Szkolenia Internet of Things (IoT)

Szkolenia Internet of Things (IoT)

Lokalne, prowadzone przez instruktorów szkolenia na temat Internetu rzeczy (IoT) obejmują podstawy IoT i pokazują, jak wdrażać różne typy systemów IoT i rozwiązań skierowanych do różnych docelowych branż Kursy są dostępne jako szkolenia techniczne dla programistów i inżynierów lub jako warsztaty dla menedżerów i przedsiębiorców W obu przypadkach zakres jest interwali- styczny i praktyczny, z ćwiczeniami i ćwiczeniami zaprojektowanymi w celu zwiększenia zrozumienia, uczestnictwa i wartości Trening IoT jest dostępny jako "trening na żywo na miejscu" lub "szkolenie na żywo" Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie IoT (Internet of Things)

Plany szkoleń z technologii IoT

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Celem szkolenia jest praktyczne wprowadzenie w świat Internetu Rzeczy (smart rozwiązania) oraz blockchain oraz pokazanie zalet i wad tych technologicznych światów.
14 godzin
Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym jest sieć 5G i jaki ma wpływ/związek na smart technologie. Chcę pokazać ci zarówno zalety jak i wady tych technologicznych relacji (5G/IoT) i wskazać kierunki rozwoju sieci, która - od samego początku - była dedykowana smart światu.
7 godzin
CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest wyjaśnienie czym są - i czym nie są - Smart rozwiązania (Internet Rzeczy, AI, Blockchain, Wirtualna Rzeczywistość, Metaverse) oraz pokazanie zalet i wad tych technologicznych światów. Przeanalizujemy Use Casy firm, które wdrożyły te rozwiązania, wyjaśnimy składowe technologii i profile kandydatów, którzy mogliby pracować przy smart rozwiązaniach oraz określimy jakie są idealne umiejętności kandydata na te stanowiska. Dodatkowo wspólnie przezwyciężymy obawy przed nowoczesnymi technologiami i zobaczymy jak wykorzystywać smart m.in. do brandingu firmy. Szkolenie będzie szczególnie przydatne:
 • dla pracowników działu HR, którzy chcą zrozumieć smart rozwiązania i tym samym skuteczniej docierać do kandydatów,
 • dla osób, które pragną ugruntować swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii,
 • dla pracowników chcących przeprowadzać interesujące kampanie w mediach społecznościowych i rozwijać Employer Branding z użyciem smart rozwiązań,
 • dla osób, które potrzebują konkretów: jak działa technologia, jakie ma zalety i wady, ile mogę na tym zarobić, ile wynoszą koszty, czym pracownicy mogą być zainteresowani,
 • dla osób decyzyjnych, aby miały świadomość o czym i w jaki sposób rozmawiać z kandydatami w kwestii IoT/5G/AR/blockchain,
 • dla chcących wzmocnić markę osobistą firmy (kojarzoną, od tej pory, ze smart rozwiązaniami)
WYRÓŻNIKI SZKOLENIA
 • Praktyczna wiedza zdobyta w projektach dużej skali
 • Spojrzenie techniczno-biznesowe
 • Typowe pułapki oraz najlepsze praktyki
 • Jedyne takie szkolenie dostępne na polskim rynku
21 godzin
W przeciwieństwie do innych technologii Internet Rzeczy jest o wiele bardziej złożony i obejmuje prawie wszystkie gałęzie inżynierii mechanicznej, Electron , oprogramowania układowego, oprogramowania pośredniego, chmury, analizy i urządzeń mobilnych. Dla każdej warstwy inżynierskiej istnieją aspekty ekonomiczne, standardy, przepisy i ewoluujący stan techniki. Jest to pierwszy raz, oferowany jest skromny kurs obejmujący wszystkie te krytyczne aspekty inżynierii IoT. streszczenie
 • Zaawansowany program szkoleniowy obejmujący aktualny stan wiedzy w zakresie Internetu przedmiotów
 • Obejmuje wiele dziedzin technologii, aby zwiększyć świadomość na temat systemu IoT i jego komponentów oraz tego, w jaki sposób może on pomóc firmom i organizacjom.
 • Demonstracja na żywo modelowych aplikacji IoT w celu zaprezentowania praktycznych wdrożeń IoT w różnych domenach branżowych, takich jak IoT w przemyśle, inteligentne miasta, handel detaliczny, podróże i transport oraz przypadki użycia wokół podłączonych urządzeń i rzeczy
Grupa docelowa
 • Menedżerowie odpowiedzialni za procesy biznesowe i operacyjne w swoich organizacjach i chcą wiedzieć, jak wykorzystać Internet Rzeczy, aby zwiększyć wydajność swoich systemów i procesów.
 • Przedsiębiorcy i inwestorzy, którzy chcą budować nowe przedsięwzięcia i chcą lepiej zrozumieć krajobraz technologii IoT, aby przekonać się, w jaki sposób mogą go skutecznie wykorzystać.
Szacunki dotyczące wartości Internetu Rzeczy lub Internetu Rzeczy są ogromne, ponieważ z definicji IoT jest zintegrowaną i rozproszoną warstwą urządzeń, czujników i mocy obliczeniowej, która nakłada się na cały przemysł konsumencki, business-to-business i rządowy. Internet Rzeczy będzie obejmować coraz większą liczbę połączeń: 1,9 miliarda urządzeń dzisiaj i 9 miliardów do 2018 r. W tym roku będzie mniej więcej równa liczbie smartfonów, smartfonów, tabletów, komputerów do noszenia i komputerów razem. W przestrzeni konsumenckiej wiele produktów i usług przeszło już do Internetu Rzeczy, w tym urządzenia kuchenne i AGD, parking, RFID, produkty oświetleniowe i grzewcze oraz szereg aplikacji w przemysłowym Internecie. Jednak podstawowe technologie Internetu Rzeczy nie są niczym nowym, ponieważ komunikacja M2M istniała od narodzin Internetu. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat zmieniło się pojawienie się wielu niedrogich technologii bezprzewodowych dodanych przez przytłaczającą adaptację smartfonów i tabletów w każdym domu. Gwałtowny rozwój urządzeń mobilnych doprowadził do obecnego zapotrzebowania na Internet Rzeczy. Ze względu na nieograniczone możliwości w branży IoT duża liczba małych i średnich przedsiębiorców wskoczyła na modę gorączki złota IoT. Również ze względu na pojawienie się elektroniki open source i platformy IoT, koszty rozwoju systemu IoT i dalszego zarządzania jego sporą produkcją są coraz bardziej przystępne. Obecni właściciele produktów elektronicznych odczuwają presję, aby zintegrować swoje urządzenie z Internetem lub aplikacją mobilną. Szkolenie jest przeznaczone do przeglądu technologii i biznesu rozwijającej się branży, aby entuzjaści / przedsiębiorcy Internetu Rzeczy mogli zapoznać się z podstawami technologii Internetu i biznesu. Cel kursu Głównym celem kursu jest wprowadzenie wyłaniających się opcji technologicznych, platform i studiów przypadków wdrażania Internetu Rzeczy w automatyce domowej i miejskiej (inteligentne domy i miasta), Internet przemysłowy, opieka zdrowotna, Go vt., Mobile Cellular i inne obszary.
 1. Podstawowe wprowadzenie wszystkich elementów IoT-Mechanical, Electron / platformy czujników, protokołów bezprzewodowych i przewodowych, integracji urządzeń mobilnych z Electron integracji urządzeń mobilnych z przedsiębiorstwami, analizy danych i płaszczyzny kontroli całkowitej
 2. Bezprzewodowe protokoły M2M dla IoT- WiFi, Zigbee / Zwave, Bluetooth, ANT +: Kiedy i gdzie z których korzystać?
 3. Aplikacja mobilna / stacjonarna / internetowa - do rejestracji, akwizycji i kontroli danych - Dostępna platforma akwizycji danych M2M dla IoT - Xively, Omega i NovoTech itp.
 4. Kwestie bezpieczeństwa i rozwiązania bezpieczeństwa dla Internetu Rzeczy
 5. Platforma elektroniki komercyjnej typu open source dla IoT - Raspberry Pi , Arduino , ArmMbedLPC itp
 6. Platforma chmurowa typu open source / komercyjna dla przedsiębiorstw AWS-IoT, Azure -IOT, chmura Watson-IOT oraz inne mniejsze chmury IoT
 7. Studia biznesu i technologii niektórych popularnych urządzeń IoT, takich jak automatyka domowa, alarm przeciwpożarowy, pojazdy, wojsko, zdrowie w domu itp.
35 godzin
Advances in technologies and the increasing amount of information are transforming how business is conducted in many industries, including government. Government data generation and digital archiving rates are on the rise due to the rapid growth of mobile devices and applications, smart sensors and devices, cloud computing solutions, and citizen-facing portals. As digital information expands and becomes more complex, information management, processing, storage, security, and disposition become more complex as well. New capture, search, discovery, and analysis tools are helping organizations gain insights from their unstructured data. The government market is at a tipping point, realizing that information is a strategic asset, and government needs to protect, leverage, and analyze both structured and unstructured information to better serve and meet mission requirements. As government leaders strive to evolve data-driven organizations to successfully accomplish mission, they are laying the groundwork to correlate dependencies across events, people, processes, and information. High-value government solutions will be created from a mashup of the most disruptive technologies:
 • Mobile devices and applications
 • Cloud services
 • Social business technologies and networking
 • Big Data and analytics
IDC predicts that by 2020, the IT industry will reach $5 trillion, approximately $1.7 trillion larger than today, and that 80% of the industry's growth will be driven by these 3rd Platform technologies. In the long term, these technologies will be key tools for dealing with the complexity of increased digital information. Big Data is one of the intelligent industry solutions and allows government to make better decisions by taking action based on patterns revealed by analyzing large volumes of data — related and unrelated, structured and unstructured. But accomplishing these feats takes far more than simply accumulating massive quantities of data.“Making sense of thesevolumes of Big Datarequires cutting-edge tools and technologies that can analyze and extract useful knowledge from vast and diverse streams of information,” Tom Kalil and Fen Zhao of the White House Office of Science and Technology Policy wrote in a post on the OSTP Blog. The White House took a step toward helping agencies find these technologies when it established the National Big Data Research and Development Initiative in 2012. The initiative included more than $200 million to make the most of the explosion of Big Data and the tools needed to analyze it. The challenges that Big Data poses are nearly as daunting as its promise is encouraging. Storing data efficiently is one of these challenges. As always, budgets are tight, so agencies must minimize the per-megabyte price of storage and keep the data within easy access so that users can get it when they want it and how they need it. Backing up massive quantities of data heightens the challenge. Analyzing the data effectively is another major challenge. Many agencies employ commercial tools that enable them to sift through the mountains of data, spotting trends that can help them operate more efficiently. (A recent study by MeriTalk found that federal IT executives think Big Data could help agencies save more than $500 billion while also fulfilling mission objectives.). Custom-developed Big Data tools also are allowing agencies to address the need to analyze their data. For example, the Oak Ridge National Laboratory’s Computational Data Analytics Group has made its Piranha data analytics system available to other agencies. The system has helped medical researchers find a link that can alert doctors to aortic aneurysms before they strike. It’s also used for more mundane tasks, such as sifting through résumés to connect job candidates with hiring managers.
14 godzin
Maszyna do maszyny (M2M) odnosi się do bezpośredniej automatycznej komunikacji między urządzeniami mechanicznymi lub elektronicznymi połączonymi w sieć.
7 godzin
Internet of Things (IoT) jest koncepcją połączonej sieci obiektów (fizycznych urządzeń) - pojazdów, budynków, telefonów komórkowych itp. które poprzez wbudowaną elektronikę, oprogramowanie, czujniki oraz karty sieciowe, mogą komunikować się z sobą, wymieniać i gromadzić dane.  IoT umożliwia wykrywanie i zdalne sterowanie urządzeniami za pomocą istniejącej infrastruktury sieciowej. Tworzy możliwość bardziej bezpośredniej integracji świata fizycznego z systemami komputerowymi, której wynikiem może być np. zwiększenie bezpieczeństwa, optymalizacja rozłożenia natęrzenia ruchu drogowego, inteligentne domy oraz mnóstwo innych wymiernych korzyści biznesowych. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy o IoT, trendów rozwoju oraz pokazać jakie oraz jak gromadzić dane i do czego można je później wykorzystać.
14 godzin
Insurtech (inaczej Digital Insurance) odnosi się do zbieżności ubezpieczeń + nowych technologii. W dziedzinie Insurtech „ubezpieczyciele cyfrowi” stosują innowacje technologiczne w swoich modelach biznesowych i operacyjnych w celu obniżenia kosztów, poprawy jakości obsługi klienta i zwiększenia sprawności działania. Podczas tego szkolenia prowadzonego przez instruktorów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat technologii, metod i sposobu myślenia potrzebnych do przeprowadzenia cyfrowej transformacji w ich organizacjach i całej branży. Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy muszą uzyskać Insurtech zrozumienie, przełamać szum i żargon oraz podjąć pierwsze kroki w tworzeniu strategii Insurtech . Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
 • Inteligentnie i systematycznie Insurtech i wszystkie jego części składowe
 • Zidentyfikuj i wyjaśnij rolę każdej kluczowej technologii w Insurtech .
 • Insurtech ogólną strategię wdrażania Insurtech w ich organizacji
  Publiczność
  • Ubezpieczyciele
  • Technologowie w branży ubezpieczeniowej
  • Interesariusze ubezpieczeniowi
  • Konsultanci i analitycy biznesowi
  Format kursu
  • Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i zajęcia grupowe na studium przypadku
  21 godzin
  Poza innymi technologiami, IoT jest dalej bardziej skomplikowane, obejmując prawie każdą działalność jednego Inżynieryjnego-Mechanicznego, Electron, Firmware, Middleware, Cloud, Analytyki i Mobile. Dla każdego z inżynierycznej strony istnieją aspekty gospodarcze, standardów, rozporządzenia oraz wywiękające stanie sztuki. Jest to dla czasu, oferuje się śmiertelny kurs, by pokryć wszystkie tych krytycznych aspektów inżynierycznych IoT.Dla produkcji profesjonalnych najważniejszej aspekt jest zrozumienie postępowania w obszarze internetu przemysłowych, które obejmuje przedsiębiorstwo i prevencjonalne, monitorowanie maszyn, optymizacja produkcji, optymizacja energetyczna, optymizacja dostaw i czas produkcyjnych.Część
   Progresowany program szkolenia obejmujący aktualny stan sztuki w Internetu rzeczy w Smart Factories. Przeciągnięcie w wielu domenach technologii w celu rozwoju świadczeństwa systemu IoT i jego składników oraz jak może pomóc produkcji profesjonalnych zarządzania Live demo of model IIoT aplikacji dla inteligentnych fabryków
  Celowy świadczeństwo
   Menadżerzy odpowiedzialne za procesy przedsiębiorstwa i operacyjne w ich odpowiednich organizacji produkcji i chcą wiedzieć, jak wykorzystać IoT, aby ich systemy i procesy zrobić bardziej skutecznie.
  Czas trwania 3 dni (8 godzin / dnia)Oceny dotyczące wartości rynku internetu lub IoT są masywne, ponieważ po definicji IoT jest integrowanej i rozpływanej strony urządzeń, sensorów oraz właściwości obliczenia, które przedstawią całą konsument, przedsiębiorstwom i przemysłem rządowych. IoT będzie uwzględniony bardziej ogromną liczbę połączenia: dzisiaj 1,9 miliardów urządzeń i 9 miliardów do 2018 r. Tego roku będzie równy do liczby smartphones, inteligentnych telewizyjów, tabletków, nośliwych komputerów oraz komputerów złączonych.W przestrzeni konsumentów wiele produktów i usług już przeszedł do IoT, w tym kuchnia i domowe urządzenia, parking, RFID, oświetlenie i ogrzewanie oraz kilka aplikacji w internetie przemysłowych.Jednakże podstawowe technologie IoT nie są nic nowego, ponieważ komunikacja M2M istnieje od urodzenia internetu. Jednakże zmieniono w ostatnich kilka lat to wyjaśnienie liczby niedodatnych technologii bezpłatnych dodanych poprzez zwykłej adaptacji inteligentnych telefonów i tabletów w każdym domu. Eksplozywny wzrost urządzeń mobilnych doprowadził do obecnego popytu IoT.Przemysłe IoT lub IIoT dla produkcji było szeroko użyteczne od 2014 r., a od tego wynikały się wielki liczbę innowacji IIoT. Ten kurs przedstawi wszystkie ważne aspekty innowacji w obszarze przemysłowej IoT.Ten szkolenie jest przeznaczone do przeglądu technologii i przedsiębiorstwa w ramach przemysłu, aby IoT intuzjastów/entrepreneurów mogły zrozumić podstawów technologii IoT i biznesu.Cel kursuGłówne cele tego kursu jest wprowadzenie opcje technologicznej, platformy i badania spraw wdrożenia IoT w szybkich fabrikach dla sektorów produkcji.
   Badania przedsiębiorstw i technologii niektórych wspólnych platformach IIoT, takich jak Siemens MindSphere i Azure IoT. Otwarte źródło /komercyjne platformy przedsiębiorstw dla aplikacji AWS-IoT, Azure -IOT, Watson-IOT, Mindsphere IIoT oblak poza innymi niemalszymi obłokami IoT Otwarte platformę źródło/komercyjny dla IoT-Raspberry Pi, Arduino, ArmMbedLPC itd. Problema Bezpieczeństwa oraz rozwiązania bezpieczeństwa dla IIoT Mobile/Desktop/Web aplikacji dla rejestracji, nabycia danych i kontroli – M2M Protokole bezdrobne dla IoT- WiFi, LoPan, BLE, Ethernet, Ethercat, PLC : Kiedy oraz gdzie używać? Podstawowe wprowadzenie wszystkich elementów platformy IoT-Mechanicznej, Electron/senzorskiej, protokoły bezpłatne i wireline, mobilne do integracji Electron, mobilnej do integracji przedsiębiorstw, danych-analytycznych i całkowicie płyn kontroli
  14 godzin
  Internet of Things (IoT) is a network infrastructure that connects physical objects and software applications wirelessly, allowing them to communicate with each other and exchange data via the cloud.  In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of IoT as they step through the creation of an Arduino-based IoT sensor system. By the end of this training, participants will be able to:
  • Understand the principles of IoT, including IoT components and communication methods.
  • Use Arduino communication modules to build different types of IoT systems.
  • Use a mobile app to control Arduino.
  • Connect an Arduino to other devices through Wi-Fi.
  • Build and deploy an IoT Sensor System.
  Format of the Course
  • Interactive lecture and discussion.
  • Lots of exercises and practice.
  • Hands-on implementation in a live-lab environment.
  Course Customization Options
  • Arduino is available in different models and supports different programming interfaces (C, C++, C#, Python) and IDEs (Arduino IDE, Visual Studio, etc.). To request a different setup, please contact us to arrange.
  14 godzin
  Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Podczas tego prowadzonego przez instruktora szkolenia na żywo uczestnicy poznają podstawy Internetu przedmiotów, przechodząc przez tworzenie systemu czujnika IoT przy użyciu Raspberry Pi . Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Zrozumienie zasad Internetu przedmiotów, w tym komponentów Internetu przedmiotów i technik komunikacyjnych
  • Dowiedz się, jak skonfigurować Raspberry Pi specjalnie dla aplikacji IoT
  • Buduj i wdrażaj własny system czujników IoT
  Publiczność
  • Hobbyści
  • Inżynierowie sprzętu i oprogramowania oraz technicy
  • Osoby techniczne we wszystkich branżach
  • Początkujący programiści
  Format kursu
  • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
  Uwaga
  • Raspberry Pi obsługuje różne systemy operacyjne i języki programowania. Ten kurs użyje opartego na Linux Raspbian jako systemu operacyjnego, a Python jako języka programowania. Aby poprosić o określoną konfigurację, skontaktuj się z nami w celu ustalenia.
  • Uczestnicy są odpowiedzialni za zakup sprzętu i komponentów Raspberry Pi .
  21 godzin
  Zabezpieczenie IoT 101: Ten kurs przedstawia najnowocześniejsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa Internetu przedmiotów i jak ten temat jest
  ewoluuje. Jest przeznaczony dla programistów IoT, menedżerów do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących ich produktu IoT
  zarówno jako sprzedawca, jak i klient. Struktura kursu to 24 godziny, 12 modułów, 12x2. Każdy moduł 2 godziny.
  21 godzin
  Ograniczeni tradycyjnymi przychodami z głosu i danych, dostawcy CSP (dostawcy usług komunikacyjnych) są
  Poszukiwanie nowych źródeł przychodów z usług IoT świadczonych domom, biurom i osobom prywatnym. Jak
  W rezultacie IoT staje się częścią nowego modelu OSS i BSS. 12 modułów, 2 godziny na dobę, 3 dni streszczenie
  • Studia przypadków udanej integracji usług IoT przez Telcos
  • Integracja usług IoT z OSS
  • Nowy rodzaj lokalnej oferty IoT / usługi / łączności
  • Pionowa sprzedaż usług IoT - sprzedaż oprogramowania pośredniego IoT.
  • Integracja sprzedaży IoT w BSS
  Docelowi odbiorcy
  • Menedżerowie odpowiedzialni za procesy biznesowe i operacyjne w ramach swojej ORGANIZACJI w Telecom / CSP
  Czas trwania 3 dni (8 godzin dziennie)
  14 godzin
  In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to maximize the performance of Nginx as they set up, configure, monitor and troubleshoot Nginx for handling various forms of HTTP / TCP traffic. Topics covered include how to configure the most important parameters in Nginx, the OS and a virtual machine to gain maximum value out of Nginx.
  14 godzin
  Internet of Things (IoT) is an emerging technology domain that connects physical objects and software applications wirelessly for remote sensing and control. Augmented Reality (AR) is a technology that improves user experience by blending virtual computer-generated elements with the physical real-world environment. AR allows businesses to provide users with a real-time and real-world view of information. These are two technologies that have been seeing a rapidly growing adoption rate across multiple industries. In this instructor-led, live training, participants will learn the fundamentals of IoT and AR and apply these learnings to their organizations' operations and strategies. By the end of this training, participants will be able to:
  • Understand the fundamentals of IoT and AR
  • Learn how IoT and AR technologies work
  • Understand how IoT and AR technologies can be applied to their business' strategy
  • Make informed business decisions about IoT and AR
  Audience
  • Managers
  • Entrepreneurs
  Format of the course
  • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
  Note
  • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
  14 godzin
  Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Java jest językiem ogólnego przeznaczenia, znanym z tego, że „pisze się raz, działa wszędzie”. Java jest zalecana dla IoT ze względu na jej przenośność i wydajność. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się programować rozwiązania IoT w Java . Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Zainstaluj i skonfiguruj narzędzia i frameworki (Eclipse Open IoT Stack) do programowania systemów IoT w Java
  • Zrozumienie podstaw architektury IoT
  • Użyj Eclipse Open IoT Stack dla Java aby połączyć i zarządzać urządzeniami w rozwiązaniu IoT
  • Buduj, testuj i wdrażaj system IoT przy użyciu Java
  Publiczność
  • Deweloperzy
  • Inżynierowie
  Format kursu
  • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
  Uwaga
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
  14 godzin
  Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. C jest językiem programowania ogólnego przeznaczenia zalecanym dla IoT ze względu na jego wszechobecność i niskie korzyści programistyczne. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się programować rozwiązania IoT za pomocą C. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Zainstaluj i skonfiguruj NetBeans do programowania systemów IoT za pomocą C
  • Zrozumienie podstaw architektury IoT
  • Poznaj zalety używania C w programowaniu systemów IoT
  • Buduj, testuj, wdrażaj i rozwiązuj problemy z systemem IoT przy użyciu C
  Publiczność
  • Deweloperzy
  • Inżynierowie
  Format kursu
  • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
  Uwaga
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
  14 godzin
  Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Python to język programowania wysokiego poziomu zalecany dla IoT ze względu na jego jasną składnię i duże wsparcie społeczności. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się programować rozwiązania IoT za pomocą Python . Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Zrozumienie podstaw architektury IoT
  • Poznaj podstawy korzystania z Raspberry Pi
  • Zainstaluj i skonfiguruj Python na Raspberry Pi
  • Poznaj zalety używania Python w programowaniu systemów IoT
  • Buduj, testuj, wdrażaj i rozwiązuj problemy z systemem IoT za pomocą Python i Raspberry Pi
  Publiczność
  • Deweloperzy
  • Inżynierowie
  Format kursu
  • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
  Uwaga
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
  21 godzin
  Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Java Script to popularny język programowania obiektowego zalecany dla IoT ze względu na jego wszechobecny charakter. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak programować rozwiązania IoT za pomocą Java Script, ponieważ przechodzą przez rozwój pulpitu nawigacyjnego systemu IoT. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Zrozumienie podstaw architektury IoT
  • Ustaw i skonfiguruj Arduino dla IoT
  • Zrozumienie roli Java Script w programowaniu systemów IoT
  • Opracuj system IoT przy użyciu Arduino i Java Script
  • Buduj, testuj, wdrażaj i rozwiązuj problemy z pulpitem systemu IoT za pomocą Java Script
  Publiczność
  • Deweloperzy
  • Inżynierowie
  Format kursu
  • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
  Uwaga
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
  14 godzin
  Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. PHP jest językiem skryptowym po stronie serwera zalecanym dla IoT ze względu na jego doskonałą wydajność. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać aplikacje IoT przy użyciu PHP . Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Zrozumienie podstaw architektury IoT
  • Zainstaluj i skonfiguruj narzędzia (IBM Watson IoT Platform, IoT Starter for Android Application), aby pomóc w tworzeniu aplikacji PHP
  • Poznaj zalety korzystania z PHP w programowaniu systemów IoT
  • Buduj, testuj, wdrażaj i rozwiązuj problemy z systemem IoT przy użyciu PHP
  Publiczność
  • Deweloperzy
  • Inżynierowie
  Format kursu
  • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
  Uwaga
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
  14 godzin
  Internet of Things (IoT) jest infrastrukturą sieciową, która łączy obiekty fizyczne i aplikacje oprogramowania bezprzewodowo, umożliwiając im komunikację ze sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, obliczeń w chmurze i przechowywania danych. Azure to kompleksowy zestaw usług w chmurze, który oferuje IoT Suite składający się z wstępnie skonfigurowanych rozwiązań, które pomagają deweloperom przyspieszyć rozwój projektów IoT. W tym szkoleniu prowadzonym przez instruktora, uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać aplikacje IoT przy użyciu Azure. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
   Zrozum fundamenty architektury IoT Instalacja i konfiguracja Azure IoT Suite Dowiedz się o korzyściach korzystania z Azure w programowaniu systemów IoT Wdrażanie różnych Azure usług IoT (IoT Hub, Funkcje, Stream Analytics, Power BI, Cosmos DB, DocumentDB, IoT Device Management) Tworzenie, testowanie, wdrażanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem systemu IoT Azure
  publiczność
   Twórcy Inżynierowie
  Format kursu
   Częściowe wykłady, częściowe dyskusje, ćwiczenia i ciężkie praktyki
  Uwaga
   Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
  14 godzin
  Internet of Things (IoT) to infrastruktura sieciowa, która bezprzewodowo łączy obiekty fizyczne i aplikacje, umożliwiając im komunikację między sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, przetwarzania w chmurze i przechwytywania danych. Jedną z głównych przeszkód we wdrażaniu rozwiązań IoT jest bezpieczeństwo. Ponieważ technologie Internetu przedmiotów obejmują szeroką gamę urządzeń, projektowanie bezpieczeństwa Internetu przedmiotów ma kluczowe znaczenie dla udanego wdrożenia Internetu przedmiotów. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy zrozumieją architekturę Internet of Things (IoT) i poznają różne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa Internetu przedmiotów stosowane w ich organizacji. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Zrozumienie architektury IoT.
  • Zrozumienie pojawiających się zagrożeń i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa Internetu przedmiotów.
  • Wdrożenie technologii bezpieczeństwa Internetu przedmiotów w ich organizacji.
  Format kursu
  • Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
  Uwaga
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia
  7 godzin
  Internet of Things (IoT) jest infrastrukturą sieciową, która łączy obiekty fizyczne i aplikacje oprogramowania bezprzewodowo, umożliwiając im komunikację ze sobą i wymianę danych za pośrednictwem komunikacji sieciowej, obliczeń w chmurze i przechowywania danych. Blockchain jest decentralizowanym systemem baz danych, który przechowuje dane w ledgers dystrybuowane przez wiele węzłów. Korzystanie z technologii blockchain z IoT umożliwia dostępność i dostarczanie danych IoT bez konieczności centralnej kontroli. Ta integracja otwiera szereg nowych możliwości i wielu korzyści dla organizacji biznesowych. W tym szkoleniu prowadzonym przez instruktora, na żywo (na odległość), uczestnicy dowiedzą się, jak blockchain i IoT mogą współpracować, gdy przechodzą przez serię praktycznych ćwiczeń na żywo. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
   Zrozum, jak blockchain i IoT mogą współpracować, aby zapewnić rozwiązania dla swojej organizacji Odkryj różne narzędzia i zasoby w celu wdrożenia rozwiązania IoT opartego na blockchain dla swojej organizacji
  publiczność
   Twórcy menedżerów
  Format kursu
   Częściowe wykłady, częściowe dyskusje, ćwiczenia i ciężkie praktyki.
  Uwaga
   Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
  21 godzin
  zabezpieczenia aplikacji IoT odnoszą się do technologii i procesów wykorzystywanych do opracowywania, zarządzania i monitorowania aplikacji kontroluących urządzenia sieciowe w systemie IoT. ten prowadzony przez instruktora trening na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do inżynierów, którzy chcą skonfigurować, wdrożyć i zarządzać bezpieczną aplikacją IoT. do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • opracowywanie i wdrażanie aplikacji w celu bezpiecznego zarządzania urządzeniami IoT.
  • bezpiecznie zintegrować urządzenia IoT z chmurą.
  • Integrowanie aplikacji IoT z istniejącą infrastrukturą.
  Format kursu
  • Interactive wykładu i dyskusji.
  • wiele ćwiczeń i praktyk.
  • praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.
  Opcje dostosowywania kursu
  • ten kurs może być oparty na dowolnym z głównych dostawców chmury: AWS, Google Cloud i Azure.
  • Aby poprosić o spersonalizowany trening, skontaktuj się z nami, aby zorganizować.
  35 godzin
  tego instruktora, szkolenia na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do inżynierów, którzy chcą zastosować techniki analizy kryminalistycznej w celu złagodzenia i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa na poziomie IoT i chmura. Format kursu
  • Interactive wykładu i dyskusji.
  • wiele ćwiczeń i praktyk.
  • praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Aby poprosić o szkolenia dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby zorganizować.
  10 godzin
  Szacunki dotyczące Internetu Rzeczy lub wartości rynkowej IoT są ogromne, ponieważ według definicji IoT jest zintegrowany i rozpowszechniony warstwę urządzeń, czujników i mocy komputerowej, która obejmuje cały konsument, biznes-to-business i przemysły rządowe. IoT będzie liczyć na coraz większą liczbę połączeń: 12 B do 2019 r. i 100 B+ do 2025 r. W przestrzeni konsumpcyjnej wiele produktów i usług już przekroczyło IoT, w tym urządzenia kuchenne i domowe, parking, RFID, oświetlenie i produkty ogrzewania oraz szereg aplikacji w Internecie Przemysłowym. Podstawowe technologie IoT nie są niczym nowym, ponieważ komunikacja M2M istniała od narodzin Internetu. Jednak to, co się zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat, to pojawienie się liczby niedrogich technologii bezprzewodowych dodanych przez ogromną adaptację smartfonów i tabletów w każdym domu. Eksplozywny wzrost urządzeń mobilnych doprowadził do obecnego zapotrzebowania na IoT. W ciągu ostatnich trzech lat inżynieria w IoT zauważyła ogromne zmiany, głównie prowadzone przez Microsoft, Google i Amazon. Te duże behemoths zainwestowały miliardy dolarów w opracowanie platform IoT, które są łatwiejsze do zarządzania i bezpieczniejsze. Ponadto, IoT edge zdobył wiele impulsów zarówno w badaniach, jak i wdrażaniu jako jedynym środkiem praktycznej realizacji IoT. 5G Jest również obiecujące przekształcenie biznesu IoT. To doprowadziło do bezprecedensowego szeregu nowych obszarów finansowania badań w dziedzinie IoT. Jednak Govt adaptacja IoT jest powolna ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa na różnych poziomach. Jednym z głównych problemów jest nieporozumienie między różnymi wieloma dostawcami IoT w kwestii bezpieczeństwa. Microsoft Azure, Amazon AWS poprowadziły do przodu ze swoimi własnymi standardami bezpieczeństwa. W tym samym czasie NIST tworzy bardziej kompleksową. OWASP Model z 10 warstw bezpieczeństwa IoT miał jakiś wpływ, ale ogólnie nie udało się uzyskać dużo ziemi z powodu nieadopcji z głównych platform IoT, takich jak Azure lub Google. Cel kursu
   Wprowadź wszystkie stacje technologiczne IoT Rysowanie warstw wrażliwości na każdym staku i między stakiem Dowiedz się więcej o standardzie NIST dla bezpieczeństwa IoT
  10 godzin
  Estimates for Internet of Things or IoT market value are massive, since by definition the IoT is an integrated and diffused layer of devices, sensors, and computing power that overlays entire consumer, business-to-business, and government industries. The IoT will account for an increasingly huge number of connections: 12 B by 2019 and 100B+ by 2025. In the consumer space, many products and services have already crossed over into the IoT, including kitchen and home appliances, parking, RFID, lighting and heating products, and a number of applications in Industrial Internet. The underlying technologies of IoT are nothing new as M2M communication existed since the birth of Internet. However, what changed in last couple of years is the emergence of number of inexpensive wireless technologies added by overwhelming adaptation of smart phones and Tablet in every home. Explosive growth of mobile devices led to present demand of IoT. As DLT become more understood in recent years and its capability to solve enterprise business use cases become evident, technologist have been exploring Distributed Ledger Technology (DLT) (such as Blockchain or IOTA) to solve use cases that have been daunting industries for years. Unlike existing technologies, one of the key features of DLT is its unparalleled capability to provide, traceability, accountability and immutable records that can be accessed at any point in time. One application area of interest in DLT is securing heterogenous networks. The technology has to be secured, immutable and offer real time transaction. Course Objective
  1. Give introduction of migration of centralized cloud based IoT to decentralized edge based IoT (with example of smart car charging, P2P energy grids)
  2. Drawing the layers of vulnerability at each stack and between the stack
  3. Learning about the DLT (Blockchain and DAG – direct acyclic graph) in IoT initiatives in IBM, Samsung, IOTA foundation and some other large players.
  4. Case studies and application areas for DLT in IoT
  22 godzin
  Połączone urządzenie zakłóca wiele biznesów, użyteczność zasilania nie jest wyjątkiem. Firmy Power Utility stają przed czterema wyzwaniami wynikającymi z wzrostu IoT
   Maszyny, kontrolerzy, HMI, SCADA systemy coraz częściej stają się chmurami podłączonymi przez dostawców, którzy obiecują zaoferować więcej analizy i wglądu za pośrednictwem swoich danych w celu przewidywania i zapobiegania utrzymaniu. Ale polityka kwarantyny krytycznych aktywów oznacza, że te nowe funkcje IoT ze strony Sprzedawców Maszyny/Kontrolerów nie mogą być wykorzystywane przez Firmy Energii. Dzięki coraz mniejszym kosztom mikrogridów energii słonecznej i wiatrowej firmy Utility wkrótce zobaczą spadek przychodów z produkcji energii elektrycznej. Aby zrekompensować utratę przychodów z produkcji energii, firma musi agresywnie dążyć do nowych obszarów przychodów, takich jak zarządzanie energią w domu jako usługa, przechowywanie energii jako usługa, oferowanie usług sieciowych do ładowania EV, usługi sieciowe do handlu energią P2P między domami, dom i mikrogrid, mikrogrid do mikrogrid, mikrogrid do baterii, dom do baterii itp. Wszystko to musi być ułatwione za pośrednictwem inteligentnego pomiaru, inteligentnej sieci i inteligentnych zabezpieczonych transakcji tylko możliwe za pośrednictwem DLT (dystrybuowanej technologii ledger) takich jak IOTA. Również Narzędzia badają, aby zaoferować niektóre z usług inteligentnego miasta władzom miejskim W przypadku krytycznej infrastruktury, takiej jak dams, ICOLD (Międzynarodowy Komitet Wielkich Dams) chce zobaczyć Monitorowanie Zdrowia Strukturalnego (SHM) dams w czasie rzeczywistym, aby wszelkie niebezpieczeństwo upadku dams lub kamienia lub tunelu mogło zostać powiadomione z wyprzedzeniem, aby opuścić osoby, które mogą być dotknięte. Również nową strefą dochodów będzie ładowanie EV w Parking-Jak IoT może ułatwić inteligentne ładowanie i inteligentny parking?
  •   W ciągu ostatnich trzech lat inżynieria w IoT zauważyła ogromne zmiany, głównie prowadzone przez Microsoft, Google i Amazon. Te wielkie behemoths zainwestowały miliardy dolarów w opracowanie platform IoT, które są łatwiejsze do zarządzania i bezpieczniejsze. Również krawędź IoT zdobyła wiele momentum zarówno w badaniach, jak i wdrażaniu jako jedynym środkiem praktycznej realizacji IoT.  5G jest obiecujące przekształcenie biznesu IoT.  To doprowadziło do bezprecedensowego szeregu nowych obszarów finansowania badań w IoT. Dlatego właśnie teraz dla każdego inżyniera praktykującego jest absolutnie ważne, aby zrozumieć platformy IoT opracowane dla głównych graczy, takich jak AWS, Google i w szczególności Microsoft. •   Jednak żadna z powyższych platform nie oferuje kompletnego lub całkowicie kompleksowego rozwiązania dla skalowalnego IoT. Tylko aby Smart Metering został rozmieszczony na miliony domów, potrzebna będzie dodatkowa technologia, aby zapewnić smart meter, sieci radiowe, technologia zarządzania IoT i wiele innych dodatkowych zabezpieczonych usług. Strategia, cena i bezpieczeństwo każdej implementacji IoT muszą być optymalne i akceptowalne. Biorąc pod uwagę tak wiele interdyscyplinarnych wiedzy, niemalże trudno jest każdemu przedsiębiorstwu zainstalować zespół, który może spełniać wszystkie wymagania. Ten kurs jest skromnym wysiłkiem do kształcenia kluczowych decydentów, deweloperów, ekspertów ds. bezpieczeństwa o tym, jakie są wyzwania, ryzyko i praktyczny sposób wdrażania IoT dla ich następnej generacji biznesu usług energetycznych. Ponadto, z skalowalną implementacją, zarządzanie usługami IoT dla tysięcy czujników i połączeń pojawiają się jako odrębny przedmiot inżynieryjny badań. Ten obszar, oficjalnie znany jako zarządzane usługi IoT doświadcza szybkiego wzrostu, ponieważ wyzwania dla skalowalnych IoT są znacznie większe niż ich budowanie. Obejmuje to bezpieczeństwo nad najwyższą aktualizacją firmware/software, zarządzanie kalibracją czujników i systemów, auto-diagnozowanie jakichkolwiek problemów związanych z łącznością, skrócenie przyczyny awarii API, śledzenie zdrowia sprzętu i usług dystrybuowanego systemu itp. •   Cele kursu Głównym celem kursu jest wprowadzenie pojawiających się opcji technologicznych, platform i badań przypadków wdrażania IoT w Power Utility Companies - Smart Metering, Smart Car, SHM (kontrukturalny monitorowanie zdrowia), Diagnoza jakości energii i Smart Contracts. Podstawowe wprowadzenie wszystkich elementów IoT-Mechanical, Electronics/sensor platforma, Wireless i wireless protokoły, Mobile do Electronics integracja, Mobile do Enterprise integracja, Data-analizy i kontrolne aplikacje samolotu. •  
   Technologia IoT Stacks: Urządzenia, Gateways, Edge, Edge Cloud, Public Cloud, IoT bazy danych, Web & Mobile Applications for IoT, Centralized vs Decentralized IoT ecosystem IoT dla Business, zarządzania urządzeniami osób trzecich, zarządzania ryzykiem całego ecosystemu IoT M2M Wireless protokoły dla IoT- WiFi, SigFox, LORA, LPWAN,  Zigbee/Zwave, Bluetooth, ANT+ : Kiedy i gdzie używać  Fundamentals of IoT Gateways- Ryzyko, Management i ekosystem Mobile/Desktop/Web app - do rejestracji, nabycia danych i kontroli –Dostępna platforma nabycia danych M2M dla IoT—AWS IoT, Azure IoT, Google IoT  Problemy bezpieczeństwa i rozwiązania dla IoT- Przegląd bezpieczeństwa wszystkich stacji technologicznych   Platformy IoT przedsiębiorstw takie jak  Microsoft Azure IoT Suites, AWS IoT, Google IoT, Siemens MindSphere  Smart Metering, Open Smart Grid Protocols (OSGP), ANSI C 2.18 Protocols, NIST Standard dla HAN ( Home Area Network),   Home Plug Powerline Alliance, Standard bezpieczeństwa dla Smart Meter- IEC 62056 Distributed Ledge Technology (DLT) takie jak Blockchain, HyperLedger i DAG (Direct Acyclic Graph) dla inteligentnych kontraktów, transakcji P2P, inteligentnego ładowania samochodów  IoT dla infrastruktury krytycznej, takich jak DAM, Transformer, Sub-station, High Tension Wire
  7 godzin
  Kaa jest platformą otwartej źródłowej średniej programy dla wykonania rozwiązań Internet of Things (IoT). Kaa oferuje możliwości przedsiębiorstwo-gradowe obłokowe dla urządzeń związanych, związanych z aplikacjami i smart produktów.Ten instruktor, szkolenia żywy (na linii lub na miejscu) jest celem rozwojaczami i programcjami, którzy chcą instalować, konfigurować i zarządzać platformę Kaa, aby zbudować aplikacje IoT.Do końca tego szkolenia uczestników będą mogły zbudować, rozwoju, zarządzać i wdrażania aplikacji IoT dotyczących inteligentnych urządzeń i maszyn używania Kaa.Format kursu
   Interaktywna przedstawienie i dyskusja. Dużo użytkowników i praktyki. Wdrożenie ręce w środowiskach żywych laboratorium.
  Opcje zastosowania kursu
   Aby zaprosić dodatkowe szkolenia dla tego kursu, proszę kontaktować się z nami, aby zorganizować.
  7 godzin
  Grupa docelowa:
   dla managerów, którzy chcą poznać biznesową korzyść adaptacji smart rozwiązań, dla osób, które pragną ugruntować swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii, dla managerów, którzy planują przeprowadzić transformację firmy ale nie wiedzą od czego zacząć i czy jest to opłacalne, dla osób, które potrzebują konkretów: jak działa technologia, jakie ma zalety i wady, ile mogę na tym zarobić, ile wynoszą koszty, dla pracowników, którzy będą musieli w krótkim czasie rozpocząć pracę ze smart rozwiązaniami, dla osób decyzyjnych, aby miały świadomość o czym i w jaki sposób rozmawiać ze sprzedawcami w kwestii IoT/blockchain,

  Last Updated:

  Szkolenie Internet of Things, IoT (Internet of Things) boot camp, Szkolenia Zdalne Internet of Things (IoT), szkolenie wieczorowe Internet of Things (IoT), szkolenie weekendowe IoT, Kurs Internet of Things,Kursy IoT, Trener IoT, instruktor IoT, kurs zdalny IoT (Internet of Things), edukacja zdalna IoT, nauczanie wirtualne IoT, lekcje UML, nauka przez internet Internet of Things (IoT), e-learning Internet of Things (IoT), kurs online IoT (Internet of Things), wykładowca Internet of Things (IoT)

  Kursy w promocyjnej cenie

  Newsletter z promocjami

  Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
  W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

  Zaufali nam

  This site in other countries/regions