Przeglądaj szkolenia

Advanced Blazor

21 godzin

Blazor WebAssembly

14 godzin

Visual Studio 2022 IDE

14 godzin

C# for Automation Test Engineers

21 godzin

Machine Learning and AI with ML.NET

21 godzin

Introduction to Blazor

14 godzin

Implementing the Actor Model with Microsoft Orleans

14 godzin

High-Performance Application Development with .NET Core

14 godzin

Introduction to .Net Core

14 godzin

Entity Framework Core 2.0

14 godzin

Introducing C# 6.0 with Visual Studio 2015/2017

28 godzin

Advanced Programming in C#

35 godzin

Blockchain Development: Creating Decentralized Applications with .Net

14 godzin

Developing in C# 6 Development

28 godzin

Developing Desktop Applications with Visual Studio 2012, VB.NET and SQL Server 2012

21 godzin

Developing in ASP.NET MVC 6 Development

28 godzin

Unit Testing with C#

14 godzin

Visual Studio Tools for Office (VSTO)

21 godzin

Visual Studio with VB.Net

21 godzin

Programming using ASP.NET MVC 4

21 godzin

C#.Net

35 godzin

Microsoft App-V: Implementing Enterprise Desktop Virtualization

28 godzin

ASP.Net 4.0

35 godzin

ASP.NET MVC 4.5 Web Development

28 godzin

IIS 7 and ASP.NET Administration

21 godzin

.NET Core and Angular Training Course

21 godzin

Visual Basic 2015 Integrated to 4.7.2 NET Framework

28 godzin

Last Updated:

Opinie uczestników(25)

Upcoming Courses

Szkolenie Microsoft .NET, Microsoft .NET boot camp, Szkolenia Zdalne Microsoft .NET, szkolenie wieczorowe Microsoft .NET, szkolenie weekendowe Microsoft .NET, Kurs Microsoft .NET,Kursy Microsoft .NET, Trener Microsoft .NET, instruktor Microsoft .NET, kurs zdalny Microsoft .NET, edukacja zdalna Microsoft .NET, nauczanie wirtualne Microsoft .NET, lekcje UML, nauka przez internet Microsoft .NET, e-learning Microsoft .NET, kurs online Microsoft .NET, wykładowca Microsoft .NET