VBA Training Courses

VBA Training

VBA, Visual Basic for Applications courses

Testi...Client Testimonials

VBA For Access & Excel

examples and the way he explained

Sandeep Parashar - Gate Gourmet Switzerland GmbH

VBA For Access & Excel

The explanation way and including tips on the best practices in VBA/Access, encouraging via exercise to think more by ourselves on how to solve the problem rather than giving ready solutions

Daria Rudin - Gate Gourmet Switzerland GmbH

VBA For Access & Excel

Kamil was exceptionally patient and very helpful in figuring out solutions to real needs. He was also very honest about if he didn't know something from the top of his head, which enabled us to quickly jump on in the training and we didn't lose time.

Christine Weiler - Gate Gourmet Switzerland GmbH

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming

Exercises

Anna Szumniak - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming

Training agenda was well thought out

Przemek Zalasinski - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming

short excersises

Mateusz Podsiadlo - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków

duża ilość ćwiczeń

Małgorzata Jasniecka - IZBA SKARBOWA W OPOLU

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków

Możliwości przećwiczenia całej wiedzy zdobytej na szkoleniu w dodatkowych zadaniach.

Wioleta Kubczak - IZBA SKARBOWA W OPOLU

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania

duży zakres informacji

Piotr Janicki - ArjoHuntleigh Polska Sp z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania

rozwiązywanie problemów na bieżąco. wyszukiwanie najbardziej przydatnych elementów dla osób szkolonych.

Dominik Gardo - ArjoHuntleigh Polska Sp z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany

Pomoc trenera w rozwiązaniu problemów

Tomasz Czornak - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany

Robienie czwiczenia na zywo w Excelu, i wiedzy trenera.

Perceval Pradelle - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Microsoft Office Excel i Visual Basic for Applications (VBA) dla kontrolerów finansowych i audytorów

Szkolenie zawierało mnóstwo ciekawych i dobrze dobranych przykładów do praktycznego zastosowania.

Piotr Walewski - Skandinaviska Enskilda Banken AB (S.A.) Oddział w Polsce

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced

Content and the way it was provided.

Marcin Samborski - UBS Business Solutions Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming

It was really nice from the trainer that he took a lot of time to answer our questions and helped us improve or gave us hints on how to improve some macros we were already using without fully understanding the code.

David Trieu - CD Projekt SA

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziomu średni - zaawansowany

połączenia z danymi, kolekcje

Grzegorz Kozioł

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziomu średni - zaawansowany

generalnie było bardzo dobrze.

Damian Ostrega

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

the practical examples.

Marika Agius - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

STEP BY STEP EVEN HANDS ON WITH REALISTIC DATA EXAMPLES

CARL MIFSUD - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

Hands-on practice and exercises

Godwin Spiteri - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

Kamil has an excellent way of explaining things. He speaks clearly and will take the time to explain things individually when necessary.

Theresa Fenech - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

The trainer was very well prepared and encouraged interaction with the group. The exercises were very interesting and enabled us to utilise the knowledge on the subject in a practical context.

Tomasz Kolbuszewski - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

Trainer was calm and very patient to explain in a way that everyone understands, even those with basic knowledge of excel.

Sera Farrugia - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

its applicability to work related issues

Ranier Buhagiar - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

Training customised to our company's needs; individual attention; private classroom

Rosanne Tanti - Malta Financial Services Authority

Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts

I liked the fact that we were a small group and therefore the trainer was able to offer individual attention to each trainee.

Claire Pace - Malta Financial Services Authority

Microsoft Office Excel i Visual Basic for Applications (VBA) dla kontrolerów finansowych i audytorów

Ćwiczenia praktyczne, odkrywanie nowych możliwości excela

Małgorzata Kiedykl - Ślaskie Centrum Florystyczne REKPOL Sp. z o.o.

Microsoft Office Excel i Visual Basic for Applications (VBA) dla kontrolerów finansowych i audytorów

Zdobycie nowych umiejętności w programie Excel oraz poznanie języka VBA który mam nadzieję pomoże mi w dalszej pracy.

Sylwia Śliwka - Ślaskie Centrum Florystyczne REKPOL Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming

A lot of exercise. Trainer doesn't need to have support for his course.
He has a really great knowledge for his subject.

Quentin Demeyere - UCB Pharma S.A.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom średniozaawansowany

ciekawy i jednocześnie łatwy, przyswajalny sposób prezentacji

Justyna Gutowska-Błaszyk - Getinge IC Production Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom średniozaawansowany

rozwiązywanie problemów na żywo (problemów które, uczestnicy mieli).

Dominik Gardo - Getinge IC Production Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom średniozaawansowany

wskazówki

Kamil Kowalski - Getinge IC Production Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom średniozaawansowany

duża różnorodność przykładów, przejrzyste tworzenie formularzy krok po kroku, sprawnie poprowadzone warsztaty pomimo zróżnicowania wiedzy i umiejętności uczestników

Bogusia Kafel - Getinge IC Production Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom średniozaawansowany

Prowadzący przygotowany do szkolenia, konkretnie i na temat

P4 Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom średniozaawansowany

konkretne przykłady i dostosowanie ćwiczeń do naszych potrzeb

Marcin Gołdyn - P4 Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków

tempo i pomoc dostosowane do potrzeby uczestników

Dariusz Leszczak-Phong - Getinge IC Production Poland Sp. z o.o.

Visual Basic for Applications (VBA) w Excel dla analityków

Szeroka wiedza prowadzącego

Michał Jąkalski - Getinge IC Production Poland Sp. z o.o.

VBA Course Outlines

Code Name Duration Overview
3165 Visual Basic for Applications (VBA) and Databases 14 hours The training is designed for people using Excel and VBA for access to the databases. The use of external data sources Using ADO library Access to the database via ODBC References to external data sources Objects ADO: Connection Command Recordset Chain connection - connection string Create connections to different databases: Microsoft Access, Oracle, MySQL Advanced Access Database ADOX library and the ability to modify the database structure Calling parameterized queries Exporting a set of records to XML Importing XML file VBA Form Custom forms, access to databases Use the forms in the sheet Forms to run queries on the database share
3164 Visual Basic for Applications (VBA) for Analysts 21 hours The course is designed for users of Excel for creating analyzes and reports. Macros Recording and editing macros Where to store macros. Assigning macros to forms, toolbars, keyboard shortcuts VBA Environment Visual Basic Editor and its options Keyboard Shortcuts Optimizing the environment Introduction to procedural programming Procedures: Function, Sub The data types The conditional statement If...Then....Elseif....Else....End If Instruction Case Loop while, until Loop for ... next Instructions break the loop(exit) Strings Combining strings (concatenation) Conversion to other types - implicit and explicit Features processing strings Visual Basic Download and upload data to a spreadsheet (Cells, Range) Download and upload data to the user (InputBox, MsgBox) The declaration of variables The extent and lifetime of variables Operators and their priorities Options modules Create your own functions and use them in a sheet Objects, classes, methods and properties Securing code Security code tampering and preview Debugging Processing step Locals window Immediate window Traps - Watches Call Stack Error handling Types of errors and ways to avoid Capturing and handling run-time errors Structures: On Error Resume Next, On Error GoTo label, On Error GoTo 0 Excel Object Model The Application object Workbook object and a collection of Workbooks Worksheet Object and Collection Worksheets Objects ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell .... Object Selection Collection Range Object Cells Display data on the statusbar Optimization using ScreenUpdating The time measurement by the method Timer The use of external data sources Using ADO library References to external data sources ADO objects: Connection Command Recordset Connection string Create connections to different databases: Microsoft Access, Oracle, MySQL Reporting Introduction to the SQL language The basic structure of SQL (SELECT, UPDATE, INSERT INTO, DELETE) Calling a Microsoft Access query from Excel Forms to support the use of databases
3089 Visual Basic for Applications (VBA) in Excel (intermediate level) 14 hours Course is intended for those familiar the basics of VBA who want to develop their knowledge and greater use of language capabilities. Facilities Create your own toolbar and menu The data types Conversion to other types The extent and lifetime of variables Operators and their priorities Options modules Conditional statements Select Case If ... Then ... ElseIf ... Else Loops When reversing loops For Each loop Instructions loop break (exit) Debugging Processing step Traps Watches Locals Window Immediate Window Call Stack Error handling Capturing and handling run-time errors Structures: On Error Resume Next, On Error GoTo label, On Error GoTo 0 Data display on the statusbar Basic optimization ScreenUpdating Measurement of the duration of the macro by the method Timer VBA Forms Create your own forms Calling a form from the code Use the forms in the spreadsheet
excelvbag Excel and VBA Guru 21 hours The course topics cover maximum automation. The student will learn how to use VBA effectively, how to use cell names to be copied, which are useful properties of objects only available in Excel VBA code and how to create your own control library. Finally, participants will learn how to create a complete application and how to secure it. Advanced Features of Excel Functions Panel The properties of an object from VBA Events Sheet, Workbook and Application Formula repeatedly nested Solver addition User Forms Creating a user interface Advanced forms and custom dialog boxes Event handling forms Access and Excel Automation Automation vs ADO Using the functionality in Access VBA code in Excel Outlook and Excel Automation Sending emails from Excel Reading data from Outlook Creating Applications in Excel Application Development and its distribution Distribution and securing additions to Excel Creating custom toolbars and menu Excel Hacks Tips and tricks to use other Excel features, for example double pie,and extracting numeric values ​​from text
vbaexceladv Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced 21 hours The course reveals the secrets of effective writing advanced applications in VBA application MsExcel. After the course you can: Write an advanced object-oriented application Convert text files Use of external data sources Use external libraries Excel Object Model The protection sheet from VBA Object Workbook, Workbooks collection Worksheet Object, Collection Worksheets Validation sheets Practical methods of the Range object Copy, paste, paste special Property CurrentRegion Find, replace Sorting ranges Charts (Object Chart) Events Application-level events Boards Dynamic arrays Table arrays Variant Optimizing arrays and memory Multi-dimensional arrays Object-Oriented Programming Classes and Objects Creating classes Creating and Destroying Objects Create methods Create property Validation data using property The default properties and methods Error handling in the classroom Create and manage collections Create a collection Adding and removing items References to the components (using a key and an index) Advanced structures and functions VBA Passing parameters by value and reference (ByRef and ByVal) Procedures with a variable number of parameters Optional Parameters and Defaults Procedures of unknown number of parameters (ParamArray) Enumeration, convenient parameter passing Type the user (User-defined Type) Service Null, Nothing, empty string "", Empty, 0 Type conversion (Conversion) File Operations Opening and closing text files Reading and writing text and binary data Processing of records in the CSV file Efficient processing of text files Use VBA functions in other applications Extras Create your own add-ons Create a toolbar for addition Installing your own add-ons and their protection Using external libraries Connecting to external databases (ODBC, OLEDB)
vbaexcel Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming 28 hours It is an introduction to procedural programming in VBA. Training allows you to gain a strong foundation for further learning and VBA environment. After the course you can: Record and edit the macro as required, Write procedures using data from the sheet, Create your own functions Handle the event (opening worksheet cell update etc) by means of the handler, Create form Macros Recording and editing macros Assigning macros to forms, toolbars, keyboard shortcuts VBA Environment Visual Basic Editor and its options Management components Keyboard Shortcuts Optimizing the environment Introduction to procedural programming Procedures: Function Sub Data types The if statement ... then ... elseif ... else ... end if Case statement Loops for ... loop while, until Loop for ... next Instructions loop break (exit) Array processing Quoted string Combining quoted strings (concatenation) Conversion to other types of (implicit and explicit) Features processing quoted strings Visual Basic Download and upload data to a spreadsheet (Cells, Range) Download and upload data to the user (InputBox, MsgBox) The declaration of variables The extent and lifetime of variables Operators and their priorities Options modules Create your own functions and use them in a sheet Objects, classes, methods and properties Securing code Security code tampering and preview Debugging Processing step Locals window Immediate window Traps - Watches Call Stack Error handling Types of errors and ways to avoid Capturing and handling run-time errors Structures: On Error Resume Next, On Error GoTo Excel Object Model The Application Object Workbook object and a collection of Workbooks Worksheet Object and Collection Worksheets Objects ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell Object Selection Collection Range Object Cells Display data on the status bar Optimization using ScreenUpdating The time measurement by the method Timer Event handling in VBA What is an event? Responding to an event and create an event handler Triggering Event Handlers Service frequently occurring events VBA Forms Create your own forms Calling a form from code Use the forms in the sheet
3029 Excel Advanced with VBA 21 hours Participants will be able to excel themselves, in the most optimal way to create, consolidate and manage data. A number of tools designed to streamline the work often significantly reduces the time to activities carried out so far and can help you design an application that could perform new tasks. Adjustment of the working environment Keyboard shortcuts, facilities Create and modify toolbars Excel Options (autosave, input, etc.). Options paste special (transpose) Formatting (style, format painter) Tool go to Organization of information Management sheets (naming, copying, color change) Assign and manage the names of cells and ranges Protect worksheet and workbook Secure and encrypt files Collaboration and track changes, comments Inspection sheet Create your own templates, charts, worksheets, workbooks Data analysis Logic Basic functions Advanced functions Scenarios Search by Solver Charts Graphics support (shadows, charts, AutoShapes) Database management (list) Data consolidation Grouping and outlining data Sorting data (over 4 columns) Advanced data filtering Database Functions Subtotal (partial) Tables and Pivot Charts Cooperation with other applications Get External Data (CSV, TXT) OLE (static and link) Web Queries Publication sheets on site (static and dynamic) Publication PivotTables Automation of work Conditional Formatting Create your own formats Check the correctness Recording and editing macros Visual Basic for Applications Create your own functions Results in VBA VBA Forms
vbaaccessexcel VBA For Access & Excel 21 hours Introduction to VBA Introducing the VBA environment VB Editor Using Project Explorer Toolbox Modules Procedures and Functions Comments Principles and concepts of programming Data types, variables and constants Program flow control If…Then… Else Do…Loop, While and Until For…Next statements  Input / Output, Message boxes, Input boxes Code behind forms, Form controls manipulation Passing arguments, Returning Values Debugging Run Time, Design Time, and Break Mode Breaks and Watches Local Window Immediate Window Access - Object-Oriented Programming Access object model Objects, Collections Events Methods and properties Data Access Object Library Access User Interface Design Programming event procedures Dynamic combo boxes User inputs Interface design considerations Menus Access SQL & Database Design Filtering – various Where clause options Deriving data - calculated fields Inner table joins Outer table joins Sub-queries – filtering, virtual tables and columns, Creating – adding rows directly or via queries Updating and Deleting - directly and via sub-queries Creating and Dropping tables Creating relationships Use of primary and foreign keys Excel - Object-Oriented Programming Excel object model Objects, Collections Events Methods and properties Excel – Programming Analysis Routines Sorting, filtering and distributing data between worksheets and workbooks Using VBA to control charts Using VBA to control pivot tables Using VBA to control What If scenarios Importing from external files, internet et cetera Error Handling Stepping through code Finding syntax errors Using Debug.Print Building error-trapping routines
excelvbai Excel VBA Introduction 14 hours This course has been created for anyone who works with Excel and wants to automate most of their tasks. The course covers procedural programming in VBA. Students will learn which objects are available in Excel and how to use them. They will also learn how to write their own worksheet functions, debug programs and write complete applications using VBA forms. This course can also be run in more depth, and with more practical examples, as a three day course. Macros Recording and Modifying Macros Assigning Macros to Toolbar, Buttons, Shortcut key Visual Basic for Applications Environment Visual Basic Editor and its options Component Management Shortcuts Environment Optimization Introduction to Procedural Programming Procedures: Functions and Sub-routines Data Types Control Flow If ...Then....Elseif....Else....Endif Case Do...Loop , While For... Next Exit Arrays and Loops Strings Visual Basic VBA and Sheet Data Exchange (Cells, Range Methods) Getting and Printing Data from Users (InputBox, MsgBox) Variable Declaration Scope and LifeTime of Variables and Objects Operators and Their Priorities Modules Options Creating Worksheet Functions Objects, Classes, Methods and Properties Locking Project for Viewing Debugging Run Time, Design Time, and Break Mode Brakes and Watches Local Window Immediate Window Call Stack Error Handling Errors Types On Error GoTo On Error Resume Next Excel Model Object Application Object Workbook Object and Workbooks Collection Worksheet Object and Worksheets Collection ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, .... Selection Object Range Collection Cells Collection Using Status Bar Screen Updating and Optimizing Timer and Time Measuring Events Handling in VBA VBA Forms Creating and Using Forms Invoking Forms in VBA Code Using VBA Forms in Worksheet
vbamidadv Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziomu średni - zaawansowany 21 hours
2370 Access VBA 21 hours Introduction to VBA Storing information Data types Variables Terminology, characteristics, scope, visibility of variables Control structures  if, select case, do, for Loops Built-in functions Types, finding and removing errors Comments Object Definition Properties Methods Collections of objects Viewing Tables, queries, indexes Object-oriented data access Custom Class Object Error Handling Databases Constructing queries with VBA Use of SQL syntax Transactions DAO and ADO Records Importing data from other systems Applications Plan Interface Menus Reports Controls available from code Forms Integration and support for other applications Library functions Best Practices Tips and trics
3306 Excel and VBA Programming for Audit and Finance Professionals 28 hours Please answer the following questions: Is your daily work in Excel is a never-ending string of commands copy-paste? Are you wasting time on repetition of similar operations to prepare the data for analysis? Do you know all the keyboard shortcuts in Excel, but you are not satisfied with the results? Rather than deal with data analysis and preparation of wasting time? Do you have to manually verify the correctness of such data obtained from different systems? Do you have to stay at work after hours or Excel to take books home because not doing during the day? Is Your job is to prepare reports based on a large data set? Do you feel that working in Excel, you come to a roundabout way of results? If you can answer YES to one of the questions then it's time stop this nightmare. This training is for you. Find out how you can speed up your daily operations and get most out of MS Excel. WARNING After the training, your life will change dramatically. Activities, which occupied the whole day will take just a few moments. Are you ready for this? Part I. Squeeze more from Excel Overview of tools on the Data tab Access to external data - do you really need to visit the bank's website every day to get to know the current exchange rate CHF? Defining connections to external data (Access, Web, Text, XML, ...) Sorting multi-level - the rules and the proper sorting options Efficient Advanced filtering - how to create Strainers having access to the filter criteria Fast text-to-column Delete duplicate data Forcing input the correct data - how to ensure that data were specific format Simulation Analysis - how to prepare a professional presentation of possible scenarios Simulation Analysis - how to estimate the result of the formula Grouping and autokonspekty - how to roll up the rows and columns and show different levels of detail PivotTable and PivotChart Calculated fields - how to add to the PivotTable field that is not on the sheet Computational elements in the table Grouping data and create professional-looking statements Part II. Automation ie VBA. Macros Recording and editing macros: Silence on the set - is recording Where to store macros - where best to write macros Introduction to procedural programming - the necessary basis Sub and Function - how to invoke them and what they are Data Types - what variables are needed and whether it is worth it to declare The conditional statement If ... Then .... ElseIf .... Else .... End If Case statement and the accompanying trap Loop for ... next, loop ... each Loops for ... loop while, until Instructions loop break (exit) Visual Basic in action Download and upload data to a spreadsheet (Cells, Range) Download and upload data to the user (InputBox, MsgBox) The extent and lifetime of variables Operators and their priorities Useful module options Securing code - code protection from tampering and preview Key Excel objects: Application, Workbook, Workbooks, Worksheet, Worksheets, ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell, Selection, Range, Cells, ... Debugging Immediate window Locals window The processing step - but what to do when something has stopped working Watches Call Stack Error handling Types of errors and ways to avoid Capturing and handling run-time errors, which is why properly written code can sometimes not work Construction: On Error Resume Next, On Error GoTo label, On Error GoTo 0

Upcoming Courses

Other regions

Weekend VBA courses, Evening VBA training, VBA boot camp, VBA instructor-led , VBA training courses, VBA private courses, VBA coaching, VBA on-site, Evening VBA courses, VBA trainer , VBA one on one training , VBA instructor,Weekend VBA training

Course Discounts

Course Venue Course Date Course Price [Remote / Classroom]
Adobe Premiere Pro Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Mon, 2017-10-23 09:00 3960PLN / 2480PLN
Adobe InDesign Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Mon, 2017-10-23 09:00 1881PLN / 1027PLN
Administration of Linux System Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Tue, 2017-10-24 09:00 4950PLN / 3225PLN
Business Analysis, BABOK V3.0 and IIBA Certification Preparation Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 Wed, 2017-10-25 09:00 9405PLN / 5903PLN
Adobe Photoshop Elements Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 Wed, 2017-10-25 09:00 1881PLN / 1127PLN
Zaawansowana administracja MySQL Poznan, Garbary 100/63 Thu, 2017-10-26 09:00 3416PLN / 2108PLN
Effective working with spreadsheet in Excel Warszawa, ul. Złota 3/11 Thu, 2017-10-26 09:00 2475PLN / 1225PLN
Node.js Olsztyn, ul. Kajki 3/1 Thu, 2017-10-26 09:00 3861PLN / 2431PLN
Advisory & Leadership Skills Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Mon, 2017-10-30 09:00 8524PLN / 2983PLN
SQL Advanced in MySQL Warszawa, ul. Złota 3/11 Thu, 2017-11-02 09:00 1881PLN / 1141PLN
Projektowanie stron na urządzenia mobilne Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 Thu, 2017-11-02 09:00 2624PLN / 1605PLN
SQL language in MSSQL Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Thu, 2017-11-02 09:00 2970PLN / 1143PLN
Excel For Statistical Data Analysis Warszawa, ul. Złota 3/11 Thu, 2017-11-02 09:00 2673PLN / 1291PLN
Programowanie Aplikacji Webowych z Java EE 6 / 7 Zielona Góra, ul. Reja 6 Mon, 2017-11-06 09:00 7722PLN / 3340PLN
Android - The Basics Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Mon, 2017-11-06 09:00 9801PLN / 4180PLN
Java Spring Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Mon, 2017-11-06 09:00 14414PLN / 5970PLN
Test Automation with Selenium Łódź, ul. Tatrzańska 11 Mon, 2017-11-06 09:00 7722PLN / 3474PLN
Symfony 3 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 Mon, 2017-11-06 09:00 6930PLN / 3300PLN
Oracle 11g - SQL language for developers - Workshop Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 Mon, 2017-11-06 09:00 6930PLN / 4140PLN
Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Introduction to programming Warszawa, ul. Złota 3/11 Tue, 2017-11-07 09:00 3564PLN / 1691PLN
Programming for Biologists Warszawa, ul. Złota 3/11 Tue, 2017-11-07 09:00 11781PLN / 3745PLN
Quality Assurance and Continuous Integration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 Tue, 2017-11-07 09:00 2673PLN / 1737PLN
Oracle Service Bus 11g - Design and Integration Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 Tue, 2017-11-07 09:00 15315PLN / 5391PLN
Managing Configuration with Ansible Warszawa, ul. Złota 3/11 Wed, 2017-11-08 09:00 16612PLN / 5634PLN
JMeter Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 Wed, 2017-11-08 09:00 1871PLN / 824PLN
UML in Enterprise Architect (workshops) Warszawa, ul. Złota 3/11 Wed, 2017-11-08 09:00 5940PLN / 3570PLN
Tableau Advanced Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Wed, 2017-11-08 09:00 7425PLN / 2975PLN
Adobe Premiere Pro Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 Thu, 2017-11-09 09:00 3960PLN / 2480PLN
Financial analysis in Excel Warszawa, ul. Złota 3/11 Thu, 2017-11-09 09:00 2079PLN / 1093PLN
Nagios Core Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 Mon, 2017-11-13 09:00 13919PLN / 4968PLN
Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 Mon, 2017-11-13 09:00 3069PLN / 1773PLN
Website Development in PHP Szczecin, ul. Sienna 9 Mon, 2017-11-13 09:00 2970PLN / 1344PLN
DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Bielsko-Biała, Al. Armii Krajowej 220 Mon, 2017-11-13 09:00 5940PLN / 3730PLN
Data Analysis with Oracle 11g - workshop Gdynia, ul. Ejsmonda 2 Mon, 2017-11-13 09:00 9900PLN / 4664PLN
Linux Fundamentals Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 Tue, 2017-11-14 09:00 10128PLN / 3869PLN
Adobe Illustrator Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 Tue, 2017-11-14 09:00 2871PLN / 1648PLN
ADO.NET 4.0 Development Warszawa, ul. Złota 3/11 Tue, 2017-11-14 09:00 20176PLN / 6914PLN
Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - Advanced Warszawa, ul. Złota 3/11 Wed, 2017-11-15 09:00 3069PLN / 1623PLN
Access Basics Szczecin, ul. Sienna 9 Mon, 2017-11-20 09:00 3465PLN / 1550PLN
OCEB2 OMG Certified Expert in BPM - Fundamental Exam Preparation Warszawa, ul. Złota 3/11 Mon, 2017-11-20 09:00 11880PLN / 4760PLN
Introduction to Selenium Poznan, Garbary 100/63 Wed, 2017-12-20 09:00 1871PLN / 824PLN
Adobe Photoshop Warszawa, ul. Złota 3/11 Wed, 2017-12-20 09:00 1881PLN / 1152PLN

Course Discounts Newsletter

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Some of our clients