Szkolenia Alteryx

Szkolenia Alteryx

Praktyczne szkolenia na żywo z Alteryx. Alteryx to samoobsługowa platforma do analizy danych, która zapewnia użytkownikom możliwość przygotowywania i analizowania danych, a następnie wdrażania na dużą skalę, jednocześnie uzyskując wgląd analityczny. Przygotowywanie danych dzięki programowi Alteryx staje się znacznie łatwiejsze.
Szkolenia Alteryx jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Alteryx

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Opis
Alteryx is a self-service data analytical platform. Alteryx provides users the ability to prepare and analyze data, then deploy at scale all while gaining analytical insights.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data analysts who wish to use Alteryx for data processing and data visualization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Leverage Alteryx to improve business intelligence and business analytics.
- Perform ETL operations with zero code.
- Visualize data with a data analytical suite, such as Excel.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Opis
Alteryx jest samoobsługową platformą analityczną danych. Korzystając z Alteryx, użytkownicy mogą przygotowywać i analizować dane, a następnie wdrażać na dużą skalę, jednocześnie uzyskując analityczne spostrzeżenia.

To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalne) jest skierowane do analityków danych, którzy chcą wykorzystać Alteryx do analizy danych.

Do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Przygotowanie danych w Alteryx do późniejszej wizualizacji w Power BI lub Excel.
- Tworzenie i wykonywanie operacji ETL z małym lub żadnym kodem.
- Osadzanie niestandardowego kodu R wewnątrz Alteryx.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami, aby umówić się na spotkanie.
7 godzin
Opis
Alteryx is a self-service data analytical platform. Alteryx provides users the ability to prepare and analyze data, then deploy at scale all while gaining analytical insights.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at data scientists who wish to use Alteryx to prepare data for visualization and analysis.

By the end of this training, participants will be able to:

- Preapre data with Alteryx to visualize later.
- Perform ETL operations with zero code.
- Leverage Alteryx to improve business intelligence and business analytics.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
Szkolenie Alteryx, Alteryx boot camp, Szkolenia Zdalne Alteryx, szkolenie wieczorowe Alteryx, szkolenie weekendowe Alteryx, Kurs Alteryx,Kursy Alteryx, Trener Alteryx, instruktor Alteryx, kurs zdalny Alteryx, edukacja zdalna Alteryx, nauczanie wirtualne Alteryx, lekcje UML, nauka przez internet Alteryx, e-learning Alteryx, kurs online Alteryx, wykładowca Alteryx

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Poland
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions