Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Przegląd Artificial Intelligence (AI)

 • Systemy uczenia maszynowego

Odkrywanie zastosowań sztucznej inteligencji

 • Sztuczna inteligencja w kontekście korporacyjnym

Nauka o technologii sztucznej inteligencji

 • Underfit i overfit, klasyfikacja i regularyzacja
 • Percepcja wielowarstwowa (MLP) i uczenie głębokie
 • Konwolucyjne i rekurencyjne sieci neuronowe

Ocena podejść strategicznych

 • Uruchomienie lub zakup (zbudować czy kupić?)
 • Modele dojrzałości AI dla Twojej organizacji

Praca z danymi w organizacji

 • Ocena gotowości danych
 • Osadzanie Word
 • Trening z wykorzystaniem sztucznych danych

Ocena wyboru projektu AI

 • Kluczowe kryteria wyboru projektów

Zarządzanie projektem AI

 • Uczenie maszynowe a uczenie głębokie
 • Zarządzanie projektami (cykl życia, ramy czasowe, metodologia)
 • Operacje, konserwacja i zarządzanie ryzykiem

Zbieranie informacji zwrotnych

 • Wdrożenie metod przekazywania informacji zwrotnych (ankiety, wywiady itp.)
 • Kluczowi interesariusze, którzy będą przekazywać informacje zwrotne
 • Analiza wyników

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Znajomość programowania
 • Podstawowe zrozumienie algorytmów

Publiczność

 • Business liderów
 • kierownicy projektów
 7 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (3)

Nadchodzące szkolenia