Business Intelligence Training Courses

Business Intelligence Training

Business Intelligence (BI) training

Business Intelligence Course Outlines

Code Name Duration Overview
wdneo4j Wprowadzenie do Neo4j - grafowej bazy danych 7 hours
6550 Business Intelligence w MS SQL Server 2012 14 hours
3119 Business Intelligence in MS SQL Server 2008 14 hours Training is dedicated to the basics of create a data warehouse environment based on MS SQL Server 2008. Course participant gain the basis for the design and construction of a data warehouse that runs on MS SQL Server 2008. Gain knowledge of how to build a simple ETL process based on the SSIS and then design and implement a data cube using SSAS. The participant will be able to manage OLAP database: create and delete database OLAP Processing a partition changes on-line. The participant will acquire knowledge of scripting XML / A and MDX. basis, objectives and application of data warehouse, data warehouse server types base building ETL processes in SSIS basic design data cubes in an Analysis Services: measure group measure dimensions, hierarchies, attributes, development of the project data cubes: measures calculated, partitions, perspectives, translations, actions, KPIs, Build and deploy, processing a partition the base XML / A: Partitioning, processes and overall Incremental, delete partitions, processes of aggregation, base MDX language
powerbi Power BI 14 hours Architektura Power BI Źródła danych Źródła danych on-premises i online Transformacje danych + język M Bezpośrednie połączenia do wybranych źródeł (SQL Server, OLAP) Modelowanie Związki między tabelami (jedno- i wielokierunkowe filtrowania danych) DAX - szablony i najlepsze praktyki Wprowadzenie do DAX - najczęściej stosowane funkcje i kontekst obliczeń - Praca z wymiarem czasu (m.in. okresy fiskalne, porównywanie okresów, YTD) - Hierarchie parent-child -  Filtrowanie danych względem hierarchii -  Popularne szablony DAX Wizualizacje Interaktywna analiza danych Wybór odpowiednich wizualizacji Filtry, grupowania, wykluczenia Wizualizacja na mapach Wizualizacje z wykorzystaniem języka R Rozszerzenia wizualizacji (tzw. custom visuals) Zarządzanie dostępem do danych - mechanizm Row-Level Security Praca grupowa i mobilna z Power BI Pulpity i raporty Mechanizm Q&A Obszary robocze Aplikacje mobilne Q&A - sesja pytań i odpowiedzi
mdlmrah Model MapReduce and Apache Hadoop 14 hours The course is intended for IT specialist that works with the distributed processing of large data sets across clusters of computers. Data Mining and Business Intelligence Introduction Area of application Capabilities Basics of data exploration Big data What does Big data stand for? Big data and Data mining MapReduce Model basics Example application Stats Cluster model Hadoop What is Hadoop Installation Configuration Cluster settings Architecture and configuration of Hadoop Distributed File System Console tools DistCp tool MapReduce and Hadoop Streaming Administration and configuration of Hadoop On Demand Alternatives

Upcoming Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Business Intelligence in MS SQL Server 2008 - Kielce, ul. Warszawska 19Mon, 2017-03-13 09:008570PLN / 3297PLN
Business Intelligence w MS SQL Server 2012 - Gdynia, ul. Ejsmonda 2Mon, 2017-03-13 09:008570PLN / 3297PLN
Model MapReduce and Apache Hadoop - Toruń, ul. Żeglarska 10/14Tue, 2017-03-14 09:005000PLN / 3100PLN

Other regions

Weekend Business Intelligence courses, Evening Business Intelligence training, Business Intelligence boot camp, Business Intelligence instructor-led , Business Intelligence on-site,Weekend Business Intelligence training, Business Intelligence coaching, Business Intelligence classes, Business Intelligence one on one training , Business Intelligence trainer , Business Intelligence training courses, Evening Business Intelligence courses, Business Intelligence private courses

Course Discounts

Course Venue Course Date Course Price [Remote / Classroom]
Working with spreadsheet in Microsoft Excel Szczecin, ul. Małopolska 23 Tue, 2017-02-28 09:00 1485PLN / 995PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL - wprowadzenie Zielona Góra, ul. Reja 6 Tue, 2017-02-28 09:00 15048PLN / 5310PLN
DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Rzeszów, Plac Wolności 13 Mon, 2017-03-06 09:00 5940PLN / 3730PLN
UML in Enterprise Architect (workshops) Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 Mon, 2017-03-06 09:00 5940PLN / 3720PLN
Bezstresowe zarządzanie sobą w czasie - jak mieć zawsze określone cele i być efektywnym w ich realizacji. Olsztyn, ul. Kajki 3/1 Tue, 2017-03-07 09:00 2772PLN / 1340PLN
Understanding Your Brand and Your Business Katowice ul. Opolska 22 Wed, 2017-03-08 09:00 15008PLN / 5598PLN
Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Wed, 2017-03-08 09:00 2772PLN / 1974PLN
Programowanie w C# 5.0 z Visual Studio 2012 Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 Mon, 2017-03-13 09:00 5940PLN / 2963PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 Mon, 2017-03-20 09:00 7722PLN / 3174PLN
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany Poznan, Garbary 100/63 Tue, 2017-03-21 09:00 1485PLN / 895PLN
Introduction to CSS3 Poznan, Garbary 100/63 Wed, 2017-03-22 09:00 1881PLN / 952PLN
Object-Oriented Analysis and Design using UML Warszawa, ul. Złota 3/11 Wed, 2017-03-22 09:00 5940PLN / 2580PLN
Programowanie w ASP.NET MVC 5 Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Wed, 2017-03-22 09:00 5841PLN / 2673PLN
Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Wed, 2017-03-29 09:00 2772PLN / 1974PLN
Working with spreadsheet in Microsoft Excel Szczecin, ul. Małopolska 23 Thu, 2017-03-30 09:00 1485PLN / 995PLN
Web Application Development in PHP Warszawa, ul. Złota 3/11 Tue, 2017-04-04 09:00 4752PLN / 1958PLN
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 Mon, 2017-04-10 09:00 1485PLN / 1195PLN
Six thinking hats by Edward de Bono Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 Thu, 2017-04-13 09:00 5148PLN / 1926PLN
Microsoft Office Excel - poziom średniozaawansowany Olsztyn, ul. Kajki 3/1 Wed, 2017-04-26 09:00 1485PLN / 995PLN
BPMN 2.0 dla Analityków Biznesowych Wroclaw, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Wed, 2017-05-17 09:00 6200PLN / 2667PLN
Adobe Photoshop Elements Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Wed, 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1327PLN
Adobe Photoshop Elements Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 Wed, 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1327PLN
Drools Rules Administration Wroclaw, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Wed, 2017-06-14 09:00 21196PLN / 7023PLN

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients