Szkolenia MySQL

Szkolenia MySQL

MySQL Database courses

Testi...Client Testimonials

SQL Fundamentals

Przygotowanie merytoryczne, dbałość o detale

Sebastian Łubik - Nordea Bank Denmark A/S

Język SQL w bazie danych MySQL

Profesjonalny i przystępny sposób przekazania wiedzy oraz pomoc prowadzona podczas szkolenia i ćwiczeń.

Michal Bialek - DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.

MariaDB Database Administration

Training material was very informative. Learned a lot

Yaw Asamoah - FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION

MariaDB Database Administration

lessons and examples

Kelly Taylor - FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION

MariaDB Database Administration

he adapted to the experience of the group - gave us great value for a beginners course.

Rich Mickey - FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION

MariaDB Database Administration

Enjoyed the pace, delivery and technical knowhow of the trainer

Junaid Kalang - Capita CSL

SQL Fundamentals

The trainer, he was knowledgeable, engaging, and easy to learn from. he encouraged a lot of hands on learning

Shawn McAndrew - Halifax Regional Municipality

SQL Fundamentals

I learned a LOOOOOT

Kamil Szmid - UBS Business Solutions Poland Sp. z o. o.

SQL Fundamentals

sql działa nawet jak nie wiem dlaczego

Dominik Gardo - Getinge IC Production Poland

SQL Fundamentals

indywidualne podejście trenera do osób uczestniczących w szkoleniu

Wojciech Gądzikiewicz - medhub sp. z o.o.

Plany Szkoleń MySQL

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
prcmysql Percona Server dla MySQL 14 godz. Percona Server dla MySQL jest częścią zintegrowanego systemu rozwiązań dla baz danych, który zapewnia lepszą wydajność, niezawodność oraz niższe koszty użytkowania (w przypadku użytkowania pakietu). Jest to unikatowo opracowane dla Platformy Percona Software narzędzie, które gwarantuje tworzenie kopii zapasowych online, kompresję danych oraz błyskawiczną diagnozę i rozwiązywanie problemów. Instalacja serwera Percona/MySQL Wybór wersji Pobieranie instalatora (YUM,RPM) Instalacja w systemie Linux Pliki i skrypty serwera Percona Programy Percona / MySQL Serwer Percona  Klient Percona Narzędzia GUI Konfiguracja serwera Percona Tryb serwera SQL Zmienne systemowe serwera Dynamiczne zmienne systemowe Zmienne statusu serwera Proces zamykania Problemy z bezpieczeństwem Percona Server Zabezpieczenie serwera Percona przed atakami Opcje związane z zabezpieczeniami Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa z LOAD DATA LOCAL System dostępu do Percona Access Privilege Przegląd uprawnień Percona Server Uprawnienia Dostarczone przez Percona Podłączanie do serwera Percona - kroki Kontrola dostępu, Etap 1: Weryfikacja połączenia Kontrola dostępu, Etap 2: Weryfikacja żądania Powody odrzucania połączeń Zarządzanie kontami użytkownika Percona Użytkownicy i hasła Tworzenie nowych użytkowników Usuwanie kont użytkowników Ograniczanie uprawnień użytkowników Zmiana haseł Konserwacja baz danych Percona Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie - DUMP vs. XtraBackup Replikacja bazy danych Konserwacja i usuwanie awarii Informacje o tabelach Pliki Logów Percona Error Log General Query Log Update Log Binary Log Slow Query Log Log File Maintenance and Rotation Percona Query Cache Pojęcie pamięci podręcznej zapytań Testowanie pamięci podręcznej zapytań przy użyciu  SELECT Konfigurowanie pamięci podręcznej zapytań Sprawdzanie stanu bufora Instalacja i uruchomienie Klastra Percona XtraDB
globalsight Globalsight: Automate the localization process 7 godz. Globalight is an open-source, Java based application server for automating, streamlining, and managing the localization process. In this instructor-led, live training, participants will learn about Globalsight's architecture and functionality as they install, configure and deploy a demonstration server . By the end of this training, participants will be able to: Undertand the benefits of Globalsight relative to other Translation Management Systems Install Globalsight server and related components Set up Globalsight to work behind a reverse proxy Build and deploy Globalsight to a production environment Troubleshoot and optimize Globalsight Use Globalsight's APIs to integrate it with third party applications, including JBPM, etc. Audience System administrators Format of the course Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice To request a customized course outline for this training, please contact us.
mariadbadmin MariaDB Database Administration 14 godz. MariaDB Administration training course is for anyone who wants to administrate the MariaDB database server. It is a comprehensive course covering all administrator duties. The course explains how MariaDB Database works, what tools are available, how we can use them, how we can secure the MariaDB Database Server and configure it. During the training course you will learn how to manage user accounts and how the MariaDB Access Privilege System works. You also will learn how to maintain your database, backup and recover your databases and perform crash recovery. Installing MariaDB server Installing in Ubuntu/Debian Installing in other Linux Distributions Installation on Windows MariaDB Server Files and Scripts MariaDB Programs MariaDB Server MariaDB Client GUI Tools MariaDB Server Configuration Server Options The Server SQL Mode Server System Variables Dynamic System Variables Server Status Variables Shutdown Process MariaDB Security Issues Securing MariaDB Against Attacks Security-Related Options Security Issues with LOAD DATA LOCAL MariaDB Access Privilege System MariaDB Privilege System Overview Privileges Provided by MariaDB Connecting to the MariaDB Server - Stages Access Control, Stage 1: Connection Verification Access Control, Stage 2: Request Verification Access Denied Errors MariaDB User Account Management Users and Passwords Creating New Users Deleting User Accounts Limiting User Resources Changing Passwords MariaDB Database Maintenance Backup and Recovery Point-in-Time Recovery Maintenance and Crash Recovery myisamchk Syntax and Options Getting Table Information MariaDB Local Setting National Characters and Sorting MariaDB Server Time Zone MariaDB Log Files Error Log General Query Log Update Log Binary Log Slow Query Log Log File Maintenance and Rotation Running Multiple MariaDB Servers on the Same Machine Running Multiple Servers in Windows Running Multiple Servers in Windows as Services Running Multiple Servers in Unix and Linux Using Client Tools in a Multi-Server Environment MariaDB Query Cache The Concept of Query Cache Testing Query Cache with SELECT Configuring Query Cache Checking Query Cache Status and Maintenance The CONNECT Storage Engine Installing the CONNECT storage engine Creating and dropping CONNECT tables Reading and writing CSV data using CONNECT Reading and writing XML data using CONNECT Accessing MariaDB tables using CONNECT Using the XCOL table type Using the PIVOT table type Using the OCCUR table type Exploring Dynamic and Virtual Columns in MariaDB Creating tables with dynamic columns Inserting, updating, and deleting dynamic column data Reading data from a dynamic column Using virtual columns Performance and Usage Statistics Installing the Audit Plugin Using the Audit Plugin Using engine-independent table statistics Using extended statistics Enabling the performance schema Using the performance schema Optimizing and Tuning MariaDB Using SHOW STATUS Controlling MariaDB optimizer strategies Using extended Keys with InnoDB and XtraDB Configuring the MyISAM segmented key cache Configuring threadpool Configuring the Aria pagecache Optimizing queries with the subquery cache Optimizing semijoin subqueries Using microseconds in DATETIME columns Updating the DATETIME and TIMESTAMP columns automatically  
1126 Database Version Control (dbv) 7 godz. This course show a solution for sharing and versioning your db schema. It contains exercises which cover: common scenarios in a software development with sharing database changes using the dbv to debug problems related to database schema changes dbv.php Installing Optional Settings Pushing schema objects Receiving schema objects Creating revisions Receiving revisions
3044 Używanie i zarządzanie bazą danych MySQL 14 godz. Uczestnik szkolenia dowie się: Czy można używać MySQL bezpłatnie? Co oferuję licencja komercyjna? Jak zainstalować bazę danych MySQL? Jak wykonywać podstawowe operacje po instalacji? Jakie są dostępne narzędzia do zarządzania i programowania w bazie danych MySQL? Strona prawna MySQL Podwójne licencjonowanie MySQL (MySQL's dual license policies) Licencja komercyjna (Commercial License) Licencja Open Source (Open Source License) Instalacja MySQL Instalacja standardowa MySQL (pliki binarne) Instalacja MySQL w systemie Windows albo w systemie Unix-Like (GNU/Linux, FreeBSD) Strojenie serwera po instalacji, testowanie Upgrading MySQL Łączenie się z serwerem Zadawanie zapytań Tworzenie i korzystanie z baz danych Tworzenie i wybór bazy danych Tworzenie tabel Importowanie danych do tabeli Pozyskiwanie informacji o bazie danych i tabelach Używanie polecenia mysql w trybie wsadowym (Batch Mode) Omówienie programów narzędziowych Sposoby wywołania programu Określanie opcji programu (linia poleceń, plik konfiguracyjny, zmienne środowiskowe) Ustawianie zmiennych programu poprzez linię poleceń Narzędzia GUI do zarządzania i programowania bazy danych MySQL Administrator MySQL Query Browser Toad for MySQL
sqlmysql Język SQL w bazie danych MySQL 14 godz. Jak budować zapytania? Jakie możliwości posiada język SQL w bazie danych MySQL? Co to są relacyjne bazy danych? Jaka jest struktura i polecenia języka SQL Relacyjne modele baz danych Operatory relacyjne Charakterystyka języka deklaratywnego SQL Składnia języka SQL Podział języka DQL, DML, DDL, DCL Język DQL (Data Query Language) Zapytania SELECT Aliasy kolumn, tabel Obsługa daty (Typy DATE, funkcje wyświetlania, formatowania) Funkcje grupowe Łączenie tabel wewnętrzne i zewnętrzne (klauzula JOIN) Operator UNION Podzapytania zagnieżdżone (w warunku WHERE, nazwie tabeli, nazwie kolumny) Podzapytania skorelowane Język DML (Data Modification Language) Wstawianie wierszy (klauzla INSERT) Wstawianie wierszy poprzez zapytanie Zmiana zawartości wierszy (UPDATE) Usuwanie wierszy (DELETE) Język DDL (Data Definition Language) Tworzenie, zmiana własności, usuwanie tabel (CREATE,ALTER,DROP) Tworzenie tabel poprzez zapytanie (CREATE TABLE .... AS SELECT...) Więzy integralności (CONSTRAINTS) Opcje NULL i NOT NULL Klauzula CONSTRAINT Typ ENUM Typ SET Warunek PRIMARY KEY Warunek UNIQUE Warunek FOREIGN KEY Klauzula DEFAULT Transakcje Polecenie COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT
mysqladm Administracja bazą danych MySQL 14 godz. Uczestnik szkolenia dowie się: Jak zarządzać procesami serwera? Jak bezpiecznie startować i zamykać serwer? Jak przekazywać parametry do serwera? Jak zabezpieczyć serwer przed nadużyciami i włamaniami? Jak używać systemu uprawnień w MySQL? Jak tworzyć i zarządzać kontami użytkowników? Jak tworzyć kopie zapasowe bazy danych? Jak zarządzać plikami dziennika? Jak dostosować MySQL do języka polskiego? Jak uruchomić kilka serwerów MySQL na jednej maszynie? Pliki serwera MySQL oraz skrypty startowe Dostępne skrypty i programy użytkowe Extended MySQL Server (mysqld-max) Skrypt startowy mysqld_safe Skrypt startowy mysql.server Program do zarządzania wieloma serwerami na jednej maszynie mysqld_multi Konfiguracja serwera MySQL Opcje polecenia mysqld Tryby SQL serwera (The Server SQL Mode) Zmienne systemowe serwera (Server System Variables) Systemowe zmienne dynamiczne serwera (Dynamic System Variables) Określanie stanu serwera (Server Status Variables) Zamykanie serwera (Shutdown Process) Bezpieczeństwo serwera MySQL Zabezpieczanie przed atakami Opcje programu mysqld dotyczące bezpieczeństwa Bezpieczeństwo a komenda LOAD DATA LOCAL System uprawnień w MySQL Jak działa system uprawnień? Struktura systemu uprawnień w bazie MySQL Etapy łączenia się z serwerem MySQL Access Control, Stage 1: Connection Verification Access Control, Stage 2: Request Verification Najczęstsze przyczyny błędu dostępu (Access denied Errors ) Zarządzanie kontami użytkowników Użytkownicy i hasła Dodawanie nowego konta użytkownika Usuwanie konta użytkownika Limitowanie zasobów konta Zmiana hasła konta użytkownika Konserwowanie oraz naprawa bazy danych MysQL Tworzenie kopii zapasowych Konserwacja i odzyskiwanie tabel (Maintenance and Crash Recovery) Składnia wywołania programu myisamchk Opcja programu myisamchk (sprawdzanie spójności tabel, naprawa tabel, inne) Optymalizacja tabel Pobieranie informacji o tabeli Ustawienia lokalne MySQL Sortowanie a polskie znaki Wybór języka komunikatów Dodawanie nowego języka Najczęstsze problemy z polskimi znakami Określanie strefy czasowej serwera Pliki dziennika serwera MySQL (MySQL Log Files) Error Log General Query Log Update Log Binary Log Slow Query Log Utrzymywanie plików dziennika Uruchamianie wielu serwerów na jednym sprzęcie Uruchamianie wielu serwerów w systemie Windows Uruchamianie wielu serwerów z wiersza poleceń Uruchamianie wielu serwerów jako usługi Uruchamianie wielu serwerów w systemie Unix-like Użytkowanie programów w środowisku wieloserwerowym MySQL Query Cache Jak działa Query Cache? Opcje Query Cache dla klauzuli SELECT Konfigurowanie Query Cache Sprawdzanie stanu Query Cache
sqlmysqladv SQL Advanced in MySQL 7 godz. This course has been created for people already acquainted with SQL. The course introduces you into secrets common to all SQL databases as well as MySQL specific syntax, functions and features. DQL (Data Query Language) Correlation in FROM, WHERE, SELECT and HAVING clauses Correlation and performance Using CASE, IF, COALESCE functions Using variables Casting and converting Dealing with NULL, NULL-safe operators Using regular expression with REGEXP operator Useful MySQL specific group by functions (GROUP_CONCAT, etc.) GROUP BY WITH ROLLUP EXISTS, ALL, ANY Multitable OUTER JOIN Rewriting subqueries as joins DML (Data Modification Language) Multi-row inserts INSERT by SELECT Using subqueries in DML statements Using variables in DML queries Locking tables and rows Updating data in many tables IGNORE clause REPLACE clause DELETE versus TRUNCATE DDL (Data Definition Language) Creating tables with select Temporary tables Stored Procedures Short introduction to MySQL stored procedures
zamysql Zaawansowana administracja MySQL 14 godz. Grupa docelowa: Kierowane jest do osób, które mają podstawy w posługiwaniu się windows/linux jako serwer, znają SQL, Architektura fizyczna/logiczna MySQL Pliki serwera oraz skrypty startowe Konfiguracja serwera MySQL My.cnf Podstawowe parametry Pliki dziennika serwera Query log Slow query log Error log Zarządzanie Konta użytkowników Uprawnienia i bezpieczeństwo w MySQL Kopie zapasowe i odtwarzanie - Mysqldump vs. Percona Backup Konserwacja bazy danych Optymalizacja schematów InnoDB: konkretne przedstawienie – wady zalety, czym się tak naprawdę różni od MyISAM - kiedy co stosować? Jak dobierać klucze główne (kiedy przestrzenne, kiedy b-tree itd)? Wyszukiwanie fulltext na silniku InnoDB (możliwe <5.6 tylko MyISAM, powyżej 5.6 MyISAM+InnoDB) MySQL Query Cache Po co, dla jakich zapytań, jaka wartość, czy warto aby był duzy? Testy wydajności , określanie problemów wydajnościowych Czym testować – w zależności od wyników jakie chcemy otrzymać Rozwiazywanie problemów wydajnościowych (slow queries, waits, performance tools etc.) Data sharding (w poziomie i w pionie) Różnice, koszty, ograniczenia Optymalizacja schematów Indeksowanie Indeksy w bardzo dużych tabelach Klucze główne (kiedy złożone, na jakich polach) Typy danych Kruczki w dobieraniu typów danych, poprawne użycie typów pól (int/float, czas, geolokalizacja) - korzyści, ograniczenia Czy primary key inny niż int jest dopuszczalny i tak samo wydajny? Czy każda tabela powinna mieć primary key? Transakcje - kiedy stosować, a kiedy nie - wady i zalety. Optymalizacja systemu operacyjnego i wykorzystania sprzętu Najważniejsze parametry w my.cnf Optymalizacja na poziomie aplikacyjnym Narzędzia optymalizacyjne Skrypty analizujące ustawienia i wyświetlające podpowiedzi Replikacja bazy danych Replikacje, klastry - jak osiągać wysoką dostępność? Konfiguracja Replikacji (ROW/PAGE, rozwiazywanie problemów, odbudowa, monitorowanie/diagnozowanie procesu replikacji MySQL Proxy vs. HAProxy Zasada działania, niezawodność(?),wady, zalety MySQL Cluster Zasada działania Konfiguracja Wydajność Bezpieczeństwo Cache Cache MySQL, tabele tymczasowe Czy warto przenosić relacje do baz danych, czy lepiej trzymać w kodzie? Subqueries & joins - czy stosować, jak optymalizować? Explain jako pomoc przy testowaniu zapytań Korzystanie z indeksów przy budowaniu zapytań Profilowanie zapytań - jakie narzędzia, jak to robić efektywnie? Narzędzia do wizualnego projektowania - czy warto używać, czy raczej upraszczać struktury? Dobre praktyki i konwencje nazewnictwa - kluczy, kolumn, indeksów, tabel Budowanie optymalnych struktur tabel Triggery: dobre praktyki jeśli chodzi o trzymanie logiki w procedurach i triggerach - jak zarządzać, jak testować, kiedy opłaca się stosować? Wzorce i antywzorce projektowe Czy warto przesiąść się na MariaDB? Narzędzia do zarządzania MySQL Workbench Navicat Heidi SQL
mariadbgc MariaDB Galera Cluster Administration 21 godz. This course is intended for database administrators. The course presents options for High-Availability solutions using Galera Cluster. You will learn the basics of Galera technology, as well as more advanced topics and practical knowledge related to configuring, optimizing and administering a Galera Cluster. Topic overview Why I need them and what are High-Availability solutions? Cluster concepts ​What is MariaDB Galera Cluster and what it offers to my organization? Galera Cluster Management How to start with Galera - what should I now before installation? Architecture and functionality First steps - Installation Going deeper - Configuration and Set-up Almost like a pro - Administration Performance Operations and operation modes Upgrade Galera Backups and restoring ​Controlling state transfer between nodes Load balancing Monitoring How to deal with Galera multi- master configuration Advanced features Security Scalability Replication ​Advanced configuration
sqlfun SQL Fundamentals 14 godz. This SQL training course is for people who want to gain the necessary skills to extract and analyse data from any database and create reports. Course members will learn: how to write SQL queries what relational databases are and how we can use them what are relations and how to create them the structure of data differences between SQL dialects (Oracle, T-SQL, ANSI) practical skills for writing queries This SQL course deals with generic ANSI SQL. It can be used in any database, including Oracle, MySQL, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, DB2, Informix, PostgreSQL any other relational databases. RDBMS (Relational DataBase Management System) Relational Operators SQL as Declarative Language SQL Syntax SQL Sublanguages DQL, DML, DDL, DCL DQL (Data Query Language) in Detail SELECT clause Column aliases Table aliases Date types and Date functions Group function Table joins JOIN clause UNION operator Nested queries Correlated subqueries DML (Data Manipulation Language) Overview Inserting rows (INSERT) Inserting rows using subquery Updating rows (UPDATE) Deleting rows (DELETE) DDL (Data Definition Language) Overview Creating, altering and dropping objects (CREATE, ALTER, DROP) Creating tables using subquery (CREATE TABLE .... AS SELECT...) CONSTRAINTS Overview NULL i NOT NULL CONSTRAINT clause ENUM type SET type PRIMARY KEY UNIQUE FOREIGN KEY DEFAULT clause Transactions Overview COMMIT ROLLBACK SAVEPOINT Implicit and explicit rollbacks and commits SQL Dialects Overview MySQL Microsoft Access and SQL Server Oracle and PostgreSQL
dnswebmaildb Top 4 Linux/Unix Servers - DNS,Web,Mail and Database 35 godz. Created Linux/Unix Administrators and developers who are interested with getting involved in LInux/Unix Servers Even beginners, who have the basic skill and knowledge on Linux, can catch up with this course just if you follow the instructor's lab and explanation in detail. This course is intended to practice enough Managing Linux Servers and to show it is very easy to understand Linux/Unix servers. This course will be delivered to audience with 40% lectures, 50% labs and 10% Q&A. This five-day course strongly emphasizes lab-based activities. You'll learn how to deploy and manage Top 4 Linux Servers that provide highly useful network services to a mission-critical enterprise environment. It can be deliver on any distribution (Fedora, CentOS are commonly used) This course covers these kinds of topics: Bind as a ;DNS server Apache as a Web Server Postfix as a Mail Server MariaDB as a Database Server Through this course, you will learn from the installation to High level features of each server.
mariadbdev MariaDB 10 Developer Course 28 godz. Created DBAs, Administrators and developers who are interested with getting involved in MariaDB 10 based on Linux system. Even beginners, who have the basic skill and knowledge on Linux, can catch up with this course just if you follow the instructor's lab and explanation in detail. This course is intended to practice enough Database Concept and SQL and to show it is very easy to understand how to use SQL and manage MariaDB on Linux system. This course will be delivered to audience with 40% lectures, 50% labs and 10% Q&A. This five-day course strongly emphasizes lab-based activities After this course, you can apply the knowledge, which you obtained through this course, to the other database systems such as MySQL, Oracle Database, MSSQL Server and PostgreSQL as well. It can be deliver on any distribution (Ubuntu, CentOS are commonly used) This course covers these kinds of topics: Chapter 00 MariaDB 10 Developer Course Introduction Chapter 01 MariaDB 10 Introduction Chapter 02 Startup MariaDB 10 Chapter 03 MariaDB Tools - Command & GUI Chapter 04 Retrieving Data using SQL Chapter 05 Filtering Data using SQL Chapter 06 Summarizing, Grouping & Combining Chapter 07 Database, Table & Indexes Chapter 08 Inserting, Updating & Deleting Data Chapter 09 Table Joins Chapter 10 Subqueries Chapter 11 Views Chapter 12 Stored Procedures Chapter 13 Triggers Chapter 14 MariaDB Datatypes Chapter 15 Transaction Processing Chapter 16 MariaDB User Management Chapter 17 MariaDB Client Tools
68962 MySQL Administration 32 godz. Audience: Any IT professionals who aspire to become DBAs or database support professionals on MySql Database on linx/windows platforms. Format: 40% theoretical/lectures, 60%Practical/hands on lab Introduction MySQL Overview, Products, Services MySQL Services and Support Supported Operating Services Training Curriculum Paths MySQL Documentation Resources MySQL Architecture The client/server model Communication protocols The SQL Layer The Storage Layer How the server supports storage engines How MySQL uses memory and disk space The MySQL plug-in interface System Administration Choosing between types of MySQL distributions Installing the MySQL Server The MySQL Server installation file structure Starting and stopping the MySQL server Upgrading MySQL Running multiple MySQL servers on a single host Server Configuration MySQL server configuration options System variables SQL Modes Available log files Binary logging Clients and Tools Available clients for administrative tasks MySQL administrative clients The mysql command-line client The mysqladmin command-line client The MySQL Workbench graphical client MySQL tools Available APIs (drivers and connectors) Data Types Major categories of data types Meaning of NULL Column attributes Character set usage with data types Choosing an appropriate data type Obtaining Metadata Available metadata access methods Structure of INFORMATION_SCHEMA Using the available commands to view metadata Differences between SHOW statements and INFORMATION_SCHEMA tables The mysqlshow client program Using INFORMATION_SCHEMA queries to create shell commands and SQL statements Transactions and Locking Using transaction control statement to run multiple SQL statements concurrently The ACID properties of transactions Transaction isolation levels Using locking to protect transactions Storage Engines Storage engines in MySQL InnoDB storage engine InnoDB system and file-per-table tablespaces NoSQL and the Memcached API Configuring tablespaces efficiently Using foreign keys to attain referential integrity InnoDB locking Features of available storage engines Partitioning Partitioning and its use in MySQL Reasons for using partitioning Types of partitioning Creating partitioned tables Subpartitioning Obtaining partition metadata Modifying partitions to improve performance Storage Engine Support of Partitioning User Management Requirements for user authentication Using SHOW PROCESSLIST to show which threads are running Creating, modifying and dropping user accounts Alternative authentication plugins Requirements for user authorization Levels of access privileges for users Types of privileges Granting, modifying and revoking user privileges Security Recognizing common security risks Security risks specific to the MySQL installation Security problems and counter-measures for network, operating system, filesystem and users Protecting your data Using SSL for secure MySQL server connections How SSH enables a secure remote connection to the MySQL server Finding additional information for common security issues Table Maintenance Types of table maintenance operations SQL statements for table maintenance Client and utility programs for table maintenance Maintaining tables for other storage engines Exporting and Importing Data Exporting Data Importing Data Programming Inside MySQL Creating and executing Stored Routines Describing stored routine execution security Creating and executing triggers Creating, altering and dropping events Event execution scheduling MySQL Backup and Recovery Backup basics Types of backup Backup tools and utilities Making binary and text backups Role of log and status files in backups Data Recovery Replication Managing the MySQL Binary Log MySQL replication threads and files Setting up a MySQL Replication Environment Designing Complex Replication Topologies Multi-Master and Circular Replication Performing a Controlled Switchover Monitoring and Troubleshooting MySQL Replication Replication with Global Transaction Identifiers (GTIDs) Introduction to Performance Tuning Using EXPLAIN to Analyze Queries General Table Optimizations Monitoring status variables that affect performance Setting and Interpreting MySQL server Variables Overview of Performance Schema Conclusion Q&A Session
SQL100 T-SQL Fundamentals with SQL Server Training Course 16 godz. This SQL training course is for people who want to acquire basic skills to deal with SQL Server Databases. Course will help the members to learn: How to work with SQL Server and SQL Server Management Studio. Meaning of Databases, SQL and RDBMS etc. How to create tables, use DDL, DML and DAL. Which are the various RDBMS Packages in the market and how they compare with each other. An Introduction to NoSQL and how they are organizations are changing into hybrid databases. Course Outline: What is the meaning of Databases. Comparison of RDBMS and DBMS Different RDBMS available in the market. What is SQL Server? Working with SQL Server Management Studio Working with sublanguages like DDL, DML, DAL. Creation of Tables, data types, Constraints and their definition. Using Insert, Delete and Update statements. Using Select Query and its various operators. Use of Null, Not Null, And, OR, Between, Exists, Order by, Group by, Having clause What are inbuilt functions? Math, String and Datetime functions. Working with Views. How they are used for data access. Working with Joins. Joins types and getting data from multiple tables. Working with Sub Queries. What is a correlated subquery. Difference between Sub Query and Joins. What are Common Table Expressions. Using Recursive Common Table expressions.  

Najbliższe szkolenia

Other regions

Szkolenie MySQL, MySQL boot camp, Szkolenia Zdalne MySQL, szkolenie wieczorowe MySQL, szkolenie weekendowe MySQL , lekcje UML, kurs online MySQL, Trener MySQL, edukacja zdalna MySQL, kurs zdalny MySQL,Kursy MySQL, nauczanie wirtualne MySQL, nauka przez internet MySQL, instruktor MySQL, e-learning MySQL, wykładowca MySQL

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Adobe InDesign Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-10-23 09:00 1881PLN / 1027PLN
Adobe Premiere Pro Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-10-23 09:00 3960PLN / 2480PLN
Administracja systemu Linux Gdynia, ul. Ejsmonda 2 wt., 2017-10-24 09:00 4950PLN / 3225PLN
Business Analysis, BABOK V3.0 and IIBA Certification Preparation Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 śr., 2017-10-25 09:00 9405PLN / 5903PLN
Adobe Photoshop Elements Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 śr., 2017-10-25 09:00 1881PLN / 1127PLN
Microsoft Office Excel - efektywna praca z arkuszem Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-10-26 09:00 2475PLN / 1225PLN
Node.js Olsztyn, ul. Kajki 3/1 czw., 2017-10-26 09:00 3861PLN / 2431PLN
Zaawansowana administracja MySQL Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-10-26 09:00 3416PLN / 2108PLN
Advisory & Leadership Skills Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-10-30 09:00 8524PLN / 2983PLN
SQL Advanced in MySQL Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-11-02 09:00 1881PLN / 1141PLN
Projektowanie stron na urządzenia mobilne Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 czw., 2017-11-02 09:00 2624PLN / 1605PLN
Język SQL w bazie danych MSSQL Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-11-02 09:00 2970PLN / 1143PLN
Microsoft Office Excel - analiza statystyczna Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-11-02 09:00 2673PLN / 1291PLN
Programowanie Aplikacji Webowych z Java EE 6 / 7 Zielona Góra, ul. Reja 6 pon., 2017-11-06 09:00 7722PLN / 3340PLN
Android - Podstawy Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-11-06 09:00 9801PLN / 4180PLN
Java Spring Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 pon., 2017-11-06 09:00 14414PLN / 5970PLN
Automatyzacja testów za pomocą Selenium Łódź, ul. Tatrzańska 11 pon., 2017-11-06 09:00 7722PLN / 3474PLN
Symfony 3 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 pon., 2017-11-06 09:00 6930PLN / 3300PLN
Oracle 11g - Język SQL dla programistów - warsztaty Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 pon., 2017-11-06 09:00 6930PLN / 4140PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-11-07 09:00 3564PLN / 1691PLN
Programming for Biologists Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-11-07 09:00 11781PLN / 3745PLN
Kontrola jakości i ciągła integracja Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-11-07 09:00 2673PLN / 1737PLN
Oracle Service Bus 11g - Design and Integration Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2017-11-07 09:00 15315PLN / 5391PLN
ORACLE SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-11-07 09:00 3465PLN / 1755PLN
JMeter Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-11-08 09:00 1871PLN / 824PLN
Język UML w Enterprise Architect - warsztaty Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-11-08 09:00 5940PLN / 3570PLN
Tableau Advanced Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-11-08 09:00 7425PLN / 2975PLN
Managing Configuration with Ansible Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-11-08 09:00 16612PLN / 6137PLN
Adobe Premiere Pro Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-11-09 09:00 3960PLN / 2480PLN
Microsoft Office Excel - analiza finansowa Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-11-09 09:00 2079PLN / 1093PLN
MongoDB for Developers Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-11-13 09:00 4700PLN / 1967PLN
Nagios Core Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-11-13 09:00 13919PLN / 4968PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-11-13 09:00 3069PLN / 1773PLN
Tworzenie stron WWW w języku PHP Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-11-13 09:00 2970PLN / 1344PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 pon., 2017-11-13 09:00 5940PLN / 3730PLN
Oracle 11g - Analiza danych - warsztaty Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-11-13 09:00 9900PLN / 4664PLN
Adobe Illustrator Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 wt., 2017-11-14 09:00 2871PLN / 1648PLN
Linux Fundamentals Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-11-14 09:00 10128PLN / 3869PLN
ADO.NET 4.0 Development Warszawa, ul. Złota 3/11 wt., 2017-11-14 09:00 20176PLN / 6914PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-11-15 09:00 3069PLN / 1623PLN
Access - podstawy Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-11-20 09:00 3465PLN / 1550PLN
Certyfikacja BPM przygotowanie do egzaminu OCEB2 OMG Certified Expert in BPM Fundamental Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-11-20 09:00 11880PLN / 4760PLN
Introduction to Selenium Poznań, Garbary 100/63 śr., 2017-12-20 09:00 1871PLN / 824PLN
Adobe Photoshop Warszawa, ul. Złota 3/11 śr., 2017-12-20 09:00 1881PLN / 1152PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam