Szkolenia MongoDB

Szkolenia MongoDB

Praktyczne szkolenia na żywo z MongoDB demonstrują, jak skonfigurować i obsługiwać bazę danych MongoDB.

Szkolenia MongoDB obejmują administrację bazami danych, rozwój, analizę danych i integrację z Hadoop, Spark, Kafka i innymi systemami Big Data.

Kurs MongoDB jest dostępny jako "trening na żywo na miejscu" lub "szkolenie na żywo"

Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii MongoDB

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use and integrate Node.js, Express, and MongoDB to build fast and scalable REST APIs. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up and integrate Node.js and Express with MongoDB.
 • Understand the features and architecture of Node.js, Express, and MongoDB.
 • Learn how to build RESTful APIs using the Node.js, Express, and MongoDB backend stack.
 • Implement routes, filtering, sorting, and pagination to Node.js REST APIs.
 • Design data models and perform CRUD operations with MongoDB and Mongoose.
 • Test and debug APIs with Postman.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at data analysts and data scientists who wish to use the MongoDB Aggregation Framework to perform data analysis while simplifying complex operations and aggregation pipelines. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure MongoDB for data analysis.
 • Understand the concepts and stages of the MongoDB Aggregation Framework.
 • Learn about the basic structure, syntax, and operations for aggregation.
 • Learn how to handle advanced operations in aggregation.
 • Apply some optimization tools and techniques to improve aggregation performance.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use the FARM (FastAPI, React, and MongoDB) stack to build dynamic, high-performance, and scalable web applications. By the end of this training, participants will be able to:
 • Set up the necessary development environment that integrates FastAPI, React, and MongoDB.
 • Understand the key concepts, features, and benefits of the FARM stack.
 • Learn how to build REST APIs with FastAPI.
 • Learn how to design interactive applications with React.
 • Develop, test, and deploy applications (front end and back end) using the FARM stack.
14 godzin
Ten kurs obejmuje wszystko, co administrator bazy danych musi wiedzieć, aby pomyślnie wdrożyć i utrzymywać MongoDB bazy danych. Omówiono również diagnozowanie problemów z wydajnością, importowanie i eksportowanie danych oraz ustanawianie odpowiednich procedur tworzenia kopii zapasowych i przywracania, przegląd interfejsu API MongoDB CRUD, powłoki poleceń i sterowników. Odbiorcami tego kursu są osoby, które chcą:
  Zrozumienie MongoDB z perspektywy programisty, w tym jego powłoki poleceń, interfejsu API zapytań i narzędzi sterownika. Wdrażanie MongoDB we wszystkich konfiguracjach - jako pojedynczy serwer, z replikacją master/slave, jako zestaw replik i jako klaster sharded. Ocena aplikacji i odpowiedni dobór sprzętu. Monitorowanie instancji MongoDB i integracja ze standardowym oprogramowaniem monitorującym (Munin, Nagios itp.). Planowanie tworzenia kopii zapasowych i zarządzanie importem i eksportem dużych ilości danych. Rozwiązywanie najczęstszych problemów programistycznych i scenariuszy awarii.
Każdy uczestnik będzie musiał wykonać serię ćwiczeń praktycznych.
14 godzin
This course covers everything a database developer needs to know to successfully develop applications using MongoDB.
14 godzin
After the training, you will be able to write extract and modify the data in MongoDB database. You will also learn about powerful Aggregation Pipeline that is a flexible and fast tool for data analytics, and if it's not enough for you, how to connect your current BI tools like Tableau or Excel to data stored in Mongo.
28 godzin
Kurs obejmuje zaawansowane obszary użycia języków programowania związanych z MongoDB. Celem szkolenia jest, aby uczestnik miał możliwość pełnego opanowania narzędzia. Format kursu
 • Interaktywny wykład i dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Praktyczne wdrożenie
14 godzin
This course covers the advanced areas in the use of programming languages related to MongoDB, the goal is for the participant to have the ability to completely master the tool.
14 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub w siedzibie klienta) jest przeznaczone dla administratorów, którzy chcą rozwiązywać złożone problemy związane z wdrażaniem i zarządzaniem przy użyciu MongoDB Ops Manager. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie MongoDB Ops Manager Konfigurowanie i zarządzanie różnymi typami środowisk Zrozumieć i wdrożyć MongoDB Enterprise Server specyficzne rozwiązania w celu rozwiązania złożonych wyzwań korporacyjnych
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja Dużo ćwiczeń i praktyki Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab
Opcje dostosowywania kursu
  To szkolenie jest oparte na MongoDB Enterprise Server, który zawiera Ops Manager. Prosimy o kontakt w celu ustalenia wymagań licencyjnych. Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Percona Server for MongoDB to darmowy, ulepszony, w pełni kompatybilny, otwarty zamiennik dla MongoDB 3.2 Community Edition z funkcjami klasy korporacyjnej. Nie wymaga żadnych zmian w aplikacjach lub kodzie MongoDB. Publiczność Ten kurs jest odpowiedni dla administratorów i inżynierów, którzy chcą przejść na Percona Server z istniejących instancji MongoDB lub wdrożyć i administrować nowym Percona Server dla instancji MongoDB. Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą
  rozumieć Percona strukturę serwera i mechanizmy wdrażania być w stanie przeprowadzić zadania i konfigurację instalacji / środowiska produkcyjnego / architektury być w stanie ocenić jakość kodu, przeprowadzić debugowanie, monitorowanie być w stanie wdrożyć zaawansowane funkcje produkcyjne, takie jak replikacja, dostrajanie wydajności i rejestrowanie
14 godzin
MERN Stack to zbiór oprogramowania do tworzenia stron internetowych, a mianowicie MongoDB, Express, React i Node.js. MERN Stack zapewnia kompleksową platformę dla programistów do tworzenia i wdrażania aplikacji internetowych typu fullstack. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla twórców stron internetowych, którzy chcą korzystać z MERN Stack do pełnego rozwoju. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Integracja React z MongoDB, Express i Node.js. Zbuduj aplikację internetową fullstack od podstaw. Wdrożenie zabezpieczeń aplikacji poprzez autoryzację i uwierzytelnianie.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą dowiedzieć się, jak korzystać z MongoDB jako bazy danych dla swoich aplikacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalowanie i konfigurowanie MongoDB Zrozumienie różnicy między dostępem do bazy danych dokumentów NoSQL a tradycyjnymi relacyjnymi bazami danych (np. MySQL) Zapytania do bazy danych MongoDB z poziomu Pythona Tworzenie i zapisywanie danych w bazie danych MongoDB Zrozumieć "potok przetwarzania danych" MongoDB; Wykonywanie analiz w czasie rzeczywistym i analiz statystycznych  Generowanie raportów dla pulpitów nawigacyjnych Implementacja obsługi wyjątków w aplikacji Python
Format kursu:
  Interaktywny wykład i dyskusja Dużo ćwiczeń i praktyki Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab
Opcje dostosowywania kursu:
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie MongoDB, MongoDB boot camp, Szkolenia Zdalne MongoDB, szkolenie wieczorowe MongoDB, szkolenie weekendowe MongoDB, Kurs MongoDB,Kursy MongoDB, Trener MongoDB, instruktor MongoDB, kurs zdalny MongoDB, edukacja zdalna MongoDB, nauczanie wirtualne MongoDB, lekcje UML, nauka przez internet MongoDB, e-learning MongoDB, kurs online MongoDB, wykładowca MongoDB

Kursy w promocyjnej cenie

No course discounts for now.

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions