Big Data Business Intelligence for Telecom & Communication Service Providers - Plan Szkolenia

Kod kursu

bdbitcsp

Czas trwania

35 godzin
szkolenie zdalne: 5 lub 10 dni
szkolenie stacjonarne: 5 dni

Wymagania

 • Should have basic knowledge of business operation and data systems in Telecom in their domain
 • Must have basic understanding of SQL/Oracle or relational database
 • Basic understanding of Statistics (in Excel levels)

Opis

Przegląd

Dostawcy usług Communication (CSP) stoją pod presją ograniczenia kosztów i maksymalizacji średniego przychodu na użytkownika (ARPU), zapewniając jednocześnie doskonałą obsługę klienta, ale ilość danych stale rośnie. Globalny ruch danych mobilnych wzrośnie ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 78 procent do 2016 r., Osiągając 10,8 eksabajtów miesięcznie.

Tymczasem CSP generują duże ilości danych, w tym zapisy szczegółów połączeń (CDR), dane sieciowe i dane klientów. Firmy, które w pełni wykorzystują te dane, zyskują przewagę konkurencyjną. Według niedawnej ankiety przeprowadzonej przez The Economist Intelligence Unit firmy, które wykorzystują podejmowanie decyzji w oparciu o dane, cieszą się wzrostem wydajności o 5-6%. Jednak 53% firm wykorzystuje tylko połowę swoich cennych danych, a jedna czwarta respondentów zauważyła, że ogromna ilość przydatnych danych pozostaje niewykorzystana. Objętość danych jest tak duża, że ręczna analiza jest niemożliwa, a większość starszych systemów oprogramowania nie może nadążyć, co powoduje odrzucenie lub zignorowanie cennych danych.

Dzięki szybkiemu, skalowalnemu oprogramowaniu do dużych zbiorów danych Big Data & Analytics dostawcy CSP mogą wydobywać wszystkie swoje dane w celu szybszego podejmowania decyzji w krótszym czasie. Różne produkty i techniki Big Data stanowią kompleksową platformę oprogramowania do gromadzenia, przygotowywania, analizowania i prezentowania spostrzeżeń z dużych zbiorów danych. Obszary zastosowań obejmują monitorowanie wydajności sieci, wykrywanie oszustw, wykrywanie odejść klientów i analizę ryzyka kredytowego. Produkty Big Data i Analytics skalują się, aby obsłużyć terabajty danych, ale wdrożenie takich narzędzi wymaga nowego rodzaju systemu baz danych w chmurze, takiego jak Hadoop lub procesor obliczeń równoległych na dużą skalę (KPU itp.)

Ten kurs pracy nad Big Data BI dla Telco obejmuje wszystkie nowe nowe obszary, w których CSP inwestują w celu zwiększenia wydajności i otwarcia nowego strumienia przychodów biznesowych. Kurs zapewni pełny widok 360 stopni w stosunku do Big Data BI w Telco, dzięki czemu decydenci i menedżerowie mogą mieć bardzo szeroki i wszechstronny przegląd możliwości Big Data BI w Telco w zakresie wydajności i zysków.

Cele kursu

Głównym celem kursu jest wprowadzenie nowych Big Data technik analizy biznesowej w 4 sektorach Telecom Business ( Marketing / Sprzedaż, obsługa sieci, operacja finansowa i relacjami z klientami Management ). Studenci zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:

 • Wprowadzenie do Big Data - czym są 4 V (objętość, prędkość, różnorodność i prawdziwość) w Big Data - Generowanie, ekstrakcja i zarządzanie z perspektywy Telco
 • Czym analityczny Big Data różni się od starszego typu analitycznego
 • Wewnętrzne uzasadnienie perspektywy Big Data Telco
 • Wprowadzenie do ekosystemu Hadoop znajomość wszystkich narzędzi Hadoop , takich jak Hive , Pig, SPARC - kiedy i jak są one wykorzystywane do rozwiązania problemu Big Data
 • W jaki sposób wyodrębnia się Big Data celu analizy w celu użycia narzędzia analitycznego - w jaki sposób Business Analysis mogą zredukować trudności związane z gromadzeniem i analizą danych dzięki zintegrowanemu podejściu do pulpitu nawigacyjnego Hadoop
 • Podstawowe wprowadzenie analiz Insight, wizualizacji i prognozowania dla Telco
 • Churn klienta analityczna i Big Data -Jak Big Data analityczna może zmniejszyć rotacji klientów i niezadowolenie klienta w badaniach Telco-case
 • Analiza awarii sieci i awarii usługi z metadanych sieciowych i IPDR
 • Analiza finansowa - oszustwo, marnotrawstwo i oszacowanie ROI na podstawie danych sprzedażowych i operacyjnych
 • Problem pozyskiwania klientów - marketing docelowy, segmentacja klientów i sprzedaż krzyżowa na podstawie danych sprzedaży
 • Wprowadzenie i podsumowanie wszystkich produktów analitycznych Big Data oraz ich miejsca w przestrzeni analitycznej Telco
 • Wniosek - jak zastosować podejście krok po kroku do wprowadzenia Big Data Business Intelligence w swojej organizacji

Grupa docelowa

 • Obsługa sieci, menedżerowie finansowi, menedżerowie CRM i najlepsi menedżerowie IT w biurze Telco CIO.
 • Analitycy Business w Telco
 • Kierownicy / analitycy biur CFO
 • Kierownicy operacyjni
 • Kierownicy ds. Kontroli jakości

Machine Translated

Plan Szkolenia

Breakdown of topics on daily basis: (Each session is 2 hours)

Day-1: Session -1: Business Overview of Why Big Data Business Intelligence in Telco.

 • Case Studies from T-Mobile, Verizon etc.
 • Big Data adaptation rate in North American Telco & and how they are aligning their future business model and operation around Big Data BI
 • Broad Scale Application Area
 • Network and Service management
 • Customer Churn Management
 • Data Integration & Dashboard visualization
 • Fraud management
 • Business Rule generation
 • Customer profiling
 • Localized Ad pushing

Day-1: Session-2 : Introduction of Big Data-1

 • Main characteristics of Big Data-volume, variety, velocity and veracity. MPP architecture for volume.
 • Data Warehouses – static schema, slowly evolving dataset
 • MPP Databases like Greenplum, Exadata, Teradata, Netezza, Vertica etc.
 • Hadoop Based Solutions – no conditions on structure of dataset.
 • Typical pattern : HDFS, MapReduce (crunch), retrieve from HDFS
 • Batch- suited for analytical/non-interactive
 • Volume : CEP streaming data
 • Typical choices – CEP products (e.g. Infostreams, Apama, MarkLogic etc)
 • Less production ready – Storm/S4
 • NoSQL Databases – (columnar and key-value): Best suited as analytical adjunct to data warehouse/database

Day-1 : Session -3 : Introduction to Big Data-2

NoSQL solutions

 • KV Store - Keyspace, Flare, SchemaFree, RAMCloud, Oracle NoSQL Database (OnDB)
 • KV Store - Dynamo, Voldemort, Dynomite, SubRecord, Mo8onDb, DovetailDB
 • KV Store (Hierarchical) - GT.m, Cache
 • KV Store (Ordered) - TokyoTyrant, Lightcloud, NMDB, Luxio, MemcacheDB, Actord
 • KV Cache - Memcached, Repcached, Coherence, Infinispan, EXtremeScale, JBossCache, Velocity, Terracoqua
 • Tuple Store - Gigaspaces, Coord, Apache River
 • Object Database - ZopeDB, DB40, Shoal
 • Document Store - CouchDB, Cloudant, Couchbase, MongoDB, Jackrabbit, XML-Databases, ThruDB, CloudKit, Prsevere, Riak-Basho, Scalaris
 • Wide Columnar Store - BigTable, HBase, Apache Cassandra, Hypertable, KAI, OpenNeptune, Qbase, KDI

Varieties of Data: Introduction to Data Cleaning issue in Big Data

 • RDBMS – static structure/schema, doesn’t promote agile, exploratory environment.
 • NoSQL – semi structured, enough structure to store data without exact schema before storing data
 • Data cleaning issues

Day-1 : Session-4 : Big Data Introduction-3 : Hadoop

 • When to select Hadoop?
 • STRUCTURED - Enterprise data warehouses/databases can store massive data (at a cost) but impose structure (not good for active exploration)
 • SEMI STRUCTURED data – tough to do with traditional solutions (DW/DB)
 • Warehousing data = HUGE effort and static even after implementation
 • For variety & volume of data, crunched on commodity hardware – HADOOP
 • Commodity H/W needed to create a Hadoop Cluster

Introduction to Map Reduce /HDFS

 • MapReduce – distribute computing over multiple servers
 • HDFS – make data available locally for the computing process (with redundancy)
 • Data – can be unstructured/schema-less (unlike RDBMS)
 • Developer responsibility to make sense of data
 • Programming MapReduce = working with Java (pros/cons), manually loading data into HDFS

Day-2: Session-1.1: Spark : In Memory distributed database

 • What is “In memory” processing?
 • Spark SQL
 • Spark SDK
 • Spark API
 • RDD
 • Spark Lib
 • Hanna
 • How to migrate an existing Hadoop system to Spark

Day-2 Session -1.2: Storm -Real time processing in Big Data

 • Streams
 • Sprouts
 • Bolts
 • Topologies

Day-2: Session-2: Big Data Management System

 • Moving parts, compute nodes start/fail :ZooKeeper - For configuration/coordination/naming services
 • Complex pipeline/workflow: Oozie – manage workflow, dependencies, daisy chain
 • Deploy, configure, cluster management, upgrade etc (sys admin) :Ambari
 • In Cloud : Whirr
 • Evolving Big Data platform tools for tracking
 • ETL layer application issues

Day-2: Session-3: Predictive analytics in Business Intelligence -1: Fundamental Techniques & Machine learning based BI :

 • Introduction to Machine learning
 • Learning classification techniques
 • Bayesian Prediction-preparing training file
 • Markov random field
 • Supervised and unsupervised learning
 • Feature extraction
 • Support Vector Machine
 • Neural Network
 • Reinforcement learning
 • Big Data large variable problem -Random forest (RF)
 • Representation learning
 • Deep learning
 • Big Data Automation problem – Multi-model ensemble RF
 • Automation through Soft10-M
 • LDA and topic modeling
 • Agile learning
 • Agent based learning- Example from Telco operation
 • Distributed learning –Example from Telco operation
 • Introduction to Open source Tools for predictive analytics : R, Rapidminer, Mahut
 • More scalable Analytic-Apache Hama, Spark and CMU Graph lab

Day-2: Session-4 Predictive analytics eco-system-2: Common predictive analytic problems in Telecom

 • Insight analytic
 • Visualization analytic
 • Structured predictive analytic
 • Unstructured predictive analytic
 • Customer profiling
 • Recommendation Engine
 • Pattern detection
 • Rule/Scenario discovery –failure, fraud, optimization
 • Root cause discovery
 • Sentiment analysis
 • CRM analytic
 • Network analytic
 • Text Analytics
 • Technology assisted review
 • Fraud analytic
 • Real Time Analytic

Day-3 : Sesion-1 : Network Operation analytic- root cause analysis of network failures, service interruption from meta data, IPDR and CRM:

 • CPU Usage
 • Memory Usage
 • QoS Queue Usage
 • Device Temperature
 • Interface Error
 • IoS versions
 • Routing Events
 • Latency variations
 • Syslog analytics
 • Packet Loss
 • Load simulation
 • Topology inference
 • Performance Threshold
 • Device Traps
 • IPDR ( IP detailed record) collection and processing
 • Use of IPDR data for Subscriber Bandwidth consumption, Network interface utilization, modem status and diagnostic
 • HFC information

Day-3: Session-2: Tools for Network service failure analysis:

 • Network Summary Dashboard: monitor overall network deployments and track your organization's key performance indicators
 • Peak Period Analysis Dashboard: understand the application and subscriber trends driving peak utilization, with location-specific granularity
 • Routing Efficiency Dashboard: control network costs and build business cases for capital projects with a complete understanding of interconnect and transit relationships
 • Real-Time Entertainment Dashboard: access metrics that matter, including video views, duration, and video quality of experience (QoE)
 • IPv6 Transition Dashboard: investigate the ongoing adoption of IPv6 on your network and gain insight into the applications and devices driving trends
 • Case-Study-1: The Alcatel-Lucent Big Network Analytics (BNA) Data Miner
 • Multi-dimensional mobile intelligence (m.IQ6)

Day-3 : Session 3: Big Data BI for Marketing/Sales –Understanding sales/marketing from Sales data: ( All of them will be shown with a live predictive analytic demo )

 • To identify highest velocity clients
 • To identify clients for a given products
 • To identify right set of products for a client ( Recommendation Engine)
 • Market segmentation technique
 • Cross-Sale and upsale technique
 • Client segmentation technique
 • Sales revenue forecasting technique

Day-3: Session 4: BI needed for Telco CFO office:

 • Overview of Business Analytics works needed in a CFO office
 • Risk analysis on new investment
 • Revenue, profit forecasting
 • New client acquisition forecasting
 • Loss forecasting
 • Fraud analytic on finances ( details next session )

Day-4 : Session-1: Fraud prevention BI from Big Data in Telco-Fraud analytic:

 • Bandwidth leakage / Bandwidth fraud
 • Vendor fraud/over charging for projects
 • Customer refund/claims frauds
 • Travel reimbursement frauds

Day-4 : Session-2: From Churning Prediction to Churn Prevention:

 • 3 Types of Churn : Active/Deliberate , Rotational/Incidental, Passive Involuntary
 • 3 classification of churned customers: Total, Hidden, Partial
 • Understanding CRM variables for churn
 • Customer behavior data collection
 • Customer perception data collection
 • Customer demographics data collection
 • Cleaning CRM Data
 • Unstructured CRM data ( customer call, tickets, emails) and their conversion to structured data for Churn analysis
 • Social Media CRM-new way to extract customer satisfaction index
 • Case Study-1 : T-Mobile USA: Churn Reduction by 50%

Day-4 : Session-3: How to use predictive analysis for root cause analysis of customer dis-satisfaction :

 • Case Study -1 : Linking dissatisfaction to issues – Accounting, Engineering failures like service interruption, poor bandwidth service
 • Case Study-2: Big Data QA dashboard to track customer satisfaction index from various parameters such as call escalations, criticality of issues, pending service interruption events etc.

Day-4: Session-4: Big Data Dashboard for quick accessibility of diverse data and display :

 • Integration of existing application platform with Big Data Dashboard
 • Big Data management
 • Case Study of Big Data Dashboard: Tableau and Pentaho
 • Use Big Data app to push location based Advertisement
 • Tracking system and management

Day-5 : Session-1: How to justify Big Data BI implementation within an organization:

 • Defining ROI for Big Data implementation
 • Case studies for saving Analyst Time for collection and preparation of Data –increase in productivity gain
 • Case studies of revenue gain from customer churn
 • Revenue gain from location based and other targeted Ad
 • An integrated spreadsheet approach to calculate approx. expense vs. Revenue gain/savings from Big Data implementation.

Day-5 : Session-2: Step by Step procedure to replace legacy data system to Big Data System:

 • Understanding practical Big Data Migration Roadmap
 • What are the important information needed before architecting a Big Data implementation
 • What are the different ways of calculating volume, velocity, variety and veracity of data
 • How to estimate data growth
 • Case studies in 2 Telco

Day-5: Session 3 & 4: Review of Big Data Vendors and review of their products. Q/A session:

 • AccentureAlcatel-Lucent
 • Amazon –A9
 • APTEAN (Formerly CDC Software)
 • Cisco Systems
 • Cloudera
 • Dell
 • EMC
 • GoodData Corporation
 • Guavus
 • Hitachi Data Systems
 • Hortonworks
 • Huawei
 • HP
 • IBM
 • Informatica
 • Intel
 • Jaspersoft
 • Microsoft
 • MongoDB (Formerly 10Gen)
 • MU Sigma
 • Netapp
 • Opera Solutions
 • Oracle
 • Pentaho
 • Platfora
 • Qliktech
 • Quantum
 • Rackspace
 • Revolution Analytics
 • Salesforce
 • SAP
 • SAS Institute
 • Sisense
 • Software AG/Terracotta
 • Soft10 Automation
 • Splunk
 • Sqrrl
 • Supermicro
 • Tableau Software
 • Teradata
 • Think Big Analytics
 • Tidemark Systems
 • VMware (Part of EMC)

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Powiązane Kategorie

Szkolenia Powiązane

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Poland
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions