Szkolenia AWS | Szkolenia Amazon Web Services (AWS)

Szkolenia AWS

Praktyczne szkolenia na żywo z AWS (Amazon Web Services) czyli platformy chmurowej oferującą moc obliczeniową, hosting baz danych, usługi dostarczania treści i wiele wiele innych.

Szkolenie AWS jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Zapytaj konsultanta NobleProg o dedykowane szkolenie dla Twojego zespołu.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie AWS (Amazon Web Services)

Plany szkoleń z technologii AWS

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Opis
On demand AWS Architect Certification training course is designed to help professionals to become cloud-enabled using Amazon Web Services. This course is taught with real life examples, helps participants understand the practical application of concepts such as fundamentals of cloud computing, Amazon Web services (AWS), Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS), Private Clouds and Cloud programming. After this course participants will be able to have their own implementations on cloud using EC2 instances, S3 buckets etc.
8 godzin
Opis
Summery:

- Podstawy architektury i funkcji IoT
- "Rzeczy", "czujniki", Internet i mapowanie między funkcjami biznesowymi IoT
- Podstawowe elementy oprogramowania IoT — sprzęt, oprogramowanie układowe, oprogramowanie pośredniczące, Chmura i aplikacja mobilna
- Funkcje IoT-Menedżer floty, Wizualizacja danych, oparte na SaaS FM i DV, alert/alarm, Onboarding czujnika, "Thing" Onboarding, geo-ogrodzenia
- Podstawy komunikacji urządzenia IoT z chmurą z MQTT.
- Łączenie urządzeń IoT z usługą AWS za pomocą protokołu MQTT (AWS IoT Core).
- Podłączanie rdzenia AWS IoT z funkcją AWS Lambda do obliczeń i przechowywania danych przy użyciu DynamoDB.
- Podłączanie Raspberry PI z AWS IoT podstawową i prostą komunikacją danych.
- Ręce z Raspberry PI i AWS IoT Core do budowania inteligentnego urządzenia.
- Wizualizacja danych czujnika i komunikacja z interfejsem internetowym.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to install, configure, and manage AWS IoT Greengrass capabilities to create applications for various devices.

By the end of this training, participants will be able to use AWS IoT Greengrass to build, deploy, manage, secure, and monitor applications on intelligent devices.
28 godzin
Opis
Celem szkolenia jest zaprezentowanie wybranych usług Amazon Web Services w kontekście ich wykorzystania do tworzenia rozwiązań Internet of Things (IoT). W szczególności zapoznamy się z konsolą zarządzania (dostęp przez web) i narzędziem AWS CLI. Zobaczymy jaka jest architektura AWS, jak zarządzać użytkownikami, szacować i kontrolować koszty, a także jak wykorzystać zintegrowane narzędzia deweloperskie w chmurze Cloud9.

Dalej przechodzimy już do usługi AWS IoT Core. Zobaczymy jak zdefiniować urządzenie w AWS, wygenerować certyfikaty, i nawiązać bezpieczną komunikację. Nauczymy się wysyłać dane i obsługiwać komunikaty wysyłane z chmury.

Zobaczymy też jak zintegrować IoT Core z innymi usługami: SNS (na potrzeby wysyłania notyfikacji), SQS (do przesyłania wiadomości pomiędzy serwisami), DynamoDB (do przechowywania danych), S3 do hostowania portalu IoT, API Gateway do tworzenia wyzwalaczy, oraz AWS Lambda do tworzenia własnej logiki. Jako bonus zobaczymy jak integrować IoT z usługami sztucznej inteligencji: Rekognition, Textract.
7 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at cloud engineers and developers who wish to use CloudFormation to manage infrastructure resources within the AWS ecosystem.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement CloudFormation templates to automate infrastructure management.
- Integrate existing AWS resources into CloudFormation.
- Use StackSets to manage stacks across multiple accounts and regions.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists and developers who wish to create and train machine learning models for deployment into production-ready hosting environments.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use notebook instances to prepare and upload data for training.
- Train machine learning models using training datasets.
- Deploy trained models to an endpoint to create predictions.
7 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at DevOps engineers and developers who wish to use CodePipeline to automate release pipelines for efficient updating of applications and infrastructures.

By the end of this training, participants will be able to use CodePipeline features and tools to automate and configure workflows in software release workflows.
7 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at technical persons who wish to understand AWS products and services so as to make an informed decision about how to implement AWS cloud solutions within their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Identify and understand the role of each of the services offered by AWS.
- Understand the terminology and concepts related to AWS.
- Navigate the AWS Management Console.
- Set up and manage team user accounts securely.
- Match AWS's services to an organization's problem and requirements.
- Make informed decisions about which AWS services to implement.
- Plan out a broad cloud solution strategy for an organization.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers, developers, and administrative IT personnel who wish to optimize their organization's data center and workflows using the fully supported system of AWS Outposts.

By the end of this training, participants will be able to:

- Evaluate and prepare the on-premise environment for AWS Outposts setup and installation.
- Configure an Outpost based on the suitable memory and storage options for the enterprise.
- Adjust to AWS cloud architecture and familiarize with the interface of AWS Outposts.
- Utilize the primary tools and features of an Outpost for big data processing and development implementations.
- Execute more flexible and seamless management methods within the organization.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to accelerate the performance of their website or web application by way of an Amazon CloudFront CDN (content delivery network).

By the end of this training, participants will be able to:

- Setup the appropriate AWS account to access CloudFront.
- Cache media content such as video and audio near consumers to reduce latency and increase download speed.
- Cache frequently accessed static content such as website images and downloadable software.
- Cache dynamic, streaming, and interactive content to improve the customer experience.
28 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at cloud engineers wishing to understand and implement the more complex aspects of AWS architecture. The course covers many of the same topics as the AWS Certified Solutions Architect (Professional) level courses. However, this course is NOT intended to prepare participants to take an exam. This is a hands-on, practical course that demonstrates how to implement in a live lab environment many of the configurations, implementations, and deployments that an AWS Solutions Architect would need to carry out.

By the end of this training, participants will be able to:

- Design complex cloud solutions on AWS.
- Deploy software applications on AWS that are scalable, highly available, and fault-tolerant.
- Integrate the most appropriate AWS services with an application.
- Migrate a complex software application to AWS.
- Apply best practices to the design, implementation, optimization and deployment of infrastructure and applications on AWS.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Terraform on AWS to plan and build cloud infrastructure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Terraform on AWS.
- Implement an "infrastructure as code" approach to managing AWS cloud environments.
- Create, launch, and dismantle infrastructure from within a single tool.
- Write declarative configuration files that can be managed like any other source code in a version control system.
- Quickly update configuration files for effectively responding to changing compute resource needs.
- Collaborate with other infrastructure engineers by sharing configuration files in a common code repository.
- Improve transparency in the infrastructure procurement process.
28 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to an AWS EC2 server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubernetes, Kubeflow and other needed software on AWS.
- Use EKS (Elastic Kubernetes Service) to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster on AWS.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Leverage other AWS managed services to extend an ML application.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to install, configure, and manage AWS RoboMaker capabilities to create, simulate, and deploy applications for robots and autonomous vehicles and devices.

By the end of this training, participants will be able to use AWS RoboMaker to build, simulate, deploy, manage, test, and monitor robot applications.
21 godzin
Opis
Publiczność:

Inżynierowie chmury, architekci rozwiązań, zespół centrów doskonałości, administratorzy serwerów okien, administrator Unix / Linux administratorzy pamięci masowej, administratorzy sieci, administratorzy wirtualizacji

Cele kursu:

Ten kurs ma na celu nauczyć Cię:

- Użyj głównych pojęć i praktyk stojących za metodologią DevOps
- Zaprojektuj i zaimplementuj infrastrukturę na AWS, która obsługuje jeden lub więcej projektów deweloperskich DevOps
- Użyj AWS CloudFormation i AWS OpsWorks do wdrożenia infrastruktury niezbędnej do tworzenia środowisk programistycznych, testowych i produkcyjnych dla projektu rozwoju oprogramowania
- Korzystaj z AWS CodeCommit i poznaj szereg opcji umożliwiających środowisko ciągłej integracji w AWS
- Użyj AWS CodePipeline do zaprojektowania i wdrożenia ciągłego procesu integracji i dostarczania w AWS
- Wdrożenie kilku powszechnych przypadków zastosowania ciągłego wdrażania przy użyciu technologii AWS, w tym wdrożenia niebieskiego / zielonego i testów A / B
- Rozróżnij szereg technologii wdrażania aplikacji dostępnych w AWS (w tym AWS CodeDeploy, AWS Opsworks, AWS Elastic Beanstalk, Amazon EC2 Container Service i Amazon EC2 Container Registry) i zdecyduj, która technologia najlepiej pasuje do danego scenariusza
- Dostosuj aplikacje, które dostarczasz w AWS, aby uzyskać wysoką wydajność i używaj narzędzi i technologii AWS do monitorowania aplikacji i środowiska pod kątem potencjalnych problemów
14 godzin
Opis
DynamoDB to usługa bazy danych No SQL oferowana przez AWS jako część portfolio AWS. Jest to baza danych o wartości kluczowej i oparta na dokumentach, która zapewnia wysoką wydajność.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą zintegrować bazę danych DynamoDB No SQL z aplikacją internetową hostowaną na AWS.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Skonfiguruj niezbędne środowisko programistyczne, aby rozpocząć integrację danych z DynamoDB.
- Zintegruj DynamoDB z aplikacjami internetowymi i aplikacjami mobilnymi.
- Przenieś dane w AWS za pomocą usług AWS.
- Wdrażaj operacje za pomocą AWS DAX.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
7 godzin
Opis
Zarządzanie środowiskiem AWS jest złożonym i podatnym na błędy zadaniem. CloudFormation umożliwia obsługę środowiska chmury przy użyciu tekstowych szablonów YAML.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą wykorzystać AWS CloudFormation do zautomatyzowania procesu zarządzania infrastrukturą chmurową AWS.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Włącz usługi AWS, aby rozpocząć zarządzanie infrastrukturą.
- Zrozum i stosuj zasadę „infrastruktura jako kod”.
- Popraw jakość i obniż koszty wdrażania infrastruktury.
- Napisz szablony CloudFormation za pomocą YAML.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
AWS Lambda to usługa obliczeniowa, która umożliwia programistom pisanie i uruchamianie kodu bez konieczności rozkładania kontenerów i maszyn wirtualnych, utrzymywania pamięci lub pozyskiwania zasobów do uruchamiania kodu na dużą skalę.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą zintegrować funkcje AWS Lambda z usługami takimi jak API Gateway, Kinesis Streams itp. Szkolenie pokazuje również, jak korzystać z AWS Cloud9 IDE opartego na przeglądarce, aby wspólnie opracowywać oprogramowanie.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Wspólnie twórz aplikacje i usługi za pomocą AWS Cloud9 IDE.
- Zintegruj funkcje AWS Lambda z innymi usługami AWS.
- Twórz interfejsy API i zarządzaj nimi.
- Skonfiguruj funkcję AWS Lambda do odczytu i przetwarzania danych strumieniowych w czasie rzeczywistym.
- Utwórz ciągły proces integracji i zarządzaj nim w celu budowania, testowania i wdrażania aplikacji AWS Lambda .

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
Usługa elastycznego kontenera Amazon dla Kubernetes (Amazon EKS lub AWS EKS) to usługa do uruchamiania Kubernetes na AWS bez konieczności samodzielnej instalacji i obsługi Kubernetes .

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą używać Amazon EKS do wdrażania i skalowania aplikacji kontenerowych w klastrach Kubernetes zarządzanych przez AWS.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Skonfiguruj klaster Kubernetes oparty na EKS.
- Utwórz i uruchom aplikację kontenerową w Amazon EKS.
- Automatyczne skalowanie aplikacji kontenerowej
- Zautomatyzuj proces wdrażania
- Zintegruj aplikacje oparte na EKS z nowym lub istniejącym przepływem pracy Continuous Integration.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS or AWS ECS) is a container orchestration service for running containerized applications on AWS.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Amazon ECS to deploy and scale containerized applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a containerized application running on Amazon ECS.
- Understand how ECS Clusters and the ECS Agent work.
- Auto Scale a Containerized Application.
- Automate the Deployment Process.
- Integrate the Docker application deployment process with new or existing Continuous Integration workflows.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
21 godzin
Opis
Istnieje wiele opcji wdrażania Docker i Kubernetes na AWS, w tym Amazon Elastic Container Service, Amazon ECS dla Kubernetes , AWS Fargate i Amazon EC2.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą ocenić każdą z tych usług w celu podjęcia świadomej decyzji o wdrożeniu w ich organizacji.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Skonfiguruj środowisko programistyczne, które zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do rozpoczęcia programowania.
- Konfiguruj, konfiguruj i wdrażaj serię kontenerów demonstracyjnych, korzystając z wielu różnych podejść.
- Kubernetes różnice architektoniczne i projektowe między różnymi rozwiązaniami Docker / Kubernetes w AWS.
- Zautomatyzuj wdrażanie kontenerów Docker .
- Skonfiguruj ciągły proces integracji i wdrażania.
- Zintegruj Docker i Kubernetes z istniejącym systemem ciągłej integracji.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
AWS Lambda to „bezserwerowa” platforma obliczeniowa, która umożliwia inżynierom tworzenie niewielkich funkcji, konfigurowanie ich w konsoli AWS i wykonywanie ich bez konieczności udostępniania serwerów - płacąc tylko za zasoby wykorzystane podczas wykonywania.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą korzystać z AWS Lambda do tworzenia i wdrażania usług i aplikacji w chmurze, bez konieczności martwienia się o zapewnienie środowiska wykonawczego (serwerów, maszyn wirtualnych i kontenerów, dostępności , skalowalność, pamięć itp.).

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Skonfiguruj AWS Lambda do wykonywania funkcji.
- Zrozumieć FaaS (funkcje jako usługa) i zalety programowania bez użycia serwera.
- Buduj, przesyłaj i uruchamiaj funkcje AWS Lambda .
- Zintegruj funkcje Lambda z różnymi źródłami zdarzeń.
- Pakowanie, wdrażanie, monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aplikacjami opartymi na Lambda.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
- Aby dowiedzieć się więcej o AWS Lambda , odwiedź: https://docs.aws.amazon.com/lamda
14 godzin
Opis
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą wdrożyć i zarządzać urządzeniami IoT w AWS.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli zbudować platformę IoT obejmującą wdrażanie i zarządzanie zapleczem, bramą i urządzeniami na AWS.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Ćwiczenia będą oparte na jednym z wielu języków i zestawów SDK obsługiwanych przez AWS IoT (C, Java , Java Script, Python , Arduino Yún, iOS , Android itp.). Aby poprosić o określony język lub zestaw SDK, skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia.
- Aby dowiedzieć się więcej o AWS IoT Core, odwiedź: https://aws.amazon.com/iot-core/
14 godzin
Opis
EKS jest samoobsługową Kubernetes -as-a-service firmy AWS. EKS jest w pełni skalowalny i konfigurowalny i umożliwia wdrożenie Kubernetes naśladować i / lub integrować z istniejącą Kubernetes konfiguracją Kubernetes .

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować środowisko kontenerowe w skali produkcyjnej i korzystać z Kubernetes na EKS.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Konfiguruj i zarządzaj Kubernetes na EKS
- Przeprowadź migrację istniejącego środowiska Kubernetes z Kubernetes do chmury AWS
- Zintegruj Kubernetes z oprogramowaniem innych firm do ciągłej integracji (CI)
- Zapewnij wysoką dostępność i odzyskiwanie po awarii w Kubernetes
- Zrozum i zastosuj dostępne narzędzia do efektywnego zarządzania EKS

Publiczność

- Deweloperzy
- Administratorzy systemu
- Inżynierowie DevOps

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
21 godzin
Opis
Amazon Redshift to oparta na petabajcie usługa hurtowni danych w chmurze w AWS.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się podstaw przesunięcia Amazon.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zainstaluj i skonfiguruj Amazon Redshift
- Ładuj, konfiguruj, wdrażaj, wysyłaj zapytania i wizualizuj dane za pomocą usługi Redshift Amazon

Publiczność

- Deweloperzy
- Specjaliści IT

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
7 godzin
Opis
Szkolenie prowadzone na żywo przez instruktora zawiera przegląd produktów, usług i rozwiązań AWS. Jest skierowany do osób i zespołów, które są:

- ocena / przygotowanie do wstępnego wdrożenia infrastruktury IT w AWS.
- ocena / przygotowanie do migracji istniejącej infrastruktury IT do chmury publicznej AWS.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mieli jasne zrozumienie głównych elementów składających się na ofertę chmurową Amazon. Praktyczne ćwiczenia, dyskusje i wdrożenia w klasie zapewnią uczestnikom praktykę i opinie, których potrzebują, aby czuć się komfortowo i przygotowani do przeprowadzenia własnych wdrożeń na żywo do AWS.

Format kursu

- Szkolenie będzie interaktywne i obejmie praktyczne ćwiczenia laboratoryjne oraz realizację na żywo.
28 godzin
Opis
Ten 4-dniowy kurs zapewni:

- Zrozumienie podstawowych usług, zastosowań i podstawowych praktyk architektury AWS.
- Biegłość w projektowaniu, rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań opartych na chmurze przy użyciu AWS.
- Doświadczenie w tworzeniu i utrzymywaniu aplikacji napisanych dla Amazon Simple Storage Service, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Queue Service, Amazon Simple Notification Service, Amazon Simple Workflow Service, AWS Elastic Beanstalk i AWS CloudFormation.

Publiczność:

Inżynierowie chmury, zespół Center of excellence, administratorzy serwerów Window, administrator Unix / Linux administratorzy pamięci masowej, administratorzy sieci, administratorzy wirtualizacji.

Po zakończeniu tego programu szkoleniowego uczestnicy powinni być w stanie wdrożyć i korzystać z usług AWS z punktu widzenia programisty.
4 godzin
Opis
Summery:

- Basics of IoT architecture and functions
- “Things”, “Sensors”, Internet and the mapping between business functions of IoT
- Essential of all IoT software components- hardware, firmware, middleware, cloud and mobile app
- IoT functions- Fleet manager, Data visualization, SaaS based FM and DV, alert/alarm, sensor onboarding, “thing” onboarding, geo-fencing
- Basics of IoT device communication with cloud with MQTT.
- Connecting IoT devices to AWS with MQTT (AWS IoT Core).
- Connecting AWS IoT core with AWS Lambda function for computation and data storage.
- Connecting Raspberry PI with AWS IoT core and simple data communication.
- Alerts and events
- Sensor calibration

Nadchodzące szkolenia z technologii AWS

Szkolenie Amazon Web Services, AWS (Amazon Web Services) boot camp, Szkolenia Zdalne AWS, szkolenie wieczorowe AWS, szkolenie weekendowe AWS, Kurs Amazon Web Services,Kursy AWS, Trener AWS, instruktor AWS, kurs zdalny AWS (Amazon Web Services), edukacja zdalna AWS, nauczanie wirtualne AWS, lekcje UML, nauka przez internet AWS, e-learning AWS, kurs online AWS (Amazon Web Services), wykładowca AWSSzkolenie Amazon Web Services (AWS), AWS boot camp, Szkolenia Zdalne Amazon Web Services (AWS), szkolenie wieczorowe Amazon Web Services, szkolenie weekendowe Amazon Web Services, Kurs Amazon Web Services,Kursy AWS, Trener Amazon Web Services, instruktor AWS (Amazon Web Services), kurs zdalny AWS (Amazon Web Services), edukacja zdalna AWS, nauczanie wirtualne Amazon Web Services (AWS), lekcje UML, nauka przez internet AWS, e-learning AWS (Amazon Web Services), kurs online AWS, wykładowca Amazon Web Services (AWS)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions