Szkolenia C#

Szkolenia C#

"C# to język programowania przeznaczony do tworzenia aplikacji uruchamianych w środowisku .NET Framework. C# jest obiektowym językiem szerokiego przeznaczenia o silnej kontroli typów. Liczne innowacje wprowadzone w języku C# umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu wyrazistości i elegancji języków w stylu C. Biblioteka klas środowiska .NET Framework umożliwia dostęp do wielu usług systemu operacyjnego i innych użytecznych, dobrze zaprojektowanych klas, które znacznie przyspieszają cykl tworzenia oprogramowania. Uczestnictwo w kursach NobleProg umożliwia rozwój umiejętności w zakresie programowania w C# na dowolnym poziomie zaawansowania. Pomagamy poznać podstawy jak i doskonalić już nabyte umiejętności w celu zwiększenia efektywności pracy.
Szkolenie C# jest dostępne jako "trening na żywo na miejscu" lub "szkolenie na żywo". Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie na żywo odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii C#

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania biznesowych aplikacji desktopowych we frameworku WPF 4.5 w języku C#. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Selenium WebDriver.
 • Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
 • Run C# Selenium test automation.
14 godzin
This instructor-led, live training introduces participants to automated testing with Selenium WebDriver and C# in Visual Studio. If you do not have C# programming experience or wish to brush up on C#, please check out the course: C# for Automation Test Engineers.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
21 godzin
This instructor-led, live training is designed for anyone interested in learning C# for the purpose of automation testing. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply in software automation testing. The focus is on the C# fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation. This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. If you are already versed in C# and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C#.
Format of the Course
 • Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding
28 godzin
This instructor-led, live training w Polsce (online or onsite) is aimed at intermediate to advanced-level developers who wish to understand the syntax of C# and topics related to object-oriented programming in C#. By the end of this training, participants will be able to: Be familiar with the MSDN resources and tools. Support the development process such as Microsoft Visual Studio.
21 godzin
Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania biznesowych aplikacji internetowych we frameworku ASP.NET MVC 4.0 w języku C#. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio.
14 godzin
Grupa docelowa: Technical Team Leader, Software Developer Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie umiejętności projektowania zawansowanych struktur programistycznych / projektowych w języku C#.
35 godzin
Delegaci zostaną wprowadzeni do środowiskaNet i nauczą się tworzyć aplikacje internetowe przy użyciu C # 40 Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni znać ramy, doświadczenie w tworzeniu podstawowej aplikacji internetowej i znajomość dostępu do baz danych za pomocą LINQ Aplikacje będą tworzone przy użyciu programowania zorientowanego obiektowo Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą mogli: Skutecznie wykorzystaj Visual Studio 2010 Naucz się C # 40 Twórz komercyjne aplikacje sieciowe ASPNET Zapoznaj się z programowaniem, klasami i obiektami OO Debuguj aplikacje Opracuj interfejsy użytkownika za pomocą stron wzorcowych, nawigacji i motywów witryny Użyj ADONet i LINQ do odczytu i zapisu w bazach danych Rozwijaj bogate aplikacje internetowe za pomocą ASPNET AJAX Twórz i wywołuj usługi WCF .
21 godzin
Microsoft Visual Studio to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE). VB.NET (Visual Basic .NET) to wieloparadygmatyczny, obiektowy język programowania, który jest implementowany na platformie .NET Framework.
35 godzin
celów Ten kurs C# pozwoli delegatom na rozwój aplikacji w języku programowania C#. Przedstawiciele będą mogli programować przy użyciu zasad orientacji obiektów. Kurs obejmie również sposób wykorzystania środowiska rozwojowego Visual Studio 2010 w celu wytworzenia solidnych i zrównoważonych zastosowań. publiczność Kurs ten jest przeznaczony dla następujących typów deweloperów oprogramowania:
  Nowi deweloperzy Twórcy, którzy rozumieją programowanie komputerowe, ale mogą nauczyć się programowania za pomocą języka niegraficznego na uniwersytecie
Ci deweloperzy chcą zbudować rozwiązania za pomocą C#; w ramach Microsoft .NET ram. Chcą również zastosować techniki zorientowane na obiekty, aby poprawić swoje umiejętności rozwoju.
21 godzin
Kurs podzielony jest na 3 główne sekcje i składa się z mieszaniny prezentacji i praktycznych ćwiczeń.
  VB.NET Język w Visual Studio 2012 VB.NET Orientacja obiektów VB.NET i SQL Server 2012
14 godzin
The course is designed for people who want to learn programming language based on C# and learn basic capabilities of the .NET platform. During the training participants will learn how it is built into C#, how to set up an environment to write basic programs, use the standard libraries.
35 godzin
C# to wydajny, zorientowany obiektowo język do tworzenia aplikacji na Microsoft .NET . Ten instruktażowy trening na żywo wprowadza zaawansowane funkcje języka C# , analizuje jego użycie jako języka programowania aplikacji komputerowych oraz języka programowania internetowego do rozwiązywania rzeczywistych problemów. Techniki i zasady Programming są demonstrowane i praktykowane w trakcie ćwiczeń praktycznych i instrukcji.
  Format kursu
  • Zaawansowane zasady C# są omawiane, gdy uczestnicy przechodzą przez proces tworzenia aplikacji w świecie rzeczywistym.
  28 godzin
  This instructor-led, live training in w Polsce covers the fundamentals of game development with Unity while walking participants step-by-step through the creation of their own game.
  14 godzin
  Testowanie jednostkowe to podejście testowe, które testuje poszczególne jednostki kodu źródłowego poprzez modyfikowanie jego właściwości lub wyzwalanie zdarzenia w celu potwierdzenia, czy wynik jest zgodny z oczekiwaniami W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się pisać i wykonywać testy jednostkowe wobec przykładowej aplikacjiNet przy użyciu C # i Visual Studio Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Użyj szkieletów testowych, takich jak NUnit i xUnitnet, aby utworzyć kod testowy jednostki i zarządzać nią Zdefiniuj i zastosuj szersze, oparte na testach, podejście programistyczne do testowania Dostosuj strukturę testowania, aby rozszerzyć pokrycie testowe dla aplikacji Publiczność Inżynierowie testowi oprogramowania Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
  28 godzin
  Przegląd kursu C# 6 jest nowością w Visual Studio i stanowi najnowszą ewolucję podstawowego języka programowania Microsoft. Kurs obejmuje najnowsze funkcje językowe w C# 6 i platformę .NET. Poznasz C# jako język programowania i zyskasz zaufanie do odkrywania bogactwa biblioteki .NET Framework, w tym programowania asynchronicznego, LINQ i EF. Czego się nauczysz
  • Niezbędna składnia C#
  • Implementacja projektów obiektowych w języku C#
  • Używanie leków generycznych, klas kolekcji i wyjątków
  • Co nowego w C# 6 i .NET 2015
  • Korzystanie z LINQ i EF
  • Wprowadzenie do programowania asynchronicznego
  • Przegląd MVC6
  14 godzin
  C# to język programowania oparty na wielu paradygmatach, obejmujący dyscypliny obiektowe i komponentowe. LINQ (język zintegrowane zapytanie) jest komponentem, który dodaje natywne funkcje zapytań do języków programowania. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla twórców stron internetowych, którzy chcą sprawdzać i aktualizować duże dane za pomocą LINQ za pomocą C# . Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:
  • Twórz i wykonuj zapytania LINQ.
  • Zaimplementuj zaawansowane biblioteki do zapytań o dane.
  • Filtruj, wyszukuj, przekształcaj i manipuluj lokalnymi lub zdalnymi obiektami.
  Format kursu
  • Interaktywny wykład i dyskusja.
  • Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
  • Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.
  Opcje dostosowywania kursu
  • Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
  14 godzin
  Blazor jest open-source web framework napisany w C#. Blazor umożliwia programistom tworzenie interaktywnych interfejsów użytkowników sieci Web i aplikacji za pomocą C#. Ten instruktor prowadzony, szkolenia na żywo (online lub on-site) jest skierowany do deweloperów sieci Web, którzy chcą użyć Blazor do tworzenia pełnego stack C# aplikacji sieci Web. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli:
   Rozwijanie aplikacji internetowych z C# i Blazor. Użyj C# kodu, aby zadzwonić JavaScript API i biblioteki. Wykonaj kod klienta C# i logikę klienta bezpośrednio w przeglądarce lub serwerze. Rozpoczęcie Blazor aplikacji internetowych z Azure.
  Format kursu
   Interaktywne wykłady i dyskusje. Dużo ćwiczeń i praktyk. Wdrażanie rąk w środowisku Live-Lab.
  Opcje dostosowania kursu
   Aby poprosić o dostosowane szkolenie dla tego kursu, prosimy o kontakt, aby zorganizować.
  45 godzin
  Uczestnicy kursu będą
  • zrozumienie podstawowych pojęć teorii computationa
  • Dowiedz się, jak przekształcić proces ludzki w automatyzację komputerową
  • Dowiedz się więcej o organizacji plików i strukturach danych
  • mają praktyczne zrozumienie przepływu danych
  • nauczyć się korzystać z różnych funkcji języka C#
  • Dowiedz się więcej o typowych błędach kodowania i jak ich unikać
  • uzyskać źródła i dalsze odczyty na bezpiecznych praktyk kodowania
  • ustanowić spójność i rozwiązywać zaawansowane problemy przy użyciu programowania w języku C#.
  Format kursu
  • część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężkie praktyczne praktyczne

  Last Updated:

  Szkolenie C#, C-sharp boot camp, Szkolenia Zdalne C-sharp, szkolenie wieczorowe C#, szkolenie weekendowe C-sharp, Kurs C-sharp,Kursy C sharp, Trener C#, instruktor C-sharp, kurs zdalny C sharp, edukacja zdalna C#, nauczanie wirtualne C sharp, lekcje UML, nauka przez internet C-sharp, e-learning C sharp, kurs online C-sharp, wykładowca C-sharp

  Kursy w promocyjnej cenie

  Newsletter z promocjami

  Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
  W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

  Zaufali nam

  This site in other countries/regions