Szkolenia Business Intelligence w opolskie

Business Intelligence Training in opolskie
Business Intelligence (BI) training

Opole, Władysława Reymonta 29

sale NobleProg Opole
Władysława Reymonta 29
Opole 46-020
Poland
PL
Opole, Władysława Reymonta 29

Opinie uczestników

Power BI

Fakt, że dostaliśmy gotowe rozwiązania na zadane problemy + pokazanie szerokiego spektrum zastosowań + przekazane kompendium wiedzy.

Wojciech Michalak - UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O.

Power BI

Trener posiada bardzo szeroką wiedzę, potrafi ją przekazać. Angażuje uczestników do interakcji i wspólnego rozwiązywania napotkanych problemów.

Nina Rokita - UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O.

Power BI

Trener był w stałym kontakcie z odbiorcami szkolenia, dostosowywał tempo do naszych potrzeb i na bieżąco rozwiązywał nasze problemy i odpowiadał na nasze pytania

Dominika Jaworska - UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O.

Power BI

Szkolenie było bardzo spójne, dowiedziałam się o wielu ciekawych funkcjonalnościach programu.

Anna Klimczak - Unilever Poland Services sp. z o.o.

Power BI

Dobrze przygotowane, przemyslane cwiczenia oraz wiedza prowadzacego

Sandra Przewdzing - Unilever Poland Services sp. z o.o.

Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe

Wykorzystanie data-integration

Waldemar Wisniewski - Orange Szkolenia sp. z o.o.

Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe

wiedza trenera, dostępny sprzęt

Mariusz Moskal - Orange Szkolenia sp. z o.o.

Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe

Przykłady wzbogacane danymi rzeczywistymi i scenariuszami przydatnymi w codziennej praktyce

Krzysztof Świątczak - Orange Szkolenia sp. z o.o.

Business Intelligence Course Events - opolskie

Kod Nazwa Miejscowość Czas trwania Data Kursu PHP Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
6550 Business Intelligence w MS SQL Server 2012 Opole, Władysława Reymonta 29 14 hours wt., 2017-10-10 09:00 8570PLN / 3497PLN
mdlmrah Model MapReduce w implementacji oprogramowania Apache Hadoop Opole, Władysława Reymonta 29 14 hours czw., 2017-10-12 09:00 5000PLN / 3400PLN
pbi4 Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe Opole, Władysława Reymonta 29 28 hours pon., 2017-10-16 09:00 18000PLN / 7800PLN
68780 Apache Spark Opole, Władysława Reymonta 29 14 hours czw., 2017-10-26 09:00 18260PLN / 6433PLN
pdi2 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom średniozaawansowany) Opole, Władysława Reymonta 29 14 hours pon., 2017-11-06 09:00 9000PLN / 3900PLN
3119 Business Intelligence w MS SQL Server 2008 Opole, Władysława Reymonta 29 14 hours czw., 2017-11-09 09:00 8570PLN / 3497PLN
pdi3 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom zaawansowany) Opole, Władysława Reymonta 29 21 hours wt., 2017-11-28 09:00 12000PLN / 5350PLN
pbi4 Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe Opole, Władysława Reymonta 29 28 hours wt., 2017-12-12 09:00 18000PLN / 7800PLN
pdi3 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom zaawansowany) Opole, Władysława Reymonta 29 21 hours pon., 2018-01-22 09:00 12000PLN / 5350PLN
pbi4 Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe Opole, Władysława Reymonta 29 28 hours wt., 2018-02-06 09:00 18000PLN / 7800PLN
pdi2 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom średniozaawansowany) Opole, Władysława Reymonta 29 14 hours wt., 2018-02-13 09:00 9000PLN / 3900PLN
pdi3 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom zaawansowany) Opole, Władysława Reymonta 29 21 hours śr., 2018-03-14 09:00 12000PLN / 5350PLN
pbi4 Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe Opole, Władysława Reymonta 29 28 hours wt., 2018-04-03 09:00 18000PLN / 7800PLN
pdi2 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom średniozaawansowany) Opole, Władysława Reymonta 29 14 hours śr., 2018-04-04 09:00 9000PLN / 3900PLN

Plany Kursów

Kod Nazwa Czas trwania Spis treści
TalendDI Talend Open Studio for Data Integration 28 hours

Talend Open Studio for Data Integration is an open-source data integration product used to combine, convert and update data in various locations across a business.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Talend ETL tool to carry out data transformation, data extraction, and connectivity with Hadoop, Hive, and Pig.
 
By the end of this training, participants will be able to

 • Explain the concepts behind ETL (Extract, Transform, Load) and propagation
 • Define ETL methods and ETL tools to connect with Hadoop
 • Efficiently amass, retrieve, digest, consume, transform and shape big data in accordance to business requirements

Audience

 • Business intelligence professionals
 • Project managers
 • Database professionals
 • SQL Developers
 • ETL Developers
 • Solution architects
 • Data architects
 • Data warehousing professionals
 • System administrators and integrators

Format of the course

 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

To request a customized course outline for this training, please contact us.

 

PentahoDI Pentaho Data Integration Fundamentals 21 hours

Pentaho Data Integration is an open-source data integration tool for defining jobs and data transformations.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Pentaho Data Integration's powerful ETL capabilities and rich GUI to manage an entire big data lifecycle, maximizing the value of data to the organization.

By the end of this training, participants will be able to:

 • Create, preview, and run basic data transformations containing steps and hops
 • Configure and secure the Pentaho Enterprise Repository
 • Harness disparate sources of data and generate a single, unified version of the truth in an analytics-ready format.
 • Provide results to third-part applications for further processing

Audience

 • Data Analyst
 • ETL developers

Format of the course

 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

To request a customized course outline for this training, please contact us.

JasperSoftBI JasperSoft BI 14 hours

JasperReports is an open-source reporting library that can be embedded into any Java application. JasperReports Server is a Java EE web application with advanced reporting capabilities, including scheduling and permissions.

In this instructor-led, live training, participants will learn to view and interact with business data as well as create and design reports and dashboards that are viewable on phones and tablets.

By the end of this training, participants will be able to:

 • Set up and configure a JasperSoft ETL project
 • Design and run an ETL job
 • Use iReport to generate charts, images, sub-reports, and cross tabs

Audience

 • BI analysts
 • ETL developers
 • Database professionals

Format of the course

 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

 

To request a customized course outline for this training, please contact us.

 

mdlmrah Model MapReduce w implementacji oprogramowania Apache Hadoop 14 hours

Szkolenie skierowane jest do organizacji chcących wdrożyć rozwiązania pozwalające na przetwarzanie dużych zbiorów danych za pomocą klastrów.

Data Mining i Bussiness Intelligence

 • Wprowadzenie

 • Obszary zastosowań

 • Możliwości

 • Podstawy eksploracji danych i odkrywania wiedzy

Big data

 • Co rozumiemy pod pojęciem Big data?

 • Big data a Data mining

MapReduce

 • Opis modelu

 • Przykładowe zastosowanie

 • Statystyki

 • Model klastra

Hadoop

 • Czym jest Hadoop

 • Instalacja

 • Podstawowa konfiguracja

 • Ustawienia klastra

 • Architektura i konfiguracja Hadoop Distributed File System

 • Komendy i obsługa z konsoli

 • Narzędzie DistCp

 • MapReduce i Hadoop

 • Streaming

 • Administracja i konfiguracja Hadoop On Demand

 • Alternatywne rozwiązania

3119 Business Intelligence w MS SQL Server 2008 14 hours

Szkolenie poświęcone jest podstawom tworzenia hurtowni danych bazujących na środowisku MS SQL Server 2008.

Uczestnik zdobędzie podstawy dotyczące projektowania i budowy hurtowni danych pracującej pod MS SQL Server 2008.

Zdobędzie wiedzę jak zbudować prosty proces ETL w oparciu o SSIS a następnie zaprojektować i zaimplementować kostkę danych za pomocą SSAS.

Uczestnik będzie potrafił zarządzać bazami OLAP: tworzenie i usuwanie baz OLAP, procesowanie partycji, modyfikacje on-line.

Uczestnik nabędzie wiedzę o skryptach XML/A i języku MDX.

 • podstawy, cele i zastosowania hurtowni danych, typy serwerów hurtowni danych,
 • podstawy budowania procesów ETL w SSIS,
 • podstawowy projekt kostki danych w Analysis Services: grupy miar, miary, wymiary, hierarchie, atrybuty,
 • rozwijanie projektu kostki danych: miary kalkulowane, partycje, perspektywy, translacje, akcje, KPI,
 • budowanie i deployowanie kostki, procesowanie partycji,
 • podstawy XML/A: tworzenie partycji, procesowanie całościowe i inkrementacyjne, usuwanie partycji, procesowanie agregacji,
 • podstawy języka MDX.
6550 Business Intelligence w MS SQL Server 2012 14 hours

Szkolenie poświęcone jest podstawom tworzenia hurtowni danych bazujących na środowisku MS SQL Server 2012.

Uczestnik zdobędzie podstawy dotyczące projektowania i budowy hurtowni danych pracującej pod MS SQL Server 2012.

Zdobędzie wiedzę jak zbudować prosty proces ETL w oparciu o SSIS a następnie zaprojektować i zaimplementować kostkę danych za pomocą SSAS.

Uczestnik będzie potrafił zarządzać bazami OLAP: tworzenie i usuwanie baz OLAP, procesowanie partycji, modyfikacje on-line.

Uczestnik nabędzie wiedzę o skryptach XML/A i języku MDX.

 • podstawy, cele i zastosowania hurtowni danych, typy serwerów hurtowni danych,
 • podstawy budowania procesów ETL w SSIS,
 • podstawowy projekt kostki danych w Analysis Services: grupy miar, miary, wymiary, hierarchie, atrybuty,
 • rozwijanie projektu kostki danych: miary kalkulowane, partycje, perspektywy, translacje, akcje, KPI,
 • budowanie i deployowanie kostki, procesowanie partycji,
 • podstawy XML/A: tworzenie partycji, procesowanie całościowe i inkrementacyjne, usuwanie partycji, procesowanie agregacji,
 • podstawy języka MDX.
68780 Apache Spark 14 hours

Why Spark?

 • Problems with Traditional Large-Scale Systems
 • Introducing Spark

Spark Basics

 • What is Apache Spark?
 • Using the Spark Shell
 • Resilient Distributed Datasets (RDDs)
 • Functional Programming with Spark

Working with RDDs

 • RDD Operations
 • Key-Value Pair RDDs
 • MapReduce and Pair RDD Operations

The Hadoop Distributed File System

 • Why HDFS?
 • HDFS Architecture
 • Using HDFS

Running Spark on a Cluster

 • Overview
 • A Spark Standalone Cluster
 • The Spark Standalone Web UI

Parallel Programming with Spark

 • RDD Partitions and HDFS Data Locality
 • Working With Partitions
 • Executing Parallel Operations

Caching and Persistence

 • RDD Lineage
 • Caching Overview
 • Distributed Persistence

Writing Spark Applications

 • Spark Applications vs. Spark Shell
 • Creating the SparkContext
 • Configuring Spark Properties
 • Building and Running a Spark Application
 • Logging

Spark, Hadoop, and the Enterprise Data Center

 • Overview
 • Spark and the Hadoop Ecosystem
 • Spark and MapReduce

Spark Streaming

 • Spark Streaming Overview
 • Example: Streaming Word Count
 • Other Streaming Operations
 • Sliding Window Operations
 • Developing Spark Streaming Applications

Common Spark Algorithms

 • Iterative Algorithms
 • Graph Analysis
 • Machine Learning

Improving Spark Performance

 • Shared Variables: Broadcast Variables
 • Shared Variables: Accumulators
 • Common Performance Issues
wdneo4j Wprowadzenie do Neo4j - grafowej bazy danych 7 hours

Wprowadzenie do Neo4j

 • Instalacja i konfiguracja
 • Struktura aplikacji Neo4j
 • Relacyjne i grafowe sposoby reprezentacji danych

Model grafowy danych

 • Czy zagadnienie można i powinno reprezentować się jako graf?
 • Wybrane przypadki użycia i modelowanie wybranego zagadnienia
 • Najważniejsze pojęcia modelu grafowego Neo4j:
  • Węzeł
  • Relacja
  • Właściwość
  • Etykieta

Język zapytań Cypher i operacje na grafach

 • Tworzenie i zarządzanie schematem za pomocą języka Cypher
 • Operacje CRUD na danych
 • Zapytania Cypher oraz ich odpowiedniki w SQL
 • Algorytmy grafowe wykorzystywane w Neo4j
 • Interfejs REST

Podstawowe zagadnienia administracyjne

 • Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych
 • Zarządzanie bazą z poziomu przeglądarki
 • Import i eksport danych w uniwersalnych formatach
powerbi Power BI 14 hours

Architektura Power BI

Źródła danych

 • Źródła danych on-premises i online
 • Transformacje danych + język M
 • Bezpośrednie połączenia do wybranych źródeł (SQL Server, OLAP)

Modelowanie

Związki między tabelami (jedno- i wielokierunkowe filtrowania danych)

 • DAX - szablony i najlepsze praktyki
 • Wprowadzenie do DAX
  - najczęściej stosowane funkcje i kontekst obliczeń
  - Praca z wymiarem czasu (m.in. okresy fiskalne, porównywanie okresów, YTD)
  - Hierarchie parent-child
  -  Filtrowanie danych względem hierarchii
  -  Popularne szablony DAX

Wizualizacje

 • Interaktywna analiza danych
 • Wybór odpowiednich wizualizacji
 • Filtry, grupowania, wykluczenia
 • Wizualizacja na mapach
 • Wizualizacje z wykorzystaniem języka R
 • Rozszerzenia wizualizacji (tzw. custom visuals)

Zarządzanie dostępem do danych - mechanizm Row-Level Security

Praca grupowa i mobilna z Power BI

 • Pulpity i raporty
 • Mechanizm Q&A
 • Obszary robocze Aplikacje mobilne

Q&A - sesja pytań i odpowiedzi

pdi2 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom średniozaawansowany) 14 hours

Pentaho jest produktem dystrybuowanym na zasadzie licencji Open Source, który dostarcza pełnej gamy rozwiązań dla biznesu w obszarze Business Intelligence, włączając w to raportowanie, analizy danych, kokpity managerskie i integrację danych. 
Dzięki platformie Pentaho poszczególne komórki biznesu uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza cennych informacji, począwszy od analiz sprzedaży i opłacalności poszczególnych klientów czy produktów, poprzez raportowanie na potrzeby HR i działów finansowych, aż do dostarczania informacji zbiorczych na potrzeby kierownictwa wyższego szczebla.

Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem Pentaho Data Integration (PDI).

Po szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności związane z:

 • instalacją i konfiguracją środowiska Pentaho,
 • projektowaniem, implementowaniem, monitorowaniem, uruchamianiem i strojeniem procesów ETL,
 • pracy z danymi w PDI,
  • wprowadzaniem różnych typów danych oraz różnych formatów danych
  • filtrowaniem, grupowaniem oraz łączeniem danych
 • harmonogramowaniem zadań,
 • uruchamianiem transformacji.

Kurs ma zadanie przeprowadzić uczestnika od poziomu podstawowego do średniozaawansowanego.

Dzień pierwszy

 1. Instalacja i konfiguracja Pentaho Data Integration

 2. Utworzenie repozytorium

 3. Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Spoon

 4. Tworzenie transformacji

 5. Odczyt i zapis do pliku

 6. Praca z bazami danych (generator zapytań SQL)

 7. Filtrowanie, grupowanie oraz łączenie danych

 8. Praca z XLS

 9. Tworzenie zadań

 10. Definiowanie parametrów i zmiennych

Dzień DRUGI

 1. Wersjonowanie danych (obsługa okresów obowiązywania)

 2. Transakcyjność bazodanowa w transformacjach

 3. Wykorzystanie JavaScript

 4. Transformacje mapujące

 5. Konwersja typów danych oraz kolejność kolumn w strumieniu

 6. Logowanie przetwarzanie

 7. Uruchamianie transformacji i zadań z linii poleceń (kitchen.bat, pan.bat)

 8. Harmonogramowanie zadań

 9. Uruchamianie transformacji równolegle

pdi3 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom zaawansowany) 21 hours

Pentaho jest produktem dystrybuowanym na zasadzie licencji Open Source, który dostarcza pełnej gamy rozwiązań dla biznesu w obszarze Business Intelligence, włączając w to raportowanie, analizy danych, kokpity managerskie i integrację danych. 
Dzięki platformie Pentaho poszczególne komórki biznesu uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza cennych informacji, począwszy od analiz sprzedaży i opłacalności poszczególnych klientów czy produktów, poprzez raportowanie na potrzeby HR i działów finansowych, aż do dostarczania informacji zbiorczych na potrzeby kierownictwa wyższego szczebla.

Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem Pentaho Data Integration (PDI).

Po szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności związane z:

 • instalacją i konfiguracją środowiska Pentaho,
 • projektowaniem, implementowaniem, monitorowaniem, uruchamianiem i strojeniem procesów ETL,
 • pracy z danymi w PDI,
  • wprowadzaniem różnych typów danych oraz różnych formatów danych
  • filtrowaniem, grupowaniem oraz łączeniem danych
 • harmonogramowaniem zadań,
 • uruchamianiem transformacji, 
 • tworzeniu klastów.

Kurs ma zadanie przeprowadzić uczestnika od poziomu podstawowego do zaawansowanego.

Dzień pierwszy

Instalacja i konfiguracja Pentaho Data Integration

Utworzenie repozytorium

Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Spoon

Tworzenie transformacji

Odczyt i zapis do pliku

Praca z bazami danych (generator zapytań SQL)

Filtrowanie, grupowanie oraz łączenie danych

Praca z XLS

Dzień DRUGI

Tworzenie zadań

Definiowanie parametrów i zmiennych

Wersjonowanie danych (obsługa okresów obowiązywania)

Transakcyjność bazodanowa w transformacjach

Wykorzystanie JavaScript

Transformacje mapujące

Konwersja typów danych oraz kolejność kolumn w strumieniu

Logowanie przetwarzanie

Dzień Trzeci

Uruchamianie transformacji i zadań z linii poleceń (kitchen.bat, pan.bat)

Harmonogramowanie zadań

Uruchamianie transformacji równolegle

Uruchamianie zdalne (carte.bat)

Tworzenie klastrów oraz partycjonowanie

Wersjonowanie i praca grupowa

pbi4 Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe 28 hours

Pentaho BI Suite to system klasy Business Intelligence (BI), przeznaczony do zaawansowanego raportowania i wielowymiarowej analizy danych biznesowych. Pozwala na łączenie danych z wielu źródeł i ich elastyczną obróbkę. 

Platforma Pentaho BI Suite obejmuje następujące obszary:

 • Raportowanie (Pentaho Reporting)
 • Analizy danych (Analysis)
 • Kokpity menedżerskie (Dashboards) 
 • Data Mining 
 • Pentaho Metadata
 • Pentaho Data Integration (Kettle)
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie projektowanie aplikacji BI w środowisku Pentaho: Data Integration, Design Studio, Pentaho SDK, Report Designer, Schema Workbench (kontynuacja Pentaho Cube Designer)

Poniższe szkolenie jest kompleksowym kursem, który pozwoli uczestnikom na sprawną pracę z Report Designerem oraz Business Inteligence Server oraz na ich integrqację z Pentaho Data Integration.

 

Report Designer (dwa dni)

Poziom podstawowy (pierwszy dzień)

 1. Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Report Designer
 2. Zapoznanie się z konsolą użytkownika (Pentaho BI Suite)
 3. Tworzenie raportów z wykorzystaniem prostych połączeń (JDBC)
 4. Wykorzystanie kreatora zapytań
 5. Formatowanie danych (style, atrybuty)
 6. Publikowanie raportów
 7. Wykorzystanie Report Wizard jako alternatywa tworzenia raportów
 8. Formatowanie warunkowe
 9. Użycie parametrów (prompty)
 10. Tworzenie wykresów

Poziom zaawansowany (drugi dzień)

 1. Definiowanie połączeń z XML, Tabele, PDI
 2. Tworzenie raportów z podzapytaniami (podraporty) oraz z zapytaniami JavaScript
 3. Zaawansowane formatowanie danych (HTML, JS, EXCEL, Eventy)
 4. Wykorzystanie parametrów i funkcji
 5. Wykorzystanie transformacji (PDI) jako źródło danych

Business Intelligence Server (Jeden dzień)

Konsola użytkownika

 1. Zapoznanie się z interfejsem użytkownika
 2. Tworzenie raportów na bazie połączeń od baz oraz do pliku CSV
 3. Definiowanie zapytań
 4. Harmonogramowanie raportów
 5. Udostępnianie

Konsola administratora

 1. Użytkownicy i grupy
 2. Definiowanie połączeń
 3. Harmonogramowanie

Data Integration na potrzeby report designer (jeden dzień)

Podstawy tworzenia transformacji w PeNtaho Data Integration (PDI)

 1. Omówienie rodzajów danych wejściowych
 2. Przetwarzanie danych przy pomocy prostych mechanizmów
 3. Filtrowanie danych
 4. Złączenia danych
 5. Grupowanie

Integracja Data Integrator z Report Designer

 1. Tworzenie połączenia do transformacji
 2. Wykorzystanie danych z transformacji

Other regions

Szkolenie Business Intelligence w opolskie, szkolenie wieczorowe Business Intelligence w opolskie, szkolenie weekendowe Business Intelligence w opolskie, Business Intelligence boot camp w opolskie, kurs zdalny Business Intelligence w opolskie , Kurs Business Intelligence w opolskie, kurs online Business Intelligence w opolskie, wykładowca Business Intelligence w opolskie , nauczanie wirtualne Business Intelligence w opolskie,Kursy Business Intelligence w opolskie, instruktor Business Intelligence w opolskie, Trener Business Intelligence w opolskie, lekcje UML w opolskie, nauka przez internet Business Intelligence w opolskie

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-09-25 09:00 3069PLN / 1623PLN
Programowanie w języku C++ Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-25 09:00 5445PLN / 2815PLN
Java Performance Tuning Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-25 09:00 9801PLN / 3000PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-09-25 09:00 5940PLN / 3730PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-09-26 09:00 10266PLN / 3911PLN
Certyfikacja OCUP2 UML 2.5 - Przygotowanie do egzaminu OCUP2 Foundation Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-09-27 09:00 6930PLN / 3510PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków Poznań, Garbary 100/63 śr., 2017-09-27 09:00 2970PLN / 1590PLN
Adobe InDesign Katowice ul. Opolska 22 czw., 2017-09-28 09:00 1881PLN / 1327PLN
Wzorce projektowe w C# Rzeszów, Plac Wolności 13 czw., 2017-09-28 09:00 3861PLN / 2331PLN
Statistical and Econometric Modelling Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-10-02 09:00 20483PLN / 6807PLN
Tworzenie aplikacji na platformie Android Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2017-10-02 09:00 4455PLN / 3128PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-10-03 09:00 5148PLN / 1830PLN
Web Development with Symfony3 Kielce, ul. Warszawska 19 pon., 2017-10-09 09:00 5554PLN / 2483PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-10-09 09:00 3564PLN / 1891PLN
Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2017-10-10 09:00 7722PLN / 3474PLN
Access - podstawy Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2017-10-10 09:00 3465PLN / 1550PLN
MS-40361 Software Development Fundamentals MTA Exam 98-361 Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-10-11 09:00 6138PLN / 2610PLN
UML Analysis and Design Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-10-11 09:00 8910PLN / 4170PLN
PostgreSQL for Administrators Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-10-11 09:00 12326PLN / 4235PLN
Agile w projektach zdalnych Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-10-16 09:00 5049PLN / 1962PLN
Programowanie w języku C++ Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 pon., 2017-10-16 09:00 5445PLN / 3565PLN
Programowanie w języku C++ Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2017-10-16 09:00 5445PLN / 3315PLN
PostgreSQL Administration Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2017-10-17 09:00 7821PLN / 3807PLN
Programowanie w C# Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-10-18 09:00 4851PLN / 1870PLN
Trening radzenie sobie ze stresem Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-10-18 09:00 5148PLN / 1530PLN
Business Analysis Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-10-18 09:00 7722PLN / 3774PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-10-18 09:00 6930PLN / 2700PLN
Projektowanie stron na urządzenia mobilne Kielce, ul. Warszawska 19 czw., 2017-10-19 09:00 2624PLN / 1305PLN
Adobe InDesign Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-10-23 09:00 1881PLN / 1027PLN
Adobe Premiere Pro Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-10-23 09:00 3960PLN / 2480PLN
Administracja systemu Linux Gdynia, ul. Ejsmonda 2 wt., 2017-10-24 09:00 4950PLN / 3225PLN
Node.js Olsztyn, ul. Kajki 3/1 czw., 2017-10-26 09:00 3861PLN / 2431PLN
Microsoft Office Excel - efektywna praca z arkuszem Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-10-26 09:00 2475PLN / 1225PLN
SQL Advanced in MySQL Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-11-02 09:00 1881PLN / 1141PLN
Microsoft Office Excel - analiza statystyczna Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-11-02 09:00 2673PLN / 1291PLN
Android - Podstawy Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-11-06 09:00 9801PLN / 4180PLN
Java Spring Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-11-06 09:00 14414PLN / 5970PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-11-07 09:00 2673PLN / 1737PLN
Nagios Core Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-11-13 09:00 13919PLN / 4968PLN
Oracle 11g - Analiza danych - warsztaty Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-11-13 09:00 9900PLN / 4664PLN
ADO.NET 4.0 Development Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-11-14 09:00 20176PLN / 6914PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam