Szkolenia Data Visualization

Szkolenia Data Visualization

Praktyczne szkolenia na żywo z Data Visualization pokazuje jak poprzez praktyczne ćwiczenie nabywać nowe umiejętności, tworzyć strategie, narzędzia i podejścia do wizualizacji oraz raportowanie danych dla różnych grup odbiorców. Na szkoleniu Data Visualization będą dokonywane analizy studiów przypadków, które będą poddawane analizie i omawiane, aby pokazać, w jaki sposób rozwiązania wizualizacji danych są stosowane w świecie rzeczywistym, aby wyprowadzić znaczenie z danych i odpowiedzieć na kluczowe pytania.

Szkolenie z wizualizacji danych (Data Visualization) są dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Data Visualization

Plany szkoleń z technologii Data Visualization

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
W ramach tego kursu omówione zostaną różne metody i najlepsze praktyki, które są zgodne z wymaganiami biznesowymi i technicznymi w zakresie modelowania, wizualizacji i analizy danych za pomocą Power BI. Kurs pokaże również, jak uzyskać dostęp do danych i przetwarzać je z różnych źródeł danych, w tym zarówno danych relacyjnych, jak i nierelacyjnych. Kurs ten zbada również, jak wdrożyć odpowiednie standardy i zasady bezpieczeństwa w całym spektrum Power BI, w tym w zestawach danych i grupach. Kurs omówi również, jak zarządzać i wdrażać raporty i pulpity nawigacyjne w celu udostępniania i dystrybucji treści. Profil odbiorców Odbiorcami tego kursu są specjaliści ds. danych i specjaliści ds. analizy biznesowej, którzy chcą dowiedzieć się, jak dokładnie przeprowadzić analizę danych przy użyciu Power BI. Kurs ten jest również skierowany do osób, które opracowują raporty wizualizujące dane z technologii platform danych, które istnieją zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Rola: Analityk danych Przygotowanie do egzaminu: PL-300  
21 godzin
Grafana to platforma open-source do monitorowania i obserwowalności, która zapewnia narzędzia do tworzenia, eksplorowania i udostępniania pulpitów nawigacyjnych i alertów dla infrastruktury i aplikacji. Z kolei GLPI to open-source'owy system zarządzania zasobami IT i helpdesk, który służy do śledzenia i zarządzania zasobami IT, w tym sprzętem, oprogramowaniem i biletami pomocy technicznej dla użytkowników. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych specjalistów IT, którzy chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do doskonalenia się w administrowaniu Grafana i GLPI. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie i dostosowywanie Grafana pulpitów nawigacyjnych z różnymi wizualizacjami. Wdrażanie alertów i powiadomień do monitorowania. Administrowanie kontami użytkowników, zespołami i uprawnieniami. Efektywne zarządzanie zasobami IT, w tym inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania. Wdrożenie systemu helpdesk do obsługi użytkowników i zarządzania biletami.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Grafana to pakiet do wizualizacji i analizy metryk, który zapewnia narzędzia do tworzenia wizualnej reprezentacji danych w czasie rzeczywistym na potrzeby analizy aplikacji. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych analityków danych, którzy chcą poznać i wykorzystać zaawansowane funkcje i komponenty Grafana do wizualizacji i analizy danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dogłębne zrozumienie zaawansowanych koncepcji i komponentów Grafana. Wykorzystaj zmienne szablonów i dynamiczne pulpity nawigacyjne do ulepszonej wizualizacji danych. Używaj Grafana Query Language do złożonych zapytań. Poznaj najlepsze praktyki skalowania Grafana, optymalizacji wydajności i zapewniania wysokiej dostępności.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
Uczestnicy, którzy ukończą to szkolenie, zdobędą praktyczne, rzeczywiste zrozumienie Data Science i powiązanych z nim technologii, metodologii i narzędzi. Uczestnicy będą mieli okazję wykorzystać tę wiedzę w praktyce poprzez praktyczne ćwiczenia. Interakcja w grupie i informacje zwrotne od instruktora stanowią ważny element zajęć. Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia do podstawowych pojęć Data Science, a następnie przechodzi do narzędzi i metodologii stosowanych w Data Science. Publiczność
  Deweloperzy Analitycy techniczni Konsultanci IT
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają trzy różne podejścia do uzyskiwania dostępu do danych, ich analizy i wizualizacji. Zaczynamy od wprowadzenia do baz danych RDMS; nacisk zostanie położony na dostęp i zapytania do bazy danych Oracle przy użyciu języka SQL. Następnie przyjrzymy się strategiom programowego dostępu do bazy danych RDMS przy użyciu języka Python. Na koniec przyjrzymy się, jak wizualizować i prezentować dane graficznie za pomocą TIBCO Spotfire.  Format kursu Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
14 godzin
Embedding Projector to aplikacja internetowa typu open source do wizualizacji danych wykorzystywanych do szkolenia systemów uczenia maszynowego. Stworzona przez Google, jest częścią TensorFlow. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo wprowadza koncepcje stojące za Embedding Projector i przeprowadza uczestników przez konfigurację projektu demonstracyjnego. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zobacz, jak dane są interpretowane przez modele uczenia maszynowego Poruszanie się po widokach 3D i 2D danych w celu zrozumienia, w jaki sposób algorytm uczenia maszynowego je interpretuje. Zrozumienie koncepcji stojących za embeddings i ich roli w reprezentowaniu wektorów matematycznych dla obrazów, słów i cyfr. Zbadaj właściwości konkretnego osadzenia, aby zrozumieć zachowanie modelu. Zastosuj Embedding Project do rzeczywistych przypadków użycia, takich jak budowanie systemu rekomendacji utworów dla miłośników muzyki.
Publiczność
  Programiści Naukowcy zajmujący się danymi
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
D3.js (lub D3 for Data-Driven Documents) to biblioteka JavaScript, która wykorzystuje SVG, HTML5 i CSS do tworzenia dynamicznych, interaktywnych wizualizacji danych w przeglądarkach internetowych. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć internetowe wizualizacje oparte na danych, które działają responsywnie na wielu urządzeniach. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Używaj D3 do tworzenia interaktywnych grafik, pulpitów informacyjnych, infografik i map. Kontroluj HTML za pomocą zaznaczeń podobnych do jQuery. Przekształcaj DOM, wybierając elementy i łącząc je z danymi. Eksportuj SVG do wykorzystania w publikacjach drukowanych.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
21 godzin
Informacje o tym kursie W ramach tego kursu omówione zostaną różne metody i najlepsze praktyki, które są zgodne z wymaganiami biznesowymi i technicznymi dotyczącymi modelowania, wizualizacji i analizy danych za pomocą Power BI. Kurs pokaże również, jak uzyskać dostęp do danych i przetwarzać je z różnych źródeł danych, w tym zarówno danych relacyjnych, jak i nierelacyjnych. Kurs ten zbada również, jak wdrożyć odpowiednie standardy i zasady bezpieczeństwa w całym spektrum Power BI, w tym w zestawach danych i grupach. Kurs omówi również, jak zarządzać i wdrażać raporty i pulpity nawigacyjne w celu udostępniania i dystrybucji treści. Profil odbiorców Odbiorcami tego kursu są specjaliści ds. danych i specjaliści ds. analizy biznesowej, którzy chcą dowiedzieć się, jak dokładnie przeprowadzić analizę danych przy użyciu Power BI. Kurs ten jest również skierowany do osób, które opracowują raporty wizualizujące dane z technologii platform danych, które istnieją zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Zdobyte umiejętności
  Pozyskiwanie, czyszczenie i przekształcanie danych Modelowanie danych pod kątem wydajności i skalowalności Projektowanie i tworzenie raportów do analizy danych Stosowanie i wykonywanie zaawansowanych analiz raportów Zarządzanie i udostępnianie zasobów raportów
28 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla inżynierów i decydentów pracujących w eksploracji danych i odkrywaniu wiedzy. Dowiesz się, jak tworzyć efektywne wykresy oraz sposoby prezentowania i przedstawiania danych w sposób, który spodoba się decydentom i pomoże im zrozumieć ukryte informacje.
28 godzin
Ten kurs jest przeznaczony dla inżynierów danych, decydentów i analityków danych i poprowadzi Cię do tworzenia bardzo skutecznych wykresów za pomocą studia R, które przemawiają do decydentów i pomagają im znaleźć ukryte informacje i podjąć właściwe decyzje  
21 godzin
W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają umiejętności, strategie, narzędzia i podejścia do wizualizacji i raportowania danych dla różnych odbiorców. Studia przypadków są również analizowane i omawiane w celu zilustrowania, w jaki sposób rozwiązania do wizualizacji danych są stosowane w świecie rzeczywistym, aby wydobyć znaczenie z danych i odpowiedzieć na kluczowe pytania. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Pisanie raportów z przyciągającymi uwagę tytułami, podtytułami i adnotacjami przy użyciu najbardziej odpowiednich wyróżnień, wyrównania i schematów kolorów w celu zapewnienia czytelności i łatwości obsługi. Projektuj wykresy dopasowane do potrzeb i zainteresowań odbiorców. Wybieranie najlepszych typów wykresów dla danego zbioru danych (poza wykresami kołowymi i słupkowymi). Szybko i skutecznie identyfikować i analizować najbardziej wartościowe i istotne dane. Wybieranie najlepszych formatów plików do uwzględnienia w raportach (wykresy, infografiki, odnośniki, GIF-y itp.). Tworzenie efektywnych układów do wyświetlania danych szeregów czasowych, relacji między częściami i całościami, wzorców geograficznych i danych zagnieżdżonych. Używanie efektywnego kodowania kolorami do wyświetlania danych jakościowych i tekstowych, takich jak analiza nastrojów, osie czasu, kalendarze i diagramy. Stosowanie narzędzi najbardziej odpowiednich do danego zadania (Excel, R, Tableau, programy do mapowania itp.) Przygotowywanie zestawów danych do wizualizacji.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Ten kurs uczy o ludzkiej percepcji i jak ją wykorzystać, aby zapewnić najlepsze spostrzeżenia. Zapoznasz się z teorią projektowania, w tym prawami Gestalt, atrybutami przeduwagowymi i inkluzywnością. Zrozumiesz również podobieństwa i różnice między analizą eksploracyjną i wyjaśniającą. Odkryjesz zastosowanie wykresów i dowiesz się, jak wybrać najbardziej odpowiedni. Pod koniec kursu będziesz wiedział, jak wdrożyć zasady projektowania w wizualizacjach tworzonych za pomocą oprogramowania Tableau. Kamienie milowe kursu:
  Dowiedz się więcej o ludzkiej percepcji. Zapoznanie się z teorią projektowania; Zrozumienie różnych typów wykresów. Zdefiniowanie celu wizualizacji danych. Sprawdź i popraw nieefektywną wizualizację.
Format kursu:
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
21 godzin
Apache Druid to otwarty, kolumnowy, rozproszony magazyn danych napisany w Javie. Został zaprojektowany do szybkiego pozyskiwania ogromnych ilości danych o zdarzeniach i wykonywania na nich zapytań OLAP o niskim opóźnieniu. Druid jest powszechnie stosowany w aplikacjach Business Intelligence do analizy dużych ilości danych historycznych i w czasie rzeczywistym. Doskonale nadaje się również do zasilania szybkich, interaktywnych, analitycznych pulpitów nawigacyjnych dla użytkowników końcowych. Druid jest używany przez takie firmy jak Alibaba, Airbnb, Cisco, eBay, Netflix, Paypal i Yahoo. W tym prowadzonym przez instruktora kursie na żywo badamy niektóre ograniczenia rozwiązań hurtowni danych i omawiamy, w jaki sposób Druid może uzupełniać te technologie, tworząc elastyczny i skalowalny stos analityki strumieniowej. Omawiamy wiele przykładów, oferując uczestnikom możliwość wdrożenia i przetestowania rozwiązań opartych na Druidzie w środowisku laboratoryjnym. Format kursu Część wykładu, część dyskusji, intensywne ćwiczenia praktyczne, okazjonalne testy sprawdzające zrozumienie tematu.
14 godzin
eCharts to darmowa JavaScript biblioteka służąca do tworzenia interaktywnych wykresów i wizualizacji danych. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają podstawowe funkcje ECharts, przechodząc przez proces tworzenia i konfigurowania wykresów za pomocą ECharts. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw ECharts Poznaj i wykorzystaj różne funkcje i opcje konfiguracji w ECharts. Tworzyć własne proste, interaktywne i responsywne wykresy za pomocą ECharts.
Publiczność
  Deweloperzy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania podstaw języka R i pracy z danymi.
7 godzin
Highcharts to biblioteka typu open-source JavaScript do tworzenia interaktywnych wykresów graficznych w sieci. Jest ona powszechnie używana do przedstawiania danych w sposób bardziej czytelny dla użytkownika i interaktywny. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć wysokiej jakości wizualizacje danych dla aplikacji internetowych za pomocą Highcharts. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie interaktywnych wykresów w sieci przy użyciu wyłącznie HTML i JavaScript Przedstawianie dużych zbiorów danych w interesujący wizualnie i interaktywny sposób Eksportowanie wykresów do formatów JPEG, PNG, SVG lub PDF Integracja Highcharts z jQuery Mobile w celu zapewnienia kompatybilności międzyplatformowej
Publiczność
  Deweloperzy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
21 godzin
Szkolenie dedykowane osobom, które chciałyby zapoznać się z obsługą programu alternatywnego do komercyjnego pakietu MATLAB. Kurs trzydniowy dostarcza kompleksowo informacje dotyczące poruszania się po środowisku i wykonywaniu pakietu OCTAVE w zastosowaniu do analizy danych i obliczeń inżynierskich. Adresatami szkolenia są osoby początkujące ale także ci, którzy znają program i chcieliby usystematyzować swoją wiedzę i podnieść umiejętności. Nie jest wymagana znajomość innych języków programowania ale w znacznym stopniu ułatwi to uczestnikom przyswajanie wiedzy. Na kursie pokazane zostaną możliwości wykorzystania program na wielu przykładach praktycznych.
35 godzin
Oracle BI Publisher to rozwiązanie do tworzenia i zarządzania raportami. Uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami BI ułatwiającymi przygotowanie i dystrybucję raportów w oparciu o różne źródła danych za pomoca interfejsu www. 
14 godzin
Dowiedz się, jak uzyskać więcej informacji i przekształcać dane w celu przygotowania interaktywnych pulpitów nawigacyjnych Power BI to jedno z najpopularniejszych narzędzi do wizualizacji danych i narzędzie Business Intelligence. Power BI to zbiór konektorów danych, aplikacji i usług oprogramowania, które służą do pobierania danych z różnych źródeł, przekształcania danych i tworzenia pięknych raportów. Power BI umożliwia również publikowanie ich dla organizacji, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp za pomocą telefonów komórkowych, tabletów itp. W tym Power BI samouczku pokażemy krok po kroku podejście do łączenia się z wieloma źródłami danych, przekształcania danych i tworzenia raportów, takich jak wykresy, tabele, macierze, mapy itp.  
14 godzin
Informacje o kursie: Microsoft Power BI przekształca dane firmy w bogate wizualizacje, które ułatwiają nowe sposoby myślenia i organizowania danych, dzięki czemu można skupić się na tym, co jest ważne dla osiągnięcia celów. Ten kurs obejmuje zarówno Power BI on Line, jak i Power BI desktop. Publiczność: Ten kurs jest przeznaczony dla Business menedżerów, programistów raportów, analityków, kierowników projektów i kierowników zespołów. Po ukończeniu kursu Po ukończeniu tego kursu studenci będą mieli podstawową wiedzę na poniższe tematy, a także będą potrafili wykorzystać i wdrożyć poznane koncepcje.
  Power BI Power BI Pulpit Praca z plikami CSV, TXT i arkuszami programu Excel Łączenie z bazami danych Łączenie, grupowanie, podsumowywanie i obliczanie danych Raportowanie Power BI Online
7 godzin
Microsoft Power BI to darmowy pakiet Software as a Service (SaaS) służący do analizowania danych i dzielenia się spostrzeżeniami. Pulpity nawigacyjne Power BI zapewniają 360-stopniowy widok najważniejszych wskaźników w jednym miejscu, aktualizowany w czasie rzeczywistym i dostępny na wszystkich urządzeniach. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla menedżerów biznesowych, analityków biznesowych, analityków danych, twórców raportów i kierowników zespołów, którzy chcą zaprojektować idealny Power BI pulpit nawigacyjny. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Projektuj piękne i wydajne pulpity nawigacyjne zgodnie z najważniejszymi zasadami. Wybierz odpowiednie wykresy w oparciu o rodzaj danych do wyświetlenia.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Microsoft Power BI to darmowy pakiet Software as a Service (SaaS) do analizowania danych i dzielenia się spostrzeżeniami. Pulpity nawigacyjne Power BI zapewniają 360-stopniowy widok najważniejszych wskaźników w jednym miejscu, aktualizowany w czasie rzeczywistym i dostępny na wszystkich urządzeniach. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy dowiedzą się, jak używać Microsoft Power BI  do analizy i wizualizacji danych przy użyciu serii przykładowych zestawów danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie atrakcyjnych wizualnie pulpitów nawigacyjnych, które zapewniają cenny wgląd w dane. Pozyskiwanie i integrowanie danych z wielu źródeł. Twórz i udostępniaj wizualizacje członkom zespołu. Dostosowywanie danych za pomocą Power BI Desktop.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  To szkolenie jest oparte na najnowszej wersji Splunk. Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Wizualizacja danych to praktyka przekształcania danych w graficzne i wizualne reprezentacje w celu analizy wzorców lub trendów. Ten kurs koncentruje się na tworzeniu wizualizacji danych przy użyciu Python i zdobywaniu praktycznych spostrzeżeń dotyczących typowych przypadków użycia. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków danych i naukowców zajmujących się danymi, którzy chcą używać Python do tworzenia interaktywnych wizualizacji danych bezpośrednio z kodu. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Skonfiguruj niezbędne środowisko programistyczne, aby rozpocząć tworzenie wizualizacji danych za pomocą Python. Zrozumienie podstawowych koncepcji wizualizacji danych, przypadków użycia i narzędzi. Zapoznanie się z różnymi bibliotekami (Matplotlib, Seaborn, Bokeh i Folium) dostępnymi w Python. Dowiedz się, jak tworzyć wykresy liniowe, statystyczne, geoprzestrzenne i inne złożone wizualizacje danych za pomocą Python. Poznaj najlepsze praktyki i techniki prezentacji i interpretacji danych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Qlik Sense to oparte na chmurze oprogramowanie do analizy i wyświetlania danych. Dzięki Qlik Sense użytkownicy będą mogli uzyskać istotne spostrzeżenia, łącząc się z różnymi źródłami danych i tworząc zaawansowane wizualizacje. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków danych i twórców stron internetowych, którzy chcą tworzyć modele asocjacyjne w Qlik Sense. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zastosowanie Qlik Sense w nauce o danych. Korzystanie z interfejsu Qlik Sense i poruszanie się po nim. Zbuduj siłę roboczą znającą się na danych dzięki interakcji AI. Stwórz przedsiębiorstwo oparte na danych dzięki Qlik Sense.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
QlikView to platforma zapewniająca organizacjom samoobsługową analitykę biznesową. Przejrzyste, proste i przejrzyste interfejsy QlikView pozwalają użytkownikom łatwo analizować dane i wykorzystywać je do podejmowania decyzji. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (online lub na miejscu) uczestnicy dowiedzą się, jak używać QlikView do wspierania podejmowania decyzji w swojej organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja QlikView. Analizuj i wyświetlaj dane za pomocą QliKView. Korzystaj z odkryć danych z QlikView, aby wspierać podejmowanie decyzji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
QlikView to platforma zapewniająca inteligencję biznesową organizacji Proste, proste i proste interfejsy QlikView pozwalają użytkownikom łatwo analizować dane w celu wspierania procesu decyzyjnego W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak rozpocząć tworzenie aplikacji za pomocą aplikacji QlikView Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zainstalować i skonfigurować QlikView, przekształcać dane z różnych źródeł za pomocą skryptów QlikView,  Tworzyć modele danych. Publiczność: Deweloperzy
Format kursu: Wykład, dyskusja, ćwiczenia i ćwiczenia praktyczne.
Uwaga: Aby poprosić o indywidualne szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów .
14 godzin
QlikView to platforma zapewniająca organizacjom samoobsługową analitykę biznesową. Przejrzyste, proste i przejrzyste interfejsy QlikView pozwalają użytkownikom łatwo analizować dane i wykorzystywać je do podejmowania decyzji. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak rozpocząć programowanie z QlikView. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja QlikView Przekształcanie danych z różnych źródeł za pomocą QlikView skryptów Twórz modele danych za pomocą QlikView
Format kursu Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
  Opcje dostosowywania kursu
Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
QlikView to platforma zapewniająca organizacjom samoobsługową analitykę biznesową. Przejrzyste, proste i przejrzyste interfejsy QlikView pozwalają użytkownikom łatwo analizować dane i wykorzystywać je do podejmowania decyzji. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak rozpocząć programowanie z QlikView. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja QlikView Przekształcanie danych z różnych źródeł za pomocą QlikView skryptów Twórz modele danych za pomocą QlikView
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Tableau to narzędzie do analizy biznesowej i wizualizacji danych. Python to szeroko stosowany język programowania, który zapewnia wsparcie dla szerokiej gamy technik statystycznych i uczenia maszynowego. Moc wizualizacji danych Tableau i możliwości uczenia maszynowego Python, w połączeniu, pomagają programistom szybko tworzyć zaawansowane aplikacje do analizy danych dla różnych zastosowań biznesowych. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak połączyć Tableau i Python, aby przeprowadzić zaawansowaną analitykę. Integracja Tableau i Python zostanie przeprowadzona za pośrednictwem interfejsu API TabPy. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Integracja Tableau i Pythona za pomocą interfejsu API TabPy Wykorzystaj integrację Tableau i Pythona do analizowania złożonych scenariuszy biznesowych za pomocą kilku wierszy kodu Pythona
Publiczność
  Programiści Naukowcy zajmujący się danymi
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
21 godzin
Jest to kurs dedykowany wszystkim profesjonalistom pracującym w sektorze non-profit. Celem jest nauczenie się, jak przekazywać dane szerszej publiczności za pomocą Tableau Public.  Ten kurs jest przeznaczony dla osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z Tableau lub mogą potrzebować odświeżenia wiedzy.  Poprowadzi Cię przez kroki niezbędne do stworzenia pierwszej wizualizacji od samego początku. Dowiesz się również, jak zastosować podstawowe zasady projektowania do wizualizacji Tableau. Pod koniec kursu będziesz w stanie tworzyć i udostępniać swoje spostrzeżenia szerszej publiczności. Kamienie milowe kursu:
  Skonfiguruj profil publiczny Tableau. Połącz się z danymi i pracuj z nimi. Korzystaj z interfejsu Tableau. Twórz wnikliwe wizualizacje. Udostępniaj swoją pracę szerszemu gronu odbiorców.
Format kursu:
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.

Last Updated:

Szkolenie Data Visualization, Data Visualization boot camp, Szkolenia Zdalne Data Visualization, szkolenie wieczorowe Data Visualization, szkolenie weekendowe Data Visualization, Kurs Data Visualization,Kursy Data Visualization, Trener Data Visualization, instruktor Data Visualization, kurs zdalny Data Visualization, edukacja zdalna Data Visualization, nauczanie wirtualne Data Visualization, lekcje UML, nauka przez internet Data Visualization, e-learning Data Visualization, kurs online Data Visualization, wykładowca Data Visualization

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions