Szkolenia Business Intelligence

Szkolenia Business Intelligence

Business Intelligence (BI) training

Testi...Client Testimonials

Power BI

Fakt, że dostaliśmy gotowe rozwiązania na zadane problemy + pokazanie szerokiego spektrum zastosowań + przekazane kompendium wiedzy.

Wojciech Michalak - UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O.

Power BI

Trener posiada bardzo szeroką wiedzę, potrafi ją przekazać. Angażuje uczestników do interakcji i wspólnego rozwiązywania napotkanych problemów.

Nina Rokita - UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O.

Power BI

Trener był w stałym kontakcie z odbiorcami szkolenia, dostosowywał tempo do naszych potrzeb i na bieżąco rozwiązywał nasze problemy i odpowiadał na nasze pytania

Dominika Jaworska - UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O.

Power BI

Szkolenie było bardzo spójne, dowiedziałam się o wielu ciekawych funkcjonalnościach programu.

Anna Klimczak - Unilever Poland Services sp. z o.o.

Power BI

Dobrze przygotowane, przemyslane cwiczenia oraz wiedza prowadzacego

Sandra Przewdzing - Unilever Poland Services sp. z o.o.

Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe

Wykorzystanie data-integration

Waldemar Wisniewski - Orange Szkolenia sp. z o.o.

Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe

wiedza trenera, dostępny sprzęt

Mariusz Moskal - Orange Szkolenia sp. z o.o.

Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe

Przykłady wzbogacane danymi rzeczywistymi i scenariuszami przydatnymi w codziennej praktyce

Krzysztof Świątczak - Orange Szkolenia sp. z o.o.

Power BI

Offering a more in-depth scope about Power BI more than any training institute that i came across to.

Mohammed Al Ameer - BMMI

Power BI

Exercises, additional tips from the trainer, flexibility to add more insights when requested

Anna Alechno - British American Shared Services Europe BAT GBS Finance, WER/Centre/EEMEA

Podkategorie

Plany Szkoleń Business Intelligence

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
68780 Apache Spark 14 godz. Why Spark? Problems with Traditional Large-Scale Systems Introducing Spark Spark Basics What is Apache Spark? Using the Spark Shell Resilient Distributed Datasets (RDDs) Functional Programming with Spark Working with RDDs RDD Operations Key-Value Pair RDDs MapReduce and Pair RDD Operations The Hadoop Distributed File System Why HDFS? HDFS Architecture Using HDFS Running Spark on a Cluster Overview A Spark Standalone Cluster The Spark Standalone Web UI Parallel Programming with Spark RDD Partitions and HDFS Data Locality Working With Partitions Executing Parallel Operations Caching and Persistence RDD Lineage Caching Overview Distributed Persistence Writing Spark Applications Spark Applications vs. Spark Shell Creating the SparkContext Configuring Spark Properties Building and Running a Spark Application Logging Spark, Hadoop, and the Enterprise Data Center Overview Spark and the Hadoop Ecosystem Spark and MapReduce Spark Streaming Spark Streaming Overview Example: Streaming Word Count Other Streaming Operations Sliding Window Operations Developing Spark Streaming Applications Common Spark Algorithms Iterative Algorithms Graph Analysis Machine Learning Improving Spark Performance Shared Variables: Broadcast Variables Shared Variables: Accumulators Common Performance Issues
6550 Business Intelligence w MS SQL Server 2012 14 godz. Szkolenie poświęcone jest podstawom tworzenia hurtowni danych bazujących na środowisku MS SQL Server 2012. Uczestnik zdobędzie podstawy dotyczące projektowania i budowy hurtowni danych pracującej pod MS SQL Server 2012. Zdobędzie wiedzę jak zbudować prosty proces ETL w oparciu o SSIS a następnie zaprojektować i zaimplementować kostkę danych za pomocą SSAS. Uczestnik będzie potrafił zarządzać bazami OLAP: tworzenie i usuwanie baz OLAP, procesowanie partycji, modyfikacje on-line. Uczestnik nabędzie wiedzę o skryptach XML/A i języku MDX. podstawy, cele i zastosowania hurtowni danych, typy serwerów hurtowni danych, podstawy budowania procesów ETL w SSIS, podstawowy projekt kostki danych w Analysis Services: grupy miar, miary, wymiary, hierarchie, atrybuty, rozwijanie projektu kostki danych: miary kalkulowane, partycje, perspektywy, translacje, akcje, KPI, budowanie i deployowanie kostki, procesowanie partycji, podstawy XML/A: tworzenie partycji, procesowanie całościowe i inkrementacyjne, usuwanie partycji, procesowanie agregacji, podstawy języka MDX.
3119 Business Intelligence w MS SQL Server 2008 14 godz. Szkolenie poświęcone jest podstawom tworzenia hurtowni danych bazujących na środowisku MS SQL Server 2008. Uczestnik zdobędzie podstawy dotyczące projektowania i budowy hurtowni danych pracującej pod MS SQL Server 2008. Zdobędzie wiedzę jak zbudować prosty proces ETL w oparciu o SSIS a następnie zaprojektować i zaimplementować kostkę danych za pomocą SSAS. Uczestnik będzie potrafił zarządzać bazami OLAP: tworzenie i usuwanie baz OLAP, procesowanie partycji, modyfikacje on-line. Uczestnik nabędzie wiedzę o skryptach XML/A i języku MDX. podstawy, cele i zastosowania hurtowni danych, typy serwerów hurtowni danych, podstawy budowania procesów ETL w SSIS, podstawowy projekt kostki danych w Analysis Services: grupy miar, miary, wymiary, hierarchie, atrybuty, rozwijanie projektu kostki danych: miary kalkulowane, partycje, perspektywy, translacje, akcje, KPI, budowanie i deployowanie kostki, procesowanie partycji, podstawy XML/A: tworzenie partycji, procesowanie całościowe i inkrementacyjne, usuwanie partycji, procesowanie agregacji, podstawy języka MDX.
datameer Datameer for Data Analysts 14 godz. Datameer is a business intelligence and analytics platform built on Hadoop. It allows end-users to access, explore and correlate large-scale, structured, semi-structured and unstructured data in an easy-to-use fashion. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Datameer to overcome Hadoop's steep learning curve as they step through the setup and analysis of a series of big data sources. By the end of this training, participants will be able to: Create, curate, and interactively explore an enterprise data lake Access business intelligence data warehouses, transactional databases and other analytic stores Use a spreadsheet user-interface to design end-to-end data processing pipelines Access pre-built functions to explore complex data relationships Use drag-and-drop wizards to visualize data and create dashboards Use tables, charts, graphs, and maps to analyze query results Audience Data analysts Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.
mdlmrah Model MapReduce w implementacji oprogramowania Apache Hadoop 14 godz. Szkolenie skierowane jest do organizacji chcących wdrożyć rozwiązania pozwalające na przetwarzanie dużych zbiorów danych za pomocą klastrów. Data Mining i Bussiness Intelligence Wprowadzenie Obszary zastosowań Możliwości Podstawy eksploracji danych i odkrywania wiedzy Big data Co rozumiemy pod pojęciem Big data? Big data a Data mining MapReduce Opis modelu Przykładowe zastosowanie Statystyki Model klastra Hadoop Czym jest Hadoop Instalacja Podstawowa konfiguracja Ustawienia klastra Architektura i konfiguracja Hadoop Distributed File System Komendy i obsługa z konsoli Narzędzie DistCp MapReduce i Hadoop Streaming Administracja i konfiguracja Hadoop On Demand Alternatywne rozwiązania
zeppelin Zeppelin for interactive data analytics 14 godz. Apache Zeppelin is a web-based notebook for capturing, exploring, visualizing and sharing Hadoop and Spark based data. This instructor-led, live training introduces the concepts behind interactive data analytics and walks participants through the deployment and usage of Zeppelin in a single-user or multi-user environment. By the end of this training, participants will be able to: Install and configure Zeppelin Develop, organize, execute and share data in a browser-based interface Visualize results without referring to the command line or cluster details Execute and collaborate on long workflows Work with any of a number of plug-in language/data-processing-backends, such as Scala ( with Apache Spark ), Python ( with Apache Spark ), Spark SQL, JDBC, Markdown and Shell. Integrate Zeppelin with Spark, Flink and Map Reduce Secure multi-user instances of Zeppelin with Apache Shiro Audience Data engineers Data analysts Data scientists Software developers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.  
deckgl deck.gl: Visualizing Large-scale Geospatial Data 14 godz. deck.gl is an open-source, WebGL-powered library for exploring and visualizing data assets at scale. Created by Uber, it is especially useful for gaining insights from geospatial data sources, such as data on maps. This instructor-led, live training introduces the concepts and functionality behind deck.gl and walks participants through the set up of a demonstration project. By the end of this training, participants will be able to: Take data from very large collections and turn it into compelling visual representations Visualize data collected from transportation and journey-related use cases, such as pick-up and drop-off experiences, network traffic, etc. Apply layering techniques to geospatial data to depict changes in data over time Integrate deck.gl with React (for Reactive programming) and Mapbox GL (for visualizations on Mapbox based maps). Understand and explore other use cases for deck.gl, including visualizing points collected from a 3D indoor scan, visualizing machine learning models in order to optimize their algorithms, etc. Audience Developers Data scientists Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.
magellan Magellan: Geospatial Analytics with on Spark 14 godz. Magellan is an open-source distributed execution engine for geospatial analytics on big data. Implemented on top of Apache Spark, it extends Spark SQL and provides a relational abstraction for geospatial analytics. This instructor-led, live training introduces the concepts and approaches for implementing geospacial analytics and walks participants through the creation of a predictive analysis application using Magellan on Spark. By the end of this training, participants will be able to: Efficiently query, parse and join geospatial datasets at scale Implement geospatial data in business intelligence and predictive analytics applications Use spatial context to extend the capabilities of mobile devices, sensors, logs, and wearables Audience Application developers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.  
fsharpfordatascience F# for Data Science 21 godz. Data science is the application of statistical analysis, machine learning, data visualization and programming for the purpose of understanding and interpreting real-world data. F# is a well suited programming language for data science as it combines efficient execution, REPL-scripting, powerful libraries and scalable data integration. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use F# to solve a series of real-world data science problems. By the end of this training, participants will be able to: Use F#'s integrated data science packages Use F# to interoperate with other languages and platforms, including Excel, R, Matlab, and Python Use the Deedle package to solve time series problems Carry out advanced analysis with minimal lines of production-quality code Understand how functional programming is a natural fit for scientific and big data computations Access and visualize data with F# Apply F# for machine learning Explore solutions for problems in domains such as business intelligence and social gaming Audience Developers Data scientists Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.
dashbuilderforengineers Dashbuilder for engineers 7 godz. Dashbuilder is an open-source web application for visually creating business dashboards and reports. In this instructor-led, live training, participants will learn set up, configure, integrate and deploy Dashbuilder. By the end of this training, participants will be able to: Extract data from heterogeneous sources such as JDBC databases and text files Use connectors to connect to third-party systems and platforms such as jBPM     Configure roles, permissions and access controls for users Deploy Dashbuilder to a live production environment Audience Developers IT and system architects Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.  
powerbi Power BI 14 godz. Architektura Power BI Źródła danych Źródła danych on-premises i online Transformacje danych + język M Bezpośrednie połączenia do wybranych źródeł (SQL Server, OLAP) Modelowanie Związki między tabelami (jedno- i wielokierunkowe filtrowania danych) DAX - szablony i najlepsze praktyki Wprowadzenie do DAX - najczęściej stosowane funkcje i kontekst obliczeń - Praca z wymiarem czasu (m.in. okresy fiskalne, porównywanie okresów, YTD) - Hierarchie parent-child -  Filtrowanie danych względem hierarchii -  Popularne szablony DAX Wizualizacje Interaktywna analiza danych Wybór odpowiednich wizualizacji Filtry, grupowania, wykluczenia Wizualizacja na mapach Wizualizacje z wykorzystaniem języka R Rozszerzenia wizualizacji (tzw. custom visuals) Zarządzanie dostępem do danych - mechanizm Row-Level Security Praca grupowa i mobilna z Power BI Pulpity i raporty Mechanizm Q&A Obszary robocze Aplikacje mobilne Q&A - sesja pytań i odpowiedzi
dashbuilder Dashbuilder for business users 14 godz. Dashbuilder is an open-source web application for visually creating business dashboards and reports. In this instructor-led, live training, participants will learn how to create business dashboards and reports using Dashbuilder. By the end of this training, participants will be able to: Visual configure and personalize dashboards using drag-and-drop Create different types of visualizations using charting libraries Define interactive report tables Create and edit inline KPIs (Key Performance Indicators) Customize the look and feel of metric displayers Audience Managers Analysts Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.  
powerbiforbiandanalytics Power BI for Business Analysts 21 godz. Microsoft Power BI is a free Software as a Service (SaaS) suite for analyzing data and sharing insights. Power BI dashboards provide a 360-degree view of the most important metrics in one place, updated in real time, and available on all of their devices. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Microsoft Power Bi to analyze and visualize data using a series of sample data sets. By the end of this training, participants will be able to: Create visually compelling dashboards that provide valuable insights into data Obtain and integrate data from multiple data sources Build and share visualizations with team members Adjust data with Power BI Desktop Audience Business managers Business analystss Data analysts Business Intelligence (BI) and Data Warehouse (DW) teams Report developers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice   Introduction Data Visualization Authoring in Power BI Desktop Creating reports Interacting with reports Uploading reports it to the Power BI Service Revising report layouts Publishing to PowerBI.com Sharing and collaborating with team members Data Modeling Aquiring data Modeling data Security Working with DAX Refreshing the source data Securing data Advanced querying and data modeling Data modeling principals Complex DAX patterns Power BI tips and tricks Closing remarks
JasperSoftBI JasperSoft BI 14 godz. JasperReports is an open-source reporting library that can be embedded into any Java application. JasperReports Server is a Java EE web application with advanced reporting capabilities, including scheduling and permissions. In this instructor-led, live training, participants will learn to view and interact with business data as well as create and design reports and dashboards that are viewable on phones and tablets. By the end of this training, participants will be able to: Set up and configure a JasperSoft ETL project Design and run an ETL job Use iReport to generate charts, images, sub-reports, and cross tabs Audience BI analysts ETL developers Database professionals Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice   To request a customized course outline for this training, please contact us.  
powerbifordev Power BI for Developers 28 godz. Microsoft Power BI is a free Software as a Service (SaaS) suite for analyzing data and sharing insights. Power BI dashboards provide a 360-degree view of the most important metrics in one place, updated in real time, and available on all of their devices. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Power BI to develop custom software solutions for the Power BI and Azure platforms. By the end of this training, participants will be able to: Configure real-time dashboards Create custom visualizations Integrate rich analytics into existing applications Embed interactive reports and visuals into existing applications Access data from within an application Master Power BI Portal, Desktop, Embedded and Rest API Integrate R Scripts into Power BI Desktop Audience Developers Architects ISVs Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice Introduction The data workflow: data source, ETL (Extract, Transform, Load), data warehousing and data analysis Overview of Power BI Desktop Power BI Developer Tools Programming with TypeScript and d3.js Developing and Distributing Custom Visuals Developing R Scripts using RStudio Integrating R Scripts into Power BI Desktop Developing Custom R Visuals Developing with the Power BI REST API Updating the Power BI Dashboard in real-time Embedding Dashboard and Reports into an Application with Power BI Embedded Closing remarks
PentahoDI Pentaho Data Integration Fundamentals 21 godz. Pentaho Data Integration is an open-source data integration tool for defining jobs and data transformations. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Pentaho Data Integration's powerful ETL capabilities and rich GUI to manage an entire big data lifecycle, maximizing the value of data to the organization. By the end of this training, participants will be able to: Create, preview, and run basic data transformations containing steps and hops Configure and secure the Pentaho Enterprise Repository Harness disparate sources of data and generate a single, unified version of the truth in an analytics-ready format. Provide results to third-part applications for further processing Audience Data Analyst ETL developers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.
TalendDI Talend Open Studio for Data Integration 28 godz. Talend Open Studio for Data Integration is an open-source data integration product used to combine, convert and update data in various locations across a business. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Talend ETL tool to carry out data transformation, data extraction, and connectivity with Hadoop, Hive, and Pig.   By the end of this training, participants will be able to Explain the concepts behind ETL (Extract, Transform, Load) and propagation Define ETL methods and ETL tools to connect with Hadoop Efficiently amass, retrieve, digest, consume, transform and shape big data in accordance to business requirements Audience Business intelligence professionals Project managers Database professionals SQL Developers ETL Developers Solution architects Data architects Data warehousing professionals System administrators and integrators Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.  
kibana Kibana: Essentials 14 godz. This training introduces Kibana to the users of Elastic Search. Kibana is an open source analytics and visualization platform designed to work with Elasticsearch. You use Kibana to search, view, and interact with data stored in Elasticsearch indices. You can easily perform advanced data analysis and visualize your data in a variety of charts, tables, and maps. Kibana makes it easy to understand large volumes of data. Its simple, browser-based interface enables you to quickly create and share dynamic dashboards that display changes to Elasticsearch queries in real time. Setting up Prerequisites Elasticsearch: Introduction  Elasticsearch: Installation and Configuration elasticdump Brief Introduction to Kibana Nested Objects - Limitation to Kibana Setting up Kibana Kibana: Install and Configure Configuring Elasticsearch and connecting Kibana Dynamic Mapping Limitations Tribe Nodes Using Kibana Indices and Filters Discover Interface Time Filter Toolbar and Searchbar Field Lists Document Data and Context - Add/View/Edit/Delete Visualization Interface Aggregations Bucket Aggregations - Date Histogram, Date Range, Range, Histogram, Terms and Filters Metric Aggregations - Count, Sum, Average, Min, Max, Percentile, Percentile Ranks and Unique Create Visualization Chart, Line, Area Data Table Metrics Other Visualization Types Dashboard Interface: Building, Merging, Loading and Sharing Graph: Configure, Troubleshoot and Limitations Kibana: Dev Console Overview Shortcuts: Brief Settings and Configuring Kibana in Production SSL encryption Load Balancing using Elasticsearch Nodes Management Managing Fields and Formatters Saved Searches, Visualizationad and Dashboards Apache/nginx proxy for security Plugins Install/Update/Disable/Remove Plugins Plugins Manager  
pbi4 Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe 28 godz. Pentaho BI Suite to system klasy Business Intelligence (BI), przeznaczony do zaawansowanego raportowania i wielowymiarowej analizy danych biznesowych. Pozwala na łączenie danych z wielu źródeł i ich elastyczną obróbkę.  Platforma Pentaho BI Suite obejmuje następujące obszary: Raportowanie (Pentaho Reporting) Analizy danych (Analysis) Kokpity menedżerskie (Dashboards)  Data Mining  Pentaho Metadata Pentaho Data Integration (Kettle) Narzędzia wspomagające zarządzanie projektowanie aplikacji BI w środowisku Pentaho: Data Integration, Design Studio, Pentaho SDK, Report Designer, Schema Workbench (kontynuacja Pentaho Cube Designer) Poniższe szkolenie jest kompleksowym kursem, który pozwoli uczestnikom na sprawną pracę z Report Designerem oraz Business Inteligence Server oraz na ich integrqację z Pentaho Data Integration.   Report Designer (dwa dni) Poziom podstawowy (pierwszy dzień) Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Report Designer Zapoznanie się z konsolą użytkownika (Pentaho BI Suite) Tworzenie raportów z wykorzystaniem prostych połączeń (JDBC) Wykorzystanie kreatora zapytań Formatowanie danych (style, atrybuty) Publikowanie raportów Wykorzystanie Report Wizard jako alternatywa tworzenia raportów Formatowanie warunkowe Użycie parametrów (prompty) Tworzenie wykresów Poziom zaawansowany (drugi dzień) Definiowanie połączeń z XML, Tabele, PDI Tworzenie raportów z podzapytaniami (podraporty) oraz z zapytaniami JavaScript Zaawansowane formatowanie danych (HTML, JS, EXCEL, Eventy) Wykorzystanie parametrów i funkcji Wykorzystanie transformacji (PDI) jako źródło danych Business Intelligence Server (Jeden dzień) Konsola użytkownika Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Tworzenie raportów na bazie połączeń od baz oraz do pliku CSV Definiowanie zapytań Harmonogramowanie raportów Udostępnianie Konsola administratora Użytkownicy i grupy Definiowanie połączeń Harmonogramowanie Data Integration na potrzeby report designer (jeden dzień) Podstawy tworzenia transformacji w PeNtaho Data Integration (PDI) Omówienie rodzajów danych wejściowych Przetwarzanie danych przy pomocy prostych mechanizmów Filtrowanie danych Złączenia danych Grupowanie Integracja Data Integrator z Report Designer Tworzenie połączenia do transformacji Wykorzystanie danych z transformacji
pdi3 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom zaawansowany) 21 godz. Pentaho jest produktem dystrybuowanym na zasadzie licencji Open Source, który dostarcza pełnej gamy rozwiązań dla biznesu w obszarze Business Intelligence, włączając w to raportowanie, analizy danych, kokpity managerskie i integrację danych.  Dzięki platformie Pentaho poszczególne komórki biznesu uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza cennych informacji, począwszy od analiz sprzedaży i opłacalności poszczególnych klientów czy produktów, poprzez raportowanie na potrzeby HR i działów finansowych, aż do dostarczania informacji zbiorczych na potrzeby kierownictwa wyższego szczebla. Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem Pentaho Data Integration (PDI). Po szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności związane z: instalacją i konfiguracją środowiska Pentaho, projektowaniem, implementowaniem, monitorowaniem, uruchamianiem i strojeniem procesów ETL, pracy z danymi w PDI, wprowadzaniem różnych typów danych oraz różnych formatów danych filtrowaniem, grupowaniem oraz łączeniem danych harmonogramowaniem zadań, uruchamianiem transformacji,  tworzeniu klastów. Kurs ma zadanie przeprowadzić uczestnika od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Dzień pierwszy Instalacja i konfiguracja Pentaho Data Integration Utworzenie repozytorium Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Spoon Tworzenie transformacji Odczyt i zapis do pliku Praca z bazami danych (generator zapytań SQL) Filtrowanie, grupowanie oraz łączenie danych Praca z XLS Dzień DRUGI Tworzenie zadań Definiowanie parametrów i zmiennych Wersjonowanie danych (obsługa okresów obowiązywania) Transakcyjność bazodanowa w transformacjach Wykorzystanie JavaScript Transformacje mapujące Konwersja typów danych oraz kolejność kolumn w strumieniu Logowanie przetwarzanie Dzień Trzeci Uruchamianie transformacji i zadań z linii poleceń (kitchen.bat, pan.bat) Harmonogramowanie zadań Uruchamianie transformacji równolegle Uruchamianie zdalne (carte.bat) Tworzenie klastrów oraz partycjonowanie Wersjonowanie i praca grupowa
pdi2 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom średniozaawansowany) 14 godz. Pentaho jest produktem dystrybuowanym na zasadzie licencji Open Source, który dostarcza pełnej gamy rozwiązań dla biznesu w obszarze Business Intelligence, włączając w to raportowanie, analizy danych, kokpity managerskie i integrację danych.  Dzięki platformie Pentaho poszczególne komórki biznesu uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza cennych informacji, począwszy od analiz sprzedaży i opłacalności poszczególnych klientów czy produktów, poprzez raportowanie na potrzeby HR i działów finansowych, aż do dostarczania informacji zbiorczych na potrzeby kierownictwa wyższego szczebla. Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem Pentaho Data Integration (PDI). Po szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności związane z: instalacją i konfiguracją środowiska Pentaho, projektowaniem, implementowaniem, monitorowaniem, uruchamianiem i strojeniem procesów ETL, pracy z danymi w PDI, wprowadzaniem różnych typów danych oraz różnych formatów danych filtrowaniem, grupowaniem oraz łączeniem danych harmonogramowaniem zadań, uruchamianiem transformacji. Kurs ma zadanie przeprowadzić uczestnika od poziomu podstawowego do średniozaawansowanego. Dzień pierwszy Instalacja i konfiguracja Pentaho Data Integration Utworzenie repozytorium Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Spoon Tworzenie transformacji Odczyt i zapis do pliku Praca z bazami danych (generator zapytań SQL) Filtrowanie, grupowanie oraz łączenie danych Praca z XLS Tworzenie zadań Definiowanie parametrów i zmiennych Dzień DRUGI Wersjonowanie danych (obsługa okresów obowiązywania) Transakcyjność bazodanowa w transformacjach Wykorzystanie JavaScript Transformacje mapujące Konwersja typów danych oraz kolejność kolumn w strumieniu Logowanie przetwarzanie Uruchamianie transformacji i zadań z linii poleceń (kitchen.bat, pan.bat) Harmonogramowanie zadań Uruchamianie transformacji równolegle
wdneo4j Wprowadzenie do Neo4j - grafowej bazy danych 7 godz. Wprowadzenie do Neo4j Instalacja i konfiguracja Struktura aplikacji Neo4j Relacyjne i grafowe sposoby reprezentacji danych Model grafowy danych Czy zagadnienie można i powinno reprezentować się jako graf? Wybrane przypadki użycia i modelowanie wybranego zagadnienia Najważniejsze pojęcia modelu grafowego Neo4j: Węzeł Relacja Właściwość Etykieta Język zapytań Cypher i operacje na grafach Tworzenie i zarządzanie schematem za pomocą języka Cypher Operacje CRUD na danych Zapytania Cypher oraz ich odpowiedniki w SQL Algorytmy grafowe wykorzystywane w Neo4j Interfejs REST Podstawowe zagadnienia administracyjne Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych Zarządzanie bazą z poziomu przeglądarki Import i eksport danych w uniwersalnych formatach

Najbliższe szkolenia

Other regions

Szkolenie Business Intelligence, Business Intelligence boot camp, Szkolenia Zdalne Business Intelligence, szkolenie wieczorowe Business Intelligence, szkolenie weekendowe Business Intelligence , Kurs Business Intelligence,Kursy Business Intelligence, nauka przez internet Business Intelligence, nauczanie wirtualne Business Intelligence, e-learning Business Intelligence, lekcje UML, edukacja zdalna Business Intelligence, instruktor Business Intelligence, wykładowca Business Intelligence , Trener Business Intelligence, kurs online Business Intelligence

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Data Analytics With R Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-11-28 09:00 14850PLN / 5550PLN
Programowanie w ASP.NET MVC 5 Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-11-28 09:00 5841PLN / 2223PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2017-12-04 09:00 3564PLN / 2491PLN
Wprowadzenie do C# 6.0 w Visual Studio 2015/2017 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-12-04 09:00 9890PLN / 3473PLN
Docker - zarządzanie kontenerami Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-12-05 09:00 8910PLN / 3570PLN
Test Automation with Selenium and Jenkins Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-12-06 09:00 7722PLN / 3174PLN
Adobe Premiere Pro Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-12-07 09:00 3960PLN / 2480PLN
Scrum - Step by Step Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2017-12-07 09:00 4950PLN / 2450PLN
Certyfikacja OCUP2 UML 2.5 - Przygotowanie do egzaminu OCUP2 Foundation Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-12-13 09:00 6930PLN / 2910PLN
Nagios Core Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-12-13 09:00 13919PLN / 4968PLN
Język SQL w bazie danych Oracle Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2017-12-14 09:00 2772PLN / 1493PLN
Continuous integration with Jenkin Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-12-14 09:00 14117PLN / 4678PLN
Adobe Illustrator Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 czw., 2017-12-14 09:00 2871PLN / 1648PLN
Statystyka dla Naukowców Toruń, ul. Żeglarska 10/14 pon., 2017-12-18 09:00 9207PLN / 4675PLN
Oracle SQL dla początkujących Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-12-18 09:00 4752PLN / 2283PLN
Język SQL w bazie danych MySQL Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-12-18 09:00 2851PLN / 1113PLN
Zarządzanie konfliktem Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-12-18 09:00 5148PLN / 1530PLN
Tableau Advanced Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-12-18 09:00 7425PLN / 2975PLN
Komunikacja interpersonalna Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-12-18 09:00 5148PLN / 1530PLN
SQL Advanced level for Analysts Gdynia, ul. Ejsmonda 2 wt., 2017-12-19 09:00 3861PLN / 1920PLN
Introduction to Selenium Poznań, Garbary 100/63 śr., 2017-12-20 09:00 1871PLN / 824PLN
Adobe Photoshop Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-12-20 09:00 1881PLN / 1152PLN
Predictive Modelling with R Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-12-27 09:00 8524PLN / 2983PLN
Oracle SQL dla początkujących Rzeszów, Plac Wolności 13 śr., 2017-12-27 09:00 4752PLN / 2133PLN
Wprowadzenie do C# 6.0 w Visual Studio 2015/2017 Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-01-02 09:00 9890PLN / 3273PLN
Leadership 101 Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-01-09 09:00 3890PLN / 1379PLN
Agile Software Testing Szczecin, ul. Sienna 9 czw., 2018-01-11 09:00 4257PLN / 2629PLN
Agile TDD Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-01-11 09:00 2970PLN / 1835PLN
Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-01-17 09:00 7722PLN / 3624PLN
Adobe Creative Cloud - Montaż video Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-01-29 09:00 3861PLN / 2455PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2018-02-05 09:00 5940PLN / 4230PLN
Javascript Basics Poznań, Garbary 100/63 wt., 2018-02-13 09:00 4455PLN / 1885PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 4720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 5920PLN / 2294PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2673PLN / 2037PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam