Plan Szkolenia

Wprowadzenie do Internet of Things (IoT)

Zrozumienie znaczenia Internetu Rzeczy dla Businesses

 • Internet Rzeczy Business Studia przypadków
 • Przemysłowe zastosowania technologii IoT
 • Wsparcie usług IoT i wpływ ekonomiczny

Zrozumienie, jak działają technologie Internetu rzeczy

 • Podstawowa architektura IoT
 • Komponenty i czujniki IoT
 • Protokoły Internetu Rzeczy Communication.
 • Opcje zasilania IoT

Przegląd sieci bezprzewodowych IoT i maszyna-maszyna (M2M) Communication

Odkrywanie technologii IoT oraz postępów w badaniach i rozwoju

Podejmowanie Business decyzji w oparciu o opcje platformy IoT i odpowiadające im prognozy kosztów

Wprowadzenie do Augmented Reality (AR)

 • Charakterystyka AR
 • Klasyfikacje AR

Zrozumienie, w jaki sposób rzeczywistość rozszerzona może pomóc Businesses

 • AR Business Studia przypadków
 • Przemysłowe zastosowania AR

Zrozumienie, jak działają technologie rzeczywistości rozszerzonej

Odkrywanie zastosowań rzeczywistości rozszerzonej i Business modeli

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Podstawowa znajomość Internetu rzeczy i produktów rzeczywistości rozszerzonej
 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (2)

Powiązane Kategorie