Oracle Training Courses

Oracle Training

Oracle Courses

Client Testimonials

Oracle SQL dla początkujących

ćwiczenia

Mateusz Wilk - Kronospan Szczecinek sp. z o.o.

SQL Fundamentals

ilość poruszonych zagadnień

P4 Sp. z o.o.

Oracle SQL - poziom średniozaawansowany

Duża liczba ćwiczeń

Wojciech Kozioł - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Język SQL w bazie danych Oracle

elastyczność

dawid bodo - INTERNATIONAL PAPER POLSKA

Oracle SQL dla początkujących

SQL ;)

MAGDALENA KOPCZYŃSKA - P4 Sp. z o.o.

Język SQL w bazie danych Oracle

przyklady, otwartosc trenera

INTERNATIONAL PAPER POLSKA

ORACLE SQL Fundamentals

Wiedza szkolącego ok. Po poprawie tego co do udoskonalenia wybrałbym szkolącego jeszcze raz.

Michał Komarnicki - P4 sp. z o.o.

Oracle 11g - Analiza danych - warsztaty

Wiedza oraz profesjonalnosc trenera
Trener dostosowal material szkolenia do potrzeb uczestnika

Dagmara Bruffaerts - Cembra Money Bank

SQL Fundamentals

sql działa nawet jak nie wiem dlaczego

Dominik Gardo - Getinge IC Production Poland

Oracle SQL dla początkujących

Mozliwość zadawania pytań, dostosowania tempa do potrzeb, skupienie sie na tych elementach, które z punktu widzenia uczestników sa najbardziej interesujące/potrzebne/trudne.

Aleksandra Wójtowicz - Pearson IOKI Sp. z o.o.

SQL Advanced level for Analysts

Ćwiczenia

Wiktor Paprzycki - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie; OLX Corporate Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL I - warsztaty

Szkolenie było przygotowane perfekcyjnie, najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia oparty przykładach pisanych w czasie rzeczywistym z dokładnym omówieniem jaki wpływ na bazę danych mają poszczególne instrukcje.

Joanna Dymarczyk - Intergraph Polska Sp. z o.o.

Oracle 11g - Język SQL dla administratorów - warsztaty

wiedza i przekłady

Jan Maksymowski - ENERGA-OPERATOR SA

SQL Advanced level for Analysts

sposób tłumaczenia

Małgorzata Mieczkowska - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie; OLX Corporate Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Oracle SQL - poziom średniozaawansowany

Duza ilosc cwiczen o roznym stopniu trudnosci oraz indywidualne podejscie trenera do kazdego uczestnika

Agnieszka Cybula - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

SQL Fundamentals

I learned a LOOOOOT

Kamil Szmid - UBS Business Solutions Poland Sp. z o. o.

SQL Advanced level for Analysts

Ćwiczenia na funkcjach!

WIktor Paprzycki - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie; OLX Corporate Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SQL Fundamentals

dostosowanie do potrzeb uczestników, bardzo dobre zgłębienie omawianych zadań, wyczerpujące odpowiedzi na każe zadane pytanie

Marcin Gołdyn - P4 Sp. z o.o.

Oracle SQL dla początkujących

zajecia praktyczne

Andrzej Kozak - QVC Poland Global Services Sp. z o.o.

SQL Fundamentals

Przygotowanie merytoryczne, dbałość o detale

Sebastian Łubik - Nordea Bank Denmark A/S

Oracle 11g - Programming with PL / SQL I - Workshops

very high competence of the trainer!!

Heino Eilers - Nokia Solutions And Networks

SQL Fundamentals

indywidualne podejście trenera do osób uczestniczących w szkoleniu

Wojciech Gądzikiewicz - medhub sp. z o.o.

Oracle SQL dla początkujących

Komunikatywność, szeroka wiedza przedmiotowa, otwartość na pytania wykraczające poza program szkolenia

Michał Woźny - Pearson IOKI Sp. z o.o.

Oracle SQL dla początkujących

indywidualne i cierpliwe podejście do każdego pytania/problemu i zrozumiałe jego wyjaśnienie/tłumaczenie/rozwiązanie

Grzegorz Krzeczek - Raben Logistics Polska sp. z o.o.

Oracle SQL Intermediate

Access to trainers individual support in resolving exercises.

Tomasz Czornak - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

SQL Fundamentals

dostosowywanie się do potrzeb słuchaczy, analizowanie problemów przez nich zgłaszanych

P4 Sp. z o.o.

Oracle SQL Intermediate

Trainer provided some topic and support it with plenty of exercises. We had a chance to apply knowledge by doing them on our own.

- UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

SQL Fundamentals

The trainer, he was knowledgeable, engaging, and easy to learn from. he encouraged a lot of hands on learning

Shawn McAndrew - Halifax Regional Municipality

Oracle 11g - Strojenie Aplikacji - warsztaty

ciężko ocenić - szkolenie bardzo spójne. Wszystko się podobało

Damian Ostrega - Unilever Poland Services Sp. z o.o.

SQL Fundamentals

Tempo, wyjaśnienie zagadnień z zupełnie innej strony. Coś co bardzo wyjaśnia jak wszystko działa od strony serwera

P4 Sp. z o.o.

Szkolenie dla rekruterów IT - programowanie i bazy danych

Wyczerpujące odpowiedzi prowadzącego

- Team Connect Sp. z o.o.

SQL Fundamentals

Praca na fizycznej bazie danych.

P4 Sp. z o.o.

Szkolenie dla rekruterów IT - programowanie i bazy danych

Konkretne i szczegółowe podejście do zagadnień. Tłumaczenie na konkretnych przykładach.

Piotr Małek - Team Connect Sp. z o.o.

Oracle 11g - SQL language for developers - Workshop

good atmosphere during the training

clovis Nebouet - HSBC Service Delivery; ITEKNA POLSKA Sp. z o.o.

Oracle 11g - SQL language for developers - Workshop

I like fact, that after each section we had exercises. It helps to remember discused topic.

Adam Bińczycki - HSBC Delivery; ALTEN Polska Sp. z o.o.; Mindbox S.A.; HSBC Delivery

Oracle SQL - poziom średniozaawansowany

Jakosc szkolenia, oraz wytlumaczenie metod podejscia do zagadnien

Blazej Baron - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL - wprowadzenie

Szeroka wiedza trenera i zaangażowanie, umiejętność zaciekawienia tematem.

Michał Komarnicki - P4 sp. z o.o.

Oracle SQL dla początkujących

duża ilość ćwiczeń

Łukasz Dziewiński - P4 Sp. z o.o.

Szkolenie dla rekruterów IT - programowanie i bazy danych

wiedza jaka nam przekazal i sposob w jaki to zrobil

Ewa Koncewicz - Team Connect Sp. z o.o.

Oracle SQL - poziom średniozaawansowany

Kompletna wiedza prowadzącego.

Bogusław Stanek - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Oracle 12c – wprowadzenie do języka SQL

Ilość ćwiczeń

Honorata Kaniecka - BSH Sprzet Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.

Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL I - warsztaty

ćwiczenia (zadania) do wykonania, przykłady z doświadczenia zawodowego Trenera

Tomasz Niewiadomski - Intergraph Polska Sp. z o.o.

Szkolenie dla rekruterów IT - programowanie i bazy danych

Merytoryczna wiedza, odpowiedzi na pytania wykraczające poza program szkolenia, przekazywanie wiedzy w sposób zrozumiały, przejrzysty.

Angelika - Team Connect Sp. z o.o.

Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL I - warsztaty

Pokazanie jak dokładnie poznawane mechanizmy są wykonywane po stronie bazy danych, np. są przetwarzane w pamięci

Marcin Czerwiec - Intergraph Polska Sp. z o.o.

Oracle SQL - poziom średniozaawansowany

Wyjasnienia ustne ok, cwiczenia interesujace.

Witold Sobków - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

SQL Fundamentals

tempo zajęć, elastyczność co do treści szkolenia związana z oczekiwaniami użytkowników

Karol - P4 Sp. z o.o.

Oracle Course Outlines

Code Name Duration Overview
osqlint Oracle SQL Intermediate 14 hours Audience All who want to improve their basic skills in Oracle SQL and also systematize already gained knowledge. Format of the course 25% lectures, 75% labs Create complex queries to databases Use available operators Queries with multiple conditions Creating tables and references DDL commands (create, alter, and drop) Create referential integrity Normalization of tables (up to 3 normal form) anomalies and ways to avoid them Changes in the structure of existing tables ALTER clause Manipulation of data DML commands (insert, update, delete) Creating new users and granting permissions DCL commands (grant, revoke) Linking Tables Internal and external joins Data Aggregation Features of grouping functions Use the GROUP BY clause and HAVING Grouping multiple column Subqueries multi-column correlated WITH clause
SQL12c1 Oracle 12c – wprowadzenie do języka SQL 14 hours
564 Java SE 7 Programmer Certification Preparation 21 hours Java Basics Working With Java Data Types Using Operators and Decision Constructs Creating and Using Arrays Using Loop Constructs Working with Methods and Encapsulation Working with Inheritance Handling Exceptions Java Class Design Advanced Class Design Object-Oriented Design Principles Generics and Collections String Processing Exceptions and Assertions Java I/O Fundamentals Java File I/O (NIO.2) Building Database Applications with JDBC Threads Concurrency Localization
SQL12cadv Oracle 12c – zaawansowany SQL 21 hours
osqlfun ORACLE SQL Fundamentals 21 hours This 3 day course gives an introduction to SQL Developer, SQL*Plus and to SQL, the Structured Query Language used to access a Relational Database and includes the new features of the latest version of ORACLE. The principles learnt may also be applied to databases as diverse as Microsoft SQL Server, MySQL, Access, Informix and DB2. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database. Introduction Overview Aims and Objectives Sample Data Schedule Introductions Pre-requisites Responsibilities Relational Databases The Database The Relational Database Tables Rows and Columns Sample Database Selecting Rows Supplier Table Saleord Table Primary Key Index Secondary Indexes Relationships Analogy Foreign Key Foreign Key Joining Tables Referential Integrity Types of Relationship Many to Many Relationship Resolving a Many-to-Many Relationship One to One Relationship Completing the Design Resolving Relationships Microsoft Access - Relationships Entity Relationship Diagram Data Modelling CASE Tools Sample Diagram The RDBMS Advantages of an RDBMS Structured Query Language DDL - Data Definition Language DML - Data Manipulation Language DCL - Data Control Language Why Use SQL? Course Tables Handout SQL*Plus SQL*Plus Login Easy Connect Using /NOLOG Using SQL*Plus Ending the Session SQL*Plus Commands SQL*Plus Environment SQL*Plus Prompt LOGIN.SQL File Changing the Password Finding Information about Tables Getting Help Where Clause Using SQL Files iSQL*Plus SQL*Plus Commands Data Retrieval SQL Developer SQL Developer - Connection Viewing Table Information Using SQL, Where Clause Using Comments Character Data Users and Schemas AND and OR Clause Using Brackets Date Fields Using Dates Formatting Dates Date Formats TO_DATE TRUNC Date Display Order By Clause DUAL Table Concatenation Selecting Text IN Operator BETWEEN Operator LIKE Operator Common Errors UPPER Function Single Quotes Finding Metacharacters Regular Expressions REGEXP_LIKE Operator Null Values IS NULL Operator NVL Accepting User Input Data Definition Creating a Table Datatypes Simple Create Example Naming Tables Constraints Not Null Primary Key Foreign Key Check Unique Altering Constraints Full Create Example Data Dictionary Alter Table Secondary Indexes B-tree Index Bitmap Index Create Index Explain Plan Using Indexes Clusters Partitioned Tables Creating a Partitioned Table Rename Drop Statement Flashback Table Managing the Recycle Bin Data Update Insert Some Values Insert All Values Insert Date Values Insert TO_DATE Default Values Using Substitution Variables Transactions Commit Rollback Using Constraints Update Date Arithmetic Update TO_DATE TRUNC Delete Truncate Sequences Grant Create Synonym Create Public Synonym Locking Revoke Savepoint Auto Commit Multi-Table Retrieval Calculations Precedence ROUND Function Column Alias Date Arithmetic Using Aliases CEIL and FLOOR Cartesian Product Table Join Table Alias Selecting the Join Column Joining without Selecting Views Dropping Views Finding Views Derived Columns With Check Option Snapshot Views Flashback Query Using Functions TO_CHAR TO_NUMBER LPAD RPAD NVL NVL2 Function DISTINCT Option SUBSTR INSTR Date Functions Aggregate Functions COUNT Group By Clause Rollup and Cube Modifiers Having Clause Grouping By Functions DECODE CASE Workshop Sub-Query & Union Single Row Sub-queries Union Union - All Intersect and Minus Multiple Row Sub-queries Union – Checking Data Outer Join More On Joins Joins Cross Join or Cartesian Product Inner Join Implicit Join Notation Explicit Join Notation Natural Join Equi-Join Cross Join Outer Joins Left Outer Join Right Outer Join Full Outer Join Using UNION Join Algorithms Nested Loop Merge Join Hash Join Reflexive or Self Join Single Table Join Workshop Advanced Queries ROWNUM and ROWID Top N Analysis Inline View Exists and Not Exists Correlated Sub-queries Correlated Sub-queries with Functions Correlated Update Snapshot Recovery Flashback Recovery All Any and Some Operators Insert ALL Merge Sample Data ORDER Tables FILM Tables EMPLOYEE Tables The ORDER Tables The FILM Tables PL/SQL What is PL/SQL? Why Use PL/SQL? Block Structure Sample Code SELECT Statement Using Variables Accepting User Input Exceptions Other DML Statements Creating Procedures Showing Errors Describe a Procedure Calling Procedures Creating and Running Functions Showing Errors Describe a Function Calling Functions Creating Triggers Showing Errors Query Optimisation Query Optimisation Creating The Tables Timing SQL Statements Other Timing Statements Explain Plan Creating the PLAN_TABLE Table Using SET AUTOTRACE Collecting Statistics Primary Key Secondary Indexes The Query Optimizer Rule Based Optimization Cost Based Optimization Choose Keyword Gathering Statistics Optimizer Hints How to Specify Hints Using Indexes Index Types B*tree Indexes Bitmap Indexes Index-organized table When to Create Indexes Choosing Composite Indexes Using Objects Object-oriented Database Object-relational Database Creating Objects Creating Tables with Objects Using Objects in Tables Large Object Support LOB Datatypes Creating Tables with LOBs Inserting an Empty LOB Creating Tables with BFILEs Creating Directories for BFILEs Inserting a BFILE SQL*PLUS REPORTS Objectives ACCEPT and PROMPT Define and Undefine Creating an SQL*Plus Report Break Command Compute Command Saving the Output in a File Utilities What is a Utility? Export Utility Using Parameters Using a Parameter file Import Utility Using Parameters Using a Parameter file Unloading Data Batch Runs SQL*Loader Utility Running the Utility Appending Data
SQL12cstro Oracle 12c – Strojenie Poleceń SQL - warsztaty 28 hours
gfsjeeint Administering GlassFish Server with Java EE applications introduction 21 hours Introduction to GlassFish Server Overview of the Java EE Architecture GlassFish Background GlassFish Basic Architecture GlassFish Basic Features Installing and upgrading Installation Upgrade Administering and deploying applications Administration High Availability Administration Security Application Deployment Message Queue Administration Troubleshooting Troubleshooting Error Message Scaling and tuning the performance Deployment Planning Performance Tuning Developing applications Your First Cup: An Introduction to the Java EE Platform The Java EE Tutorial Application Development Guide Message Queue Developer's Guide for Java Clients Message Queue Developer's Guide for JMX Clients Message Queue Developer's Guide for C Clients Extending and embedding Add-On Component Development Guide Embedded Server Guide
oplsqlfun ORACLE PL/SQL Fundamentals 21 hours This 3 day course gives an introduction to ORACLE PL/SQL, an application development environment that enables the writing of stored procedures, functions and triggers using both SQL and PL/SQL commands. The course takes the format of a workshop, with a mix of lecture, working examples and practical exercises. Although the content may be customised, at least 2 days are needed to cover the core elements. Full course notes are provided along with sample database files, example SQL files and free software tools for use in accessing an ORACLE database. Introduction Aims and Objectives Course Schedule Introductions Pre-requisites Responsibilities SQL Tools Objectives SQL Developer SQL Developer - Connection Viewing Table Information Using SQL, SQL Developer - Query SQL*Plus Login Direct Connection Using SQL*Plus Ending the Session SQL*Plus Commands SQL*Plus Environment SQL*Plus Prompt Finding Information about Tables Getting Help Using SQL Files iSQL*Plus, Entity Models The ORDERS Tables The FILM Tables Course Tables Handout SQL Statement Syntax SQL*Plus Commands What is PL/SQL? What is PL/SQL? Why Use PL/SQL? Block Structure Displaying a Message Sample Code Setting SERVEROUTPUT Update Example, Style Guide Variables Variables Datatypes Setting Variables Constants Local and Global Variables %Type Variables Substitution Variables Comments with & Verify Option && Variables Define and Undefine SELECT Statement SELECT Statement Populating Variables %Rowtype Variables CHR Function Self Study PL/SQL Records Example Declarations Conditional Statement IF Statement SELECT Statement Self Study Case Statement Trapping Errors Exception Internal Errors Error Code and Message Using No Data Found User Exceptions Raise Application Error Trapping Non-defined Errors Using PRAGMA EXCEPTION_INIT Commit and Rollback Self Study Nested Blocks Workshop Iteration - Looping Loop Statement While Statement For Statement Goto Statement and Labels Cursors Cursors Cursor Attributes Explicit Cursors Explicit Cursor Example Declaring the Cursor Declaring the Variable Open, Fetching the First Row Fetching the Next Row Exit When %Notfound Close For Loop I For Loop II Update Example FOR UPDATE FOR UPDATE OF WHERE CURRENT OF Commit with Cursors Validation Example I Validation Example II Cursor Parameters, Workshop Workshop Solution Procedures, Functions and Packages Create Statement Parameters Procedure Body Showing Errors Describe a Procedure Calling Procedures Calling Procedures in SQL*Plus Using Output Parameters Calling with Output Parameters Creating Functions Example Function Showing Errors Describe a Function Calling Functions Calling Functions in SQL*Plus Modular Programming Example Procedure Calling Functions Calling Functions In An IF Statement Creating Packages Package Example Reasons for Packages Public and Private Sub-programs Showing Errors Describe a Package Calling Packages in SQL*Plus Calling Packages From Sub-Programs Dropping a Sub-Program Finding Sub-programs Creating a Debug Package Calling the Debug Package Positional and Named Notation Parameter Default Values Recompiling Procedures and Functions Workshop Triggers Creating Triggers Statement Triggers Row Level Triggers WHEN Restriction Selective Triggers - IF Showing Errors Commit in Triggers Restrictions Mutating Triggers Finding Triggers Dropping a Trigger Generating an Auto-number Disabling Triggers Enabling Triggers Trigger Names Sample Data ORDER Tables FILM Tables EMPLOYEE Tables Dynamic SQL SQL in PL/SQL Binding Dynamic SQL Native Dynamic SQL DDL and DML DBMS_SQL Package Dynamic SQL - SELECT Dynamic SQL - SELECT Procedure Using Files Using Text Files UTL_FILE Package Write/Append Example Read Example Trigger Example DBMS_ALERT Packages DBMS_JOB Package COLLECTIONS %Type Variables Record Variables Collection Types Index-By Tables Setting Values Nonexistent Elements Nested Tables Nested Table Initialisation Using the Constructor Adding to a Nested Table Varrays Varray Initialization Adding Elements to a Varray Multilevel Collections Bulk Bind Bulk Bind Example Transactional Issues BULK COLLECT Clause RETURNING INTO Ref Cursors Cursor Variables Defining REF CURSOR Types Declaring Cursor Variables Constrained and Unconstrained Using Cursor Variables Cursor Variable Examples
osqldevdm Oracle SQL for development and database management 35 hours Database Development Recapping the basic principles behind relational databases Concepts and terminology      Retrieving data using the SELECT statement Using simple and more complex JOINS to retrieve data from multiple tables SELF, INNER and OUTER joins Restricting and sorting data, conditional expressions Single row functions: string, date and time manipulation IF-THEN-ELSE statements Conversion of data between types Creating aggregated reports Using correlated and uncorrelated subqueries in SELECT statements Retrieving and manipulating data using subqueries Running Data Manipulation Statements in Oracle to manage database transactions Query optimisation and efficiency Database Management The Oracle Data Dictionary: introduction and usage Creating views, indexes, constraints and synonyms Controlling and revoking user access to schema objects (tables, views) Managing indexes and constraints
sqlfun SQL Fundamentals 14 hours This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn: how to write SQL queries what relational databases are and how we can use them what are relations and how to create them the structure of data differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI) practical skills for writing queries This SQL course deals with generic ANSI SQL. It can be used in any database, including Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL any other relational databases. RDBMS (Relational DataBase Management System) Relational Operators SQL as Declarative Language SQL Syntax SQL Sublanguages DQL, DML, DDL, DCL DQL (Data Query Language) in Detail SELECT clause Column aliases Table aliases Date types and Date functions Group function Table joins JOIN clause UNION operator Nested queries Correlated subqueries DML (Data Manipulation Language) Overview Inserting rows (INSERT) Inserting rows using subquery Updating rows (UPDATE) Deleting rows (DELETE) DDL (Data Definition Language) Overview Creating, altering and dropping objects (CREATE, ALTER, DROP) Creating tables using subquery (CREATE TABLE .... AS SELECT...) CONSTRAINTS Overview NULL i NOT NULL CONSTRAINT clause ENUM type SET type PRIMARY KEY UNIQUE FOREIGN KEY DEFAULT clause Transactions Overview COMMIT ROLLBACK SAVEPOINT Implicit and explicit rollbacks and commits SQL Dialects Overview MySQL Microsoft Access and SQL Server Oracle and PostgreSQL
osqlide Oracle SQL Intermediate - Data Extraction 14 hours Limiting results The WHERE clause Comparison operators LIKE Condition Prerequisite BETWEEN ... AND IS NULL condition Condition IN Boolean operators AND, OR and NOT Many of the conditions in the WHERE clause The order of the operators. DISTINCT clause SQL functions The differences between the functions of one and multilines Features text, numeric, date, Explicit and implicit conversion Conversion functions Nesting functions Viewing the performance of the functions - dual table Getting the current date function SYSDATE Handling of NULL values Aggregating data using the grouping function Grouping functions How grouping functions treat NULL values Create groups of data - the GROUP BY clause Grouping multiple columns Limiting the function result grouping - the HAVING clause Subqueries Place subqueries in the SELECT command Subqueries single and multi-lineage Operators Subqueries single-line Features grouping in subquery Operators Subqueries multi-IN, ALL, ANY How NULL values ​​are treated in subqueries Operators collective UNION operator UNION ALL operator INTERSECT operator MINUS operator Further Usage Of Joins Revisit Joins Combining Inner and Outer Joins Partitioned Outer Joins Hierarchical Queries Further Usage Of Sub-Queries Revisit sub-queries Use of sub-queries as virtual tables/inline views and columns Use of the WITH construction Combining sub-queries and joins Analytics functions OVER clause Partition Clause Windowing Clause Rank, Lead, Lag, First, Last functions Retrieving data from multiple tables (if time at end) Types of connectors The use NATURAL JOIN Aliases tables Joins in the WHERE clause INNER JOIN Inner join External Merge LEFT, RIGHT, FULL OUTER JOIN Cartesian product Aggregate Functions (if time at end) Revisit Group By function and Having clause Group and Rollup Group and Cube
3134 Oracle Application Express Introduction 21 hours Audience Course aimed at developers Format of the course 35% lectures, 65% labs Introducing  Application Express What is Application Express(APEX)? Benefits of APEX History of APEX Architecture Overview – logical and physical APEX Repository Overview Out of the box development features SQL Developer and APEX Building integrated applications Integrating APEX & BI Publisher Getting Started with Application Express What is a Workspace? Different types of APEX users Application Express Components What is a packaged application? Creating a workspace and a developer Working with the SQL Workshop What is SQL Workshop? Browsing, creating and modifying Objects Processing ad hoc SQL and PL/SQL statements Managing scripts Using Query Builder to build queries graphically Creating an Application Components of an application Page Definition Application Builder Home Page An Application’s Home Page Creating an application from scratch Creating an application from a spreadsheet Understanding Application Builder Application Builder Defaults Developer's Preferences User Interface Defaults Application Groups Workspace Themes Managing export repository Understanding Pages and Regions What is a Page in APEX? Controls on a Page Different Sections of a Page Page Rendering Page Processing Shared Components Attributes of a Page What is a Region? Different Attributes of a Region Creating Reports (Part 1) Creating SQL Reports SQL Report Attributes SQL Report Column Attributes Creating Reports (Part 2) Creating Interactive Reports Interactive Report Attributes Interactive Report Column Attributes Creating Forms Creating Forms with Report Creating Simple Forms Creating Tabular Forms Creating Master-Detail Forms Creating Forms Using Wizards and Manually Understanding Page Rendering & Page Processing Components Required for a Form Working with Items & Buttons Creating Different Types of Items (Text, Text Area, Checkbox, Select List, Radio Group etc.) Creating Buttons Understanding Different Attributes of an Item and Button to Control its Look & Feel, Positioning and Functionality Working with Shared Components Creating Tabs, Lists, Breadcrumbs, Navigation Bar, List of Values Understanding Different Attributes of Shared Components Using Shared Components in Pages Page Rendering & Processing Computations Validations Processes Branches Creating Calendars Easy Calendar SQL Calendar Understanding Different Attributes of a Calendar Creating Charts Understanding Different Types of Charts Creating Charts Understanding Different Attributes of a Chart Page Zero, Themes & Templates What is Page Zero Creating Page Zero Understanding Themes Switching Themes Changing Theme Defaults Understanding Templates and viewing template definitions Developer's Toolbar, Session State, Debugging & Troubleshooting Understanding Different Options on Developer's Toolbar Understanding Session State Management Understanding Sessions & Session IDs Referencing Session States in the Application Security Understanding Different Authentication Options in APEX Creating a Custom Authentication Switching from One Authentication Method to Another Understanding Authorization in APEX Creating Authorization Schemes Attaching Authorization Schemes to Pages, Regions, Tabs etc. Packaging & Deploying Application Understanding Different Deployment Options Understanding the Packaging & Deployment Process Packaging Application with Supporting Objects Deploying Application from One Environment to Another
rekit Szkolenie dla rekruterów IT - programowanie? 7 hours Kurs skupia się na przeglądzie języków programowania i baz danych. Rekomendowany dla rekruterów z branży IT oraz pozostałych osób zainteresowanych technologiami w programowaniu. Klasyfikacja języków ze względu dziedziny zastosowań Aplikacje internetowe Aplikacje mobilne Aplikacje desktopowe Bazy danych Analiza danych Sztuczna inteligencja/Uczenie maszynowe Klasyfikacja języków ze względu na paradygmat Czym jest paradygmat programowania? Programowanie imperatywne Programowanie funkcyjne Programowanie obiektowe Klasyfikacja języków ze względu na kontrolę typu Czym jest kontrola typu? Typowanie silne Typowanie słabe Klasyfikacja języków ze względu sposób wykonania Kompilacja Interpretacja Klasyfikacja języków ze względu na generacje Czym jest generacja języka? 1GL 2GL 3GL 4GL 5GL Najpopularniejsze systemy baz danych Relacyjne bazy danych: Oracle, MS SQL, PostgreSQL, MySQL/MariaDb Nierelacyjne bazy danych: Couchbase, MongoDB, Elasticsearch/Solr jako bazy danych Pozostałe informacje Popularność języków programowania Zarobki w zależności od języka programowania Wybrane biblioteki i frameworki oraz narzędzia dla najpopularniejszych języków
838 Oracle Database 10g: Administration Workshop I Release 2 35 hours What you will learn This course is designed to give you a firm foundation in basic database administration. Expert instructors will teach you how to install and maintain an Oracle database. Learn To: Install the Database. Back up and recover data. Administer users and manage data. Transport data between databases. Configure the network. Understand the Oracle database architecture and how its components work and interact with one another. Use performance monitoring, database security, user management and backup/recovery techniques. Create an Operational Database This course will also teach you how to create an operational database and properly manage the various structures efficiently. The lesson topics are reinforced with structured, hands-on practices that solidify your understanding. Prepare for Oracle Certification Exams This course is designed to prepare you for the corresponding Oracle Certified Associate exam. It counts towards the hands-on course requirement for the Oracle Database 10g Administrator Certification Audience Database Administrators Database Designers Project Manager Sales Consultants Support Engineer Technical Consultant Course Objectives Install Oracle Database 10g and configure a database Manage the Oracle instance Manage the Database storage structures Create and administer user accounts Perform backup and recovery of a database Monitor, troubleshoot, and maintain a database Configure Oracle Net services Move data between databases and files Introduction (Database Architecture) Describe course objectives Explore the Oracle 10g database architecture Installing the Oracle Database Software Explain core DBA tasks and tools Plan an Oracle installation Use optimal flexible architecture Install software with the Oracle Universal Installer (OUI) Creating an Oracle Database Create a database with the Database Configuration Assistant (DBCA) Create a database design template with the DBCA Generate database creation scripts with the DBCA Managing the Oracle Instance Start and stop the Oracle database and components Use Enterprise Manager (EM) Access a database with SQL*Plus and iSQL*Plus Modify database initialization parameters Understand the stages of database startup View the Alert log Use the Data Dictionary Managing Database Storage Structures Describe table data storage (in blocks) Define the purpose of tablespaces and data files Understand and utilize Oracle Managed Files (OMF) Create and manage tablespaces Obtain tablespace information Describe the main concepts and functionality of Automatic Storage Management (ASM) Administering User Security Create and manage database user accounts Authenticate users Assign default storage areas (tablespaces) Grant and revoke privileges Create and manage roles Create and manage profiles Implement standard password security features Control resource usage by users Managing Schema Objects Define schema objects and data types Create and modify tables Define constraints View the columns and contents of a table Create indexes, views and sequences Explain the use of temporary tables Use the Data Dictionary Managing Data and Concurrency Manage data through SQL Identify and administer PL/SQL Objects Describe triggers and triggering events Monitor and resolve locking conflicts Managing Undo Data Explain DML and undo data generation Monitor and administer undo Describe the difference between undo and redo data Configure undo retention Guarantee undo retention Use the undo advisor Implementing Oracle Database Security Describe DBA responsibilities for security Apply the principal of least privilege Enable standard database auditing Specify audit options Review audit information Maintain the audit trail Configuring the Oracle Network Environment Use Enterprise Manager for configuring the Oracle network environment Create additional listeners Create Net Service aliases Configure connect-time failover Control the Oracle Net Listener Test Oracle Net connectivity Identify when to use shared versus dedicated servers Proactive Maintenance Use statistics Manage the Automatic Workload Repository (AWR) Use the Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM) Describe advisory framework Set alert thresholds Use server-generated alerts Use automated tasks Performance Management Use Enterprise Manager pages to monitor performance Use the SQL Tuning Advisor Use the SQL Access Advisor Use Automatic Shared Memory Management Use the Memory Advisor to size memory buffers Use performance related dynamic views Troubleshoot invalid or unusable objects Backup and Recovery Concepts Identify the types of failure that may occur in an Oracle Database Describe ways to tune instance recovery Identify the importance of checkpoints, redo log files, and archived log files Configure ARCHIVELOG mode Performing Database Backups Create consistent database backups Back your database up without shutting it down Create incremental backups Automate database backups Monitor the flash recovery area Performing Database Recovery Recover from loss of a control file Recover from loss of a redo log file Perform complete recovery following the loss of a data file Performing Flashback Describe Flashback database Restore the table content to a specific point in the past with Flashback Table Recover from a dropped table View the contents of the database as of any single point in time with Flashback Query See versions of a row over time with Flashback Versions Query View the transaction history of a row with Flashback Transaction Query Moving Data Describe available ways for moving data Create and use directory objects Use SQL*Loader to load data from a non-Oracle database (or user files) Explain the general architecture of Data Pump Use Data Pump Export and Import to move data between Oracle databases Use external tables to move data via platform-independent files
ORABI Praca z Oracle BI i BI Publisher 35 hours Oracle BI Wprowadzenie do Oracle BI Budowanie analiz Budowanie widoków I wykresów Tworzenie I modyfikacja pulpitów informacyjnych BI Publisher Budowanie modeli danych z wykorzystaniem Data Model Editor. Budowanie raportów BI Publisher Tworzenie szablonów raportowych w MS Office Publikowanie raportów na pulpitach informacyjnych Planowanie wykonania I dostarczania raportów
453 Oracle: (1ZO-147) Program with PLSQL 28 hours Overview of PL/SQL Programs Describe a PL/SQL program construct List the components of a PL/SQL block List the benefits of subprograms Describe how a stored procedure/function is invoked Creating Procedures Define what a stored procedure is List the development steps for creating a procedure Create a procedure Describe the difference between formal and actual parameters List the types of parameter modes List the methods for calling a procedure with parameters Describe the DEFAULT option for parameters Create a procedure with parameters Invoke a procedure that has parameters Define a subprogram in the declarative section of a procedure Describe how exceptions are propagated Remove a procedure Creating Functions Define what a stored function is Create a function List how a function can be invoked List the advantages of user-defined functions in SQL statements List where user-defined functions can be called from within an SQL statement Describe the restrictions on calling functions from SQL statements Remove a function Describe the differences between procedures and functions Managing Subprograms Contrast system privileges with object privileges Grant privileges Contrast invokers rights with definers rights Identify views in the data dictionary to manage stored objects Creating Packages Use DESCRIBE command to describe packages and list their possible components Identify a package specification and body Create packages: Create related variables , cursors, constants, exceptions, procedures, and functions Designate a package construct as either public or private Invoke a package construct Use a bodiless package Drop Packages Identify benefits of Packages More Package Concepts Write packages that use the overloading feature Use Forward Referencing Describe errors with mutually referential subprograms Initialize variables with a one-time-only procedure Identify persistent states in package variables and cursors Identify restrictions on using Packaged functions in SQL statements Invoke packaged functions from SQL Use PL/SQL tables and records in Packages Oracle Supplied Packages Describe the benefits of Execute Immediate over DBMS_SQL for Native Dynamic SQL Identify the flow of execution Use EXECUTE IMMEDIATE Describe the use and application of some Oracle server-supplied packages: DBMS_SQL, DBMS_OUTPUT, UTL_FILE Manipulating Large Objects Compare and contrast LONG and large object (LOB) data types Describe LOB datatypes and how they are used Differentiate between internal and external LOBs Identify and Manage Bfiles Migrate from LONG To LOB Use the DBMS_LOB PL/SQL package Create LOB columns and populate them Perform SQL operations on LOBS: Update LOBs with SQL, Select from LOBS, Delete LOBS Describe the use of temporary LOBs Creating Database Triggers Describe the different types of triggers Describe database triggers and their uses List guidelines for designing triggers Create a DML trigger List the DML trigger components Describe the trigger firing sequence options Use conditional predicates in a DML trigger Create a row level trigger Create a statement level trigger Use the OLD and NEW qualifiers in a database trigger Create an INSTEAD OF trigger Describe the difference between stored procedures and triggers Describe the trigger execution model Alter a trigger status Remove a trigger More Trigger Concepts Define what a database trigger is Describe events that cause database triggers to fire Create a trigger for a DDL statement Create a trigger for a system event Describe the functionality of the CALL statement Describe the cause of a mutating table List what triggers can be implemented for List the privileges associated with triggers View trigger information in the dictionary views Managing Dependencies Track procedural dependencies Describe dependent objects and referenced objects View dependency information in the dictionary views Describe how the UTLDTREE script is used Describe how the IDEPTREE and DEPTREE procedures are used Describe a remote dependency List how remote dependencies are governed Describe when a remote dependency is unsuccessfully recompiled Describe when a remote dependency is successfully recompiled List how to minimize dependency failures
sqladvals SQL Advanced level for Analysts 21 hours The aim of this course is to provide a clear understanding of the use of SQL for different databases (Oracle, SQL Server, MS Access...). Understanding of analytic functions and the way how to join different tables in a database will help delegates to move data analysis operations to the database side, instead of doing this in MS Excel application. This can also help in creating any IT system, which uses any relational database. Selecting data from database Syntax rules Selecting all columns Projection Arithmetical operations in SQL Columns aliases Literals Concatenation Filtering outcome tables WHERE clause Comparison operators Condition LIKE Condition BETWEEN...AND Condition IS NULL Condition IN AND, OR, NOT operators Several conditions in WHERE clause Operators order DISTINCT clause Sorting outcome tables ORDER BY clause Sort by multiple columns or expressions SQL Functions Differences between single-row and multi-row functions Character, numeric, DateTime functions Explicit and implicit conversion Conversion functions Nested functions Dual table (Oracle vs other databases) Getting current date and time with different functions Aggregate data using aggregate functions Aggregate functions Aggregate functions vs NULL value GROUP BY clause Grouping using different columns Filtering aggregated data - HAVING clause Multidimensional Data Grouping - ROLLUP and CUBE operators Identifying summaries - GROUPING GROUPING SETS operator Retrieving data from multiple tables Different types of joints NATURAL JOIN Table aliases Oracle syntax - join conditions in WHERE clause SQL99 syntax - INNER JOIN SQL99 syntax - LEFT,RIGHT,FULL OUTER JOINS Cartesian product - Oracle and SQL99 syntax subqueries When and where subquery can be done Single-row and multi-row subqueries Single-row subquery operators Aggregate functions in subqueries Multi-row subquery operators - IN, ALL, ANY Set operators UNION UNION ALL INTERSECT MINUS/EXCEPT Transactions COMMIT, ROLLBACK SAVEPOINT statements Other schema objects Sequences Synonyms Views Hierarchical queries and samples Tree construction (CONNECT BY PRIOR and START WITH clauses) SYS_CONNECT_BY_PATH function Conditional expressions CASE expression DECODE expression Data management in different time zones Time zones TIMESTAMP data types Differences between DATE and TIMESTAMP Conversion operations Analytic functions Use of Partitions Windows Rank functions Reporting functions LAG/LEAD functions FIRST/LAST functions Reverse percentile functions hypothetical rank functions WIDTH_BUCKET functions Statistical functions
452 R12.x Extend Oracle Applications: Building OA Framework Applications 35 hours Introduction to OA Framework Agenda Important Terminology Foundation Knowledge Additional Resources Concepts of the MVC Design Pattern JSPs and OA Framework Concepts of the Model Concepts of the View Concepts of the Controller Basics of the Model BC4J Model Applications Modules Entity Objects View Objects Other BC4J Objects BC4J Database Interactions Basics of the View View-layer Components Workspaces and Projects Pages and Regions Items CSS Styles Attributes Sets Basics of the Controller Handling GETs Handling POSTs Common Controller tasks Lab
378 Oracle Service Bus 11g - Design and Integration 21 hours This course is targeted to SOA architects and developers. It consists of theory classes and hands-on sessions on each of the topics to cover all essential features of Oracle Service Bus 11g. This course will be delivered by industry experts with vast knowledge of Oracle SOA Suite, Web services, ESB, XML, SOA and related topics for example Java/J2EE. Introduction to Oracle Service Bus Installation Oracle XE and OSB 11g Creation of Domain OSB Console Oracle Mediator vs OSB Session Management in OSB Console Creation of Project, Folder Business Service, Proxy Service configuration Testing of Business and Proxy Service Message Context, Predefined Message Context Variables Routing, Conditional Branching, Operational Branching Routing Table Publishing Log, Report, Alert actions Transformation using XPath and XQuery Transport Header action Service callout Java Callout Validation Split-Join Dynamic Routing/ Publishing Service virtualization Security Service Pooling
oracleperftun Oracle Database 11g: Performance Tuning 28 hours Basic Tuning Tools Monitoring tools overview Enterprise Manager V$ Views, Statistics and Metrics Wait Events Using Automatic Workload Repository Managing the Automatic Workload Repository Real Time SQL Monitoring Defining Problems Defining the Problem Limit the Scope and Setting the Priority Top SQL Reports Common Tuning Problems ADDM Tuning Session Performance Tuning Resources Monitoring and Tuning Tools: Overview Using Metrics and Alerts Metrics, Alerts, and Baselines Limitation of Base Statistics Oracle Database 11g Solution: Metrics Benefits of Metrics Viewing Metric History Information Statistic Histograms Database Control Usage Model and Setting Thresholds Server-Generated Alerts, Creating and Testing an Alert Using Baselines Comparative Performance Analysis with AWR Baselines Automatic Workload Repository Baselines Moving Window Baseline Baselines in Performance Page Settings & Baseline Templates AWR Baselines Managing Baselines with PL/SQL and Baseline Views Performance Monitoring and Baselines Using EM to Quickly Configure Using AWR Based Tools Automatic Maintenance Tasks ADDM Performance Monitoring Active Session History: Overview Monitoring an Application Creating Services Using Services with Client Applications Services and Resource Manager with EM Service Aggregation and Tracing Client Identifier Aggregation and Tracing Service Performance Views Identifying Problem SQL Statements SQL Statement Processing Phases and Role of the Oracle Optimizer Identifying Bad SQL, Real Time SQL Monitoring TOP SQL Reports What Is an Execution Plan? Methods for Viewing Execution Plans and Uses of Execution Plans DBMS_XPLAN Package: Overview and EXPLAIN PLAN Command Reading an Execution Plan, Using the V$SQL_PLAN View and Querying the AWR SQL*Plus AUTOTRACE and SQL Trace Facility How to Use the SQL Trace Facility Generate an Optimizer Trace Influencing the Optimizer Functions of the Query Optimizer, Selectivity, Cardinality and Cost Changing Optimizer Behavior Using Hints, Optimizer Statistics and Extended Statistics Controlling the Behavior of the Optimizer with Parameters Enabling Query Optimizer Features & Influencing the Optimizer Approach Optimizing SQL Statements, Access Paths and Choosing an Access Path Join and Sort Operations How the Query Optimizer Chooses Execution Plans for Joins Reducing the Cost Using SQL Performance Analyzer Real Application Testing SQL Performance Analyzer: Process and Capturing the SQL Workload Creating a SQL Performance Analyzer Task Comparison Report Tuning Regressing Statements and Preventing Regressions Parameter Change Analysis SQL Performance Management Maintaining SQL Performance and Optimizer Statistics Statistic Gathering Options Restore Statistics Deferred Statistics Publishing Automatic SQL Tuning: Overview SQL Tuning Advisor: Overview Using the SQL Access Advisor SQL Plan Management: Overview Using Database Replay Database Replay Workflow in Enterprise Manager Packages and Procedures Data Dictionary Views: Database Replay Database Replay Calibrating Replay Clients Tuning the Shared Pool Shared Pool Architecture and Operation The Library Cache and Latch and Mutex Diagnostic Tools for Tuning the Shared Pool Avoiding Hard and Soft Parses Sizing the Shared Pool and Avoiding Fragmentation Data Dictionary Cache and SQL Query Result Cache UGA and Oracle Shared Server Large Pool and Tuning the Large Pool Tuning the Buffer Cache Oracle Database Architecture: Buffer Cache Database Buffers Buffer Hash Table for Lookups Working Sets Buffer Cache Tuning Goals and Techniques Buffer Cache Performance Symptoms and Solutions Automatically Tuned Multiblock Reads Flushing the Buffer Cache Tuning PGA and Temporary Space SQL Memory Usage and Performance Impact SQL Memory Manager Configuring Automatic PGA Memory Setting PGA_AGGREGATE_TARGET Initially Monitoring and Tuning SQL Memory Usage PGA Target Advice Statistics and Histograms Automatic PGA and Enterprise Manager Automatic PGA and AWR Reports Temporary Tablespace Management Temporary Tablespace Shrink Tablespace Option for Creating Temporary Table Automatic Memory Management Oracle Database Architecture, Dynamic SGA Memory Advisories Manually Adding Granules to Components Increasing the Size of an SGA Component SGA Sizing Parameters and Manually Resizing Dynamic SGA Parameters Behavior of Auto-Tuned and Manually Tuned SGA Parameters Using the V$PARAMETER View Resizing SGA_TARGET Disabling, Configuring and Monitoring ASMM Tuning Segment Space Usage Space and Extent Management Locally Managed Extents How Table Data Is Stored and Anatomy of a Database Block Minimize Block Visits The DB_BLOCK_SIZE Parameter Small and Large Block Size: Considerations Block Allocation, Free Lists and Block Space Management with Free Lists Automatic Segment Space Management Migration and Chaining, Shrinking Segments and Table Compression: Overview Tuning I/O I/O Architecture, File System Characteristics, I/O Modes and Direct I/O Interface and I/O Statistics and Enterprise Manager Using RAID I/O Diagnostics Database I/O Tuning
373 Oracle Database 11g: New Features for Administrators DBA Release 2 28 hours Oracle Restart Controlling Oracle Restart Using the srvctl Utility Manually Adding Components to the Oracle Restart Configuration ASM Enhancements Setting up ASM fast mirror resync Using ASM Scalability and Performance Enhancements ASM Disk Group Compatibility Using ASMCMD Extensions ASM File Access Control ASM Optimal Disk Placement Storage Enhancements Using 4 KB-Sector Disks Using Table Compression Hybrid Columnar Compression SQL Access Advisor Segment Creation on Demand Data Warehouse and Partitioning Enhancements Preprocessing Data for ORACLE_LOADER Access Driver in External Tables Degree of Parallelism Enhancements In-Memory Parallel Query Partitioning Enhancements System-Managed Indexes for List Partitioning SQL Performance Analyzer SQL Performance Analyzer: Overview Using SQL Performance Analyzer Using Enterprise Manager to Access SQL Performance Analyzer SQL Performance Analyzer: Data Dictionary Views Database Replay Using Database Replay Database Replay System Architecture Supported Workloads Database Replay Workflow in Enterprise Manager Database Replay PL/SQL Procedures Database Replay Data Dictionary Views Automatic SQL Tuning Automatic SQL Tuning in Oracle Database 11g Selecting Potential SQL Statements for Tuning Controlling the Automatic SQL Tuning Task Configuring Automatic SQL Tuning Using the PL/SQL Interface to Generate Reports Intelligent Infrastructure Enhancements Using New Automatic Workload Repository Views Creating AWR Baselines Defining Alert Thresholds Using Static Baseline Controlling Automatic Maintenance Tasks Fixed Policy CPU Resource Management Scheduler Enhancements Diagnosability Enhancements Setting Up Automatic Diagnostic Repository ADRCI: The ADR Command-Line Tool Using the Enterprise Manager Support Workbench Running Health Checks Manually Using the SQL Repair Advisor SQL Monitoring SQL Monitoring in Oracle Database 11g Release 2 Viewing Session Details Viewing the SQL Monitoring Report Performance Enhancements Using the DBMS_ADDM Package New and Modified Views Enabling Automatic Memory Management Using New Statistic Preferences Features Locking Enhancements Adaptive Cursor Sharing Using Table Annotation to Control Result Caching Application Maintenance and Upgrade Enhancements Online Redefinition Enhancements Creating and Using Invisible Indexes Backup and Recovery Enhancements Using New SET NEWNAME Clauses Optimized Backups Using New Settings for Binary Compression Enhancements to Database Duplication Creating Archival Backups TSPITR Enhancements and Modifications Creating and Using Virtual Private Catalogs Flashback Technology, LogMiner, and Data Pump Oracle Total Recall Flashback Transaction Backout Enterprise Manager LogMiner Interface Data Pump Legacy Mode Data Recovery Advisor Assessing Data Failures Data Recovery Advisor RMAN Command-Line Interface Data Recovery Advisor Views
PLSQL12cadv Oracle 12c – Zaawansowane programowanie w PL/SQL 21 hours
PLSQL12cintro Oracle 12c – Wprowadzenie do programowania w PL/SQL 14 hours
66538 Build applications with Oracle Application Express (APEX) 35 hours
SQL_AN1 Oracle 12c – Język SQL dla analityków I - warsztaty 28 hours
SQL_AN2 Oracle 12c – Język SQL dla analityków II - warsztaty 28 hours
osqlbgn Oracle SQL for beginners 21 hours Listeners This training is addressed for people starting to work with the SQL language in Oracle database The course answer for questions: How to build a query? What possibilities have SQL? What is a relational database? What is the structure and SQL commands Relational database models The structure of a relational database Connection types of tables The normalization and denormalization database Relational Operators Download the data Rules for writing SQL queries The syntax for the SELECT Selecting all columns Inquiries from arithmetic operations Aliases columns Literals Concatenation operator Limiting results The WHERE clause Comparison operators LIKE Condition Prerequisite BETWEEN ... AND IS NULL condition Condition IN Boolean operators AND, OR and NOT Many of the conditions in the WHERE clause The order of the operators. DISTINCT clause Sorting Data The ORDER BY clause Sorting by multiple columns or expressions SQL functions The differences between the functions of one and multilines Features text, numeric, date, Explicit and implicit conversion Conversion functions Nesting functions Viewing the performance of the functions - dual table Getting the current date function SYSDATE Handling of NULL values Aggregating data using the grouping Grouping functions How grouping functions treat NULL values Create groups of data - the GROUP BY clause Grouping multiple columns Limiting the function result grouping - the HAVING clause Retrieving data from multiple tables Types of connectors The use NATURAL JOIN Aliases tables Joins in the WHERE clause INNER JOIN Inner join External Merge LEFT, RIGHT, FULL OUTER JOIN Cartesian product Subqueries Place subqueries in the SELECT command Subqueries single and multi-lineage Operators Subqueries single-line Features grouping in subquery Operators Subqueries multi-IN, ALL, ANY How NULL values ​​are treated in subqueries Operators collective UNION operator UNION ALL operator INTERSECT operator MINUS operator Insert, update, and delete data INSERT command Copy data from another table UPDATE command DELETE command TRUNCATE command Transactions Commands COMMIT, ROLLBACK, and SAVEPOINT DDL commands The main database objects Rules for naming objects Creating tables The data types available for columns DEFAULT option Option NULL and NOT NULL Managing tables Referential integrity CHECK, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE Create a table by the query Delete a table DROP TABLE DESCRIBE command Other schema objects Sequences Synonyms Views
osqladv Oracle SQL Advanced 14 hours Listeners This course is designed for people who want to use the advanced features of SQL in Oracle The course answers the questions How to build advanced queries? How to create advanced reports? Control user access User Management System permissions and object Granting Receiving permission Roles Using the links Managing schema objects ALTER TABLE command Adding, modifying, and deleting columns Add, remove, turn off constraintów Create indexes Flashback operations External tables Operations on large data sets MERGE command DML operations of podzapytaniami DML operations with RETURNING clause INSERT command multi tables Conditional expressions CASE expression DECODE expression Generate reports by grouping related data The GROUP BY clause The HAVING clause Aggregating data - ROLLUP and CUBE operators Identification summaries - GROUPING function Aggregating data - GROUPING SETS operator Managing data in different time zones Time zones Variations TIMESTAMP Differences between DATE and TIMESTAMP Conversion operations Advanced subqueries Subqueries Multi-column subqueries The subquery in the FROM clause Correlated subqueries WITH clause - re-use query blocks Join tables Inequality in the WHERE clause and the FROM clause Semijoin Antijoin The processing of hierarchical data The tree structure hierarchical Queries Pseudo column Sort data in a hierarchical query Useful functions Regular expressions Simple and complex patterns
3057 Oracle SQL Language 14 hours The course answers questions How to build a query? What possibilities have SQL? What is a relational database? What is the structure and SQL commands Relational database models The structure of a relational database Connection types of tables The normalization and denormalization database Database Management System (RDBMS) Relational Operators Characteristics of declarative SQL language SQL Syntax Division language DQL, DML, DDL, DCL Language DQL (Data Query Language) SELECT queries Aliases columns, tables Service date (DATE types, display functions, formatting) Group Features Combining internal and external tables UNION operator Nested Subqueries (the WHERE clause, the table name, column name) Correlated subqueries Data Modification Language Inserting rows (INSERT clause) Inserting via query Updating rows (UPDATE) Removing rows (DELETE) Data Definition Language Create, change of ownership, remove tables (CREATE, ALTER, DROP) Creating tables by asking (CREATE TABLE .... AS SELECT ...) CONSTRAINTS Options NULL and NOT NULL CONSTRAINT clause Condition PRIMARY KEY Condition UNIQUE Condition FOREIGN KEY DEFAULT clause Transactions The command COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT Language DCL Granting and revoking permissions (GRANT, REVOKE) Roles Creating Users sequences Synonyms The views (perspective)
3308 Oracle 11g - SQL language for administrators - workshops 21 hours For who The workshop is intended for beginners, starting to work with the Oracle database, future administrators and users of systems based on this database need able to use the SQL language for the extraction and modification of the information contained in the systems. Exams and Certificates The training plan coincides with the material required to pass the exam: 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, the first step to getting most certifications Oracle's Database Purpose of training The workshop aims to introduce participants to work with the Oracle database, making them familiar with the SQL language to the extent required for the efficient operation of the system and to take in the future obligations of database applications and Oracle databases. The content of the training The organization of the working environment Introduction to relational databases Extraction of the data using the SELECT statement Modifying data using INSERT, UPDATE, DELETE Overview of schema objects Remarks The workshops are based on 11g XE software Introduction to Oracle Database Architecture Relational model database Users diagrams sessions Tools Introduction to the SELECT statement Screening and selection (WHERE clause) sorting Data types, operators, and service NULL Built-in scalar functions Actions to date National and regional settings in SQL Regular expressions The analysis of aggregated data Grouping functions DISTINCT clause Clauses GROUP BY and HAVING Retrieving data from multiple tables Inner and outer joins (INNER JOIN, OUTER JOIN) ANSI SQL syntax, and other methods connectors (SELF JOIN, NATURAL JOIN) Collective operators (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS) Subqueries Subqueries simple Correlated subqueries Operators EXISTS and NOT EXISTS Other types of subqueries Inquiries hierarchical and samples Construction of the tree (CONNECT BY PRIOR clause and START WITH) The SYS_CONNECT_BY_PATH Data samples (SAMPLE clause) Data manipulation (DML) INSERT, UPDATE, DELETE Operations on a large set of (INSERT FIRST INSERT ALL, MERGE) Concurrent users work Transactions Locks FLASHBACK Overview of schema objects Vistas Sequences Synonyms private and public Indexes
o11gadm Oracle 11g - Administracja - warsztaty 35 hours
3319 Data Analysis with Oracle 11g - workshop 35 hours For who Workshops are dedicated to end users, data analysts and software testers. Workshop participants do not need to be computer scientists, but employees who need efficiently and effectively use the Oracle database, processing and analyzing information contained in it Exams and Certificates The training plan includes, among others material required to pass the exam: 1Z0-051 Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I, the first step to getting most certifications Oracle's Database Purpose of training The training is designed to familiarize participants with the Oracle database, the basic tools and techniques of data collection. Particular emphasis in this training is the acquisition of substantially correct and reliable data. The content of the training The organization of the working environment Introduction to the relational model of data storage Techniques for the collection, analysis and synthesis of information stored in the database Modify the information stored in the database Note The workshops are based on the software version 11g XE Introduction to the Oracle database Database Architecture Relational model database Users diagrams sessions Tools Introduction to the SELECT statement Screening and selection (WHERE clause) sorting Data types, operators, and service NULL Built-in scalar functions Actions to date National and regional settings in SQL Regular expressions The analysis of aggregated data grouping Functions DISTINCT clause The GROUP BY clause and HAVING. Summary (clauses ROLLUP, CUBE, GROUPING) Retrieving data from multiple tables Inner and outer joins (INNER JOIN, OUTER JOIN) ANSI SQL syntax, and other methods connectors (SELF JOIN, NATURAL JOIN) Collective operators (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS) Subqueries Subqueries simple Correlated subqueries Operators EXISTS and NOT EXISTS Other types of subqueries Inquiries hierarchical and samples Construction of the tree (CONNECT BY PRIOR clause and START WITH) The SYS_CONNECT_BY_PATH Data samples (SAMPLE clause) Analytic Functions Generating summaries Definition window Statistical Functions New features in Oracle 11g Inquiries Pivot (PIVOT, UNPIVOT) Tables and referential integrity Managing tables (CREATE, ALTER, DROP, RENAME) Referential integrity (constraints) Data manipulation (DML) INSTRUCCIONES INSERT, UPDATE, DELETE Operacja na dużych zbiorach (INSERT FIRST, ALL INSERT, MERGE) Concurrent users work Transactions Locks FLASHBACK Brief overview of schema objects vistas sequences indexes
3331 Oracle 11g - Advanced data analysis - workshops 35 hours For who These workshops are a continuation and complement the training of Oracle 11g data-analysis - a workshop dedicated to end users, data analysts and software testers for execution of professional duties which require more advanced techniques for working with the database. As in the case of the training of Oracle 11g data-analysis - workshops, participants do not need to be computer scientists, but the people who need efficient, and above all efficiently use the Oracle database, processing and analyzing stored in the large amounts of data Purpose of training The workshop aims to broaden the knowledge of participants about programming using PL / SQL and issues related to the optimization commands. Particular emphasis in this training is the performance of the data collection to ensure a smooth operation for very large amounts of data. In addition, workshops supplement an understanding of the elements necessary to any advanced user of Oracle in their daily work, such as copying and downloading large amounts of information, data modeling, modification of an existing data model and reverse engineering techniques using Oracle tools. The content of the training Moving and loading Procedural language PL / SQL allows you to expand the analytical capabilities of a SELECT statement Improving the performance of SQL queries Data modeling and acquisition and modification of the existing data model based on Oracle SQL Modeler Notes The workshops are based on the software version 11g XE Managing the data repository Control repository using the system dictionary, SQL script generation Creating tables and relationships with SQL Modeler Play schemes tables and relationships using reverse engineering and SQL Modeler Other repository objects: views, sequences, synonyms, temporary tables, stored routines System privileges and object-oriented database roles The programming language PL / SQL Basic information about the language, data types, variables, Deciding loops Embedding SQL statements in the code PL / SQL Stored subprograms: procedures and functions Handling errors and exceptions Query processing (cursors) The mass data operations (processing array) Generators data streaming functions Permissions in PL / SQL depending on model Triggers Running tasks The task scheduler Powerful scheduling mechanism (SCHEDULER) Methods for data transfer and charging Links database Loading data from text files external Tables Import / Export Data Database performance and tuning SQL statements Architecture database and instance Analysis of the plan to run a command to read the estimated costs and the actual Operation and control of Oracle optimizer with hints (hintów) The use of statistics and histograms Indexing data Optimize index readings Optimizing joins, sorts, and aggregation
3358 Oracle 11g - SQL language for developers - Workshop 35 hours For who Workshops are dedicated as a first step for developers and designers of applications based on Oracle databases. Participants do not need to have any prior knowledge of the Oracle database, or other relational database systems, even though such knowledge may be useful. Exams and Certificates The plan covers the training material required to pass the exam 1Z0-047 Oracle Database SQL Expert and obtain the title of Oracle Database SQL Certified Expert Purpose of training The workshop aims to familiarize participants with the Oracle database techniques to build database structures and data manipulation. Particular emphasis is placed on the participant to see across the board, which offers opportunities to design and build applications Relational Database Management System, Oracle Database, and to be able to independently work with her. The content of the training Introduction to database technology and the organization of the work environment Acquisition and modification of data Construction of the repository application Safety and concurrency runtime Notes The workshops are based on the software version 11g XE Introduction to the Oracle database Database Architecture Relational model database Users diagrams sessions Tools Introduction to the SELECT statement Screening and selection (WHERE clause) Sorting Data types, operators, and service NULL Built-in scalar functions Actions to date National and regional settings in SQL The analysis of aggregated data Funkcje grupujące Klauzula distinct Klauzule GROUP BY and having Retrieving data from multiple tables Inner and outer joins (INNER JOIN, OUTER JOIN) ANSI SQL syntax, and other methods connectors (SELF JOIN, NATURAL JOIN) Collective operators (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS) Subqueries Subqueries simple Correlated subqueries Operators EXISTS and NOT EXISTS Other types of subqueries Inquiries hierarchical and samples Construction of the tree (CONNECT BY PRIOR clause and START WITH) The SYS_CONNECT_BY_PATH Data samples (SAMPLE clause) Data manipulation (DML) "INSTRUCCIONES INSERT, UPDATE, DELETE Operacja na dużych zbiorach (INSERT FIRST, ALL INSERT, MERGE) Dictionary system Concurrent users work Transactions Locks FLASHBACK Users and Permissions Creating and modifying user patterns Permissions and roles Managing data storage - logical layer Tables, temporary tables, index-organized tables Limitations Indexes The views, sequences, synonyms, materialized views Units stored PL / SQL Modeling and restore the data model using Oracle SQL Modeler Moving Data A logical copy of the data - datapump import and export Loading data - sqlLoader External tables Links database Automating tasks dbms_jobs, dbms_scheduler
3410 Oracle 11g - Programming with PL / SQL I - Workshops 28 hours For who Workshops are dedicated to developers, end users and administrators, who until now have had no contact with the language PL / SQL, and the need to exploit its huge potential in working with a database, automate processes, and in building applications Exams and Certificates The plan covers the training material required to pass the exam 1Z0-144 Oracle Database 11g Program with PL / SQL and obtain the title of Oracle PL / SQL Developer Certified Associate Purpose of training The workshop aims to familiarize participants with the programming language PL / SQL, its capabilities and limitations. This workshop will include a full understanding of the mechanisms involved in the programming language PL / SQL needed to implement the logic of the free applications, automation of data processing and database management. The content of the training Introduction to PL / SQL architecture solutions based on this language, the organization of the working environment Create scripts and stored program units that operate on data Notes The workshops are based on the software version 11g XE Introduction to PL / SQL Runtime Environment Construction and types of PL / SQL blocks Declaring and using variables Control statements, decisions, loops SQL statements in PL / SQL DML commands DDL and dynamic SQL TCL commands and transactional SELECT Procedures and Functions Create and delete Parameterization Passing parameters by value and reference, nocopy Handling errors and exceptions Create and use cursors Records static cursors Parameterizing cursors Cursor FOR UPDATE Associative arrays Packages The structure of the package: the specification and body Section Initialization and global variables, memory management, an instance of the package Encapsulation, overloading programs, pre-declaration procedures Triggers DML triggers The triggers Drives (INSTEAD OF) The triggers system New features in Oracle 11g triggers Examples of application packages built Writing to a file through UTL_FILE Sending e-mails Management code and compiler Encryption code (dynamic obfuscation, wrap) conditional Compilation The relationships between objects Warnings
3419 Oracle 11g - Programming with PL / SQL II 21 hours For who This training is in addition to, and continuation of the 'Oracle 11g - Programming in PL / SQL and - workshops ", but can also be designed for practitioners, developers, PL / SQL who already have experience with the language, and who want to systematize their knowledge and learn advanced mechanisms and solutions developed in this language. The content of the training Objects, streams and complex data structures Advanced solutions based on PL / SQL Exams and Certificates The plan covers the training material required to pass the exam 1Z0-146 Oracle Advanced PL / SQL and obtain the title of Oracle Advanced PL / SQL Developer Certified Professional Purpose of training The training is designed to familiarize participants with the advanced aspects of programming in an Oracle database. The emphasis is on flexibility and performance solutions based on PL / SQL. Notes The workshops are based on the software version 11g XE Complex data types, collections Subtypes Cursor variables and dynamic cursors Associative arrays, collections Actions mass, bulk, forall Exception handling bulk operations Object orientation in an Oracle database Types (classes) methods of objects permanent Collections Functions Panel streaming Features Create your own aggregate functions Calling functions in SQL, constraints, levels of purity, determinism Organization of program units PL / SQL Permissions in PL / SQL Context name Integration with other languages Using JAVA Linking procedures C language Native compilation of the C language Ready solutions Create the application context Mechanism of Virtual Private Database (VPD) Support lobbying Profiling code Tracking code Productivity PL / SQL code Bind variables in SQL statements and the statistical distribution of cursor Sharing Objective query optimization Feather short procedures at compile Caching functions and query results Prevention before injecting code
3457 Oracle 11g - Application Tuning - Workshop 28 hours For who The workshop is intended for advanced programmers and Oracle users who seek knowledge and information on the efficient development of information systems in an Oracle database, and the tuning and testing of performance issues in existing applications. This course builds on knowledge often unavailable or incorrectly presented in the technical documentation, and collected during many years of practice leading them instructors. These workshops may be the end of the training path for developers, or a single step for people with extensive experience designing and programming in Oracle Purpose of training The workshop aims to provide mechanisms that occur in an Oracle database when performing SQL statements. Allows participants to avoid errors during software development, and explore, diagnose, and resolve performance problems in existing applications. Particular emphasis is placed on the workshops, where we show the methodology and the practical aspects of the application and tuning SQL statements. The content of the training Mechanics perform SQL commands Managing the process cost optimization Methods of data storage and indexing Monitoring database performance and processes based on dictionaries and track system applications Analysis of cases of the most common problems that cause performance Notes The workshops are based on the software version 11g XE Application Tuning Methodology Architecture database and instance Server processes Memory structure (SGA, PGA) Parsing and share cursors The data files, log files, parameter files Analysis of the command execution plan Hypothetical plan (EXPLAIN PLAN, SQLPlus AutoTrac XPlane) The actual execution plan (V $ SQL_PLAN, XPlane, AWR) Monitoring the performance and find bottlenecks in the process Monitoring the current status of the instance by system dictionary views The monitoring of historical dictionaries Tracking application (SQLTrace, TkProf, TreSess The optimization process Properties cost optimization and regulated Determination to optimize Control work cost-based optimizer by: Session parameters and instance Tips (hints) Patterns of query plans Statistics and Histograms Impact statistics and histograms for performance The methods of collecting statistics and histograms Strategy of counting and estimating statistics Management statistics: blocking, copying, editing, automation of collection, monitoring changes Dynamic data sampling (temporary plates, complex predicates) Multi-column statistics, based on expressions Statistics System The logical and physical structure of the database Spaces tables. segments Extensions (EXTENTS) Blocks Data storage methods The physical aspects of the table temporary Tables Tables index external Tables Partition Table (span, letter, hash, mixed) Physical reorganization of tables Materialized views and mechanism QUERY REWRITE Methods of data indexing Building B-TREE indexes Properties index Indexes: a unique, multi-column, function, inverse Compression indices Reconstruction and merging indexes Virtual indexes Indexes private and public Bitmap Indexes and junction Case study - full-scan data The impact of a place at the table level and block performance readings Loading Data conventional and direct path The order of predicates Case Study - access to data via the index Methods of reading index (UNIQUE SCAN RANGE SCAN FULL SCAN FAST FULL SCAN MIN / MAX SCAN) Using functional indices The selectivity index (Clustering Factor) Multi-column indexes and SKIP SCAN NULL and indexes Index tables (IOT) Impact indices DML operations Case Study - sorting Sorting memory Sort index Sort linguistic The effect of entropy to sort (Clustering Factor) Case Study - joins and subqueries The merger: MERGE, HASH, NESTED LOOP Joins in OLTP and OLAP systems The order of switching Outer Joins AntI-join Joins incomplete (SEMI) Subqueries simple Correlated subqueries The views, the WITH clause Other operations cost-based optimizer Buffer Sort INLIST VIEW FILTER Count Stop Key Result Cache Inquiries dispersed Read query plans for use dblinks Choosing the leading mark Parallel processing

Upcoming Courses

Weekend Oracle courses, Evening Oracle training, Oracle boot camp, Oracle instructor-led , Oracle private courses, Oracle trainer , Oracle one on one training , Oracle instructor, Oracle classes, Oracle on-site,Weekend Oracle training, Evening Oracle courses, Oracle coaching

Course Discounts

Course Venue Course Date Course Price [Remote / Classroom]
Adobe Creative Cloud - Montaż video Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-01-29 09:00 3861PLN / 2455PLN
DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Kielce, ul. Warszawska 19 Mon, 2018-01-29 09:00 5940PLN / 2980PLN
Angular 4 - dobre praktyki Katowice ul. Opolska 22 Tue, 2018-01-30 09:00 7920PLN / 3450PLN
Psychology of interpersonal cooperation Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Tue, 2018-01-30 09:00 5148PLN / 1430PLN
Effective interpersonal communication with elements of assertiveness Warszawa, ul. Złota 3/11 Wed, 2018-01-31 09:00 5148PLN / 1430PLN
Agile Software Testing Zielona Góra, ul. Reja 6 Thu, 2018-02-01 09:00 4257PLN / 2629PLN
PostgreSQL Administration and Development Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-02-05 09:00 7821PLN / 4007PLN
DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Wladyslawa Reymonta 29 Mon, 2018-02-05 09:00 5940PLN / 4230PLN
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF) (IAS, IFRS) Poznan, Garbary 100/63 Fri, 2018-02-09 09:00 3950PLN / 1188PLN
Creating and managing Web sites Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-02-12 09:00 5841PLN / 3048PLN
Social Media - facebook, twitter, blog, youtube, google+ Rzeszów, Plac Wolności 13 Tue, 2018-02-13 09:00 1881PLN / 952PLN
Javascript Basics Poznan, Garbary 100/63 Tue, 2018-02-13 09:00 4455PLN / 1885PLN
SQL in Microsoft Access Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 Thu, 2018-02-15 09:00 10266PLN / 3911PLN
Effective interpersonal communication with elements of assertiveness Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Mon, 2018-02-19 09:00 5148PLN / 1530PLN
DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-03-05 09:00 5940PLN / 3730PLN
Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-03-05 09:00 3564PLN / 2291PLN
Certified Agile Tester Katowice ul. Opolska 22 Mon, 2018-04-02 09:00 8910PLN / 4720PLN
Perfect tester Szczecin, ul. Sienna 9 Wed, 2018-04-04 09:00 5920PLN / 2294PLN
Quality Assurance and Continuous Integration Katowice ul. Opolska 22 Thu, 2018-04-12 09:00 2673PLN / 2037PLN
Oracle 12c – wprowadzenie do języka SQL Łódź, ul. Tatrzańska 11 Tue, 2018-06-12 09:00 3960PLN / 1920PLN

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients