Szkolenia Business Intelligence

Szkolenia Business Intelligence

Praktyczne szkolenia na żywo: Business Intelligence (BI) czyli Analityka Biznesowa, demonstrują poprzez praktyczne ćwiczenia, jak rozumieć, planować i wdrażać BI w organizacji

Szkolenie BI jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo" Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Business Intelligence

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
35 godzin
Opis
Postępy technologiczne i rosnąca ilość informacji zmieniają sposób prowadzenia biznesu w wielu branżach, w tym w sektorze rządowym. Go vernment generowanie danych i archiwizacji cyfrowych stopy rosną w związku z dynamicznym rozwojem urządzeń i aplikacji mobilnych, inteligentnych czujników i urządzeń, rozwiązań cloud computing i portali obywatelskich-zachodu. Wraz z rozszerzaniem się i coraz bardziej złożonymi informacjami cyfrowymi zarządzanie informacjami, przetwarzanie, przechowywanie, bezpieczeństwo i dyspozycja stają się również bardziej złożone. Nowe narzędzia do przechwytywania, wyszukiwania, wykrywania i analizy pomagają organizacjom uzyskać wgląd w dane nieustrukturyzowane. Rynek rządowy znajduje się w punkcie zwrotnym, zdając sobie sprawę, że informacje są strategicznym atutem, a rząd musi chronić, wykorzystywać i analizować zarówno informacje strukturalne, jak i niestrukturalne, aby lepiej służyć i spełniać wymagania misji. W miarę jak przywódcy rządowi dążą do ewolucji organizacji opartych na danych, aby skutecznie realizować misję, kładą podwaliny pod korelację zależności między zdarzeniami, ludźmi, procesami i informacjami.

Rozwiązania rządowe o wysokiej wartości zostaną stworzone z połączenia najbardziej przełomowych technologii:

- Urządzenia mobilne i aplikacje
- Usługi w chmurze
- Technologie biznesu społecznego i sieci
- Big Data i analityka

IDC przewiduje, że do 2020 r. Branża IT osiągnie 5 bilionów dolarów, czyli o 1,7 biliona dolarów więcej niż obecnie, a 80% wzrostu branży będzie napędzane przez te technologie trzeciej platformy. W dłuższej perspektywie technologie te będą kluczowymi narzędziami do radzenia sobie ze złożonością zwiększonych informacji cyfrowych. Big Data jest jednym z inteligentnych rozwiązań branżowych i umożliwia rządowi podejmowanie lepszych decyzji poprzez podejmowanie działań opartych na wzorcach ujawnionych przez analizę dużych ilości danych - powiązanych i niepowiązanych, uporządkowanych i nieustrukturyzowanych.

Jednak osiągnięcie tych wyczynów wymaga znacznie więcej niż zwykłego gromadzenia ogromnych ilości danych. „Sens tych Big Data wymaga najnowszych narzędzi i technologii, które mogą analizować i wyodrębniać użyteczną wiedzę z ogromnych i różnorodnych strumieni informacji”, Tom Kalil i Fen Zhao z Biura Białego Domu Nauki i Technologii napisał w poście na blogu OSTP.

Biały Dom zrobił krok w kierunku pomocy agencjom w znalezieniu tych technologii, gdy w 2012 r. Ustanowił Krajową Inicjatywę Badań i Rozwoju Big Data . Inicjatywa obejmowała ponad 200 mln USD, aby jak najlepiej wykorzystać eksplozję Big Data i narzędzia potrzebne do jej analizy .

Wyzwania, które stawiają Big Data są tak samo zniechęcające, jak obiecująca jest ich obietnica. Skuteczne przechowywanie danych jest jednym z tych wyzwań. Jak zwykle budżety są napięte, więc agencje muszą zminimalizować cenę pamięci masowej na megabajt i zachować łatwy dostęp do danych, aby użytkownicy mogli je uzyskać, kiedy tego chcą i jak tego potrzebują. Tworzenie kopii zapasowych ogromnych ilości danych zwiększa wyzwanie.

Skuteczna analiza danych to kolejne duże wyzwanie. Wiele agencji stosuje narzędzia komercyjne, które umożliwiają im przesiewanie danych, dostrzegając trendy, które mogą pomóc im działać bardziej efektywnie. (Niedawne badanie przeprowadzone przez MeriTalk wykazało, że federalni dyrektorzy IT uważają, że Big Data może pomóc agencjom zaoszczędzić ponad 500 miliardów dolarów, a jednocześnie zrealizować cele misji).

Opracowane na zamówienie narzędzia Big Data pozwalają również agencjom zająć się analizą danych. Na przykład grupa Computational Data Analytics z National Laboratory w Oak Ridge udostępniła system analizy danych Piranha innym agencjom. System pomógł badaczom medycznym znaleźć link, który może ostrzec lekarzy o tętniakach aorty przed uderzeniem. Jest również używany do bardziej przyziemnych zadań, takich jak przeglądanie CV w celu połączenia kandydatów do pracy z menedżerami ds. Zatrudnienia.
35 godzin
Opis
Przegląd

Dostawcy usług Communication (CSP) stoją pod presją ograniczenia kosztów i maksymalizacji średniego przychodu na użytkownika (ARPU), zapewniając jednocześnie doskonałą obsługę klienta, ale ilość danych stale rośnie. Globalny ruch danych mobilnych wzrośnie ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 78 procent do 2016 r., Osiągając 10,8 eksabajtów miesięcznie.

Tymczasem CSP generują duże ilości danych, w tym zapisy szczegółów połączeń (CDR), dane sieciowe i dane klientów. Firmy, które w pełni wykorzystują te dane, zyskują przewagę konkurencyjną. Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez The Economist Intelligence Unit firmy, które wykorzystują podejmowanie decyzji w oparciu o dane, cieszą się wzrostem wydajności o 5-6%. Jednak 53% firm wykorzystuje tylko połowę swoich cennych danych, a jedna czwarta respondentów zauważyła, że ogromna ilość przydatnych danych pozostaje niewykorzystana. Objętość danych jest tak duża, że ręczna analiza jest niemożliwa, a większość starszych systemów oprogramowania nie może nadążyć, co powoduje odrzucenie lub zignorowanie cennych danych.

Dzięki szybkiemu, skalowalnemu oprogramowaniu do dużych zbiorów danych Big Data & Analytics dostawcy CSP mogą wydobywać wszystkie swoje dane w celu szybszego podejmowania decyzji w krótszym czasie. Różne produkty i techniki Big Data stanowią kompleksową platformę oprogramowania do gromadzenia, przygotowywania, analizowania i prezentowania spostrzeżeń z dużych zbiorów danych. Obszary zastosowań obejmują monitorowanie wydajności sieci, wykrywanie oszustw, wykrywanie odejść klientów i analizę ryzyka kredytowego. Produkty Big Data i Analytics skalują się, aby obsłużyć terabajty danych, ale wdrożenie takich narzędzi wymaga nowego rodzaju systemu baz danych w chmurze, takiego jak Hadoop lub procesor obliczeń równoległych na dużą skalę (KPU itp.)

Ten kurs pracy nad Big Data BI dla Telco obejmuje wszystkie nowe nowe obszary, w których CSP inwestują w celu zwiększenia wydajności i otwarcia nowego strumienia przychodów biznesowych. Kurs zapewni pełny widok 360 stopni w stosunku do Big Data BI w Telco, dzięki czemu decydenci i menedżerowie mogą mieć bardzo szeroki i wszechstronny przegląd możliwości Big Data BI w Telco w zakresie wydajności i zysków.

Cele kursu

Głównym celem kursu jest wprowadzenie nowych Big Data technik analizy biznesowej w 4 sektorach Telecom Business ( Marketing / Sprzedaż, obsługa sieci, operacja finansowa i relacjami z klientami Management ). Studenci zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

- Wprowadzenie do Big Data - czym są 4 V (objętość, prędkość, różnorodność i prawdziwość) w Big Data - Generowanie, ekstrakcja i zarządzanie z perspektywy Telco
- Czym analityczny Big Data różni się od starszego typu analitycznego
- Wewnętrzne uzasadnienie perspektywy Big Data Telco
- Wprowadzenie do ekosystemu Hadoop znajomość wszystkich narzędzi Hadoop , takich jak Hive , Pig, SPARC - kiedy i jak są one wykorzystywane do rozwiązania problemu Big Data
- W jaki sposób wyodrębnia się Big Data celu analizy w celu użycia narzędzia analitycznego - w jaki sposób Business Analysis mogą zredukować trudności związane z gromadzeniem i analizą danych dzięki zintegrowanemu podejściu do pulpitu nawigacyjnego Hadoop
- Podstawowe wprowadzenie analiz Insight, wizualizacji i prognozowania dla Telco
- Churn klienta analityczna i Big Data -Jak Big Data analityczna może zmniejszyć rotacji klientów i niezadowolenie klienta w badaniach Telco-case
- Analiza awarii sieci i awarii usługi z metadanych sieciowych i IPDR
- Analiza finansowa - oszustwo, marnotrawstwo i oszacowanie ROI na podstawie danych sprzedażowych i operacyjnych
- Problem pozyskiwania klientów - marketing docelowy, segmentacja klientów i sprzedaż krzyżowa na podstawie danych sprzedaży
- Wprowadzenie i podsumowanie wszystkich produktów analitycznych Big Data oraz ich miejsca w przestrzeni analitycznej Telco
- Wniosek - jak zastosować podejście krok po kroku do wprowadzenia Big Data Business Intelligence w swojej organizacji

Grupa docelowa

- Obsługa sieci, menedżerowie finansowi, menedżerowie CRM i najlepsi menedżerowie IT w biurze Telco CIO.
- Analitycy Business w Telco
- Kierownicy / analitycy biur CFO
- Kierownicy operacyjni
- Kierownicy ds. Kontroli jakości
14 godzin
Opis
Power BI to usługa analizy biznesowej stworzona przez Microsoft.
14 godzin
Opis
Pentaho jest produktem dystrybuowanym na zasadzie licencji Open Source, który dostarcza pełnej gamy rozwiązań dla biznesu w obszarze Business Intelligence, włączając w to raportowanie, analizy danych, kokpity managerskie i integrację danych.
Dzięki platformie Pentaho poszczególne komórki biznesu uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza cennych informacji, począwszy od analiz sprzedaży i opłacalności poszczególnych klientów czy produktów, poprzez raportowanie na potrzeby HR i działów finansowych, aż do dostarczania informacji zbiorczych na potrzeby kierownictwa wyższego szczebla.
21 godzin
Opis
Pentaho jest produktem dystrybuowanym na zasadzie licencji Open Source, który dostarcza pełnej gamy rozwiązań dla biznesu w obszarze Business Intelligence, włączając w to raportowanie, analizy danych, kokpity managerskie i integrację danych.
Dzięki platformie Pentaho poszczególne komórki biznesu uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza cennych informacji, począwszy od analiz sprzedaży i opłacalności poszczególnych klientów czy produktów, poprzez raportowanie na potrzeby HR i działów finansowych, aż do dostarczania informacji zbiorczych na potrzeby kierownictwa wyższego szczebla.

Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem Pentaho Data Integration (PDI).

Po szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności związane z:

- instalacją i konfiguracją środowiska Pentaho,
- projektowaniem, implementowaniem, monitorowaniem, uruchamianiem i strojeniem procesów ETL,
- pracy z danymi w PDI,

- wprowadzaniem różnych typów danych oraz różnych formatów danych
- filtrowaniem, grupowaniem oraz łączeniem danych

- harmonogramowaniem zadań,
- uruchamianiem transformacji,
- tworzeniu klastów.

Kurs ma zadanie przeprowadzić uczestnika od poziomu podstawowego do zaawansowanego.
28 godzin
Opis
Pentaho jest produktem dystrybuowanym na zasadzie licencji Open Source, który dostarcza pełnej gamy rozwiązań dla biznesu w obszarze Business Intelligence, włączając w to raportowanie, analizy danych, kokpity managerskie i integrację danych.
Dzięki platformie Pentaho poszczególne komórki biznesu uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza cennych informacji, począwszy od analiz sprzedaży i opłacalności poszczególnych klientów czy produktów, poprzez raportowanie na potrzeby HR i działów finansowych, aż do dostarczania informacji zbiorczych na potrzeby kierownictwa wyższego szczebla.
35 godzin
Opis
Oracle BI Publisher to rozwiązanie do tworzenia i zarządzania raportami. Uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami BI ułatwiającymi przygotowanie i dystrybucję raportów w oparciu o różne źródła danych za pomoca interfejsu www.
14 godzin
Opis
Datameer is a business intelligence and analytics platform built on Hadoop. It allows end-users to access, explore and correlate large-scale, structured, semi-structured and unstructured data in an easy-to-use fashion.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Datameer to overcome Hadoop's steep learning curve as they step through the setup and analysis of a series of big data sources.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create, curate, and interactively explore an enterprise data lake
- Access business intelligence data warehouses, transactional databases and other analytic stores
- Use a spreadsheet user-interface to design end-to-end data processing pipelines
- Access pre-built functions to explore complex data relationships
- Use drag-and-drop wizards to visualize data and create dashboards
- Use tables, charts, graphs, and maps to analyze query results

Audience

- Data analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
35 godzin
Opis
Advances in technologies and the increasing amount of information are transforming how law enforcement is conducted. The challenges that Big Data pose are nearly as daunting as Big Data's promise. Storing data efficiently is one of these challenges; effectively analyzing it is another.

In this instructor-led, live training, participants will learn the mindset with which to approach Big Data technologies, assess their impact on existing processes and policies, and implement these technologies for the purpose of identifying criminal activity and preventing crime. Case studies from law enforcement organizations around the world will be examined to gain insights on their adoption approaches, challenges and results.

By the end of this training, participants will be able to:

- Combine Big Data technology with traditional data gathering processes to piece together a story during an investigation
- Implement industrial big data storage and processing solutions for data analysis
- Prepare a proposal for the adoption of the most adequate tools and processes for enabling a data-driven approach to criminal investigation

Audience

- Law Enforcement specialists with a technical background

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
Opis
Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE) is a business intelligence package that provides data integration, reporting, dashboards, and load capabilities.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to maximize the features of Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE).

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Pentaho Open Source BI Suite Community Edition (CE)
- Understand the fundamentals of Pentaho CE tools and their features
- Build reports using Pentaho CE
- Integrate third party data into Pentaho CE
- Work with big data and analytics in Pentaho CE

Audience

- Programmers
- BI Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
SSAS (SQL Server Analysis Services), is a Microsoft SQL Server transactional processing (OLAP) and data mining tool for analyzing data across multiple databases, tables or files. The semantic data models provided by SSAS are used by client applications such as Power BI, Excel, Reporting Services, and other data visualization tools.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use SSAS to analyze large volumes of data in databases and data warehouses.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure SSAS
- Understand the relationship between SSAS, SSIS, and SSRS
- Apply multidimensional data modeling to extract business insights from data
- Design OLAP (Online Analytical Processing) cubes
- Query and manipulate multidimensional data using the MDX (Multidimensional Expressions) query language
- Deploy real-world BI solutions using SSAS

Audience

- BI (Business Intelligence) professionals
- Data Analysts
- Database and data warehousing professionals

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server and SSAS.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
Learn how to Get & Transform Data to Prepare Interactive Dashboards

Power BI is one of the most popular Data Visualization tool, and a Business Intelligence Tool. Power BI is a collection of data connectors, apps, and software services, which are used to get data from different source, transforms data, and produce beautiful reports.

Power BI also allows you to publish them for your organization so that you can access them using mobiles, tablets etc. In this Power BI Tutorial, we will show you the step by step approach to connect with multiple data sources, data transformations, and creating reports like charts, tables, matrix, maps, etc
7 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at content managers who wish to optimize and update company content with IRIS.

By the end of this training, participants will be able to:

- Improve business reports using IRISXtract.
- Use IRISPowerscan to file documents automatically.
- Process purchase orders, accounts payable, automate email extraction, and more with solution packages.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts and web developers who wish to develop associative models in Qlik Sense.

By the end of this training, participants will be able to:

- Apply Qlik Sense in data science.
- Use and navigate the Qlik Sense interface.
- Build a data literate workforce with AI interaction.
- Create a data-driven enterprise with Qlik Sense.
14 godzin
Opis
QlikView is a platform that provides organizations self-service business intelligence. QlikView's clean, straightforward, and simple interfaces allow users to easily analyze data and use data discoveries to support decision making.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to start developing with QlikView.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure QlikView
- Transform data from various sources through QlikView scripting
- Build data models with QlikView

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
QlikView is a platform that provides organizations self-service business intelligence. QlikView's clean, straightforward, and simple interfaces allow users to easily analyze data and use data discoveries to support decision making.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to start developing with QlikView.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure QlikView
- Transform data from various sources through QlikView scripting
- Build data models with QlikView

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
Szkolenie poświęcone jest podstawom tworzenia hurtowni danych bazujących na środowisku MS SQL Server 2008.

Uczestnik zdobędzie podstawy dotyczące projektowania i budowy hurtowni danych pracującej pod MS SQL Server 2008.

Zdobędzie wiedzę jak zbudować prosty proces ETL w oparciu o SSIS a następnie zaprojektować i zaimplementować kostkę danych za pomocą SSAS.

Uczestnik będzie potrafił zarządzać bazami OLAP: tworzenie i usuwanie baz OLAP, procesowanie partycji, modyfikacje on-line.

Uczestnik nabędzie wiedzę o skryptach XML/A i języku MDX.
14 godzin
Opis
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby się zapoznać oraz nauczyć korzystać z nowej funkcjonalności MS Excel 2013, przeznaczonego dla Business Inteligence.
14 godzin
Opis
Tableau helps people see and understand data.
14 godzin
Opis
Tableau helps people see and understand data.
14 godzin
Opis
Tableau helps people see and understand data.
14 godzin
Opis
Tableau is a business intelligence and data visualization tool. Python is a widely used programming language which provides support for a wide variety of statistical and machine learning techniques. Tableau's data visualization power and Python's machine learning capabilities, when combined, help developers rapidly build advanced data analytics applications for various business use cases.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine Tableau and Python to carry out advanced analytics. Integration of Tableau and Python will be done via the TabPy API.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate Tableau and Python using TabPy API
- Use the integration of Tableau and Python to analyze complex business scenarios with few lines of Python code

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
Opis
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to extend the capabilities of Tableau to fit the specific needs of their organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Tableau (Desktop, Server, Online.)
- Understand the fundamentals of developing with Tableau.
- Create and publish data visualizations and interactions with Tableau.
- Use Tableau's developer tools and APIs to customize and extend the capabilities of Tableau for their organization.
14 godzin
Opis
This is a Tableau user beginners course; it is intended for anyone who is looking to work with data and is designed to help you use the main functions in Tableau.

During the course you will be able to:

- Connect to your data.
- Edit and save a data source.
- Understand Tableau terminology.
- Use the Tableau interface / paradigm to effectively create powerful visualizations.
- Create basic calculations including basic arithmetic calculations, custom aggregations and ratios, date math, and quick table calculations.
- Represent your data using the following visualization types:

- Cross tabs
- Geographic maps
- Heat maps
- Tree maps
- Pie charts and bar charts
- Dual axis and combined charts with different mark types
- Highlight Tables
- Scatter Plots

- Build dashboards to share visualizations.
14 godzin
Opis
Tableau helps people see and understand data.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to program in R for Tableau.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement Tableau analytics with R.
- Return values to Tableau with learning algorithms in R.
- Structure and visualize R functions in Tableau.
- Make data driven decisions for business operations.
28 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to search, analyze, and visualize data using Tableau.

By the end of this training, participants will be able to:

- Connect to your data.
- Edit and save a data source.
- Understand Tableau terminology.
- Use the Tableau interface / paradigm to effectively create powerful visualizations.
- Create calculations including arithmetic calculations, custom aggregations and ratios, date math, and table calculations.
- Represent your data using different visualization types.
- Build dashboards to share visualizations.
28 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at system administrators who wish to set up and manage Tableau Server.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Tableau Server.
- Set up users, roles and permissions to get a team up and running.
- Access various data sources, manage content and access to the content by users.
- Automate administrative tasks, including monitoring and log management.
- Deploying Tableau Server to cluster.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to prepare and shape data using Tableau Prep Builder.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install Tableau Prep.
- Understand and implement a Data Science Workflow.
- Read data from a variety of sources, such as Excel and databases.
- Prepare, shape and sample data for analysis in Tableau Desktop.
- Explore and validate data.
- Create and publish Tableau Prep flows.
14 godzin
Opis
Dashbuilder is an open-source web application for visually creating business dashboards and reports.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to create business dashboards and reports using Dashbuilder.

By the end of this training, participants will be able to:

- Visual configure and personalize dashboards using drag-and-drop
- Create different types of visualizations using charting libraries
- Define interactive report tables
- Create and edit inline KPIs (Key Performance Indicators)
- Customize the look and feel of metric displayers

Audience

- Managers
- Analysts

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Nadchodzące szkolenia z technologii Business Intelligence

Szkolenie Business Intelligence, Business Intelligence boot camp, Szkolenia Zdalne Business Intelligence, szkolenie wieczorowe Business Intelligence, szkolenie weekendowe Business Intelligence, Kurs Business Intelligence,Kursy Business Intelligence, Trener Business Intelligence, instruktor Business Intelligence, kurs zdalny Business Intelligence, edukacja zdalna Business Intelligence, nauczanie wirtualne Business Intelligence, lekcje UML, nauka przez internet Business Intelligence, e-learning Business Intelligence, kurs online Business Intelligence, wykładowca Business Intelligence

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions