Plan Szkolenia

  • Wprowadzenie do Cloud Computing
  • Amazon EC2 i Amazon EBS
  • Usługi przechowywania danych Amazon: S3, RRS, CloudWatch
  • Skalowanie i rozkład obciążenia w AWS
  • AWS VPC i Route 53
  • Tożsamość i Access Management Techniki (IAM) i Amazon Managed Relational Database (RDS)
  • Wiele usług AWS i zarządzanie cyklem życia zasobów
  • Architektura i projektowanie AWS
  • Studium przypadku migracji do chmury i AWS

Wymagania

Każdy, kto dobrze rozumie dowolny poziom programowania wysokiego poziomu, może dołączyć do tego programu.

 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie