Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Angular Przegląd

 • Czym jest Angular?
 • Funkcje Angular

TypeScript Podstawy

 • Programowanie proceduralne
 • Programowanie obiektowe

Przygotowanie środowiska programistycznego

 • Instalowanie i konfigurowanie Angular
 • Instalowanie i konfigurowanie Spring Boot

Angular Szybki start

 • Tworzenie projektu
 • Tworzenie niestandardowych komponentów
 • Integracja Bootstrap

Web Services i Spring Boot

 • Inicjowanie projektu
 • Tworzenie usług internetowych REST
 • Zwracanie fasoli
 • Podłączanie frontendu Angular
 • Łączenie z repozytorium JPA

Wdrażanie architektury mikro-frontend

 • Korzystanie z różnych podejść do mikro-frontendu
 • Zrozumienie frameworka mikro-frontend
 • Tworzenie projektów mikro-frontend

Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo

 • Konfiguracja i praca ze Spring Security
 • Korzystanie z JWT

Testowanie aplikacji

 • Testowanie za pomocą testów jednostkowych i mock testów

Debugowanie aplikacji

 • Obsługa błędów

Wdrażanie aplikacji

 • Wdrażanie z Heroku

Rozwiązywanie problemów

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

 • Zrozumienie Spring Boot
 • Doświadczenie w programowaniu w języku Java

Publiczność

 • Web Developerzy
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (5)

Nadchodzące szkolenia

Powiązane Kategorie