Plan Szkolenia

Wprowadzenie do VBA

 • Przechowywanie informacji
 • Typy danych
 • Zmienne
 • Terminologia, charakterystyka, zakres, widoczność zmiennych
 • Struktury sterujące if, select case, do, for
 • Pętle
 • Funkcje wbudowane
 • Typy, znajdowanie i usuwanie błędów
 • Komentarze

Obiekt

 • Definicja
 • Właściwości
 • Metody
 • Kolekcje obiektów
 • Przeglądanie
 • Tabele, zapytania, indeksy
 • Zorientowany obiektowo dostęp do danych
 • Klasa niestandardowa
 • Obsługa błędów obiektów

Databases

 • Konstruowanie zapytań za pomocą VBA
 • Używanie składni SQL
 • Transakcje
 • DAO i ADO
 • Rekordy
 • Importowanie danych z innych systemów

Zastosowania

 • Plan
 • Interfejs
 • Menu
 • Raporty
 • Kontrolki dostępne z poziomu kodu
 • Formularze
 • Integracja i wsparcie dla innych aplikacji
 • Funkcje biblioteczne

Najlepsze praktyki

 • Porady i wskazówki

Wymagania

 • Wymagana znajomość dowolnego proceduralnego języka programowania (np. Basic, Pascal, C).
 • Dla osób, które chcą zdobyć wymagane umiejętności polecamy kurs: Visual Basic for Applications (VBA) w Excelu - wprowadzenie do programowania.
 • Bardzo dobra znajomość programu Microsoft Access. Zalecane jest ukończenie kursu: Access dla zaawansowanych.
 21 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (1)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie