Szkolenia Internet of Things (IoT)

Szkolenia Internet of Things (IoT)

Lokalne, prowadzone przez instruktorów szkolenia na temat Internetu rzeczy (IoT) obejmują podstawy IoT i pokazują, jak wdrażać różne typy systemów IoT i rozwiązań skierowanych do różnych docelowych branż Kursy są dostępne jako szkolenia techniczne dla programistów i inżynierów lub jako warsztaty dla menedżerów i przedsiębiorców W obu przypadkach zakres jest interwali- styczny i praktyczny, z ćwiczeniami i ćwiczeniami zaprojektowanymi w celu zwiększenia zrozumienia, uczestnictwa i wartości Trening IoT jest dostępny jako "trening na żywo na miejscu" lub "szkolenie na żywo" Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie IoT (Internet of Things)

Plany szkoleń z technologii IoT

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Celem szkolenia jest praktyczne wprowadzenie w świat Internetu Rzeczy (smart rozwiązania) oraz blockchain oraz pokazanie zalet i wad tych technologicznych światów.
14 godzin
Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym jest sieć 5G i jaki ma wpływ/związek na smart technologie. Chcę pokazać ci zarówno zalety jak i wady tych technologicznych relacji (5G/IoT) i wskazać kierunki rozwoju sieci, która - od samego początku - była dedykowana smart światu.
7 godzin
CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym są - i czym nie są - Smart rozwiązania (Internet Rzeczy, AI, Blockchain, Wirtualna Rzeczywistość, Metaverse) oraz pokazanie zalet i wad tych technologicznych światów. Przeanalizujemy Use Casy firm, które wdrożyły te rozwiązania, wyjaśnimy składowe technologii i profile kandydatów, którzy mogliby pracować przy smart rozwiązaniach oraz określimy jakie są idealne umiejętności kandydata na te stanowiska. Dodatkowo wspólnie przezwyciężymy obawy przed nowoczesnymi technologiami i zobaczymy jak wykorzystywać smart m.in. do brandingu firmy. Szkolenie będzie szczególnie przydatne:
 • dla pracowników działu HR, którzy chcą zrozumieć smart rozwiązania i tym samym skuteczniej docierać do kandydatów,
 • dla osób, które pragną ugruntować swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii,
 • dla pracowników chcących przeprowadzać interesujące kampanie w mediach społecznościowych i rozwijać Employer Branding z użyciem smart rozwiązań,
 • dla osób, które potrzebują konkretów: jak działa technologia, jakie ma zalety i wady, ile mogę na tym zarobić, ile wynoszą koszty, czym pracownicy mogą być zainteresowani,
 • dla osób decyzyjnych, aby miały świadomość o czym i w jaki sposób rozmawiać z kandydatami w kwestii IoT/5G/AR/blockchain,
 • dla chcących wzmocnić markę osobistą firmy (kojarzoną, od tej pory, ze smart rozwiązaniami)
WYRÓŻNIKI SZKOLENIA
 • Praktyczna wiedza zdobyta w projektach dużej skali
 • Spojrzenie techniczno-biznesowe
 • Typowe pułapki oraz najlepsze praktyki
 • Jedyne takie szkolenie dostępne na polskim rynku
21 godzin
W przeciwieństwie do innych technologii, IoT jest znacznie bardziej złożony i obejmuje niemal każdą gałąź inżynierii - mechaniczną, Electronics, oprogramowanie układowe, oprogramowanie pośredniczące, chmurę, analitykę i urządzenia mobilne. Dla każdej z warstw inżynieryjnych istnieją aspekty ekonomiczne, standardy, regulacje i ewoluujący stan wiedzy. Po raz pierwszy oferowany jest skromny kurs obejmujący wszystkie te krytyczne aspekty inżynierii IoT. Podsumowanie
  Zaawansowany program szkoleniowy obejmujący aktualny stan wiedzy na temat Internetu rzeczy. Obejmuje wiele dziedzin technologii, aby rozwinąć świadomość systemu IoT i jego komponentów oraz tego, w jaki sposób może on pomóc firmom i organizacjom. Demonstracja na żywo modelowych aplikacji IoT w celu zaprezentowania praktycznych wdrożeń IoT w różnych dziedzinach przemysłu, takich jak przemysłowy IoT, inteligentne miasta, handel detaliczny, podróże i transport oraz przypadki użycia związane z podłączonymi urządzeniami i rzeczami.
Docelowi odbiorcy
  Menedżerowie odpowiedzialni za procesy biznesowe i operacyjne w swoich organizacjach chcą wiedzieć, jak wykorzystać IoT, aby zwiększyć wydajność swoich systemów i procesów. Przedsiębiorcy i inwestorzy, którzy chcą budować nowe przedsięwzięcia i chcą lepiej zrozumieć krajobraz technologii IoT, aby zobaczyć, jak mogą go skutecznie wykorzystać.
Szacunki dotyczące wartości rynkowej Internetu Rzeczy lub IoT są ogromne, ponieważ z definicji IoT jest zintegrowaną i rozproszoną warstwą urządzeń, czujników i mocy obliczeniowej, która nakłada się na całe branże konsumenckie, między przedsiębiorstwami i rządowe. IoT będzie odpowiadać za coraz większą liczbę połączeń: 1,9 miliarda urządzeń obecnie i 9 miliardów do 2018 roku. W tym roku liczba ta będzie mniej więcej równa liczbie smartfonów, inteligentnych telewizorów, tabletów, komputerów do noszenia i komputerów PC łącznie. W przestrzeni konsumenckiej wiele produktów i usług przeszło już do IoT, w tym urządzenia kuchenne i domowe, parkingi, RFID, produkty oświetleniowe i grzewcze oraz szereg aplikacji w Internecie przemysłowym. Jednak technologie leżące u podstaw IoT nie są niczym nowym, ponieważ komunikacja M2M istniała od narodzin Internetu. Jednak to, co zmieniło się w ciągu ostatnich kilku lat, to pojawienie się szeregu niedrogich technologii bezprzewodowych dodanych przez przytłaczającą adaptację smartfonów i tabletów w każdym domu. Gwałtowny rozwój urządzeń mobilnych doprowadził do obecnego zapotrzebowania na IoT. Ze względu na nieograniczone możliwości w biznesie IoT, duża liczba małych i średnich przedsiębiorców wskoczyła na modę gorączki złota IoT. Również ze względu na pojawienie się elektroniki open source i platformy IoT, koszt rozwoju systemu IoT i dalszego zarządzania jego dużą produkcją jest coraz bardziej przystępny. Właściciele istniejących produktów elektronicznych odczuwają presję, by zintegrować swoje urządzenia z Internetem lub aplikacją mobilną. Szkolenie to ma na celu przegląd technologii i biznesu w rozwijającej się branży, aby entuzjaści / przedsiębiorcy IoT mogli zrozumieć podstawy technologii i biznesu IoT. Cel kursu Głównym celem kursu jest przedstawienie pojawiających się opcji technologicznych, platform i studiów przypadków implementacji IoT w domu & automatyka miejska (inteligentne domy i miasta), Internet przemysłowy, opieka zdrowotna, Govt., Mobile Cellular i inne obszary.
  Podstawowe wprowadzenie do wszystkich elementów platformy IoT - mechaniki, elektroniki / czujników, protokołów bezprzewodowych i przewodowych, integracji urządzeń mobilnych z elektroniką, integracji urządzeń mobilnych z przedsiębiorstwami, analizy danych i całkowitej płaszczyzny kontroli. Bezprzewodowe protokoły M2M dla IoT - WiFi, Zigbee/Zwave, Bluetooth, ANT+: Kiedy i gdzie używać którego z nich? Aplikacja mobilna / desktopowa / internetowa - do rejestracji, akwizycji danych i kontroli – Dostępna platforma akwizycji danych M2M dla IoT- – Xively, Omega i NovoTech itp. Kwestie bezpieczeństwa i rozwiązania bezpieczeństwa dla IoT Open source/komercyjna platforma elektroniczna dla IoT-Raspberry Pi, Arduino, ArmMbedLPC itp. Otwarte oprogramowanie/komercyjna platforma chmurowa dla aplikacji AWS-IoT, Azure-IOT, chmura Watson-IOT oraz inne pomniejsze chmury IoT. Badania nad biznesem i technologią niektórych popularnych urządzeń IoT, takich jak automatyka domowa, czujniki dymu, pojazdy, wojsko, zdrowie w domu itp.
35 godzin
Postęp technologiczny i rosnąca ilość informacji zmieniają sposób prowadzenia działalności w wielu branżach, w tym w administracji rządowej. [Generowanie danych rządowych i wskaźniki archiwizacji cyfrowej rosną ze względu na szybki rozwój urządzeń i aplikacji mobilnych, inteligentnych czujników i urządzeń, rozwiązań przetwarzania w chmurze i portali skierowanych do obywateli. W miarę jak informacje cyfrowe stają się coraz bardziej złożone, zarządzanie nimi, ich przetwarzanie, przechowywanie, zabezpieczanie i usuwanie również staje się bardziej złożone. Nowe narzędzia do przechwytywania, wyszukiwania, odkrywania i analizy pomagają organizacjom uzyskać wgląd w nieustrukturyzowane dane. Rynek rządowy znajduje się w punkcie zwrotnym, zdając sobie sprawę, że informacje są strategicznym zasobem, a rząd musi chronić, wykorzystywać i analizować zarówno ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane informacje, aby lepiej służyć i spełniać wymagania misji. W miarę jak liderzy rządowi dążą do ewolucji organizacji opartych na danych, aby skutecznie realizować misję, kładą podwaliny pod korelację zależności między zdarzeniami, ludźmi, procesami i informacjami. Rozwiązania rządowe o wysokiej wartości będą tworzone z połączenia najbardziej przełomowych technologii:
  Urządzenia i aplikacje mobilne Usługi w chmurze Społecznościowe technologie biznesowe i sieci Big Data i analityka
IDC przewiduje, że do 2020 roku branża IT osiągnie wartość 5 bilionów dolarów, czyli o około 1,7 biliona dolarów więcej niż obecnie, a 80% wzrostu branży będzie napędzane przez technologie trzeciej platformy. W dłuższej perspektywie technologie te będą kluczowymi narzędziami do radzenia sobie ze złożonością coraz większej ilości informacji cyfrowych. Big Data jest jednym z inteligentnych rozwiązań branżowych i umożliwia rządowi podejmowanie lepszych decyzji poprzez podejmowanie działań w oparciu o wzorce ujawnione w wyniku analizy dużych ilości danych - powiązanych i niepowiązanych, ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Osiągnięcie tych celów wymaga jednak znacznie więcej niż tylko gromadzenia ogromnych ilości danych. "Nadanie sensu tym objętościom Big Data wymaga najnowocześniejszych narzędzi i technologii, które mogą analizować i wydobywać użyteczną wiedzę z ogromnych i różnorodnych strumieni informacji"” Tom Kalil i Fen Zhao z Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu napisali w poście na blogu OSTP. Biały Dom zrobił krok w kierunku pomocy agencjom w znalezieniu tych technologii, ustanawiając w 2012 roku Narodową Inicjatywę Badań i Rozwoju Big Data. Inicjatywa ta obejmowała ponad 200 milionów dolarów na maksymalne wykorzystanie eksplozji Big Data i narzędzi potrzebnych do jej analizy. Wyzwania, jakie stawia Big Data, są niemal tak zniechęcające, jak zachęcająca jest jego obietnica. Jednym z nich jest efektywne przechowywanie danych. Jak zawsze, budżety są napięte, więc agencje muszą zminimalizować cenę za megabajt pamięci masowej i przechowywać dane w łatwo dostępnym miejscu, aby użytkownicy mogli je uzyskać, kiedy chcą i jak tego potrzebują. Tworzenie kopii zapasowych ogromnych ilości danych zwiększa wyzwanie. Skuteczna analiza danych jest kolejnym poważnym wyzwaniem. Wiele agencji korzysta z komercyjnych narzędzi, które pozwalają im przeszukiwać góry danych, dostrzegając trendy, które mogą pomóc im działać bardziej efektywnie. (Niedawne badanie przeprowadzone przez MeriTalk wykazało, że federalni dyrektorzy IT uważają, że Big Data może pomóc agencjom zaoszczędzić ponad 500 miliardów dolarów, jednocześnie spełniając cele misji). Opracowane na zamówienie narzędzia Big Data również pozwalają agencjom zaspokoić potrzebę analizy ich danych. Na przykład Oak Ridge National Laboratory’s Computational Data Analytics Group udostępniła swój system analizy danych Piranha innym agencjom. System ten pomógł badaczom medycznym znaleźć powiązanie, które może ostrzegać lekarzy o tętniakach aorty przed ich wystąpieniem. Jest on również wykorzystywany do bardziej przyziemnych zadań, takich jak przeszukiwanie danych w celu połączenia kandydatów do pracy z menedżerami ds. rekrutacji.
14 godzin
Machine-to-Machine (M2M) odnosi się do bezpośredniej zautomatyzowanej komunikacji między połączonymi w sieć urządzeniami mechanicznymi lub elektronicznymi.
7 godzin
Internet of Things (IoT) jest koncepcją połączonej sieci obiektów (fizycznych urządzeń) - pojazdów, budynków, telefonów komórkowych itp. które poprzez wbudowaną elektronikę, oprogramowanie, czujniki oraz karty sieciowe, mogą komunikować się z sobą, wymieniać i gromadzić dane.  IoT umożliwia wykrywanie i zdalne sterowanie urządzeniami za pomocą istniejącej infrastruktury sieciowej. Tworzy możliwość bardziej bezpośredniej integracji świata fizycznego z systemami komputerowymi, której wynikiem może być np. zwiększenie bezpieczeństwa, optymalizacja rozłożenia natęrzenia ruchu drogowego, inteligentne domy oraz mnóstwo innych wymiernych korzyści biznesowych. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy o IoT, trendów rozwoju oraz pokazać jakie oraz jak gromadzić dane i do czego można je później wykorzystać.
14 godzin
Insurtech (a.k.a. Digital Insurance) odnosi się do konwergencji ubezpieczeń i nowych technologii. W dziedzinie Insurtech "cyfrowi ubezpieczyciele" stosują innowacje technologiczne w swoich modelach biznesowych i operacyjnych w celu obniżenia kosztów, poprawy obsługi klienta i zwiększenia elastyczności swoich operacji. Podczas tego prowadzonego przez instruktora szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat technologii, metod i sposobu myślenia potrzebnych do przeprowadzenia cyfrowej transformacji w swoich organizacjach i w całej branży. Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy muszą uzyskać zrozumienie szerokiego obrazu, przełamać szum i żargon oraz podjąć pierwsze kroki w ustanowieniu strategii Insurtech. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Omówić Insurtech i wszystkie jego części składowe w sposób inteligentny i systematyczny Zidentyfikować i objaśnić rolę każdej kluczowej technologii w ramach Insurtech. Opracować ogólną strategię wdrażania Insurtech w swojej organizacji.
Publiczność
  Ubezpieczyciele Technolodzy w branży ubezpieczeniowej Interesariusze ubezpieczeniowi Konsultanci i analitycy biznesowi
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i zajęcia grupowe oparte na studium przypadku
21 godzin
W przeciwieństwie do innych technologii, IoT jest znacznie bardziej złożony i obejmuje niemal każdą gałąź inżynierii - mechaniczną, Electronics, oprogramowanie układowe, oprogramowanie pośredniczące, chmurę, analitykę i urządzenia mobilne. Dla każdej z warstw inżynieryjnych istnieją aspekty ekonomiczne, standardy, regulacje i ewoluujący stan wiedzy. Po raz pierwszy oferowany jest skromny kurs obejmujący wszystkie te krytyczne aspekty inżynierii IoT. Dla profesjonalistów z branży produkcyjnej najważniejszym aspektem jest zrozumienie postępów w dziedzinie przemysłowego Internetu rzeczy, który obejmuje konserwację predykcyjną i zapobiegawczą, monitorowanie stanu maszyn, optymalizację produkcji, optymalizację zużycia energii, optymalizację łańcucha dostaw i dyspozycyjność narzędzi produkcyjnych itp. Podsumowanie
  Zaawansowany program szkoleniowy obejmujący aktualny stan wiedzy na temat Internetu Rzeczy w inteligentnych fabrykach. Obejmuje wiele dziedzin technologii, aby rozwinąć świadomość systemu IoT i jego komponentów oraz tego, w jaki sposób może on pomóc profesjonalistom zajmującym się zarządzaniem produkcją. Demonstracja na żywo modelowych aplikacji IIoT dla inteligentnych fabryk
Docelowi odbiorcy
  Menedżerowie odpowiedzialni za procesy biznesowe i operacyjne w swoich organizacjach produkcyjnych chcą wiedzieć, jak wykorzystać IoT, aby zwiększyć wydajność swoich systemów i procesów.
Czas trwania 3 dni (8 godzin / dzień) Szacunki dotyczące wartości rynkowej Internetu Rzeczy lub IoT są ogromne, ponieważ z definicji IoT jest zintegrowaną i rozproszoną warstwą urządzeń, czujników i mocy obliczeniowej, która nakłada się na całe branże konsumenckie, między przedsiębiorstwami i rządowe. IoT będzie odpowiadać za coraz większą liczbę połączeń: 1,9 miliarda urządzeń obecnie i 9 miliardów do 2018 roku. W tym roku liczba ta będzie mniej więcej równa liczbie smartfonów, inteligentnych telewizorów, tabletów, komputerów do noszenia i komputerów PC łącznie. W przestrzeni konsumenckiej wiele produktów i usług przeszło już do IoT, w tym urządzenia kuchenne i domowe, parkingi, RFID, produkty oświetleniowe i grzewcze oraz szereg aplikacji w Internecie przemysłowym. Jednak technologie leżące u podstaw IoT nie są niczym nowym, ponieważ komunikacja M2M istniała od narodzin Internetu. Jednak to, co zmieniło się w ciągu ostatnich kilku lat, to pojawienie się szeregu niedrogich technologii bezprzewodowych dodanych przez przytłaczającą adaptację smartfonów i tabletów w każdym domu. Gwałtowny rozwój urządzeń mobilnych doprowadził do obecnego zapotrzebowania na IoT. Przemysłowy IoT lub IIoT dla produkcji jest szeroko stosowany od 2014 roku i od tego czasu wprowadzono wiele innowacji IIoT. Ten kurs przedstawi wszystkie ważne aspekty innowacji w obszarze przemysłowego IoT. Szkolenie to ma na celu przegląd technologii i biznesu w rozwijającej się branży, aby entuzjaści / przedsiębiorcy IoT mogli zrozumieć podstawy technologii i biznesu IoT. Cel kursu Głównym celem kursu jest przedstawienie pojawiających się opcji technologicznych, platform i studiów przypadków wdrażania IoT w inteligentnych fabrykach dla sektorów produkcyjnych.
  Badania biznesowe i technologiczne niektórych popularnych platform IIoT, takich jak Siemens MindSphere i Azure IoT. Open source / komercyjna platforma chmurowa dla przedsiębiorstw dla aplikacji AWS-IoT, Azure -IOT, Watson-IOT, Mindsphere IIoT cloud oprócz innych mniejszych chmur IoT. Open source/komercyjna platforma elektroniczna dla IoT-Raspberry Pi, Arduino, ArmMbedLPC itp. Kwestie bezpieczeństwa i rozwiązania bezpieczeństwa dla IIoT Aplikacja mobilna / desktopowa / internetowa - do rejestracji, gromadzenia danych i kontroli – Bezprzewodowe protokoły M2M dla IoT - WiFi, LoPan, BLE, Ethernet, Ethercat, PLC: Kiedy i gdzie używać którego z nich? Podstawowe wprowadzenie do wszystkich elementów IoT - platforma mechaniczna, elektroniczna/czujnikowa, protokoły bezprzewodowe i przewodowe, integracja urządzeń mobilnych z elektroniką, integracja urządzeń mobilnych z przedsiębiorstwami, analiza danych i całkowita płaszczyzna kontroli.
14 godzin
Internet rzeczy (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im wzajemną komunikację i wymianę danych za pośrednictwem chmury; W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają podstawy IoT, przechodząc przez proces tworzenia systemu czujników IoT opartego na Arduino. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie zasad IoT, w tym komponentów IoT i metod komunikacji. Używanie modułów komunikacyjnych Arduino do tworzenia różnych typów systemów IoT. Używanie aplikacji mobilnej do kontrolowania Arduino. Podłączanie Arduino do innych urządzeń za pośrednictwem Wi-Fi. Zbuduj i wdróż system czujników IoT.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Arduino jest dostępne w różnych modelach i obsługuje różne interfejsy programowania (C, C++, C#, Python) i IDE (Arduino IDE, Visual Studio, itp.). Aby poprosić o inną konfigurację, skontaktuj się z nami w celu uzgodnienia.
14 godzin
Internet rzeczy (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają podstawy IoT, przechodząc przez proces tworzenia systemu czujników IoT przy użyciu Raspberry Pi. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie zasad IoT, w tym komponentów IoT i technik komunikacji. Dowiedz się, jak skonfigurować Raspberry Pi specjalnie dla aplikacji IoT Zbudują i wdrożą własny system czujników IoT
Publiczność
  Hobbyści Inżynierowie i technicy sprzętu/oprogramowania Osoby techniczne we wszystkich branżach Początkujący programiści
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Raspberry Pi obsługuje różne systemy operacyjne i języki programowania. Ten kurs będzie wykorzystywał Raspbian oparty na systemie Linux jako system operacyjny i Python jako język programowania. Aby poprosić o konkretną konfigurację, skontaktuj się z nami. Uczestnicy są odpowiedzialni za zakup sprzętu i komponentów Raspberry Pi.
21 godzin
W ciągu ostatnich trzech lat w inżynierii IoT nastąpiły ogromne zmiany, napędzane głównie przez Microsoft, Google i Amazon. Te wielkie behemoty zainwestowały miliardy dolarów w rozwój platform IoT, które są łatwiejsze w zarządzaniu i zabezpieczają niektóre obwody danych. Również IoT edge zyskał dużą dynamikę zarówno w badaniach, jak i wdrożeniach, jako jedyny sposób na praktyczne wdrożenie IoT.  5G obiecuje również przekształcić biznes IoT.  Doprowadziło to do bezprecedensowego dużego zasięgu nowych obszarów finansowania badań w IoT. Jednak adaptacja IoT na dużą skalę jest powolna ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa na różnych poziomach. Zabezpieczanie oprogramowania układowego i bram jest dalekie od ideału. Jednym z głównych problemów jest brak porozumienia między różnymi dużymi dostawcami IoT w kwestii bezpieczeństwa. Microsoft Azure, Amazon AWS wprowadziły własne standardy bezpieczeństwa. Model OWASP 10 warstw bezpieczeństwa IoT wywarł pewien wpływ, ale ogólnie nie udało mu się uzyskać dużej popularności z powodu braku akceptacji ze strony głównych platform IoT, takich jak Azure czy Google.   Drugim dużym problemem jest bezpieczeństwo oprogramowania układowego. Przede wszystkim większość oprogramowania układowego jest nadal podatna na wszelkie poprawki, czy to przez OTA (over the top), czy lokalnie przez port sprzętowy.   Cel kursu
  Przedstawienie wszystkich stosów technologii, modelu danych i luk w zabezpieczeniach IoT. Rysowanie warstw podatności na ataki na każdym stosie i między stosami Podatność na ataki ze strony dostawców i urządzeń innych firm Zapoznanie się ze standardem NIST dotyczącym bezpieczeństwa IoT
21 godzin
Ograniczeni tradycyjnymi przychodami z usług głosowych i transmisji danych, dostawcy usług komunikacyjnych (CSP) szukają nowych źródeł przychodów z usług IoT świadczonych dla domów, biur i osób prywatnych. W rezultacie W rezultacie IoT staje się częścią nowego modelu OSS i BSS. Podsumowanie
  Studia przypadków udanej integracji usług IoT przez firmy telekomunikacyjne Integracja usług IoT z OSS Nowy rodzaj lokalnej oferty danych/usług/łączności IoT Pionowa sprzedaż usług IoT a sprzedaż oprogramowania pośredniczącego IoT. Integracja sprzedaży IoT z BSS
Docelowi odbiorcy
  Menedżerowie odpowiedzialni za procesy biznesowe i operacyjne w swoich ORGANIZACJACH w Telecom/CSP
Czas trwania 3 dni (7 godzin / dzień)
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to maximize the performance of Nginx as they set up, configure, monitor and troubleshoot Nginx for handling various forms of HTTP / TCP traffic. Topics covered include how to configure the most important parameters in Nginx, the OS and a virtual machine to gain maximum value out of Nginx.
14 godzin
Internet of Things (IoT) is an emerging technology domain that connects physical objects and software applications wirelessly for remote sensing and control. Augmented Reality (AR) is a technology that improves user experience by blending virtual computer-generated elements with the physical real-world environment. AR allows businesses to provide users with a real-time and real-world view of information. These are two technologies that have been seeing a rapidly growing adoption rate across multiple industries. In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of IoT and AR and apply these learnings to their organizations' operations and strategies. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of IoT and AR
 • Learn how IoT and AR technologies work
 • Understand how IoT and AR technologies can be applied to their business' strategy
 • Make informed business decisions about IoT and AR
Audience
 • Managers
 • Entrepreneurs
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
14 godzin
Internet rzeczy (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Java to język ogólnego przeznaczenia, który jest znany z tego, że można go "napisać raz, uruchomić w dowolnym miejscu" Java jest zalecany dla IoT ze względu na jego przenośność i wydajność. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak programować rozwiązania IoT za pomocą Java. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie narzędzi i frameworków (Eclipse Open IoT Stack) do programowania systemów IoT za pomocą Java. Zrozumienie podstaw architektury IoT Używanie Eclipse Open IoT Stack dla Java do łączenia i zarządzania urządzeniami w rozwiązaniu IoT Budowanie, testowanie i wdrażanie systemu IoT przy użyciu Java
Publiczność
  Deweloperzy Inżynierowie
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Internet rzeczy (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. C jest językiem programowania ogólnego przeznaczenia zalecanym dla IoT ze względu na jego wszechobecność i zalety programowania niskopoziomowego; W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak programować rozwiązania IoT w języku C. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja NetBeans do programowania systemów IoT w języku C Zrozumienie podstaw architektury IoT Poznanie korzyści płynących z używania języka C w programowaniu systemów IoT Tworzenie, testowanie, wdrażanie i rozwiązywanie problemów z systemem IoT przy użyciu języka C
Publiczność
  Deweloperzy Inżynierowie
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Internet rzeczy (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Python to język programowania wysokiego poziomu zalecany dla IoT ze względu na jego przejrzystą składnię i duże wsparcie społeczności. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak programować rozwiązania IoT za pomocą Python. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw architektury IoT Poznanie podstaw korzystania z Raspberry Pi Instalowanie i konfigurowanie Pythona na platformie Raspberry Pi Poznanie korzyści płynących z używania języka Python w programowaniu systemów IoT Tworzenie, testowanie, wdrażanie i rozwiązywanie problemów z systemem IoT przy użyciu Python i Raspberry Pi
Publiczność
  Deweloperzy Inżynierowie
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Internet rzeczy (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. JavaScript jest popularnym obiektowym językiem programowania zalecanym dla IoT ze względu na jego wszechobecny charakter. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak programować rozwiązania IoT za pomocą JavaScript, przechodząc przez proces tworzenia pulpitu nawigacyjnego systemu IoT. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw architektury IoT Konfiguracja i konfiguracja Arduino dla IoT Zrozumienie roli JavaScript w programowaniu systemów IoT Opracowanie systemu IoT przy użyciu Arduino i JavaScript. Budowanie, testowanie, wdrażanie i rozwiązywanie problemów z pulpitem nawigacyjnym systemu IoT przy użyciu JavaScript
Publiczność
  Deweloperzy Inżynierowie
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Internet rzeczy (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. PHP to język skryptowy po stronie serwera zalecany dla IoT ze względu na jego doskonałą wydajność. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć aplikacje IoT przy użyciu PHP. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw architektury IoT Instalowanie i konfigurowanie narzędzi (IBM Watson IoT Platform, IoT Starter for Android Application) wspomagających tworzenie aplikacji PHP. Poznanie korzyści płynących z używania PHP w programowaniu systemów IoT Budowanie, testowanie, wdrażanie i rozwiązywanie problemów z systemem IoT przy użyciu PHP.
Publiczność
  Deweloperzy Inżynierowie
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Internet Rzeczy (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Azure to kompleksowy zestaw usług w chmurze, który oferuje pakiet IoT Suite składający się ze wstępnie skonfigurowanych rozwiązań, które pomagają programistom przyspieszyć rozwój projektów IoT. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć aplikacje IoT przy użyciu Azure. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw architektury IoT Instalowanie i konfigurowanie pakietu Azure IoT Suite Poznanie korzyści płynących z używania platformy Azure w programowaniu systemów IoT Wdrażanie różnych usług Azure IoT (IoT Hub, Functions, Stream Analytics, Power BI, Cosmos DB, DocumentDB, IoT Device Management) Tworzenie, testowanie, wdrażanie i rozwiązywanie problemów z systemem IoT przy użyciu platformy Azure
Publiczność
  Deweloperzy Inżynierowie
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Internet rzeczy (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu rozwiązań IoT jest bezpieczeństwo. Ponieważ technologie IoT obejmują szeroki zakres urządzeń, projektowanie zabezpieczeń IoT ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia IoT. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy zrozumieją architektury Internet of Things (IoT) i poznają różne rozwiązania bezpieczeństwa IoT mające zastosowanie w ich organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie architektury IoT. Zrozumienie pojawiających się zagrożeń i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IoT. Wdrożyć technologie bezpieczeństwa IoT w swojej organizacji.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów.
7 godzin
Internet rzeczy (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Blockchain to zdecentralizowany system baz danych, który przechowuje dane w księgach rozproszonych w wielu węzłach. Wykorzystanie technologii blockchain w IoT umożliwia dostęp i dostarczanie danych IoT bez potrzeby centralnej kontroli. Integracja ta otwiera szereg nowych możliwości i wiele korzyści dla organizacji biznesowych. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (zdalnie) uczestnicy dowiedzą się, jak blockchain i IoT mogą ze sobą współpracować, przechodząc przez serię praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych na żywo. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie, w jaki sposób blockchain i IoT mogą współpracować, aby zapewnić rozwiązania dla ich organizacji Zapoznanie się z różnymi narzędziami i zasobami w celu wdrożenia rozwiązania IoT opartego na blockchain dla swojej organizacji.
Publiczność
  Deweloperzy Menedżerowie
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna.
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Bezpieczeństwo aplikacji IoT odnosi się do technologii i procesów wykorzystywanych do opracowywania, zarządzania i monitorowania aplikacji, które kontrolują urządzenia sieciowe w systemie IoT. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą skonfigurować, wdrożyć i zarządzać bezpieczną aplikacją IoT. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie i wdrażanie aplikacji do bezpiecznego zarządzania urządzeniami IoT. Bezpieczna integracja urządzeń IoT z chmurą. Integracja aplikacji IoT z istniejącą infrastrukturą.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Kurs ten może być oparty na dowolnym z głównych dostawców usług w chmurze: AWS, Google Cloud i Azure. Aby zamówić niestandardowe szkolenie, skontaktuj się z nami.
35 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą zastosować techniki analizy kryminalistycznej w celu łagodzenia i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie IoT i chmury. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
10 godzin
Szacunki dotyczące wartości rynkowej Internetu Rzeczy lub IoT są ogromne, ponieważ z definicji IoT jest zintegrowaną i rozproszoną warstwą urządzeń, czujników i mocy obliczeniowej, która nakłada się na całe branże konsumenckie, między przedsiębiorstwami i rządowe. IoT będzie odpowiadać za coraz większą liczbę połączeń: 12 miliardów do 2019 roku i ponad 100 miliardów do 2025 roku. W przestrzeni konsumenckiej wiele produktów i usług przeszło już do IoT, w tym urządzenia kuchenne i domowe, parkingi, RFID, produkty oświetleniowe i grzewcze oraz szereg aplikacji w Internecie przemysłowym. Technologie leżące u podstaw IoT nie są niczym nowym, ponieważ komunikacja M2M istniała od narodzin Internetu. Jednak to, co zmieniło się w ciągu ostatnich kilku lat, to pojawienie się szeregu niedrogich technologii bezprzewodowych dodanych przez przytłaczającą adaptację smartfonów i tabletów w każdym domu. Gwałtowny rozwój urządzeń mobilnych doprowadził do obecnego zapotrzebowania na IoT. W ciągu ostatnich trzech lat w inżynierii IoT nastąpiły ogromne zmiany, napędzane głównie przez Microsoft, Google i Amazon. Te wielkie giganty zainwestowały miliardy dolarów w rozwój platform IoT, które są łatwiejsze w zarządzaniu i bezpieczniejsze. Ponadto IoT edge zyskało dużą dynamikę zarówno w badaniach, jak i wdrożeniach, jako jedyny sposób na praktyczną implementację IoT. 5G obiecuje również przekształcić biznes IoT. Doprowadziło to do powstania bezprecedensowo dużej liczby nowych obszarów finansowania badań w zakresie IoT. Jednak adaptacja IoT przez Govt jest powolna ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa na różnych poziomach. Jedną z głównych kwestii jest brak porozumienia między różnymi dużymi dostawcami IoT w kwestii bezpieczeństwa. Microsoft Azure i Amazon AWS wprowadziły własne standardy bezpieczeństwa. Podczas gdy NIST wprowadza bardziej kompleksowy model. Model 10 warstw bezpieczeństwa IoT OWASP wywarł pewien wpływ, ale ogólnie nie udało mu się zdobyć dużej popularności z powodu braku akceptacji ze strony głównych platform IoT, takich jak Azure czy Google. Cel kursu
  Przedstawienie wszystkich stosów technologicznych IoT Rysowanie warstw podatności na zagrożenia na każdym stosie i między stosami Zapoznanie się ze standardem NIST dotyczącym bezpieczeństwa IoT
10 godzin
Estimates for Internet of Things or IoT market value are massive, since by definition the IoT is an integrated and diffused layer of devices, sensors, and computing power that overlays entire consumer, business-to-business, and government industries. The IoT will account for an increasingly huge number of connections: 12 B by 2019 and 100B+ by 2025. In the consumer space, many products and services have already crossed over into the IoT, including kitchen and home appliances, parking, RFID, lighting and heating products, and a number of applications in Industrial Internet. The underlying technologies of IoT are nothing new as M2M communication existed since the birth of Internet. However, what changed in last couple of years is the emergence of number of inexpensive wireless technologies added by overwhelming adaptation of smart phones and Tablet in every home. Explosive growth of mobile devices led to present demand of IoT. As DLT become more understood in recent years and its capability to solve enterprise business use cases become evident, technologist have been exploring Distributed Ledger Technology (DLT) (such as Blockchain or IOTA) to solve use cases that have been daunting industries for years. Unlike existing technologies, one of the key features of DLT is its unparalleled capability to provide, traceability, accountability and immutable records that can be accessed at any point in time. One application area of interest in DLT is securing heterogenous networks. The technology has to be secured, immutable and offer real time transaction. Course Objective
 1. Give introduction of migration of centralized cloud based IoT to decentralized edge based IoT (with example of smart car charging, P2P energy grids)
 2. Drawing the layers of vulnerability at each stack and between the stack
 3. Learning about the DLT (Blockchain and DAG – direct acyclic graph) in IoT initiatives in IBM, Samsung, IOTA foundation and some other large players.
 4. Case studies and application areas for DLT in IoT
22 godzin
Urządzenia podłączone do Internetu rzeczy zakłócają funkcjonowanie wielu firm, a sektor energetyczny nie jest tu wyjątkiem. Firmy energetyczne stoją zasadniczo przed czterema wyzwaniami związanymi z rozwojem IoT
  Maszyny, sterowniki, HMI, systemy SCADA są coraz częściej podłączane do chmury przez dostawców, którzy obiecują oferować więcej analiz i wglądu w dane w celu konserwacji predykcyjnej i zapobiegawczej. Jednak polityka kwarantanny krytycznych zasobów oznacza, że te nowe funkcje IoT od dostawców maszyn / sterowników nie mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa energetyczne Wraz ze stale malejącymi kosztami mikrosieci energii słonecznej i wiatrowej, przedsiębiorstwa energetyczne wkrótce odnotują malejące przychody z wytwarzania energii. Aby zrekompensować utracone przychody z produkcji energii, firma musi agresywnie poszukiwać nowych obszarów przychodów, takich jak zarządzanie energią w domu jako usługa, magazynowanie energii jako usługa, oferowanie usług sieciowych do ładowania pojazdów elektrycznych, usług sieciowych do handlu energią P2P między domami, domem i mikrosiecią, mikrosiecią do mikrosieci, mikrosiecią do akumulatora, domem do akumulatora itp. Wszystko to musi być ułatwione dzięki inteligentnemu pomiarowi, inteligentnej sieci i inteligentnemu & zabezpieczone transakcje możliwe tylko za pośrednictwem DLT (technologia rozproszonego rejestru), takiej jak IOTA. Również przedsiębiorstwa użyteczności publicznej badają możliwość zaoferowania władzom miasta niektórych usług inteligentnego miasta W przypadku infrastruktury krytycznej, takiej jak tamy, ICOLD (Międzynarodowy Komitet Dużych Zapór) chce monitorować stan strukturalny (SHM) zapór w czasie rzeczywistym, aby można było z wyprzedzeniem informować o zbliżającym się niebezpieczeństwie zawalenia się tamy, skały lub tunelu w celu opuszczenia ludzi, którzy mogą zostać dotknięci. Nowym pojawiającym się obszarem przychodów będzie również ładowanie pojazdów elektrycznych na parkingach - w jaki sposób IoT może ułatwić inteligentne ładowanie i inteligentne parkowanie?
  W ciągu ostatnich trzech lat w inżynierii IoT nastąpiły ogromne zmiany, napędzane głównie przez Microsoft, Google i Amazon. Te wielkie behemoty zainwestowały miliardy dolarów w rozwój platform IoT, które są łatwiejsze w zarządzaniu i bezpieczniejsze. Również IoT edge zyskał dużą dynamikę zarówno w badaniach, jak i wdrożeniach, jako jedyny sposób na praktyczne wdrożenie IoT.  5G obiecuje przekształcić biznes IoT.  Doprowadziło to do bezprecedensowego dużego zasięgu nowych obszarów finansowania badań w IoT. Właśnie dlatego dla każdego praktykującego inżyniera absolutnie niezbędne jest zrozumienie platform IoT opracowanych dla głównych graczy, takich jak AWS, Google i specjalnie Microsoft.    Jednak żadna z powyższych platform nie oferuje wyczerpującego lub całkowicie kompleksowego rozwiązania dla skalowalnego IoT. Aby inteligentne liczniki mogły zostać wdrożone w milionach domów, wymagana będzie dodatkowa technologia do zabezpieczenia inteligentnych liczników, sieci radiowych, technologii zarządzania IoT i wielu innych dodatkowych zabezpieczonych usług. Strategia, cena i bezpieczeństwo każdego wdrożenia IoT muszą być optymalne i akceptowalne. Biorąc pod uwagę tak dużą ilość interdyscyplinarnej wiedzy, każdej firmie prawie trudno jest wdrożyć zespół, który może spełnić wszystkie wymagania. Kurs ten jest skromną próbą edukacji kluczowych decydentów, programistów, ekspertów ds. bezpieczeństwa na temat wyzwań, zagrożeń i praktycznych sposobów wdrażania IoT w ich działalności związanej z energetyką nowej generacji. Ponadto, wraz ze skalowalnym wdrożeniem, zarządzanie usługami IoT dla tysięcy czujników i połączeń staje się odrębnym przedmiotem badań inżynieryjnych. Obszar ten, formalnie znany jako zarządzane usługi IoT, doświadcza szybkiego wzrostu, ponieważ wyzwania związane ze skalowalnym IoT są znacznie większe niż ich budowanie. Obejmuje to bezpieczeństwo aktualizacji oprogramowania układowego / oprogramowania, zarządzanie kalibracją czujników i systemów, automatyczną diagnozę wszelkich problemów z połączeniem, zawężanie pierwotnej przyczyny awarii interfejsu API, śledzenie stanu sprzętu i usług systemu rozproszonego itp.   Cele kursu Głównym celem kursu jest przedstawienie pojawiających się opcji technologicznych, platform i studiów przypadków wdrażania IoT w przedsiębiorstwach energetycznych - Smart Metering, Smart Car, SHM (monitorowanie stanu strukturalnego), diagnostyka jakości energii i Smart Contracts. Podstawowe wprowadzenie wszystkich elementów platformy IoT - mechanicznej, elektronicznej / czujników, protokołów bezprzewodowych i przewodowych, integracji mobilnej z elektroniką, integracji mobilnej z przedsiębiorstwem, aplikacji do analizy danych i płaszczyzny sterowania.  
  Stosy technologii IoT: Urządzenia, Gateway'e, Edge, Edge Cloud, Public Cloud, Bazy danych IoT, Web & Aplikacje mobilne dla IoT, Scentralizowany vs Zdecentralizowany IoT Ekosystem IoT dla biznesu, zarządzanie urządzeniami stron trzecich, zarządzanie ryzykiem całego ekosystemu IoT Bezprzewodowe protokoły M2M dla IoT - WiFi, SigFox, LORA, LPWAN, Zigbee/Zwave, Bluetooth, ANT+: Kiedy i gdzie używać którego z nich? Podstawy bramek IoT - ryzyko, zarządzanie i ekosystem Aplikacja mobilna / desktopowa / internetowa - do rejestracji, gromadzenia danych i sterowania – Dostępna platforma gromadzenia danych M2M dla IoT — AWS IoT, Azure IoT, Google IoT Kwestie bezpieczeństwa i rozwiązania dla IoT - przegląd bezpieczeństwa wszystkich stosów technologii Platformy IoT dla przedsiębiorstw, takie jak Microsoft Azure IoT, AWS IoT, Google IoT, Siemens MindSphere. Smart Metering, Open Smart Grid Protocols (OSGP), ANSI C 2.18 Protocols, NIST Standard for HAN (Home Area Network), Home Plug Powerline Alliance, Security Standard for Smart Meter - IEC 62056. Technologia rozproszonego rejestru (DLT), taka jak Blockchain, HyperLedger i DAG (Direct Acyclic Graph) dla inteligentnych kontraktów, transakcji P2P, inteligentnego ładowania samochodów. IoT dla infrastruktury krytycznej, takiej jak DAM, transformator, podstacja, przewody wysokiego napięcia
7 godzin
Kaa to platforma oprogramowania pośredniczącego typu open source do wdrażania rozwiązań Internet of Things (IoT). Kaa oferuje funkcje chmury klasy korporacyjnej dla połączonych urządzeń, połączonych aplikacji i inteligentnych produktów. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub na miejscu) jest przeznaczone dla programistów i programistów, którzy chcą zainstalować, skonfigurować i zarządzać platformą Kaa w celu tworzenia aplikacji IoT. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli budować, rozwijać, zarządzać i wdrażać aplikacje IoT dla inteligentnych urządzeń i maszyn za pomocą Kaa. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Grupa docelowa:
  dla managerów, którzy chcą poznać biznesową korzyść adaptacji smart rozwiązań, dla osób, które pragną ugruntować swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii, dla managerów, którzy planują przeprowadzić transformację firmy ale nie wiedzą od czego zacząć i czy jest to opłacalne, dla osób, które potrzebują konkretów: jak działa technologia, jakie ma zalety i wady, ile mogę na tym zarobić, ile wynoszą koszty, dla pracowników, którzy będą musieli w krótkim czasie rozpocząć pracę ze smart rozwiązaniami, dla osób decyzyjnych, aby miały świadomość o czym i w jaki sposób rozmawiać ze sprzedawcami w kwestii IoT/blockchain,

Last Updated:

Szkolenie Internet of Things, IoT (Internet of Things) boot camp, Szkolenia Zdalne Internet of Things (IoT), szkolenie wieczorowe Internet of Things (IoT), szkolenie weekendowe IoT, Kurs Internet of Things,Kursy IoT, Trener IoT, instruktor IoT, kurs zdalny IoT (Internet of Things), edukacja zdalna IoT, nauczanie wirtualne IoT, lekcje UML, nauka przez internet Internet of Things (IoT), e-learning Internet of Things (IoT), kurs online IoT (Internet of Things), wykładowca Internet of Things (IoT)

Kursy w promocyjnej cenie

No course discounts for now.

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions