Przeglądaj szkolenia

Exploring GPT-4o: The Multimodal AI Revolution

14 godzin

ChatGPT for VC/Private Equity

14 godzin

ChatGPT for Project Management

14 godzin

ChatGPT for Public Relations and Crisis Management

14 godzin

ChatGPT for Business Intelligence and Reporting

14 godzin

ChatGPT for Insurance

14 godzin

ChatGPT Plugins

21 godzin

ChatGPT for Automation

14 godzin

ChatGPT for Product Development

14 godzin

ChatGPT for Market Research

14 godzin

ChatGPT for Virtual Assistants

14 godzin

ChatGPT for Sales Enablement

14 godzin

ChatGPT for Education and Training

14 godzin

ChatGPT for Human Resources

14 godzin

ChatGPT for Accounting

14 godzin

ChatGPT for Banking

14 godzin

ChatGPT (GPT-4) for Developers

14 godzin

ChatGPT for Legal Services

14 godzin

ChatGPT for Healthcare

14 godzin

ChatGPT for Social Media Management

14 godzin

ChatGPT for E-commerce

14 godzin

ChatGPT for Data Science and Analytics

14 godzin

ChatGPT for Content Creation

14 godzin

ChatGPT for Customer Service

14 godzin

ChatGPT for Finance

14 godzin

ChatGPT for Executives

14 godzin

ChatGPT for SEO

14 godzin

Building AI-Powered Applications with OpenAI API

14 godzin

DALL·E 3: Creating High-Resolution Images with AI

7 godzin

ChatGPT for Marketing

14 godzin

OpenAI API

14 godzin

Exploring Generative Pre-trained Transformers (GPT): From GPT-3 to GPT-4

14 godzin

OpenAI Sora for Video Creation

14 godzin

Introduction to DALL-E and DALL-E 2: Creating Images with AI

7 godzin

ChatGPT

14 godzin

OpenAI Gym

7 godzin

ChatGPT for Real Estate Services

14 godzin

ChatGPT for Building Automation

14 godzin

Ostatnia aktualizacja:

Opinie uczestników(5)

Nadchodzące szkolenia

Szkolenie OpenAI, OpenAI boot camp, Szkolenia Zdalne OpenAI, szkolenie wieczorowe OpenAI, szkolenie weekendowe OpenAI, Kurs OpenAI,Kursy OpenAI, Trener OpenAI, instruktor OpenAI, kurs zdalny OpenAI, edukacja zdalna OpenAI, nauczanie wirtualne OpenAI, lekcje UML, nauka przez internet OpenAI, e-learning OpenAI, kurs online OpenAI, wykładowca OpenAI