Szkolenia Statystyka

Szkolenia Statystyka

Statystyka to praktyka gromadzenia i analizowania dużych zbiorów danych poprzez pobieranie próbek części i wyciąganie wniosków z próby. Szkolenia dotyczące szkoleń NobleProg na żywo Statystyki pokazują poprzez interaktywną dyskusję i praktyczne ćwiczenia, jak stosować zasady statystyczne w rozwiązywaniu problemów w świecie rzeczywistym. Szkolenie w zakresie statystyki jest dostępne w różnych formatach, w tym szkolenia na żywo na miejscu i szkolenia z instruktorem na żywo z wykorzystaniem interaktywnej, zdalnej konfiguracji pulpitu. Szkolenie w zakresie lokalnej statystyki można przeprowadzić na żywo w siedzibie klienta lub w lokalnych centrach szkoleniowych NobleProg.

Opinie uczestników

Plany Szkoleń Statystyka

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
dsbda Data Science for Big Data Analytics 35 godz. Big data is data sets that are so voluminous and complex that traditional data processing application software are inadequate to deal with them. Big data challenges include capturing data, data storage, data analysis, search, sharing, transfer, visualization, querying, updating and information privacy.
mrkfct Prognozowanie Rynku 14 godz. Kurs został przygotowany dla menadżerów, analityków biznesowych, przedsiębiorców, którzy chcieliby usprawnić wykorzystywane metody prognozowania, jak również dla tych, którzy dopiero rozważają ich wprowadzenie. Omówione na kursie narzędzia oraz metody mogą zostać później zostosowane do : prognozowania sprzedaży, ustalania planów sprzedażowych, zarządzania kanałami sprzedaży prognozowania zachowania rynku, ryzyka ekonomicznego, zmian ekonomicznych prognozowania zmian technologicznych, prognozowania zapotrzebowania produktowego, zarządzania łańcuchem dostaw Kurs ma za zadanie pokazanie uczestnikom serii narzędzi, frameworków, metodologii oraz algorytmów, przydatnych przy próbach przewidywania przyszłości opartych o analizę danych.  Podczas kursu, uczestnicy nauczą się również zastosowania omówionych metod w standardowych narzędziach takich jak MS Excel czy oprogramowaniu OpenSource' wym - R- pakiet statystyczny. Metody oraz zasady przedstawione na kursie mogą być bez problemu zaimplementowane do każdego innego oprogramowania (np. SAS, SPSS, Statistica, MINITAB ...itp.)
advspsspas Statystyka zaawansowana z wykorzystaniem SPSS Predictive Analytics SoftWare. 28 godz. Cel: Opanowanie umiejętności samodzielnej pracy z programem SPSS na zaawansowanym poziomie wykorzystania ;okien dialogowych oraz języka poleceńsyntaxw zakresie wybranych technik analitycznych. Adresaci: Analitycy, Badacze, Naukowcy, studenci i wszyscy, którzy chcą pozyskać umiejętność posługiwania się pakietem SPSS na poziomie zaawansowanym i oraz poznać wybrane modele statystyczne. Szkolenie podejmuje uniwersale zagadnienia analityczne i nie jest dedykowane konkretnej branży.
tableauvra Visual Reporting and Analysis with Tableau 7 godz. Tableau helps people see and understand data.
dlfinancewithr Deep Learning for Finance (with R) 28 godz. Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems. In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for finance using R as they step through the creation of a deep learning stock price prediction model. By the end of this training, participants will be able to: Understand the fundamental concepts of deep learning Learn the applications and uses of deep learning in finance Use R to create deep learning models for finance Build their own deep learning stock price prediction model using R Audience Developers Data scientists Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
datavisR1 Introduction to Data Visualization with R 28 godz. This course is intended for data engineers, decision makers and data analysts and will lead you to create very effective plots using R studio that appeal to decision makers and help them find out hidden information and take the right decisions  
excelstatsda Microsoft Office Excel - analiza statystyczna 14 godz. Kurs jes przeznaczony dla analityków, badaczy naukowych, statystyków, osób na co dzien wykorzystujących MS Excel w pracy oraz wszystkich tych którzy chcieliby poznać jakie możliwości daje analiza statystyczna w Excel. Kurs poprawia znajomość programu Excel, statystyki, analizy statystycznej oraz zwiększa efektywności i skuteczność pracy czy też prowadzonych badań. Szkolenie opisuje jak używać Analysis ToolPack w programie Microsoft Excel, funkcji statystycznych oraz jak wykonywać  procedury statystyczne. Szkolenie pokazuje ograniczenia Excela i wyjaśnia jak je przezwyciężyć.  
samr Analiza statystyczna w badaniach rynku 28 godz. Cel: Doskonalenie  warsztatu badacza zachowań konsumentów produktów i usług  Adresaci:  Badacze, Analitycy rynku, Menedżerowie i pracownicy działów marketingu, działów sprzedaży przede wszystkim branży farmaceutycznej i FMCG, studenci kierunków społeczno-ekonomicznych oraz wszyscy zainteresowani badaniami rynku
spssanal Statistical Analysis using SPSS 21 godz. SPSS is software for editing and analyzing data.
intermediaterforfinance Intermediate R for Finance 21 godz. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems. In this instructor-led, live training, participants will learn advanced programming concepts in R as they walk through coding in R using financial examples. By the end of this training, participants will be able to: Implement advanced R programming techniques Use R to manipulate their data to perform more advanced financial operations Audience Programmers Finance professionals IT Professionals Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
excelafd Analysing Financial Data in Excel 14 godz. Audience Financial or market analysts, managers, accountants Course Objectives Facilitate and automate all kinds of financial analysis with Microsoft Excel
sixsigmagbfast Six Sigma Green Belt - Fast Track 28 godz. Green Belts participate in and lead Lean and Six Sigma projects from within their regular job function. They can tackle projects as part of a cross functional team or projects scoped within their normal job. Each session of Green Belt training is separated by 3 or 4 weeks when the Green Belts apply their training to their improvement projects. We recommend supporting the Green Belts on their projects in between training sessions and holding stage gate reviews along with leadership and Lean Six Sigma Champions to ensure DMAIC methodology is being rigorously applied. Week 1 Foundation: covers the fundamentals of the Lean Six Sigma Define Measure Analyse Improve Control (DMAIC) approach enabling participants to take part and lead waste and defect reduction projects and initiatives. Week 2 Practitioner: provides additional data analysis and lean tools for participants to lead well scoped process improvement projects related to their regular job function.   This is the fast track program that paces up the original training dividing the training two blocks - each of 2 days duration. This training is for individuals who wants to grasp quick concepts. 
statdm Statistical Thinking for Decision Makers 7 godz. This course has been created for decision makers whose primary goal is not to do the calculation and the analysis, but to understand them and be able to choose what kind of statistical methods are relevant in strategic planning of the organization. For example, a prospect participant needs to make decision how many samples needs to be collected before they can make the decision whether the product is going to be launched or not. If you need longer course which covers the very basics of statistical thinking have a look at 5 day "Statistics for Managers" training.
intror Introduction to R with Time Series Analysis 21 godz. R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
shinyrhtml Shiny, R and HTML: Merging Data Science and Web Development 7 godz. Shiny is an open source R package that provides a web framework for building interactive web applications using R. In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine data science and web development using Shiny, R, and HTML. By the end of this training, participants will be able to: Build interactive web applications with R using Shiny Audience Data scientists Web developers Statisticians Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Przygotowanie do egzaminu CCAH (Certified Administrator for Apache Hadoop) 35 godz. Kurs przeznaczony jest dla specjalistów z branży IT pracujących nad rozwiązaniami wymagającymi przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów danych w systemach rozproszonych Cel szkolenia: zdobycie wiedzy na temat administracji systemem Apache Hadoop przygotowanie do egzaminu CCAH (Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop)
octaveda Octave for Data Analysis 14 godz. Audience: This course is for data scientists and statisticians that have some familiarity statistical methods and would like to use the Octave programming language at work. The purpose of this course is to give a practical introduction in Octave programming to participants interested in using this programming language at work.
sixsigmagb Six Sigma Green Belt 70 godz. Green Belts participate in and lead Lean and Six Sigma projects from within their regular job function. They can tackle projects as part of a cross functional team or projects scoped within their normal job. Each session of Green Belt training is separated by 3 or 4 weeks when the Green Belts apply their training to their improvement projects. We recommend supporting the Green Belts on their projects in between training sessions and holding stage gate reviews along with leadership and Lean Six Sigma Champions to ensure DMAIC methodology is being rigorously applied. Week 1 Foundation: covers the fundamentals of the Lean Six Sigma Define Measure Analyse Improve Control (DMAIC) approach enabling participants to take part and lead waste and defect reduction projects and initiatives. Week 2 Practitioner: provides additional data analysis and lean tools for participants to lead well scoped process improvement projects related to their regular job function.
dataminr Data Mining z wykorzystaniem R 14 godz. R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
advr Advanced R 7 godz. This course covers advanced topics in R programming.
tableaupython Tableau with Python 14 godz. Tableau is a business intelligence and data visualization tool. Python is a widely used programming language which provides support for a wide variety of statistical and machine learning techniques. Tableau's data visualization power and Python's machine learning capabilities, when combined, help developers rapidly build advanced data analytics applications for various business use cases. In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine Tableau and Python to carry out advanced analytics. Integration of Tableau and Python will be done via the TabPy API. By the end of this training, participants will be able to: Integrate Tableau and Python using TabPy API Use the integration of Tableau and Python to analyze complex business scenarios with few lines of Python code Audience Developers Data scientists Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
kylin Apache Kylin: From classic OLAP to real-time data warehouse 14 godz. Apache Kylin is an extreme, distributed analytics engine for big data. In this instructor-led live training, participants will learn how to use Apache Kylin to set up a real-time data warehouse. By the end of this training, participants will be able to: Consume real-time streaming data using Kylin Utilize Apache Kylin's powerful features, including snowflake schema support, a rich SQL interface, spark cubing and subsecond query latency Note We use the latest version of Kylin (as of this writing, Apache Kylin v2.0) Audience Big data engineers Big Data analysts Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
67795 Numerical Methods 14 godz. This course is for data scientists and statisticians that have some familiarity with numerical methods and have at least one programming language from R, Python, Octave, and some C++ options. The emphasis of this course is on the practical aspects of data/model preparation, execution, post hoc analysis and visualization. The purpose of this course is to give a practical introduction in numerical methods to participants interested in applying the methods at work. Sector specific examples are used to make the training relevant to the audience.
datascience Data Science Training 21 godz. Data Science Training Aim: Obtaining the required knowledge for application of Data Science methods and also getting consultancy for establishing a Data Science team in an insurance company
bigdatar Programming with Big Data in R 21 godz.
nlpwithr NLP: Natural Language Processing with R 21 godz. It is estimated that unstructured data accounts for more than 90 percent of all data, much of it in the form of text. Blog posts, tweets, social media, and other digital publications continuously add to this growing body of data. This course centers around extracting insights and meaning from this data. Utilizing the R Language and Natural Language Processing (NLP) libraries, we combine concepts and techniques from computer science, artificial intelligence, and computational linguistics to algorithmically understand the meaning behind text data. Data samples are available in various languages per customer requirements. By the end of this training participants will be able to prepare data sets (large and small) from disparate sources, then apply the right algorithms to analyze and report on its significance. Audience     Linguists and programmers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
scilab Scilab 14 godz. Scilab is a well-developed, free, and open-source high-level language for scientific data manipulation. Used for statistics, graphics and animation, simulation, signal processing, physics, optimization, and more, its central data structure is the matrix, simplifying many types of problems compared to alternatives such as FORTRAN and C derivatives. It is compatible with languages such as C, Java, and Python, making it suitable as for use as a supplement to existing systems. In this instructor-led training, participants will learn the advantages of Scilab compared to alternatives like Matlab, the basics of the Scilab syntax as well as some advanced functions, and interface with other widely used languages, depending on demand. The course will conclude with a brief project focusing on image processing. By the end of this training, participants will have a grasp of the basic functions and some advanced functions of Scilab, and have the resources to continue expanding their knowledge. Audience Data scientists and engineers, especially with interest in image processing and facial recognition Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and intensive hands-on practice, with a final project
sixsigmabb Six Sigma Black Belt 84 godz. Six Sigma is a data driven approach that tackles variation to improve the performance of products, services and processes, combining practical problem solving and the best scientific approaches found in experimentation and optimisation of systems. The approach has been widely and successfully applied in industry, notably by Motorola, AlliedSignal & General Electric. Black Belt is a qualification for improvement managers in a Six Sigma organisation. You will learn the tools and techniques to take an improvement project through the Define, Measure, Analyse, Improve and Control phases (DMAIC). These techniques include Process Mapping, Measurement System Evaluation, Regression Analysis, Design of Experiments, Statistical Tolerancing, Monte Carlo Simulation and Lean Thinking. The content of the course takes the participants through the DMAIC phases as well as introducing subjects such as Lean Thinking, Design for Six Sigma and discussing important leadership issues and experiences in deploying a Six Sigma programme. Week 1 Foundation: covers the fundamentals of the Lean Six Sigma Define Measure Analyse Improve Control (DMAIC) approach enabling participants to take part and lead waste and defect reduction projects and initiatives. Week 2 Practitioner: provides additional data analysis and lean tools for participants to lead well scoped process improvement projects related to their regular job function. Week 3 Expert: provides regression, design of experiment and data analysis techniques to enable participants to tackle complex problem solving projects that require understanding of the relationships between multiple variables. The trainer has 16 years experience with Six Sigma and as well as leading the deployment of Six Sigma at a number of businesses he has trained and coached over 300 Black Belts. Here are a few comments from previous participants: “Probably the most valuable course I will ever pass” “The content was very well delivered. The examples very relevant. Thank you” “The course was excellent and I am able to use part of it to coach my lean teams here” (Company supervisor who attended with KTP associate)
rprogadv Advanced R Programming 7 godz. This course is for data scientists and statisticians that already have basic R & C++ coding skills and R code and need advanced R coding skills. The purpose is to give a practical advanced R programming course to participants interested in applying the methods at work. Sector specific examples are used to make the training relevant to the audience
statsqa Statistical Quality Analysis 7 godz. This course covers the fundamentals of statistical process control and how these quality tools can provide the necessary evidence to improve and control processes. Know when and where to use the various types of control charts available in Minitab for your own processes. And learn how to use capability analysis tools to evaluate your processes.
BigData_ A Practical Introduction to Data Analysis and Big Data 35 godz. Participants who complete this training will gain a practical, real-world understanding of Big Data and its related technologies, methodologies and tools. Participants will have the opportunity to put this knowledge into practice through hands-on exercises. Group interaction and instructor feedback make up an important component of the class. The course starts with an introduction to elemental concepts of Big Data, then progresses into the programming languages and methodologies used to perform Data Analysis. Finally, we discuss the tools and infrastructure that enable Big Data storage, Distributed Processing, and Scalability. Audience Developers / programmers IT consultants Format of the course Part lecture, part discussion, hands-on practice and implementation, occasional quizing to measure progress.
sixsigmabbfast Six Sigma Black Belt - Fast Track 35 godz. Six Sigma is a data driven approach that tackles variation to improve the performance of products, services and processes, combining practical problem solving and the best scientific approaches found in experimentation and optimisation of systems. The approach has been widely and successfully applied in industry, notably by Motorola, AlliedSignal & General Electric. Black Belt is a qualification for improvement managers in a Six Sigma organisation. You will learn the tools and techniques to take an improvement project through the Define, Measure, Analyse, Improve and Control phases (DMAIC). These techniques include Process Mapping, Measurement System Evaluation, Regression Analysis, Design of Experiments, Statistical Tolerancing, Monte Carlo Simulation and Lean Thinking. The content of the course takes the participants through the DMAIC phases as well as introducing subjects such as Lean Thinking, Design for Six Sigma and discussing important leadership issues and experiences in deploying a Six Sigma programme. Week 1 Foundation: covers the fundamentals of the Lean Six Sigma Define Measure Analyse Improve Control (DMAIC) approach enabling participants to take part and lead waste and defect reduction projects and initiatives. Week 2 Practitioner: provides additional data analysis and lean tools for participants to lead well scoped process improvement projects related to their regular job function. Week 3 Expert: provides regression, design of experiment and data analysis techniques to enable participants to tackle complex problem solving projects that require understanding of the relationships between multiple variables. The trainer has 16 years experience with Six Sigma and as well as leading the deployment of Six Sigma at a number of businesses he has trained and coached over 300 Black Belts. Here are a few comments from previous participants: “Probably the most valuable course I will ever pass” “The content was very well delivered. The examples very relevant. Thank you” “The course was excellent and I am able to use part of it to coach my lean teams here” (Company supervisor who attended with KTP associate) This is the fast track program that paces up the original training dividing the training three blocks - each of almost 1.5 days duration. This training is for individuals who wants to grasp quick concepts. 
appliedml Applied Machine Learning 14 godz. This training course is for people that would like to apply Machine Learning in practical applications. Audience This course is for data scientists and statisticians that have some familiarity with statistics and know how to program R (or Python or other chosen language). The emphasis of this course is on the practical aspects of data/model preparation, execution, post hoc analysis and visualization. The purpose is to give practical applications to Machine Learning to participants interested in applying the methods at work. Sector specific examples are used to make the training relevant to the audience.
StaEcoMod Statistical and Econometric Modelling 21 godz.
mlentre Machine Learning Concepts for Entrepreneurs and Managers 21 godz. This training course is for people that would like to apply Machine Learning in practical applications for their team.  The training will not dive into technicalities and revolve around basic concepts and business/operational applications of the same. Target Audience Investors and AI entrepreneurs Managers and Engineers whose company is venturing into AI space Business Analysts & Investors
danagr Data and Analytics - from the ground up 42 godz. Data analytics is a crucial tool in business today. We will focus throughout on developing skills for practical hands on data analysis. The aim is to help delegates to give evidence-based answers to questions:  What has happened? processing and analyzing data producing informative data visualizations What will happen? forecasting future performance evaluating forecasts What should happen? turning data into evidence-based business decisions optimizing processes The course itself can be delivered either as a 6 day classroom course or remotely over a period of weeks if preferred. We can work with you to deliver the course to best suit your needs.
mlintro Introduction to Machine Learning 7 godz. This training course is for people that would like to apply basic Machine Learning techniques in practical applications. Audience Data scientists and statisticians that have some familiarity with machine learning and know how to program R. The emphasis of this course is on the practical aspects of data/model preparation, execution, post hoc analysis and visualization. The purpose is to give a practical introduction to machine learning to participants interested in applying the methods at work Sector specific examples are used to make the training relevant to the audience.
stats1 Statystyka - kurs podstawowy 14 godz. This course has been created for people who require general statistics skills. This course can be tailored to a specific area of expertise like market research, biology, manufacturing, public sector research, etc...
datashrinkgov Data Shrinkage for Government 14 godz.
tidyverse Introduction to Data Visualization with Tidyverse and R 7 godz. The Tidyverse is a collection of versatile R packages for cleaning, processing, modeling, and visualizing data. Some of the packages included are: ggplot2, dplyr, tidyr, readr, purrr, and tibble. In this instructor-led, live training, participants will learn how to manipulate and visualize data using the tools included in the Tidyverse. By the end of this training, participants will be able to: Perform data analysis and create appealing visualizations Draw useful conclusions from various datasets of sample data Filter, sort and summarize data to answer exploratory questions Turn processed data into informative line plots, bar plots, histograms Import and filter data from diverse data sources, including Excel, CSV, and SPSS files Audience Beginners to the R language Beginners to data analysis and data visualization Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
mathematica1 Mathematica - wprowadzenie, wizualizacja i prezentacja danych 14 godz. Mathematica to ponad 20 lat pracy nad stworzeniem najlepszego na świecie specjalistycznego środowiska matematycznego. Wszechstronność tego programu czyni go użytecznym przy wykonywaniu zarówno prostych rachunków na uczelni jak i skomplikowanych obliczeń na większą skalę, czy to przy programowaniu czy przy prezentacji danych liczbowych.  Mathematica doskonale integruje silnik wykonujący obliczenia numeryczne i symboliczne, silnik graficzny, język programowania, dokumentację i możliwość publikacji pracy. Dzięki bogactwu funkcji jest nieocenionym narzędziem pracy matematyków, fizyków, biologów, chemików, analityków finansowych, socjologów i wielu innych zawodów pracujących na co dzień z danymi. Po szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności potrzebne do: sprawnego wykonywania obliczeń, poroszania się po programie, tworzenie dokumentów zawiwrających tekst, tworzenia wykresów i obrazów, tworzenia obiektów graficznych. prezentacji i wizualizacji danych.
sixsigmayb Six Sigma Yellow Belt 21 godz. Yellow Belt covers the basics of the Six Sigma Define Measure Analyse Improve Control (DMAIC) approach enabling delegates to take part and lead team based waste and defect reduction projects and initiatives. In addition emphasis is placed on applying the problem solving tools into daily roles. At the end of the course you will be equipped to look at your immediate team and role, determine what can be improved and create a business improvement project on a selected opportunity that is aligned to customer requirements. You will be able to analyse the process using visualization tools and identify the waste (non-value adding) components and work to eliminate these from the process. You will apply root cause analysis techniques to identify the underlying causes of defects in the process. The course uses simulations, case study exercises and work based projects to enable delegates to 'learn through doing'. Notes: This course has a minimum class size of 4. And if requested this course can be delivered in 2 days with some reductions to the course content and level of detail in some areas, notably Customer needs; Graphical analysis and Process handover.
stats2 Statystyka - kurs zaawansowany 28 godz. Szkolenie zawiera zaawansowane zagadnienia dotyczące statystyki. Prezentuje większość narzędzi powszechnie stosowanych w badaniach, analizie i prognozowaniu. Objaśnia teorię, która kryje się za statystycznymi wzorami. Kurs ten nie odnosi się do żadnej konkretnej dziedzinie wiedzy, ale może być "skrojony na miarę" jeżeli wszyscy uczestnicy posiadają takie same cele i oczekiwania (szczególnie w formie szkolenia zamkniętego). W trakcie szkolenia wykorzystywane są podstawowe aplikacje (zwłaszcza Excel lub OpenOffice)
surveyrste Survey Research, Sampling Techniques & Estimation 14 godz.
mlbankingr Machine Learning for Banking (with R) 28 godz. In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the banking industry. R will be used as the programming language. Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of live projects. Audience Developers Data scientists Banking professionals with a technical background Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
druid Druid: Build a fast, real-time data analysis system 21 godz. Druid is an open-source, column-oriented, distributed data store written in Java. It was designed to quickly ingest massive quantities of event data and execute low-latency OLAP queries on that data. Druid is commonly used in business intelligence applications to analyze high volumes of real-time and historical data. It is also well suited for powering fast, interactive, analytic dashboards for end-users. Druid is used by companies such as Alibaba, Airbnb, Cisco, eBay, Netflix, Paypal, and Yahoo. In this course we explore some of the limitations of data warehouse solutions and discuss how Druid can compliment those technologies to form a flexible and scalable streaming analytics stack. We walk through many examples, offering participants the chance to implement and test Druid-based solutions in a lab environment. Audience     Application developers     Software engineers     Technical consultants     DevOps professionals     Architecture engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
MLFWR1 Machine Learning Fundamentals with R 14 godz. The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the R programming platform and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results. Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
mtstatda Minitab dla Statystyków i Analityków 14 godz. The course is aimed at anyone interested in statistical analysis. It provides familiarity with Minitab and will increase the effectiveness and efficiency of your data analysis and improve your knowledge of statistics.
rlang R 21 godz. R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has also found followers among statisticians, engineers and scientists without computer programming skills who find it easy to use. Its popularity is due to the increasing use of data mining for various goals such as set ad prices, find new drugs more quickly or fine-tune financial models. R has a wide variety of packages for data mining.
rforfinance R Programming for Finance 28 godz. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use R to develop practical applications for solving a number of specific finance related problems. By the end of this training, participants will be able to: Understand the fundamentals of the R programming language Select and utilize R packages and techniques to organize, visualize, and analyze financial data from various sources (CSV, Excel, databases, web, etc.) Build applications that solve problems related to asset allocation, risk analysis, investment performance and more Troubleshoot, integrate deploy and optimize an R application Audience Developers Analysts Quants Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice Note This training aims to provide solutions for some of the principle problems faced by finance professionals. However, if you have a particular topic, tool or technique that you wish to append or elaborate further on, please please contact us to arrange.
datama Data Mining and Analysis 28 godz. Objective: Delegates be able to analyse big data sets, extract patterns, choose the right variable impacting the results so that a new model is forecasted with predictive results.
jkppswbns Jak kłamać przy pomocy statystyki – wychwytywanie błędów i nadużyć statystyki 21 godz. Nie jest, mimo prowokacyjnego tytułu, celem tego szkolenia nauczenie uczestników technik manipulacji. Podstawowy cel to nauczenie statystycznego myślenia prowadzącego do skutecznej oceny i interpretacji informacji statystycznej. W bardziej technicznej formie, statystyce poświęcone są inne szkolenia takie jak: • Podstawy statystyki z wykorzystaniem systemu R, • Analityka biznesowa w zastosowaniach, • Analityka biznesowa dla praktyków, • Eksploracja danych i analityka biznesowa z wykorzystaniem systemu R, • Wprowadzenie do systemu R – wizualizacja i analiza danych.
statsman Statistics for Managers 35 godz. Kurs ten został stworzony dla decydentów, których głównym celem nie jest tworzenie obliczeń i analiz, ale ich zrozumienie. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem wielu zdjęć, schematów, symulacji komputerowych, anegdot, poczucia humoru aby dokładnie wyjaśnić statystyczne zagadnienia i ustrzec uczestników przed pułapkami.
tableau1 Data analysis with Tableau 14 godz. Tableau helps people see and understand data.
tableaufordev Tableau for Developers 21 godz. Tableau is a business intelligence and data visualization software. Tableau offers a wide array of developer tools and APIs for integration, customization, automation, and extension of Tableau features for organization-specific needs. In this instructor-led, live training, participants will learn how to extend the capabilities of Tableau to fit the specific needs of their organization. By the end of this training, participants will be able to: Install and configure Tableau (Desktop, Server, Online) Understand the fundamentals of developing with Tableau Create and publish data visualizations and interactions with Tableau Use Tableau's developer tools and APIs to customize and extend the capabilities of Tableau for their organization Audience Developers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice Note To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
dmmlr Data Mining & Machine Learning with R 14 godz. R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
datascib Data Science w biznesie 35 godz. Data science jest nowym pojęciem które w znacznej mierze odświeża wizerunek jaki ma w powszechnym rozumieniu statystyka, a w szczególności analityka biznesowa. Nate Silver, autor bestselerowej ''The Signal and the Noise'' stwierdził, że pozwala to na bardziej „seksowne” określenie zawodu statystyka. Podobnie rzecz się ma z analityką biznesową. W całkowicie nieuzasadniony sposób zakłada się, że analitycy biznesowi nie zauważają postępu w technologii i nie rozwijają się z upływem czasu. Dla potrzeb reklamowych taki w znacznej mierze redundantny termin jak data science jest całkiem przydatny, ale pamiętajmy, że analitycy biznesowi i statystycy od dawna zajmowali się problemami które obecnie, głównie ze względu na postęp technologii, stały się tak popularne.
statsres Statystyka dla Naukowców 35 godz. The course aims to give researchers to understand principles of statistical design and analysis and their relevance to research in a range of scientific disciplines. It covers some probability and statistical methods, mainly through examples. Training contain around 30% of lectures, 70% of guided quizzes and labs. In case of closed course we can tailor the examples and materials to a specific branch (like psychology tests, public sector, biology, genetics, etc...) In case of public courses mixed examples are used. Though various software is used during this course (Microsoft Excel to SPSS, Statgraphs, etc...) its main focus is on understanding principles and processes guding research, reasoning and conclusion. This course can be delivered as a blended course i.e. with homework and assignments.
webappsr Building Web Applications in R with Shiny 7 godz. Description:  This is a course designed to teach R users how to create web apps without needing to learn cross-browser HTML, Javascript, and CSS. Objective: Covers the basics of how Shiny apps work. Covers all commonly used input/output/rendering/paneling functions from the Shiny library.
rsttatan R for Statistical Analysis 14 godz. Organization – Lab work and practical examples on real data
bigddbsysfun Big Data & Database Systems Fundamentals 14 godz. The course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Data and Technology).
apacheh Administrator Training for Apache Hadoop 35 godz. Głównym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z administracji systemem Apache Hadoop w środowiskach MapReduce oraz YARN na poziomie zaawansowanym. Tematyka szkolenia dotyczy w głównej mierze architektury systemu Hadoop, a w szczególności systemu plików HDFS oraz modeli programistycznych MapReduce i YARN oraz zagadnień związanych z planowaniem, instalacją, konfiguracją, administracją, zarządzaniem i monitorowaniem klastra systemu Hadoop. Pozostałe zagadnienia związane z tematyką BigData takie jak HBase, Cassandra, Impala, Pig, Hiver oraz Sqoop są również omówione, choć pobieżnie. Kurs przeznaczony jest w głównej mierze do specjalistów z branży IT, którzy chcą przygotować się i zdać egzamin CCAH (Cloudera Certified administrator for Apache Hadoop).
rintrob Introductory R for Biologists 28 godz. R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has also found followers among statisticians, engineers and scientists without computer programming skills who find it easy to use. Its popularity is due to the increasing use of data mining for various goals such as set ad prices, find new drugs more quickly or fine-tune financial models. R has a wide variety of packages for data mining.
tbladv Tableau Advanced 14 godz. Tableau helps people see and understand data.
kdd Knowledge Discover in Databases (KDD) 21 godz. Knowledge discovery in databases (KDD) is the process of discovering useful knowledge from a collection of data. Real-life applications for this data mining technique include marketing, fraud detection, telecommunication and manufacturing. In this course, we introduce the processes involved in KDD and carry out a series of exercises to practice the implementation of those processes. Audience     Data analysts or anyone interested in learning how to interpret data to solve problems Format of the course     After a theoretical discussion of KDD, the instructor will present real-life cases which call for the application of KDD to solve a problem. Participants will prepare, select and cleanse sample data sets and use their prior knowledge about the data to propose solutions based on the results of their observations.
rneuralnet Sieci Neuronowe w R 14 godz. Szkolenie jest wprowadzeniem do wdrożenia sieci neuronowych w życiu codziennym wykorzystując oprogramowanie R-project.
dataar Data Analytics With R 21 godz. R is a very popular, open source environment for statistical computing, data analytics and graphics. This course introduces R programming language to students.  It covers language fundamentals, libraries and advanced concepts.  Advanced data analytics and graphing with real world data. Audience Developers / data analytics Duration 3 days Format Lectures and Hands-on
dlforbankingwithpython Deep Learning for Banking (with Python) 28 godz. Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks. Python is a high-level programming language famous for its clear syntax and code readability. In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for banking using Python as they step through the creation of a deep learning credit risk model. By the end of this training, participants will be able to: Understand the fundamental concepts of deep learning Learn the applications and uses of deep learning in banking Use Python, Keras, and TensorFlow to create deep learning models for banking Build their own deep learning credit risk model using Python Audience Developers Data scientists Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
datamodeling Pattern Recognition 35 godz. This course provides an introduction into the field of pattern recognition and machine learning. It touches on practical applications in statistics, computer science, signal processing, computer vision, data mining, and bioinformatics. The course is interactive and includes plenty of hands-on exercises, instructor feedback, and testing of knowledge and skills acquired. Audience     Data analysts     PhD students, researchers and practitioners  
xcelsius Xcelsius 14 godz. Opis: Na szkoleniu Xcelsius , kursanci będą używać Xcelsius do stworzenia interaktywnych wizualizacji do prezentowania złożonych danych w prosty sposób, oraz przeprowadzenia analizy w celu podejmowania kluczowych decyzji. Kursanci będą również tworzyć pulpity nawigacyjne, które bedą prezentować firmę, projekty, informacje o zasobach ludzkich, wszystkie skonsolidowane i przedstawione w sposób przyjazny dla użytkownika. Na koniec, kursanci będą umieli publikować pulpity nawigacyjne do róznych formatów, takich jak Adobe Flash, Microsoft Office PowerPoint, Adobe PDF, a także do sieci. Cele: Po pomyślnym ukończeniu kursu, uczestnicy będą mogli: Odkryć obszar roboczy Xcelsius i już istniejący pulpit nawigacyjny. Tworzyć proste wizualizacje Przeprowadzac analizę danych za pomocą elementów Xcelsius, które nadają dynamiczną funkcjonalność  dla określonych danych Stworzyć pulpit nawigacyjny zarządzania projektami. Stworzyć pulpit nawigacyjny do konsolidowania i prezentowania informacji o zasobach ludzkich organizacji Zakończyć pulpity i eksportować je do różnych formatów plików. Odbiorcy: Ten kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów, którzy przeprowadzają analizy danych i potrzebują przedstawić solidne i terminowe dane w interaktywnej wystawie.  
mrkanar Analiza Marketingowa w R 21 godz. Audience: Business owners (marketing managers, product managers, customer base managers) and their teams; customer insights professionals. Overview: The course follows the customer life cycle from acquiring new customers, managing the existing customers for profitability, retaining good customers, and finally understanding which customers are leaving us and why. We will be working with real (if anonymous) data from a variety of industries including telecommunications, insurance, media, and high tech. Format: Instructor-led training over the course of five half-day sessions with in-class exercises as well as homework. It can be delivered as a classroom or distance (online) course.
rprogda R Programming for Data Analysis 14 godz. This course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Data and Technology)
dlforbankingwithr Deep Learning for Banking (with R) 28 godz. Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems. In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for banking using R as they step through the creation of a deep learning credit risk model. By the end of this training, participants will be able to: Understand the fundamental concepts of deep learning Learn the applications and uses of deep learning in banking Use R to create deep learning models for banking Build their own deep learning credit risk model using R Audience Developers Data scientists Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Piwik Getting started with Piwik 21 godz. Audience Web analysist Data analysists Market researchers Marketing and sales professionals System administrators Format of course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
pgmt The Practitioner’s Guide to Multivariate Techniques 14 godz. The introduction of the digital computer, and now the widespread availability of computer packages, has opened up a hitherto difficult area of statistics; multivariate analysis. Previously the formidable computing effort associated with these procedures presented a real barrier. That barrier has now disappeared and the analyst can therefore concentrate on an appreciation and an interpretation of the findings.
sspsspas Statystyka z SPSS Predictive Analytics SoftWare 14 godz. Cel: Opanowanie umiejętności pracy z programem SPSS na poziomie samodzielności Adresaci: Analitycy, Badacze, Naukowcy, studenci i wszyscy, którzy chcą pozyskać umiejętność posługiwania się pakietem SPSS oraz poznać popularne techniki eksploracji danych.
predmodr Predictive Modelling with R 14 godz. R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
mlfinancer Machine Learning for Finance (with R) 28 godz. Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems. In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the finance industry. R will be used as the programming language. Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects. By the end of this training, participants will be able to: Understand the fundamental concepts in machine learning Learn the applications and uses of machine learning in finance Develop their own algorithmic trading strategy using machine learning with R Audience Developers Data scientists Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
rintro Wprowadzenie do R 21 godz. R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has also found followers among statisticians, engineers and scientists without computer programming skills who find it easy to use. Its popularity is due to the increasing use of data mining for various goals such as set ad prices, find new drugs more quickly or fine-tune financial models. R has a wide variety of packages for data mining. This course covers the manipulation of objects in R including reading data, accessing R packages, writing R functions, and making informative graphs. It includes analyzing data using common statistical models. The course teaches how to use the R software (http://www.r-project.org) both on a command line and in a graphical user interface (GUI).
rdataana R dla analityków danych i naukowców 7 godz. Audience managers developers scientists students Format of the course on-line instruction and discussion OR face-to-face workshops
frcr Prognozowanie w R 14 godz. This course allows delegate to fully automate the process of forecasting with R

Najbliższe szkolenia

Other regions

Szkolenie Statystyka, Statystyka boot camp, Szkolenia Zdalne Statystyka, szkolenie wieczorowe Statystyka, szkolenie weekendowe Statystyka , instruktor Statystyka, nauczanie wirtualne Statystyka, wykładowca Statystyka , Trener Statystyka, lekcje UML, edukacja zdalna Statystyka, kurs zdalny Statystyka, nauka przez internet Statystyka, e-learning Statystyka,Kurs Statystyka, kurs online Statystyka

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Wzorce projektowe w C# Katowice ul. Opolska 22 śr., 2018-03-28 09:00 1970PLN / 2720PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-02 09:00 8910PLN / 10410PLN
Efektywna rekrutacja i selekcja pracowników Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-04-03 09:00 1970PLN / 2720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-04 09:00 1790PLN / 2540PLN
Comprehensive Git Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-04-04 09:00 2170PLN / 3170PLN
Metody Inteligencji Obliczeniowej Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2018-04-05 09:00 990PLN / 1490PLN
Android - Podstawy Warszawa, ul. Złota 3/11 pt., 2018-04-06 09:00 N/A / 2200PLN
Facebook w marketingu i reklamie Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2018-04-10 09:00 990PLN / 1490PLN
Programowanie w ASP.NET MVC 5 Szczecin, ul. Sienna 9 śr., 2018-04-11 09:00 2960PLN / 3960PLN
C# for Automation Test Engineers Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2018-04-11 09:00 4940PLN / 5940PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Katowice ul. Opolska 22 czw., 2018-04-12 09:00 2670PLN / 3420PLN
Oracle 12c – Język SQL dla analityków II - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2018-04-16 09:00 3950PLN / 5200PLN
Developing Websites with PHP Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-04-16 09:00 1970PLN / 2720PLN
Protokół SIP w VoIP Rzeszów, Plac Wolności 13 wt., 2018-04-17 09:00 2960PLN / 3960PLN
Wprowadzenie do C# 6.0 w Visual Studio 2015/2017 Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2018-04-23 09:00 3950PLN / 5200PLN
Oracle 12c – Język SQL dla analityków I - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2018-04-24 09:00 3950PLN / 5200PLN
UML for the IT Business Analyst Gdańsk, ul. Grodzka 19 śr., 2018-04-25 09:00 4940PLN / 5940PLN
WebServices with SOAP and WSDL Basics Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-04-30 09:00 1970PLN / 2720PLN
Microsoft Office Excel - poziom zaawansowany Katowice ul. Opolska 22 pon., 2018-04-30 09:00 1280PLN / 2280PLN
DZM – delegowanie zadań i motywowanie pracowników Katowice ul. Opolska 22 wt., 2018-05-08 09:00 1970PLN / 2720PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2018-05-08 09:00 N/A / 1800PLN
Wprowadzenie do pakietu Microsoft Office - programy Word i Excel Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-05-14 09:00 N/A / 1010PLN
AWS Architect Certification Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2018-05-17 09:00 1970PLN / 2720PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2018-05-21 09:00 N/A / 1700PLN
Budowanie i zarządzanie zespołem Zielona Góra, ul. Reja 6 pon., 2018-05-28 09:00 1970PLN / 2720PLN
Oracle 12c – wprowadzenie do języka SQL Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2018-06-12 09:00 3960PLN / 4710PLN
Jenkins: Continuous integration for Agile development Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2018-06-21 09:00 3290PLN / 4040PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.