Szkolenia Bazy danych | Szkolenia Database

Szkolenia Bazy danych

Praktyczne szkolenia na żywo (DB) lub DBMS (Database Management System) są skierowane zarówno do administratorów systemu, jak i programistów i demonstrują poprzez praktyczne ćwiczenia administrowanie systemami baz danych oraz integracjię bazy danych z aplikacjami.

Kurs z baz danych jest dostępny jako "trening na żywo na miejscu" lub "szkolenie na żywo" Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Bazy danych

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
35 godzin
The training course will help the participants prepare for Web Application Development using Python Programming with Data Analytics. Such data visualization is a great tool for Top Management in decision making.
21 godzin
Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania podstaw i zastosowań VBA dla Access & Excel .
7 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at system administrators and developers who wish to use Prometheus to monitor Kubernetes clusters.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Prometheus.
- Monitor dynamic cloud environments.
- Gain better insight into their Kubernetes clusters.
- Set up alerts that are precise and insightful.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn three different approaches for accessing, analyzing and visualizing data. We start with an introduction to RDMS databases; the focus will be on accessing and querying an Oracle database using the SQL language. Then we look at strategies for accessing an RDMS database programmatically using the Python language. Finally, we look at how to visualize and present data graphically using TIBCO Spotfire.

Format of the Course
Interactive lecture and discussion.
Lots of exercises and practice.
Hands-on implementation in a live-lab environment.
14 godzin
35 godzin
Audience

- Programmers
- Beginner IT professionals

Format of the course

-

Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to set up a multi-node Greenplum database.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Pivotal Greenplum.
- Model data in accordance to current needs and future expansion plans.
- Carry out different techniques for distribute data across multiple nodes.
- Improve database performance through tuning.
- Monitor and troubleshoot a Greenplum database.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at system administrators, database administrators, data architects, and developers who wish to install, configure, and manage MarkLogic Server to optimize their database systems.

By the end of this training, participants will be able to implement, develop, manage, and secure their enterprise data and database systems using MarkLogic Server.
14 godzin
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data using Microsoft Access. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI)
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with Microsoft Access dialect of SQL.
14 godzin
Microsoft Access is a pseudo-relational database engine from Microsoft.
21 godzin
Szkolenie omawia zagadnienia związane z programowaniem w języku Visual Basic for Applications, przedstawia sposoby dostępu do danych za pomocą języka VBA. Uczestnik szkolenia poznaje również mechanizmy pozwalające napisać profesjonalną aplikacje bazodanową.
21 godzin
Na kursie uczestnik dowie się, jak zaprojektować bazę danych oraz jak przystosować ją do pracy z użytkownikiem końcowym.
21 godzin
Na kursie uczestnik dowie się, jak przyśpieszyć działanie bazy danych, jak napisać zaawansowane zapytania, stworzyć wygodny system formularzy i raportowania. Kurs wprowadza także uczestnika w automatyzacje wszelkich czynności za pomocą makr i języka VBA.
14 godzin
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pobierających informacje z gotowych baz danych za pomocą kwerend lub zapytań SQL
14 godzin
Na kursie uczestnik poznana terminologię relacyjnych baz danych, nabędzie umiejętności projektowania aplikacji bazodanowych, pozna podstawowe zasady tworzenia formularzy oraz poznanie raportów.
14 godzin
Ten kurs obejmuje wszystko, co administrator bazy danych powinien wiedzieć, aby pomyślnie wdrożyć i obsługiwać MongoDB danych MongoDB .

Omówienie problemów z wydajnością, importowania i eksportowania danych oraz ustanowienie prawidłowych procedur tworzenia kopii zapasowych i przywracania, przegląd interfejsu API CRUD MongoDB , powłoki poleceń i sterowników.

Odbiorcami tego kursu są ludzie, którzy chcą:

- MongoDB z perspektywy programisty, w tym jego powłoki poleceń, interfejsu API zapytań i narzędzi sterowników.
- Wdróż MongoDB we wszystkich konfiguracjach - jako pojedynczy serwer z replikacją master / slave, jako zestaw replik i jako klaster dzielony.
- Oceniaj aplikacje i odpowiednio dobieraj sprzęt.
- Monitoruj instancje MongoDB i integruj ze standardowym oprogramowaniem monitorującym ( Munin , Nagios itp.)
- Planuj tworzenie kopii zapasowych i zarządzaj importem i eksportem dużych danych.
- Rozwiąż najczęstsze problemy deweloperskie i scenariusze awarii.

Każdy delegat będzie musiał wykonać szereg ćwiczeń praktycznych.
14 godzin
This course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using MongoDB.
14 godzin
This course covers the advanced areas in the use of programming languages related to MongoDB, the goal is for the participant to have the ability to completely master the tool.
7 godzin
Percona Server for MongoDB is a free, enhanced, fully compatible, open source, drop-in replacement for MongoDB 3.2 Community Edition with enterprise-grade features. It requires no changes to MongoDB applications or code.

Audience

This course is suitable for sysadmins and engineers seeking to switch to Percona Server from preexisting MongoDB instances, or deploy and administrate new Percona Server for MongoDB instances.

After completing this course, delegates will:

- understand Percona Server’s structure and deployment mechanisms
- be able to carry out installation / production environment / architecture tasks and configuration
- be able to assess code quality, perform debugging, monitoring
- be able to implement advanced production like replication, performance tuning and logging
14 godzin
Po szkoleniu będziesz umieć pisać zapytania - wyszukiwać i modyfikować dane w bazie MongoDB. Nauczsz się także posługiwać Aggregation Pipeline - elastyczne i szybkie narzędzie do agregacji i analizy danych. Poznasz także sposób łączenia narzędzi BI jak Tableasu czy Excel do danych zgromadzonych w Mongo.
14 godzin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at administrators wishing to solve complex deployment and management problems using MongoDB Ops Manager.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MongoDB Ops Manager
- Set up and manage different types of environments
- Understand and implement MongoDB Enterprise Server specific solutions to solve complex enterprise challenges

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on MongoDB Enterprise Server, which includes Ops Manager. Please consult with us to arrange license requirements.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 godzin
Kurs obejmuje zaawansowane obszary użycia języków programowania związanych z MongoDB.

Celem szkolenia jest, aby uczestnik miał możliwość pełnego opanowania narzędzia.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja
- Ćwiczenia
- Praktyczne wdrożenie
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use the MERN Stack for fullstack development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate React with MongoDB, Express, and Node.js.
- Build a fullstack web application from scratch.
- Implement application security through authorization and authentication.
14 godzin
Celem tego kursu jest zapewnienie jasnego zrozumienia zaawansowanego wykorzystania ( SQL ) dla Microsoft SQL Server i zaawansowanego wykorzystania Transact- SQL . Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kurs ten może być prowadzony jako kurs trzydniowy.
14 godzin
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between T-SQL and other dialects
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with Microsoft T-SQL dialect. If you are interested in generic SQL, please see SQL Fundamentals course.
7 godzin
Delegates will gain an understanding of some of the more advanced features of Transact SQL as well as being able to do each of the following:

- Use queries to return complex result sets
- Manage database objects to aid query performance
- Tune queries to perform more efficiently

This course is for anyone who currently uses Transact SQL to extract data from a Microsoft SQL Server database and wishes to expand their knowledge particularly in the areas of data analysis and improving query speed.
14 godzin
This SQL training course is for people who want to acquire basic skills to deal with SQL Server Databases. Course will help the members to learn:

- How to work with SQL Server and SQL Server Management Studio.
- Meaning of Databases, SQL and RDBMS etc.
- How to create tables, use DDL, DML and DAL.
- Which are the various RDBMS Packages in the market and how they compare with each other.
- An Introduction to NoSQL and how they are organizations are changing into hybrid databases.
14 godzin
As a core of the Microsoft data platform, SQL Server is a leading operational database management system.
21 godzin
Microsoft SQL Server is a relational database management system (RDBMS) for storing and retrieving data.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn the essentials of the SQL language needed to query a Microsoft SQL Server database.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Microsoft SQL Server
- Query a Microsoft SQL Server database using Microsoft's Transact-SQL (T-SQL) language
- Understand the essentials of database design
- Optimize a database through normalization
- Use aggregate functions to generate results similar to those of "pivot-tables"
- Access Microsoft SQL Server through Excel

Audience

- Data analysts
- Business Intelligence professionals
- Business managers
- Excel experts who wish to expand their analysis skill set

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 godzin
Audience

- Database Administrator
- Developers

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Bazy danych

Szkolenie Bazy danych, Bazy danych boot camp, Szkolenia Zdalne Bazy danych, szkolenie wieczorowe Bazy danych, szkolenie weekendowe Bazy danych, Kurs Bazy danych,Kursy Bazy danych, Trener Bazy danych, instruktor Bazy danych, kurs zdalny Bazy danych, edukacja zdalna Bazy danych, nauczanie wirtualne Bazy danych, lekcje UML, nauka przez internet Bazy danych, e-learning Bazy danych, kurs online Bazy danych, wykładowca Bazy danychSzkolenie Database, Database boot camp, Szkolenia Zdalne Database, szkolenie wieczorowe Database, szkolenie weekendowe Database, Kurs Database,Kursy Database, Trener Database, instruktor Database, kurs zdalny Database, edukacja zdalna Database, nauczanie wirtualne Database, lekcje UML, nauka przez internet Database, e-learning Database, kurs online Database, wykładowca Database

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions