Big Data Business Intelligence for Govt. Agencies - Plan Szkolenia

Kod kursu

bdbiga

Czas trwania

35 godzin
szkolenie zdalne: 5 lub 10 dni
szkolenie stacjonarne: 5 dni

Wymagania

 • Basic knowledge of business operation and data systems in Govt. in their domain
 • Basic understanding of SQL/Oracle or relational database
 • Basic understanding of Statistics (at Spreadsheet level) 

Opis

Postępy technologiczne i rosnąca ilość informacji zmieniają sposób prowadzenia biznesu w wielu branżach, w tym w sektorze rządowym. Go vernment generowanie danych i archiwizacji cyfrowych stopy rosną w związku z dynamicznym rozwojem urządzeń i aplikacji mobilnych, inteligentnych czujników i urządzeń, rozwiązań cloud computing i portali obywatelskich-zachodu. Wraz z rozszerzaniem się i coraz bardziej złożonymi informacjami cyfrowymi zarządzanie informacjami, przetwarzanie, przechowywanie, bezpieczeństwo i dyspozycja stają się również bardziej złożone. Nowe narzędzia do przechwytywania, wyszukiwania, wykrywania i analizy pomagają organizacjom uzyskać wgląd w dane nieustrukturyzowane. Rynek rządowy znajduje się w punkcie zwrotnym, zdając sobie sprawę, że informacje są strategicznym atutem, a rząd musi chronić, wykorzystywać i analizować zarówno informacje strukturalne, jak i niestrukturalne, aby lepiej służyć i spełniać wymagania misji. W miarę jak przywódcy rządowi dążą do ewolucji organizacji opartych na danych, aby skutecznie realizować misję, kładą podwaliny pod korelację zależności między zdarzeniami, ludźmi, procesami i informacjami.

Rozwiązania rządowe o wysokiej wartości zostaną stworzone z połączenia najbardziej przełomowych technologii:

 • Urządzenia mobilne i aplikacje
 • Usługi w chmurze
 • Technologie biznesu społecznego i sieci
 • Big Data i analityka

IDC przewiduje, że do 2020 r. Branża IT osiągnie 5 bilionów dolarów, czyli o 1,7 biliona dolarów więcej niż obecnie, a 80% wzrostu branży będzie napędzane przez te technologie trzeciej platformy. W dłuższej perspektywie technologie te będą kluczowymi narzędziami do radzenia sobie ze złożonością zwiększonych informacji cyfrowych. Big Data jest jednym z inteligentnych rozwiązań branżowych i umożliwia rządowi podejmowanie lepszych decyzji poprzez podejmowanie działań opartych na wzorcach ujawnionych przez analizę dużych ilości danych - powiązanych i niepowiązanych, uporządkowanych i nieustrukturyzowanych.

Jednak osiągnięcie tych wyczynów wymaga znacznie więcej niż zwykłego gromadzenia ogromnych ilości danych. „Sens tych Big Data wymaga najnowszych narzędzi i technologii, które mogą analizować i wyodrębniać użyteczną wiedzę z ogromnych i różnorodnych strumieni informacji”, Tom Kalil i Fen Zhao z Biura Białego Domu Nauki i Technologii napisał w poście na blogu OSTP.

Biały Dom zrobił krok w kierunku pomocy agencjom w znalezieniu tych technologii, gdy w 2012 r. Ustanowił Krajową Inicjatywę Badań i Rozwoju Big Data . Inicjatywa obejmowała ponad 200 mln USD, aby jak najlepiej wykorzystać eksplozję Big Data i narzędzia potrzebne do jej analizy .

Wyzwania, które stawiają Big Data są tak samo zniechęcające, jak obiecująca jest ich obietnica. Skuteczne przechowywanie danych jest jednym z tych wyzwań. Jak zwykle budżety są napięte, więc agencje muszą zminimalizować cenę pamięci masowej na megabajt i zachować łatwy dostęp do danych, aby użytkownicy mogli je uzyskać, kiedy tego chcą i jak tego potrzebują. Tworzenie kopii zapasowych ogromnych ilości danych zwiększa wyzwanie.

Skuteczna analiza danych to kolejne duże wyzwanie. Wiele agencji stosuje narzędzia komercyjne, które umożliwiają im przesiewanie danych, dostrzegając trendy, które mogą pomóc im działać bardziej efektywnie. (Niedawne badanie przeprowadzone przez MeriTalk wykazało, że federalni dyrektorzy IT uważają, że Big Data może pomóc agencjom zaoszczędzić ponad 500 miliardów dolarów, a jednocześnie zrealizować cele misji).

Opracowane na zamówienie narzędzia Big Data pozwalają również agencjom zająć się analizą danych. Na przykład grupa Computational Data Analytics z National Laboratory w Oak Ridge udostępniła system analizy danych Piranha innym agencjom. System pomógł badaczom medycznym znaleźć link, który może ostrzec lekarzy o tętniakach aorty przed uderzeniem. Jest również używany do bardziej przyziemnych zadań, takich jak przeglądanie CV w celu połączenia kandydatów do pracy z menedżerami ds. Zatrudnienia.

Machine Translated

Plan Szkolenia

Each session is 2 hours

Day-1: Session -1: Business Overview of Why Big Data Business Intelligence in Govt.

 • Case Studies from NIH, DoE
 • Big Data adaptation rate in Govt. Agencies & and how they are aligning their future operation around Big Data Predictive Analytics
 • Broad Scale Application Area in DoD, NSA, IRS, USDA etc.
 • Interfacing Big Data with Legacy data
 • Basic understanding of enabling technologies in predictive analytics
 • Data Integration & Dashboard visualization
 • Fraud management
 • Business Rule/ Fraud detection generation
 • Threat detection and profiling
 • Cost benefit analysis for Big Data implementation

Day-1: Session-2 : Introduction of Big Data-1

 • Main characteristics of Big Data-volume, variety, velocity and veracity. MPP architecture for volume.
 • Data Warehouses – static schema, slowly evolving dataset
 • MPP Databases like Greenplum, Exadata, Teradata, Netezza, Vertica etc.
 • Hadoop Based Solutions – no conditions on structure of dataset.
 • Typical pattern : HDFS, MapReduce (crunch), retrieve from HDFS
 • Batch- suited for analytical/non-interactive
 • Volume : CEP streaming data
 • Typical choices – CEP products (e.g. Infostreams, Apama, MarkLogic etc)
 • Less production ready – Storm/S4
 • NoSQL Databases – (columnar and key-value): Best suited as analytical adjunct to data warehouse/database

Day-1 : Session -3 : Introduction to Big Data-2

NoSQL solutions

 • KV Store - Keyspace, Flare, SchemaFree, RAMCloud, Oracle NoSQL Database (OnDB)
 • KV Store - Dynamo, Voldemort, Dynomite, SubRecord, Mo8onDb, DovetailDB
 • KV Store (Hierarchical) - GT.m, Cache
 • KV Store (Ordered) - TokyoTyrant, Lightcloud, NMDB, Luxio, MemcacheDB, Actord
 • KV Cache - Memcached, Repcached, Coherence, Infinispan, EXtremeScale, JBossCache, Velocity, Terracoqua
 • Tuple Store - Gigaspaces, Coord, Apache River
 • Object Database - ZopeDB, DB40, Shoal
 • Document Store - CouchDB, Cloudant, Couchbase, MongoDB, Jackrabbit, XML-Databases, ThruDB, CloudKit, Prsevere, Riak-Basho, Scalaris
 • Wide Columnar Store - BigTable, HBase, Apache Cassandra, Hypertable, KAI, OpenNeptune, Qbase, KDI

Varieties of Data: Introduction to Data Cleaning issue in Big Data

 • RDBMS – static structure/schema, doesn’t promote agile, exploratory environment.
 • NoSQL – semi structured, enough structure to store data without exact schema before storing data
 • Data cleaning issues

Day-1 : Session-4 : Big Data Introduction-3 : Hadoop

 • When to select Hadoop?
 • STRUCTURED - Enterprise data warehouses/databases can store massive data (at a cost) but impose structure (not good for active exploration)
 • SEMI STRUCTURED data – tough to do with traditional solutions (DW/DB)
 • Warehousing data = HUGE effort and static even after implementation
 • For variety & volume of data, crunched on commodity hardware – HADOOP
 • Commodity H/W needed to create a Hadoop Cluster

Introduction to Map Reduce /HDFS

 • MapReduce – distribute computing over multiple servers
 • HDFS – make data available locally for the computing process (with redundancy)
 • Data – can be unstructured/schema-less (unlike RDBMS)
 • Developer responsibility to make sense of data
 • Programming MapReduce = working with Java (pros/cons), manually loading data into HDFS

Day-2: Session-1: Big Data Ecosystem-Building Big Data ETL: universe of Big Data Tools-which one to use and when?

 • Hadoop vs. Other NoSQL solutions
 • For interactive, random access to data
 • Hbase (column oriented database) on top of Hadoop
 • Random access to data but restrictions imposed (max 1 PB)
 • Not good for ad-hoc analytics, good for logging, counting, time-series
 • Sqoop - Import from databases to Hive or HDFS (JDBC/ODBC access)
 • Flume – Stream data (e.g. log data) into HDFS

Day-2: Session-2: Big Data Management System

 • Moving parts, compute nodes start/fail :ZooKeeper - For configuration/coordination/naming services
 • Complex pipeline/workflow: Oozie – manage workflow, dependencies, daisy chain
 • Deploy, configure, cluster management, upgrade etc (sys admin) :Ambari
 • In Cloud : Whirr

Day-2: Session-3: Predictive analytics in Business Intelligence -1: Fundamental Techniques & Machine learning based BI :

 • Introduction to Machine learning
 • Learning classification techniques
 • Bayesian Prediction-preparing training file
 • Support Vector Machine
 • KNN p-Tree Algebra & vertical mining
 • Neural Network
 • Big Data large variable problem -Random forest (RF)
 • Big Data Automation problem – Multi-model ensemble RF
 • Automation through Soft10-M
 • Text analytic tool-Treeminer
 • Agile learning
 • Agent based learning
 • Distributed learning
 • Introduction to Open source Tools for predictive analytics : R, Rapidminer, Mahut

Day-2: Session-4 Predictive analytics eco-system-2: Common predictive analytic problems in Govt.

 • Insight analytic
 • Visualization analytic
 • Structured predictive analytic
 • Unstructured predictive analytic
 • Threat/fraudstar/vendor profiling
 • Recommendation Engine
 • Pattern detection
 • Rule/Scenario discovery –failure, fraud, optimization
 • Root cause discovery
 • Sentiment analysis
 • CRM analytic
 • Network analytic
 • Text Analytics
 • Technology assisted review
 • Fraud analytic
 • Real Time Analytic

Day-3 : Sesion-1 : Real Time and Scalable Analytic Over Hadoop

 • Why common analytic algorithms fail in Hadoop/HDFS
 • Apache Hama- for Bulk Synchronous distributed computing
 • Apache SPARK- for cluster computing for real time analytic
 • CMU Graphics Lab2- Graph based asynchronous approach to distributed computing
 • KNN p-Algebra based approach from Treeminer for reduced hardware cost of operation

Day-3: Session-2: Tools for eDiscovery and Forensics

 • eDiscovery over Big Data vs. Legacy data – a comparison of cost and performance
 • Predictive coding and technology assisted review (TAR)
 • Live demo of a Tar product ( vMiner) to understand how TAR works for faster discovery
 • Faster indexing through HDFS –velocity of data
 • NLP or Natural Language processing –various techniques and open source products
 • eDiscovery in foreign languages-technology for foreign language processing

Day-3 : Session 3: Big Data BI for Cyber Security –Understanding whole 360 degree views of speedy data collection to threat identification

 • Understanding basics of security analytics-attack surface, security misconfiguration, host defenses
 • Network infrastructure/ Large datapipe / Response ETL for real time analytic
 • Prescriptive vs predictive – Fixed rule based vs auto-discovery of threat rules from Meta data

Day-3: Session 4: Big Data in USDA : Application in Agriculture

 • Introduction to IoT ( Internet of Things) for agriculture-sensor based Big Data and control
 • Introduction to Satellite imaging and its application in agriculture
 • Integrating sensor and image data for fertility of soil, cultivation recommendation and forecasting
 • Agriculture insurance and Big Data
 • Crop Loss forecasting

Day-4 : Session-1: Fraud prevention BI from Big Data in Govt-Fraud analytic:

 • Basic classification of Fraud analytics- rule based vs predictive analytics
 • Supervised vs unsupervised Machine learning for Fraud pattern detection
 • Vendor fraud/over charging for projects
 • Medicare and Medicaid fraud- fraud detection techniques for claim processing
 • Travel reimbursement frauds
 • IRS refund frauds
 • Case studies and live demo will be given wherever data is available.

Day-4 : Session-2: Social Media Analytic- Intelligence gathering and analysis

 • Big Data ETL API for extracting social media data
 • Text, image, meta data and video
 • Sentiment analysis from social media feed
 • Contextual and non-contextual filtering of social media feed
 • Social Media Dashboard to integrate diverse social media
 • Automated profiling of social media profile
 • Live demo of each analytic will be given through Treeminer Tool.

Day-4 : Session-3: Big Data Analytic in image processing and video feeds

 • Image Storage techniques in Big Data- Storage solution for data exceeding petabytes
 • LTFS and LTO
 • GPFS-LTFS ( Layered storage solution for Big image data)
 • Fundamental of image analytics
 • Object recognition
 • Image segmentation
 • Motion tracking
 • 3-D image reconstruction

Day-4: Session-4: Big Data applications in NIH:

 • Emerging areas of Bio-informatics
 • Meta-genomics and Big Data mining issues
 • Big Data Predictive analytic for Pharmacogenomics, Metabolomics and Proteomics
 • Big Data in downstream Genomics process
 • Application of Big data predictive analytics in Public health

Big Data Dashboard for quick accessibility of diverse data and display :

 • Integration of existing application platform with Big Data Dashboard
 • Big Data management
 • Case Study of Big Data Dashboard: Tableau and Pentaho
 • Use Big Data app to push location based services in Govt.
 • Tracking system and management

Day-5 : Session-1: How to justify Big Data BI implementation within an organization:

 • Defining ROI for Big Data implementation
 • Case studies for saving Analyst Time for collection and preparation of Data –increase in productivity gain
 • Case studies of revenue gain from saving the licensed database cost
 • Revenue gain from location based services
 • Saving from fraud prevention
 • An integrated spreadsheet approach to calculate approx. expense vs. Revenue gain/savings from Big Data implementation.

Day-5 : Session-2: Step by Step procedure to replace legacy data system to Big Data System:

 • Understanding practical Big Data Migration Roadmap
 • What are the important information needed before architecting a Big Data implementation
 • What are the different ways of calculating volume, velocity, variety and veracity of data
 • How to estimate data growth
 • Case studies

Day-5: Session 4: Review of Big Data Vendors and review of their products. Q/A session:

 • Accenture
 • APTEAN (Formerly CDC Software)
 • Cisco Systems
 • Cloudera
 • Dell
 • EMC
 • GoodData Corporation
 • Guavus
 • Hitachi Data Systems
 • Hortonworks
 • HP
 • IBM
 • Informatica
 • Intel
 • Jaspersoft
 • Microsoft
 • MongoDB (Formerly 10Gen)
 • MU Sigma
 • Netapp
 • Opera Solutions
 • Oracle
 • Pentaho
 • Platfora
 • Qliktech
 • Quantum
 • Rackspace
 • Revolution Analytics
 • Salesforce
 • SAP
 • SAS Institute
 • Sisense
 • Software AG/Terracotta
 • Soft10 Automation
 • Splunk
 • Sqrrl
 • Supermicro
 • Tableau Software
 • Teradata
 • Think Big Analytics
 • Tidemark Systems
 • Treeminer
 • VMware (Part of EMC)

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Powiązane Kategorie

Szkolenia Powiązane

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Poland!

As a Business Development Manager you will:

 • expand business in Poland
 • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
 • recruit local trainers and consultants

We offer:

 • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
 • high-tech automation
 • continuously upgraded course catalogue and content
 • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!

This site in other countries/regions