Business Intelligence Training Courses

Business Intelligence Training

Business Intelligence (BI) training

Client Testimonials

Power BI

Fakt, że dostaliśmy gotowe rozwiązania na zadane problemy + pokazanie szerokiego spektrum zastosowań + przekazane kompendium wiedzy.

Wojciech Michalak - UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O.

Power BI

Trener posiada bardzo szeroką wiedzę, potrafi ją przekazać. Angażuje uczestników do interakcji i wspólnego rozwiązywania napotkanych problemów.

Nina Rokita - UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O.

Power BI

Trener był w stałym kontakcie z odbiorcami szkolenia, dostosowywał tempo do naszych potrzeb i na bieżąco rozwiązywał nasze problemy i odpowiadał na nasze pytania

Dominika Jaworska - UNILEVER POLAND SERVICES SP. Z O.O.

Power BI

Szkolenie było bardzo spójne, dowiedziałam się o wielu ciekawych funkcjonalnościach programu.

Anna Klimczak - Unilever Poland Services sp. z o.o.

Power BI

Dobrze przygotowane, przemyslane cwiczenia oraz wiedza prowadzacego

Sandra Przewdzing - Unilever Poland Services sp. z o.o.

Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe

Wykorzystanie data-integration

Waldemar Wisniewski - Orange Szkolenia sp. z o.o.

Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe

wiedza trenera, dostępny sprzęt

Mariusz Moskal - Orange Szkolenia sp. z o.o.

Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe

Przykłady wzbogacane danymi rzeczywistymi i scenariuszami przydatnymi w codziennej praktyce

Krzysztof Świątczak - Orange Szkolenia sp. z o.o.

Business Intelligence Course Outlines

Code Name Duration Overview
PentahoDI Pentaho Data Integration Fundamentals 21 hours Pentaho Data Integration is an open-source data integration tool for defining jobs and data transformations. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Pentaho Data Integration's powerful ETL capabilities and rich GUI to manage an entire big data lifecycle, maximizing the value of data to the organization. By the end of this training, participants will be able to: Create, preview, and run basic data transformations containing steps and hops Configure and secure the Pentaho Enterprise Repository Harness disparate sources of data and generate a single, unified version of the truth in an analytics-ready format. Provide results to third-part applications for further processing Audience Data Analyst ETL developers Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.
JasperSoftBI JasperSoft BI 14 hours JasperReports is an open-source reporting library that can be embedded into any Java application. JasperReports Server is a Java EE web application with advanced reporting capabilities, including scheduling and permissions. In this instructor-led, live training, participants will learn to view and interact with business data as well as create and design reports and dashboards that are viewable on phones and tablets. By the end of this training, participants will be able to: Set up and configure a JasperSoft ETL project Design and run an ETL job Use iReport to generate charts, images, sub-reports, and cross tabs Audience BI analysts ETL developers Database professionals Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice   To request a customized course outline for this training, please contact us.  
mdlmrah Model MapReduce and Apache Hadoop 14 hours The course is intended for IT specialist that works with the distributed processing of large data sets across clusters of computers. Data Mining and Business Intelligence Introduction Area of application Capabilities Basics of data exploration Big data What does Big data stand for? Big data and Data mining MapReduce Model basics Example application Stats Cluster model Hadoop What is Hadoop Installation Configuration Cluster settings Architecture and configuration of Hadoop Distributed File System Console tools DistCp tool MapReduce and Hadoop Streaming Administration and configuration of Hadoop On Demand Alternatives
3119 Business Intelligence in MS SQL Server 2008 14 hours Training is dedicated to the basics of create a data warehouse environment based on MS SQL Server 2008. Course participant gain the basis for the design and construction of a data warehouse that runs on MS SQL Server 2008. Gain knowledge of how to build a simple ETL process based on the SSIS and then design and implement a data cube using SSAS. The participant will be able to manage OLAP database: create and delete database OLAP Processing a partition changes on-line. The participant will acquire knowledge of scripting XML / A and MDX. basis, objectives and application of data warehouse, data warehouse server types base building ETL processes in SSIS basic design data cubes in an Analysis Services: measure group measure dimensions, hierarchies, attributes, development of the project data cubes: measures calculated, partitions, perspectives, translations, actions, KPIs, Build and deploy, processing a partition the base XML / A: Partitioning, processes and overall Incremental, delete partitions, processes of aggregation, base MDX language
6550 Business Intelligence w MS SQL Server 2012 14 hours
68780 Apache Spark 14 hours Why Spark? Problems with Traditional Large-Scale Systems Introducing Spark Spark Basics What is Apache Spark? Using the Spark Shell Resilient Distributed Datasets (RDDs) Functional Programming with Spark Working with RDDs RDD Operations Key-Value Pair RDDs MapReduce and Pair RDD Operations The Hadoop Distributed File System Why HDFS? HDFS Architecture Using HDFS Running Spark on a Cluster Overview A Spark Standalone Cluster The Spark Standalone Web UI Parallel Programming with Spark RDD Partitions and HDFS Data Locality Working With Partitions Executing Parallel Operations Caching and Persistence RDD Lineage Caching Overview Distributed Persistence Writing Spark Applications Spark Applications vs. Spark Shell Creating the SparkContext Configuring Spark Properties Building and Running a Spark Application Logging Spark, Hadoop, and the Enterprise Data Center Overview Spark and the Hadoop Ecosystem Spark and MapReduce Spark Streaming Spark Streaming Overview Example: Streaming Word Count Other Streaming Operations Sliding Window Operations Developing Spark Streaming Applications Common Spark Algorithms Iterative Algorithms Graph Analysis Machine Learning Improving Spark Performance Shared Variables: Broadcast Variables Shared Variables: Accumulators Common Performance Issues
wdneo4j Wprowadzenie do Neo4j - grafowej bazy danych 7 hours
powerbi Power BI 14 hours Power BI Architecture Data sources On-premises and online data sources Data transformations + M language Direct connections to selected sources (SQL Server, OLAP) Modeling Relationship between tables (single and multidirectional data filtering) DAX - templates and best practices Introduction to DAX Most commonly used functions and context of calculations Working with the time dimension (including fiscal periods, comparing periods, YTD) Hierarchie parent-child Filtering data relative to hierarchy Popular DAX templates Visualizations Interactive data analysis Select the appropriate visualization Filters, grouping, exclusions Visualization on maps Visualizations using the R language Visualization enhancements (so-called custom visuals) Data Access Management - Row-Level Security Team work and mobile with Power BI Dashboards and reports Q & A mechanism Workspaces Mobile applications    
pdi2 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom średniozaawansowany) 14 hours Pentaho jest produktem dystrybuowanym na zasadzie licencji Open Source, który dostarcza pełnej gamy rozwiązań dla biznesu w obszarze Business Intelligence, włączając w to raportowanie, analizy danych, kokpity managerskie i integrację danych.  Dzięki platformie Pentaho poszczególne komórki biznesu uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza cennych informacji, począwszy od analiz sprzedaży i opłacalności poszczególnych klientów czy produktów, poprzez raportowanie na potrzeby HR i działów finansowych, aż do dostarczania informacji zbiorczych na potrzeby kierownictwa wyższego szczebla. Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem Pentaho Data Integration (PDI). Po szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności związane z: instalacją i konfiguracją środowiska Pentaho, projektowaniem, implementowaniem, monitorowaniem, uruchamianiem i strojeniem procesów ETL, pracy z danymi w PDI, wprowadzaniem różnych typów danych oraz różnych formatów danych filtrowaniem, grupowaniem oraz łączeniem danych harmonogramowaniem zadań, uruchamianiem transformacji. Kurs ma zadanie przeprowadzić uczestnika od poziomu podstawowego do średniozaawansowanego. Dzień pierwszy Instalacja i konfiguracja Pentaho Data Integration Utworzenie repozytorium Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Spoon Tworzenie transformacji Odczyt i zapis do pliku Praca z bazami danych (generator zapytań SQL) Filtrowanie, grupowanie oraz łączenie danych Praca z XLS Tworzenie zadań Definiowanie parametrów i zmiennych Dzień DRUGI Wersjonowanie danych (obsługa okresów obowiązywania) Transakcyjność bazodanowa w transformacjach Wykorzystanie JavaScript Transformacje mapujące Konwersja typów danych oraz kolejność kolumn w strumieniu Logowanie przetwarzanie Uruchamianie transformacji i zadań z linii poleceń (kitchen.bat, pan.bat) Harmonogramowanie zadań Uruchamianie transformacji równolegle
pdi3 Pentaho Data Integration (PDI) - moduł do przetwarzania danych ETL (poziom zaawansowany) 21 hours Pentaho jest produktem dystrybuowanym na zasadzie licencji Open Source, który dostarcza pełnej gamy rozwiązań dla biznesu w obszarze Business Intelligence, włączając w to raportowanie, analizy danych, kokpity managerskie i integrację danych.  Dzięki platformie Pentaho poszczególne komórki biznesu uzyskują dostęp do szerokiego wachlarza cennych informacji, począwszy od analiz sprzedaży i opłacalności poszczególnych klientów czy produktów, poprzez raportowanie na potrzeby HR i działów finansowych, aż do dostarczania informacji zbiorczych na potrzeby kierownictwa wyższego szczebla. Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać procesy ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL) z wykorzystaniem Pentaho Data Integration (PDI). Po szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności związane z: instalacją i konfiguracją środowiska Pentaho, projektowaniem, implementowaniem, monitorowaniem, uruchamianiem i strojeniem procesów ETL, pracy z danymi w PDI, wprowadzaniem różnych typów danych oraz różnych formatów danych filtrowaniem, grupowaniem oraz łączeniem danych harmonogramowaniem zadań, uruchamianiem transformacji,  tworzeniu klastów. Kurs ma zadanie przeprowadzić uczestnika od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Dzień pierwszy Instalacja i konfiguracja Pentaho Data Integration Utworzenie repozytorium Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Spoon Tworzenie transformacji Odczyt i zapis do pliku Praca z bazami danych (generator zapytań SQL) Filtrowanie, grupowanie oraz łączenie danych Praca z XLS Dzień DRUGI Tworzenie zadań Definiowanie parametrów i zmiennych Wersjonowanie danych (obsługa okresów obowiązywania) Transakcyjność bazodanowa w transformacjach Wykorzystanie JavaScript Transformacje mapujące Konwersja typów danych oraz kolejność kolumn w strumieniu Logowanie przetwarzanie Dzień Trzeci Uruchamianie transformacji i zadań z linii poleceń (kitchen.bat, pan.bat) Harmonogramowanie zadań Uruchamianie transformacji równolegle Uruchamianie zdalne (carte.bat) Tworzenie klastrów oraz partycjonowanie Wersjonowanie i praca grupowa
pbi4 Pentaho Business Intelligence (PBI) - moduły raportowe 28 hours Pentaho BI Suite to system klasy Business Intelligence (BI), przeznaczony do zaawansowanego raportowania i wielowymiarowej analizy danych biznesowych. Pozwala na łączenie danych z wielu źródeł i ich elastyczną obróbkę.  Platforma Pentaho BI Suite obejmuje następujące obszary: Raportowanie (Pentaho Reporting) Analizy danych (Analysis) Kokpity menedżerskie (Dashboards)  Data Mining  Pentaho Metadata Pentaho Data Integration (Kettle) Narzędzia wspomagające zarządzanie projektowanie aplikacji BI w środowisku Pentaho: Data Integration, Design Studio, Pentaho SDK, Report Designer, Schema Workbench (kontynuacja Pentaho Cube Designer) Poniższe szkolenie jest kompleksowym kursem, który pozwoli uczestnikom na sprawną pracę z Report Designerem oraz Business Inteligence Server oraz na ich integrqację z Pentaho Data Integration.   Report Designer (dwa dni) Poziom podstawowy (pierwszy dzień) Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Report Designer Zapoznanie się z konsolą użytkownika (Pentaho BI Suite) Tworzenie raportów z wykorzystaniem prostych połączeń (JDBC) Wykorzystanie kreatora zapytań Formatowanie danych (style, atrybuty) Publikowanie raportów Wykorzystanie Report Wizard jako alternatywa tworzenia raportów Formatowanie warunkowe Użycie parametrów (prompty) Tworzenie wykresów Poziom zaawansowany (drugi dzień) Definiowanie połączeń z XML, Tabele, PDI Tworzenie raportów z podzapytaniami (podraporty) oraz z zapytaniami JavaScript Zaawansowane formatowanie danych (HTML, JS, EXCEL, Eventy) Wykorzystanie parametrów i funkcji Wykorzystanie transformacji (PDI) jako źródło danych Business Intelligence Server (Jeden dzień) Konsola użytkownika Zapoznanie się z interfejsem użytkownika Tworzenie raportów na bazie połączeń od baz oraz do pliku CSV Definiowanie zapytań Harmonogramowanie raportów Udostępnianie Konsola administratora Użytkownicy i grupy Definiowanie połączeń Harmonogramowanie Data Integration na potrzeby report designer (jeden dzień) Podstawy tworzenia transformacji w PeNtaho Data Integration (PDI) Omówienie rodzajów danych wejściowych Przetwarzanie danych przy pomocy prostych mechanizmów Filtrowanie danych Złączenia danych Grupowanie Integracja Data Integrator z Report Designer Tworzenie połączenia do transformacji Wykorzystanie danych z transformacji
TalendDI Talend Open Studio for Data Integration 28 hours Talend Open Studio for Data Integration is an open-source data integration product used to combine, convert and update data in various locations across a business. In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Talend ETL tool to carry out data transformation, data extraction, and connectivity with Hadoop, Hive, and Pig.   By the end of this training, participants will be able to Explain the concepts behind ETL (Extract, Transform, Load) and propagation Define ETL methods and ETL tools to connect with Hadoop Efficiently amass, retrieve, digest, consume, transform and shape big data in accordance to business requirements Audience Business intelligence professionals Project managers Database professionals SQL Developers ETL Developers Solution architects Data architects Data warehousing professionals System administrators and integrators Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.  

Upcoming Courses

CourseCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Model MapReduce and Apache Hadoop - Lublin, ul. Spadochroniarzy 9Tue, 2017-10-10 09:005000PLN / 3000PLN
Business Intelligence w MS SQL Server 2012 - Olsztyn, ul. Kajki 3/1Tue, 2017-10-10 09:008570PLN / 3097PLN

Other regions

Weekend Business Intelligence courses, Evening Business Intelligence training, Business Intelligence boot camp, Business Intelligence instructor-led , Business Intelligence trainer , Business Intelligence classes, Business Intelligence one on one training , Business Intelligence private courses, Evening Business Intelligence courses, Business Intelligence instructor,Weekend Business Intelligence training, Business Intelligence on-site, Business Intelligence coaching

Course Discounts

Course Venue Course Date Course Price [Remote / Classroom]
Creating and managing Web sites Poznan, Garbary 100/63 Mon, 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN
DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2017-09-25 09:00 5940PLN / 3730PLN
Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced Warszawa, ul. Złota 3/11 Mon, 2017-09-25 09:00 3069PLN / 1623PLN
Programming in C++ Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Mon, 2017-09-25 09:00 5445PLN / 2815PLN
Java Performance Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Mon, 2017-09-25 09:00 9801PLN / 3000PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 Tue, 2017-09-26 09:00 10266PLN / 3911PLN
Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts Poznan, Garbary 100/63 Wed, 2017-09-27 09:00 2970PLN / 1590PLN
OCUP2 UML 2.5 Certification - Foundation Exam Preparation Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 Wed, 2017-09-27 09:00 6930PLN / 3510PLN
Design Patterns in C# Rzeszów, Plac Wolności 13 Thu, 2017-09-28 09:00 3861PLN / 2331PLN
Adobe InDesign Katowice ul. Opolska 22 Thu, 2017-09-28 09:00 1881PLN / 1327PLN
Tworzenie aplikacji na platformie Android Łódź, ul. Tatrzańska 11 Mon, 2017-10-02 09:00 4455PLN / 3128PLN
Statistical and Econometric Modelling Warszawa, ul. Złota 3/11 Mon, 2017-10-02 09:00 20483PLN / 6807PLN
Effective interpersonal communication with elements of assertiveness Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 Tue, 2017-10-03 09:00 5148PLN / 1830PLN
Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming Szczecin, ul. Sienna 9 Mon, 2017-10-09 09:00 3564PLN / 1891PLN
Web Development with Symfony3 Kielce, ul. Warszawska 19 Mon, 2017-10-09 09:00 5554PLN / 2483PLN
Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum Łódź, ul. Tatrzańska 11 Tue, 2017-10-10 09:00 7722PLN / 3474PLN
Access Basics Szczecin, ul. Sienna 9 Tue, 2017-10-10 09:00 3465PLN / 1550PLN
MS-40361 Software Development Fundamentals MTA Exam 98-361 Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Wed, 2017-10-11 09:00 6138PLN / 2610PLN
UML Analysis and Design Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 Wed, 2017-10-11 09:00 8910PLN / 4170PLN
PostgreSQL for Administrators Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Wed, 2017-10-11 09:00 12326PLN / 4235PLN
Agile w projektach zdalnych Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2017-10-16 09:00 5049PLN / 1962PLN
Programming in C++ Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 Mon, 2017-10-16 09:00 5445PLN / 3565PLN
Programming in C++ Łódź, ul. Tatrzańska 11 Mon, 2017-10-16 09:00 5445PLN / 3315PLN
PostgreSQL Administration and Development Łódź, ul. Tatrzańska 11 Tue, 2017-10-17 09:00 7821PLN / 3807PLN
Programming in C# Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Wed, 2017-10-18 09:00 4851PLN / 1870PLN
Stress management Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Wed, 2017-10-18 09:00 5148PLN / 1530PLN
Business Analysis Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 Wed, 2017-10-18 09:00 7722PLN / 3774PLN
Nginx Setup, Configuration and Administration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Wed, 2017-10-18 09:00 6930PLN / 2700PLN
Projektowanie stron na urządzenia mobilne Kielce, ul. Warszawska 19 Thu, 2017-10-19 09:00 2624PLN / 1305PLN
Adobe Premiere Pro Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Mon, 2017-10-23 09:00 3960PLN / 2480PLN
Adobe InDesign Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Mon, 2017-10-23 09:00 1881PLN / 1027PLN
Administration of Linux System Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Tue, 2017-10-24 09:00 4950PLN / 3225PLN
Effective working with spreadsheet in Excel Warszawa, ul. Złota 3/11 Thu, 2017-10-26 09:00 2475PLN / 1225PLN
Node.js Olsztyn, ul. Kajki 3/1 Thu, 2017-10-26 09:00 3861PLN / 2431PLN
SQL Advanced in MySQL Warszawa, ul. Złota 3/11 Thu, 2017-11-02 09:00 1881PLN / 1141PLN
Excel For Statistical Data Analysis Warszawa, ul. Złota 3/11 Thu, 2017-11-02 09:00 2673PLN / 1291PLN
Android - The Basics Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Mon, 2017-11-06 09:00 9801PLN / 4180PLN
Java Spring Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Mon, 2017-11-06 09:00 14414PLN / 5970PLN
Quality Assurance and Continuous Integration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Tue, 2017-11-07 09:00 2673PLN / 1737PLN
Data Analysis with Oracle 11g - workshop Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Mon, 2017-11-13 09:00 9900PLN / 4664PLN
Nagios Core Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 Mon, 2017-11-13 09:00 13919PLN / 4968PLN
ADO.NET 4.0 Development Warszawa, ul. Złota 3/11 Tue, 2017-11-14 09:00 20176PLN / 6914PLN

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients