterFS is designed to provide additional space depending on the user's storage requirements. A common application for GlusterFS is cloud computing storage systems. In this instructor-led training, participants will learn how to use normal, off-the-shelf hardware to create and deploy a storage system that is scalable and always available.  By the end of the course, participants will be able to: Install, configure, and maintain a full-scale GlusterFS system. Implement large-scale storage systems in different types of environments. Audience System administrators Storage administrators Format of the Course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice. Introduction to GlusterFS     Terminologies used Overview of GlusterFS architecture Installing of the GlusterFS Controlling and monitoring the installed GlusterFS Using the Gluster Console Manager Creating the Trusted Storage Pools Understanding of the volume types Creating the GlusterFS client Understanding geo-replication Managing the GLusterFS volume, client, geo-replication and directory quota GlusterFS workload monitoring Accessing the control lists Monitoring the unified file and object storage Monitoring the Hadoop compatible storage Discussing the snapshots GlusterFS troubleshooting Closing Remarks
bdbitcsp Big Data Business Intelligence for Telecom & Communication Service Providers 35 godz. Overview Communications service providers (CSP) are facing pressure to reduce costs and maximize average revenue per user (ARPU), while ensuring an excellent customer experience, but data volumes keep growing. Global mobile data traffic will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 78 percent to 2016, reaching 10.8 exabytes per month. Meanwhile, CSPs are generating large volumes of data, including call detail records (CDR), network data and customer data. Companies that fully exploit this data gain a competitive edge. According to a recent survey by The Economist Intelligence Unit, companies that use data-directed decision-making enjoy a 5-6% boost in productivity. Yet 53% of companies leverage only half of their valuable data, and one-fourth of respondents noted that vast quantities of useful data go untapped. The data volumes are so high that manual analysis is impossible, and most legacy software systems can’t keep up, resulting in valuable data being discarded or ignored. With Big Data & Analytics’ high-speed, scalable big data software, CSPs can mine all their data for better decision making in less time. Different Big Data products and techniques provide an end-to-end software platform for collecting, preparing, analyzing and presenting insights from big data. Application areas include network performance monitoring, fraud detection, customer churn detection and credit risk analysis. Big Data & Analytics products scale to handle terabytes of data but implementation of such tools need new kind of cloud based database system like Hadoop or massive scale parallel computing processor ( KPU etc.) This course work on Big Data BI for Telco covers all the emerging new areas in which CSPs are investing for productivity gain and opening up new business revenue stream. The course will provide a complete 360 degree over view of Big Data BI in Telco so that decision makers and managers can have a very wide and comprehensive overview of possibilities of Big Data BI in Telco for productivity and revenue gain. Course objectives Main objective of the course is to introduce new Big Data business intelligence techniques in 4 sectors of Telecom Business (Marketing/Sales, Network Operation, Financial operation and Customer Relation Management). Students will be introduced to following: Introduction to Big Data-what is 4Vs (volume, velocity, variety and veracity) in Big Data- Generation, extraction and management from Telco perspective How Big Data analytic differs from legacy data analytic In-house justification of Big Data -Telco perspective Introduction to Hadoop Ecosystem- familiarity with all Hadoop tools like Hive, Pig, SPARC –when and how they are used to solve Big Data problem How Big Data is extracted to analyze for analytics tool-how Business Analysis’s can reduce their pain points of collection and analysis of data through integrated Hadoop dashboard approach Basic introduction of Insight analytics, visualization analytics and predictive analytics for Telco Customer Churn analytic and Big Data-how Big Data analytic can reduce customer churn and customer dissatisfaction in Telco-case studies Network failure and service failure analytics from Network meta-data and IPDR Financial analysis-fraud, wastage and ROI estimation from sales and operational data Customer acquisition problem-Target marketing, customer segmentation and cross-sale from sales data Introduction and summary of all Big Data analytic products and where they fit into Telco analytic space Conclusion-how to take step-by-step approach to introduce Big Data Business Intelligence in your organization Target Audience Network operation, Financial Managers, CRM managers and top IT managers in Telco CIO office. Business Analysts in Telco CFO office managers/analysts Operational managers QA managers Breakdown of topics on daily basis: (Each session is 2 hours) Day-1: Session -1: Business Overview of Why Big Data Business Intelligence in Telco. Case Studies from T-Mobile, Verizon etc. Big Data adaptation rate in North American Telco & and how they are aligning their future business model and operation around Big Data BI Broad Scale Application Area Network and Service management Customer Churn Management Data Integration & Dashboard visualization Fraud management Business Rule generation Customer profiling Localized Ad pushing Day-1: Session-2 : Introduction of Big Data-1 Main characteristics of Big Data-volume, variety, velocity and veracity. MPP architecture for volume. Data Warehouses – static schema, slowly evolving dataset MPP Databases like Greenplum, Exadata, Teradata, Netezza, Vertica etc. Hadoop Based Solutions – no conditions on structure of dataset. Typical pattern : HDFS, MapReduce (crunch), retrieve from HDFS Batch- suited for analytical/non-interactive Volume : CEP streaming data Typical choices – CEP products (e.g. Infostreams, Apama, MarkLogic etc) Less production ready – Storm/S4 NoSQL Databases – (columnar and key-value): Best suited as analytical adjunct to data warehouse/database Day-1 : Session -3 : Introduction to Big Data-2 NoSQL solutions KV Store - Keyspace, Flare, SchemaFree, RAMCloud, Oracle NoSQL Database (OnDB) KV Store - Dynamo, Voldemort, Dynomite, SubRecord, Mo8onDb, DovetailDB KV Store (Hierarchical) - GT.m, Cache KV Store (Ordered) - TokyoTyrant, Lightcloud, NMDB, Luxio, MemcacheDB, Actord KV Cache - Memcached, Repcached, Coherence, Infinispan, EXtremeScale, JBossCache, Velocity, Terracoqua Tuple Store - Gigaspaces, Coord, Apache River Object Database - ZopeDB, DB40, Shoal Document Store - CouchDB, Cloudant, Couchbase, MongoDB, Jackrabbit, XML-Databases, ThruDB, CloudKit, Prsevere, Riak-Basho, Scalaris Wide Columnar Store - BigTable, HBase, Apache Cassandra, Hypertable, KAI, OpenNeptune, Qbase, KDI Varieties of Data: Introduction to Data Cleaning issue in Big Data RDBMS – static structure/schema, doesn’t promote agile, exploratory environment. NoSQL – semi structured, enough structure to store data without exact schema before storing data Data cleaning issues Day-1 : Session-4 : Big Data Introduction-3 : Hadoop When to select Hadoop? STRUCTURED - Enterprise data warehouses/databases can store massive data (at a cost) but impose structure (not good for active exploration) SEMI STRUCTURED data – tough to do with traditional solutions (DW/DB) Warehousing data = HUGE effort and static even after implementation For variety & volume of data, crunched on commodity hardware – HADOOP Commodity H/W needed to create a Hadoop Cluster Introduction to Map Reduce /HDFS MapReduce – distribute computing over multiple servers HDFS – make data available locally for the computing process (with redundancy) Data – can be unstructured/schema-less (unlike RDBMS) Developer responsibility to make sense of data Programming MapReduce = working with Java (pros/cons), manually loading data into HDFS Day-2: Session-1: Big Data Ecosystem-Building Big Data ETL: universe of Big Data Tools-which one to use and when? Hadoop vs. Other NoSQL solutions For interactive, random access to data Hbase (column oriented database) on top of Hadoop Random access to data but restrictions imposed (max 1 PB) Not good for ad-hoc analytics, good for logging, counting, time-series Sqoop - Import from databases to Hive or HDFS (JDBC/ODBC access) Flume – Stream data (e.g. log data) into HDFS Day-2: Session-2: Big Data Management System Moving parts, compute nodes start/fail :ZooKeeper - For configuration/coordination/naming services Complex pipeline/workflow: Oozie – manage workflow, dependencies, daisy chain Deploy, configure, cluster management, upgrade etc (sys admin) :Ambari In Cloud : Whirr Day-2: Session-3: Predictive analytics in Business Intelligence -1: Fundamental Techniques & Machine learning based BI : Introduction to Machine learning Learning classification techniques Bayesian Prediction-preparing training file Support Vector Machine Neural Network Big Data large variable problem -Random forest (RF) Big Data Automation problem – Multi-model ensemble RF Automation through Soft10-M Agile learning Agent based learning- Example from Telco operation Distributed learning –Example from Telco operation Introduction to Open source Tools for predictive analytics : R, Rapidminer, Mahut Day-2: Session-4 Predictive analytics eco-system-2: Common predictive analytic problems in Telecom Insight analytic Visualization analytic Structured predictive analytic Unstructured predictive analytic Customer profiling Recommendation Engine Pattern detection Rule/Scenario discovery –failure, fraud, optimization Root cause discovery Sentiment analysis CRM analytic Network analytic Text Analytics Technology assisted review Fraud analytic Real Time Analytic Day-3 : Sesion-1 : Network Operation analytic- root cause analysis of network failures, service interruption from meta data, IPDR and CRM: CPU Usage Memory Usage QoS Queue Usage Device Temperature Interface Error IoS versions Routing Events Latency variations Syslog analytics Packet Loss Performance Threshold Device Traps IPDR ( IP detailed record) collection and processing Use of IPDR data for Subscriber Bandwidth consumption, Network interface utilization, modem status and diagnostic HFC information Day-3: Session-2: Tools for Network service failure analysis: Network Summary Dashboard: monitor overall network deployments and track your organization's key performance indicators Peak Period Analysis Dashboard: understand the application and subscriber trends driving peak utilization, with location-specific granularity Routing Efficiency Dashboard: control network costs and build business cases for capital projects with a complete understanding of interconnect and transit relationships Real-Time Entertainment Dashboard: access metrics that matter, including video views, duration, and video quality of experience (QoE) IPv6 Transition Dashboard: investigate the ongoing adoption of IPv6 on your network and gain insight into the applications and devices driving trends Case-Study-1: The Alcatel-Lucent Big Network Analytics (BNA) Data Miner Multi-dimensional mobile intelligence (m.IQ6) Day-3 : Session 3: Big Data BI for Marketing/Sales –Understanding sales/marketing from Sales data: ( All of them will be shown with a live predictive analytic demo ) To identify highest velocity clients To identify clients for a given products To identify right set of products for a client ( Recommendation Engine) Market segmentation technique Cross-Sale and upsale technique Client segmentation technique Sales revenue forecasting technique Day-3: Session 4: BI needed for Telco CFO office: Overview of Business Analytics works needed in a CFO office Risk analysis on new investment Revenue, profit forecasting New client acquisition forecasting Loss forecasting Fraud analytic on finances ( details next session ) Day-4 : Session-1: Fraud prevention BI from Big Data in Telco-Fraud analytic: Bandwidth leakage / Bandwidth fraud Vendor fraud/over charging for projects Customer refund/claims frauds Travel reimbursement frauds Day-4 : Session-2: From Churning Prediction to Churn Prevention : 3 Types of Churn : Active/Deliberate , Rotational/Incidental, Passive Involuntary 3 classification of churned customers: Total, Hidden, Partial Understanding CRM variables for churn Customer behavior data collection Customer perception data collection Customer demographics data collection Cleaning CRM Data Unstructured CRM data ( customer call, tickets, emails) and their conversion to structured data for Churn analysis Social Media CRM-new way to extract customer satisfaction index Case Study-1 : T-Mobile USA: Churn Reduction by 50% Day-4 : Session-3: How to use predictive analysis for root cause analysis of customer dis-satisfaction : Case Study -1 : Linking dissatisfaction to issues – Accounting, Engineering failures like service interruption, poor bandwidth service Case Study-2: Big Data QA dashboard to track customer satisfaction index from various parameters such as call escalations, criticality of issues, pending service interruption events etc. Day-4: Session-4: Big Data Dashboard for quick accessibility of diverse data and display : Integration of existing application platform with Big Data Dashboard Big Data management Case Study of Big Data Dashboard: Tableau and Pentaho Use Big Data app to push location based Advertisement Tracking system and management Day-5 : Session-1: How to justify Big Data BI implementation within an organization: Defining ROI for Big Data implementation Case studies for saving Analyst Time for collection and preparation of Data –increase in productivity gain Case studies of revenue gain from customer churn Revenue gain from location based and other targeted Ad An integrated spreadsheet approach to calculate approx. expense vs. Revenue gain/savings from Big Data implementation. Day-5 : Session-2: Step by Step procedure to replace legacy data system to Big Data System: Understanding practical Big Data Migration Roadmap What are the important information needed before architecting a Big Data implementation What are the different ways of calculating volume, velocity, variety and veracity of data How to estimate data growth Case studies in 2 Telco Day-5: Session 3 & 4: Review of Big Data Vendors and review of their products. Q/A session: AccentureAlcatel-Lucent Amazon –A9 APTEAN (Formerly CDC Software) Cisco Systems Cloudera Dell EMC GoodData Corporation Guavus Hitachi Data Systems Hortonworks Huawei HP IBM Informatica Intel Jaspersoft Microsoft MongoDB (Formerly 10Gen) MU Sigma Netapp Opera Solutions Oracle Pentaho Platfora Qliktech Quantum Rackspace Revolution Analytics Salesforce SAP SAS Institute Sisense Software AG/Terracotta Soft10 Automation Splunk Sqrrl Supermicro Tableau Software Teradata Think Big Analytics Tidemark Systems VMware (Part of EMC) 
cp100a Google Cloud Platform Fundamentals: Core Infrastructure 8 godz. This one-day instructor-led class provides an overview of Google Cloud Platform products and services. Through a combination of presentations, demos, and hands-on labs, participants learn the value of Google Cloud Platform and how to incorporate cloud-based solutions into business strategies. This course teaches participants the following skills: Identify the purpose and value of Google Cloud Platform products and services Interact with Google Cloud Platform services Describe ways in which customers have used Google Cloud Platform Choose among and use application deployment environments on Google Cloud Platform: Google App Engine, Google Container Engine, and Google Compute Engine Choose among and use Google Cloud Platform storage options: Google Cloud Storage, Google Cloud SQL, Google Cloud Bigtable, and Google Cloud Datastore Make basic use of BigQuery, Google’s managed data warehouse for analytics This class is intended for the following: Individuals planning to deploy applications and create application environments on Google Cloud Platform. Developers, systems operations professionals, and solution architects getting started with Google Cloud Platform. Executives and business decision makers evaluating the potential of Google Cloud Platform to address their business needs. The course includes presentations, demonstrations, and hands-on labs. Module 1: Introducing Google Cloud Platform Explain the advantages of Google Cloud Platform Define the components of Google's network infrastructure, including: Points of presence, regions, and zones Understand the difference between Infrastructure-as-a-Service (IaaS) and Platform-as-a-Service (PaaS) Module 2: Getting Started with Google Cloud Platform Identify the purpose of projects on Google Cloud Platform. Understand the purpose of and use cases for Identity and Access Management. List the methods of interacting with Google Cloud Platform. Lab: Getting Started with Google Cloud Platform. Module 3: Google App Engine and Google Cloud Datastore Understand the purpose of and use cases for Google App Engine and Google Cloud Datastore. Contrast the App Engine Standard environment with the App Engine Flexible environment. Understand the purpose of and use cases for Google Cloud Endpoints. Lab: Deploying Applications Using App Engine and Cloud Datastore. Module 4: Google Cloud Platform Storage Options Understand the purpose of and use cases for: Google Cloud Storage, Google Cloud SQL, and Google Cloud Bigtable. Learn how to choose between the various storage options on Google Cloud Platform. Lab: Integrating Applications with Google Cloud Storage. Module 5: Google Container Engine Define the concept of a container and identify uses for containers. Identify the purpose of and use cases for Google Container Engine and Kubernetes. Deploying Applications Using Google Container Engine. Module 6: Google Compute Engine and Networking Identify the purpose of and use cases for Google Compute Engine. Understand the various Google Cloud Platform networking and operational tools and services. Lab: Deploying Applications Using Google Compute Engine. Module 7: Big Data and Machine Learning Understand the purpose of and use cases for the products and services in the Google Cloud big data and machine learning platforms. Lab: Getting Started with BigQuery.  
CloudInfrastructure Cloud Infrastructure and Services 35 godz. Audience IT architects, IT consultants Format of the course Part lecture, part discussion, hands-on practice 1. Introduction to Cloud Computing How did we get here -  From application hosting to SaaS to public & private cloud Cloud definition Chose your flavor: IaaS, PaaS, SaaS Typical cloud usage scenarios SaaS vs. traditional enterprise computing The programmable Web: an API in the cloud 2. Cloud migration Better utilization through resource virtualization Cloud management for elasticity: automated, on-demand provisioning of resources Evolving the economy of scale through shared infrastructure and applications Cloud benefits and challenges 3. IaaS (Infrastructure as a Service) IaaS architecture and key features Who are the major IaaS providers? Microsoft Windows Azure Web Roles & Worker Roles Scalability, load balancing, fail over Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (EC2) & Amazon Machine Images (AMI) IaaS+: AWS Application Services and Marketplace Regions & Availability Zones Networking & security Monitoring, Auto Scaling, & Load Balancing Building scalable and fault-tolerant applications How to protect yourself from outages Management interfaces Private & hybrid cloud Drivers & challenges Defining the requirements A Methodology for building a private cloud How to manage the private cloud Who can help: vendor overview VMware Abiquo Amazon Virtual Private Cloud Hybrid clouds Use cases Product example: Eucalyptus How to select a private cloud model 4. PaaS (Platform as a Service) PaaS defined A complete PaaS stack Where to draw the line: IasS+ or pure-PaaS or custom-SaaS? What functionality do we need to build applications for the cloud? Multi-Tenancy What is a multi-tenant system? Evolving the economy of scale Customizing the application for a tenant Considerations for multi-tenant applications:     Stability, SLA, legal & regulatory, security, maintenance, 3rd-party components Who are the major PaaS providers? Microsoft Windows Azure Google App Engine Force.com Outlook: the future of PaaS 5. SaaS (Software as a Service) What is SaaS? Some examples. 6. Cloud Architecture Service Oriented Architecture (SOA) Service Layer Model & the concept of loose coupling SOA + Event Driven Architecture (EDA) = e-SOA What is REST and why is it important for the cloud? Synergy of SOA and Cloud - the industry view SOA / SaaS synergy SOA / PaaS synergy Approaches to meet demand Applying SOA principles to the cloud: loose coupling, encapsulation, asynchronous services Building multi-tenancy applications based on SOA Migrating legacy systems into the cloud SOA / IaaS synergy Service-Oriented Infrastructure (SOI) Service virtualization vs. server virtualization Automated, on-demand resource provisioning 6. Cloud Integration The need for cloud integration and its challenges How SOA can help: focus on integration From application integration to Service Oriented Integration (SOI) The need for (inter)mediation Mediation functionality Enterprise Service Bus (ESB) reference architectures What are the particular requirements for cloud integration? From ESB to “Internet Service Bus” Product Examples: Windows Azure AppFabric IBM Cast Iron Fiorano 7. Standards and Open Source Software Cloud standards Portability & interoperability: problem statement Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF) Open Virtualization Format (OVF) Open Cloud Standards Incubator Apache Libcloud Open Source Software (OSS) OpenStack 8. Cloud Security The evolution to Cloud Security From traditional Web applications to SOA to Cloud Public cloud vs. on-premise datacenter Cloud security is a multi-dimensional problem Dimension 1: IaaS, PaaS, SaaS Dimension 2: Network, VM, application, data Dimension 3: CSP, tenant Identity, Entitlement & Access Management (IdEA) Authentication & Access Control SAML, XACML, and Policy Enforcement Point (PEP) Security across on-premise systems & multiple Clouds Cloud Security Alliance standards Cloud Controls Matrix, Consensus Assessments Initiative, Cloud Audit, Cloud Trust Protocol Security, Trust, and Assurance Registry 9. Governance for Cloud-based Services Business vs. IT vs. EA vs. SOA vs. Cloud Governance Why SOA governance can (should) be the basis for Cloud governance SOA governance frameworks, standards, technologies Open Group’s Service Integration Maturity Model (OSIMM) Open Group SOA Governance Reference Model (SGRM) SOA Governance Vitality Method (SGVM) Cloud governance Similarities and differences to SOA governance Delineating responsibilities: cloud provider vs. cloud customer Switching cloud providers – the worst case test for your governance A Cloud governance methodology Technologies for implementing governance 10.Outlook and Conclusions Outlook and usage for cloud computing Hadoop – gaining popularity in the Cloud Cloud Return on Investment (ROI) Total Cost of Ownership (TCO)
iotemi IoT (Internet of Things) for Entrepreneurs, Managers and Investors 21 godz. Estimates for Internet of Things or IoT market value are massive, since by definition the IoT is an integrated and diffused layer of devices, sensors, and computing power that overlays entire consumer, business-to-business, and government industries. The IoT will account for an increasingly huge number of connections: 1.9 billion devices today, and 9 billion by 2018. That year, it will be roughly equal to the number of smartphones, smart TVs, tablets, wearable computers, and PCs combined.  In the consumer space, many products and services have already crossed over into the IoT, including kitchen and home appliances, parking, RFID, lighting and heating products, and a number of applications in Industrial Internet.  However the underlying technologies of IoT are nothing new as M2M communication existed since the birth of Internet. However what changed in last couple of years is the emergence of number of inexpensive wireless technologies added by overwhelming adaptation of smart phones and Tablet in every home. Explosive growth of mobile devices led to present demand of IoT.  Due to unbounded opportunities in IoT business, a large number of small and medium sized entrepreneurs jumped into bandwagon of IoT gold rush. Also due to emergence of open source electronics and IoT platform, cost of development of IoT system and further managing its sizeable production is increasingly affordable. Existing electronic product owners are experiencing pressure to integrate their device with Internet or Mobile app.  This training is intended for a technology and business review of an emerging industry so that IoT enthusiasts/entrepreneurs can grasp the basics of IoT technology and business. Course objectives  Main objective of the course is to introduce emerging technological options, platforms and case studies of IoT implementation in home & city automation (smart homes and cities), Industrial Internet, healthcare, Govt., Mobile Cellular and other areas.  Basic introduction of all the elements of IoT-Mechanical, Electronics/sensor platform, Wireless and wireline protocols, Mobile to Electronics integration, Mobile to enterprise integration, Data-analytics and Total control plane.  M2M Wireless protocols for IoT- WiFi, Zigbee/Zwave, Bluetooth, ANT+ : When and where to use which one?  Mobile/Desktop/Web app- for registration, data acquisition and control –Available M2M data acquisition platform for IoT-–Xively, Omega and NovoTech, etc. Security issues and security solutions for IoT Open source/commercial electronics platform for IoT-Rasberry Pi, Adruino , ArmMbedLPC etc  Open source /commercial enterprise cloud platform for IoT-Ayla, iO Bridge, Libellium, Axeda, Cisco frog cloud Studies of business and technology of some of the common IoT devices like Home automation, Smoke alarm, vehicles, military, home health etc. Target Audience  Investors and IoT entrepreneurs  Managers and Engineers whose company is venturing into IoT space  Business Analysts & Investors 1. Day-1: Session -1: Business Overview of Why IoT is so important  Case Studies from Nest, CISCO and top industries  IoT adaptation rate in North American & and how they are aligning their future business model and operation around IoT  Broad Scale Application Area  Smart house and smart city  Industrial Internet  Smart Cars  Home healthcare  Business Rule generation for IoT  3 layered architecture of Big Data –Physical (Sensors), Communication and Data Intelligence 2. Day-1: Session-2 : Introduction of IoT: All about Sensors  Basic function and architecture of a sensor –Sensor body, sensor mechanism, sensor calibration, sensor maintenance, cost and pricing structure, legacy and modern sensor network- All basics about the sensors  Development of sensor electronics- IoT vs legacy and open source vs traditional PCB design style Development of Sensor communication protocols –history to modern days. Legacy protocols like Modbus, relay, HART to modern day Zigbee, Zwave, X10,Bluetooth, ANT etc..  Business driver for sensor deployment- FDA/EPA regulation, Fraud/tempering detection, supervision, Quality control and process management  Different Kind of Calibration Techniques-manual, automation, infield, primary and secondary calibration –their implication in IoT Powering options for sensors-Battery, solar, Witricity. Mobile and PoE 3. Day-1 : Session -3 : Introduction to Sensor Network and Wireless protocol  What is a sensor network?  Wireless vs. Wireline network  WiFi- 802.11 families: N to S- application of each standards and common vendors.  Zigbee and Zwave-advantage of low power mesh networking. Long distance Zigbee. Introduction to different Zigbee chips:  Bluetooth/BLE: Low power vs high power, speed of detection, class of BLE. Introduction of Bluetooth vendors & their review :  X10, ANT+  Other long distance RF communication link  LOS vs NLOS links  Capacity and throughput calculation  Application issues in wireless protocols- power consumption, reliability, PER, QoS, LOS 4. Day-1 : Session-4 : Review of Electronics Platform, production and cost projection  PCB vs FPGA vs ASIC design-how to take decision  Prototyping electronics vs Production electronics  QA certificate for IoT- CE/CSA/UL/IEC/RoHS/IP65: What are those and  Basic introduction of multi-layer PCB design and its workflow  Electronics reliability-basic concept of FIT and early mortality rate  Environmental and reliability testing-basic concepts  Basic Open source platforms: Adruino, Rasberry Pi, Beaglebone, when needed?  RedBack, Diamond Back 5. Day-2: Session-1: Conceiving a new IoT product- Product requirement document for IoT  State of the present art and review of existing technology in the market place Suggestion for new features and technologies based on market analysis and patent issues  Detailed technical specs for new products- System, software, hardware, mechanical, installation etc.  Packaging and documentation requirements  Servicing and customer support requirements  High level design (HLD) for understanding of product concept  Release plan for phase wise introduction of the new features  Skill set for the development team and proposed project plan -cost & duration  Target manufacturing price 6. Day-2: Session-2: Introduction to Mobile app platform for IoT  Protocol stack of Mobile app for IoT  Mobile to server integration –what are the factors to look out  What are the intelligent layer that can be introduced at Mobile app level ? iBeacon in IoS  Window Azure  Linkafy Mobile platform for IoT  Axeda  Xively 7. Day-2: Session-3: Machine learning for intelligent IoT  Introduction to Machine learning  Learning classification techniques  Bayesian Prediction-preparing training file  Support Vector Machine  Image and video analytic for IoT  Fraud and alert analytic through IoT  Bio –metric ID integration with IoT  Real Time Analytic/Stream Analytic  Scalability issues of IoT and machine learning  What are the architectural implementation of Machine learning for IoT   8. Day-2: Session-4 Analytic Engine for IoT  Insight analytic  Visualization analytic  Structured predictive analytic Unstructured predictive analytic  Recommendation Engine  Pattern detection  Rule/Scenario discovery –failure, fraud, optimization  Root cause discovery  9. Day-3 : Sesion-1 : Security in IoT implementation  Why security is absolutely essential for IoT  Mechanism of security breach in IOT layer  Privacy enhancing technologies Fundamental of network security  Encryption and cryptography implementation for IoT data  Security standard for available platform  European legislation for security in IoT platform  Secure booting  Device authentication  Firewalling and IPS  Updates and patches  10. Day-3 : Sesion-2 : Database implementation for IoT : Cloud based IoT platforms  SQL vs NoSQL-Which one is good for your IoT application  Open sourced vs. Licensed Database  Available M2M cloud platform Axeda  Xively  Omega  NovoTech  Ayla  Libellium  CISCO M2M platform  AT &T M2M platform  Google M2M platform  11. Day-3, Session-3: A few common IoT systems  Home automation  Energy optimization in Home  Automotive-OBD  IoT-Lock  Smart Smoke alarm BAC ( Blood alcohol monitoring ) for drug abusers under probation  Pet cam for Pet lovers  Wearable IOT  Mobile parking ticketing system Indoor location tracking in Retail store  Home health care  Smart Sports Watch  12. Day-3: Session-4: Big Data for IoT  4V- Volume, velocity, variety and veracity of Big Data  Why Big Data is important in IoT  Big Data vs legacy data in IoT  Hadoop for IoT-when and why?  Storage technique for image, Geospatial and video data Distributed database  Parallel computing basics for IoT
dclfd1 Developing for Cloud Foundry 35 godz. Cloud Foundry is the industry standard open-source platform as a service (PaaS) that provides you with a choice of clouds, developer frameworks, and application services. Audience This course is directed at engineers and developers who want to develop applications to be deployed through Cloud Foundry. cf Command Line Interface Installing the cf Command Line Interface Getting Started with the cf CLI Using the cf CLI with an HTTP Proxy Server Using the cf CLI with a Self-Signed Certificate Using cf CLI Plugins Developing cf CLI Plugins About Starting Applications Develop and Manage Applications Considerations for Designing and Running an Application in the Cloud Deploy an Application Deploying a Large Application Deploying with Application Manifests Scaling an Application Using cf scale Routes and Domains Stacks Cloud Foundry Environment Variables Using Blue-Green Deployment to Reduce Downtime and Risk Application Logging in Cloud Foundry Troubleshooting Application Deployment and Health Application SSH Overview Accessing Apps with SSH Accessing Services with SSH Identifying your Cloud Foundry API Endpoint and Version Cloud Foundry Concepts Cloud Foundry Overview Cloud Foundry Components Diego Architecture Differences Between DEA and Diego Architectures How Diego Allocates Work Four Levels of High Availability How Applications are Staged Understanding Diego SSH Scaling Cloud Foundry Orgs, Spaces, Roles, and Permissions Cloud Foundry Security Using Docker in Cloud Foundry Integrating Service Instances with Applications Services Overview Delivering Service Credentials to an Application Managing Service Instances with the CLI Managing Service Keys User-Provided Service Instances Manage Application Requests with Route Services Configuring Play Framework Service Connections Migrating a Database in Cloud Foundry Using Third-Party Log Management Services Service-Specific Instructions for Streaming Application Logs Integrating Cloud Foundry with Splunk Custom Services Custom Services Overview Service Broker API Managing Service Brokers Access Control Catalog Metadata Dashboard Single Sign-On Example Service Brokers Binding Credentials Application Log Streaming Route Services Supporting Multiple Cloud Foundry Instances   Buildpacks Buildpacks Buildpack Detection Custom Buildpacks Packaging Dependencies for Offline Buildpacks Configuring a Production Server  
cloudarch Cloud Architect 35 godz. Day 1 - provides end-to-end coverage of fundamental cloud computing topics as they relate to both technology and business. The module is divided into a series of sections, each of which is accompanied by a hands-on exercise. Day 2 - explores technology-related topics that relate to cloud computing platforms. It does not get into implementation or programming details, but instead keeps coverage at a conceptual level, focusing on topics that address cloud service architecture, cloud security threats and technologies, virtualization and data processing. Day 3 - provides a technical insight into foundational cloud computing platforms. Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS) environments are explored as compound patterns, comprised of unique and shared building blocks. This module is structured as a guided tour through these architectural layers, describing primary components, highlighting shared components and explaining how building blocks can be assembled and implemented via cloud computing mechanisms and practices Day 4 - builds upon Day 3 to provide a deep dive into elastic, resilient and multitenant technology architectures, as well as specialized solution architectures, such as cloud bursting and cloud balancing. Through the study of architectural mechanisms, industry technologies and design patterns, both core and extended components are described that combine to realize elasticity, resiliency and multitenancy as primary characteristics of cloud platforms. By leveraging these native and enhanced scalability and failover-related feature-sets, specialized solution architectures are described to enable bursting between clouds and on-premise and cloud environments, as well as the balancing of runtime loads across clouds for performance and failover purposes. Day 5 - presents participants with a series of exercises and problems that are designed to test their ability to apply their knowledge of topics covered previously. Day 1 - Fundamental Cloud Computing Fundamental Cloud Computing Terminology and Concepts Basics of Virtualization Specific Characteristics that Define a Cloud Understanding Elasticity, Resiliency, On-Demand and Measured Usage Benefits, Challenges and Risks of Contemporary Cloud Computing Platforms and Cloud Services Cloud Resource Administrator and Cloud Service Owner Roles Cloud Service and Cloud Service Consumer Roles Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure as a Service (IaaS) Cloud Delivery Models Combining Cloud Delivery Models Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud and Community Cloud Deployment Models Business Cost Metrics and Formulas for Comparing and Calculating Cloud and On-Premise Solution Costs Service Level Agreements (SLAs) for Cloud-based IT Resources Formulas for Calculating and Rating SLA Quality of Service Characteristics Cloud Technology Concepts Cloud Computing Mechanisms that Establish Architectural Building Blocks Virtual Servers, Ready-Made Environments, Failover Systems, and Pay-for-Use Monitors Cloud Balancing and Cloud Bursting Architectures Common Risks, Threats and Vulnerabilities of Cloud-based Services and Cloud-hosted Solutions Cloud Security Mechanisms Used to Counter Threats and Attacks Understanding Cloud-Based Security Groups and Hardened Virtual Server Images Cloud Service Implementation Mediums (including Web Services and REST Services) Cloud Storage Benefits and Challenges Cloud Storage Services, Technologies and Approaches Non-Relational (NoSQL) Storage Compared to Relational Storage Cloud Service Testing Considerations and Testing Types Day 3 - Fundamental Cloud Architecture Technology Architectural Layers of Cloud Environments Public and Private Cloud Technology Architecture laaS, PaaS and SaaS Technology Architecture Cloud Computing Mechanisms as part of Platform and Solution Technology Architectures Bare-Metal and Elastic Disk Provisioning Multipath Resource Access, Broad Access and Intelligent Automation Engines Usage and Pay-as-You-Go Monitoring Platform Provisioning and Rapid Provisioning Resource Management and Realtime Resource Availability Shared Resources, Resource Pools and Resource Reservation Self-Service and Usage and Administration Portals Workload Distribution and Service State Management Other technology architecture topics pertaining to cloud platforms, cloud-based solutions and services may also be explored. Advanced Cloud Architecture Elastic Environment Resilient Environment Multitenant Environment Direct I/O Access and Direct LUN Access Dynamic Data Normalization Zero Downtime and Storage Maintenance Window Load Balanced Virtual Servers Burst In, Burst Out and Cloud Bursting Cloud Balancing Redundant Storage and Storage Workload Management Elastic Disk Provisioning, Elastic Resource Capacity and Elastic Network Capacity Intra-Storage and Cross-Storage Device Vertical Tiering Redundant Physical Connections for Virtual Servers and Persistent Virtual Network Configurations Load Balanced Virtual Switches and Service Load Balancing Hypervisor Cluster Dynamic Failure and Recovery Synchronized Operating State Resource Reservation Other technology architecture topics pertaining to cloud platforms, cloud-based solutions and services may also be explored. Day 5 - Cloud Architecture Lab As a hands-on lab, this module provides a set of detailed exercises, that require participants to solve a number of inter-related problems, with the ultimate goal of evaluating, designing and correcting technology architectures to fulfill specific sets of solution and business automation requirements.
dpcloud Deploying Cloud Foundry 35 godz. Cloud Foundry is the industry standard open-source platform as a service (PaaS) that provides you with a choice of clouds, developer frameworks, and application services. Audience This course is directed at engineers, architects and developers interested in deploying and maintaining Cloud Foundry as cloud infrastructure for their applications. Deploying Cloud Foundry Overview of Deploying Cloud Foundry Create a Deployment Manifest for Cloud Foundry Deploying Cloud Foundry using BOSH Scaling Cloud Foundry Log Drain Blacklist Configuration Security Configuration for Consul Deploying Community Services Deploying Cloud Foundry on AWS Setting up an AWS Environment for Cloud Foundry with BOSH AWS Bootstrap Deploying BOSH on AWS Customizing the Cloud Foundry Deployment Manifest Stub for AWS Cloud Foundry Concepts Cloud Foundry Subsystems Overview Cloud Foundry Components Diego Architecture Differences Between DEA and Diego Architectures How the Diego Auction Allocates Jobs Four Levels of High Availability How Applications Are Staged Understanding Application SSH Orgs, Spaces, Roles, and Permissions Cloud Foundry Security Stacks Using Docker in Cloud Foundry Cloud Foundry Glossary Run and Troubleshoot Cloud Foundry Overview Creating and Modifying Quota Plans Cloud Foundry Logging Configuring System Logging Usage Events and Billing Configuring SSH Access for Cloud Foundry Monitoring and Testing Diego Components Troubleshooting Cloud Foundry Troubleshooting Applications Troubleshooting Wardenized Services Troubleshooting Diego for Windows Administer Cloud Foundry Adding Buildpacks to Cloud Foundry Managing Domains and Routes Creating and Managing Users with the cf CLI Creating and Managing Users with the UAA CLI (UAAC) Getting Started with the Notifications Service Application Security Groups Feature Flags Enabling IPv6 for Hosted Applications Securing Traffic into Cloud Foundry​ UAA API BOSH
cloudcpt It is all about Cloud: Key Concepts, Players, and Technologies 21 godz. Audience IT architects, mid-level IT managers, IT consultants Format of the course Currently 100% lectures. 1.Introduction to Cloud Computing How did we get here -  From application hosting to SaaS to public & private cloud Cloud definition Chose your flavor: IaaS, PaaS, SaaS A cloud reference architecture Typical cloud usage scenarios SaaS vs. traditional enterprise computing The programmable Web: an API in the cloud Moving into the cloud Better utilization through resource virtualization Cloud management for elasticity: automated, on-demand provisioning of resources Evolving the economy of scale through shared infrastructure and applications Cloud benefits and challenges 2.Infrastructure as a Service (IaaS) IaaS architecture and key features What to look for when selecting an IaaS provider? Overview of major IaaS providers IaaS examples Microsoft Windows Azure Web Roles & Worker Roles Scalability, load balancing, fail over Amazon Web Services (AWS) Elastic Compute Cloud (EC2) & Amazon Machine Images (AMI) IaaS+: AWS Application Services and Marketplace Regions & Availability Zones Networking & security Monitoring, Auto Scaling, & Load Balancing Building scalable and fault-tolerant applications The big AWS outage & how to protect yourself Management interfaces 3.Private & Hybrid Cloud Private cloud: drivers & challenges Defining the requirements A Methodology for building a private cloud How to manage the private cloud Who can help: vendor overview VMware Abiquo Amazon Virtual Private Cloud Hybrid clouds Use cases Product example: Eucalyptus How to select a private cloud model 4.PaaS: Key Concepts & Major Players PaaS defined A complete PaaS stack Where to draw the line: IasS+ or pure-PaaS or custom-SaaS? What functionality do we need to build applications for the cloud? Multi-Tenancy What is a multi-tenant system? Evolving the economy of scale Customizing the application for a tenant Considerations for multi-tenant applications: Stability, SLA, legal & regulatory, security, maintenance, 3rd-party components A detailed look at major PaaS providers: Microsoft Windows Azure Google App Engine Force.com Outlook: the future of PaaS 5.Synergy of SOA and Cloud Computing Services and SOA defined Service Layer Model & the concept of loose coupling SOA + Event Driven Architecture (EDA) = e-SOA What is REST and why is it important for the cloud? Synergy of SOA and Cloud - the industry view SOA / SaaS synergy SOA / PaaS synergy Approaches to meet demand Applying SOA principles to the cloud: loose coupling, encapsulation, asynchronous services Building multi-tenancy applications based on SOA Migrating legacy systems into the cloud SOA / IaaS synergy Service-Oriented Infrastructure (SOI) Service virtualization vs. server virtualization Automated, on-demand resource provisioning 6.Cloud Integration The need for cloud integration and its challenges How SOA can help: focus on integration From application integration to Service Oriented Integration (SOI) The need for (inter)mediation Mediation functionality Enterprise Service Bus (ESB) reference architectures What are the particular requirements for cloud integration? From ESB to “Internet Service Bus” Product Examples: Windows Azure AppFabric IBM Cast Iron Fiorano 7.Standards and Open Source Software Cloud standards Portability & interoperability: problem statement Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF) Open Virtualization Format (OVF) Open Cloud Standards Incubator Apache Libcloud Open Source Software (OSS) OpenStack 8.Securing the Cloud The evolution to Cloud Security From traditional Web applications to SOA to Cloud Public cloud vs. on-premise datacenter Cloud security is a multi-dimensional problem Dimension 1: IaaS, PaaS, SaaS Dimension 2: Network, VM, application, data Dimension 3: CSP, tenant Identity, Entitlement & Access Management (IdEA) Authentication & Access Control SAML, XACML, and Policy Enforcement Point (PEP) Security across on-premise systems & multiple Clouds Cloud Security Alliance standards Cloud Controls Matrix, Consensus Assessments Initiative, Cloud Audit, Cloud Trust Protocol Security, Trust, and Assurance Registry 9.Governance for Cloud-based Services Business vs. IT vs. EA vs. SOA vs. Cloud Governance Why SOA governance can (should) be the basis for Cloud governance SOA governance frameworks, standards, technologies Open Group’s Service Integration Maturity Model (OSIMM) Open Group SOA Governance Reference Model (SGRM) SOA Governance Vitality Method (SGVM) Cloud governance Similarities and differences to SOA governance Delineating responsibilities: cloud provider vs. cloud customer Switching cloud providers – the worst case test for your governance A Cloud governance methodology Technologies for implementing governance 10.Outlook and Conclusions Outlook and usage for cloud computing Hadoop – gaining popularity in the Cloud Cloud Return on Investment (ROI) Total Cost of Ownership (TCO)
azurearchitectures Architecting Microsoft Azure Solutions 14 godz. This training permits delegates to improve their Microsoft Azure solution design skills. After this training the delegate will understand the features and capabilities of Azure services, to be able to identify trade-offs, and make decisions for designing public and hybrid cloud solutions. During training the appropriate infrastructure and platform solutions to meet the required functional, operational, and deployment requirements through the solution life-cycle will be defined.Module 1: Design Principles for Cloud Infrastructure and Development Module 2: Designing App Service Web Apps Module 3: Designing Application Storage & Data Access Module 4: Securing Resources Module 5: Design Microsoft Azure Infrastructure and Networking Module 6: Designing an Advanced Application Module 7: Designing a Management, Monitoring Strategy Module 8: Designing a Business Continuity Strategy
lcsmcentos Linux Cluster and Storage Management on CentOS 6 & 7 35 godz. Created Linux Administrators and developers who are interested with getting involved in Clustering or require knowledge of Clustering based on Linux system. Even beginners, who have the basic skill and knowledge on Linux, can catch up with this course just if you follow the instructor's lab and explanation in detail. This course is intended to practice enough clustering technology and to show it is very easy to understand the clustering technology on Linux system. This course will be delivered to audience with 40% lectures, 50% labs and 10% Q&A. This five-day course strongly emphasizes lab-based activities. You'll learn how to deploy and manage shared storage and server clusters that provide highly available network services to a mission-critical enterprise environment. It can be deliver on any distribution (CentOS and Ubuntu are commonly used) This course covers these kinds of topics: Chapter 01 Linux Cluster Introduction Chapter 02 Data Storage and Cluster Configuration Considerations Chapter 03 iSCSI Configuration Chapter 04 Device Mapper and Multipath Chapter 05 Linux Cluster Configuration with Conga Chapter 06 Linux Cluster Configuration with CCS Chapter 07 Fencing and Failover Domain Chapter 08 Quorum and Quorum Disk Chapter 09 Cluster Logical Volume Management Chapter 10 Global File System 2 Chapter 11 Samba Cluster Chapter 12 Apache Cluster with Conga and CCS Chapter 13 Database Cluster with MySQL Chapter 14 Linux Cluster using Pacemaker Chapter 15 Apache Cluster using Pacemaker Chapter 16 Linux Cluster using PCSD Web UI Chapter 17 Database Cluster with MariaDB
awsdevas AWS Developer Associate 28 godz. This 4 day course will provide:  An understanding of the Core AWS services, uses, and basic architecture best practices. Proficiency in designing, developing, and deploying cloud-based solutions using AWS. Experience with developing and maintaining applications written for Amazon Simple Storage Service, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Notification Service, Amazon Simple Workflow Service, AWS Elastic Beanstalk, and AWS CloudFormation. Audience: Cloud engineers, Centre of excellence team,  Window server administrators, Unix/Linux administrator, Storage administrators, Network administrators , Virtualization administrators. On Completion of this training programme participants should able to deploy and use AWS services from a Developer standpoint. DAY 1 Module 1: User Sign up? User Sign Up Overview Amazon Management Console Management Activity and Billing overview Amazon Pricing Module 2: AWS Big Picture – 10000 feet overview? An overview of AWS EC2- An overview EBS- An Overview Security Group-An Overview Elastic IP- An overview Cloud Front-An Overview S3- An overview Glacier- An overview IAM – An Overview RDS- AN overview Module 3: Amazon EC2- Win server 2012 (Hands on lab) Launch Windows server 2012 Instance Decrypt Password and download RDP shortcut client Connect to the EC2 Windows 2012 instance Terminate the Windows server 2012 Instance Module 4: Amazon EC2- Security Groups (Hands on lab) Creating Security Groups Modify Security Groups Delete Security Groups Module 5 : Amazon Elastic Block Store (Hands on lab) Create Standard Volume Create and delete snapshots Assign volumes to Windows server 2012 and Ubuntu 14.04 server Disassociate and Delete volumes Module 6 : Amazon Elastic Load Balancing (ELB) (Hands on lab) Lab 6.1 Launch Two Ubuntu EC2 Instances- apache web servers with user data Edit HTML files to both the servers Test your web Servers through internet Lab 6.2 Create Elastic Load Balancer Add both the Ubuntu servers to ELB Test your Elastic Load Balancer Delete your Elastic Load Balancer Module 7 : AWS Route53 What is Route53 Route-53 demo integration with ELB you created ( Performed by Instructor only) Module 8 : AWS s3 (Hands on lab) AWS s3- Overview and pricing Create Bucket  and Folder Upload, download, share and delete object Delete Bucket DAY 2  Module 1 : Amazon EC2- Win-2012 with user data (Hands on lab)   Launch the win 2012 R2 server  Using PowerShell command based user data web-server  Validate user data is executed successfully  Terminate Ubuntu server Module 2: Amazon EC2- Ubuntu 14.04 with user data (Hands on lab))  Launch the EC2 Ubuntu cloud server  Using User-data of web-server  Validate user data is executed successfully Module 3 : Amazon EC2- Ubuntu 14.04 with Meta data (Hands on lab) Metadata an overview Fetch metadata information about your ec2 instance Terminate Ubuntu server Module 4 : Amazon Simple Storage Service (S3) (Hands on lab) AWS s3 overview and pricing Create a S3 Bucket  File Versioning  Static web hosting in s3  Cross Region replication  of your objects  Using route 53 redirect to access static web ( live demo y instructor) Module 5 : Amazon Glacier (Hands on lab) AWS Glacier overview and pricing Create life cycle policies for your  Access data from Glacier Setting auto delete to your data from s3 based on rules Module 6  : AWS Cloud Formation Infrastructure as Code using Cloud Formation Cloud formation – Create a new stack deploy sample template in JSON format Use existing templates and deploy DAY 3 Module 7 : AWS- IAM (Identity and Access Management) What is IAM? – A comprehensive introduction AWS federation with Active directory- Theory only Getting started with IAM IAM roles – Delegation and federation (Hands on lab) Creating a role Assuming a role Deleting a role IAM   user- groups (Hands on lab) Creating a user and group Adding a user to the group Password policy setup for users Attaching policy to users Enabling dual factor authentication to the users  IAM   Roles (Hands on lab) Creating a an IAM role with ec2 and s3 full access Launch an EC2 instance and validate cli based access Module 8 : AWS CLI  Working with the AWS  cli Launch instance with s3 and ec2 full access Configure awscli client Create a security group using cli Create a key pair using cli Launch a ec2 instance using cli Stop an ec2 instance using cli Terminate an ec2 instance using cli Create a load balancer using cli Delete a load balancer using cli Create an s3 bucket using cli Upload and download an object from your local machine to s3 through cli List buckets through cli Delete buckets through cli Module 9 : Application Development and Deployment Best Practices Application deployment using AWS Elastic Beanstalk Deploy python beanstalk environment Deploy IIS environment Terminate python and beanstalk environment DAY 4 Module 10 : AWS- Virtual Private Cloud (VPC) What is VPC? – A comprehensive introduction Understanding VPC configurations VPC with single public subnet VPC with public and private subnet VPC Peering Access control List Configuring VPC Instances ( Hands on lab by students) Creating a VPC Subnets Internet Gateway Routing Configuring a NAT instance Creating security groups Launching instances Module 11: AWS Managed Services & Database using Python SDK Describe Amazon DynamoDB Verify key aspects of Amazon RDS  Configure python SDK to access to dynamoDB  Create tables using python SDK Put item in using sdk Querry using python sdk Delete item using sdk Module 12 : AWS  RDS (theory only) Describe Amazon RDS  Manage ur own database on ec2 vs using RDS Module 13 : AWS- SNS-SQS and SWF (theory only)  Simple Notification Service (SNS) – Overview  and use case  Simple Queue Service (SQS) – Overview and use case  Simple Workflow (SWF) -  Overview and use case
cloudsaasiaas Cloud, SaaS, IaaS - Practical Overview of Available Options 35 godz. This course is created for people who face choices which solution to choose for a specific problem. IT Managers, Solution Architects, Test Managers, System Administrators and Developers can benefit from this course by understanding the benefits and costs of available Cloud/SaaS/Iaas solutions. Overview of Cloud Virtalization (e.g. VirtualBox, WMware, KVM...) Hardware support for virtalization (sharing networki interfaces, etc...) Share nothing storage (S3, Ceph, Glacier) Mixed model (Bare Metal + Cloud) Public Cloud Providers Amazon Azure Google Aliyun UnitedStack Private Cloud Solutions OpenStack Amazon EC2 Ohters Software as a Service Benefits over deployable software Constomer isoaltion Legal aspects influencing solution Redunancy Availability Managing upgrades, versionsing, etc... Deployment options (BeanStalk, etc...) Redundant Databases NoSQL (e.g. MongoDB) SQL/NewSQL (e.g. Galera Cluster) Automate redundancy management with RDS Pros vs Cons Dealing with transactioons and consistency Hadoop Redundant WebServers Loadbalacing DNS load balacing (roundrobin, geo-proximity, etc..., e.g. Route53) Session handling Virtual Image Management (Appliances) Image formats Transfering images between zones Image interoperability between clouds
awsdev AWS DevOps Engineers 21 godz. Audience: Cloud engineers, Solution architects, Centre of excellence team, Window server administrators, Unix/Linux administrator, Storage administrators, network administrators, Virtualization administrators Course Objectives: This course is designed to teach you how to: Use the principal concepts and practices behind the DevOps methodology Design and implement an infrastructure on AWS that supports one or more DevOps development projects Use AWS CloudFormation and AWS OpsWorks to deploy the infrastructure necessary to create development, test, and production environments for a software development project Use AWS CodeCommit and understand the array of options for enabling a Continuous Integration environment on AWS Use AWS CodePipeline to design and implement a Continuous Integration and Delivery pipeline on AWS Implement several common Continuous Deployment use cases using AWS technologies, including blue/green deployment and A/B testing Distinguish between the array of application deployment technologies available on AWS (including AWS CodeDeploy, AWS Opsworks, AWS Elastic Beanstalk, Amazon EC2 Container Service, and Amazon EC2 Container Registry), and decide which technology best fits a given scenario Fine tune the applications you deliver on AWS for high performance and use AWS tools and technologies to monitor your application and environment for potential issues Day 1 What is DevOps? Infrastructure as Code, Part 1: Design and Security Infrastructure as Code, Part 2: CloudFormation and Configuration Management Day 2 Continuous Integration on AWS Continuous Deployment on AWS Deploying Applications on AWS, Part 1 Day 3 Deploying Applications on AWS, Part 2 Continuous Integration and Delivery Pipelines on AWS Performance-Tuning Your Deployments Administering and Automating Your Infrastructure
oabicsa OpenStack Administration - Basic + Intermediate (Certified System Administrator for OpenStack) 28 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining basic knowledge regarding OpenStack design, installation and administration, preparation to the EX210 (Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack) exam, automated and manual OpenStack cluster installation and configuration. Introduction: What is OpenStack? Foundations of Cloud Computing Virtualization vs clustering OpenStack evolution OpenStack distributions OpenStack releases OpenStack deployment solutions OpenStack services OpenStack competitors EX210 exam OpenStack Administration: Basic terms IaaS model Supported hypervisors Supported image formats Basic architecture Design concerns Installation concerns Configuration concerns Administration concerns Automation concerns Growth planning High Availability concerns Automated OpenStack installation with PackStack How to download and execute RC files How to create an external network in Neutron How to upload an image to Glance How to create a new flavor in Nova How to update default Nova and Neutron quotas How to create a new tenant in Keystone How to create a new user in Keystone How to manage roles in Keystone How to create a tenant network in Neutron How to create a router in Neutron How to manage router’s interfaces in Neutron How to update security groups in Neutron How to upload RSA key-pair to the project How to allocate floating IPs to the project How to launch an instance from image in Nova How to associate floating IPs with instances How to create a new volume in Cinder How to attach the volume to the instance How to take a snapshot of the instance How to take a snapshot of the volume How to launch an instance from snapshot in Nova How to create a volume from snapshot in Cinder How to create a container in Swift How to upload data to the container in Swift Basic Environment: Prerequisites Nodes and networks AMQP Manual installation and configuration of basic environment Keystone: Objects API concerns Components Backends Authentication process Manual Keystone Installation Manual Keystone Configuration & Administration Glance: Components Backends Manual Glance Installation Manual Glance Configuration & Administration Nova: Components Flavors Instances launching and termination process Schedulers awareness Remote access Manual Nova Installation Manual Nova Configuration & Administration Neutron: Components Network virtualization Virtual network devices L2 agent OVS ML2 Bringing it all together - Compute Bringing it all together - Networker Virtual networks L3 agent DHCP agent Manual Neutron Installation Manual Neutron Configuration & Administration Horizon: Backends Manual Horizon Installation Manual Horizon Configuration & Administration   Cinder: Volumes Components Backends Manual Cinder Installation Manual Cinder Configuration & Administration Swift: What is object storage? Replication Structure Data addressing Modified consistent hashing ring Data placement Metadata placement Part power Ring internals Ring builder Components Backends Manual Swift Installation Manual Swift Configuration & Administration Heat: Use cases Components Templates “Hello World” template Manual Heat Installation Manual Hetat Configuration & Administration Ceilometer: Use cases Basic concepts Components Polling agents Backends Manual Ceilometer Installation Manual Ceilometer Configuration & Administration Adding Compute Node: Manual addition of a Compute Node
softlayer SoftLayer API Fundamentals 14 godz. This two-day instructor-led training course introduces SoftLayer Infrastructure-as-a-Solution (laaS) solutions through instruction and hands-on labs activities. Attendees will gain the basic fundamentals needed to become more proficient in SoftLayer and make informed decisions about laaS solutions based on business requirements. Day 1 Lesson 1 – Changing the Landscape Without Changing the Definition Lesson 2 – Defining SoftLayer Cloud Architecture Lesson 3 – Connecting to the Cloud – SoftLayer network options, Part 1 Lesson 4 – Connecting to the Cloud – SoftLayer network options, Day 2 Lesson 5 – Keep safe – securing your SoftLayer virtual instances Lesson 6 – Storing Your Data Lesson 7 – Understanding SoftLayer Managed Services Lesson 8 – Monitoring and Management Lesson 9 – Leveraging the SoftLayer Differentiators Wrap up and Next Steps
osai OpenStack Administration - Intermediate 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: manual OpenStack cluster installation and configuration Basic Environment: Manual installation and configuration of basic environment Keystone: Manual Keystone Installation Manual Keystone Configuration & Administration Glance: Manual Glance Installation Manual Glance Configuration & Administration Nova: Manual Nova Installation Manual Nova Configuration & Administration Neutron: Manual Neutron Installation Manual Neutron Configuration & Administration Horizon: Manual Horizon Installation Manual Horizon Configuration & Administration Cinder: Manual Cinder Installation Manual Cinder Configuration & Administration Swift: Manual Swift Installation Manual Swift Configuration & Administration Heat: Manual Heat Installation Manual Hetat Configuration & Administration Ceilometer: Manual Ceilometer Installation Manual Ceilometer Configuration & Administration
rancher Rancher: Manage your Docker containers 14 godz. Rancher is an open source software platform that enables organizations to run containers in production. With Rancher, organizations no longer have to cobble together distinct open-source technologies to build a container services platform. It includes a fully supported Kubernetes distribution as well as the option to choose from Docker Swarm and Apache Mesos. Rancher includes modular infrastructure services such as resource management, networking between containers, service discovery, container load balancing, container health monitoring, and backup and recovery, all under one roof. This course provides participants with an overview of Rancher and demonstrates through hands-on practice how to deploy and manage a Rancher container management system. Audience     Software engineers     System administrators     DevOps engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice Introduction     Rancher vs DC/OS Installing and configuring Rancher Starting the Rancher server Adding hosts Launching infrastructure services Creating a container using the UI Creating a container through Docker command line Creating a multi-container application Creating a multi-container application using Rancher Compose Launching Kubernetes Launching Mesos Launching Swarm Working with Catalogs Working with the Rancher API Closing remarks
psab OpenStack Administration- Basic 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining basic knowledge regarding OpenStack design, installation and administration automated OpenStack cluster installation and configuration Introduction: What is OpenStack? Foundations of Cloud Computing Virtualization vs clustering OpenStack evolution OpenStack distributions OpenStack releases OpenStack deployment solutions OpenStack services OpenStack competitors   OpenStack Administration: Basic terms IaaS model Supported hypervisors Supported image formats Basic architecture Design concerns Installation concerns Configuration concerns Administration concerns Automation concerns Growth planning High Availability concerns Automated OpenStack installation with PackStack How to download and execute RC files How to create an external network in Neutron How to upload an image to Glance How to create a new flavor in Nova How to update default Nova and Neutron quotas How to create a new tenant in Keystone How to create a new user in Keystone How to manage roles in Keystone How to create a tenant network in Neutron How to create a router in Neutron How to manage router’s interfaces in Neutron How to update security groups in Neutron How to upload RSA key-pair to the project How to allocate floating IPs to the project How to launch an instance from image in Nova How to associate floating IPs with instances How to create a new volume in Cinder How to attach the volume to the instance How to take a snapshot of the instance How to take a snapshot of the volume How to launch an instance from snapshot in Nova How to create a volume from snapshot in Cinder How to create a container in Swift How to upload data to the container in Swift   Basic Environment: Prerequisites Nodes and networks AMQP Keystone: Objects API concerns Components Backends Authentication process   Glance: Components Backends   Nova: Components Flavors Instances launching and termination process Schedulers awareness Remote access   Neutron: Components Network virtualization Virtual network devices L2 agent OVS ML2 Bringing it all together - Compute Bringing it all together - Networker Virtual networks L3 agent DHCP agent   Horizon: Backends Cinder: Volumes Components Backends   Swift: What is object storage? Replication Structure Data addressing Modified consistent hashing ring Data placement Metadata placement Part power Ring internals Ring builder Components Backends   Heat: Use cases Components Templates “Hello World” template   Ceilometer: Use cases Basic concepts Components Polling agents Backends   Adding Compute Node: Manual addition of a Compute Node  
rancheros RancherOS: Just enough OS to run Docker 7 godz. RancherOS is an open-source Linux distribution that runs the entire operating system (including system services such as udev and rsyslog) as Docker containers. RancherOS includes only the bare minimum software needed to run Docker. It runs Docker as PID1 and dynamically pulls everything else it needs through Docker. At about 22MB, RancherOS is easy to distribute, orchestrate and spin up in your data center. This training introduces RancherOS's architecture, tools, and components and walks participants step-by-step through the setup of RancherOS in a live lab environment. By the end of this training, participants will have the understanding and practice to use RancherOS to run containers at scale in development, test and production. Audience     DevOps engineers     System administrators     Software engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice Introduction The RancherOS architecture Installing and configuring RancherOS Spinning up containers on RancherOS System level services (containers) vs user level services (containers) Running Linux system services through System Docker Running applications through User Docker Isolating user containers for different applications and user groups Controlling access to containers Networking and storage in RancherOS RancherOS security Upgrading and downgrading RancherOS Running RancherOS in the cloud Some sample deployments     Using Docker Compose to define application deployment     Building an Apache Mesos cluster on RancherOS     Running Nagios as a System Service on RancherOS Other container OSs and the future of the datacenter Closing remarks
opstadminadv OpenStack Administration - Advanced 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining advanced knowledge regarding OpenStack installation and administration Introduction Nova: Migrations and evacuations How to migrate an instance offline How to migrate an instance in real time How to evacuate an instance Host aggregates and availability zones How to create a host aggregate How to assign compute nodes to the host aggregate How to expose the host aggregate via availability zone How to expose the host aggregate via flavor Neutron: Awareness of advanced network architectures Intra-tenant and inter-tenant routing How to provide an intra-tenant routing How to provide an inter-tenant routing LBaaS agent Manual LBaaS agent installation Manual LBaaS agent configuration How to create a LB pool How to create a LB pool monitor How to assign members to the LB pool How to expose the LB pool via VIP Testing LBaaS FWaaS agent Manual FWaaS agent installation Manual FWaaS agent configuration How to create firewall rules How to create firewall policies How to create firewalls How to associate firewalls with routers Testing FWaaS VPNaaS agent Manual VPNaaS agent installation Manual VPNaaS agent configuration How to create VPN services How to create VPN policies How to create VPN connections Cinder: Advanced instances launching options How to boot an instance on a volume How to boot an instance from the volume Multiple backends How to configure a NFS-based backend How to configure multiple backends How to indicate which backend to use when creating a volume Backups How to configure a NFS-based backup storage How to create a backup of the volume How to create a volume from the backup Migrations and transfers How to migrate a volume from one backend to the other How to transfer a volume from one project to the Rother Trove: Use cases Basic concepts Components Backends Configuration & administration Manual Trove installation Manual Trove configuration How to launch Trove instancje Sahara: Use cases Basic concepts Components Supported plugins Configuration & administration Manual Sahara installation Manual Sahara configuration How to launch Sahara cluster How to decommission a compute node
awspaas AWS: A hands-on introduction to cloud computing 7 godz. This training provides an overview of AWS products, services and solutions. It is aimed at individuals and teams who are: evaluating/preparing for an initial deployment of their IT infrastructure on AWS evaluating/preparing to migrate their existing IT infrastructure to the AWS public cloud By the end of this training, participants will have a clear understanding of the principal components that make up Amazon's cloud offering. The hands-on exercises, discussions and in-class deployments will provide participants with the practice and feedback they need to get comfortable and ready to carry out their own live deployments to AWS. Audience     Engineers, system administrators, DBAs, DevOps Format of the course     The training will be interactive and includes hands-on lab activities and live implementation. Introduction AWS Foundational Services     EC2, VPC, S3, EBS AWS compute and networking options AWS Security Identity and Access Management Managing structured and unstructured data in AWS Working with DynamoDB and Amazon Relational Database Service (RDS) AWS tools for management and deployment     Auto Scaling     CloudWatch     Elastic Load Balancing and Monitoring     Trusted Advisor Instance management Closing remarks
opstadminexp OpenStack Administration - Expert 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining expert knowledge regarding OpenStack installation and administration. Introduction Keystone: Tokens Authentication process Integration of the identity backend with LDAP Integration of the assignment backend with LDAP Glance: Direct images download Images cache How to configure Glance cache How to manage Glance cache Horizon: Customization How to change site colors How to change logo on login screen How to change help URL Heat: AutoScaling - basic concepts Integration of AutoScaling with Neutron LBaaS agent How to launch Heat stack How to launch AutoScaling stack Testing AutoScaling stack Ceilometer: How to create alarms How to monitor and manage alarms Ironic: Use cases Components Architecture High Availability: Statefull vs stateless services Active/Passive vs Active/Active architecture Manually install, configure and manage MariaDB Galera Cluster Manually install, configure and manage HAProxy Manually install, configure and manage Corosync Manually install, configure and manage Pacemaker Testing High Availability
springcloud Spring Cloud: Building microservices with Spring Cloud 14 godz. Spring Cloud builds on Spring Boot to enable the development of distributed systems and microservices. In this training we start with a discussion of microservice architecture. Participant knowledge is put to the test through exercises and the step-by-step development of sample microservices. By the end of this training participants will have a solid understanding of how to use Spring Cloud and related Spring technologies to rapidly develop their own cloud-scale, cloud-ready microservices. Audience     Java developers wishing to rapidly build and deploy microservices Format of the course       Heavy emphasis on hands-on practice. Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development. Introduction     Microservice architecture, PaaS, and cloud-native design Overview of Spring Cloud sub-projects     Config Server & Bus, Eureka, Ribbon, Feign, and Hystrix Overview of Spring Boot Setting up your development environment Creating a Spring Boot application Centralized, versioned configuration management with Spring Cloud Config Dynamic configuration updates with Spring Cloud Bus Service discovery with Eureka Load balancing with Ribbon Applying circuit breakers with Hystrix Declarative REST clients with Feign Working with API Gateway Securing your microservices Tracing microservices to uncover latencies Troubleshooting Closing remarks
awsarch1 AWS Architect Certification 14 godz. On demand AWS Architect Certification training course is designed to help professionals to become cloud-enabled using Amazon Web Services. This course is taught with real life examples, helps participants understand the practical application of concepts such as fundamentals of cloud computing, Amazon Web services (AWS), Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), Private Clouds and Cloud programming. After this course participants will be able to have their own implementations on cloud using EC2 instances, S3 buckets etc. Introduction to Cloud Computing Amazon EC2 and Amazon EBS  Amazon Storage Services : S3, RRS, CloudWatch Scaling and Load Distribution in AWS AWS VPC & Route 53 Identity and Access Management Techniques (IAM) and Amazon Managed Relational Database (RDS) Multiple AWS Services and Managing the Resources' Lifecycle AWS Architecture and Design Migrating to Cloud & AWS Case Study
coreos Container Linux: Deploy and monitor containerized applications at scale 7 godz. CoreOS Container Linux is an open-source lightweight operating system based on the Linux kernel. It provides infrastructure to clustered deployments and focuses on automation, ease of application deployment, security, reliability and scalability. Container Linux provides minimal functionality for deploying applications inside software containers and includes built-in mechanisms for service discovery and configuration sharing. This training introduces Container Linux's design philosophy, tools, and components and walks participants step-by-step through the setup of Container Linux and its services in a live working environment. Audience     System administrators     DevOps engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice Introduction Container Linux overview Container Linux subsystems Launching a Container Linux cluster Deploying a database Deploying a web application Load Balancing on Container Linux Deploying applications to the cloud Monitoring Containers Container Linux security Setting up Kubernetes on Container Linux Closing remarks
osovv OpenStack Overview 7 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. This is also great opportunity for IT managers to gain knowledge owerview about possibilities which could be enabled by OpenStack. Before You spend a lot of money on OpenStack implementation, You could consider all pros and cons by attending on our course. This topic is also avaliable as individual consultancy. Course goal: gaining basic knowledge regarding OpenStack Introduction: What is OpenStack? Foundations of Cloud Computing OpenStack vs VMware OpenStack evolution OpenStack distributions OpenStack releases OpenStack deployment solutions OpenStack competitors OpenStack Services: Underpinning services Keystone Glance Nova Neutron Cinder Horizon Swift Heat Ceilometer Trove Sahara Ironic Zaqar Manila Designate Barbican OpenStack Architecture: Node roles High availability Scalability Segregation Backup Monitoring Self service portal Interfaces Quotas Workflows Schedulers Migrations Load balancing Autoscaling Demonstration: How to download and execute RC files How to create an external network in Neutron How to upload an image to Glance How to create a new flavor in Nova How to update default Nova and Neutron quotas How to create a new tenant in Keystone How to create a new user in Keystone How to manage roles in Keystone How to create a tenant network in Neutron How to create a router in Neutron How to manage router’s interfaces in Neutron How to update security groups in Neutron How to upload RSA key-pair to the project How to allocate floating IPs to the project How to launch an instance from image in Nova How to associate floating IPs with instances How to create a new volume in Cinder How to attach the volume to the instance How to take a snapshot of the instance How to take a snapshot of the volume How to launch an instance from snapshot in Nova How to create a volume from snapshot in Cinder
consul Consul: Setting up service discovery, distributed failure detection, and key/value storage over multiple data centers 7 godz. HashiCorp is an open-source software company that provides tools for provisioning, securing and running infrastructure for distributed applications. Their DevOps suite includes:     Vault - for securing distributed applications     Terraform - for provisioning infrastructure and application resources across public cloud, private cloud, and external services     Nomad - a distributed, highly available, datacenter-aware cluster manager and scheduler for deploying applications on any infrastructure, at any scale.     Consul - for discovering and configuring services in your infrastructure. This course focuses on Consul. We go over the Consul's architecture and features and carry out a live implementation and deployment of a Consul server. Audience     Developers     Operators Format     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice and implementation, occasional quizzing to measure progress Introduction     Why Consul?     Consul vs ZooKeeper, Chef, Puppet, SkyDNS, SmartStack, Serf, Custom Solutions Installation and setup Consul architectural overview     Server and agents     Consensus protocol, Gossip protocol, Network coordinates, Sessions, Anti-entropy, Security model, Jepsen testing Using the Consul CLI Using the Consul web UI Running the agents Creating a cluster Service Discovery     Setting up Consul clients to discover services and databases Health Checking     Setting up Consul clients to provide health checks (webserver availability, memory utilization, etc.) KV Store     Setting up Consul's hierarchical key/value store Federation     Configuring Consul to support multiple datacenters Consul's Access Control List (ACL)     Controlling access to Consul resources Autopilot     Setting up automatic management of Consul servers Adding and removing Consul servers Bootstrapping a new datacenter DNS forwarding Outage recovery Performance tuning Upgrading Consul Closing remarks
cloudcomp Cloud Computing Overview 7 godz. This course has been created for people who want to understand how to benefit from cloud computing. It uses Amazon EC2 example, but can be tailored to other providers. Short history of computing Virtualization Private Cloud vs Public Could Where to use or not to use cloud computing Could computing in action Workshops, where delegates will be entitled to start an instance (included in the course price) Starting and stopping instances Monitoring Changing hardware requirements EBS vs instance storage Auto-scaling Load balancing Spot instances Overview of cloud providers Eucalyptus Digital Ocean Azure Others
osarchd OpenStack Architecture Design 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining expert knowledge regarding OpenStack architecture design Introduction Security and legal requirements General concepts Compute architecture design Storage architecture design Network architecture design Multi-site architecture design Hybrid architecture design Massively scalable architecture design Specialized cases
gcpfaws Google Cloud Platform Fundamentals for AWS Professionals 6 godz. This six-hour course with labs introduces AWS professionals to the core capabilities of Google Cloud Platform (GCP) in the four technology pillars: networking, compute, storage, and database. It is designed for AWS Solution Architects and SysOps Administrators familiar with AWS features and setup and want to gain experience configuring GCP products immediately. With presentations, demos, and hands-on labs, participants get details of similarities, differences, and initial how-tos quickly. This course teaches participants the following skills: Identify GCP counterparts for Amazon VPC, subnets, routes, NACLs, IGW, Amazon EC2, Amazon EBS, auto-scaling, Elastic Load Balancing, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon Redshift, AWS IAM, and more. Configure accounts, billing, projects, networks, subnets, firewalls, VMs, disks, auto scaling, load balancing, storage, databases, IAM, and more. Manage and monitor applications. Explain feature and pricing model differences. Locate documentation and training. This class is intended for the following: AWS Solution Architects just getting started with Google Cloud Platform. AWS SysOps Administrators used to building IaaS solutions. Architects and Engineers operating in multi-cloud environments. The course includes presentations, demonstrations, and hands-on labs. Module 1: Introducing Google Cloud Platform Google Cloud infrastructure. AWS regions, availability zones, and CloudFront. GCP regions, zones, edge caching, and Cloud CDN. GCP services. Module 2: Setting up Accounts and Billing AWS accounts, billing, and IAM roles. GCP accounts, billing accounts, projects, and admin setup. Account, billing, project, and admin setup. Lab: Set up projects and billing accounts with a free-trial GCP account. Module 3: Networking Amazon VPC, subnets, routes, NACLs, and security groups. GCP networks, subnets, routes, and firewall rules. VMs in networks. Lab: Add VMs, explore the default network, and test connectivity. Module 4: Working with VM Instances Amazon EC2 instance types, AMIs, Amazon EBS, ephemeral drives, spot instances. Google Compute Engine machine types, instances, persistent disks, local SSDs, preemptible VMs. VM and web app deployment. Lab: Deploy VMs with an app by console and command line. Module 5: Scaling and Load Balancing Apps Amazon EC2 launch configurations, auto-scaling groups, load balancing. Google Compute Engine instance templates, managed instance groups, load balancing. Autoscaling and load balancing setup. Lab: Scale and load balance instances, and test under load. Module 6: Isolating Instances and Apps A 3-tier web app in GCP. A custom network with custom subnets and firewall rules. Lab: Build a 3-tier web app with public front-end and private backend. Module 7: Using Storage as a Service and Database as a Service Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon Athena. Google Cloud Storage, Google Cloud SQL, Cloud Spanner, Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable, Google BigQuery. Lab: Use gsutil command-line tool to perform operations on buckets and objects in Cloud Storage. Lab: Load and analyze data in BigQuery. Module 8: Deployment and Monitoring AWS CloudFormation, Amazon CloudWatch. Google Cloud Deployment Manager, Google StackDriver. Lab: Deploy your infrastructure using Deployment Manager.
mdlmrah Model MapReduce w implementacji oprogramowania Apache Hadoop 14 godz. Szkolenie skierowane jest do organizacji chcących wdrożyć rozwiązania pozwalające na przetwarzanie dużych zbiorów danych za pomocą klastrów. Data Mining i Bussiness Intelligence Wprowadzenie Obszary zastosowań Możliwości Podstawy eksploracji danych i odkrywania wiedzy Big data Co rozumiemy pod pojęciem Big data? Big data a Data mining MapReduce Opis modelu Przykładowe zastosowanie Statystyki Model klastra Hadoop Czym jest Hadoop Instalacja Podstawowa konfiguracja Ustawienia klastra Architektura i konfiguracja Hadoop Distributed File System Komendy i obsługa z konsoli Narzędzie DistCp MapReduce i Hadoop Streaming Administracja i konfiguracja Hadoop On Demand Alternatywne rozwiązania
osmsenv OpenStack in Multi-Site Environment 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining knowledge regarding OpenStack design, installation and configuration in multi-site environment Introduction OpenStack hierarchy Use cases Geo-redundant replication Geo-redundant load balancing Multi-site architecture How to install OpenStack in multi-site environment How to configure OpenStack in multi-site environment How to use OpenStack in multi-site environment How to manage OpenStack in multi-site environment
archgcp Architecting with Google Cloud Platform: Infrastructure 24 godz. This three-day instructor-led class introduces participants to the comprehensive and flexible infrastructure and platform services provided by Google Cloud Platform. Through a combination of presentations, demos, and hands-on labs, participants explore and deploy solution elements, including infrastructure components such as networks, systems and applications services. This course also covers deploying practical solutions including securely interconnecting networks, customer-supplied encryption keys, security and access management, quotas and billing, and resource monitoring. This course teaches participants the following skills: Consider the entire range of Google Cloud Platform technologies in their plans. Learn methods to develop, implement, and deploy solutions. Distinguish between features of similar or related products and technologies. Recognize a wide variety of solution domains, use cases, and applications. Develop essential skills for managing and administering solutions. Develop knowledge of solution patterns -- methods, technologies, and designs that are used to implement security, scalability, high availability, and other desired qualities. This class is intended for the following participants: Cloud Solutions Architects, DevOps Engineers. Individuals using Google Cloud Platform to create new solutions or to integrate existing systems, application environments, and infrastructure with the Google Cloud Platform. The course includes presentations, demonstrations, and hands-on labs. Essential Cloud Infrastructure: Foundation  Module 1: Introduction to Google Cloud Platform Role of the Cloud Architect. Learn about Solution Domains as an approach to design. Lab: Console and Cloud Shell. Module 2: Virtual Networks Cloud Virtual Networks (CVN), Projects, Networks, Subnetworks, IP addresses, Routes, Firewall rules. Subnetworks for resource management instead of physical network topology. Lab: Virtual Networking. Module 3: Virtual Machines GCE, tags, VM options, vCPUs, disk options, images, and special features of persistent disks for VMs. Essential Cloud Infrastructure: Core Services  Module 4: Cloud IAM Members, roles, organizations, account administration, service accounts. Lab: Cloud IAM. Module 5: Resource Management Billing, Quotas, Labels, Names, Cloud Resource Manager. Lab: Lab Billing. Module 6: Data Services Cloud Storage, Datastore, Bigtable, Cloud SQL. Lab: Cloud Storage. Lab: Cloud SQL. Module 7: Interconnecting Networks VPNs, Cloud Router, Cloud Interconnect, Direct Peering, Cloud DNS. Lab: VPN and Cloud Router. Elastic Cloud Infrastructure: Scaling and Automation  Module 8: Infrastructure Automation Infrastructure automation, custom images, startup and shutdown scripts and metadata, Deployment Manager, Cloud Launcher. Lab: Hadoop Cluster Maker. Lab: Virtual Machine. Module 9: Autoscaling Load Balancing, Instance Groups, Autoscaler. Lab: Autoscaling. Module 10: Resource Monitoring Stackdriver, Monitoring, Logging, Error Reporting, Tracing, Debugging. Lab: Resource Monitoring (Stackdriver). Module 11: Containers Containers, Google Container Engine (GKE), and Container Registry. Module 12: Platform Security Learn about Google's layered security strategy that uses a multi-faceted approach to provide platform security services and benefits. Module 13: Managed Services Dataproc, Dataflow, BigQuery, Datalab. Lab: BigQuery and Datalab. Elastic Cloud Infrastructure: Containers and Services  Module 14: Application Development Infrastructure App Engine, Cloud SDK, Dev Tools, Cloud Source Repos, Cloud Pub/Sub, Cloud Endpoints and Apigee, Cloud Functions. Module 15: Application Development Services Google App Engine (GAE), Dev Tools, Cloud Source Repos. Lab: App Engine Development. Module 16: Containers Containers, Google Container Engine (GKE), and Container Registry. Lab: Kubernetes Load Balancing.

Najbliższe szkolenia

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Create OpenStack cloud infrastructure - Szczecin, ul. Sienna 9wt., 2017-10-10 09:008570PLN / 3455PLN
SoftLayer API Fundamentals - Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22wt., 2017-10-10 09:0015490PLN / 5094PLN
Linux Cluster and Storage Management on CentOS 6 & 7 - Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121pon., 2017-10-16 09:009800PLN / 4720PLN
AWS Architect Certification - Zakopane ul. Jagiellońska 30 pon., 2017-10-16 09:004790PLN / 2152PLN

Other regions

Szkolenie Cloud Computing, Cloud Computing boot camp, Szkolenia Zdalne Cloud Computing, szkolenie wieczorowe Cloud Computing, szkolenie weekendowe Cloud Computing , nauka przez internet Cloud Computing, nauczanie wirtualne Cloud Computing, lekcje UML, e-learning Cloud Computing, kurs online Cloud Computing, wykładowca Cloud Computing ,Kurs Cloud Computing, Trener Cloud Computing, instruktor Cloud Computing, kurs zdalny Cloud Computing,Kursy Cloud Computing

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-09-25 09:00 3069PLN / 1623PLN
Programowanie w języku C++ Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-25 09:00 5445PLN / 2815PLN
Java Performance Tuning Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-25 09:00 9801PLN / 3000PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-09-25 09:00 5940PLN / 3730PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-09-26 09:00 10266PLN / 3911PLN
Certyfikacja OCUP2 UML 2.5 - Przygotowanie do egzaminu OCUP2 Foundation Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-09-27 09:00 6930PLN / 3510PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznań, Garbary 100/63 śr., 2017-09-27 09:00 2970PLN / 1590PLN
Adobe InDesign Katowice ul. Opolska 22 czw., 2017-09-28 09:00 1881PLN / 1327PLN
Wzorce projektowe w C# Rzeszów, Plac Wolności 13 czw., 2017-09-28 09:00 3861PLN / 2331PLN
Statistical and Econometric Modelling Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-10-02 09:00 20483PLN / 6807PLN
Tworzenie aplikacji na platformie Android Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2017-10-02 09:00 4455PLN / 3128PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-10-03 09:00 5148PLN / 1830PLN
Web Development with Symfony3 Kielce, ul. Warszawska 19 pon., 2017-10-09 09:00 5554PLN / 2483PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-10-09 09:00 3564PLN / 1891PLN
Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2017-10-10 09:00 7722PLN / 3474PLN
Access - podstawy Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2017-10-10 09:00 3465PLN / 1550PLN
MS-40361 Software Development Fundamentals MTA Exam 98-361 Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-10-11 09:00 6138PLN / 2610PLN
UML Analysis and Design Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-10-11 09:00 8910PLN / 4170PLN
PostgreSQL for Administrators Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-10-11 09:00 12326PLN / 4235PLN
Agile w projektach zdalnych Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-10-16 09:00 5049PLN / 1962PLN
Programowanie w języku C++ Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 pon., 2017-10-16 09:00 5445PLN / 3565PLN
Programowanie w języku C++ Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2017-10-16 09:00 5445PLN / 3315PLN
PostgreSQL Administration Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2017-10-17 09:00 7821PLN / 3807PLN
Programowanie w C# Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-10-18 09:00 4851PLN / 1870PLN
Trening radzenie sobie ze stresem Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-10-18 09:00 5148PLN / 1530PLN
Business Analysis Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-10-18 09:00 7722PLN / 3774PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-10-18 09:00 6930PLN / 2700PLN
Projektowanie stron na urządzenia mobilne Kielce, ul. Warszawska 19 czw., 2017-10-19 09:00 2624PLN / 1305PLN
Adobe InDesign Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-10-23 09:00 1881PLN / 1027PLN
Adobe Premiere Pro Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-10-23 09:00 3960PLN / 2480PLN
Administracja systemu Linux Gdynia, ul. Ejsmonda 2 wt., 2017-10-24 09:00 4950PLN / 3225PLN
Node.js Olsztyn, ul. Kajki 3/1 czw., 2017-10-26 09:00 3861PLN / 2431PLN
Microsoft Office Excel - efektywna praca z arkuszem Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-10-26 09:00 2475PLN / 1225PLN
SQL Advanced in MySQL Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-11-02 09:00 1881PLN / 1141PLN
Microsoft Office Excel - analiza statystyczna Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-11-02 09:00 2673PLN / 1291PLN
Android - Podstawy Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-11-06 09:00 9801PLN / 4180PLN
Java Spring Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-11-06 09:00 14414PLN / 5970PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-11-07 09:00 2673PLN / 1737PLN
Nagios Core Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-11-13 09:00 13919PLN / 4968PLN
Oracle 11g - Analiza danych - warsztaty Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-11-13 09:00 9900PLN / 4664PLN
ADO.NET 4.0 Development Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-11-14 09:00 20176PLN / 6914PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam