Szkolenia C#

Szkolenia C#

"C# to język programowania przeznaczony do tworzenia aplikacji uruchamianych w środowisku .NET Framework. C# jest obiektowym językiem szerokiego przeznaczenia o silnej kontroli typów. Liczne innowacje wprowadzone w języku C# umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu wyrazistości i elegancji języków w stylu C. Biblioteka klas środowiska .NET Framework umożliwia dostęp do wielu usług systemu operacyjnego i innych użytecznych, dobrze zaprojektowanych klas, które znacznie przyspieszają cykl tworzenia oprogramowania. Uczestnictwo w kursach NobleProg umożliwia rozwój umiejętności w zakresie programowania w C# na dowolnym poziomie zaawansowania. Pomagamy poznać podstawy jak i doskonalić już nabyte umiejętności w celu zwiększenia efektywności pracy.
Szkolenie C# jest dostępne jako "trening na żywo na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii C#

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Testowanie w języku C# to praktyka polegająca na wykorzystaniu języka programowania C# do tworzenia zautomatyzowanych testów aplikacji. Polega ona na pisaniu skryptów lub kodu, które symulują interakcje użytkownika z interfejsem użytkownika aplikacji, interfejsami API lub innymi komponentami, w celu sprawdzenia, czy oprogramowanie działa poprawnie i spełnia jego wymagania. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla doświadczonych inżynierów testów automatyzacji, którzy chcą poznać zaawansowane koncepcje programowania C# do testowania automatyzacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie zaawansowanych C# koncepcji programowania i najlepszych praktyk. Stosować zaawansowane zasady programowania obiektowego w celu tworzenia wydajnych i elastycznych rozwiązań automatyzacji. Projektować i rozwijać modułowe i wielokrotnego użytku struktury automatyzacji przy użyciu najlepszych praktyk branżowych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania biznesowych aplikacji desktopowych we frameworku WPF 4.5 w języku C#. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio.
14 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) wprowadza uczestników w zautomatyzowane testowanie za pomocą Selenium WebDriver i C# w Visual Studio. Jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu w języku C# lub chcesz go odświeżyć, zapoznaj się z kursem: C# dla inżynierów testów automatycznych. Format kursu Po części wykład, po części dyskusja, dużo ćwiczeń praktycznych, okazjonalne testy w celu oceny zrozumienia.
  Opcje dostosowywania kursu
Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauką C# w celu testowania automatyzacji. Jest to usprawniony, intensywny kurs z dużą ilością praktycznych ćwiczeń, aby uczestnicy szybko zdobyli podstawowe umiejętności programistyczne potrzebne do zastosowania w testowaniu automatyzacji oprogramowania. Skupia się na podstawach C#, które można bezpośrednio i natychmiast zastosować do automatyzacji testów. Ten kurs nie obejmuje dogłębnych frameworków automatyzacji testów, takich jak Selenium. Jeśli jesteś już biegły w C# i chcesz od razu przejść do testowania z Selenium, sprawdź: Selenium WebDriver in C#: Wprowadzenie do automatyzacji testowania stron internetowych w C#. Format kursu Część wykładu, część dyskusji, intensywne ćwiczenia praktyczne, okazjonalne testy sprawdzające zrozumienie tematu.
28 godzin
Visual Studio 2015/2017 is an integrated development environment (IDE) designed for software development, offering a comprehensive set of tools for coding, testing, and debugging applications across various platforms. C# 6.0 is a programming language developed by Microsoft and is a part of the .NET framework. It introduces several new features and enhancements over its predecessors, providing developers with improved syntax, increased productivity, and additional capabilities for building modern and efficient applications. This instructor-led, live training (online or onsite) equips participants with the essential skills needed to leverage the capabilities of C# 6.0 within the Visual Studio 2015/2017 environment. By the end of this training, participants will be able to:
 • Navigate and utilize the Integrated Development Environment (IDE) in Visual Studio 2015/2017.
 • Implement basic C# functionalities such as Console.WriteLine, Console.ReadLine, and Hello C# World!.
 • Understand the process of compiling and debugging C# code.
 • Apply comments in C# for code documentation and readability.
 • Explore the fundamentals of .NET 6.0, including CLR, GC, DLL, EXE, and technologies within .NET.
 • Review the history of C# from version 1.0 to 6.0 and grasp C# fundamentals such as keywords, literals, operators, and statements.
 • Work with numeric and boolean types, classes, objects, fields, properties, indexers, operators, methods, and more in C# 6.0.
 • Explore .NET Class Library features, including collections, file handling, data streams, communication between systems, dates, serialization, and parallel programming.
 • Access and manipulate data using ADO.NET, LINQ, ORM (Entity Framework), and data in Service-Oriented Architecture (SOA).
 • Review applications that can be developed in C# and .NET Framework 6, such as Windows Presentation Foundation, ASP.NET MVC 2, and Silverlight.
Format of the Course
 • Interactive lecture and discussion.
 • Lots of exercises and practice.
 • Hands-on implementation in a live-lab environment.
Course Customization Options
 • To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 godzin
Cele Ten kurs C# umożliwi uczestnikom tworzenie aplikacji w języku programowania C#. Uczestnicy będą mogli programować przy użyciu zasad orientacji obiektowej. Kurs obejmie również sposób korzystania ze środowiska programistycznego Visual Studio w celu tworzenia solidnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji. Publiczność Ten kurs jest przeznaczony dla następujących typów programistów:
  Nowi programiści Programiści, którzy rozumieją programowanie komputerowe, ale mogli nauczyć się programowania przy użyciu języka niegraficznego na uniwersytecie.
Ci programiści chcą tworzyć rozwiązania przy użyciu języka C#; w ramach Microsoft .NET Framework. Chcą również stosować techniki zorientowane obiektowo, aby poprawić swoje umiejętności programistyczne.
35 godzin
C# jest wydajnym, zorientowanym obiektowo językiem do tworzenia aplikacji na platformie Microsoft .NET. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo wprowadza zaawansowane funkcje C#, analizuje jego użycie zarówno jako języka programowania aplikacji komputerowych, jak i języka programowania sieciowego do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Programming Techniki i zasady są demonstrowane i praktykowane poprzez praktyczne ćwiczenia i przejścia w klasie. Format kursu [Zaawansowane zasady są omawiane, gdy uczestnicy przechodzą przez proces tworzenia rzeczywistej aplikacji.
35 godzin
Uczestnicy zapoznają się z frameworkiem .Net i nauczą się tworzyć aplikacje internetowe przy użyciu języka C# 4.0. Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni być zaznajomieni z frameworkiem, doświadczeni w tworzeniu podstawowych aplikacji internetowych i zaznajomieni z dostępem do bazy danych przy użyciu LINQ. Aplikacje będą tworzone przy użyciu programowania obiektowego. Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą w stanie
  Efektywne wykorzystanie Visual Studio 2010 Nauka języka C# 4.0 Tworzenie komercyjnych aplikacji internetowych ASP.NET Zrozumieć programowanie OO, klasy i obiekty Debugowanie aplikacji Tworzenie interfejsów użytkownika przy użyciu stron wzorcowych, nawigacji w witrynie i motywów Używanie ADO.Net i LINQ do odczytu i zapisu w bazach danych Tworzenie rozbudowanych aplikacji internetowych przy użyciu ASP.NET AJAX Tworzenie i wywoływanie usług WCF
28 godzin
Przegląd kursu C# 6 jest nowością w Visual Studio i jest najnowszą ewolucją podstawowego języka programowania firmy Microsoft. Kurs obejmuje najnowsze funkcje języka C# 6 i platformy .NET. Poznasz dogłębnie i szeroko C# jako język programowania i zyskasz pewność siebie, aby odkrywać bogactwo biblioteki .NET Framework, w tym programowanie asynchroniczne, LINQ i EF. Czego się nauczysz
  Podstawowa składnia języka C# Wdrażanie projektów zorientowanych obiektowo w języku C# Używanie generycznych, klas kolekcji i wyjątków Nowości w językach C# 6 i .NET 2015 Korzystanie z LINQ i EF Wprowadzenie do programowania asynchronicznego Przegląd MVC6
21 godzin
Kurs podzielony jest na 3 główne sekcje i składa się z prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych.
  Język VB.NET w Visual Studio 2012 r. Orientacja obiektowa VB.NET VB.NET i Sql Server 2012
14 godzin
Grupa docelowa: Lider zespołu technicznego, programista Cel nauki: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności projektowania zaawansowanych struktur programistycznych/projektowych w języku C#. Podczas kursu studenci zapoznają się z zasobami MSDN i narzędziami wspierającymi proces programowania, takimi jak Microsoft Visual Studio, ReSharper.
14 godzin
Blazor jest frameworkiem webowym typu open source napisanym w języku C#. Blazor umożliwia programistom tworzenie interaktywnych internetowych interfejsów użytkownika i aplikacji przy użyciu C#. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla twórców stron internetowych, którzy chcą używać Blazor do tworzenia aplikacji internetowych z pełnym stosem C#. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie aplikacji internetowych za pomocą C# i Blazor. Używanie kodu C# do wywoływania JavaScript interfejsów API i bibliotek. Uruchamiać kod C# po stronie klienta i logikę klienta bezpośrednio w przeglądarce lub na serwerze. Wdrażanie aplikacji internetowych Blazor na platformie Azure.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
C# jest wieloparadygmatowym językiem programowania obejmującym dyscypliny zorientowane obiektowo i komponentowo. LINQ (zapytanie zintegrowane z językiem) to komponent, który dodaje natywne możliwości zapytań o dane do języków programowania. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów internetowych, którzy chcą wyszukiwać i aktualizować duże zbiory danych za pomocą LINQ przy użyciu C#. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie i wykonywanie LINQ zapytań. Wdrażanie zaawansowanych bibliotek do zapytań o dane. Filtrowanie, wyszukiwanie, przekształcanie i manipulowanie lokalnymi lub zdalnymi obiektami.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania biznesowych aplikacji internetowych we frameworku ASP.NET MVC 4.0 w języku C#. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio.
28 godzin
Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zrozumienie składni C# i zagadnień związanych z programowaniem obiektowym w języku C#. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio.
14 godzin
Kurs przeznaczony jest dla osób chących nauczyć się programowania w oparciu o język C# oraz poznać podstawowe możliwości platformy .NET. Na szkoleniu uczestnik dowie się jak jest zbudowany język C#, jak skonfigurować środowisko, napisać podstawowe programy, korzystać ze standardowych bibliotek oraz pozna podstawy tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystanie ASP.NET MVC. Kurs wprowadza również do zagadnień programowania obiektowego.
14 godzin
Testy jednostkowe to podejście do testowania, które polega na testowaniu poszczególnych jednostek kodu źródłowego poprzez modyfikowanie jego właściwości lub wyzwalanie zdarzenia w celu potwierdzenia, czy wynik jest zgodny z oczekiwaniami. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak pisać i wykonywać testy jednostkowe w przykładowej aplikacji .Net przy użyciu C#   i Visual Studio. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Używanie frameworków testowych takich jak NUnit i xUnit.net do tworzenia i zarządzania kodem testów jednostkowych. Definiowanie i wdrażanie szerszego podejścia do testowania opartego na testach Dostosowanie frameworka testowego w celu rozszerzenia zakresu testów aplikacji
Publiczność
  Inżynierowie testów oprogramowania Programiści
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
28 godzin
Unity to wieloplatformowy silnik do tworzenia gier wideo na komputery PC, konsole, urządzenia mobilne i strony internetowe. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo obejmuje podstawy tworzenia gier w Unity, prowadząc uczestników krok po kroku przez tworzenie własnej gry. Format kursu Dyskusja, praktyczne projektowanie i rozwój oraz quizy
21 godzin
Microsoft Visual Studio to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE).  VB.NET (Visual Basic .NET) to wieloparadygmatowy, obiektowy język programowania zaimplementowany w .NET Framework.
45 godzin
Uczestnicy biorący udział w tym kursie
  Zrozumienie podstawowych pojęć teorii obliczeń Nauka przekładania procesów ludzkich na automatyzację komputerową Poznanie organizacji plików i struktur danych Praktyczne zrozumienie przepływu danych Nauczyć się korzystać z różnych funkcji C# poznanie typowych błędów w kodowaniu i sposobów ich unikania Uzyskaj źródła i dalsze lektury na temat bezpiecznych praktyk kodowania Ustanowić spójność i rozwiązywać zaawansowane problemy przy użyciu programowania C#.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna

Last Updated:

Szkolenie C#, C-sharp boot camp, Szkolenia Zdalne C-sharp, szkolenie wieczorowe C#, szkolenie weekendowe C-sharp, Kurs C-sharp,Kursy C sharp, Trener C#, instruktor C-sharp, kurs zdalny C sharp, edukacja zdalna C#, nauczanie wirtualne C sharp, lekcje UML, nauka przez internet C-sharp, e-learning C sharp, kurs online C-sharp, wykładowca C-sharp

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions