Szkolenia Azure

Szkolenia Azure

Praktyczne szkolenia na żywo z Azure (Microsoft Azure).
Azure umożliwia przeniesienie istniejących maszyn wirtualnych lub tworzenie nowych ze skonfigurowanymi systemami operacyjnymi i oprogramowaniem biznesowym. Uczestnicy podczas kursu uczą się krok po kroku tworzenia przykładowej aplikacji w chmurze.
Szkolenie Azure jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Microsoft Azure

Plany szkoleń z technologii Azure

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite), participants will learn how to set up and manage a production-scale container environment using Kubernetes on AKS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Configure and manage Kubernetes on AKS.
- Deploy, manage and scale a Kubernetes cluster.
- Deploy containerized (Docker) applications on Azure.
- Migrate an existing Kubernetes environment from on-premise to AKS cloud.
- Integrate Kubernetes with third-party continuous integration (CI) software.
- Ensure high availability and disaster recovery in Kubernetes.
28 godzin
Podczas szkolenia omówimy techniki tworzenia aplikacji z wykorzystaniem chmury obliczeniowej Microsoft Azure, konteneryzacji (Docker) i usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Szkolenie rozpoczniemy od omówienia Microsoft Azure od strony architektonicznej. W szczególności jakie są dostępne strategie hostowania aplikacji: maszyny wirtualne, konteneryzacja, serverless, AppService, Azure Batch i AKS. Omówimy też zakres możliwości Microsoft Azure i nauczymy się tworzyć grupy zasobów oraz zasoby/usługi z wykorzystaniem portalu, Azure CLI i CloudShell. Wdrożymy też przykładowe aplikacje WordPress i ASP.NET. Dowiemy się jakie usługi umożliwiają nam przechowywanie danych w Microsoft Azure.

Dalej przejdziemy do omówienia nowoczesnego tworzenia aplikacji w oparciu o chmurę, repozytorium Git, kontenery Docker, przepływy CI/CD i AKS. Poznamy tak zwaną wewnętrzną i zewnętrzną pętle, i zobaczymy jak poszczególne elementy składają się na automatyzację wdrożenia. W efekcie końcowym uzyskamy konfigurację, w której wysłanie kodu do odpowiedniej gałęzi w repozytorium Git spowoduje skompilowanie aplikacji, utworzenie obrazu Docker, i wdrożenie do klastra AKS lub usługi AppService. Po drodze zobaczymy w jaki sposób można automatycznie skalować aplikację w AKS i dostosowywać zasoby sprzętowe do aktualnego obciążenia.
28 godzin
AI-102 Designing and Implementing an Azure AI Solution is intended for software developers wanting to build AI infused applications that leverage Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework. The course will use C# or Python as the programming language.

Audience Profile

Software engineers concerned with building, managing and deploying AI solutions that leverage Azure Cognitive Services, Azure Cognitive Search, and Microsoft Bot Framework. They are familiar with C# or Python and have knowledge on using REST-based APIs to build computer vision, language analysis, knowledge mining, intelligent search, and conversational AI solutions on Azure.
35 godzin
This course provides the knowledge and skills to design and implement DevOps processes and practices. Students will learn how to plan for DevOps, use source control, scale Git for an enterprise, consolidate artifacts, design a dependency management strategy, manage secrets, implement continuous integration, implement a container build strategy, design a release strategy, set up a release management workflow, implement a deployment pattern, and optimize feedback mechanisms.

Audience profile

Students in this course are interested in designing and implementing DevOps processes or in passing the Microsoft Azure DevOps Solutions certification exam.

Job role: DevOps Engineer

Preparation for exam: AZ-400
14 godzin
This training permits delegates to improve their Microsoft Azure solution design skills. After this training the delegate will understand the features and capabilities of Azure services, to be able to identify trade-offs, and make decisions for designing public and hybrid cloud solutions. During training the appropriate infrastructure and platform solutions to meet the required functional, operational, and deployment requirements through the solution life-cycle will be defined.
7 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (onsite or remote) participants will learn the fundamental concepts, components, and services of Microsoft Azure as they step through the creation of a sample cloud application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of Microsoft Azure
- Understand the different Azure tools and services
- Learn how to use Azure for building cloud applications
7 godzin
Azure is a comprehensive set of cloud services that enables developers, IT professionals, and organizations to build, deploy, and operate applications and infrastructure services. The Azure Command Line Interface (CLI) is an open source, cross-platform command line tool that makes creating and managing Azure resources easier.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to get started using the Azure CLI.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of using the Azure CLI
- Learn techniques for managing resources using the Azure CLI
- Apply their learnings to practical real-world problems involving virtual machines, resource management, storage accounts, web apps, and SQL databases
- Automate their API using Azure service principals

Audience

- Developers
- IT Professionals
- Technicians
- DevOps E

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
The Azure Bot Service combines the power of the Microsoft Bot Framework and Azure functions to enable rapid development of intelligent bots.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to easily create an intelligent bot using Microsoft Azure

By the end of this training, participants will be able to:

- Learn the fundamentals of intelligent bots
- Learn how to create intelligent bots using cloud applications
- Understand how to use the Microsoft Bot Framework, the Bot Builder SDK, and the Azure Bot Service
- Understand how to design bots using bot patterns
- Develop their first intelligent bot using Microsoft Azure

Audience

- Developers
- Hobbyists
- Engineers
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
Internet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via network communications, cloud computing, and data capture. Azure is a comprehensive set of cloud services which offers an IoT Suite consisting of preconfigured solutions that help developers accelerate development of IoT projects.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to develop IoT applications using Azure.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of IoT architecture
- Install and configure Azure IoT Suite
- Learn the benefits of using Azure in programming IoT systems
- Implement various Azure IoT services (IoT Hub, Functions, Stream Analytics, Power BI, Cosmos DB, DocumentDB, IoT Device Management)
- Build, test, deploy, and troubleshoot an IoT system using Azure

Audience

- Developers
- Engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at security administrators who wish to secure Azure workloads.

By the end of this training, participants will be able to:

- Administrate host security, network security, and more.
- Set up storage and database security in Azure.
- Implement security monitoring using Azure resources.
- Prevent malicious cyber attacks on data and infrastructures.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use Azure Machine Learning to build end-to-end machine learning models for predictive analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build machine learning models with zero programming experience.
- Create predictive algorithms with Azure Machine Learning.
- Deploy production ready machine learning algorithms.
14 godzin
This instructor-led, live training in (online or onsite) is aimed at machine learning engineers who wish to use Azure Machine Learning and Azure DevOps to facilitate MLOps practices.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build reproducible workflows and machine learning models.
- Manage the machine learning lifecycle.
- Track and report model version history, assets, and more.
- Deploy production ready machine learning models anywhere.
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to deploy Machine Learning workloads to Azure cloud.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Kubernetes, Kubeflow and other needed software on Azure.
- Use Azure Kubernetes Service (AKS) to simplify the work of initializing a Kubernetes cluster on Azure.
- Create and deploy a Kubernetes pipeline for automating and managing ML models in production.
- Train and deploy TensorFlow ML models across multiple GPUs and machines running in parallel.
- Leverage other AWS managed services to extend an ML application.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at engineers who wish to use Azure ML's drag-and-drop platform to deploy Machine Learning workloads without having to purchase software and hardware and without having to worry about maintenance and deployment.

By the end of this training, participants will be able to:

- Write highly-accurate machine learning models using Python, R, or zero-code tools.
- Leverage Azure's available data sets and algorithms to train and track machine learning and deep-learning models.
- Use Azures interactive workspace to collaboratively develop ML models.
- Choose from different Azure-supported ML frameworks such as PyTorch, TensorFlow, and scikit-learn.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at DevOps engineers, developers, and project managers who wish to utilize Azure DevOps to build and deploy optimized enterprise applications faster than traditional development approaches.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental DevOps vocabulary and principles.
- Install and configure the necessary Azure DevOps tools for software development.
- Utilize Azure DevOps tools and services to continuously adapt to the market.
- Build enterprise applications and evaluate current development processes upon Azure DevOps solutions.
- Manage teams more efficiently and accelerate software deployment time.
- Adopt DevOps development practices within the organization.
7 godzin
About This Course

This course introduces fundamentals concepts related to artificial intelligence (AI), and the services in Microsoft Azure that can be used to create AI solutions. The course is not designed to teach students to become professional data scientists or software developers, but rather to build awareness of common AI workloads and the ability to identify Azure services to support them. The course is designed as a blended learning experience that combines instructor-led training with online materials on the Microsoft Learn platform (https://azure.com/learn). The hands-on exercises in the course are based on Learn modules, and students are encouraged to use the content on Learn as reference materials to reinforce what they learn in the class and to explore topics in more depth.

Audience Profile

The Azure AI Fundamentals course is designed for anyone interested in learning about the types of solution artificial intelligence (AI) makes possible, and the services on Microsoft Azure that you can use to create them. You don’t need to have any experience of using Microsoft Azure before taking this course, but a basic level of familiarity with computer technology and the Internet is assumed. Some of the concepts covered in the course require a basic understanding of mathematics, such as the ability to interpret charts. The course includes hands-on activities that involve working with data and running code, so a knowledge of fundamental programming principles will be helpful.

At Course Completion

After completing this course, you will be able to:

- Describe Artificial Intelligence workloads and considerations
- Describe fundamental principles of machine learning on Azure
- Describe features of computer vision workloads on Azure
- Describe features of Natural Language Processing (NLP) workloads on Azure
- Describe features of conversational AI workloads on Azure
7 godzin
About This Course

In this course, students will learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Microsoft Azure. Students will identify and describe core data concepts such as relational, non-relational, big data, and analytics, and explore how this technology is implemented with Microsoft Azure. They will explore the roles, tasks, and responsibilities in the world of data. The students will explore relational data offerings, provisioning and deploying relational databases, and querying relational data through cloud data solutions with Microsoft Azure. They will explore non-relational data offerings, provisioning and deploying non-relational databases, and non-relational data stores with Microsoft Azure. Students will explore the processing options available for building data analytics solutions in Azure. They will explore Azure Synapse Analytics, Azure Databricks, and Azure HDInsight. Students will learn what Power BI is, including its building blocks and how they work together.

Audience Profile

The audience for this course is individuals who want to learn the fundamentals of database concepts in a cloud environment, get basic skilling in cloud data services, and build their foundational knowledge of cloud data services within Microsoft Azure.

At Course Completion

After completing this course, students will be able to:

- Describe core data concepts in Azure
- Explain concepts of relational data in Azure
- Explain concepts of non-relational data in Azure
- Identify components of a modern data warehouse in Azure
35 godzin
About This Course

In this course, students will learn how to design and develop services that access local and remote data from various sources. Students will also learn how to develop and deploy services to hybrid environments, including on-premises servers and Microsoft Azure.

Audience Profile

Primary: .NET developers who want to learn how to develop services and deploy them to hybrid environments.
Secondary: .NET developers with Web application development experience who are exploring developing new applications or porting existing applications to Microsoft Azure.

At Course Completion

After completing this course, students will be able to:

- Describe the basic concepts of service development and data access strategies using the .NET platform.
- Describe the Microsoft Azure cloud platform and its compute, data, and application hosting offerings.
- Design and develop a data-centric application using Visual Studio 2017 and Entity Framework Core.
- Design, implement, and consume HTTP services using ASP.NET Core.
- Extend HTTP services using ASP.NET Core.
- Host services on-premises and in Microsoft Azure.
- Deploy services to both on-premises and cloud environments and manage the interface and policy for their services.
- Choose a data storage solution, cache, distribute, and synchronize data.
- Monitor, log, and troubleshoot services.
- Describe claim-based identity concepts and standards, and implement authentication and authorization with Azure Active Directory.
- Create scalable service applications.
21 godzin
Gain the necessary knowledge for designing Azure AI solution by building a customer support chat Bot using artificial intelligence from the Microsoft Azure platform including language understanding and pre-built AI functionality in the Azure Cognitive Services.
14 godzin
About This Course

This two-day course is designed for AWS Sysops administrators interested in learning how Azure is different from AWS, and how Azure is administered. The workshops main topics are Azure Administration, Azure Networking, Azure Compute, Azure Storage, and Azure Governance. This workshop combines lecture with hands-on practical exercises and discussion/review. During the workshop students will build an end-to-end architecture that demonstrates the main features discussed in the course.

Audience Profile

The audience for this course is an AWS Sysops Administrator Associate or equivalent. This person has one to two years of experience in AWS deployment, management, and operations. Students taking this course are interested in learning how Azure is different from AWS, and how Azure is administered. Students may also be interested in taking the AZ-103 Microsoft Azure Administrator certification exam, or the AZ-900 Azure Fundamentals exam.
21 godzin
About This Course

A three-day course designed to teach AWS (Amazon Web Services) developers how to prepare end-to-end solutions in Microsoft Azure. In this course you will construct Azure App Service Web App solutions and Azure Functions, use blob or Cosmos DB storage in solutions, implement secure cloud solutions that include user authentication and authorization, implement API management, and develop event- and message-based solutions, and monitor, troubleshoot, and optimize your Azure solutions. You will learn how developers use Azure services, with additional focus on features and tasks that differ from AWS, and what that means for you as you develop applications that will be hosted by using Azure services.

Audience Profile

Students in this course are experienced AWS developers interested in Azure development.
7 godzin
About This Course

This course will enable the students to understand Azure SQL Database, and educate the students on what is required to migrate MySQL and PostgreSQL workloads to Azure SQL Database.

Audience Profile

The primary audience for this course is database developers who plan to migrate their MySQL or Postgres DB workloads to Azure SQL DB. The secondary audience for this course is MySQL/Postgres administrators to raise awareness of the features and benefits of Azure SQL DB.

At Course Completion

At the end of this course, the students will have learned:

- Migrate on-premises MySQL to Azure SQL DB for MySQL
- Migrate on-premises PostgreSQL to Azure SQL DB for PostgreSQL
35 godzin
About This Course

This course teaches developers how to create end-to-end solutions in Microsoft Azure. Students will learn how to implement Azure compute solutions, create Azure Functions, implement and manage web apps, develop solutions utilizing Azure storage, implement authentication and authorization, and secure their solutions by using KeyVault and Managed Identities. Students will also learn how to connect to and consume Azure services and third-party services, and include event- and message-based models in their solutions. The course also covers monitoring, troubleshooting, and optimizing Azure solutions.

Audience Profile

- Students in this course are interested in Azure development or in passing the Microsoft Azure Developer Associate certification exam.
21 godzin
This three-day course is intended primarily for IT Professionals who have experience with managing an on-premises Windows Server environment. Its purpose is to prepare professionals for planning, implementing, and managing environments that include Azure IaaS-hosted Windows Server-based workloads. The course covers how to leverage the hybrid capabilities of Azure, how to migrate virtual and physical server workloads to Azure IaaS, and how to manage and secure Azure VMs running Windows Server 2019.
21 godzin
Microsoft Azure Service Fabric (ASF) is a platform as a service (PaaS) used for deploying scalable microservices-based cloud applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to build microservices on Microsoft Azure Service Fabric (ASF).

By the end of this training, participants will be able to:

- Use ASF as a platform for building and managing microservices
- Understand key microservices programming concepts and models.
- Create a cluster in Azure
- Deploy microservices on premises or in the cloud
- Debug and troubleshoot a live microservice application

Audience

- Developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice in a live-lab environment.

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
- To learn more about Service Fabrice, please see: https://github.com/Microsoft/service-fabric
35 godzin
Microsoft Azure Infrastructure and Deployment

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Microsoft Azure

Szkolenie Azure, Microsoft Azure boot camp, Szkolenia Zdalne Microsoft Azure, szkolenie wieczorowe Azure, szkolenie weekendowe Microsoft Azure, Kurs Microsoft Azure,Kursy MS Azure, Trener Azure, instruktor Microsoft Azure, kurs zdalny MS Azure, edukacja zdalna Azure, nauczanie wirtualne MS Azure, lekcje UML, nauka przez internet Microsoft Azure, e-learning MS Azure, kurs online Microsoft Azure, wykładowca Microsoft Azure

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions