Szkolenia Azure

Szkolenia Azure

Praktyczne szkolenia na żywo z Azure (Microsoft Azure).
Azure umożliwia przeniesienie istniejących maszyn wirtualnych lub tworzenie nowych ze skonfigurowanymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem biznesowym. Uczestnicy podczas kursu uczą się krok po kroku tworzenia przykładowej aplikacji w chmurze.
Szkolenie Azure jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Microsoft Azure

Plany szkoleń z technologii Azure

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Opis
To szkolenie pozwala uczestnikom na doskonalenie umiejętności projektowania rozwiązań Microsoft Azure . Po tym szkoleniu delegat zrozumie funkcje i możliwości usług platformy Azure , umożliwiając identyfikację kompromisów i podejmowanie decyzji dotyczących projektowania rozwiązań chmur publicznych i hybrydowych. Podczas szkolenia zostaną określone odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne i platformy, aby spełnić wymagane wymagania funkcjonalne, operacyjne i wdrożeniowe w całym cyklu życia rozwiązania.
7 godzin
Opis
Azure to kompleksowy zestaw usług w chmurze, który umożliwia programistom, specjalistom IT i organizacjom tworzenie, wdrażanie i obsługę aplikacji i usług infrastrukturalnych.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, składniki i usługi Microsoft Azure , przechodząc przez proces tworzenia aplikacji w chmurze.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Poznaj podstawy Microsoft Azure
- Poznaj różne narzędzia i usługi platformy Azure
- Dowiedz się, jak używać Azure do budowania aplikacji w chmurze

Publiczność

- Deweloperzy
- Specjaliści IT
- Inżynierowie
- Business Managers

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka
7 godzin
Opis
Azure is a comprehensive set of cloud services that enables developers, IT professionals, and organizations to build, deploy, and operate applications and infrastructure services. The Azure Command Line Interface (CLI) is an open source, cross-platform command line tool that makes creating and managing Azure resources easier.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to get started using the Azure CLI.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of using the Azure CLI
- Learn techniques for managing resources using the Azure CLI
- Apply their learnings to practical real-world problems involving virtual machines, resource management, storage accounts, web apps, and SQL databases
- Automate their API using Azure service principals

Audience

- Developers
- IT Professionals
- Technicians
- DevOps E

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Opis
Usługa Bot Azure łączy w sobie moc Microsoft Bot Framework i funkcje Azure aby umożliwić szybki rozwój inteligentnych botów.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak łatwo stworzyć inteligentnego bota za pomocą Microsoft Azure

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Poznaj podstawy inteligentnych botów
- Dowiedz się, jak tworzyć inteligentne boty za pomocą aplikacji w chmurze
- Dowiedz się, jak korzystać z Microsoft Bot Framework, Bot Builder SDK i Azure Bot Service
- Zrozum, jak projektować boty za pomocą wzorów botów
- Opracuj swój pierwszy inteligentny bot za pomocą Microsoft Azure

Publiczność

- Deweloperzy
- Hobbyści
- Inżynierowie
- Specjaliści IT

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Opis
Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Azure to kompleksowy zestaw usług w chmurze, który oferuje pakiet IoT zawierający wstępnie skonfigurowane rozwiązania, które pomagają programistom przyspieszyć tworzenie projektów IoT.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć aplikacje IoT przy użyciu platformy Azure .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Poznaj podstawy architektury IoT
- Zainstaluj i skonfiguruj pakiet Azure IoT
- Poznaj zalety korzystania z platformy Azure w programowaniu systemów IoT
- Wdrażaj różne usługi Azure IoT (IoT Hub, funkcje, Stream Analytics, Power BI , Cosmos DB, DocumentDB, IoT Device Management )
- Twórz, testuj, wdrażaj i rozwiązuj problemy z systemem IoT przy użyciu platformy Azure

Publiczność

- Deweloperzy
- Inżynierowie

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
21 godzin
Opis
Microsoft Azure Service Fabric (ASF) to platforma jako usługa (PaaS) używana do wdrażania skalowalnych aplikacji w chmurze opartych na mikroserwisach.

Podczas tego prowadzonego przez instruktora szkolenia na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak budować mikrousługi w usłudze Microsoft Azure Service Fabric (ASF).

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Użyj ASF jako platformy do budowania mikrousług i zarządzania nimi
- Zrozumienie kluczowych koncepcji i modeli mikroserwisów.
- Utwórz klaster na Azure
- Wdrażaj mikroserwisy w lokalu lub w chmurze
- Debuguj i rozwiązuj problemy z aplikacją mikroserwisów na żywo

Publiczność

- Deweloperzy

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka w środowisku laboratoryjnym na żywo.

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
- Aby dowiedzieć się więcej o serwisie Fabrice, zobacz: https://github.com/Microsoft/service-fabric
14 godzin
Opis
Kubernetes Azure Kubernetes Service (AKS) to hostowana usługa Kubernetes , która upraszcza wdrażanie i zarządzanie klastrem Kubernetes na Kubernetes Azure .

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować środowisko kontenerowe w skali produkcyjnej i korzystać z Kubernetes na AKS.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Konfiguruj i zarządzaj Kubernetes na AKS
- Wdrażanie, zarządzanie i skalowanie klastra Kubernetes
- Wdróż aplikacje kontenerowe ( Docker ) na Azure
- Przeprowadź migrację istniejącego środowiska Kubernetes z Kubernetes do chmury AKS
- Zintegruj Kubernetes z oprogramowaniem innych firm do ciągłej integracji (CI)
- Zapewnij wysoką dostępność i odzyskiwanie po awarii w Kubernetes

Publiczność

- Deweloperzy
- Administratorzy systemu
- DevOps Engineers

Format kursu

- Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka w środowisku na żywo w laboratorium.

Uwaga

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
7 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at security administrators who wish to secure Azure workloads.

By the end of this training, participants will be able to:

- Administrate host security, network security, and more.
- Set up storage and database security in Azure.
- Implement security monitoring using Azure resources.
- Prevent malicious cyber attacks on data and infrastructures.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use Azure Machine Learning to build end-to-end machine learning models for predictive analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build machine learning models with zero programming experience.
- Create predictive algorithms with Azure Machine Learning.
- Deploy production ready machine learning algorithms.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at machine learning engineers who wish to use Azure Machine Learning and Azure DevOps to facilitate MLOps practices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build reproducible workflows and machine learning models.
- Manage the machine learning lifecycle.
- Track and report model version history, assets, and more.
- Deploy production ready machine learning models anywhere.
28 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to Azure cloud.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubernetes, Kubeflow and other needed software on Azure.
- Use Azure Kubernetes Service (AKS) to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster on Azure.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Leverage other AWS managed services to extend an ML application.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Azure ML's drag-and-drop platform to deploy Machine Learning workloads without having to purchase software and hardware and without having to worry about maintenance and deployment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write highly-accurate machine learning models using Python, R, or zero-code tools.
- Leverage Azure's available data sets and algorithms to train and track machine learning and deep-learning models.
- Use Azures interactive workspace to collaboratively develop ML models.
- Choose from different Azure-supported ML frameworks such as PyTorch, TensorFlow, and scikit-learn.
28 godzin
Opis
Podczas szkolenia omówimy techniki tworzenia aplikacji z wykorzystaniem chmury obliczeniowej Microsoft Azure, konteneryzacji (Docker) i usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Szkolenie rozpoczniemy od omówienia Microsoft Azure od strony architektonicznej. W szczególności jakie są dostępne strategie hostowania aplikacji: maszyny wirtualne, konteneryzacja, serverless, AppService, Azure Batch i AKS. Omówimy też zakres możliwości Microsoft Azure i nauczymy się tworzyć grupy zasobów oraz zasoby/usługi z wykorzystaniem portalu, Azure CLI i CloudShell. Wdrożymy też przykładowe aplikacje WordPress i ASP.NET. Dowiemy się jakie usługi umożliwiają nam przechowywanie danych w Microsoft Azure.

Dalej przejdziemy do omówienia nowoczesnego tworzenia aplikacji w oparciu o chmurę, repozytorium Git, kontenery Docker, przepływy CI/CD i AKS. Poznamy tak zwaną wewnętrzną i zewnętrzną pętle, i zobaczymy jak poszczególne elementy składają się na automatyzację wdrożenia. W efekcie końcowym uzyskamy konfigurację, w której wysłanie kodu do odpowiedniej gałęzi w repozytorium Git spowoduje skompilowanie aplikacji, utworzenie obrazu Docker, i wdrożenie do klastra AKS lub usługi AppService. Po drodze zobaczymy w jaki sposób można automatycznie skalować aplikację w AKS i dostosowywać zasoby sprzętowe do aktualnego obciążenia.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at DevOps engineers, developers, and project managers who wish to utilize Azure DevOps to build and deploy optimized enterprise applications faster than traditional development approaches.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental DevOps vocabulary and principles.
- Install and configure the necessary Azure DevOps tools for software development.
- Utilize Azure DevOps tools and services to continuously adapt to the market.
- Build enterprise applications and evaluate current development processes upon Azure DevOps solutions.
- Manage teams more efficiently and accelerate software deployment time.
- Adopt DevOps development practices within the organization.
35 godzin
Opis
In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamental concepts, components, and services of Microsoft Azure as they step through the creation of a cloud application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of Microsoft Azure
- Understand the different Azure tools and services
- Learn how to use Azure for building cloud applications
- Learn how to Secure Azure
- Learn how to Managing and Monitoring VM in Azure
- Learn how to Managing VNets

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Nadchodzące szkolenia z technologii Microsoft Azure

Szkolenie Azure, Microsoft Azure boot camp, Szkolenia Zdalne Microsoft Azure, szkolenie wieczorowe Azure, szkolenie weekendowe Microsoft Azure, Kurs Microsoft Azure,Kursy MS Azure, Trener Azure, instruktor Microsoft Azure, kurs zdalny MS Azure, edukacja zdalna Azure, nauczanie wirtualne MS Azure, lekcje UML, nauka przez internet Microsoft Azure, e-learning MS Azure, kurs online Microsoft Azure, wykładowca Microsoft Azure

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions