Szkolenia Java

Szkolenia Java

Praktyczne szkolenia na żywo z Java.

Java jest językiem zorientowanym obiektowo, który w dużej mierze opiera się na C i C++.W odróżnienieniu od Ci C++ usunięto mechanizmy będące przyczyną częstych błędów programistycznych (wskaźniki, wielokrotne dziedziczenie, przeciążanie operatorów). Obecnie obszar zastosowań Javy jest systematycznie rozszerzany. Java posiada swoją własnę maszynę wirtualną - Java Virtual Machine (JVM), która ma swój zestaw rejestrów, zestaw instrukcji, stos i pamięć dla programów. Programy napisane w Javie są kompilowane do poziomu kodu pośredniego, nazywanego kodem bajtowym Javy (bytecode). Kod bajtowy jest interpretowany przez wirtualną maszynę JVM do postaci programu wykonywalnego dla danego systemu operacyjnego. Dzięki tej standaryzacji , programy napisane w Javie są uniwersalne i działają z każdym systemem. Wśród szkoleń NobleProg można znaleźć m.in. programowanie, administrację serwerem Glassfish, JBoss, optymizację bezpieczeństwa aplikacji czy wzorce projektowe lub wymiany informacji REST.

Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Java

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Java Virtual Machine (JVM) to platforma oprogramowania, która zapewnia maszyny wirtualne do uruchamiania programów opartych na Javie na dowolnym urządzeniu i systemie operacyjnym. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla Java programistów, którzy chcą korzystać z narzędzi i funkcji JVM do uruchamiania Java programów. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie JVM i jej działania. Poznanie refleksji i różnych obszarów pamięci. Zrozumieć, jak korzystać z interfejsu narzędzi JVM. Używanie JVM do uruchamiania programów Java na dowolnym urządzeniu lub systemie operacyjnym.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Ciągła integracja (CI) to praktyka programistyczna polegająca na automatyzacji procesu scalania zmian kodu do centralnego repozytorium tak często, jak to możliwe, w celu szybkiego wykrywania i lokalizowania błędów. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą poznać i zastosować podstawy ciągłej integracji dla Java. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznanie i zrozumienie CI dla projektu Java. Zbuduj system ciągłej integracji dla projektu Java.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Java to język programowania o otwartym kodzie źródłowym i platforma programistyczna do tworzenia aplikacji komputerowych, mobilnych i internetowych. Java 16 oferuje dodatkowe wsparcie dla wszystkich funkcji gniazd w domenie UNIX oraz szereg ulepszeń języka. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą używać Java 16 do tworzenia, zarządzania i pakowania aplikacji Java. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznanie i zrozumienie nowych funkcji i zmian w stosunku do starszych wersji języka Java do wersji Java 16. Poznanie podstawowych pojęć języka Java i wykorzystanie ich do tworzenia aplikacji Java.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Spring Boot to oparty na Java framework do tworzenia aplikacji internetowych, który przedkłada konwencję nad konfigurację, umożliwiając programistom tworzenie samodzielnych aplikacji klasy produkcyjnej. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych programistów, którzy chcą rozwijać mikrousługi przy użyciu Spring Boot, Docker i Kubernetes. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie architektury mikrousług. Tworzenie gotowych do produkcji mikrousług przy użyciu Spring Boot. Zrozumienie roli Dockera w mikrousługach. Konfigurowanie klastra Kubernetes do wdrażania mikrousług.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Vaadin jest frameworkiem do tworzenia aplikacji internetowych o otwartym kodzie źródłowym Java. Zapewnia zestaw komponentów internetowych i narzędzi, które umożliwiają programistom wdrażanie nowoczesnego graficznego interfejsu użytkownika (GUI) przy użyciu Java. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, deweloperów Java i każdego, kto chce używać Vaadin do tworzenia i wdrażania aplikacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Konfiguracja i konfiguracja projektu Vaadin. Zrozumienie podstaw Vaadin w tworzeniu aplikacji. Używanie Vaadin do tworzenia aplikacji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Guava to biblioteka open-source dla Java opracowana przez Google. Zapewnia metody zbierania, buforowania, przetwarzania ciągów znaków, biblioteki współbieżności, I/O itp., które pozwalają programistom tworzyć zwięzłe Java kody. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów Java, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Guava i jak wykorzystać Guava w programowaniu. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dowiedz się, jak używać Guava w programowaniu Java. Wykorzystanie Guava do ułatwienia standardowych praktyk kodowania. Tworzenie czytelnych i zwięzłych kodów Java.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Apache NetBeans to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) typu open source dla języka Java. Zapewnia zestaw modułowych komponentów oprogramowania zwanych modułami w celu uproszczenia tworzenia aplikacji. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą używać NetBeans do tworzenia aplikacji w Javie i innych językach programowania. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dowiedz się więcej o NetBeans i jego działaniu. Dowiedz się, jak używać NetBeans w programowaniu Java. Używanie NetBeans do tworzenia szablonów i projektów.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
RabbitMQ to system brokera wiadomości typu open source do przechowywania i pobierania wiadomości przekazywanych przez procesy, aplikacje i serwery. Spring jest frameworkiem Java. Używając Java i Spring z RabbitMQ, użytkownicy mogą tworzyć złożone kolejki, wymiany, powiązania i wiele więcej. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla architektów oprogramowania i twórców stron internetowych, którzy chcą używać RabbitMQ jako oprogramowania pośredniczącego do przesyłania wiadomości i programowania w Javie przy użyciu Spring do tworzenia aplikacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Wykorzystanie Java i Spring z RabbitMQ do tworzenia aplikacji. Projektowanie asynchronicznych systemów sterowanych komunikatami przy użyciu RabbitMQ. Tworzenie i stosowanie kolejek, tematów, wymian i powiązań w RabbitMQ.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Platforma Java EE zapewnia API i środowisko wykonawcze do tworzenia i uruchamiania wielkoskalowych, wielowarstwowych, skalowalnych, niezawodnych i bezpiecznych aplikacji sieciowych. Docker i Kubernetes umożliwiają programistom spakowanie aplikacji Java do kontenera i wdrożenie jej jako mikrousługi w środowisku Java EE. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą konteneryzować swoje aplikacje i uruchamiać je jako mikrousługi w chmurze. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie i wdrażanie mikrousług Java w kontenerach Docker. Zarządzanie kontenerami Docker przy użyciu Kubernetes. Integracja mikrousług z istniejącym systemem monolitycznym. Monitorowanie, testowanie i zabezpieczanie mikrousług. Rozwiązywanie problemów z kontenerami i środowiskami orkiestracji.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauką Java w celu automatyzacji testów. Jest to usprawniony, intensywny kurs z dużą ilością praktycznych ćwiczeń, aby uczestnicy szybko zdobyli podstawowe umiejętności programistyczne potrzebne do testowania automatyzacji oprogramowania. Skupia się na podstawach Java, które można bezpośrednio i natychmiast zastosować do automatyzacji testów. Kurs ten nie obejmuje dogłębnych ram automatyzacji testów, takich jak Selenium. Pomija również konwencjonalne podejście "Hello World" do nauki języka Java, ponieważ nie jest to kurs tworzenia aplikacji. Ten kurs ma na celu szybkie przygotowanie uczestników do automatyzacji testów. Jeśli jesteś już biegły w Javie i chcesz od razu przejść do testowania z Selenium, sprawdź: Wprowadzenie do Selenium (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training). Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Na szkoleniu uczestnik pozna konkretne zastosowania wybranych zagadnień, podstawowe problemy napotykane przy korzystaniu z nich oraz rolę w modelu aplikacji. Szkolenie obejmuje również podstawową wiedzę z zakresu standardowych funkcji bibliotecznych języka. Szkolenie wymaga znajomości środowiska developerskiego IDE służącego do budowania aplikacji Java (np. eclipse, netbeans). Szkolenie nie obejmuje zagadnień tworzenia interfejsu użytkownika.
28 godzin
Aby jak najlepiej służyć heterogenicznym grupom programistów, którzy używają różnych platform jednocześnie podczas codziennej pracy, połączyliśmy różne tematy w połączony kurs, który przedstawia różne tematy bezpiecznego kodowania w sposób dydaktyczny podczas jednego szkolenia. Kurs ten łączy C/C++ i Java bezpieczeństwo platformy, aby zapewnić obszerną, wieloplatformową wiedzę na temat bezpiecznego kodowania. W odniesieniu do C/C++ omówiono typowe luki w zabezpieczeniach, poparte praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi metod ataku wykorzystujących te luki, z naciskiem na techniki łagodzenia skutków, które można zastosować, aby zapobiec wystąpieniu tych niebezpiecznych błędów, wykryć je przed wprowadzeniem na rynek lub zapobiec ich wykorzystaniu. Komponenty bezpieczeństwa i usługi Java są omawiane poprzez prezentację różnych interfejsów API i narzędzi poprzez szereg praktycznych ćwiczeń, w których uczestnicy mogą zdobyć praktyczne doświadczenie w ich używaniu. Kurs obejmuje również kwestie bezpieczeństwa usług internetowych i powiązanych usług Java, które można zastosować w celu zapobiegania najbardziej dotkliwym zagrożeniom związanym z usługami internetowymi. Wreszcie, luki w zabezpieczeniach związane z usługami internetowymi i Java są demonstrowane za pomocą łatwych do zrozumienia ćwiczeń, które nie tylko pokazują podstawową przyczynę problemów, ale także demonstrują metody ataku wraz z zalecanymi technikami łagodzenia i kodowania w celu uniknięcia związanych z nimi problemów bezpieczeństwa. Uczestnicy biorący udział w tym kursie
  Zrozumienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania Poznanie luk w zabezpieczeniach sieciowych wykraczających poza OWASP Top Ten i wiedza, jak ich unikać Poznanie luk w zabezpieczeniach po stronie klienta i praktyk bezpiecznego kodowania Nauczyć się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska programistycznego Java Praktyczne zrozumienie kryptografii Uświadomienie sobie poważnych konsekwencji niezabezpieczonej obsługi bufora Zrozumieć architektoniczne techniki ochrony i ich słabości Poznanie typowych błędów w kodowaniu i sposobów ich unikania Uzyskać informacje na temat najnowszych luk w zabezpieczeniach różnych platform, frameworków i bibliotek Uzyskaj źródła i dalsze lektury na temat praktyk bezpiecznego kodowania
Publiczność Deweloperzy
21 godzin
Nawet doświadczeni programiści Java nie opanowali w pełni różnych usług bezpieczeństwa oferowanych przez Java, a także nie są świadomi różnych luk w zabezpieczeniach, które są istotne dla aplikacji internetowych napisanych w Java. Kurs – oprócz wprowadzenia komponentów bezpieczeństwa Standard Java Edition – zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa Java Enterprise Edition (JEE) i usług internetowych. Omówienie konkretnych usług poprzedzone jest podstawami kryptografii i bezpiecznej komunikacji. Różne ćwiczenia dotyczą deklaratywnych i programistycznych technik bezpieczeństwa w JEE, podczas gdy omawiane jest zarówno bezpieczeństwo warstwy transportowej, jak i end-to-end usług internetowych. Wykorzystanie wszystkich komponentów jest prezentowane poprzez kilka praktycznych ćwiczeń, w których uczestnicy mogą samodzielnie wypróbować omawiane interfejsy API i narzędzia. Kurs omawia również i wyjaśnia najczęstsze i najpoważniejsze błędy programistyczne języka Java oraz luki związane z platformą i siecią. Oprócz typowych błędów popełnianych przez programistów Java, wprowadzone luki w zabezpieczeniach obejmują zarówno kwestie specyficzne dla języka, jak i problemy wynikające ze środowiska wykonawczego. Wszystkie luki i odpowiednie ataki są demonstrowane za pomocą łatwych do zrozumienia ćwiczeń, po których następują zalecane wytyczne dotyczące kodowania i możliwe techniki łagodzenia skutków. Uczestnicy biorący udział w tym kursie
  Zrozumienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania Poznanie luk w zabezpieczeniach sieci Web wykraczających poza OWASP Top Ten i wiedza, jak ich unikać Zrozumienie koncepcji bezpieczeństwa usług sieciowych Nauczyć się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska programistycznego Java Praktyczne zrozumienie kryptografii Zrozumieć rozwiązania bezpieczeństwa Java EE Poznanie typowych błędów w kodowaniu i sposobów ich unikania Uzyskać informacje na temat niektórych ostatnich luk w zabezpieczeniach frameworka Java Zdobądź praktyczną wiedzę na temat korzystania z narzędzi do testowania bezpieczeństwa Uzyskaj źródła i dalsze lektury na temat praktyk bezpiecznego kodowania
Publiczność Deweloperzy
28 godzin
Nawet doświadczeni programiści nie opanowują w pełni różnych usług bezpieczeństwa oferowanych przez ich platformy programistyczne, a także nie są świadomi różnych luk w zabezpieczeniach, które są istotne dla ich rozwoju. Kurs ten skierowany jest do programistów korzystających zarówno z Java, jak i PHP, zapewniając im niezbędne umiejętności niezbędne do uczynienia ich aplikacji odpornymi na współczesne ataki przez Internet. Poziomy architektury bezpieczeństwa Java są omawiane poprzez kontrolę dostępu, uwierzytelnianie i autoryzację, bezpieczną komunikację i różne funkcje kryptograficzne. Przedstawiono również różne interfejsy API, które można wykorzystać do zabezpieczenia kodu w PHP, takie jak OpenSSL do kryptografii lub HTML Purifier do sprawdzania poprawności danych wejściowych. Po stronie serwera podano najlepsze praktyki dotyczące wzmacniania i konfigurowania systemu operacyjnego, kontenera sieciowego, systemu plików, serwera SQL i samego PHP, podczas gdy szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo po stronie klienta poprzez kwestie bezpieczeństwa JavaScript, Ajax i HTML5. Ogólne luki w zabezpieczeniach sieci są omawiane na przykładach zgodnych z OWASP Top Ten, pokazujących różne ataki wstrzykiwania, wstrzykiwania skryptów, ataki na obsługę sesji, niezabezpieczone bezpośrednie odniesienia do obiektów, problemy z przesyłaniem plików i wiele innych. Różne problemy specyficzne dla języka Java i PHP oraz problemy wynikające ze środowiska uruchomieniowego są pogrupowane w standardowe typy podatności, takie jak brak lub niewłaściwa walidacja danych wejściowych, niewłaściwe użycie funkcji bezpieczeństwa, nieprawidłowa obsługa błędów i wyjątków, problemy związane z czasem i stanem, problemy związane z jakością kodu oraz podatności związane z kodem mobilnym. Uczestnicy mogą samodzielnie wypróbować omawiane interfejsy API, narzędzia i efekty konfiguracji, podczas gdy wprowadzenie luk w zabezpieczeniach jest wspierane przez szereg praktycznych ćwiczeń demonstrujących konsekwencje udanych ataków, pokazujących, jak naprawić błędy i zastosować techniki łagodzenia skutków, a także wprowadzających korzystanie z różnych rozszerzeń i narzędzi. Uczestnicy biorący udział w tym kursie
  Zrozumienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania Poznanie luk w zabezpieczeniach sieciowych wykraczających poza OWASP Top Ten i wiedza, jak ich unikać Poznanie luk w zabezpieczeniach po stronie klienta i praktyk bezpiecznego kodowania Nauczyć się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska programistycznego Java Praktyczne zrozumienie kryptografii Nauczyć się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa PHP Zrozumienie koncepcji bezpieczeństwa usług sieciowych Zdobądź praktyczną wiedzę na temat korzystania z narzędzi do testowania bezpieczeństwa Poznanie typowych błędów w kodowaniu i sposobów ich unikania Zapoznanie się z najnowszymi lukami w zabezpieczeniach frameworków i bibliotek Java oraz PHP Uzyskaj źródła i dalsze lektury na temat bezpiecznych praktyk kodowania
Publiczność Deweloperzy
14 godzin
Opis Język Java i środowisko uruchomieniowe (JRE) zostały zaprojektowane tak, aby były wolne od najbardziej problematycznych luk bezpieczeństwa występujących w innych językach, takich jak C/C++. Jednak programiści i architekci oprogramowania powinni nie tylko wiedzieć, jak korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska Java (bezpieczeństwo pozytywne), ale także powinni być świadomi licznych luk w zabezpieczeniach, które są nadal istotne dla rozwoju Java (bezpieczeństwo negatywne). Wprowadzenie usług bezpieczeństwa jest poprzedzone krótkim przeglądem podstaw kryptografii, zapewniając wspólną podstawę do zrozumienia celu i działania odpowiednich komponentów. Korzystanie z tych komponentów jest prezentowane za pomocą kilku praktycznych ćwiczeń, w których uczestnicy mogą samodzielnie wypróbować omawiane interfejsy API. Kurs omawia również i wyjaśnia najczęstsze i najpoważniejsze błędy programistyczne języka i platformy Java, obejmując zarówno typowe błędy popełniane przez programistów Java, jak i kwestie specyficzne dla języka i środowiska. Wszystkie luki w zabezpieczeniach i odpowiednie ataki są demonstrowane za pomocą łatwych do zrozumienia ćwiczeń, po których następują zalecane wytyczne dotyczące kodowania i możliwe techniki łagodzenia skutków. Uczestnicy biorący udział w tym kursie
  Zrozumienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania Poznanie luk w zabezpieczeniach sieci Web wykraczających poza OWASP Top Ten i umiejętność ich unikania Nauczyć się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska programistycznego Java Praktyczne zrozumienie kryptografii Poznanie typowych błędów w kodowaniu i sposobów ich unikania Uzyskać informacje na temat niektórych ostatnich luk w zabezpieczeniach frameworka Java Uzyskaj źródła i dalsze lektury na temat bezpiecznych praktyk kodowania
Publiczność Deweloperzy
21 godzin
Opis Oprócz solidnej wiedzy na temat korzystania z komponentów Java, nawet dla doświadczonych programistów Java niezbędne jest posiadanie dogłębnej wiedzy na temat luk w zabezpieczeniach związanych z siecią, zarówno po stronie serwera, jak i klienta, różnych luk w zabezpieczeniach, które są istotne dla aplikacji internetowych napisanych w Java, oraz konsekwencji różnych zagrożeń. Ogólne luki w zabezpieczeniach sieciowych zostały zademonstrowane poprzez przedstawienie odpowiednich ataków, podczas gdy zalecane techniki kodowania i metody łagodzenia skutków zostały wyjaśnione w kontekście języka Java z najważniejszym celem uniknięcia związanych z nimi problemów. Ponadto szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo po stronie klienta, zajmując się kwestiami bezpieczeństwa JavaScript, Ajax i HTML5. Kurs wprowadza komponenty bezpieczeństwa Standard Java Edition, które są poprzedzone podstawami kryptografii, zapewniając wspólną bazę do zrozumienia celu i działania odpowiednich komponentów. Wykorzystanie wszystkich komponentów jest prezentowane poprzez praktyczne ćwiczenia, w których uczestnicy mogą samodzielnie wypróbować omawiane interfejsy API i narzędzia. Wreszcie, kurs wyjaśnia najczęstsze i najpoważniejsze błędy programistyczne języka i platformy Java. Oprócz typowych błędów popełnianych przez programistów Java, wprowadzone luki w zabezpieczeniach obejmują zarówno kwestie specyficzne dla języka, jak i problemy wynikające ze środowiska wykonawczego. Wszystkie luki i odpowiednie ataki są demonstrowane za pomocą łatwych do zrozumienia ćwiczeń, po których następują zalecane wytyczne dotyczące kodowania i możliwe techniki łagodzenia skutków. Uczestnicy biorący udział w tym kursie
  Zrozumienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania Poznanie luk w zabezpieczeniach sieciowych wykraczających poza OWASP Top Ten i wiedza, jak ich unikać Poznanie luk w zabezpieczeniach po stronie klienta i praktyk bezpiecznego kodowania Nauczyć się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska programistycznego Java Praktyczne zrozumienie kryptografii poznanie typowych błędów w kodowaniu i sposobów ich unikania Uzyskanie informacji na temat niektórych ostatnich luk w zabezpieczeniach frameworka Java Zdobądź praktyczną wiedzę na temat korzystania z narzędzi do testowania zabezpieczeń Uzyskaj źródła i dalsze lektury na temat praktyk bezpiecznego kodowania
Publiczność Deweloperzy
28 godzin
Oprócz solidnej wiedzy na temat korzystania z komponentów Java, nawet dla doświadczonych programistów Java niezbędne jest posiadanie dogłębnej wiedzy na temat luk w zabezpieczeniach związanych z siecią, zarówno po stronie serwera, jak i klienta, różnych luk w zabezpieczeniach, które są istotne dla aplikacji internetowych napisanych w Java, oraz konsekwencji różnych zagrożeń. Ogólne luki w zabezpieczeniach sieciowych są demonstrowane poprzez prezentację odpowiednich ataków, podczas gdy zalecane techniki kodowania i metody łagodzenia skutków są wyjaśniane w kontekście Javy z najważniejszym celem uniknięcia związanych z nimi problemów. Ponadto szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo po stronie klienta, zajmując się kwestiami bezpieczeństwa JavaScript, Ajax i HTML5. Kurs wprowadza komponenty bezpieczeństwa standardowej Java edycji, która jest poprzedzona podstawami kryptografii, zapewniając wspólną podstawę do zrozumienia celu i działania odpowiednich komponentów. Kwestie bezpieczeństwa Java Enterprise Edition są prezentowane poprzez różne ćwiczenia wyjaśniające zarówno deklaratywne, jak i programistyczne techniki bezpieczeństwa w JEE. Wreszcie, kurs wyjaśnia najczęstsze i najpoważniejsze błędy programistyczne języka i platformy Java. Oprócz typowych błędów popełnianych przez programistów Java, wprowadzone luki w zabezpieczeniach obejmują zarówno kwestie specyficzne dla języka, jak i problemy wynikające ze środowiska wykonawczego. Wszystkie luki i odpowiednie ataki są demonstrowane za pomocą łatwych do zrozumienia ćwiczeń, po których następują zalecane wytyczne dotyczące kodowania i możliwe techniki łagodzenia skutków. Uczestnicy biorący udział w tym kursie
  Zrozumienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania Poznanie luk w zabezpieczeniach sieciowych wykraczających poza OWASP Top Ten i wiedza, jak ich unikać Poznanie luk w zabezpieczeniach po stronie klienta i praktyk bezpiecznego kodowania Nauczyć się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska programistycznego Java Praktyczne zrozumienie kryptografii Zrozumieć koncepcje bezpieczeństwa usług sieciowych Zrozumieć rozwiązania bezpieczeństwa Java EE Poznanie typowych błędów w kodowaniu i sposobów ich unikania Uzyskać informacje na temat niektórych ostatnich luk w zabezpieczeniach frameworka Java Zdobądź praktyczną wiedzę na temat korzystania z narzędzi do testowania bezpieczeństwa Uzyskaj źródła i dalsze lektury na temat praktyk bezpiecznego kodowania
Publiczność Deweloperzy
7 godzin
Cuba Platform to platforma webowa typu open-source Java dla aplikacji korporacyjnych. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z platformy Cuba do tworzenia aplikacji korporacyjnych z bogatymi interfejsami internetowymi. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Tworzenie aplikacji Java i interfejsów użytkownika przy użyciu deklaratywnego interfejsu użytkownika, bez użycia HTML, CSS lub JavaScript. Redukcja standardowego kodu i ułatwienie szybkiego rozwoju Korzystanie z narzędzia do tworzenia stron internetowych CUBA Studio z istniejącymi IDE Java Dostosowywanie aplikacji bez rozgałęziania kodu
Publiczność
  Deweloperzy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
21 godzin
Ten kurs szkoleniowy wprowadza podstawowe koncepcje i zasady DevOps, a także sposoby na wdrożenie praktyki DevOps w organizacji. Koncentruje się w szczególności na projektach na platformie Java. Po ukończeniu tego szkolenia studenci będą mieli podstawową wiedzę na temat DevOps’ propozycja wartości; zdobędą również praktyczne doświadczenie w pracy z wybranymi narzędziami DevOps, w tym Puppet, Jenkins, Git i innymi. Ten kurs szkoleniowy jest uzupełniony praktycznymi laboratoriami, które pomagają uczestnikom wzmocnić ich teoretyczną wiedzę na temat nauczonego materiału. Tematy:
  Praktyki i narzędzia DevOps Puppet Techniczne wprowadzenie do przetwarzania w chmurze Jenkins
7 godzin
Eclipse to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) najczęściej używane do programowania Java. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z Eclipse IDE dla Java. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznanie różnych funkcji środowiska Eclipse IDE Dowiedz się, jak skonfigurować Eclipse IDE do Java rozwoju Utworzyć i uruchomić swoją pierwszą Java aplikację w Eclipse Poznanie różnych wskazówek i sztuczek dotyczących efektywnego korzystania z Eclipse IDE
Publiczność
  Java deweloperów zainteresowanych korzystaniem z Eclipse IDE
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
Gosu to język programowania ogólnego przeznaczenia o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany na Java maszynie wirtualnej (JVM). Gosu upraszcza programowanie poprzez podejście zorientowane obiektowo i statyczne typowanie. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą pobrać, zainstalować i wdrożyć statyczne typowanie i pragmatyczne podejście do programowania. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli programować przy użyciu Gosu do pisania prostych skryptów dla bibliotek, elementów interfejsu użytkownika, reguł i nie tylko. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Google Web Toolkit (GWT lub GWT Web Toolkit) to zestaw narzędzi open-source do tworzenia, optymalizacji i utrzymywania złożonych aplikacji opartych na przeglądarce JavaScript w Javie. GWT jest używany przez wiele produktów Google, w tym Google AdWord i Google Wallet. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają koncepcje programowania GWT potrzebne do uruchomienia aplikacji internetowej. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Pisanie aplikacji AJAX po stronie klienta w Javie i wdrażanie ich jako JavaScript w wielu przeglądarkach (komputer stacjonarny, Android, iPhone itp.). Tworzenie wysokowydajnych aplikacji internetowych przy jednoczesnym przezwyciężaniu idiosynkrazji zachowania przeglądarki, XMLHttpRequest i JavaScript Zrozumieć i pokonać wyzwania związane z programowaniem Ajax Wykorzystanie narzędzi GWT do optymalizacji aplikacji internetowej
Publiczność
  Programiści front-end
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
28 godzin
Cele Ten 4-dniowy kurs jest skierowany do programistów zorientowanych obiektowo (np. C++ lub C#), którzy muszą szybko przyspieszyć w Java. Kurs szybko obejmuje konstrukcje programistyczne i interfejsy API Java, koncentrując się na różnicach między Java a innymi językami OO. Publiczność Ten kurs szkoleniowy jest skierowany do programistów OO, którzy muszą przejść do Java.
14 godzin
Java 9 w połączeniu z solidną biblioteką programowania reaktywnego RxJava 2.0 umożliwia programistom Java przyjęcie i zastosowanie paradygmatu programowania reaktywnego w procesach tworzenia aplikacji i systemów z dużą łatwością. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają zalety i funkcje Java 9, Spring, Jersey i RxJava 2.0 w tworzeniu aplikacji reaktywnych, przechodząc przez proces tworzenia i wdrażania rzeczywistej aplikacji reaktywnej przy użyciu interfejsu API Flow Java 9, Spring, frameworka Akka i funkcjonalnej biblioteki programowania reaktywnego RxJava 2.0. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie wagi i znaczenia programowania reaktywnego w tworzeniu aplikacji i systemów. Przeprowadzanie testów jednostkowych w RxJava 2.0. Używać frameworka Akka zgodnie z zasadami programowania reaktywnego. Wykorzystać Spring do obsługi rozwoju aplikacji współbieżnych. Używać API Flow w Javie 9 do tworzenia aplikacji reaktywnych.
Format kursu
  Częściowo wykład, częściowo dyskusja, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
Java 10 to jedna z najnowszych wersji języka programowania Java, wykorzystywana do różnych celów w implementacjach programistycznych. Wśród jego głównych funkcji znajdują się łańcuchy wersji i ulepszenia lokalnego typu wnioskowania o zmiennych (LVTI), które są funkcjonalne dla wydajnych procesów kodowania. Java 10, wraz z aktualizacjami platformy Java, może być wykorzystywana do tworzenia rozszerzeń aplikacji, które nie są wykonywalne przy użyciu Java 9 lub starszych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat Java 10 i wykorzystać ją do tworzenia, budowania, testowania, debugowania i wdrażania aplikacji korporacyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Skonfiguruj niezbędne środowisko programistyczne, aby rozpocząć tworzenie aplikacji za pomocą Java 10. Wykorzystanie podstawowych funkcji Java 10 do opracowania aplikacji. Zrozumieć zasady stojące za aktualizacją Java 10 i zastosować je do ulepszeń aplikacji. Rozpoznać i rozważyć potencjał implementacji Java 10 dla innych przedsięwzięć.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Java to platforma programistyczna o otwartym kodzie źródłowym i język programowania używany do tworzenia aplikacji na komputery stacjonarne, urządzenia mobilne i sieć. Java 11 oferuje znaczące zmiany w platformie, które usprawniają procesy tworzenia aplikacji. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla deweloperów i programistów, którzy chcą tworzyć, zarządzać i wykonywać aplikacje Java przy użyciu Java 11. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Migracja ze starszych wersji Java do Java 11 w celu wdrożenia nowych funkcji i zmian na platformie. Poznaj nowe metody w Java 11, aby ulepszyć i uprościć tworzenie aplikacji. Poznanie podstawowych koncepcji języka Java w celu tworzenia aplikacji dla różnych systemów i urządzeń przy użyciu Java 11.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Język programowania Java to obiektowy język komputerowy zaimplementowany na różnych platformach programistycznych. Jedna z jego najnowszych głównych wersji, Java 9, zapewnia bardziej wydajny system modułów i schemat ciągów wśród dodanych funkcji. Java 9 może być wykorzystywana do wykonywania ulepszeń aplikacji, które nie są wykonywalne przy użyciu starszych wersji Java. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą korzystać z Java 9 i jego funkcji do tworzenia, kompilowania, testowania, debugowania i wdrażania aplikacji korporacyjnych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Skonfiguruj niezbędne środowisko programistyczne, aby rozpocząć programowanie przy użyciu Java 9. Zrozumienie specyfikacji aktualizacji Java 9. Wykorzystanie funkcji Java 9 w celu zwiększenia wydajności aplikacji. Dostrzeganie potencjału Java 9 jako narzędzia dla innych wdrożeń korporacyjnych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Wprowadzenie dla zaawansowanych programistów Java, zwykle tworzących aplikacje na dużą skalę, frameworki lub biblioteki. Ten kurs to głównie laboratoria (około 60%), reszta to dyskusje i prezentacje. W tym kursie używamy głównie najnowszej wersji Java, ale może on być również prowadzony jako kurs prywatny na starszych wersjach Java.
28 godzin
Kurs obejmuje podstawy rozwoju Java. Wprowadza studentów w technologię Java i uczy ich podstawowej składni i pojęć Java, prowadząc do stworzenia prostego programu. Szkolenie obejmuje podstawowe pojęcia i funkcje języka Java Programming, koncentrując się na wyjątkach, podstawowym wejściu/wyjściu, współbieżności, wyrażeniach regularnych, frameworku kolekcji Java i środowisku platformy. Kurs kończy się, gdy wszystkie podstawowe funkcje języka Java zostaną wyjaśnione i przećwiczone.

Last Updated:

Szkolenie Java, Java boot camp, Szkolenia Zdalne Java, szkolenie wieczorowe Java, szkolenie weekendowe Java, Kurs Java,Kursy Java, Trener Java, instruktor Java, kurs zdalny Java, edukacja zdalna Java, nauczanie wirtualne Java, lekcje UML, nauka przez internet Java, e-learning Java, kurs online Java, wykładowca Java

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions