Szkolenia Java

Szkolenia Java

Praktyczne szkolenia na żywo z Java.

Java jest językiem zorientowanym obiektowo, który w dużej mierze opiera się na C i C++.W odróżnienieniu od Ci C++ usunięto mechanizmy będące przyczyną częstych błędów programistycznych (wskaźniki, wielokrotne dziedziczenie, przeciążanie operatorów). Obecnie obszar zastosowań Javy jest systematycznie rozszerzany. Java posiada swoją własnę maszynę wirtualną - Java Virtual Machine (JVM), która ma swój zestaw rejestrów, zestaw instrukcji, stos i pamięć dla programów. Programy napisane w Javie są kompilowane do poziomu kodu pośredniego, nazywanego kodem bajtowym Javy (bytecode). Kod bajtowy jest interpretowany przez wirtualną maszynę JVM do postaci programu wykonywalnego dla danego systemu operacyjnego. Dzięki tej standaryzacji , programy napisane w Javie są uniwersalne i działają z każdym systemem. Wśród szkoleń NobleProg można znaleźć m.in. programowanie, administrację serwerem Glassfish, JBoss, optymizację bezpieczeństwa aplikacji czy wzorce projektowe lub wymiany informacji REST.

Szkolenie na żywo może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce

Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Java

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
28 godzin
Opis
Ten 4-dniowy kurs przeznaczony jest dla programistów, którzy znają już język Java i chcą wykorzystać technologię Enterprise Java Beans 2.0, jednocześnie zdając sobie sprawę z implikacji bezpieczeństwa związanych z dystrybucją aplikacji. Ten kurs ma duży praktyczny komponent, który obejmuje opracowanie aplikacji e-commerce opartej na Enterprise Java Beans. Kurs wykorzystuje serwer aplikacji JBoss.
14 godzin
Opis
Ten kurs uczy praktycznego wykorzystania Hibernate do utrzymywania obiektów Java w relacyjnej bazie danych.
14 godzin
Opis
Aplikacje na platformę Android zostały opracowane przede wszystkim w Javie. Kurs ten został opracowany dla programistów z silnym zapleczem OOP (czy to w PHP, Scala, C ++, C # czy Objective C), którzy planują dowiedzieć się, jak tworzyć aplikacje Java na platformę Android. Kurs obejmuje gramatykę języka programowania Java i koncentruje się na tych konkretnych zdolnościach Java, z których platforma Android korzysta częściej niż inne.
21 godzin
Opis
GlassFish jest serwerem aplikacji typu open-source. Ten trzydniowy kurs stanowi wprowadzenie do administrowania serwerem GlassFish z aplikacjami Java EE.
21 godzin
Opis
JUnit is a framework to write repeatable tests and do unit testing for Java language.
21 godzin
Opis
Uczy uczestników podstaw administrowania serwerem Apache Tomcat i innymi środowiskami Java EE.

Kurs jest połączeniem wykładów i ćwiczeń praktycznych. Delegaci uczą się przez działanie, z natychmiastowymi możliwościami zastosowania materiału, którego uczą się, do rzeczywistych problemów.
14 godzin
Opis
Grupa docelowa

Software Developer, Technical Team Leader, Business Analyst, System Analyst

Charakterystyka i cel kursu

Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem wzorców projektowych Gang of Four. Uczestnicząc w szkoleniu poznasz obszary w których wybrane wzorce mają zastosowanie. Podczas warsztatów w których będziesz samemu opracowywał rozwiązania prostych problemów lub prowadził refaktoryzację fragmentów kodu zdobędziesz podstawy praktyki w stosowaniu najpopularniejszych wzorców.
21 godzin
Opis
Kurs obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji w języku Java ze szczególnym uwzględnieniem technologii szeroko wykorzystywanych obecnie w aplikacjach takich jak szkielety do budowy aplikacji Spring i Hibernate.

Uczestnicy kursu po jego zakończeniu będą posiadali wiedzę umożliwiającą projektowanie aplikacji oraz wybranie odpowiedniej technologii dla konkretnego rozwiązania. Poznane zagadnienia umożliwią zrozumienie omawianych na kursie bibliotek, specyfikacji i technologii.
28 godzin
Opis
Na szkoleniu uczestnik pozna konkretne zastosowania wybranych zagadnień, podstawowe problemy napotykane przy korzystaniu z nich oraz rolę w modelu aplikacji. Szkolenie obejmuje również podstawową wiedzę z zakresu standardowych funkcji bibliotecznych języka. Szkolenie wymaga znajomości środowiska developerskiego IDE służącego do budowania aplikacji Java (np. eclipse, netbeans). Szkolenie nie obejmuje zagadnień tworzenia interfejsu użytkownika.
35 godzin
Opis
Spring to framework aplikacji, który zapewnia wszechstronny model programowania i konfiguracji Java korporacyjnych opartych na Java .
21 godzin
Opis
Szkolenie Administracja GlassFish wprowadza uczestników w tajniki instalacji, konfiguracji, zarządzania, monitorowania serwerem GlassFish.

Szkolenie skierowanie jest do przyszłych administratorów serwera GlassFish.
28 godzin
Opis
Kurs obejmuje podstawy programowania w Java i wprowadza narzędzie do zarządzania projektami i zrozumieniem oprogramowania Apache Maven .
28 godzin
Opis
Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się projektować i programować Aplikacje Webowe (WebServices) w środowisku Java EE 6 bądź 7. Podczas szkolenia uczestnicy poznają szereg możliwości oferowanych przez WebServices, standardy tworzenia tych aplikacji, protokół SOAP i przetwarzanie komunikatów, usługi typu REST oraz wiele innych pozwalających na sprawną pracę z tą technologią.

Do każdego z punktów szkolenia zostały zaplanowane odpowiednie ćwiczenia, tak aby uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności oraz potrafili rozwiązać napotkane case'y w swojej codziennej pracy.
35 godzin
Opis
Ten 5-dniowy kurs jest przeznaczony dla programistów Java którzy chcą zapoznać się z nowymi funkcjami Java 8 i platformą Spring.
7 godzin
Opis
Przedstawia contect dla zaawansowanych programistów Java, zwykle tworzących duże aplikacje, frameworki lub biblioteki. Ten kurs to głównie laboratoria (około 60%), reszta to dyskusje i prezentacja. W tym kursie korzystamy głównie z najnowszej wersji Java , ale może być ona również dostarczana jako kurs prywatny na starszych wersjach Java .
7 godzin
Opis
Uczestnicy, którzy są już programistami Java którzy chcą rozszerzyć swój horyzont i korzystać z większej liczby koncepcji języka Java .
14 godzin
Opis
Opis

Język Java i środowisko wykonawcze (JRE) zostało zaprojektowane tak, aby było wolne od najbardziej problematycznych typowych luk w zabezpieczeniach występujących w innych językach, takich jak C / C++ . Jednak twórcy oprogramowania i architekci powinni nie tylko wiedzieć, jak korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska Java (bezpieczeństwo pozytywne), ale powinni także zdawać sobie sprawę z licznych luk w zabezpieczeniach, które są nadal istotne dla rozwoju oprogramowania Java (bezpieczeństwo negatywne).

Wprowadzenie usług bezpieczeństwa poprzedza krótki przegląd podstaw kryptografii, stanowiący wspólną podstawę do zrozumienia celu i działania odpowiednich komponentów. Wykorzystanie tych komponentów przedstawiono w kilku praktycznych ćwiczeniach, w których uczestnicy mogą samodzielnie wypróbować omawiane interfejsy API.

Kurs zawiera również wyjaśnienie najczęstszych i najpoważniejszych wad programistycznych języka i platformy Java , obejmujących zarówno typowe błędy popełniane przez programistów Java i problemy specyficzne dla języka i środowiska. Wszystkie luki w zabezpieczeniach i odpowiednie ataki są wykazywane za pomocą łatwych do zrozumienia ćwiczeń, a następnie zalecanych wytycznych dotyczących kodowania i możliwych technik ograniczania ryzyka.

Uczestnicy tego kursu będą

- Zrozumienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania
- Dowiedz się o zagrożeniach sieciowych poza OWASP dziesiątką OWASP i dowiedz się, jak ich uniknąć
- Naucz się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska programistycznego Java
- Praktycznie rozumiesz kryptografię
- Dowiedz się o typowych błędach kodowania i jak ich uniknąć
- Uzyskaj informacje o niektórych ostatnich lukach w środowisku Java
- Uzyskaj źródła i dalsze odczyty dotyczące bezpiecznych praktyk kodowania

Publiczność

Deweloperzy
21 godzin
Opis
Opis

Oprócz solidnej wiedzy na temat korzystania ze składników Java , nawet dla doświadczonych programistów Java niezbędna jest dogłębna wiedza na temat luk w zabezpieczeniach internetowych zarówno po stronie serwera, jak i klienta, różnych luk istotnych dla aplikacji internetowych napisanych w Java oraz konsekwencji różne ryzyka.

Ogólne luki w zabezpieczeniach sieciowych są demonstrowane poprzez przedstawienie odpowiednich ataków, podczas gdy zalecane techniki kodowania i metody ograniczania są wyjaśnione w kontekście Java a najważniejszym celem jest uniknięcie powiązanych problemów. Ponadto szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo po stronie klienta, rozwiązując problemy bezpieczeństwa związane ze skryptami Java Script, Ajax i HTML 5.

Kurs wprowadza komponenty bezpieczeństwa Standard Java Edition, które poprzedzone są podstawami kryptografii, zapewniając wspólną podstawę do zrozumienia celu i działania odpowiednich komponentów. Wykorzystanie wszystkich komponentów zostało przedstawione poprzez praktyczne ćwiczenia, podczas których uczestnicy mogą wypróbować omówione interfejsy API i narzędzia dla siebie.

Na koniec kurs wyjaśnia najczęstsze i najpoważniejsze wady programistyczne języka i platformy Java . Oprócz typowych błędów popełnianych przez programistów Java , wprowadzone luki w zabezpieczeniach obejmują zarówno problemy specyficzne dla języka, jak i problemy wynikające ze środowiska wykonawczego. Wszystkie luki w zabezpieczeniach i odpowiednie ataki są wykazywane za pomocą łatwych do zrozumienia ćwiczeń, a następnie zalecanych wytycznych dotyczących kodowania i możliwych technik ograniczania ryzyka.

Uczestnicy tego kursu będą

- Zrozumienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania
- Dowiedz się o zagrożeniach sieciowych poza OWASP dziesiątką OWASP i dowiedz się, jak ich uniknąć
- Poznaj luki po stronie klienta i bezpieczne praktyki kodowania
- Naucz się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska programistycznego Java
- Praktycznie rozumiesz kryptografię
- Dowiedz się o typowych błędach kodowania i jak ich uniknąć
- Uzyskaj informacje o niektórych ostatnich lukach w środowisku Java
- Zdobądź praktyczną wiedzę na temat korzystania z narzędzi do testowania zabezpieczeń
- Uzyskaj źródła i dalsze odczyty dotyczące bezpiecznych praktyk kodowania

Publiczność

Deweloperzy
21 godzin
Opis
Nawet doświadczeni programiści Javy nie są w stanie perfekcyjnie opanować różnych usług bezpieczeństwa oferowanych przez Javę, a także nie są świadomi różnych słabych punktów, które są istotne dla aplikacji internetowych napisanych w Javie Kurs - oprócz wprowadzenia komponentów bezpieczeństwa Standard Java Edition - zajmuje się problemami bezpieczeństwa Java Enterprise Edition (JEE) i serwisów internetowych Omówienie konkretnych usług jest poprzedzone podstawami kryptografii i bezpiecznej komunikacji Różne ćwiczenia zajmują się deklaratywnymi i programowymi technikami bezpieczeństwa w JEE, podczas gdy omawiane są zarówno bezpieczeństwo transportu, jak i endtoend usług internetowych Wykorzystanie wszystkich komponentów jest przedstawione za pomocą kilku praktycznych ćwiczeń, podczas których uczestnicy mogą wypróbować omówione API i narzędzia dla siebie Kurs przechodzi również i wyjaśnia najczęstsze i poważne błędy programowania języka Java i platformy oraz luki w zabezpieczeniach internetowych Oprócz typowych błędów popełnianych przez programistów Java, wprowadzone luki w zabezpieczeniach obejmują zarówno problemy specyficzne dla języków, jak i problemy wynikające ze środowiska wykonawczego Wszystkie luki w zabezpieczeniach i odpowiednie ataki są demonstrowane za pomocą testów łatwości obsługi, a następnie zalecanych wskazówek dotyczących kodowania i możliwych technik łagodzenia Uczestnicy uczestniczący w tym kursie Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania Dowiedz się luki w sieci poza dziesiątką OWASP i dowiedz się, jak ich unikać Zapoznaj się z koncepcjami bezpieczeństwa usług internetowych Naucz się korzystać z różnych funkcji zabezpieczeń środowiska programistycznego Java Miej praktyczne zrozumienie kryptografii Zapoznaj się z rozwiązaniami bezpieczeństwa Java EE Dowiedz się o typowych błędach w kodowaniu i jak ich unikać Uzyskaj informacje o ostatnich lukach w strukturze Java Zdobądź praktyczną wiedzę w zakresie korzystania z narzędzi do testowania bezpieczeństwa Uzyskaj źródła i dalsze odczyty dotyczące bezpiecznych metod kodowania Publiczność Deweloperzy .
28 godzin
Opis
Poza solidną wiedzą na temat używania komponentów Java, nawet dla doświadczonych programistów Java, niezbędna jest dogłębna wiedza na temat zagrożeń związanych ze stronami internetowymi, zarówno po stronie serwera, jak i po stronie klienta, różnych luk w zabezpieczeniach aplikacji internetowych napisanych w Javie oraz konsekwencji różne zagrożenia Ogólne luki w sieci są demonstrowane poprzez prezentowanie odpowiednich ataków, podczas gdy zalecane techniki kodowania i metody łagodzenia są wyjaśniane w kontekście Javy, przy czym najważniejszym celem jest uniknięcie powiązanych problemów Ponadto szczególną uwagę poświęca się bezpieczeństwu klienta, rozwiązując problemy bezpieczeństwa JavaScript, Ajax i HTML5 Kurs wprowadza elementy bezpieczeństwa standardowej edycji Java, poprzedzone podstawami kryptografii, zapewniającymi wspólną podstawę do zrozumienia celu i działania odpowiednich komponentów Kwestie bezpieczeństwa Java Enterprise Edition przedstawiono w różnych ćwiczeniach wyjaśniających zarówno deklaratywne, jak i programistyczne techniki bezpieczeństwa w JEE Wreszcie, kurs wyjaśnia najczęstsze i poważne błędy programistyczne w języku Java i platformie Oprócz typowych błędów popełnianych przez programistów Java, wprowadzone luki w zabezpieczeniach obejmują zarówno problemy specyficzne dla języków, jak i problemy wynikające ze środowiska wykonawczego Wszystkie luki w zabezpieczeniach i odpowiednie ataki są demonstrowane za pomocą testów łatwości obsługi, a następnie zalecanych wskazówek dotyczących kodowania i możliwych technik łagodzenia Uczestnicy uczestniczący w tym kursie Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania Dowiedz się luki w sieci poza dziesiątką OWASP i dowiedz się, jak ich unikać Dowiedz się o lukach w zabezpieczeniach klienta i bezpiecznych metodach kodowania Naucz się korzystać z różnych funkcji zabezpieczeń środowiska programistycznego Java Miej praktyczne zrozumienie kryptografii Zapoznaj się z koncepcjami bezpieczeństwa usług internetowych Zapoznaj się z rozwiązaniami bezpieczeństwa Java EE Dowiedz się o typowych błędach w kodowaniu i jak ich unikać Uzyskaj informacje o ostatnich lukach w strukturze Java Zdobądź praktyczną wiedzę w zakresie korzystania z narzędzi do testowania bezpieczeństwa Uzyskaj źródła i dalsze odczyty dotyczące bezpiecznych metod kodowania Publiczność Deweloperzy .
28 godzin
Opis
Aby w najlepszy sposób służyć heterogenicznym grupom rozwojowym, które korzystają z różnych platform jednocześnie podczas codziennej pracy, połączyliśmy różne tematy w połączony kurs, który przedstawia różnorodne bezpieczne przedmioty kodowania w sposób dydaktyczny na jednym szkoleniu Ten kurs łączy w sobie bezpieczeństwo C / C ++ i platformy Java, aby zapewnić rozległą, krzyżową wiedzę w zakresie bezpiecznego kodowania W przypadku C / C ++ omawiane są typowe luki w zabezpieczeniach, poparte praktycznymi ćwiczeniami na temat metod ataku wykorzystujących te luki, ze szczególnym uwzględnieniem technik łagodzenia, które można zastosować w celu zapobiegania występowaniu tych niebezpiecznych błędów, wykrywania ich przed wprowadzeniem na rynek lub zapobiec ich eksploatacji Komponenty zabezpieczeń i usługi Java są omawiane poprzez prezentowanie różnych interfejsów API i narzędzi za pomocą szeregu praktycznych ćwiczeń, podczas których uczestnicy mogą zdobyć doświadczenie w ich używaniu Kurs obejmuje również zagadnienia bezpieczeństwa związane z usługami sieciowymi i powiązanymi usługami Java, które można zastosować w celu zapobiegania najbardziej uciążliwym zagrożeniom związanym z usługami internetowymi Wreszcie, luki w zabezpieczeniach sieci i Javarelated są demonstrowane przez ćwiczenia z łatwością obsługi, które nie tylko pokazują podstawową przyczynę problemów, ale także demonstrują metody ataku wraz z zalecanymi technikami łagodzenia i kodowania w celu uniknięcia powiązanych problemów bezpieczeństwa Uczestnicy uczestniczący w tym kursie Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania Dowiedz się luki w sieci poza dziesiątką OWASP i dowiedz się, jak ich unikać Dowiedz się o lukach w zabezpieczeniach klienta i bezpiecznych metodach kodowania Naucz się korzystać z różnych funkcji zabezpieczeń środowiska programistycznego Java Miej praktyczne zrozumienie kryptografii Uświadom sobie poważne konsekwencje niezabezpieczonego postępowania z buforem Zapoznaj się z technikami ochrony architektury i ich słabościami Dowiedz się o typowych błędach w kodowaniu i jak ich unikać Bądź informowany o najnowszych lukach w różnych platformach, frameworkach i bibliotekach Uzyskaj źródła i dalsze odczyty dotyczące bezpiecznych metod kodowania Publiczność Deweloperzy .
28 godzin
Opis
Nawet doświadczeni programiści nie do końca opanowują różne usługi bezpieczeństwa oferowane przez ich platformy programistyczne, a także nie są świadomi różnych luk w zabezpieczeniach, które są istotne dla ich rozwoju. Ten kurs jest przeznaczony dla programistów używających zarówno Java jak i PHP , zapewniając im niezbędne umiejętności niezbędne do uczynienia ich aplikacji odpornymi na współczesne ataki przez Internet.

Poziomy architektury bezpieczeństwa Java są omawiane przez zajęcie się kontrolą dostępu, uwierzytelnianiem i autoryzacją, bezpieczną komunikacją i różnymi funkcjami kryptograficznymi. Wprowadzono również różne interfejsy API, które można wykorzystać do zabezpieczenia kodu w PHP , takie jak OpenSSL do kryptografii lub HTML Purifier do sprawdzania poprawności danych wejściowych. Po stronie serwera podano najlepsze praktyki dotyczące wzmacniania i konfigurowania systemu operacyjnego, kontenera internetowego, systemu plików, serwera SQL i samego PHP , a szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo po stronie klienta poprzez kwestie bezpieczeństwa Java Script , Ajax i HTML 5.

Ogólne luki w sieci omówione są przez przykłady dostosowane do pierwszej dziesiątki OWASP , pokazujące różne ataki wstrzykiwania, zastrzyki skryptu, ataki na obsługę sesji, niepewne bezpośrednie odwołania do obiektów, problemy z przesyłaniem plików i wiele innych. Różne problemy specyficzne dla języka Java i PHP oraz problemy wynikające ze środowiska wykonawczego zostały pogrupowane w standardowe typy podatności na brakujące lub niewłaściwe sprawdzanie poprawności danych wejściowych, niewłaściwe korzystanie z funkcji bezpieczeństwa, niepoprawną obsługę błędów i wyjątków, związane z czasem i stanem problemy, problemy z jakością kodu i podatności związane z kodem mobilnym.

Uczestnicy mogą sami wypróbować omówione interfejsy API, narzędzia i efekty konfiguracji, a wprowadzenie luk w zabezpieczeniach jest poparte szeregiem praktycznych ćwiczeń pokazujących konsekwencje udanych ataków, pokazujących, jak poprawić błędy i zastosować techniki ograniczania ryzyka oraz wprowadzenie korzystania z różnych rozszerzeń i narzędzi.

Uczestnicy tego kursu będą

- Zrozumienie podstawowych pojęć bezpieczeństwa, bezpieczeństwa IT i bezpiecznego kodowania
- Dowiedz się o zagrożeniach sieciowych poza OWASP dziesiątką OWASP i dowiedz się, jak ich uniknąć
- Poznaj luki po stronie klienta i bezpieczne praktyki kodowania
- Naucz się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa środowiska programistycznego Java
- Praktycznie rozumiesz kryptografię
- Naucz się korzystać z różnych funkcji bezpieczeństwa PHP
- Zrozumienie koncepcji bezpieczeństwa usług sieciowych
- Zdobądź praktyczną wiedzę na temat korzystania z narzędzi do testowania zabezpieczeń
- Dowiedz się o typowych błędach kodowania i jak ich uniknąć
- Bądź informowany o najnowszych lukach w frameworkach i bibliotekach Java i PHP
- Uzyskaj źródła i dalsze odczyty dotyczące bezpiecznych praktyk kodowania

Publiczność

Deweloperzy
14 godzin
Opis
Resin to szybki i niezawodny Java Application Server o otwartym kodzie źródłowym dla aplikacji internetowych obejmujących setki serwerów. Pochodzący jako silnik Servlet i JSP, Resin obsługuje obecnie profil sieciowy, CDI i EJB. Resin zawiera wysokiej jakości menedżer transakcji JTA, dostawcę JMS, klastrowanie, zestawianie połączeń i konsolę zarządzania. Żywica jest używana przez firmy takie jak CNET, Motorola i Salesforce.com.

W tym kursie omawiamy zasadnicze elementy instalacji, konfiguracji, zabezpieczenia, optymalizacji i zarządzania serwerem aplikacji Resin. Pod koniec kursu uczestnicy będą mieli solidną wiedzę na temat architektury Resina, jego funkcji i możliwości oraz będą mieli praktykę potrzebną do wdrożenia i zarządzania własnym serwerem aplikacji Resin.

Publiczność

- Administratorzy systemu
- Twórcy aplikacji internetowych dla przedsiębiorstw
- Inżynierowie DevOps

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ciężka praktyka praktyczna
21 godzin
Opis
Ten kurs szkoleniowy przedstawia podstawowe koncepcje i zasady DevOps , a także sposoby radzenia sobie z praktyką DevOps w organizacji. Koncentruje się szczególnie na projektach na platformie Java . Po ukończeniu tego szkolenia studenci będą mieli podstawową wiedzę na temat propozycji wartości DevOps ; zdobędą także praktyczne doświadczenie w pracy z wybranymi narzędziami DevOps , w tym Puppet , Jenkins , Git i innymi. Uzupełnieniem tego szkolenia są praktyczne laboratoria, które pomagają uczestnikom pogłębić wiedzę teoretyczną na temat nauczonego materiału.

Tematy:

- Praktyki i narzędzia DevOps
- Puppet
- Wprowadzenie techniczne do przetwarzania w chmurze
- Jenkins
14 godzin
Opis
Spring Boot to Java oparta na Java , która preferuje konwencję zamiast konfiguracji. Spring Boot umożliwia programistom tworzenie samodzielnych aplikacji klasy produkcyjnej, które „po prostu działają”, zazwyczaj na wbudowanej instancji Tomcat , Jetty lub Undertow.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy poznają kluczowe funkcje i architekturę Spring Boot oraz jego związek z podstawową strukturą Spring. Instruktor zapewnia duże możliwości zastosowania tej wiedzy i otrzymywania informacji zwrotnych. Uczestnicy przeprowadzą praktyczne ćwiczenia na żywo w zakresie definiowania, konfigurowania i wdrażania aplikacji Spring.

Pod koniec kursu uczestnicy będą mieli niezbędną wiedzę i praktykę, aby szybko wdrożyć własną aplikację Spring.

Format kursu

- Duży nacisk na praktyczne ćwiczenia. Większość pojęć poznaje się na podstawie próbek, ćwiczeń i praktycznego rozwoju.
28 godzin
Opis
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych nauką Java w celu automatyzacji testów. Jest to usprawniony, intensywny kurs z dużą ilością praktycznych ćwiczeń, dzięki którym uczestnicy szybko się rozwijają dzięki niezbędnym umiejętnościom programowania niezbędnym do zastosowania w testowaniu automatyzacji oprogramowania. Nacisk kładziony jest na podstawy Java które można bezpośrednio i natychmiast zastosować do automatyzacji testów.

Kurs nie obejmuje szczegółowych ram automatyzacji testów, takich jak Selenium . Pomija także tradycyjne podejście do nauki Java „Hello World”, ponieważ nie jest to kurs poświęcony tworzeniu aplikacji. Ten kurs ma na celu szybkie uruchomienie uczestników dzięki automatyzacji testów. Jeśli znasz już Java i chcesz od razu przystąpić do testowania z Selenium , sprawdź: Wprowadzenie do Selenium (https://www.nobleprog.com/introduction-selenium-training) .

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
28 godzin
Opis
Google Web Toolkit (GWT or GWT Web Toolkit) is a set of open-source tools for building, optimizing and maintaining complex JavaScript browser-based applications in Java. GWT is used by many products at Google, including Google AdWords and Google Wallet.

In this instructor-led, live training, participants will learn the GWT programming concepts needed to get a web application up and running.

By the end of this training, participants will be able to

- Write client-side AJAX applications in Java and deploy them as JavaScript across multiple browsers (desktop, Android, iPhone, etc.)
- Develop a high-performance web application while overcoming the idiosyncrasies of browser behavior, XMLHttpRequest, and JavaScript
- Understand and overcome the challenges of Ajax programming
- Use GWT's tools to optimize a web application

Audience

- Front-end web developers

Format of the course

- Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
7 godzin
Opis
OpenSearchServer jest serwerem aplikacji typu open source służącym do tworzenia aplikacji opartych na indeksach, takich jak wyszukiwarki Napisany w Javie może być zintegrowany z innymi aplikacjami bez użycia kodu Java W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się konfigurować, konfigurować, zarządzać i rozszerzać OpenSearchServer Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Uruchom OpenSearchServer jako samodzielny serwer z kontenerem serwletów Skonfiguruj zintegrowany przeszukiwacz OpenSearchServer dla baz danych, stron internetowych i bogatych dokumentów Stwórz przykładową aplikację, korzystając z interfejsu internetowego Zkoss opartego na OpenSearchServer Zintegruj wyniki wyszukiwania ze stroną przy użyciu mechanizmu renderowania HTML Monitoruj i administruj OpenSearchServer Rozszerz funkcje OpenSearchServer, korzystając z architektury wtyczek Publiczność Administratorzy systemu Inżynierowie DevOps Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
14 godzin
Opis
Vertx to biblioteka do budowania aplikacji reaktywnych W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Vertx do tworzenia asynchronicznej, opartej na zdarzeniach aplikacji internetowej Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zrozumienie i używanie różnych składników (rdzeń, sieć, klient itp) W stosie Vertx Używaj Vertx do tworzenia narzędzi sieciowych, mikroserwisów HTTP / REST, przetwarzania zdarzeń o dużej objętości, aplikacji backend messagebus itp Uruchom aplikację, która może obsługiwać wysoką współbieżność przy użyciu minimalnych wątków jądra Korzystaj z interfejsów API Vertx do obsługi języków Java, JavaScript, Groovy, Ruby, Ceylon, Scala, Kotlin itp Wykonaj test asynchronicznego kodu z VertxUnit Wdrażaj i skaluj aplikację przy minimalnym sprzęcie Publiczność Deweloperzy Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .
21 godzin
Opis
Akka to zestaw narzędzi opensource i środowisko wykonawcze do tworzenia współbieżnych i rozproszonych aplikacji dla Java i Scala W ramach tego instruktażowego szkolenia na żywo uczestnicy poznają zasady projektowania stosowane w Akka, w tym Model aktora i Manifest reaktywny, gdy budują i wdrażają asynchroniczną aplikację messagedriven w Akce Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zastosuj model "let it crash" do budowania aplikacji, które są samolubne i systemów, które nigdy się nie kończą Zapoznaj się z Aktorami, cyklem życia aktora i sposobami ich wykorzystania do stworzenia odpowiednich równoległych systemów współbieżnych Buduj architekturę reaktywną, która jest responsywna, elastyczna, odporna i sterowana komunikatami Zintegruj funkcje zdalnego i klastrowania z systemami stron trzecich Wdróż zestaw narzędzi Akka w systemach produkcyjnych, skalując go do wielu węzłów i systemów innych producentów Zarządzaj zachowaniem systemu i dystrybucją poziomą Buduj systemy, które "reagują" na zmiany środowiska Publiczność Deweloperzy Architekci Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson .

Nadchodzące szkolenia z technologii Java

Szkolenie Java, Java boot camp, Szkolenia Zdalne Java, szkolenie wieczorowe Java, szkolenie weekendowe Java, Kurs Java,Kursy Java, Trener Java, instruktor Java, kurs zdalny Java, edukacja zdalna Java, nauczanie wirtualne Java, lekcje UML, nauka przez internet Java, e-learning Java, kurs online Java, wykładowca Java

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions