Plan Szkolenia

Wprowadzenie

 • Zrozumienie uczenia maszynowego z SageMaker
 • Algorytmy uczenia maszynowego

Przegląd funkcji AWS SageMaker

 • AWS i przetwarzanie w chmurze
 • Rozwój modeli

Konfiguracja AWS SageMaker

 • Tworzenie konta AWS
 • Użytkownik i grupa administratora IAM

Zapoznanie się z programem SageMaker Studio

 • Przegląd interfejsu użytkownika
 • Notatniki Studio

Przygotowywanie danych przy użyciu notatników Jupyter

 • Notatniki i biblioteki
 • Tworzenie instancji notesu

Trenowanie modelu za pomocą SageMaker

 • Zadania szkoleniowe i algorytmy
 • Równoległe treningi danych i modeli
 • Analiza stronniczości po treningu

Wdrażanie modelu w programie SageMaker

 • Rejestr modeli i monitor modeli
 • Kompilowanie i wdrażanie modeli za pomocą Neo
 • Ocena wydajności modeli

Czyszczenie zasobów

 • Usuwanie punktów końcowych
 • Usuwanie instancji notebooków

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Doświadczenie w tworzeniu aplikacji
 • Znajomość konsoli Amazon Web Services (AWS)

Publiczność

 • Naukowcy danych
 • Deweloperzy
 21 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (4)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie