Szkolenia MongoDB Atlas

Szkolenia MongoDB Atlas

Lokalne, prowadzone przez instruktora kursy szkoleniowe na żywo MongoDB Atlas demonstrują poprzez interaktywne praktyczne ćwiczenia, jak używać MongoDB Atlas do uruchamiania, wdrażania i zarządzania bazami danych na dużą skalę dzięki automatyzacji i uproszczonym konfiguracjom. Szkolenie MongoDB Atlas jest dostępne jako "szkolenie online na żywo" lub "szkolenie na żywo na miejscu". Szkolenie na żywo online (inaczej "zdalne szkolenie na żywo") odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu . Szkolenie na żywo na miejscu może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w korporacyjnych centrach szkoleniowych NobleProg w Polsce. NobleProg — Twój lokalny dostawca szkoleń

Machine Translated

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii MongoDB Atlas

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
MongoDB Atlas to wielochmurowa platforma bazodanowa jako usługa (DBaaS). Upraszcza konfigurację, obsługę i zarządzanie wdrożeniami MongoDB w chmurze. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów i administratorów, którzy chcą używać MongoDB Atlas do uruchamiania, wdrażania i zarządzania bazami danych na dużą skalę poprzez automatyzację i uproszczone konfiguracje. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
    Konfigurowanie i uzyskiwanie dostępu do klastra MongoDB Atlas. Zrozumienie funkcji, architektury i zalet MongoDB Atlas. Dowiedz się, jak importować/eksportować, wysyłać zapytania i manipulować danymi w MongoDB Atlas. Wykorzystanie interfejsów API Atlas do automatyzacji operacji i administracji bazą danych. Stosowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu i skalowaniu wdrożeń MongoDB.
Format kursu
    Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
    Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie MongoDB Atlas, MongoDB Atlas boot camp, Szkolenia Zdalne MongoDB Atlas, szkolenie wieczorowe MongoDB Atlas, szkolenie weekendowe MongoDB Atlas, Kurs MongoDB Atlas,Kursy MongoDB Atlas, Trener MongoDB Atlas, instruktor MongoDB Atlas, kurs zdalny MongoDB Atlas, edukacja zdalna MongoDB Atlas, nauczanie wirtualne MongoDB Atlas, lekcje UML, nauka przez internet MongoDB Atlas, e-learning MongoDB Atlas, kurs online MongoDB Atlas, wykładowca MongoDB Atlas

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions