Przeglądaj szkolenia

Generative AI with Azure OpenAI for Java Developers

14 godzin

Terraform on Microsoft Azure

21 godzin

Azure Synapse Analytics

14 godzin

Azure Data Lake Storage Gen2

14 godzin

Azure Cloud Security Basic to Advanced

35 godzin

Kubernetes on Azure (AKS)

14 godzin

Wprowadzenie do Microsoft Azure i Azure Kubernetes Service

28 godzin

SC-200T00: Microsoft Security Operations Analyst

28 godzin

AZ-304T00-A: Microsoft Azure Architect Design

28 godzin

AI-102T00: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

28 godzin

AZ-400T00-A: Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions

35 godzin

AZ-040T00: Automating Administration with PowerShell

35 godzin

AZ-140T00: Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

28 godzin

Architecting Microsoft Azure Solutions

14 godzin

Azure CLI: Getting Started

7 godzin

Developing Intelligent Bots with Azure

14 godzin

Programming for IoT with Azure

14 godzin

Azure Cloud Security

7 godzin

Azure Machine Learning

14 godzin

MLOps for Azure Machine Learning

14 godzin

Kubeflow on Azure

28 godzin

Azure Machine Learning (AML)

21 godzin

Azure DevOps Fundamentals

14 godzin

AZ-104T00-A: Microsoft Azure Administrator

28 godzin

Microsoft Azure AI Fundamentals (authorized training course AI 900T00)

7 godzin

DP 900: Microsoft Azure Data Fundamentals (authorized training course)

7 godzin

MS-20487: Developing Microsoft Azure and Web Services (authorized training course)

35 godzin

Designing and Implementing an Azure AI Solution (authorized training course AI 100T01)

21 godzin

Azure Administration for AWS SysOps (authorized training course AZ 010T00)

14 godzin

AZ-020: Microsoft Azure solutions for AWS developers (authorized training course)

21 godzin

Migrate Open Source Data Workloads to Azure (authorized training course DP 070T00)

7 godzin

AZ-204T00: Developing solutions for Microsoft Azure (authorized training course)

35 godzin

Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS (authorized training course WS 012T00)

21 godzin

AZ-500T00-A: Microsoft Azure Security Technologies

28 godzin

AZ-305T00: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

28 godzin

AI-900T00: Microsoft Azure AI Fundamentals

7 godzin

Building Microservices with Microsoft Azure Service Fabric (ASF)

21 godzin

Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

35 godzin

Ostatnia aktualizacja:

Opinie uczestników(12)

Nadchodzące szkolenia

Szkolenie Azure, Microsoft Azure boot camp, Szkolenia Zdalne Microsoft Azure, szkolenie wieczorowe Azure, szkolenie weekendowe Microsoft Azure, Kurs Azure,Kursy Azure, Trener Microsoft Azure, instruktor Microsoft Azure, kurs zdalny Azure, edukacja zdalna Microsoft Azure, nauczanie wirtualne Microsoft Azure, lekcje UML, nauka przez internet Microsoft Azure, e-learning Microsoft Azure, kurs online MS Azure, wykładowca Azure