Przeglądaj szkolenia

Ethical Deployment of LLMs

7 godzin

Cross-Lingual LLMs

14 godzin

LLMs for Financial Market Prediction

14 godzin

LLMs for Environmental Modeling

14 godzin

LLMs for Cybersecurity

14 godzin

LLMs for Predictive Analytics

14 godzin

LLMs for Content Generation

14 godzin

LLMs for Personalized Education

14 godzin

LLMs for Automated Customer Support

14 godzin

LLMs for Sentiment Analysis

21 godzin

LLMs for Code Generation and Documentation

14 godzin

LLMs for Business Intelligence

14 godzin

LlamaIndex: Developing LLM Powered Applications

42 godzin

LlamaIndex: Enhancing Contextual AI

14 godzin

Google Gemini AI for Data Analysis

21 godzin

SLMs for Smart Cities: Urban Planning and Management with AI

14 godzin

Google Gemini AI for Content Creation

14 godzin

SLMs for Educational Tech: Tailoring AI for Learning and Development

14 godzin

Google Gemini AI for Transformative Customer Service

14 godzin

Small Language Models (SLMs) for On-Device AI

21 godzin

Introduction to Google Gemini AI

14 godzin

Small Language Models (SLMs): Developing Energy-Efficient AI

21 godzin

Generative AI with Large Language Models (LLMs)

21 godzin

Small Language Models (SLMs) for Human-AI Interactions

14 godzin

LangChain Fundamentals

14 godzin

Small Language Models (SLMs) for Domain-Specific Applications

28 godzin

Advanced LLMs for NLP Tasks

21 godzin

LangChain: Building AI-Powered Applications

14 godzin

Small Language Models (SLMs): Applications and Innovations

14 godzin

Introduction to Large Language Models (LLMs)

14 godzin

Last Updated:

Opinie uczestników(25)

Upcoming Courses

Szkolenie AI, AI (Artificial Intelligence) boot camp, Szkolenia Zdalne Sztuczna inteligencja, szkolenie wieczorowe AI, szkolenie weekendowe Sztuczna inteligencja, Kurs Sztuczna inteligencja,Kursy AI (Artificial Intelligence), Trener Artificial Intelligence, instruktor AI, kurs zdalny Artificial Intelligence, edukacja zdalna AI (Artificial Intelligence), nauczanie wirtualne AI (Artificial Intelligence), lekcje UML, nauka przez internet AI (Artificial Intelligence), e-learning Sztuczna inteligencja, kurs online Artificial Intelligence, wykładowca Sztuczna inteligencja