Plan Szkolenia

Wstęp

  • NLP i R vs Python

Instalowanie i konfigurowanie R Studio

Instalowanie pakietów R związanych z Natural Language Processing (NLP)

Przegląd możliwości manipulacji tekstem w języku R

Rozpoczęcie pracy z projektem NLP w R

Odczytywanie i importowanie plików danych do R

Manipulacja tekstem za pomocą R

Grupowanie dokumentów w R

Części znakowania mowy w języku R

Analiza zdań w R

Praca ze zwykłymi Expressjonami w R

Rozpoznawanie nazwanych podmiotów w R

Modelowanie tematyczne w R

Klasyfikacja tekstu w R

Praca z bardzo dużymi zbiorami danych

Wizualizacja wyników

Optymalizacja

Integrowanie R z innymi Languages (Java, Python itd.)

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Pewna znajomość programowania.

Publiczność

  • Lingwiści i programiści
 21 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie