Szkolenia Oracle

Szkolenia Oracle

Praktyczne szkolenia na żywo z Oracle.

Oracle to system bazy danych. Relacyjna baza danych Oracle posługuje się standardowym językiem zapytań SQL oraz posiada wbudowany wewnętrzny język tworzenia procedur składowanych PL/SQL .

Szkolenie z Oracle jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Oracle

Plany szkoleń z technologii Oracle

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
Oracle Database 19c to wielomodelowa baza danych, która zapewnia pełną obsługę danych relacyjnych i nierelacyjnych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów, którzy chcą uzyskać kompleksową wiedzę na temat funkcji bezpieczeństwa Oracle Database 19c. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie koncepcji bezpieczeństwa bazy danych. Wdrażanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji w celu kontrolowania dostępu do bazy danych. Efektywne konfigurowanie i zarządzanie kontami użytkowników, rolami i uprawnieniami. Wdrażanie solidnych środków bezpieczeństwa przeciwko różnym zagrożeniom i lukom w zabezpieczeniach.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Poziom
Podstawowy
Forma
Wykład, Prezentacja, Intensywne warsztaty
Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie kierowane do analityków danych oraz użytkowników potrzebujących sprawnie i elastycznie wyciągać dane z bazy używając bezpośrednio poleceń języka SQL.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Zapoznanie się z podstawowymi technikami analizy danych przy pomocy języka SQL.
14 godzin
Poziom
Zaawansowany Forma
Wykład, Prezentacja, Intensywne warsztaty Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie kierowane do analityków danych oraz użytkowników potrzebujących sprawnie i elastycznie wyciągać dane z bazy używając bezpośrednio poleceń języka SQL. Jest to uzupełnienie szkolenia ORA-SA1 o zaawansowane mechanizmy języka SQL. Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Zapoznanie się z zaawansowanymi technikami analizy danych przy pomocy języka SQL pozwalającymi elastyczniej i efektywniej raportować.
21 godzin
Poziom
Zaawansowany Forma
Wykład, Prezentacja, Intensywne warsztaty Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie kierowane do analityków danych oraz użytkowników potrzebujących elastycznie i wydajnie wyciągać dane z bazy używając bezpośrednio poleceń języka SQL. Jest to uzupełnienie szkolenia ORA_SA1 i skupia się na wydajności wykonywania poleceń SQL oraz na scenariuszach w których samo polecenie SELECT nie wystarcza i należy użyć mającego o wiele większe możliwości języka PL/SQL Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Zapoznanie się z zaawansowanymi technikami analizy danych przy użyciu języka PL/SQL, tworzenie własnych funkcji oraz poznanie technik pozwalających poprawić wydajność wykonywanych raportów.
21 godzin
Szkolenie dostarczy uczestnikom umiejętności pracy z bazą danych Oracle przy użyciu języka SQL oraz umożliwia udział w dalszych kierunkowych szkoleniach w tej dziedzinie.  Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu certyfikacyjnego Oracle Database 12c: SQL Fundamentals (1Z0-061) będącego oficjalnym, respektowanym na całym świecie potwierdzeniem posiadanych umiejętności oraz wymaganego do uzyskania większości certyfikatów Oracle w zakresie administracji i programowania bazy danych.
14 godzin
Poziom
Zaawansowany
Forma
Wykład, Prezentacja, Warsztaty
Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie jest dedykowane osobom o profilu użytkownika, programisty lub administratora, które posiadają już pewną wiedzę na temat pracy z bazą danych Oracle i pragną ją pogłębić i usystematyzować. Jest to uzupełnienie szkolenia ORA_S1.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Szkolenie dostarczy uczestnikom umiejętności wydajnego składowania i przetwarzania danych z użyciem SQL, wprowadzając wiedzę dotyczącą optymalizacji, analizy i różnych metod pozyskiwania danych. Jednocześnie dostarczy wiedzy o architekturze bazy i jej zaawansowanych możliwościach pozwalających tworzyć efektywne aplikacje.
14 godzin
Przeznaczenie szkolenia Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują z bazą danych jako programiści przy pomocy języka SQL i potrzebują rozszerzyć możliwości pracy o mechanizmy języka proceduralnego. Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia Zapoznanie się z możliwościami języka PL/SQL w ramach rozszerzenia możliwości języka SQL. Nabycie umiejętności sprawnego pisania skryptów w PL/SQL. Umożliwienie rozwijania wiedzy o PL/SQL na dalszych etapach zaawansowania.
21 godzin
Poziom
Zaawansowany
Forma
Wykład, Prezentacja, Warsztaty, Rozwiązywanie problemów
Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy znają podstawy SQL i PL/SQL, ale chcą poznać bardzie zaawansowane mechanizmy języka, oraz chcą tworzyć aplikacje bazodanowe w oparciu o programy składowane PL/SQL.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Nabycie umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji bazodanowych osadzonych w bazie danych.
28 godzin
Poziom
Ekspert Forma
Wykład, Prezentacja, Dyskusja, Rozwiązywanie problemów Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie to jest przeznaczone dla doświadczonych programistów i administratorów bazy danych, którzy spotykają się na co dzień z problemami wydajnościowymi zarówno w określonych poleceniach SQL jak i całych procesach zaimplementowanych po stronie bazy danych Oracle. Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Szkolenie w przejrzysty i szeroki sposób prezentuje zagadnienia pozwalające na zrozumienie wewnętrznych mechanizmów zachodzących podczas wykonywania poleceń SQL i programów PL/SQL, na monitorowanie i diagnozowanie problemów wydajnościowych oraz implementowanie rozwiązań. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem optymalizacji poleceń SQL i programów PL/SQL.
14 godzin
The objective of the course is to enable participants to gain a mastery of how to work with the SQL language in Oracle database for data extraction at intermediate level.
21 godzin
Celem tego kursu jest zapewnienie jasnego zrozumienia korzystania z SQL dla różnych baz danych (Oracle baz danych (Oracle, SQL Server, MS Access...). Zrozumienie funkcji analitycznych i sposobu łączenia różnych tabel w bazie danych pomoże delegatom przenieść operacje analizy danych do bazy danych, zamiast robić to w aplikacji MS Excel. Może to również pomóc w tworzeniu dowolnego systemu informatycznego, który wykorzystuje dowolną relacyjną bazę danych.
35 godzin
Oracle Linux to wysokowydajne i bezpieczne środowisko operacyjne, które zapewnia łatwe w zarządzaniu środowisko do wirtualizacji, zarządzania, automatyzacji i natywnych narzędzi obliczeniowych w chmurze. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów, którzy chcą dowiedzieć się, jak używać i zarządzać systemem Oracle Linux 8. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Konfiguracja uwierzytelniania bez hasła. Administrowanie kontami użytkowników i grup. Konfiguracja interfejsu sieciowego. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów Oracle Linux.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Lokalne systemy zarządzania bazami danych Oracle mogą być kosztowne i trudne w utrzymaniu dla średnich i dużych organizacji. Migracja baz danych Oracle na platformę Azure SQL (znaną również jako Microsoft Azure SQL Database, Microsoft Azure SQL lub AzureSQL) lub PostgreSQL (znaną również jako Postgres lub Postgre SQL) jest praktycznym rozwiązaniem dla rozwijających się firm w zakresie zarządzania bazami danych, konserwacji i skalowalności przy optymalnych kosztach. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla administratorów baz danych i architektów chmury, którzy chcą migrować bazy danych Oracle do Azure SQL lub Postgre SQL. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Porównanie Azure SQL z Postgre SQL w celu wybrania bazy danych, która najlepiej spełnia cele i potrzeby biznesowe. Przygotowanie baz danych do przeniesienia definicji, danych i procedur z Oracle do systemu baz danych AzureSQL lub PostgreSQL. Wykonanie kroków po migracji w celu przetestowania, optymalizacji, aktualizacji i utrzymania zmigrowanej bazy danych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Oracle Fusion Human Capital Management (HCM) to kompletne rozwiązanie chmurowe, które zapewnia nowoczesny zestaw narzędzi do obsługi złożonych procesów kadrowych i zarządzania pracownikami. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla profesjonalistów, którzy chcą poznać podstawowe koncepcje Oracle Fusion i wdrożyć Oracle Fusion HCM w swojej organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznanie i zrozumienie koncepcji Oracle Fusion Human Capital Management (HCM). Wdrożenie pełnego zarządzania strukturą siły roboczej w dowolnej organizacji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Oracle Database 21c to konwergentna baza danych, która obsługuje szeroki zakres obciążeń i modeli danych. Jest to platforma do zarządzania danymi, która zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo, dostępność i skalowalność dla środowisk chmurowych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów baz danych, którzy chcą nauczyć się i korzystać z funkcji Oracle Database 21c podczas wykonywania zadań administracyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznanie podstawowych pojęć związanych z administrowaniem bazą danych Oracle 21c. Poznanie architektury Oracle 21c. Dowiedz się, jak wykonywać zadania administracyjne w Oracle 21c. Zapoznanie się z procesem tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania Oracle 21c.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Ten SQL kurs szkoleniowy jest przeznaczony dla osób, które chcą zdobyć umiejętności niezbędne do wyodrębniania i analizowania danych z dowolnej bazy danych oraz tworzenia raportów. Uczestnicy kursu nauczą się:
  jak pisać zapytania SQL czym są relacyjne bazy danych i jak z nich korzystać czym są relacje i jak je tworzyć struktura danych różnice pomiędzy dialektami SQL (Oracle, T-SQL, ANSI) praktyczne umiejętności pisania zapytań
Ten SQL kurs dotyczy ogólnego ANSI SQL. Może być używany w dowolnej bazie danych, w tym Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL i innych relacyjnych bazach danych.
35 godzin
Oracle Database 19c to wielomodelowa baza danych, która zapewnia pełną obsługę danych relacyjnych i nierelacyjnych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów, którzy chcą dowiedzieć się, jak administrować, monitorować i obsługiwać bazę danych Oracle. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie głównych funkcji i zmian architektonicznych Oracle bazy danych. Zarządzanie i monitorowanie Oracle baz danych. Optymalizacja wydajności Oracle bazy danych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
Oracle BI Publisher to rozwiązanie do tworzenia i zarządzania raportami. Uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami BI ułatwiającymi przygotowanie i dystrybucję raportów w oparciu o różne źródła danych za pomoca interfejsu www. 
28 godzin
Szkolenie przeznaczone jest nie tylko dla administratorów baz danych Oracle (którzy dopiero rozpoczynają pracę z serwerami Oracle lub którzy na takich systemach już pracują ale chcą poznać nowe możliwości bazy w wersji 12c) . Szkolenie to może być użyteczne dla programistów, którzy dzięki zrozumieniu architektury serwera i mechanizmów zasad jego działania będą potrafili tworzyć efektywne aplikacje działające we współpracy z bazą danych Oracle 12c.
14 godzin
Oracle Database 18c to kolejna iteracja Oracle Database 12c Release 2, czyli "pierwszej łatki"; To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą skonfigurować, wdrożyć, migrować i zarządzać bazą danych Oracle 18c. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie głównych funkcji i zmian architektonicznych w stosunku do poprzednich wersji Oracle. Migracja do Oracle 18c z poprzedniej wersji. Wdrożenie Oracle 18c w chmurze lub lokalnie. Zrozumienie nowego rocznego cyklu wydawniczego Oracle 18c i zaplanowanie jego utrzymania.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą przejść z Oracle Forms do Oracle Web Forms. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie głównych funkcji i zmian architektonicznych w Oracle Web Forms. Migracja do Oracle Web Forms z poprzedniej wersji Forms. Wdrożenie aplikacji Oracle Web Forms. Wykorzystanie Oracle Web Forms do ulepszenia usług i doświadczenia użytkownika.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at IT administrators and developers who wish to set up, deploy and manage cloud applications using the services and technologies provided by Oracle PaaS. By the end of this training, participants will be able to:
 • Build, deploy, and manage cloud applications using Oracle PaaS.
 • Configure and use data management tools for easy storage and backup.
 • Visualize and evaluate application performance and logs.
 • Generate business analytics reports.
 • Understand and implement security standards.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use Oracle APEX to develop, scale, and deploy applications faster with less code. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment to start developing database apps with Oracle APEX.
 • Understand and explore the Oracle APEX tools to build a fully-featured application.
 • Learn how to create applications and pages using Oracle APEX and the Page Designer UI.
 • Extend the functionality of complex enterprise apps easily with Oracle APEX.
 • Optimize and scale application performance and deployment.
 • Control and secure access to application data and components.
21 godzin
Poziom
Zaawansowany
Forma
Wykład, Prezentacja, Warsztaty, Rozwiązywanie problemów
Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy znają podstawy SQL i PL/SQL, ale chcą poznać bardzie zaawansowane mechanizmy języka, oraz chcą tworzyć aplikacje bazodanowe w oparciu o programy składowane PL/SQL.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Nabycie umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji bazodanowych osadzonych w bazie danych.
35 godzin
Dla kogo Warsztaty przeznaczone są dla przyszłych administratorów baz danych i aplikacji opartych na Oracle, w skład obowiązków, którychych będzie wchodził nadzór i bieżąca konserwacja systemów bazodanowych i aplikacji opartych na bazach danych Oracle. Egzaminy i certyfikaty Plan szkolenia pokrywa się częściowo z materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-052 Oracle Database 11g: Administration I, pozwalającym uzyskać certyfikat Oracle Database 11g Administrator Certified Associate Cel szkolenia Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z potrzebną wiedzą i gruntowne przećwiczenie wszystkich zagadnień, z którymi spotykają się administratorzy aplikacji bazodanowych podczas bieżącej konserwacji i utrzymywania systemów Zawartość szkolenia
 • Instalacja i konfiguracja bazy
 • Zapoznanie z architekturą systemu
 • Bieżąca obsługa systemów bazodanowych
 • Administracja użytkownikami, uprawnieniami
 • Zarządzanie strukturami danych
 • Monitorowanie bezpieczeństwa i wydajności
Uwagi Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE
21 godzin
Dla kogo Warsztaty przeznaczone są dla osób początkujących, rozpoczynających pracę z baza danych Oracle, przyszłych administratorów i użytkowników systemów opartych o tę bazę potrzebujących sprawnie posługiwać się językiem SQL w zakresie ekstrakcji i modyfikacji informacji zawartych w systemach informatycznych. Egzaminy i certyfikaty Plan szkolenia pokrywa się z materiałem wymaganym do zdania egzaminu: 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, będącego pierwszym krokiem do uzyskania większości certyfikatów z grupy Oracle Database Cel szkolenia Warsztaty mają na celu wprowadzenie uczestników do pracy z bazą danych Oracle, zapoznanie ich z językiem SQL w zakresie wymaganym do sprawnej pracy z tym systemem i do podjęcia w przyszłości obowiązków administratorów aplikacji bazodanowych i baz danych Oracle. Zawartość szkolenia
 • Organizacja środowiska pracy
 • Wprowadzenie do relacyjnych baz danych
 • Ekstrakcja danych przy użyciu instrukcji SELECT
 • Modyfikowanie danych przy użyciu instrukcji INSERT, UPDATE, DELETE
 • Przegląd obiektów schematu
Uwagi Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie 11g XE
35 godzin
Dla kogo Warsztaty dedykowane są jako pierwszy krok dla programistów i projektantów aplikacji opartych na bazach danych Oracle. Uczestnicy nie muszą posiadać żadnej wstępnej wiedzy na temat bazy danych Oracle, ani innych systemów relacyjnych baz danych, choć wiedza taka może okazać się przydatna. Egzaminy i certyfikaty Plan szkolenia pokrywa się materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-047 Oracle Database SQL Expert i uzyskania tytułu Oracle Database SQL Certified Expert Cel szkolenia Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z bazą danych Oracle, technikami budowania struktur bazy danych oraz operowania na danych. Szczególny nacisk położony jest na to, aby uczestnik zobaczył przekrojowo, jakie możliwości oferuje przy projektowaniu i budowaniu aplikacji System Zarządzania Relacyjną Baza Danych Oracle, oraz aby był w stanie samodzielnie z nią pracować. Zawartość szkolenia
 • Wprowadzenie w technologię baz danych oraz organizacja środowiska pracy
 • Pozyskiwanie i modyfikacja danych
 • Budowa repozytorium aplikacji
 • Zasady bezpieczeństwa i współbieżności pracy aplikacji
Uwagi Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE
28 godzin
Dla kogo Warsztaty dedykowane są programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z językiem PL/SQL, a potrzebują wykorzystywać jego ogromne możliwości w pracy z bazą danych, automatyzacji procesów oraz przy budowaniu aplikacji. Egzaminy i certyfikaty Plan szkolenia pokrywa się materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-144 Oracle Database 11g Program with PL/SQL i uzyskania tytułu Oracle PL/SQL Developer Certified Associate Cel szkolenia Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z językiem programowania PL/SQL, jego możliwościami i ograniczeniami. Warsztaty niniejsze obejmuje pełną wiedzę na temat mechanizmów związanych z językiem programowanie PL/SQL potrzebną do swobodnej implementacji logiki aplikacji, automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz zarządzania baza danych. Zawartość szkolenia
 • Wprowadzenie do języka PL/SQL, architektura rozwiązań opartych na tym języku, organizacja środowiska pracy
 • Tworzenie skryptów i składowanych jednostek programowych operujących na danych
Uwagi Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE

Last Updated:

Szkolenie Oracle, Oracle boot camp, Szkolenia Zdalne Oracle, szkolenie wieczorowe Oracle, szkolenie weekendowe Oracle, Kurs Oracle,Kursy Oracle, Trener Oracle, instruktor Oracle, kurs zdalny Oracle, edukacja zdalna Oracle, nauczanie wirtualne Oracle, lekcje UML, nauka przez internet Oracle, e-learning Oracle, kurs online Oracle, wykładowca Oracle

Kursy w promocyjnej cenie

No course discounts for now.

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions