Szkolenia Microsoft SQL Server

Szkolenia Microsoft SQL Server

Praktyczne szkolenia na żywo z Microsoft SQL Server (znanego również jako MS SQL Server lub po prostu SQL Server).

Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie MS SQL Server

Plany szkoleń z technologii Microsoft SQL Server

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Celem tego kursu jest zapewnienie jasnego zrozumienia zaawansowanego wykorzystania ( SQL ) dla Microsoft SQL Server i zaawansowanego wykorzystania Transact- SQL . Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, kurs ten może być prowadzony jako kurs trzydniowy.
14 godzin
This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn:

- how to write SQL queries
- what relational databases are and how we can use them
- what are relations and how to create them
- the structure of data
- differences between T-SQL and other dialects
- practical skills for writing queries

This SQL course deals with Microsoft T-SQL dialect. If you are interested in generic SQL, please see SQL Fundamentals course.
7 godzin
Delegates will gain an understanding of some of the more advanced features of Transact SQL as well as being able to do each of the following:

- Use queries to return complex result sets
- Manage database objects to aid query performance
- Tune queries to perform more efficiently

This course is for anyone who currently uses Transact SQL to extract data from a Microsoft SQL Server database and wishes to expand their knowledge particularly in the areas of data analysis and improving query speed.
14 godzin
This SQL training course is for people who want to acquire basic skills to deal with SQL Server Databases. Course will help the members to learn:

- How to work with SQL Server and SQL Server Management Studio.
- Meaning of Databases, SQL and RDBMS etc.
- How to create tables, use DDL, DML and DAL.
- Which are the various RDBMS Packages in the market and how they compare with each other.
- An Introduction to NoSQL and how they are organizations are changing into hybrid databases.
14 godzin
As a core of the Microsoft data platform, SQL Server is a leading operational database management system.
21 godzin
Microsoft SQL Server is a relational database management system (RDBMS) for storing and retrieving data.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn the essentials of the SQL language needed to query a Microsoft SQL Server database.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure Microsoft SQL Server
- Query a Microsoft SQL Server database using Microsoft's Transact-SQL (T-SQL) language
- Understand the essentials of database design
- Optimize a database through normalization
- Use aggregate functions to generate results similar to those of "pivot-tables"
- Access Microsoft SQL Server through Excel

Audience

- Data analysts
- Business Intelligence professionals
- Business managers
- Excel experts who wish to expand their analysis skill set

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
35 godzin
Audience

- Database Administrator
- Developers
21 godzin
About This Course

This three-day instructor-led course is aimed at people looking to move into a database professional role or whose job role is expanding to encompass database elements. The course describes fundamental database concepts including database types, database languages, and database designs.

Audience Profile

The primary audience for this course is people who are moving into a database role, or whose role has expanded to include database technologies.

At Course Completion

After completing this course, students will be able to:
• Describe key database concepts in the context of SQL Server 2016
• Describe database languages used in SQL Server 2016
• Describe data modelling techniques
• Describe normalization and denormalization techniques
• Describe relationship types and effects in database design
• Describe the effects of database design on performance
• Describe commonly used database objects
35 godzin
This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure. Additionally, it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL Server databases.
35 godzin
This course is designed to teach students how to provision SQL Server databases both on premise and in SQL Azure.
35 godzin
This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

Note: This course is designed for customers who are interested in learning SQL Server 2012 or SQL Server 2014. It covers the new features in SQL Server 2014, but also the important capabilities across the SQL Server data platform.
21 godzin
This three-day instructor-led course is aimed at people looking to move into a database professional role or whose job role is expanding to encompass database elements. The course describes fundamental database concepts including database types, database languages, and database designs.

Skills gained

- Describe key database concepts in the context of SQL Server 2016
- Describe database languages used in SQL Server 2016
- Describe data modelling techniques
- Describe normalization and denormalization techniques
- Describe relationship types and effects in database design
- Describe the effects of database design on performance
- Describe commonly used database objects
21 godzin
This three-day instructor-led course provides students moving from earlier releases of SQL Server with an introduction to the new features in SQL Server 2016.

Skills gained

- Describekey capabilities and components of SQL Server 2016
- Describe new and enhanced features in SQL Server performance
- Describes new and enhanced features in SQL Server security
- Describe what’s new inSQL Server Availability and Scalability
- Describe new and enhanced features in reporting and PowerBIin SQL Server 2016
- Describe new and enhanced data access features
- Describe new and enhanced features in SQL Server OLAP
- Describenew SQL Server cloud functionality
21 godzin
Szkolenie skierowane do administratorów, projektantów i programistów baz danych.

Cele szkolenia:

- zdobycie i ugruntowanie umiejętności z zakresu tworzenia i zarządzania bazami danych
- poznanie składni i wykorzystania języka SQL do pobierania i modyfikowania danych
- stosowanie zasad bezpieczeństwa w bazie danych
- wykorzystanie elementów zaawansowanych (replikacja, automatyzacja, BI)
- wykorzystanie możliwości Microsoft SQL Server do tworzenia złożonych raportów i rozwiązań dla programistów
14 godzin
Kurs odpowiada na pytania

- Jak budować zapytania?
- Jakie możliwości posiada język SQL?
- Co to są relacyjne bazy danych?
- Jaka jest struktura i polecenia języka SQL?
14 godzin
Szkolenie poświęcone jest podstawom tworzenia hurtowni danych bazujących na środowisku MS SQL Server 2008.

Uczestnik zdobędzie podstawy dotyczące projektowania i budowy hurtowni danych pracującej pod MS SQL Server 2008.

Zdobędzie wiedzę jak zbudować prosty proces ETL w oparciu o SSIS a następnie zaprojektować i zaimplementować kostkę danych za pomocą SSAS.

Uczestnik będzie potrafił zarządzać bazami OLAP: tworzenie i usuwanie baz OLAP, procesowanie partycji, modyfikacje on-line.

Uczestnik nabędzie wiedzę o skryptach XML/A i języku MDX.
14 godzin
This course has been created for delegates already acquainted with SQL in Microsoft SQL Server Environment 2008/2012. The course focuses on set-based querying and query tuning, working with indexes and analyzing execution plans.

The training also covers table expressions, ranking functions and how to deal with partitioned tables.
35 godzin
To intensywne szkolenie zapewnia podstawową wiedzę i umiejętności korzystania z Windows PowerShell do automatyzacji administracji komputerami z systemem Windows. Umiejętności nauczane w tym kursie mają zastosowanie do wszystkich produktów Microsoft, które używają Windows PowerShell do codziennej administracji.

Szkolenie koncentruje się głównie na używaniu Windows PowerShell jako interaktywnego interfejsu wiersza poleceń, ale obejmuje także pewne tematy dotyczące skryptów i programowania.
35 godzin
Developers, analysts and business users need to quickly analyse large amounts of data, get insight into that data, retrieve hidden knowledge inside it, and report against various data sources professionally and effectively. This course will enable them to do this with SQL Server Business Intelligence. The 5 day course will cover the SQL Server components and tools used for B.I. projects.

The course will also include the new features in SQL Server B.I. 2016. Reporting Services, Analysis Services and Integration Services will be explored and worked with. Components of Business Intelligence in SQL Server are completely independent from the SQL Server databases, so they can be used over any data sources. Therefore, it is not necessary to know the SQL Server itself.

4 Top Takeaways from the Course

- Make your existing data work harder for you
- Integrate diverse data stores to a single repository
- Transform raw data to business intelligence
- Create eloquent reports from raw data
14 godzin
SSAS (SQL Server Analysis Services), is a Microsoft SQL Server transactional processing (OLAP) and data mining tool for analyzing data across multiple databases, tables or files. The semantic data models provided by SSAS are used by client applications such as Power BI, Excel, Reporting Services, and other data visualization tools.

In this instructor-led, live training (onsite or remote), participants will learn how to use SSAS to analyze large volumes of data in databases and data warehouses.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure SSAS
- Understand the relationship between SSAS, SSIS, and SSRS
- Apply multidimensional data modeling to extract business insights from data
- Design OLAP (Online Analytical Processing) cubes
- Query and manipulate multidimensional data using the MDX (Multidimensional Expressions) query language
- Deploy real-world BI solutions using SSAS

Audience

- BI (Business Intelligence) professionals
- Data Analysts
- Database and data warehousing professionals

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on the latest version of Microsoft SQL Server and SSAS.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii MS SQL Server

Szkolenie Microsoft SQL Server, MS SQL Server boot camp, Szkolenia Zdalne MS SQL Server, szkolenie wieczorowe Microsoft SQL Server, szkolenie weekendowe MS SQL Server, Kurs MS SQL Server,Kursy SQL Server, Trener Microsoft SQL Server, instruktor MS SQL Server, kurs zdalny SQL Server, edukacja zdalna Microsoft SQL Server, nauczanie wirtualne SQL Server, lekcje UML, nauka przez internet MS SQL Server, e-learning SQL Server, kurs online MS SQL Server, wykładowca MS SQL Server

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions