Plan Szkolenia

Poniższa lista daje wyobrażenie o tematach, które zostaną omówione na warsztatach.

Liczba tematów, które zostaną poruszone, zależy od czasu trwania warsztatu (tj. jeden, dwa lub trzy dni). Podczas jedno- lub dwudniowych warsztatów może nie być możliwe omówienie wszystkich tematów, dlatego też warsztaty zostaną dostosowane do konkretnych potrzeb uczniów.

 • Pierwsza sesja R
 • Składnia analizy jednowymiarowych tablic danych
 • Składnia analizy dwuwymiarowych tablic danych
 • Odczyt i zapis plików danych
 • Podstawianie danych, sortowanie, rankingowanie i porządkowanie danych
 • Łączenie tablic
 • Ustaw członkostwo
 • Główne funkcje statystyczne w R
 • Rozkład normalny (korelacja, prawdopodobieństwa, testy normalności i przedziały ufności)
 • Zwykła regresja metodą najmniejszych kwadratów
 • Testy T, analiza wariancji i wielowymiarowa analiza wariancji
 • Testy chi-kwadrat dla zmiennych kategorycznych
 • Zapisywanie funkcji w R
 • Pisanie oprogramowania (skryptów) w języku R
 • Struktury sterujące (np. pętle)
 • Metody graficzne (w tym wykresy rozrzutu, wykresy słupkowe, wykresy kołowe, histogramy, wykresy pudełkowe i wykresy punktowe)
 • Graficzne interfejsy użytkownika dla R

Wymagania

Basic Statistics

 7 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie