Szkolenia VBA

Szkolenia VBA

Szkolenia autorskie Visual Basic for Applications, VBA

Opinie uczestników

VBA For Access & Excel

examples and the way he explained

Sandeep Parashar - Gate Gourmet Switzerland GmbH

VBA For Access & Excel

The explanation way and including tips on the best practices in VBA/Access, encouraging via exercise to think more by ourselves on how to solve the problem rather than giving ready solutions

Daria Rudin - Gate Gourmet Switzerland GmbH

VBA For Access & Excel

Kamil was exceptionally patient and very helpful in figuring out solutions to real needs. He was also very honest about if he didn't know something from the top of his head, which enabled us to quickly jump on in the training and we didn't lose time.

Christine Weiler - Gate Gourmet Switzerland GmbH

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming

Exercises

Anna Szumniak - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming

Training agenda was well thought out

Przemek Zalasinski - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming

short excersises

Mateusz Podsiadlo - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków

duża ilość ćwiczeń

Małgorzata Jasniecka - IZBA SKARBOWA W OPOLU

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków

Możliwości przećwiczenia całej wiedzy zdobytej na szkoleniu w dodatkowych zadaniach.

Wioleta Kubczak - IZBA SKARBOWA W OPOLU

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania

duży zakres informacji

Piotr Janicki - ArjoHuntleigh Polska Sp z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania

rozwiązywanie problemów na bieżąco. wyszukiwanie najbardziej przydatnych elementów dla osób szkolonych.

Dominik Gardo - ArjoHuntleigh Polska Sp z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany

Pomoc trenera w rozwiązaniu problemów

Tomasz Czornak - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany

Robienie czwiczenia na zywo w Excelu, i wiedzy trenera.

Perceval Pradelle - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Microsoft Office Excel i Visual Basic for Applications (VBA) dla kontrolerów finansowych i audytorów

Szkolenie zawierało mnóstwo ciekawych i dobrze dobranych przykładów do praktycznego zastosowania.

Piotr Walewski - Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) Oddział w Polsce

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced

Content and the way it was provided.

Marcin Samborski - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming

It was really nice from the trainer that he took a lot of time to answer our questions and helped us improve or gave us hints on how to improve some macros we were already using without fully understanding the code.

David Trieu - CD Projekt SA

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziomu średni - zaawansowany

połączenia z danymi, kolekcje

Grzegorz Kozioł

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziomu średni - zaawansowany

generalnie było bardzo dobrze.

Damian Ostrega

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

the practical examples.

Marika Agius - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

STEP BY STEP EVEN HANDS ON WITH REALISTIC DATA EXAMPLES

CARL MIFSUD - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

Hands-on practice and exercises

Godwin Spiteri - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

Kamil has an excellent way of explaining things. He speaks clearly and will take the time to explain things individually when necessary.

Theresa Fenech - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

The trainer was very well prepared and encouraged interaction with the group. The exercises were very interesting and enabled us to utilise the knowledge on the subject in a practical context.

Tomasz Kolbuszewski - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

Trainer was calm and very patient to explain in a way that everyone understands, even those with basic knowledge of excel.

Sera Farrugia - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

its applicability to work related issues

Ranier Buhagiar - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

Training customised to our company's needs; individual attention; private classroom

Rosanne Tanti - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

I liked the fact that we were a small group and therefore the trainer was able to offer individual attention to each trainee.

Claire Pace - Malta Financial Services Authority

Microsoft Office Excel i Visual Basic for Applications (VBA) dla kontrolerów finansowych i audytorów

Ćwiczenia praktyczne, odkrywanie nowych możliwości excela

Małgorzata Kiedykl - Ślaskie Centrum Florystyczne REKPOL Sp. z o.o.

Microsoft Office Excel i Visual Basic for Applications (VBA) dla kontrolerów finansowych i audytorów

Zdobycie nowych umiejętności w programie Excel oraz poznanie języka VBA który mam nadzieję pomoże mi w dalszej pracy.

Sylwia Śliwka - Ślaskie Centrum Florystyczne REKPOL Sp. z o.o.

Plany Szkoleń VBA

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
3306 Microsoft Office Excel i Visual Basic for Applications (VBA) dla kontrolerów finansowych i audytorów 28 godz. Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania: Czy Twoja codzienna praca w Excelu to niekończący się ciąg poleceń kopiuj-wklej? Czy marnujesz czas na powtarzanie podobnych operacji przygotowując dane do analizy? Czy znasz już wszystkie skróty klawiszowe w Excelu, ale i tak nie jesteś zadowolony z efektów? Czy zamiast zajmować się analizowaniem danych tracisz czas na ich przygotowanie? Czy musisz ręcznie weryfikować poprawność danych np. uzyskanych z różnych systemów? Czy musisz zostawać w pracy po godzinach lub zabierać zeszyty Excela do domu, ponieważ nie wyrabiasz się w ciągu dnia? Czy Twoja praca polega na przygotowywaniu raportów na podstawie dużego zbioru danych? Czy odnosisz wrażenie, że pracując w Excelu dochodzisz do wyników okrężną drogą? Jeżeli padła chociaż jedna odpowiedź TAK, to najwyższy czas przerwać ten koszmar. To szkolenie jest właśnie dla Ciebie. Przekonaj się jak bardzo możesz przyspieszyć codzienne operacje w Excelu i wykorzystać maksimum możliwości tego arkusza kalkulacyjnego. OSTRZEŻENIE Po zakończeniu szkolenia Twoje życie zawodowe ulegnie drastycznej zmianie. Czynności, które zajmowały Ci cały dzień będziesz wykonywał w ciągu zaledwie kilku sekund. Czy jesteś na to gotowy? Część I. Wyciskamy więcej z Excela Przegląd narzędzi na karcie Dane Dostęp do zewnętrznych danych - czy naprawdę muszę codziennie odwiedzać stronę banku, żeby poznać aktualny kurs CHF? Definiowanie połączeń z zewnętrznymi danymi (Access, WWW, Text, XML, ...) Sortowanie wielopoziomowe - zasady i możliwości poprawnego sortowania Efektywne filtrowanie zaawansowane - jak tworzyć filtry mając dostęp do kryteriów filtrowania Szybka zamiana tekstu na kolumny Usuwanie duplikatów danych Wymuszenie wprowadzania poprawnych danych - jak zapewnić, żeby dane miały określony format Analiza symulacji - jak przygotować profesjonalną prezentację możliwych scenariuszy Analiza symulacji - jak szacować wynik formuły Grupowanie i autokonspekty - jak zwijać wiersze i kolumny i pokazywać różne poziomy szczegółów Tabela przestawna i wykres przestawny Pola obliczeniowe - jak dodać do tabeli przestawnej pole, którego nie ma na arkuszu Elementy obliczeniowe w tabeli Grupowanie danych i tworzenie profesjonalnych zestawień Część II. Automatyzacja czyli VBA Makra Rejestrowanie i edycja makr:  cisza na planie - trwa nagrywanie Miejsca przechowywania makr - gdzie najlepiej zapisywać makra Wstęp do programowania proceduralnego - niezbędne podstawy Sub i Function - jak je wywoływać i do czego służą Typy danych - po co potrzebne są zmienne i czy warto je deklarować Instrukcja warunkowa If...Then....Elseif....Else....End If Instrukcja Case i towarzyszące jej pułapki Pętla for ... next, pętla for ... each Pętle do...loop while, until Instrukcje przerwania pętli (exit) Visual Basic w akcji Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range) Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox) Zasięg i czas życia zmiennych Operatory i ich priorytety Przydatne opcje modułów Zabezpieczanie kodu - ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem Najważniejsze obiekty Excela: Application, Workbook, Workbooks, Worksheet, Worksheets, ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, Selection, Range, Cells, ... Debugging Przetwarzanie krokowe - co zrobić gdy jednak coś przestało działać Okienko Locals Okienko Immediate Pułapki - Watches Call Stack Obsługa błędów Rodzaje błędów i sposoby eliminacji Przechwytywanie i obsługa run-time errors, czyli dlaczego poprawnie napisany kod może czasem nie działać Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo label, On Error GoTo 0
3165 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - praca z bazami danych 14 godz. Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela i VBA pod kątem pracy z zewnętrznymi bazami danych. Szkolenie kładzie duży nacisk na pobieranie danych do arkusza z zewnętrznych źródeł (dowolne bazy danych) przy użyciu kodu VBA.  Po szkoleniu uczestnik potrafi: połączyć się z dowolną bazą danych korzystająć z języka VBA wysyłać zapytania do baz danych sprawnie modyfikować dane w bazie przy użyciu VBA genrować raporty Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych Referencje do zewnętrznych źródeł danych Dostęp do bazy danych przez ODBC Wykorzystanie biblioteki ADO Obiekty ADO: Connection Command Recordset Łańcuch połączenia - connection string Tworzenie połączeń z różnymi bazami danych: Microsoft Access, Oracle, MySQL Zaawansowany dostęp do baz danych Biblioteka ADOX i możliwości modyfikowania struktury bazy danych Wywoływanie kwerend parametrycznych Eksportowanie zbioru rekordów do pliku XML Importowanie pliku XML Formularz VBA Własne formularze dostępowe do baz danych Wykorzystanie formularzy w arkuszu Formularze do uruchamiania kwerend akcji na bazie danych
3164 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków 21 godz. Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela pod kątem tworzenia analiz, raportów i podsumowań. Szkolenie ma na celu pokazanie jakie możliwości optymalizacji daje zastosowanie nawet prostych makr. Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oraz komfortu pracy z tym popularnym arkuszem kalkulacyjnym. Przedstawione "tricks n tips" w znacznym stopniu przyczynią się nie tylko do szybszego generowania zestawień danych ale również do ich przejrzystrzej wizualizacji. Makra Rejestrowanie i edycja makr Miejsca przechowywania makr Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów Środowisko VBA Visual Basic Editor i jego opcje Skróty klawiszowe Optymalizacja środowiska Wstęp do programowania proceduralnego Procedury: Function, Sub Typy danych Instrukcja warunkowa If...Then....Elseif....Else....End If Instrukcja Case Pętle do...loop while, until Pętla for ... next Instrukcje przerwania pętli (exit) Ciągi znaków Łączenie ciągów znaków (konkatenacja) Konwersja na inne typy - niejawna i jawna Funkcje przetwarzające ciągi znaków Visual Basic Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range) Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox) Deklaracja zmiennych Zasięg i czas życia zmiennych Operatory i ich priorytety Opcje modułów Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu Obiekty, klasy, metody i własności Zabezpieczanie kodu Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem Debugging Przetwarzanie krokowe Okienko Locals Okienko Immediate Pułapki - Watches Call Stack Obsługa błędów Rodzaje błędów i sposoby eliminacji Przechwytywanie i obsługa run-time errors Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo label, On Error GoTo 0 Model Obiektów Excel Obiekt Application Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, .... Obiekt Selection Kolekcja Range Obiekt Cells Wyświetlanie danych na pasku status (statusbar) Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating Pomiar czasu za pomocą metody Timer Wykorzystanie zewnętrznych źródeł danych Referencje do zewnętrznych źródeł danych Wykorzystanie biblioteki ADO Obiekty ADO: Connection Command Recordset Łańcuch połączenia - connection string Tworzenie połączeń z różnymi bazami danych: Microsoft Access, Oracle, MySQL Raportowanie Wstęp do języka SQL Podstawowe konstrukcje języka SQL (SELECT, UPDATE, INSERT INTO, DELETE) Wywoływanie kwerend Microsoft Access z poziomu Excela Formularze jako wsparcie w obsłudze baz danych
3089 Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom średniozaawansowany 14 godz. Kurs przeznaczony dla osób znających podstawy VBA (Visual Basic for Applications), które chcą rozwijać swoją wiedzę oraz w większym zakresie wykorzystywać możliwości tego języka. Kurs kładzie duży nacisk na jeszcze większą automatyzację i optymalizację pracy poprzez tworzenie własnych formularzy VBA, efektywną obsługę błędów czy też szybką konwersję różnych typów danych. Ułatwienia Tworzenie własnych pasków zadań i menu Typy danych Konwersja na inne typy Zasięg i czas życia zmiennych Operatory i ich priorytety Opcje modułów Instrukcje warunkowe Select Case If ... Then ... ElseIf ... Else Pętle Kiedy odwracać pętle do loop Pętla For Each Instrukcje przerwania pętli (exit) Debugging Przetwarzanie krokowe Pułapki Watches Locals Window Immediate Window Call Stack Obsługa błędów Przechwytywanie i obsługa run-time errors Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo label, On Error GoTo 0 Wyświetlanie danych na pasku statusu (statusbar) Podstawy optymalizacji ScreenUpdating Pomiar czasu trwania makra za pomocą metody Timer Formularze VBA Tworzenie własnych formularzy Wywoływanie formularza z poziomu kodu Wykorzystanie formularzy w arkuszu
excelvbag Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom Guru 21 godz. Kurs obejmuje zagadnienia maksymalnej automatyzacji. Uczestnik kursu dowie się m.in : jak bez użycia VBA efektywnie wykorzystywać nazwy komórek i jak je kopiować, jakie są przydatne własności obiektów Excela dostępne tylko z kodu VBA, jak stworzyć własną bibliotekę kontrolek, jak stworzyć gotową aplikację oraz jak ją zabezpieczyć. Zaawansowane elementy programu Excel Funkcje tablicowe Własności obiektów dostępne z poziomu VBA Zdarzenia Arkusza, Skoroszytu i Aplikacji Formuły wielokrotnie zagnieżdżone Dodatek Solver User Forms Tworzenie interfejsu użytkownika Zaawansowane funkcje formularzy i własne okna dialogowe Obsługa zdarzeń formularzy Access and Excel Automation Automation vs ADO Wykorzystanie funkcjonalności Accessa w kodzie VBA w Excelu Tworzenie aplikacji w Excelu Tworzenie aplikacji i jej dystrybucja Dystrybucja i zabezpieczanie dodatków do Excela Tworzenie niestandardowych pasków narzędzi i menu Excel Hacks Sztuczki i triki pozwalające wykorzystać nieznane możliwości Excela, np.: podwójny wykres kołowy, zaawansowane formatowanie warunkowe, koniec problemów z formatowaniem komórek, wyodrębnianie wartości liczbowych z tekstu
vbaexceladv Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany 21 godz. Kurs odkrywa tajniki efektywnego pisania zaawansowanych aplikacji w języku VBA dla aplikacji MS Excel. Podczas kursu nasi trenerzy zaprezentują uczestnikom jakie możliwości płyną z wykorzystania programowania obiektowego. Nauczymy również jak prościej i wydajniej pisać dobrej jakości kod w VBA. Po kursie uczestnik potrafi: napisać zaawansowaną aplikację obiektową przetwarzać pliki tekstowe korzystać z zewnętrznych źródeł danych korzystać z zewnętrznych bibliotek wykorzystywać poznane "tricks n tips" Excel Object Model Ochrona arkuszy z poziomu VBA  Obiekt Workbook, kolekcja Workbooks  Obiekt Worksheet, kolekcja Worksheets  Walidacja arkuszy  Praktyczne metody obiektu Range  Kopiuj, wklej, wklej specjalnie  Obiekt CurrentRegion  Znajdź, zastąp  Sortowanie zakresów  Wykresy (Obiekt Chart) Zdarzenia Zdarzenia na poziomie Aplikacji Tablice Tablice dynamiczne  Tablica dynamiczna typu Variant  Optymalizacja tablic i pamięci  Tablice wielowymiarowe Programowanie obiektowe Klasy i obiekty  Tworzenie klas  Tworzenie i niszczenie obiektów  Tworzenie metod  Tworzenie własności  Walidacja danych przy pomocy własności  Domyślne własności i metody Obsługa błędów w klasach Tworzenie i zarządzanie kolekcjami Tworzenie kolekcji  Dodawanie i usuwanie elementów  Odwołania do elementów (za pomocą klucza oraz indeksu) Zaawansowane struktury i funkcje VBA Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal)  Procedury o zmiennej ilości parametrów  Parametry opcjonalne i wartości domyślne  Procedury o nieznanej liczbie parametrów (ParamArray)  Enumeracje, wygodne przekazywanie parametrów  Typy użytkownika (User-defined Type)  Obsługa wartości Null, Nothing, empty string "", Empty, 0  Konwersja typów (Conversion) Operacje na plikach Otwieranie i zamykanie plików tekstowych  Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych  Przetwarzanie rekordów w plikach CSV Efektywne przetwarzanie plików tekstowych Wykorzystanie funkcji VBA w innych aplikacjach Dodatki Tworzenie własnych dodatków Tworzenie paska narzędzi dla dodatku Instalacja własnych dodatków i ich zabezpieczanie Korzystanie z zewnętrznych bibliotek Łączenie się do zewnętrznego źródła baz danych (ODBC, OLEDB)
vbaexcel Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania 28 godz. Jest to wstęp do programowania proceduralnego w języku VBA. Szkolenie pozwala zdobyć mocne podstawy VBA oraz jest ukierunkowane na automatyzację pracy (generację raportów, wykresów, manipilację MS Excel z poziomu VBA) oraz optymalizację wykorzystania zasobów (jak pisać czysty, efektywny oraz przejrzysty kod VBA). Na życzenie klientów istniej możliwość rozbudowania szkolenia o poziązania między VBA, MS Excel i zewnętrznymi bazami np. SQL. Po kursie użytkownik potrafi: nagrać oraz zmodyfikować makro wg potrzeb, napisać procedury wykorzystując dane z arkusza, stworzyć własną funkcje, obsłużyć zdarzenie (otwarcie arkusza, zmiana komórki etc) za pomocą procedury obsługi zdarzenia, stworzyć formularz automatycznie generować raporty utworzyć powiązania pomiędzy MS Excel a zewnętrznymi bazami danych Makra Rejestrowanie i edycja makr Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów Środowisko VBA Visual Basic Editor i jego opcje Zarządzanie komponentami Skróty klawiszowe Optymalizacja środowiska Wstęp do programowania proceduralnego Procedury: Function, Sub Typy danych Instrukcja warunkowa if ... then ... elseif ... else ... end if Instrukcja case Pętle do ... loop while, until Pętla for ... next Instrukcje przerwania pętli (exit) Przetwarzanie macierzy Ciągi znaków Łączenie ciągów znaków (konkatenacja) Konwersja na inne typy (niejawna i jawna) Funkcje przetwarzające ciągi znaków Visual Basic Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range) Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox) Deklaracja zmiennych Zasięg i czas życia zmiennych Operatory i ich priorytety Opcje modułów Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu Obiekty, klasy, metody i własności Zabezpieczanie kodu Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem Debugging Przetwarzanie krokowe Okienko Locals Okienko Immediate Pułapki - Watches Call Stack Obsługa błędów Rodzaje błędów i sposoby eliminacji Przechwytywanie i obsługa run-time errors Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo Model Obiektów Excel Obiekt Application Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell Obiekt Selection Kolekcja Range Obiekt Cells Wyświetlanie danych na pasku status Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating Pomiar czasu za pomocą metody Timer Obsługa zdarzeń w języku VBA Czym jest zdarzenie? Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia Obsługa często występujących zdarzeń Formularze VBA Tworzenie własnych formularzy Wywoływanie formularza z poziomu kodu Wykorzystanie formularzy w arkuszu
3029 Microsoft Office Excel - poziom zaawansowany + elementy VBA 21 godz. Uczestnicy szkolenia Excel będą w stanie samodzielnie, w najbardziej optymalny sposób tworzyć, konsolidować i zarządzać danymi. Szereg narzędzi usprawniających prace często znacznie redukuje czas już dotychczas wykonywanych czynności, jak i może pomóc w zaprojektowaniu aplikacji mogącej wykonywać nowe zadania. Dostosowanie środowiska pracy Skróty klawiszowe, ułatwienia Tworzenie i modyfikacja pasków narzędzi Opcje programu Excel (autozapis, wprowadzanie, etc.) Opcje wklej specjalnie (transpozycja) Formatowanie (style, malarz formatów) Narzędzie przejdź do Organizacja informacji Zarządzanie arkuszami (nazywanie, kopiowanie, zmiana kolorów) Przypisywanie i zarządzanie nazwami komórek i zakresów Ochrona arkuszy i skoroszytów Zabezpieczanie i szyfrowanie plików Praca grupowa i śledzenie zmian, komentarze Inspekcja arkusza Tworzenie własnych szablonów, wykresów, arkuszy, skoroszytów Analiza danych Logika Podstawowe funkcje Zaawansowane funkcje Scenariusze Szukaj wyniku Solver Wykresy Obsługa grafiki (cienie, diagramy, autokształty) Zarządzanie bazami danych (listy) Konsolidacja danych Grupowanie danych i tworzenie konspektu Sortowanie danych (powyżej 4 kolumn) Zaawansowane filtrowanie danych Funkcje bazy danych Sumy pośrednie (częściowe) Tabele i wykresy przestawne Współpraca z innymi aplikacjami Pobieranie danych zewnętrznych (CSV, TXT) OLE (statycznie i łącze) Kwerendy WWW Publikacja arkuszy na WWW (statycznie oraz dynamicznie) Publikacja tabel przestawnych Automatyzacja pracy Formatowanie warunkowe Tworzenie własnych formatów Sprawdzanie poprawności Rejestrowanie i edycja makr Visual Basic for Applications Tworzenie własnych funkcji Zdarzenia w języku VBA Formularze VBA
2370 VBA w Access 21 godz. Szkolenie omawia zagadnienia związane z programowaniem w języku Visual Basic for Applications, przedstawia sposoby dostępu do danych za pomocą języka VBA. Uczestnik szkolenia poznaje również mechanizmy pozwalające napisać profesjonalną aplikacje bazodanową. Wprowadzenie do języka VBA Przechowywanie informacji Typy danych Zmienne Nazewnictwo, cechy, zasięg widoczności zmiennych Struktury sterujące if, select case, do, for Pętle Funkcje wbudowane Rodzaje, wyszukiwanie i usuwanie błędów Komentarze Konserwcja kodu Obiekty Definicja Właściwości Metody Kolekcje obiektów Przeglądanie Tabele, kwerendy, indeksy Obiektowy dostęp do danych Własne klasy Obiektowa obsługa błędów Bazy Danych VBA w konstruowaniu kwerend Wykorzystanie składni SQL Instrukcje transakcyjne Obiekty DAO oraz ADO Rekordy Importowanie danych z innych systemów Aplikacje Konstruowanie Plan Interfejs Paski menu Raporty Formanty dostępne z poziomu kodu Formularze Współpraca i obsługa innych aplikacji Biblioteki funkcji Dobra praktyka programistyczna Wskazówki i porady
vbamidadv Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziomu średni - zaawansowany 21 godz. Szkolenie jest przeznaczone dla osób korzystających z Excela pod kątem tworzenia analiz, raportów i podsumowań. Szkolenie ma na celu pokazanie jakie możliwości optymalizacji daje zastosowanie nawet prostych makr. Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności oraz komfortu pracy z tym popularnym arkuszem kalkulacyjnym. • Tablice, macierze (nieznana ilość parametrów) • Klasy, obiekty, atrybuty i metody obiektów (tworzenie własnej klasy, enumeracje) • Procedury i funkcje. Korzystanie z gotowych funkcji, tworzenie własnych funkcji. Przekazywanie argumentów, argumenty domyślne. (Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal)) • Obsługa zdarzeń: Dostępne zdarzenia, Oprogramowywanie zdarzeń, Przypisywanie kodów • Komunikacja z innymi programami pakietu Office (WORD, Power Point, Outlook, Access) • Komunikacja z przeglądarkami i innymi aplikacjami • Pułapki - breakpoints • Zasady tworzenia dobrego kodu: czytelność, komentowanie, nazewnictwo zmiennych, obiektów i funkcji. • Tworzenie własnych dodatków. • Referencje do zewnętrznych źródeł danych • Dostęp do bazy danych przez ODBC • Wykorzystanie biblioteki ADO, Obiekty ADO • Łańcuch połączenia – connection string • Biblioteka ADOX i możliwości modyfikowania struktury bazy danych • Wywoływanie kwerend parametrycznych • Importowanie/generowanie pliku XML • Debugging, Przechwytywanie i obsługa run-time errors, Rodzaje błędów i sposoby eliminacji • Wyświetlanie danych na pasku status • Podgląd zmiennych • Formularze: Oprogramowywanie kontrolek • VBA w outlooku (czytanie maili, poruszanie się po folderach, wyszukiwanie maili) • Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
vbaaccessexcel Visual Basic for Applications (VBA) w Microsoft Office Access i Excel 21 godz. Introduction to VBA Introducing the VBA environment VB Editor Using Project Explorer Toolbox Modules Procedures and Functions Comments Principles and concepts of programming Data types, variables and constants Program flow control If…Then… Else Do…Loop, While and Until For…Next statements  Input / Output, Message boxes, Input boxes Code behind forms, Form controls manipulation Passing arguments, Returning Values Debugging Run Time, Design Time, and Break Mode Breaks and Watches Local Window Immediate Window Access - Object-Oriented Programming Access object model Objects, Collections Events Methods and properties Data Access Object Library Access User Interface Design Programming event procedures Dynamic combo boxes User inputs Interface design considerations Menus Access SQL & Database Design Filtering – various Where clause options Deriving data - calculated fields Inner table joins Outer table joins Sub-queries – filtering, virtual tables and columns, Creating – adding rows directly or via queries Updating and Deleting - directly and via sub-queries Creating and Dropping tables Creating relationships Use of primary and foreign keys Excel - Object-Oriented Programming Excel object model Objects, Collections Events Methods and properties Excel – Programming Analysis Routines Sorting, filtering and distributing data between worksheets and workbooks Using VBA to control charts Using VBA to control pivot tables Using VBA to control What If scenarios Importing from external files, internet et cetera Error Handling Stepping through code Finding syntax errors Using Debug.Print Building error-trapping routines

Najbliższe szkolenia

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Excel Advanced with VBA - Kielce, ul. Warszawska 19pon., 2017-09-04 09:002700PLN / 1500PLN
Access VBA - Łódź, ul. Tatrzańska 11wt., 2017-09-05 09:004500PLN / 2400PLN
Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts - Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94śr., 2017-09-06 09:003000PLN / 1750PLN
Visual Basic for Applications (VBA) and Databases - Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220śr., 2017-09-06 09:002400PLN / 1500PLN

Other regions

Szkolenie VBA, VBA boot camp, Szkolenia Zdalne VBA, szkolenie wieczorowe VBA, szkolenie weekendowe VBA , lekcje UML,Kurs VBA, kurs online VBA, nauka przez internet VBA, e-learning VBA, Trener VBA,Kursy VBA, wykładowca VBA , nauczanie wirtualne VBA, instruktor VBA, kurs zdalny VBA

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Oracle 11g - Język SQL dla programistów - warsztaty Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-08-21 09:00 6930PLN / 3640PLN
Embedded C Application Design Principles Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 czw., 2017-08-24 09:00 12266PLN / 4517PLN
Agile Project Management with Scrum Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 czw., 2017-08-24 09:00 3386PLN / 1629PLN
Efektywne wykorzystanie Social Media - Facebook, Twitter, Youtube, Google+, blogi Gdynia, ul. Ejsmonda 2 czw., 2017-08-31 09:00 1881PLN / 1002PLN
Prognozowanie Rynku Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-08-31 09:00 5940PLN / 2380PLN
Tableau Advanced Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-08-31 09:00 7425PLN / 2875PLN
Certyfikacja OCUP2 UML 2.5 - Przygotowanie do egzaminu OCUP2 Foundation Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-09-04 09:00 6930PLN / 3360PLN
General Data Protection Regulation - zmiany prawne, wprowadzenie teoretyczne, praktyczne aspekty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-04 09:00 7128PLN / 2560PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2017-09-05 09:00 3564PLN / 1891PLN
Business Analysis Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-09-05 09:00 7722PLN / 3174PLN
Oracle 12c – Zaawansowane programowanie w PL/SQL Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-09-06 09:00 9900PLN / 3900PLN
Business Analysis Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-09-06 09:00 7722PLN / 3174PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-11 09:00 5940PLN / 2980PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-11 09:00 7722PLN / 3174PLN
Fundamentals of Devops Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-09-12 09:00 14563PLN / 5013PLN
Język SQL w bazie danych MSSQL Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 wt., 2017-09-19 09:00 2970PLN / 1243PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-09-25 09:00 3069PLN / 1623PLN
Java Performance Tuning Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-09-25 09:00 9801PLN / 3000PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-09-26 09:00 10266PLN / 3911PLN
Wzorce projektowe w C# Rzeszów, Plac Wolności 13 czw., 2017-09-28 09:00 3861PLN / 2331PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-10-03 09:00 5148PLN / 1830PLN
Analiza biznesowa i systemowa z użyciem notacji UML - warsztat praktyczny dla PO w metodyce Scrum Łódź, ul. Tatrzańska 11 wt., 2017-10-10 09:00 7722PLN / 3474PLN
Access - podstawy Szczecin, ul. Sienna 9 wt., 2017-10-10 09:00 3465PLN / 1550PLN
PostgreSQL for Administrators Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-10-11 09:00 12326PLN / 4235PLN
UML Analysis and Design Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-10-11 09:00 8910PLN / 4170PLN
Business Analysis Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-10-18 09:00 7722PLN / 3774PLN
Nagios Core Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-11-13 09:00 13919PLN / 4968PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam