Szkolenia OpenStack

Szkolenia OpenStack

OpenStack - Open source software for creating clouds

Opinie uczestników

OpenStack Administration - Basic

The trainer mobilized to give answers to our questions. It was a good "boot camp" training overall.

Gabriel Valentin Raduti - Computaris Romania SRL

OpenStack Overview

kontakt z prowadzącym, dobre przygotowanie merytoryczne, doswiadczenie

Marcin Terlecki - Orange Szkolenia Sp. z o.o.

OpenStack Overview

Praktyczna wiedza/doświadczenie prowadzącego.

Cezary Żeszczyński - Orange Szkolenia Sp. z o.o.

Plany Szkoleń OpenStack

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
opstcloud Tworzenie infrastruktury chmury OpenStack 14 godz. Kurs pozwala zrozumieć i wdrożyć infrastrukturę chmury w oparciu o OpenStack. Uczestnik pozna architekturę i możliwości OpenStack oraz różne scenariusze instalacji. Wprowadzenie Architektura OpenStack Usługi podstawowe Usługi dodatkowe Środowisko Planowanie wdrożenia Przygotowanie środowiska Usługa tożsamości Instalowanie Keystone Architektura Uwierzytelnianie Usługa obrazów Instalowanie Glance Architektura Dodawanie obrazów Usługa obliczeniowa Instalowanie Nova Architektura Dodawanie węzłów obliczeniowych Usługa sieci Instalowanie Neutron Architektura Tworzenie prostej sieci Usługa magazynu blokowego Instalowanie Cinder Architektura Administracja Tworzenie użytkowników i projektów Tworzenie i niszczenie instancji Tworzenie i dołączanie wolumenów Narzędzia konfiguracyjne
oabicsa OpenStack Administration - Basic + Intermediate (Certified System Administrator for OpenStack) 28 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining basic knowledge regarding OpenStack design, installation and administration, preparation to the EX210 (Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack) exam, automated and manual OpenStack cluster installation and configuration. Introduction: What is OpenStack? Foundations of Cloud Computing Virtualization vs clustering OpenStack evolution OpenStack distributions OpenStack releases OpenStack deployment solutions OpenStack services OpenStack competitors EX210 exam OpenStack Administration: Basic terms IaaS model Supported hypervisors Supported image formats Basic architecture Design concerns Installation concerns Configuration concerns Administration concerns Automation concerns Growth planning High Availability concerns Automated OpenStack installation with PackStack How to download and execute RC files How to create an external network in Neutron How to upload an image to Glance How to create a new flavor in Nova How to update default Nova and Neutron quotas How to create a new tenant in Keystone How to create a new user in Keystone How to manage roles in Keystone How to create a tenant network in Neutron How to create a router in Neutron How to manage router’s interfaces in Neutron How to update security groups in Neutron How to upload RSA key-pair to the project How to allocate floating IPs to the project How to launch an instance from image in Nova How to associate floating IPs with instances How to create a new volume in Cinder How to attach the volume to the instance How to take a snapshot of the instance How to take a snapshot of the volume How to launch an instance from snapshot in Nova How to create a volume from snapshot in Cinder How to create a container in Swift How to upload data to the container in Swift Basic Environment: Prerequisites Nodes and networks AMQP Manual installation and configuration of basic environment Keystone: Objects API concerns Components Backends Authentication process Manual Keystone Installation Manual Keystone Configuration & Administration Glance: Components Backends Manual Glance Installation Manual Glance Configuration & Administration Nova: Components Flavors Instances launching and termination process Schedulers awareness Remote access Manual Nova Installation Manual Nova Configuration & Administration Neutron: Components Network virtualization Virtual network devices L2 agent OVS ML2 Bringing it all together - Compute Bringing it all together - Networker Virtual networks L3 agent DHCP agent Manual Neutron Installation Manual Neutron Configuration & Administration Horizon: Backends Manual Horizon Installation Manual Horizon Configuration & Administration   Cinder: Volumes Components Backends Manual Cinder Installation Manual Cinder Configuration & Administration Swift: What is object storage? Replication Structure Data addressing Modified consistent hashing ring Data placement Metadata placement Part power Ring internals Ring builder Components Backends Manual Swift Installation Manual Swift Configuration & Administration Heat: Use cases Components Templates “Hello World” template Manual Heat Installation Manual Hetat Configuration & Administration Ceilometer: Use cases Basic concepts Components Polling agents Backends Manual Ceilometer Installation Manual Ceilometer Configuration & Administration Adding Compute Node: Manual addition of a Compute Node
osai OpenStack Administration - Intermediate 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: manual OpenStack cluster installation and configuration Basic Environment: Manual installation and configuration of basic environment Keystone: Manual Keystone Installation Manual Keystone Configuration & Administration Glance: Manual Glance Installation Manual Glance Configuration & Administration Nova: Manual Nova Installation Manual Nova Configuration & Administration Neutron: Manual Neutron Installation Manual Neutron Configuration & Administration Horizon: Manual Horizon Installation Manual Horizon Configuration & Administration Cinder: Manual Cinder Installation Manual Cinder Configuration & Administration Swift: Manual Swift Installation Manual Swift Configuration & Administration Heat: Manual Heat Installation Manual Hetat Configuration & Administration Ceilometer: Manual Ceilometer Installation Manual Ceilometer Configuration & Administration
psab OpenStack Administration- Basic 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining basic knowledge regarding OpenStack design, installation and administration automated OpenStack cluster installation and configuration Introduction: What is OpenStack? Foundations of Cloud Computing Virtualization vs clustering OpenStack evolution OpenStack distributions OpenStack releases OpenStack deployment solutions OpenStack services OpenStack competitors   OpenStack Administration: Basic terms IaaS model Supported hypervisors Supported image formats Basic architecture Design concerns Installation concerns Configuration concerns Administration concerns Automation concerns Growth planning High Availability concerns Automated OpenStack installation with PackStack How to download and execute RC files How to create an external network in Neutron How to upload an image to Glance How to create a new flavor in Nova How to update default Nova and Neutron quotas How to create a new tenant in Keystone How to create a new user in Keystone How to manage roles in Keystone How to create a tenant network in Neutron How to create a router in Neutron How to manage router’s interfaces in Neutron How to update security groups in Neutron How to upload RSA key-pair to the project How to allocate floating IPs to the project How to launch an instance from image in Nova How to associate floating IPs with instances How to create a new volume in Cinder How to attach the volume to the instance How to take a snapshot of the instance How to take a snapshot of the volume How to launch an instance from snapshot in Nova How to create a volume from snapshot in Cinder How to create a container in Swift How to upload data to the container in Swift   Basic Environment: Prerequisites Nodes and networks AMQP Keystone: Objects API concerns Components Backends Authentication process   Glance: Components Backends   Nova: Components Flavors Instances launching and termination process Schedulers awareness Remote access   Neutron: Components Network virtualization Virtual network devices L2 agent OVS ML2 Bringing it all together - Compute Bringing it all together - Networker Virtual networks L3 agent DHCP agent   Horizon: Backends Cinder: Volumes Components Backends   Swift: What is object storage? Replication Structure Data addressing Modified consistent hashing ring Data placement Metadata placement Part power Ring internals Ring builder Components Backends   Heat: Use cases Components Templates “Hello World” template   Ceilometer: Use cases Basic concepts Components Polling agents Backends   Adding Compute Node: Manual addition of a Compute Node  
opstadminadv OpenStack Administration - Advanced 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining advanced knowledge regarding OpenStack installation and administration Introduction Nova: Migrations and evacuations How to migrate an instance offline How to migrate an instance in real time How to evacuate an instance Host aggregates and availability zones How to create a host aggregate How to assign compute nodes to the host aggregate How to expose the host aggregate via availability zone How to expose the host aggregate via flavor Neutron: Awareness of advanced network architectures Intra-tenant and inter-tenant routing How to provide an intra-tenant routing How to provide an inter-tenant routing LBaaS agent Manual LBaaS agent installation Manual LBaaS agent configuration How to create a LB pool How to create a LB pool monitor How to assign members to the LB pool How to expose the LB pool via VIP Testing LBaaS FWaaS agent Manual FWaaS agent installation Manual FWaaS agent configuration How to create firewall rules How to create firewall policies How to create firewalls How to associate firewalls with routers Testing FWaaS VPNaaS agent Manual VPNaaS agent installation Manual VPNaaS agent configuration How to create VPN services How to create VPN policies How to create VPN connections Cinder: Advanced instances launching options How to boot an instance on a volume How to boot an instance from the volume Multiple backends How to configure a NFS-based backend How to configure multiple backends How to indicate which backend to use when creating a volume Backups How to configure a NFS-based backup storage How to create a backup of the volume How to create a volume from the backup Migrations and transfers How to migrate a volume from one backend to the other How to transfer a volume from one project to the Rother Trove: Use cases Basic concepts Components Backends Configuration & administration Manual Trove installation Manual Trove configuration How to launch Trove instancje Sahara: Use cases Basic concepts Components Supported plugins Configuration & administration Manual Sahara installation Manual Sahara configuration How to launch Sahara cluster How to decommission a compute node
opstadminexp OpenStack Administration - Expert 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining expert knowledge regarding OpenStack installation and administration. Introduction Keystone: Tokens Authentication process Integration of the identity backend with LDAP Integration of the assignment backend with LDAP Glance: Direct images download Images cache How to configure Glance cache How to manage Glance cache Horizon: Customization How to change site colors How to change logo on login screen How to change help URL Heat: AutoScaling - basic concepts Integration of AutoScaling with Neutron LBaaS agent How to launch Heat stack How to launch AutoScaling stack Testing AutoScaling stack Ceilometer: How to create alarms How to monitor and manage alarms Ironic: Use cases Components Architecture High Availability: Statefull vs stateless services Active/Passive vs Active/Active architecture Manually install, configure and manage MariaDB Galera Cluster Manually install, configure and manage HAProxy Manually install, configure and manage Corosync Manually install, configure and manage Pacemaker Testing High Availability
osovv OpenStack Overview 7 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. This is also great opportunity for IT managers to gain knowledge owerview about possibilities which could be enabled by OpenStack. Before You spend a lot of money on OpenStack implementation, You could consider all pros and cons by attending on our course. This topic is also avaliable as individual consultancy. Course goal: gaining basic knowledge regarding OpenStack Introduction: What is OpenStack? Foundations of Cloud Computing OpenStack vs VMware OpenStack evolution OpenStack distributions OpenStack releases OpenStack deployment solutions OpenStack competitors OpenStack Services: Underpinning services Keystone Glance Nova Neutron Cinder Horizon Swift Heat Ceilometer Trove Sahara Ironic Zaqar Manila Designate Barbican OpenStack Architecture: Node roles High availability Scalability Segregation Backup Monitoring Self service portal Interfaces Quotas Workflows Schedulers Migrations Load balancing Autoscaling Demonstration: How to download and execute RC files How to create an external network in Neutron How to upload an image to Glance How to create a new flavor in Nova How to update default Nova and Neutron quotas How to create a new tenant in Keystone How to create a new user in Keystone How to manage roles in Keystone How to create a tenant network in Neutron How to create a router in Neutron How to manage router’s interfaces in Neutron How to update security groups in Neutron How to upload RSA key-pair to the project How to allocate floating IPs to the project How to launch an instance from image in Nova How to associate floating IPs with instances How to create a new volume in Cinder How to attach the volume to the instance How to take a snapshot of the instance How to take a snapshot of the volume How to launch an instance from snapshot in Nova How to create a volume from snapshot in Cinder
osarchd OpenStack Architecture Design 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining expert knowledge regarding OpenStack architecture design Introduction Security and legal requirements General concepts Compute architecture design Storage architecture design Network architecture design Multi-site architecture design Hybrid architecture design Massively scalable architecture design Specialized cases
osmsenv OpenStack in Multi-Site Environment 14 godz. The course is dedicated to IT engineers and architects who are looking for a solution to host private or public IaaS (Infrastructure as a Service) cloud. Course goal: gaining knowledge regarding OpenStack design, installation and configuration in multi-site environment Introduction OpenStack hierarchy Use cases Geo-redundant replication Geo-redundant load balancing Multi-site architecture How to install OpenStack in multi-site environment How to configure OpenStack in multi-site environment How to use OpenStack in multi-site environment How to manage OpenStack in multi-site environment

Najbliższe szkolenia

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
OpenStack Administration - Advanced - Poznań, Garbary 100/63czw., 2017-06-08 09:0011980PLN / 4030PLN
Create OpenStack cloud infrastructure - Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121czw., 2017-06-08 09:008570PLN / 3655PLN
OpenStack Overview - Rzeszów, Plac Wolności 13czw., 2017-06-08 09:007310PLN / 2415PLN
OpenStack Administration - Expert - Kraków, ul. Rzemieślnicza 1czw., 2017-06-15 09:0012460PLN / 4576PLN
OpenStack Architecture Design - Białystok, ul. Malmeda 1pon., 2017-06-19 09:0012460PLN / 4476PLN

Other regions

Szkolenie OpenStack, OpenStack boot camp, Szkolenia Zdalne OpenStack, szkolenie wieczorowe OpenStack, szkolenie weekendowe OpenStack , wykładowca OpenStack , edukacja zdalna OpenStack, instruktor OpenStack, nauka przez internet OpenStack,Kurs OpenStack,Kursy OpenStack, Trener OpenStack, kurs online OpenStack, lekcje UML, kurs zdalny OpenStack, nauczanie wirtualne OpenStack

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
6 kapeluszy myślowych wg Edwarda de Bono Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-05-25 09:00 5148PLN / 1726PLN
Facebook w marketingu i reklamie Poznań, Garbary 100/63 pt., 2017-05-26 09:00 1881PLN / 952PLN
Programowanie w języku Python Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-05-29 09:00 10000PLN / 4448PLN
Facebook w marketingu i reklamie Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pt., 2017-06-02 09:00 1881PLN / 1002PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL I - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-06-06 09:00 5990PLN / 2939PLN
MongoDB for Administrators Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-06-06 09:00 3861PLN / 2087PLN
Adobe Photoshop Elements Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Microsoft Office Excel - moduł Business Intelligence Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 2673PLN / 1391PLN
Adobe Photoshop Elements Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Adobe InDesign Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 1881PLN / 1027PLN
Wzorce projektowe w C# Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 3861PLN / 1830PLN
SQL Fundamentals Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-06-08 09:00 3663PLN / 1610PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-06-12 09:00 3564PLN / 1891PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2017-06-12 09:00 5940PLN / 4230PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-06-12 09:00 3069PLN / 1623PLN
Spring i Hibernate w tworzeniu aplikacji w języku Java Poznań, Garbary 100/63 wt., 2017-06-13 09:00 7722PLN / 3358PLN
Drools Rules Administration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-14 09:00 21196PLN / 7023PLN
Build applications with Oracle Application Express (APEX) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-06-19 09:00 9801PLN / 4720PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-06-19 09:00 5841PLN / 2298PLN
Front End Developer Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-19 09:00 23000PLN / 7970PLN
Introduction to Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-06-22 09:00 1871PLN / 824PLN
Javascript And Ajax Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-26 09:00 5841PLN / 3655PLN
Wprowadzenie do programowania Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-06-26 09:00 5742PLN / 4121PLN
Implementation and Administration of Elasticsearch Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-28 09:00 20800PLN / 6903PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-06-29 09:00 5148PLN / 1430PLN
Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2017-07-04 09:00 17741PLN / 5876PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 śr., 2017-07-05 09:00 6930PLN / 2850PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-07-10 09:00 3663PLN / 1510PLN
Protokół SIP w VoIP Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-07-17 09:00 15929PLN / 5427PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wprowadzenie Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-08-02 09:00 2376PLN / 1192PLN
Programowanie w WPF 4.5 Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 śr., 2017-08-16 09:00 6435PLN / 2443PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam