Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd architektury i funkcji Datadog

Konfiguracja i konfiguracja Datadog

Zrozumienie Datadog Agent Manager

Monitorowanie infrastruktury

Praca z tagami

Metryki i widoki metryk

Dostosowywanie metryk

Tworzenie wydarzeń

Tworzenie notatników

Zarządzanie pulpitami nawigacyjnymi

Tworzenie i zarządzanie monitorami hosta

Zarządzanie kolekcjami dzienników

Dzienniki przetwarzania

Integracja z Datadog

Konfigurowanie monitorowania wydajności aplikacji (APM)

APM Trace Pipeline

Profilowanie

Monitorowanie interfejsu użytkownika

Konto Management

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i kolejne kroki

Wymagania

  • Podstawowa wiedza z zakresu informatyki

Publiczność

  • Deweloperzy
  • Inżynierowie monitorujący
 7 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (1)

Powiązane Kategorie