Plan Szkolenia

Instalowanie serwera MariaDB.

 • Instalowanie w Ubuntu/Debian
 • Instalacja w innych Linux dystrybucjach
 • Instalacja w systemie Windows

MariaDB Pliki serwerowe i skrypty

 • MariaDB Programy
 • MariaDB Serwer
 • MariaDB Klient
 • Narzędzia graficzne

MariaDB Konfiguracja serwera

 • Opcje serwera
 • Tryb serwera SQL.
 • Zmienne systemowe serwera
 • Dynamiczne zmienne systemowe
 • Zmienne stanu serwera
 • Proces zamykania

MariaDB Kwestie bezpieczeństwa

 • Zabezpieczanie MariaDB przed atakami
 • Opcje związane z bezpieczeństwem
 • Problemy bezpieczeństwa związane z LOCALNYM ŁADOWANIEM DANYCH

MariaDB Access System uprawnień

 • MariaDB Przegląd systemu uprawnień
 • Przywileje zapewniane przez MariaDB
 • Łączenie z serwerem MariaDB - Etapy
 • Access Sterowanie, etap 1: Weryfikacja połączenia
 • Access Kontrola, etap 2: Poproś o weryfikację
 • Access Odrzucone błędy

MariaDB Konto użytkownika Management

 • Użytkownicy i hasła
 • Tworzenie nowych użytkowników
 • Usuwanie Kont Użytkowników
 • Ograniczanie zasobów użytkownika
 • Zmiana haseł

MariaDB Database Konserwacja

 • Kopii zapasowych i odzyskiwania
 • Odzyskiwanie w określonym momencie
 • Konserwacja i odzyskiwanie po awarii
 • myisamchk Składnia i opcje
 • Uzyskiwanie informacji o stole
 • MariaDB Ustawienia lokalne
 • Znaki narodowe i sortowanie
 • MariaDB Strefa czasowa serwera

MariaDB Pliki dziennika

 • Dziennik błędów
 • Ogólny dziennik zapytań
 • Aktualizuj dziennik
 • Dziennik binarny
 • Powolny dziennik zapytań
 • Konserwacja i rotacja plików dziennika

Uruchamianie wielu MariaDB serwerów na tej samej maszynie

 • Uruchamianie wielu serwerów w systemie Windows
 • Uruchamianie wielu serwerów w systemie Windows jako usług
 • Uruchamianie wielu serwerów w systemach Unix i Linux
 • Korzystanie z narzędzi klienckich w środowisku wieloserwerowym

MariaDB Pamięć podręczna zapytań

 • Koncepcja pamięci podręcznej zapytań
 • Testowanie pamięci podręcznej zapytań za pomocą SELECT
 • Konfigurowanie pamięci podręcznej zapytań
 • Sprawdzanie stanu i konserwacji pamięci podręcznej zapytań

Silnik pamięci masowej CONNECT

 • Instalowanie silnika pamięci masowej CONNECT
 • Tworzenie i usuwanie tabel CONNECT
 • Odczyt i zapis danych CSV za pomocą CONNECT
 • Odczyt i zapis XML danych za pomocą CONNECT
 • Accessedycja MariaDB tabel przy użyciu CONNECT
 • Korzystanie z typu tabeli XCOL
 • Korzystanie z typu tabeli PIVOT
 • Korzystanie z typu tabeli OCCUR

Odkrywanie kolumn dynamicznych i wirtualnych w MariaDB

 • Tworzenie tabel z kolumnami dynamicznymi
 • Wstawianie, aktualizowanie i usuwanie danych kolumn dynamicznych
 • Odczyt danych z kolumny dynamicznej
 • Korzystanie z kolumn wirtualnych

Wydajność i użytkowanie Statistics

 • Instalowanie wtyczki audytu
 • Korzystanie z wtyczki Audit
 • Korzystanie ze statystyk tabelarycznych niezależnych od silnika
 • Korzystanie z rozszerzonych statystyk
 • Włączenie schematu wydajności
 • Korzystanie ze schematu wydajności

Optymalizacja i strojenie MariaDB

 • Korzystanie z POKAŻ STATUS
 • Kontrolowanie MariaDB strategii optymalizacyjnych
 • Używanie rozszerzonych kluczy w InnoDB i XtraDB
 • Konfigurowanie segmentowanej pamięci podręcznej kluczy MyISAM
 • Konfigurowanie puli wątków
 • Konfiguracja pamięci podręcznej Arii
 • Optymalizacja zapytań za pomocą pamięci podręcznej podzapytań
 • Optymalizacja podzapytań półzłączonych
 • Używanie mikrosekund w kolumnach DATETIME
 • Automatyczna aktualizacja kolumn DATETIME i TIMESTAMP

Wymagania

Podstawowa znajomość dowolnej bazy danych i języka SQL.

 14 godzin

Liczba uczestnikówCena za uczestnika

Opinie uczestników (5)

Powiązane Kategorie