Szkolenia MongoDB

Szkolenia MongoDB

Praktyczne szkolenia na żywo z MongoDB demonstrują, jak skonfigurować i obsługiwać bazę danych MongoDB.

Szkolenia MongoDB obejmują administrację bazami danych, rozwój, analizę danych i integrację z Hadoop, Spark, Kafka i innymi systemami Big Data.

Kurs MongoDB jest dostępny jako "trening na żywo na miejscu" lub "szkolenie na żywo"

Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii MongoDB

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
Ten kurs obejmuje wszystko, co administrator bazy danych powinien wiedzieć, aby pomyślnie wdrożyć i obsługiwać MongoDB danych MongoDB .

Omówienie problemów z wydajnością, importowania i eksportowania danych oraz ustanowienie prawidłowych procedur tworzenia kopii zapasowych i przywracania, przegląd interfejsu API CRUD MongoDB , powłoki poleceń i sterowników.

Odbiorcami tego kursu są ludzie, którzy chcą:

- MongoDB z perspektywy programisty, w tym jego powłoki poleceń, interfejsu API zapytań i narzędzi sterowników.
- Wdróż MongoDB we wszystkich konfiguracjach - jako pojedynczy serwer z replikacją master / slave, jako zestaw replik i jako klaster dzielony.
- Oceniaj aplikacje i odpowiednio dobieraj sprzęt.
- Monitoruj instancje MongoDB i integruj ze standardowym oprogramowaniem monitorującym ( Munin , Nagios itp.)
- Planuj tworzenie kopii zapasowych i zarządzaj importem i eksportem dużych danych.
- Rozwiąż najczęstsze problemy deweloperskie i scenariusze awarii.

Każdy delegat będzie musiał wykonać szereg ćwiczeń praktycznych.
14 godzin
This course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using MongoDB.
14 godzin
After the training, you will be able to write extract and modify the data in MongoDB database. You will also learn about powerful Aggregation Pipeline that is a flexible and fast tool for data analytics, and if it's not enough for you, how to connect your current BI tools like Tableau or Excel to data stored in Mongo.
28 godzin
Kurs obejmuje zaawansowane obszary użycia języków programowania związanych z MongoDB.

Celem szkolenia jest, aby uczestnik miał możliwość pełnego opanowania narzędzia.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja
- Ćwiczenia
- Praktyczne wdrożenie
14 godzin
This course covers the advanced areas in the use of programming languages related to MongoDB, the goal is for the participant to have the ability to completely master the tool.
14 godzin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at administrators wishing to solve complex deployment and management problems using MongoDB Ops Manager.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MongoDB Ops Manager
- Set up and manage different types of environments
- Understand and implement MongoDB Enterprise Server specific solutions to solve complex enterprise challenges

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options

- This training is based on MongoDB Enterprise Server, which includes Ops Manager. Please consult with us to arrange license requirements.
- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
Percona Server for MongoDB is a free, enhanced, fully compatible, open source, drop-in replacement for MongoDB 3.2 Community Edition with enterprise-grade features. It requires no changes to MongoDB applications or code.

Audience

This course is suitable for sysadmins and engineers seeking to switch to Percona Server from preexisting MongoDB instances, or deploy and administrate new Percona Server for MongoDB instances.

After completing this course, delegates will:

- understand Percona Server’s structure and deployment mechanisms
- be able to carry out installation / production environment / architecture tasks and configuration
- be able to assess code quality, perform debugging, monitoring
- be able to implement advanced production like replication, performance tuning and logging
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers who wish to use the MERN Stack for fullstack development.

By the end of this training, participants will be able to:

- Integrate React with MongoDB, Express, and Node.js.
- Build a fullstack web application from scratch.
- Implement application security through authorization and authentication.
14 godzin
This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at developers wishing to learn how to use MongoDB as the database for Python their applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure MongoDB
- Understand the difference between accessing a NoSQL document database and a traditional relational databases' (e.g., MySQL)
- Query a MongoDB database from within Python
- Create and write data to a MongoDB databasse
- Understand MongoDB's "data processing pipeline"
- Perform real-time analytics and statistical analysis
- Generate reports for dashboarding
- Implement exception handling in Python application

Format of the Course:

- Interactive lecture and discussion
- Lots of exercises and practice
- Hands-on implementation in a live-lab environment

Course Customization Options:

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii MongoDB

Szkolenie MongoDB, MongoDB boot camp, Szkolenia Zdalne MongoDB, szkolenie wieczorowe MongoDB, szkolenie weekendowe MongoDB, Kurs MongoDB,Kursy MongoDB, Trener MongoDB, instruktor MongoDB, kurs zdalny MongoDB, edukacja zdalna MongoDB, nauczanie wirtualne MongoDB, lekcje UML, nauka przez internet MongoDB, e-learning MongoDB, kurs online MongoDB, wykładowca MongoDB

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions