Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Stata i Big Data

 • Co to jest Stata?
 • Składnia i polecenia Stata

R Programming

 • Czym jest R?
 • Składnia i struktura języka R

Przygotowanie środowiska programistycznego

 • Instalowanie i konfigurowanie Stata
 • Instalowanie i konfigurowanie bibliotek i struktur R

R i Stata

 • Odczyt i zapis do Stata za pomocą R

Bazy danych i dane w Stata

 • Otwieranie i czyszczenie baz danych
 • Kompresowanie baz danych
 • Importowanie i eksportowanie baz danych
 • Przeglądanie, opisywanie i podsumowywanie surowych danych
 • Korzystanie z tabulacji i tabel
 • Wdrażanie zmiennych do manipulacji danymi

Analiza opisowa i analiza predykcyjna

 • Praca z analizą dystrybucyjną
 • Praca z symulacjami Monte Carlo
 • Praca z analizą danych zliczeniowych
 • Praca z analizą przeżywalności

Testowanie hipotez

 • Testowanie i porównywanie średnich

Wykres w Stata

 • Korzystanie z działek, wykresów i grafów
 • Praca z analizą statystyczną na wykresach
 • Stylizowanie i łączenie wykresów

Modele regresji z R

 • Korzystanie z korelacji i regresji dwuwartościowej
 • Praca z regresją OLS, logitami i probitami
 • Korzystanie z efektów interaktywnych w modelach regresji

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Zrozumienie analizy danych

Publiczność

 • Analitycy danych
 35 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie