Szkolenia Bazy danych | Szkolenia Database

Szkolenia Bazy danych

Praktyczne szkolenia na żywo (DB) lub DBMS (Database Management System) są skierowane zarówno do administratorów systemu, jak i programistów i demonstrują poprzez praktyczne ćwiczenia administrowanie systemami baz danych oraz integracjię bazy danych z aplikacjami.

Kurs z baz danych jest dostępny jako "trening na żywo na miejscu" lub "szkolenie na żywo" Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Bazy danych

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 godzin
Microsoft SQL Server 2019 to system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), który zapewnia obsługę przechowywania i pobierania danych oraz zarządzania obciążeniem danych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla zaawansowanych administratorów baz danych, którzy chcą dowiedzieć się, jak konfigurować i zarządzać obciążeniem danych w bazach danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie i zarządzanie bazami danych, tabelami i zapytaniami. Zarządzanie wydajnością zapytań. Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych baz danych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at advanced-level developers who wish to learn and use MySQL and database technologies for building web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Write SQL queries to retrieve, filter, sort, and aggregate data.
 • Perform data manipulation operations such as inserting, updating, and deleting data.
 • Implement advanced SQL concepts such as subqueries, derived tables, and conditional logic.
 • Integrate MySQL with popular programming languages and execute queries from application code.
21 godzin
Oracle Database 19c to wielomodelowa baza danych, która zapewnia pełną obsługę danych relacyjnych i nierelacyjnych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów, którzy chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat funkcji bezpieczeństwa Oracle Database 19c. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie koncepcji bezpieczeństwa bazy danych. Wdrażanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji w celu kontrolowania dostępu do bazy danych. Efektywne konfigurowanie i zarządzanie kontami użytkowników, rolami i uprawnieniami. Wdrażanie solidnych środków bezpieczeństwa przeciwko różnym zagrożeniom i lukom w zabezpieczeniach.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Python jest najpopularniejszym językiem programowania dla nauki o danych i uczenia maszynowego. SQL jest najczęściej używanym narzędziem do zarządzania bazami danych, podczas gdy Tableau jest wiodącym narzędziem do analizy biznesowej i wizualizacji danych. Połączenie SQL, Python i Tableau zapewnia potężne, kompleksowe rozwiązanie do analizy danych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków danych i programistów, którzy chcą używać i integrować SQL, Python i Tableau do wykonywania złożonych analiz danych, przetwarzania i wizualizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Konfiguracja środowiska niezbędnego do przeprowadzania analizy danych za pomocą SQL, Python i Tableau. Zrozumienie kluczowych koncepcji integracji oprogramowania (dane, serwery, klienci, interfejsy API, punkty końcowe itp.) Zapoznanie się z podstawami języka Python i SQL. Wykonywanie technik wstępnego przetwarzania danych w Pythonie. Dowiedz się, jak połączyć Python i SQL w celu analizy danych. Tworzenie wnikliwych wizualizacji danych i wykresów za pomocą Tableau.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at intermediate-level data scientists who wish to learn how to utilize the COST IT module of Presto for cost analysis. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the fundamentals of Presto and its role in big data analytics.
 • Gain proficiency in using Presto's COST IT module for cost analysis.
 • Optimize Presto queries for improved performance and resource utilization.
 • Identify and implement cost-based optimizations in Presto.
 • Troubleshoot and resolve common performance and cost-related issues in Presto.
14 godzin
Ten kurs obejmuje wszystko, co administrator bazy danych musi wiedzieć, aby pomyślnie wdrożyć i utrzymywać MongoDB bazy danych. Omówiono również diagnozowanie problemów z wydajnością, importowanie i eksportowanie danych oraz ustanawianie odpowiednich procedur tworzenia kopii zapasowych i przywracania, przegląd interfejsu API MongoDB CRUD, powłoki poleceń i sterowników. Odbiorcami tego kursu są osoby, które chcą:
  Zrozumienie MongoDB z perspektywy programisty, w tym jego powłoki poleceń, interfejsu API zapytań i narzędzi sterownika. Wdrażanie MongoDB we wszystkich konfiguracjach - jako pojedynczy serwer, z replikacją master/slave, jako zestaw replik i jako klaster sharded. Ocena aplikacji i odpowiedni dobór sprzętu. Monitorowanie instancji MongoDB i integracja ze standardowym oprogramowaniem monitorującym (Munin, Nagios itp.). Planowanie tworzenia kopii zapasowych i zarządzanie importem i eksportem dużych ilości danych. Rozwiązywanie najczęstszych problemów programistycznych i scenariuszy awarii.
Każdy uczestnik będzie musiał wykonać serię ćwiczeń praktycznych.
21 godzin
21 godzin
Poziom
Podstawowy
Forma
Wykład, Prezentacja, Intensywne warsztaty
Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie kierowane do analityków danych oraz użytkowników potrzebujących sprawnie i elastycznie wyciągać dane z bazy używając bezpośrednio poleceń języka SQL.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Zapoznanie się z podstawowymi technikami analizy danych przy pomocy języka SQL.
14 godzin
Ten kurs obejmuje administrację oraz strojenie wydajności baz danych PostgreSQL. Grupa docelowa to administratorzy oraz architekci baz danych. Uczestnicy poznają wykorzystanie wyspecjalizowanych modułów PostgreSQL (Postgres), takich jak replikacja, pula połączeń (connection pool) i wyszukiwanie pełnotekstowe.
14 godzin
This course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using MongoDB.
14 godzin
Poziom
Zaawansowany Forma
Wykład, Prezentacja, Intensywne warsztaty Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie kierowane do analityków danych oraz użytkowników potrzebujących sprawnie i elastycznie wyciągać dane z bazy używając bezpośrednio poleceń języka SQL. Jest to uzupełnienie szkolenia ORA-SA1 o zaawansowane mechanizmy języka SQL. Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Zapoznanie się z zaawansowanymi technikami analizy danych przy pomocy języka SQL pozwalającymi elastyczniej i efektywniej raportować.
28 godzin
Ten kurs dotyczy administracji i dostrajania wydajności baz danych PostgreSQL. Uczestnicy nauczą się korzystać ze specjalistycznych modułów PostgreSQL (AKA Postgres), takich jak replikacja, connection pooling i wyszukiwanie pełnotekstowe.
14 godzin
After the training, you will be able to write extract and modify the data in MongoDB database. You will also learn about powerful Aggregation Pipeline that is a flexible and fast tool for data analytics, and if it's not enough for you, how to connect your current BI tools like Tableau or Excel to data stored in Mongo.
21 godzin
Poziom
Zaawansowany Forma
Wykład, Prezentacja, Intensywne warsztaty Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie kierowane do analityków danych oraz użytkowników potrzebujących elastycznie i wydajnie wyciągać dane z bazy używając bezpośrednio poleceń języka SQL. Jest to uzupełnienie szkolenia ORA_SA1 i skupia się na wydajności wykonywania poleceń SQL oraz na scenariuszach w których samo polecenie SELECT nie wystarcza i należy użyć mającego o wiele większe możliwości języka PL/SQL Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Zapoznanie się z zaawansowanymi technikami analizy danych przy użyciu języka PL/SQL, tworzenie własnych funkcji oraz poznanie technik pozwalających poprawić wydajność wykonywanych raportów.
14 godzin
Ten kurs zapewnia programistyczną interakcję z bazami danych PostgreSQL. Poznaj techniki, składnie i struktury potrzebne do tworzenia wysokiej jakości aplikacji wykorzystujących backend PostgreSQL. Szkolenie obejmuje również SQL Tuning obejmujący najlepsze praktyki pisania wydajnych SQL. Docelowi odbiorcy to programiści, którzy chcą używać lub rozszerzać PostgreSQL, a także architekci baz danych.
28 godzin
Kurs obejmuje zaawansowane obszary użycia języków programowania związanych z MongoDB. Celem szkolenia jest, aby uczestnik miał możliwość pełnego opanowania narzędzia. Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Praktyczne wdrożenie
21 godzin
Szkolenie dostarczy uczestnikom umiejętności pracy z bazą danych Oracle przy użyciu języka SQL oraz umożliwia udział w dalszych kierunkowych szkoleniach w tej dziedzinie.  Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061) będącego oficjalnym, respektowanym na całym świecie potwierdzeniem posiadanych umiejętności oraz wymaganego do uzyskania większości certyfikatów Oracle w zakresie administracji i programowania bazy danych.
14 godzin
Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych i architektów, którzy chcą nauczyć się PostgreSQL od podstaw. Nauczysz się architektury PostgreSQL, instalacji, projektowania, a także wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania baz danych w PostgreSQL. 
14 godzin
Ten SQL kurs szkoleniowy jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności niezbędne do wyodrębniania i analizowania danych za pomocą programu Microsoft Access. Uczestnicy kursu nauczą się:
  jak pisać SQL zapytania czym są relacyjne bazy danych i jak z nich korzystać czym są relacje i jak je tworzyć struktura danych różnice pomiędzy dialektami SQL (Oracle, T-SQL, ANSI) praktyczne umiejętności pisania zapytań
Ten SQL kurs dotyczy dialektu Microsoft Access SQL.
14 godzin
This course covers the advanced areas in the use of programming languages related to MongoDB, the goal is for the participant to have the ability to completely master the tool.
35 godzin
Szkolenie pomoże uczestnikom przygotować się do tworzenia aplikacji internetowych przy użyciu Python Programming with Data Analytics. Taka wizualizacja danych jest doskonałym narzędziem dla najwyższego kierownictwa w podejmowaniu decyzji.
14 godzin
Poziom
Zaawansowany
Forma
Wykład, Prezentacja, Warsztaty
Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie jest dedykowane osobom o profilu użytkownika, programisty lub administratora, które posiadają już pewną wiedzę na temat pracy z bazą danych Oracle i pragną ją pogłębić i usystematyzować. Jest to uzupełnienie szkolenia ORA_S1.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Szkolenie dostarczy uczestnikom umiejętności wydajnego składowania i przetwarzania danych z użyciem SQL, wprowadzając wiedzę dotyczącą optymalizacji, analizy i różnych metod pozyskiwania danych. Jednocześnie dostarczy wiedzy o architekturze bazy i jej zaawansowanych możliwościach pozwalających tworzyć efektywne aplikacje.
35 godzin
PostgreSQL (lub Postgres) to jedna z najpopularniejszych relacyjnych baz danych typu open source. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy poznają ogólne i zaawansowane aspekty PostgreSQL, w tym administrację, zmianę wydajności, zaawansowany rozwój i replikację, przechodząc przez serię praktycznych ćwiczeń laboratoryjnych na żywo obejmujących konfigurację, testowanie, wdrażanie i rozwiązywanie problemów. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Wykorzystanie zaawansowanych technik administracyjnych do konfiguracji i zarządzania serwerem PostgreSQL. Optymalizacja bazy danych i zapytań w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Replikacja i skalowanie serwera PostgreSQL.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Ten kurs jest oparty na PostreSQL 9, ale może być dostosowany do innej wersji. Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub w siedzibie klienta) jest przeznaczone dla administratorów, którzy chcą rozwiązywać złożone problemy związane z wdrażaniem i zarządzaniem przy użyciu MongoDB Ops Manager. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie MongoDB Ops Manager Konfigurowanie i zarządzanie różnymi typami środowisk Zrozumieć i wdrożyć MongoDB Enterprise Server specyficzne rozwiązania w celu rozwiązania złożonych wyzwań korporacyjnych
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja Dużo ćwiczeń i praktyki Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab
Opcje dostosowywania kursu
  To szkolenie jest oparte na MongoDB Enterprise Server, który zawiera Ops Manager. Prosimy o kontakt w celu ustalenia wymagań licencyjnych. Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Ten SQL kurs szkoleniowy jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności niezbędne do wyodrębniania i analizowania danych z dowolnej bazy danych oraz tworzenia raportów. Uczestnicy kursu nauczą się:
  jak pisać zapytania SQL czym są relacyjne bazy danych i jak z nich korzystać czym są relacje i jak je tworzyć struktura danych różnice między T-SQL a innymi dialektami praktyczne umiejętności pisania zapytań
Ten SQL kurs dotyczy dialektu Microsoft T-SQL. Jeśli jesteś zainteresowany ogólnym SQL, zobacz kurs SQL Podstawy.
14 godzin
Przeznaczenie szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z bazą danych jako programiści przy pomocy języka SQL i potrzebują rozszerzyć możliwości pracy o mechanizmy języka proceduralnego. Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia Zapoznanie się z możliwościami języka PL/SQL w ramach rozszerzenia możliwości języka SQL. Nabycie umiejętności sprawnego pisania skryptów w PL/SQL. Umożliwienie rozwijania wiedzy o PL/SQL na dalszych etapach zaawansowania.
14 godzin
This training is designed for Database Administrators and Architects who want to tune PostgreSQL Database for Performance. Learn how to log slow workload and find the possible pain points in a query. This topic also covers the most important parameters that must be tuned for optimal performance. 

Last Updated:

Szkolenie Bazy danych, Bazy danych boot camp, Szkolenia Zdalne Bazy danych, szkolenie wieczorowe Bazy danych, szkolenie weekendowe Bazy danych, Kurs Bazy danych,Kursy Bazy danych, Trener Bazy danych, instruktor Bazy danych, kurs zdalny Bazy danych, edukacja zdalna Bazy danych, nauczanie wirtualne Bazy danych, lekcje UML, nauka przez internet Bazy danych, e-learning Bazy danych, kurs online Bazy danych, wykładowca Bazy danychSzkolenie Database, Database boot camp, Szkolenia Zdalne Database, szkolenie wieczorowe Database, szkolenie weekendowe Database, Kurs Database,Kursy Database, Trener Database, instruktor Database, kurs zdalny Database, edukacja zdalna Database, nauczanie wirtualne Database, lekcje UML, nauka przez internet Database, e-learning Database, kurs online Database, wykładowca Database

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions