Szkolenia PL/SQL

Szkolenia PL/SQL

Praktyczne szkolenia na żywo z PL/SQL>br>

PL/SQL oznacza proceduralny SQL, czyli rozszerzenie języka SQL umożliwiające tworzenie konstrukcji takich jak pętle, instrukcje warunkowe oraz zmienne. Jest używany w Oracle Forms i w bazie do tworzenia wyzwalaczy, procedur i funkcji. Składniowo PL/SQL nawiązuje do Ady, jest jednym z trzech języków wbudowanych w bazę danych Oracle, pozostałe dwa to SQL i Java.

Szkolenie z PL/SQL jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii PL/SQL

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
28 godzin
Szkolenie to jest przeznaczone dla doświadczonych programistów i administratorów bazy danych, którzy spotykają się na co dzień z problemami wydajnościowymi zarówno w określonych poleceniach SQL jak i całych procesach zaimplementowanych po stronie bazy danych Oracle. Szkolenie w przejrzysty i szeroki sposób prezentuje zagadnienia pozwalające na zrozumienie wewnętrznych mechanizmów zachodzących podczas wykonywania poleceń SQL i programów PL/SQL, na monitorowanie i diagnozowanie problemów wydajnościowych oraz implementowanie rozwiązań. Umożliwia efektywne zarządzanie procesem optymalizacji poleceń SQL i programów PL/SQL.

Szkolenie prowadzoen jest w formie wykładu, prezentacja, dyskusji, rozwiązywanie problemów.  
21 godzin
Poziom
Zaawansowany
Forma
Wykład, Prezentacja, Warsztaty, Rozwiązywanie problemów
Przeznaczenie szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla programistów, którzy znają podstawy SQL i PL/SQL, ale chcą poznać bardzie zaawansowane mechanizmy języka, oraz chcą tworzyć aplikacje bazodanowe w oparciu o programy składowane PL/SQL.
Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia
Nabycie umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji bazodanowych osadzonych w bazie danych.
28 godzin
Dla kogo Warsztaty dedykowane są programistom, użytkownikom końcowym oraz administratorom, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z językiem PL/SQL, a potrzebują wykorzystywać jego ogromne możliwości w pracy z bazą danych, automatyzacji procesów oraz przy budowaniu aplikacji. Egzaminy i certyfikaty Plan szkolenia pokrywa się materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-144 Oracle Database 11g Program with PL/SQL i uzyskania tytułu Oracle PL/SQL Developer Certified Associate Cel szkolenia Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z językiem programowania PL/SQL, jego możliwościami i ograniczeniami. Warsztaty niniejsze obejmuje pełną wiedzę na temat mechanizmów związanych z językiem programowanie PL/SQL potrzebną do swobodnej implementacji logiki aplikacji, automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz zarządzania baza danych. Zawartość szkolenia
  • Wprowadzenie do języka PL/SQL, architektura rozwiązań opartych na tym języku, organizacja środowiska pracy
  • Tworzenie skryptów i składowanych jednostek programowych operujących na danych
Uwagi Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE
21 godzin
Dla kogo Szkolenie to jest uzupełnieniem i kontynuacją szkolenia "Oracle 11g – Programowanie w PL/SQL I - warsztaty", ale może być również przeznaczona dla praktyków, programistów PL/SQL posiadających już doświadczenie w pracy z tym językiem, a pragnących usystematyzować swoją wiedzę i poznać zaawansowane mechanizmy oraz rozwiązania tworzone w tym języku. Zawartość szkolenia
  • Obiekty, strumienie i złożone struktury danych
  • Zaawansowane rozwiązania oparte na języku PL/SQL
Egzaminy i certyfikaty Plan szkolenia pokrywa się materiałem wymaganym do zdania egzaminu 1Z0-146 Oracle Advanced PL/SQL i uzyskania tytułu Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional Cel szkolenia Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z zaawansowanymi aspektami programowania w środowisku baz danych Oracle. Szczególny nacisk kładziemy na elastyczność i wydajność rozwiązań opartych o PL/SQL. Uwagi Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE

Last Updated:

Szkolenie PL/SQL, PL/SQL boot camp, Szkolenia Zdalne PL/SQL, szkolenie wieczorowe PL/SQL, szkolenie weekendowe PL/SQL, Kurs PL/SQL,Kursy PL/SQL, Trener PL/SQL, instruktor PL/SQL, kurs zdalny PL/SQL, edukacja zdalna PL/SQL, nauczanie wirtualne PL/SQL, lekcje UML, nauka przez internet PL/SQL, e-learning PL/SQL, kurs online PL/SQL, wykładowca PL/SQL

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions