Szkolenia R Language

Szkolenia R Language

Pakiet R jest wszechstronnym narzędziem do analizy statystycznej. Do najczęściej spotykanych zastosowań R należy standardowa analiza statystyczna, analiza ekonometryczna symulacje stochastyczne czy data mining. Oprogramowanie R oparte jest na licencji GPL co oznacza że jest całkowicie darmowy. Wśród zalet tego narzędzia należy wskazać ponadto dynamiczny i nieustanny rozwój. Nowe osiągnięcia w dziedzinie nauki z zakresu analizy danych są w R najszybciej na rynku upowszechniane za pomocą ogólnodostępnych pakietów. Pakiet R umożliwia nie tylko analizę danych ale również profesjonalne sposoby prezentacji wyników. Oferowane szkolenia są dla osób które dopiero zaczynają swoją pracę z R jak i osób znających to środowisko i chcących poszerzyć swoje umiejętności z wybranego obszaru analizy danych.

Szkolenia z tematu R mogą być realizowane w siedzibie klienta - lokalizacja w Polsce lub centrach szkoleniowych w lokalizacji w Polsce Szkolenie zdalne realizowane są przy użyciu interaktywnego, zdalnego pulpitu.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie R Language

Plany szkoleń z technologii R Language

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to program in R for Excel.

By the end of this training, participants will be able to:

- Toggle and move data between Excel and R.
- Use R Tidyverse and R features for data analytic solutions in Excel.
- Extend their data analytical skills by learning R.
21 godzin
Publiczność

Business właściciele (menedżerów marketingu, menedżerów produktu, menedżerów bazy klientów) i ich zespoły; profesjonaliści w zakresie wiedzy o klientach.

Przegląd

Kurs śledzi cykl życia klienta, począwszy od pozyskiwania nowych klientów, zarządzania istniejącymi klientami w celu uzyskania rentowności, utrzymywania dobrych klientów i wreszcie zrozumienia, którzy klienci nas opuszczają i dlaczego. Będziemy pracować z prawdziwymi (jeśli anonimowymi) danymi z różnych branż, w tym telekomunikacji, ubezpieczeń, mediów i zaawansowanych technologii.

Format

Szkolenie prowadzone przez instruktorów w ciągu pięciu półdniowych sesji z ćwiczeniami w klasie i pracami domowymi. Może być dostarczony jako kurs w klasie lub na odległość (online).
14 godzin
Szkolenie jest wprowadzeniem do wdrożenia sieci neuronowych w życiu codziennym wykorzystując oprogramowanie R-project.
7 godzin
This course is for data scientists and statisticians that already have basic R & C++ coding skills and R code and need advanced R coding skills.

The purpose is to give a practical advanced R programming course to participants interested in applying the methods at work.

Sector specific examples are used to make the training relevant to the audience
14 godzin
R to darmowy język programowania open source do obliczeń statystycznych, analizy danych i grafiki. R jest używany przez coraz większą liczbę menedżerów i analityków danych w korporacjach i środowiskach akademickich. R ma szeroką gamę pakietów do eksploracji danych.
21 godzin
Big Data is a term that refers to solutions destined for storing and processing large data sets. Developed by Google initially, these Big Data solutions have evolved and inspired other similar projects, many of which are available as open-source. R is a popular programming language in the financial industry.
14 godzin
The aim of this course is to provide a basic proficiency in applying Machine Learning methods in practice. Through the use of the R programming platform and its various libraries, and based on a multitude of practical examples this course teaches how to use the most important building blocks of Machine Learning, how to make data modeling decisions, interpret the outputs of the algorithms and validate the results.

Our goal is to give you the skills to understand and use the most fundamental tools from the Machine Learning toolbox confidently and avoid the common pitfalls of Data Sciences applications.
21 godzin
R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has also found followers among statisticians, engineers and scientists without computer programming skills who find it easy to use. Its popularity is due to the increasing use of data mining for various goals such as set ad prices, find new drugs more quickly or fine-tune financial models. R has a wide variety of packages for data mining.
7 godzin
Description:

This is a course designed to teach R users how to create web apps without needing to learn cross-browser HTML, Javascript, and CSS.

Objective:

Covers the basics of how Shiny apps work.

Covers all commonly used input/output/rendering/paneling functions from the Shiny library.
28 godzin
R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has also found followers among statisticians, engineers and scientists without computer programming skills who find it easy to use. Its popularity is due to the increasing use of data mining for various goals such as set ad prices, find new drugs more quickly or fine-tune financial models. R has a wide variety of packages for data mining.
21 godzin
[R](https://www.r-project.org/) is a very popular, open source environment for statistical computing, data analytics and graphics. This course introduces R programming language to students. It covers language fundamentals, libraries and advanced concepts. Advanced data analytics and graphing with real world data.

Audience

Developers / data analytics

Duration

3 days

Format

Lectures and Hands-on
14 godzin
This course is part of the Data Scientist skill set (Domain: Data and Technology)
14 godzin
R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
14 godzin
R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
21 godzin
R is an open-source free programming language for statistical computing, data analysis, and graphics. R is used by a growing number of managers and data analysts inside corporations and academia. R has a wide variety of packages for data mining.
7 godzin
This course covers advanced topics in R programming.
21 godzin
It is estimated that unstructured data accounts for more than 90 percent of all data, much of it in the form of text. Blog posts, tweets, social media, and other digital publications continuously add to this growing body of data.

This instructor-led, live course centers around extracting insights and meaning from this data. Utilizing the R Language and Natural Language Processing (NLP) libraries, we combine concepts and techniques from computer science, artificial intelligence, and computational linguistics to algorithmically understand the meaning behind text data. Data samples are available in various languages per customer requirements.

By the end of this training participants will be able to prepare data sets (large and small) from disparate sources, then apply the right algorithms to analyze and report on its significance.

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
42 godzin
Data analytics is a crucial tool in business today. We will focus throughout on developing skills for practical hands on data analysis. The aim is to help delegates to give evidence-based answers to questions:

What has happened?

- processing and analyzing data
- producing informative data visualizations

What will happen?

- forecasting future performance
- evaluating forecasts

What should happen?

- turning data into evidence-based business decisions
- optimizing processes

The course itself can be delivered either as a 6 day classroom course or [remotely](https://www.nobleprog.co.uk/instructor-led-online-training-courses) over a period of weeks if preferred. We can work with you to deliver the course to best suit your needs.
21 godzin
In this instructor-led, live training, participants will learn advanced techniques for Machine Learning with R as they step through the creation of a real-world application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and implement unsupervised learning techniques
- Apply clustering and classification to make predictions based on real world data.
- Visualize data to quicly gain insights, make decisions and further refine analysis.
- Improve the performance of a machine learning model using hyper-parameter tuning.
- Put a model into production for use in a larger application.
- Apply advanced machine learning techniques to answer questions involving social network data, big data, and more.
28 godzin
In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the banking industry. R will be used as the programming language.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of live projects.

Audience

- Developers
- Data scientists
- Banking professionals with a technical background

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use R to develop practical applications for solving a number of specific finance related problems.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamentals of the R programming language
- Select and utilize R packages and techniques to organize, visualize, and analyze financial data from various sources (CSV, Excel, databases, web, etc.)
- Build applications that solve problems related to asset allocation, risk analysis, investment performance and more
- Troubleshoot, integrate deploy and optimize an R application

Audience

- Developers
- Analysts
- Quants

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- This training aims to provide solutions for some of the principle problems faced by finance professionals. However, if you have a particular topic, tool or technique that you wish to append or elaborate further on, please please contact us to arrange.
21 godzin
R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of R programming as they walk through coding in R using financial examples.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the basics of R programming
- Use R to manipulate their data to perform basic financial operations

Audience

- Programmers
- Finance professionals
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn the basics of financial trading as they step through building and implementing basic trading strategies and actions in R using quantstrat.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in trading
- Create and implement their first trading strategy using R
- Analyze the performance of their strategy using R

Audience

- Programmers
- Finance professionals
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn advanced programming concepts in R as they walk through coding in R using financial examples.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement advanced R programming techniques
- Use R to manipulate their data to perform more advanced financial operations

Audience

- Programmers
- Finance professionals
- IT Professionals

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to apply machine learning techniques and tools for solving real-world problems in the finance industry. R will be used as the programming language.

Participants first learn the key principles, then put their knowledge into practice by building their own machine learning models and using them to complete a number of team projects.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts in machine learning
- Learn the applications and uses of machine learning in finance
- Develop their own algorithmic trading strategy using machine learning with R

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for finance using R as they step through the creation of a deep learning stock price prediction model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning
- Learn the applications and uses of deep learning in finance
- Use R to create deep learning models for finance
- Build their own deep learning stock price prediction model using R

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
28 godzin
Machine learning is a branch of Artificial Intelligence wherein computers have the ability to learn without being explicitly programmed. Deep learning is a subfield of machine learning which uses methods based on learning data representations and structures such as neural networks. R is a popular programming language in the financial industry. It is used in financial applications ranging from core trading programs to risk management systems.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to implement deep learning models for banking using R as they step through the creation of a deep learning credit risk model.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the fundamental concepts of deep learning
- Learn the applications and uses of deep learning in banking
- Use R to create deep learning models for banking
- Build their own deep learning credit risk model using R

Audience

- Developers
- Data scientists

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
Shiny is an open source R package that provides a web framework for building interactive web applications using R.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to combine data science and web development using Shiny, R, and HTML.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build interactive web applications with R using Shiny

Audience

- Data scientists
- Web developers
- Statisticians

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of the fundamentals of R and how to work with data.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to program in R for Tableau.

By the end of this training, participants will be able to:

- Implement Tableau analytics with R.
- Return values to Tableau with learning algorithms in R.
- Structure and visualize R functions in Tableau.
- Make data driven decisions for business operations.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii R Language

Szkolenie R Language, R Language boot camp, Szkolenia Zdalne R Language, szkolenie wieczorowe R Language, szkolenie weekendowe R Language, Kurs R Language,Kursy R Language, Trener R Language, instruktor R Language, kurs zdalny R Language, edukacja zdalna R Language, nauczanie wirtualne R Language, lekcje UML, nauka przez internet R Language, e-learning R Language, kurs online R Language, wykładowca R Language

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions