Plan Szkolenia

Wprowadzenie

Instalacja i konfiguracja Spinnaker

Konfigurowanie usługi Storage

Przegląd funkcji i architektury Spinnaker w szczegółach

Beyond Jenkins Zaawansowane wdrażanie oprogramowania z Spinnaker

Optymalizacja zarządzania CI/CD za pomocą Spinnaker

Poruszanie się po interfejsie Spinnaker

Praca z EKS, ECS i ECR

Konfigurowanie potoku wdrażania dla AWS

Konfigurowanie potoku wdrażania dla Kubernetes

Integracja Spinnaker z narzędziami CI/CD

Konfigurowanie autoryzacji i uwierzytelniania w Spinnaker

Monitorowanie procesu wdrażania

Integracja z innymi narzędziami

Rozwiązywanie problemów Spinnaker

Podsumowanie i wnioski

Wymagania

  • Zrozumienie przetwarzania w chmurze
  • Doświadczenie w korzystaniu z Kubernetes
  • Doświadczenie we wdrażaniu modeli uczenia maszynowego

Publiczność

  • DevOps inżynierów
  • Naukowcy danych
  • Inżynierowie oprogramowania, którzy wdrażają uczenie maszynowe
 14 godzin

Liczba uczestników


Cena za uczestnika (netto)

Opinie uczestników (1)

Nadchodzące szkolenia