Plan Szkolenia

DQL (język zapytań o dane)

 • Korelacja w klauzulach FROM, WHERE, SELECT i HAVING
 • Korelacja i wydajność
 • Korzystanie z funkcji CASE, JEŻELI, COALESCE
 • Używanie zmiennych
 • Przesyłanie i konwertowanie
 • Radzenie sobie z operatorami NULL, bezpiecznymi dla NULL
 • Używanie wyrażeń regularnych z operatorem REGEXP
 • Przydatna MySQL konkretna grupa według funkcji (GROUP_CONCAT itp.)
 • GRUPUJ WEDŁUG Z ROLUPEM
 • ISTNIEJE, WSZYSTKO, KAŻDY
 • ZŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNE wielotablicowe
 • Przepisywanie podzapytań jako złączeń

DML (język modyfikacji danych)

 • Wstawki wielorzędowe
 • WSTAW przez WYBIERZ
 • Używanie podzapytań w instrukcjach DML
 • Używanie zmiennych w zapytaniach DML
 • Blokowanie tabel i wierszy
 • Aktualizacja danych w wielu tabelach
 • Klauzula IGNORE
 • Klauzula ZAMIEŃ
 • DELETE zamiast TRUNCATE

DDL (język definicji danych)

 • Tworzenie tabel za pomocą funkcji Select
 • Stoły tymczasowe

Procedury składowane

 • Krótkie wprowadzenie do MySQL procedur składowanych

Wymagania

Dobra SQL wiedza.

 7 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (2)

Powiązane Kategorie