Szkolenia Java

Szkolenia Java

Praktyczne szkolenia na żywo z Java.

Java jest językiem zorientowanym obiektowo, który w dużej mierze opiera się na C i C++.W odróżnienieniu od Ci C++ usunięto mechanizmy będące przyczyną częstych błędów programistycznych (wskaźniki, wielokrotne dziedziczenie, przeciążanie operatorów). Obecnie obszar zastosowań Javy jest systematycznie rozszerzany. Java posiada swoją własnę maszynę wirtualną - Java Virtual Machine (JVM), która ma swój zestaw rejestrów, zestaw instrukcji, stos i pamięć dla programów. Programy napisane w Javie są kompilowane do poziomu kodu pośredniego, nazywanego kodem bajtowym Javy (bytecode). Kod bajtowy jest interpretowany przez wirtualną maszynę JVM do postaci programu wykonywalnego dla danego systemu operacyjnego. Dzięki tej standaryzacji , programy napisane w Javie są uniwersalne i działają z każdym systemem. Wśród szkoleń NobleProg można znaleźć m.in. programowanie, administrację serwerem Glassfish, JBoss, optymizację bezpieczeństwa aplikacji czy wzorce projektowe lub wymiany informacji REST.

Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Java

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to containerize their Java EE 8 applications and run them as microservices in the cloud.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build and deploy Java microservices in Docker containers.
- Manage Docker containers using Kubernetes.
- Integrate microservices with an existing monolithic system.
- Monitor, test, and secure microservices.
- Troubleshoot containers and orchestration environments.
14 godzin
Ten kurs uczy praktycznego wykorzystania Hibernate do utrzymywania obiektów Java w relacyjnej bazie danych.
14 godzin
Aplikacje na platformę Android zostały opracowane przede wszystkim w Javie. Kurs ten został opracowany dla programistów z silnym zapleczem OOP (czy to w PHP, Scala, C ++, C # czy Objective C), którzy planują dowiedzieć się, jak tworzyć aplikacje Java na platformę Android. Kurs obejmuje gramatykę języka programowania Java i koncentruje się na tych konkretnych zdolnościach Java, z których platforma Android korzysta częściej niż inne.
21 godzin
JUnit is a framework to write repeatable tests and do unit testing for Java language.
14 godzin
Grupa docelowa

Software Developer, Technical Team Leader, Business Analyst, System Analyst

Charakterystyka i cel kursu

Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wzorców projektowych Gang of Four. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz obszary w których wybrane wzorce mają zastosowanie. Podczas warsztatów w których będziesz samemu opracowywał rozwiązania prostych problemów lub prowadził refaktoryzację fragmentów kodu zdobędziesz podstawy praktyki w stosowaniu najpopularniejszych wzorców.
28 godzin
The course covers the basics of Java development and introduces the Apache Maven software project management and comprehension tool.
7 godzin
Introduces contect for Advanced java programmers, usually developing large scale applications, frameworks or libraries. This course is mostly labs (around 60%), the rest is discussions and presentation. We mostly use the newest version of Java for this course, but it can also be delivered as a private course on older versions of Java.
7 godzin
Participants who are already Java programmers who want to extend their horizon and used more Java language concepts.
14 godzin
Description

The Java language and the Runtime Environment (JRE) was designed to be free from the most problematic common security vulnerabilities experienced in other languages, like C/C++. Yet, software developers and architects should not only know how to use the various security features of the Java environment (positive security), but should also be aware of the numerous vulnerabilities that are still relevant for Java development (negative security).

The introduction of security services is preceded with a brief overview of the foundations of cryptography, providing a common baseline for understanding the purpose and the operation of the applicable components. The use of these components is presented through several practical exercises, where participants can try out the discussed APIs for themselves.

The course also goes through and explains the most frequent and severe programming flaws of the Java language and platform, covering both the typical bugs committed by Java programmers and the language- and environment-specific issues. All vulnerabilities and the relevant attacks are demonstrated through easy-to-understand exercises, followed by the recommended coding guidelines and the possible mitigation techniques.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Learn to use various security features of the Java development environment
- Have a practical understanding of cryptography
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Get information about some recent vulnerabilities in the Java framework
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers
21 godzin
Description

Beyond solid knowledge in using Java components, even for experienced Java programmers it is essential to have a deep knowledge in web-related vulnerabilities both on server and client side, the different vulnerabilities that are relevant for web applications written in Java, and the consequences of the various risks.

General web-based vulnerabilities are demonstrated through presenting the relevant attacks, while the recommended coding techniques and mitigation methods are explained in the context of Java with the most important aim to avoid the associated problems. In addition, a special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5.

The course introduces security components of Standard Java Edition, which is preceded with the foundations of cryptography, providing a common baseline for understanding the purpose and the operation of the applicable components. The use of all components is presented through practical exercises, where participants can try out the discussed APIs and tools for themselves.

Finally, the course explains the most frequent and severe programming flaws of the Java language and platform. Besides the typical bugs committed by Java programmers, the introduced security vulnerabilities cover both language-specific issues and problems stemming from the runtime environment. All vulnerabilities and the relevant attacks are demonstrated through easy-to-understand exercises, followed by the recommended coding guidelines and the possible mitigation techniques.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
- Learn to use various security features of the Java development environment
- Have a practical understanding of cryptography
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Get information about some recent vulnerabilities in the Java framework
- Get practical knowledge in using security testing tools
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers
21 godzin
Even experienced Java programmers are not mastering by all means the various security services offered by Java, and are likewise not aware of the different vulnerabilities that are relevant for web applications written in Java.

The course – besides introducing security components of Standard Java Edition – deals with security issues of Java Enterprise Edition (JEE) and web services. Discussion of specific services is preceded with the foundations of cryptography and secure communication. Various exercises deal with declarative and programmatic security techniques in JEE, while both transport-layer and end-to-end security of web services is discussed. The use of all components is presented through several practical exercises, where participants can try out the discussed APIs and tools for themselves.

The course also goes through and explains the most frequent and severe programming flaws of the Java language and platform and web-related vulnerabilities. Besides the typical bugs committed by Java programmers, the introduced security vulnerabilities cover both language-specific issues and problems stemming from the runtime environment. All vulnerabilities and the relevant attacks are demonstrated through easy-to-understand exercises, followed by the recommended coding guidelines and the possible mitigation techniques.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Understand security concepts of Web services
- Learn to use various security features of the Java development environment
- Have a practical understanding of cryptography
- Understand security solutions of Java EE
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Get information about some recent vulnerabilities in the Java framework
- Get practical knowledge in using security testing tools
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers
28 godzin
Beyond solid knowledge in using Java components, even for experienced Java programmers it is essential to have a deep knowledge in web-related vulnerabilities both on server and client side, the different vulnerabilities that are relevant for web applications written in Java, and the consequences of the various risks.

General web-based vulnerabilities are demonstrated through presenting the relevant attacks, while the recommended coding techniques and mitigation methods are explained in the context of Java with the most important aim to avoid the associated problems. In addition, a special focus is given to client-side security tackling security issues of JavaScript, Ajax and HTML5.

The course introduces security components of Standard Java Edition, which is preceded with the foundations of cryptography, providing a common baseline for understanding the purpose and the operation of the applicable components. Security issues of Java Enterprise Edition are presented through various exercises explaining both declarative and programmatic security techniques in JEE.

Finally, the course explains the most frequent and severe programming flaws of the Java language and platform. Besides the typical bugs committed by Java programmers, the introduced security vulnerabilities cover both language-specific issues and problems stemming from the runtime environment. All vulnerabilities and the relevant attacks are demonstrated through easy-to-understand exercises, followed by the recommended coding guidelines and the possible mitigation techniques.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
- Learn to use various security features of the Java development environment
- Have a practical understanding of cryptography
- Understand security concepts of Web services
- Understand security solutions of Java EE
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Get information about some recent vulnerabilities in the Java framework
- Get practical knowledge in using security testing tools
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers
28 godzin
To serve in the best way heterogeneous development groups that are using various platforms simultaneously during their everyday work, we have merged various topics into a combined course that presents diverse secure coding subjects in didactic manner on a single training event. This course combines C/C++ and Java platform security to provide an extensive, cross-platform secure coding expertise.

Concerning C/C++, common security vulnerabilities are discussed, backed by practical exercises about the attacking methods that exploit these vulnerabilities, with the focus on the mitigation techniques that can be applied to prevent the occurrences of these dangerous bugs, detect them before market launch or prevent their exploitation.

Security components and service of Java are discussed by presenting the different APIs and tools through a number of practical exercises where participants can gain hands-on experience in using them. The course also covers security issues of web services and the related Java services that can be applied to prevent the most aching threats of the Internet based services. Finally, web- and Java-related security vulnerabilities are demonstrated by easy-to-understand exercises, which not only show the root cause of the problems, but also demonstrate the attack methods along with the recommended mitigation and coding techniques in order to avoid the associated security problems.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
- Learn to use various security features of the Java development environment
- Have a practical understanding of cryptography
- Realize the severe consequences of unsecure buffer handling
- Understand the architectural protection techniques and their weaknesses
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Be informed about recent vulnerabilities in various platforms, frameworks and libraries
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers
28 godzin
Even experienced programmers do not master by all means the various security services offered by their development platforms, and are likewise not aware of the different vulnerabilities that are relevant for their developments. This course targets developers using both Java and PHP, providing them essential skills necessary to make their applications resistant to contemporary attacks through the Internet.

Levels of Java security architecture are walked through by tackling access control, authentication and authorization, secure communication and various cryptographic functions. Various APIs are also introduced that can be used to secure your code in PHP, like OpenSSL for cryptography or HTML Purifier for input validation. On server side, the best practices are given for hardening and configuring the operating system, the web container, the file system, the SQL server and the PHP itself, while a special focus is given to client-side security through security issues of JavaScript, Ajax and HTML5.

General web vulnerabilities are discussed by examples aligned to the OWASP Top Ten, showing various injection attacks, script injections, attacks against session handling, insecure direct object references, issues with file uploads, and many others. The various Java- and PHP-specific language problems and issues stemming from the runtime environment are introduced grouped into the standard vulnerability types of missing or improper input validation, improper use of security features, incorrect error and exception handling, time- and state-related problems, code quality issues and mobile code-related vulnerabilities.

Participants can try out the discussed APIs, tools and the effects of configurations for themselves, while the introduction of vulnerabilities are all supported by a number of hands-on exercises demonstrating the consequences of successful attacks, showing how to correct the bugs and apply mitigation techniques, and introducing the use of various extensions and tools.

Participants attending this course will

- Understand basic concepts of security, IT security and secure coding
- Learn Web vulnerabilities beyond OWASP Top Ten and know how to avoid them
- Learn client-side vulnerabilities and secure coding practices
- Learn to use various security features of the Java development environment
- Have a practical understanding of cryptography
- Learn to use various security features of PHP
- Understand security concepts of Web services
- Get practical knowledge in using security testing tools
- Learn about typical coding mistakes and how to avoid them
- Be informed about recent vulnerabilities in Java and PHP frameworks and libraries
- Get sources and further readings on secure coding practices

Audience

Developers
21 godzin
This training course introduces the core DevOps concepts and principles as well as the ways to stand up the DevOps practice in your organization. It is specifically focused on projects on the Java Platform. Upon completion of this training course, students will have a fundamental understanding of DevOps’ value proposition; they will also gain practical experience working with select DevOps tools, including Puppet, Jenkins, Git and others. This training course is supplemented by hands-on labs that help attendees reinforce their theoretical knowledge of the learned material.

Topics:

- DevOps practices and tools
- Puppet
- Technical introduction to cloud computing
- Jenkins
28 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce is designed for anyone interested in learning Java for the purpose of test automation. It is a streamlined, intensive course with plenty of hands-on exercises to get participants ramped up quickly with the essential programming skills needed to apply to software automation testing. The focus is on the Java fundamentals which can be directly and immediately applied to test automation.

This course does not cover in depth test automation frameworks such as Selenium. It also bypasses the conventional "Hello World" approach to learning Java, as this is not a course on application development. This course is squarely aimed at getting participants up and running quickly with test automation. If you are already versed in Java and wish to get straight into testing with Selenium, please check out: Introduction to Selenium (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training).
28 godzin
Google Web Toolkit (GWT or GWT Web Toolkit) is a set of open-source tools for building, optimizing and maintaining complex JavaScript browser-based applications in Java. GWT is used by many products at Google, including Google AdWords and Google Wallet.

In this instructor-led, live training, participants will learn the GWT programming concepts needed to get a web application up and running.

By the end of this training, participants will be able to

- Write client-side AJAX applications in Java and deploy them as JavaScript across multiple browsers (desktop, Android, iPhone, etc.)
- Develop a high-performance web application while overcoming the idiosyncrasies of browser behavior, XMLHttpRequest, and JavaScript
- Understand and overcome the challenges of Ajax programming
- Use GWT's tools to optimize a web application

Audience

- Front-end web developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn how to use Vert.x to create an asynchronous, event-based web application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand and use the different components (core, web, client, etc.) in the Vert.x stack.
- Use Vert.x to create network utilities, HTTP/REST microservices, high volume event processing, back-end message-bus applications, etc.
- Execute an app that can handle high concurrency using minimal kernel threads.
- Use Vert.x's APIs to support Java, JavaScript, Groovy, Ruby, Ceylon, Scala, Kotlin, etc.
- Unit test asynchronous code with Vert.x-Unit.
- Deploy and scale an app with minimal hardware.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants will learn the advantages and functions of Java 9, Spring, Jersey, and RxJava 2.0 in developing reactive applications as they step through the creation and deployment of a real-life reactive application using Java 9's flow API, Spring, the Akka framework, and RxJava 2.0 functional reactive programing library.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the importance and significance of reactive programing in applications and systems development.
- Run Unit test on RxJava 2.0.
- Use the Akka framework under reactive programing principles.
- Employ Spring to handle the development of concurrent applications.
- Use Java 9's flow API to develop reactive apps.
14 godzin
ReactiveX is a comprehensive library for creating asynchronous data streams using observable sequences. It enables developers to take advantage of observable streams and their ability to capture emitted events and execute functions accordingly.

This instructor-led, live training introduces participants to ReactiveX's comprehensive library for developing responsive applications and walks participants through a series of cases, demonstrating the usefulness and functionality of key features of ReactiveX.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and the functionality of observables and their common use when developing UI heavy applications
- Successfully setup an environment for ReactiveX
- Create observable events form a multitude of varying items
- Apply ReactiveX's transforming and filtering functions

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
Reactive programing is an asynchronous programing paradigm that focuses on data streams and the propagation of data by establishing a defined dependency between the underlying execution models and the emitted data streams from one component to another. RxJS is one of the most comprehensive reactive programing libraries for managing UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams.

In this instructor-led, live training, participants will become familiar with RxJS's tools and functions as they apply them to a variety of coding problems associated with interactive-heavy based mobile and web apps. Participants will also learn how to create and deploy a UI heavy web app.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the reactive programing paradigm and its usefulness for UI heavy application development.
- Build UI heavy applications with scalability, flexibility, and responsiveness in mind.
- Easily and freely create and manage a multitude of UI events, asynchronous HTTP requests, and other data streams.

Format of the Course

- Interactive lecture and discussion.
- Lots of exercises and practice.
- Hands-on implementation in a live-lab environment.

Course Customization Options

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
7 godzin
Apache Shiro is a powerful Java security framework that performs authentication, authorization, cryptography, and session management.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to secure a web application with Apache Shiro.

By the end of this training, participants will be able to:

- Use Shiro's API to secure various types of applications, including mobile, web and enterprise
- Enable logins from various data sources, including LDAP, JDBC, Active Directory, etc.

Audience

- Developers
- Security engineers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
Cuba Platform is an open-source Java web framework for enterprise applications.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use Cuba Platform to develop enterprise applications with rich web interfaces.

By the end of this training, participants will be able to:

- Develop Java applications and UIs using a declarative user interface, without using HTML, CSS or JavaScript
- Reduce boilerplate code and facilitate rapid development
- Use the CUBA Studio web development tool with existing Java IDEs
- Customize applications without branching the code

Audience

- Developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
Eclipse is an Integrated Development Environment (IDE) most commonly used for Java programming.

In this instructor-led, live training, participants will learn how to use the Eclipse IDE for Java.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the different functionalities of the Eclipse IDE
- Learn how to set up the Eclipse IDE for Java development
- Create and run their first Java application in Eclipse
- Learn various tips and tricks on how to use the Eclipse IDE efficiently

Audience

- Java developers interested in using the Eclipse IDE

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
21 godzin
JavaFX is a GUI library available in the latest version of Java JDK. It contains a collection of graphics and media packages for designing, creating, testing, debugging, and deploying rich client applications that operate consistently across multiple platforms.

In this onsite instructor-led, live training, participants will learn how to develop rich user interfaces using Java's powerful GUI library, JavaFX.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create a modern, visually-pleasing Java application using JavaFX
- Integrate JavaFX into legacy Swing and SWT based Java applications
- Add 3D graphics and effects to their application
- Test and debug their Java application
- Deploy the application to the web or as a desktop application

Audience

- Application developers
- Web developers

Format of the Course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice

Note

- To request a customized training for this course, please contact us to arrange.
28 godzin
Objectives

This 4 day course is aimed at object-oriented developers (e.g. C++ or C#) who need to get up to speed quickly in Java. The course covers the Java programming constructs and APIs quickly, focussing on the differences between Java and other OO languages.

Audience

This training course is aimed at OO developers who need to transition into Java.
21 godzin
This course covers the secure coding concepts and principals with Java through Open Web Application Security Project (OWASP) methodology of testing. The Open Web Application Security Project is an online community which creates freely-available articles, methodologies, documentation, tools, and technologies in the field of web application security.
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use RxJava to develop and deploy an Android mobile application.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up a development environment that includes needed libraries, packages and frameworks needed for developing a reactive application.
- Understand how data and event streams are emitted and consumed.
- Design applications that model real world (event based) situations in an elegant and concise way.
21 godzin
Participants who are already Java programmers who want to extend their horizon and used more Java language concepts.
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at web developers who wish to create multi-threaded applications in Java.

By the end of this training, participants will be able to:

- Create multi-threaded applications in Java for any purpose and scale.
- Apply lock-free algorithms and data structures for increased performance.
- Compare design patterns and performance considerations for better optimization.
- Implement threads in Java for data sharing and communication.

Last Updated:

Nadchodzące szkolenia z technologii Java

Szkolenie Java, Java boot camp, Szkolenia Zdalne Java, szkolenie wieczorowe Java, szkolenie weekendowe Java, Kurs Java,Kursy Java, Trener Java, instruktor Java, kurs zdalny Java, edukacja zdalna Java, nauczanie wirtualne Java, lekcje UML, nauka przez internet Java, e-learning Java, kurs online Java, wykładowca Java

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions