Szkolenia Power BI

Szkolenia Power BI

Microsoft Power BI to narzędzie do raportowania danych i analiz, które pomaga organizacjom łączyć różne zestawy danych w panelach kontrolnych raportowania. Lokalne, prowadzone przez instruktora kursy szkoleniowe PowerBI pokazują poprzez interaktywną dyskusję i praktyczne ćwiczenia, jak korzystać z Power BI, aby uzyskać wgląd w dane w sposób wizualny.

Szkolenie z usługi Power BI jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce . Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop. NobleProg - Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Power BI

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at expert-level data analysts who wish to leverage Python's data analysis capabilities within Power BI, enhancing their ability to analyze and visualize data effectively. By the end of this training, participants will be able to:
 • Learn how Python can be integrated into Power BI for data analysis.
 • Use Python scripts to load, clean, and preprocess data within the Power BI environment.
 • Enhance data visualization capabilities by creating custom and interactive visualizations using Python.
 • Acquire advanced data analysis skills using Python.
21 godzin
Microsoft Power BI to platforma Business Intelligence do przekształcania, analizowania, wizualizowania i prezentowania danych. Data Analysis Expressions (DAX) to język formuł, który umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych obliczeń i wyrażeń w Power BI w celu analizy danych i uzyskania wglądu. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych analityków biznesowych, analityków danych i programistów, którzy chcą nauczyć się podstaw DAX w Power BI. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Kompleksowe zrozumienie wyrażeń analizy danych (DAX) w Power BI. Tworzenie niestandardowych obliczeń i wyrażeń w Power BI w celu analizowania danych i uzyskiwania wglądu. Poznanie najlepszych praktyk w celu optymalizacji wydajności DAX.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Microsoft Excel to najpopularniejsze na świecie oprogramowanie do analizy biznesowej, raportowania i strategii Power BI. Power BI jest narzędziem business intelligence służącym do wizualizacji danych na poziomie operacyjnym biznesu. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków danych, którzy chcą nauczyć się technik przygotowywania danych w programie Excel, a następnie ich wizualizacjiPower BI. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie zasad analizy danych, celów analizy danych i podejść do analizy danych. Używanie formuł DAX w Power BI do złożonych obliczeń. Tworzenie i używanie wizualizacji i wykresów dla konkretnych przypadków analizy. Importowanie za pomocą Power View w celu przejścia z Power BI opartego na Excelu do niezależnego Power BI.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Power BI is a business analytics service created by Microsoft.
21 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce (onsite or remote), participants will learn how to use Microsoft Power BI to analyze and visualize data using a series of sample data sets. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create visually compelling dashboards that provide valuable insights into data.
 • Obtain and integrate data from multiple data sources.
 • Build and share visualizations with team members.
 • Adjust data with Power BI Desktop.
28 godzin
Microsoft Power BI to darmowy pakiet Software as a Service (SaaS) do analizy danych i dzielenia się spostrzeżeniami. Pulpity nawigacyjne Power BI zapewniają 360-stopniowy widok najważniejszych wskaźników w jednym miejscu, aktualizowany w czasie rzeczywistym i dostępny na wszystkich urządzeniach. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Power BI do tworzenia niestandardowych rozwiązań programowych dla platform Power BI i Azure. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Konfiguracja pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym. Tworzenie niestandardowych wizualizacji. Integracja zaawansowanych funkcji analitycznych z istniejącymi aplikacjami. Osadzanie interaktywnych raportów i wizualizacji w istniejących aplikacjach. Dostęp do danych z poziomu aplikacji. Master Power BI Portal, Desktop, Embedded i Rest API. Integracja skryptów R z Power BI Desktop.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Informacje o kursie: Microsoft Power BI przekształca dane firmy w bogate wizualizacje, które ułatwiają nowe sposoby myślenia i organizowania danych, dzięki czemu można skupić się na tym, co jest ważne dla osiągnięcia celów. Ten kurs obejmuje zarówno Power BI on Line, jak i Power BI desktop. Publiczność: Ten kurs jest przeznaczony dla Business menedżerów, programistów raportów, analityków, kierowników projektów i kierowników zespołów. Po ukończeniu kursu Po ukończeniu tego kursu studenci będą mieli podstawową wiedzę na poniższe tematy, a także będą potrafili wykorzystać i wdrożyć poznane koncepcje.
  Power BI Power BI Pulpit Praca z plikami CSV, TXT i arkuszami programu Excel Łączenie z bazami danych Łączenie, grupowanie, podsumowywanie i obliczanie danych Raportowanie Power BI Online
14 godzin
Dowiedz się, jak uzyskać więcej informacji i przekształcać dane w celu przygotowania interaktywnych pulpitów nawigacyjnych Power BI to jedno z najpopularniejszych narzędzi do wizualizacji danych i narzędzie Business Intelligence. Power BI to zbiór konektorów danych, aplikacji i usług oprogramowania, które służą do pobierania danych z różnych źródeł, przekształcania danych i tworzenia pięknych raportów. Power BI umożliwia również publikowanie ich dla organizacji, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp za pomocą telefonów komórkowych, tabletów itp. W tym Power BI samouczku pokażemy krok po kroku podejście do łączenia się z wieloma źródłami danych, przekształcania danych i tworzenia raportów, takich jak wykresy, tabele, macierze, mapy itp.  
7 godzin
Microsoft Power BI to darmowy pakiet Software as a Service (SaaS) służący do analizowania danych i dzielenia się spostrzeżeniami. Pulpity nawigacyjne Power BI zapewniają 360-stopniowy widok najważniejszych wskaźników w jednym miejscu, aktualizowany w czasie rzeczywistym i dostępny na wszystkich urządzeniach. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla menedżerów biznesowych, analityków biznesowych, analityków danych, twórców raportów i kierowników zespołów, którzy chcą zaprojektować idealny Power BI pulpit nawigacyjny. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Projektuj piękne i wydajne pulpity nawigacyjne zgodnie z najważniejszymi zasadami. Wybierz odpowiednie wykresy w oparciu o rodzaj danych do wyświetlenia.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
Analiza danych odnosi się do procesu pozyskiwania, czyszczenia i analizowania danych, często w sposób wizualny, w celu uzyskania wglądu w lepsze podejmowanie decyzji. Coraz więcej danych jest przechowywanych w bazach danych w chmurze, dlatego ważne jest, aby mieć strategię rozumienia, zarządzania i uzyskiwania dostępu do takich danych. Jednym z popularnych narzędzi do uzyskiwania dostępu do danych i ich wizualizacji jest Power Bi. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla osób technicznych, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę na temat dostępnych rozwiązań chmurowych, procesów analizy danych potrzebnych do pracy z danymi w chmurze oraz praktycznej praktyki stosowania narzędzi takich jak Power BI do analizy danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Power BI. Ocena różnych rozwiązań w zakresie danych oferowanych przez dostawców usług w chmurze, takich jak Azure. Zrozumienie różnych struktur, podejść do modelowania i projektów hurtowni danych używanych do przechowywania, zarządzania i uzyskiwania dostępu do Big Data. Zastosowanie narzędzi i technik do czyszczenia danych w ramach przygotowań do analizy. Tworzyć rozwiązania do raportowania i analizy w oparciu o dane lokalne i chmurowe. Integracja rozwiązań do analizy danych z hurtownią danych. Zmniejszać ryzyko związane z bezpieczeństwem danych i zapewniać prywatność danych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Cel szkolenia Tworzenie raportów z użyciem narzędzi Power BI, udostępnianie ich współpracownikom. Import i łączenie danych z plików i baz  SQL. Transformacja, konwersja i scalanie dostępnych informacji.
21 godzin
Informacje o tym kursie W ramach tego kursu omówione zostaną różne metody i najlepsze praktyki, które są zgodne z wymaganiami biznesowymi i technicznymi dotyczącymi modelowania, wizualizacji i analizy danych za pomocą Power BI. Kurs pokaże również, jak uzyskać dostęp do danych i przetwarzać je z różnych źródeł danych, w tym zarówno danych relacyjnych, jak i nierelacyjnych. Kurs ten zbada również, jak wdrożyć odpowiednie standardy i zasady bezpieczeństwa w całym spektrum Power BI, w tym w zestawach danych i grupach. Kurs omówi również, jak zarządzać i wdrażać raporty i pulpity nawigacyjne w celu udostępniania i dystrybucji treści. Profil odbiorców Odbiorcami tego kursu są specjaliści ds. danych i specjaliści ds. analizy biznesowej, którzy chcą dowiedzieć się, jak dokładnie przeprowadzić analizę danych przy użyciu Power BI. Kurs ten jest również skierowany do osób, które opracowują raporty wizualizujące dane z technologii platform danych, które istnieją zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Zdobyte umiejętności
  Pozyskiwanie, czyszczenie i przekształcanie danych Modelowanie danych pod kątem wydajności i skalowalności Projektowanie i tworzenie raportów do analizy danych Stosowanie i wykonywanie zaawansowanych analiz raportów Zarządzanie i udostępnianie zasobów raportów
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at business analysts, data analysts, and developers who wish to use the advanced features and tools in Power BI to perform complex data analysis and create interactive visual reports. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Power BI and the necessary components.
 • Understand and explore the advanced features, components, and tools in Power BI.
 • Get valuable insights on advanced data analysis and strategy.
 • Apply advanced data modeling techniques.
 • Learn how to implement advanced formulas and calculations using DAX.
 • Know the tips and tricks on data handling, visualization, and presentation.
 • Make reports and dashboards interactive to enable collaboration within Power BI.
 • Learn and explore embedded analytics in Power BI.
21 godzin
W ramach tego kursu omówione zostaną różne metody i najlepsze praktyki, które są zgodne z wymaganiami biznesowymi i technicznymi w zakresie modelowania, wizualizacji i analizy danych za pomocą Power BI. Kurs pokaże również, jak uzyskać dostęp do danych i przetwarzać je z różnych źródeł danych, w tym zarówno danych relacyjnych, jak i nierelacyjnych. Kurs ten zbada również, jak wdrożyć odpowiednie standardy i zasady bezpieczeństwa w całym spektrum Power BI, w tym w zestawach danych i grupach. Kurs omówi również, jak zarządzać i wdrażać raporty i pulpity nawigacyjne w celu udostępniania i dystrybucji treści. Profil odbiorców Odbiorcami tego kursu są specjaliści ds. danych i specjaliści ds. analizy biznesowej, którzy chcą dowiedzieć się, jak dokładnie przeprowadzić analizę danych przy użyciu Power BI. Kurs ten jest również skierowany do osób, które opracowują raporty wizualizujące dane z technologii platform danych, które istnieją zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Rola: Analityk danych Przygotowanie do egzaminu: PL-300  
35 godzin
O szkoleniu Szkolenie z zakresu Microsoft Power BI desktop od A do Z pozwala na kompleksowe zapoznanie się z możliwościami aplikacji. Obejmuje przekrój wszystkich istotnych etapów pracy z danymi w Power BI: Ekstrakcja, Normalizacja, Integracja, Modelowanie, Prezentacja, Publikacja Cel szkolenia Praca z Microsoft Power BI w wersji desktop oraz elementami wersji online, przy współpracy z bazą danych SQL, usługami danych lub danymi plikowymi. Wprowadzenie do pracy z językiem Query M oraz modelem DAX, dodatkowo rozszerzonego o pracę z wizualizacjami dla języków R oraz Python. Co usprawnisz w swojej pracy? Zoptymalizujesz sposoby pobierania, przekształcania i integracji danych zlokalizowanych na serwerze SQL, źródłach plikowych i usługach. Rozszerzysz umiejętności w korzystaniu z najlepszego narzędzia analitycznego. Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki nabyciu nowych kwalifikacji. Zdecydowanie podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych oraz szanse na awans. Gdzie użyjesz nabytej wiedzy? Podniesiesz efektywność pracy związanej z tworzeniem raportów i w narzędziach BI. Zauważysz też wzrost komfortu w dostępie do danych. Osiągniesz nową wyższą jakość prezentacji danych i ich aktualizacji. Czego się nauczysz? Poznasz sposoby efektywnego wykorzystania rozszerzonych możliwości Power BI. Poznasz wszystkie istotne etapy pracy z wizualizowanymi danymi.
14 godzin
O szkoleniu Szkolenie z zakresu Microsoft Power BI desktop skupiające się publikacji raportów w trybie online, którego adresatami są osoby znające podstawy budowy raportów Power BI, dla których priorytetem jest udostępnienie swoich raportów współpracownikom. Rozszerzenie o elementy zarządzania modelem danych online pozwala skutecznie zarządzać udostępnianiem raportu. Cel szkolenia Zapoznanie z narzędziami rozszerzającymi możliwości w pracy z Microsoft Power BI desktop o aspekt publikacji reportów w usłudze online oraz użycie ich w tworzeniu raportów i analiz. Co w Twojej pracy usprawni Power BI Online? Nauczysz się efektywnie publikować raporty. Zoptymalizujesz sposoby pobierania i przekształcania danych zlokalizowanych w usłudze chmurowej. Rozszerzysz swoje umiejętności w korzystaniu z najlepszego narzędzia analitycznego o zarządzanie modelem danych w trybie online. Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki nabyciu nowych umiejętności. Gdzie użyjesz nabytej wiedzy? Podniesiesz efektywność pracy związanej z tworzeniem raportów i w narzędziach BI o rozwiązania chmurowe. Zauważysz też wzrost komfortu w dostępie do danych. Osiągniesz nową wyższą jakość prezentacji danych i ich aktualizacji. Czego się nauczysz? Poznasz sposoby efektywnego wykorzystania usługi Power BI. Będziesz w stanie utworzyć ujednolicony system raportujący online. Opanujesz standaryzację metod generowania raportów i tworzenia zestawień dla analiz. Równocześnie przeniesiesz bezpieczeństwo raportów na nowy wyższy poziom.
21 godzin
O szkoleniu Szkolenie z zakresu Microsoft Power BI desktop skupiające się na aspekcie warstwy danych, rozszerzone o tematykę pracy z Power Query M i językiem DAX oraz bazę danych SQL. Szkolenie, którego adresatami są osoby znające podstawy budowy raportów Power BI, zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, dla których standardowy import danych do modelu nie wystarcza. Rozszerzenie o elementy języków M oraz DAX działające w oparciu o bazę danych pozwala na wydajniejszą i szybszą pracę z danymi. Cel szkolenia Zapoznanie z narzędziami rozszerzającymi możliwości w pracy z Microsoft Power BI desktop współpracującym z serwerem baz danych SQL, usługami danych lub danymi plikowymi. Poznanie podstaw pracy z językiem M oraz DAX i użycie ich w tworzeniu raportów i analiz. Co w Twojej pracy usprawni Power BI? Nauczysz się efektywnie pobierać dane. Zoptymalizujesz sposoby pobierania i przekształcania danych zlokalizowanych na serwerze SQL, źródłach plikowych i usługach. Rozszerzysz umiejętnoci w korzystaniu z najlepszego narzędzia analitycznego. Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki nabyciu nowych umiejętności. Zdecydowanie podniesiesz swoje szanse na awans. Radykalnie podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych. Gdzie użyjesz nabytej wiedzy? Podniesiesz efektywność pracy związanej z tworzeniem raportów i w narzędziach BI powiązanych z bazą danych SQL. Zauważysz też wzrost komfortu w dostępie do danych. Osiągniesz nową wyższą jakość prezentacji danych i ich aktualizacji. Czego się nauczysz? Poznasz sposoby efektywnego wykorzystania rozszerzonych możliwości Power BI. Będziesz w stanie utworzyć ujednolicony system raportujący bazujący na danych z serwera SQL. Standaryzacja metod generowania raportów i tworzenia zestawień dla analiz przestanie być dla Ciebie problemem. Równocześnie przeniesiesz bezpieczeństwo tworzonych analiz na nowy wyższy poziom.
21 godzin
O SZKOLENIU
Szkolenie Power Apps pozwala nauczyć się tworzyć aplikacje bez pisania kodu. Rozbudowane szablony, łączniki danych i elementy sztucznej inteligencji pozwalają początkującym tworzyć przydatne aplikacje CEL SZKOLENIA
Wprowadzenie uczestnika w świat tworzenia aplikacji usprawniających codzienne czynności. Nauka pracy z aplikacją polega na tworzeniu wydajnych aplikacji bez pisania kodu, tzw. no-code lub przy minimalnym wykorzystaniu low-code. Większość elementów tworzonej aplikacji budowana jest poprzez przeciąganie i upuszczanie myszką. CO POWER APPS POPRAWI TWOJĄ PRACĘ?
Nauczysz się tworzyć skuteczne i efektowne aplikacje wspierające Twoje codzienne czynności. Zyskasz możliwość korzystania z najnowszego narzędzia usprawniającego Twoją pracę. Zwiększysz pewność siebie w pracy zdobywając nowe umiejętności. Znacznie zwiększysz swoje szanse na awans. Radykalnie podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych. GDZIE WYKORZYSTASZ ZDOBYWANĄ WIEDZĘ?
Będziesz mógł korzystać z aplikacji, które stworzysz w większości komponentów Office 365 i setek innych aplikacji dostępnych poprzez wbudowane konektory. Zauważysz jednocześnie wzrost wygody w dostępie do danych. Osiągniesz nową, wyższą jakość wydajności i niezawodności przetwarzanych i aktualizowanych danych. CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
Zostaniesz programistą aplikacji, czyli programistą, który bez większego problemu będzie w stanie zbudować narzędzia wspierające pracę w Twojej organizacji. Jednocześnie przeniesiesz bezpieczeństwo swojej organizacji na nowy, wyższy poziom
14 godzin
O szkoleniu Szkolenie Power Automate (dawniej Flow) pozwalana na zapoznanie się z aplikacją Power Automate, będącej częścią platformy Power Platform. Narzędzie pozwala na skuteczną automatyzację i usprawnienie powtarzanych zadań. Pozwoli to na znaczące zwiększenie twojej produktywności, równocześnie pozwalając na zaoszczędzenie czasu poświęcanego na obsługę procesów przebiegających w firmie. Cel szkolenia Wprowadzenie uczestnika do kompleksowej automatyzacji codziennych czynności. Nauka pracy z aplikacją polega na tworzeniu wydajnych przepływów bez pisania kodu, tzw. no-code lub z minimalnym jego użyciem low- code. Większość przepływów konfiguruje się metodą przeciągnij i upuść za pomocą myszy. Co w Twojej pracy usprawni Power Automate? Nauczysz się efektywnie realizować powtarzalne czynności, dzięki ich zautomatyzowaniu. Zdobędziesz umiejętność korzystania z najnowszego narzędzia automatyzującego pracę. Zwiększysz swoją pewność w pracy, dzięki nabyciu nowych umiejętności. Zdecydowanie podniesiesz swoje szanse na awans. Radykalnie podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych. Gdzie użyjesz nabytej wiedzy? Przepływy, które stworzysz będziesz mógł wykorzystać w większości aplikacji pakietu Office 365 oraz setkach innych aplikacji dostępnych za pomocą wbudowanych łączników. Zauważysz równocześnie wzrost komfortu w dostępie do danych. Osiągniesz nową wyższą jakość skuteczność i niezawodność w przetwarzanych danych i ich aktualizacji. Czego się nauczysz? Usprawnisz wymianę informacji z współpracownikami. Będziesz w stanie utworzyć ujednolicony system automatyzujący przepływy dokumentów, plików i informacji jako takiej. Standaryzacja metod generowania przepływów i tworzenia obiegu dokumentów przestanie być dla Ciebie problemem. Równocześnie przeniesiesz bezpieczeństwo organizacji na nowy wyższy poziom.

Last Updated:

Szkolenie Power BI, Microsoft Power BI boot camp, Szkolenia Zdalne Microsoft Power BI, szkolenie wieczorowe Power BI, szkolenie weekendowe Microsoft Power BI, Kurs Microsoft Power BI,Kursy MS Power BI, Trener Power BI, instruktor Microsoft Power BI, kurs zdalny MS Power BI, edukacja zdalna Power BI, nauczanie wirtualne MS Power BI, lekcje UML, nauka przez internet Microsoft Power BI, e-learning MS Power BI, kurs online Microsoft Power BI, wykładowca Microsoft Power BI

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions