Szkolenia Web Application Testing

Szkolenia Web Application Testing

Web Application Testing courses

Opinie uczestników

Automatyzacja testów za pomocą Selenium

sposób prowadzenia przez trenera, podejście, odpowiedzi na każde zadane pytanie

Adam Witosławski - UNICREDIT Business Integrated Solutions S.C.p.A

Automatyzacja testów za pomocą Selenium

Interesująca elastyczna metoda prowadzenia szkolenia.

Tomasz Bażant - UNICREDIT Business Integrated Solutions S.C.p.A

Test Automation with Selenium

Small group, 1 on 1 attention. Felt comfortable asking questions.

Jaeanne St. Pierre - CVS Health

Selenium WebDriver Overview

The detail and examples shown

Timothy Walton - ADNEOM

Test Automation with Selenium

Świetna umiejętność dostosowania się do grupy.

Sławomir Bućko - Izba Celna w Toruniu

Test Automation with Selenium

Spójne ujęcie tematu szkolenia przez prowadzącego, świetne połączenie teorii i dobrych praktyk.

Dariusz Moskała - Izba Celna w Toruniu

Introduction to Selenium

I thought the pacing was perfect. Good amount of interaction considering it was done over the computer. Lots of interaction available by connecting to a virtual machine and following along. Thought the project we completed had very clean code and gave me a good idea of how something like this should be compiled. Will be able to apply what I learned to the workplace.

Chris Dingwell - STI Technologies

Automatyzacja testów za pomocą Selenium

Doświadczenie z narzędziami do testowania oraz komunikatywność prowadzącego. Profesjonalizm.

Piotr Wilkowski - Dong Energy IT Polska Sp. z o.o.

Automatyzacja testów za pomocą Selenium

Sposób prowadzenia

Andriy Zayats - Asseco Data Systems S.A.; SFP-ZAPA; INCREMENT Tomasz Stawarczyk

Automatyzacja testów za pomocą Selenium

Bardzo dużo czasu poświęconego lokalizatorom.

Tomasz Stawarczyk - Asseco Data Systems S.A.; SFP-ZAPA; INCREMENT Tomasz Stawarczyk

Test Automation with Selenium

Working through exercises

Paul Connolly - BarracudaFX

Plany Szkoleń Web Application Testing

Kod Nazwa Czas trwania Charakterystyka kursu
selendroid Selendroid: Automated testing for Android 7 godz. Selendroid is an open-source test automation framework for Android devices. It can be used to test native applications, hybrid applications and mobile websites running on real devices as well as emulators. Based on the Selenium Webdriver client API, it supports full integration with existing Selenium frameworks. Selendroid supports hot plugging of hardware devices and can be integrated as a node in Selenium Grid for large-scale parallel testing. It is compatible with the JSON Wire Protocol. This training introduces the Selenium framework and walks participants through the setup, configuration and execution of automation tests in a live hands-on test environment. After the course, participants will have the knowledge and practice to carry out their own automated testing initiatives for Android devices. Audience     Test engineers Format of the course     Interactive discussion + heavy hands-on practice Introduction     Native-mobile, hybrid mobile and web app test automation     Selendroid vs Appium Overview of the Selendroid architecture components     Selendroid Client, Selendroid Server, AndroidDriver App, Selendroid-Standalone Setting up a Selendroid testing environment Choosing between hardware and emulator testing Running Selendroid-Standalone to manage test devices Running Selendroid Server for app automation testing Writing your first test Executing your first test Interacting with elements Using the XML viewer Using Selendroid Inspector to simplify test case development Integrating with Selenium Grid for parallel testing Testing gestures using the Advanced User Interactions API A note about multi-touch support Writing tests with other WebDriver-compatible languages (JavaScript, Python, etc.) Closing remarks
selendroid Selendroid: Automated testing for Android 7 godz. Selendroid is an open-source test automation framework for Android devices. It can be used to test native applications, hybrid applications and mobile websites running on real devices as well as emulators. Based on the Selenium Webdriver client API, it supports full integration with existing Selenium frameworks. Selendroid supports hot plugging of hardware devices and can be integrated as a node in Selenium Grid for large-scale parallel testing. It is compatible with the JSON Wire Protocol. This training introduces the Selenium framework and walks participants through the setup, configuration and execution of automation tests in a live hands-on test environment. After the course, participants will have the knowledge and practice to carry out their own automated testing initiatives for Android devices. Audience     Test engineers Format of the course     Interactive discussion + heavy hands-on practice Introduction     Native-mobile, hybrid mobile and web app test automation     Selendroid vs Appium Overview of the Selendroid architecture components     Selendroid Client, Selendroid Server, AndroidDriver App, Selendroid-Standalone Setting up a Selendroid testing environment Choosing between hardware and emulator testing Running Selendroid-Standalone to manage test devices Running Selendroid Server for app automation testing Writing your first test Executing your first test Interacting with elements Using the XML viewer Using Selendroid Inspector to simplify test case development Integrating with Selenium Grid for parallel testing Testing gestures using the Advanced User Interactions API A note about multi-touch support Writing tests with other WebDriver-compatible languages (JavaScript, Python, etc.) Closing remarks
TesAutSel Automatyzacja testów za pomocą Selenium 21 godz. Kurs dostarcza wiedzy potrzebnej do obsługi projektów testowych oraz wyjaśnia praktyczną pracę z aplikacjami Web, automatyzacją testów funkcjonalnych oraz automatyzacją testów na wielu przeglądarkach za pomocą Selenium.Selenium IDE Cechy IDE Budowanie przypadków testowych Tworzenie zestawów testów Uruchamianie testów Rozszerzanie funkcjonalności IDE Polecenia Selense Debugowanie Testowanie na wielu przeglądarkach Rozwiązywanie problemów Zrozumienie różnych typów lokalizatorów (ID, CSS, XPath) Testy regresji z minimalnymi zmianami Najlepsze praktyki, porady Testowanie aplikacji AJAX Obsługa wyskakujących okienek Sterowanie przepływem Weryfikacja elementów strony Selenium WebDriver Instalacja i konfiguracja Uruchamianie zestawów testów na wielu przeglądarkach Testowanie na wielu przeglądarkach Selenium Grid Konfiguracja Testowanie rozproszone Tworzenie plików wsadowych Testowanie na wielu przeglądarkach Ciągła integracja na przykładzie Jenkins CI Instalacja i konfiguracja Harmonogram testów Testy akceptacyjne Definiowanie kryterów akceptacyjnych Automatyzacja testów akceptacyjnych Ograniczenia, problemy
selntro Introduction to Selenium 7 godz. This introductory course is designed to familiarize testing professionals with the basics of testing web applications using Selenium. Testers can build, enhance, and maintain scripts using both the Selenium IDE and the Selenium 2 WebDriver. Intended Audience The target audience is software testers who are seeking to automate the testing of web applications using Selenium. These testers maybe new to test automation and may also include quality assurance practitioners, managers, or team leaders who are responsible for interacting with testers or who need to ensure that the tools are being implemented fully and appropriately. At the end of the course, you will be able to: Describe the function and purpose of Selenium Understand the benefits and proper approach to test automation Record automated test cases Play back automated test cases Apply and use different verification techniques View and analyze results Configure and use the Selenium RC (Remote Control) Create and work with test suites Schedule automatic test runs Utilize different Selenium script formats Modify scripts to extend the capability to test the application Configure Selenium with Eclipse and the Selenium 2 WebDriver Understand and use RTTS helper files Convert selenium code to work with the Selenium 2 WebDriver Configure Custom Log Files Create a custom object map Create reusable modules to reduce script maintenance Use tools to help identify XPath Selenium Overview Purpose of Selenium Selenium IDE Using the Selenium IDE Recording and executing Test Cases Test Case Verification Working with Test Suites Test Case HTML Reports Selenium 2 WebDriver Setup Configuration with Eclipse Setting up Helper Files Setting up Templates Selenium 2 Test Scripts Setting Up Test Scripts in Eclipse Locating Web Elements Conversion of Verification Statements Creating Custom Log Files Creating Test Reports Test Script Enhancement Useful WebElement Methods Target Object Map Creation Test Modularization
perftest Perfect tester 14 godz. Cel szkolenia: Zdobycie specjalistycznych umiejętności z dziedziny testowania oprogramowania, dobranych według kryterium praktycznej skuteczności dla zaawansowanych testerów. Grupa docelowa: Testerzy, mający co najmniej dwuletnie doświadczenie lub jeden z zaawansowanych certyfikatów TMap, QAI lub ISTQB, lub inne osoby mające duże doświadczenie projektowe i pogłębioną wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania. Blok 1: Zaawansowane techniki testowania Techniki i narzędzia wspomagające przeglądy Analiza statyczna modeli wymagań oraz kodu źródłowego w kontekście: TDD i refaktoryzacji Ograniczania długu technicznego Korzyści biznesowych Testy jednostkowe – automatyzacja i korzyści Miary pokrycia kodu w testach jednostkowych – korzyści i zagrożenia Projektowanie przypadków testowych na podstawie grafów Projektowanie testów na podstawie modeli: czternaście modeli UML, SysML, modele struktury danych poza UML, inne modele Blok 2: Specjalne dziedziny testowania Testowanie bezpieczeństwa (odporności) Testowanie systemów bezpiecznych (krytycznych pod względem bezpieczeństwa) Testowanie wydajności; co właściwie oznacza wydajność? Obszar specjalny: testowanie interakcji oraz użyteczności Testowanie innych właściwości: Zamęt terminologiczny: FURPS, HTSM, ISO 25010 (ISO 9126) Niezawodność (definicje plus sposoby testowania) Odporność (definicje plus sposoby testowania) Łatwość przenoszenia, konfiguracji oraz utrzymania (definicje plus sposoby testowania) Blok 3: Środowiska testowe Typy środowisk testowych i związane z nimi trudności Wirtualizacja środowisk testowych Blok 4: Szkoła kontekstowa, testowanie eksploracyjne, SBTM, HTSM Cztery filozofie testowania wg Brian’a Marick’a Testowanie eksploracyjne – korzyści i możliwości Nieporozumienia spowodowane modą na testowanie eksploracyjne Techniki pomocnicze: SBTM, HTSM Blok 5: Automatyzacja testów Klasyfikacja narzędzi testowych Zaawansowane techniki automatyzacji wykonywania testów: sterowane danymi, wg słów-kluczy (FitNesse, Cucumber) Testowanie na podstawie modeli, czyi automatyzacja projektowania testów Blok 6: Certyfikacja – wprowadzenie do poziomów zaawansowanych ISTQB CTAL Analityk Testów ISTQB CTAL Techniczny Analityk Testów Poziom ekspercki ISTQB Certyfikacje QAI Certyfikacje TMap Inne systemy certyfikacji
seleniumjmeter Web Application Testing with Selenium and JMeter 35 godz. This course provides training for handling testing projects and provides hands on experience with web applications, functional test automation and cross browser test automation using Selenium test suite. Also it comprehesively introduced jMeter. Roughtly 2 days of JMeter and 3 days of Selenium. JMeter Fundamentals This course covers the creation and implementation of functional and unit testing with Apache JMeter, the free application testing software from The Apache Software Foundation. The purpose of the course is to allow organizations to completely automate their various testing requirements, saving time, money, and helping to minimize the risk of human error in testing. The program explores the concepts of designing and creating test plans for real-world web applications using Apache JMeter, including functional, regression and stress testing plans. Participants will learn how to design test plans for a variety of purposes and to use the various components and functions within JMeter to their advantage, permitting them to completely automate the web application testing process. JMeter Advanced This course deals with advanced web application testing techniques. It focuses on full automation, scripting, integrating tests with external data source. Course Outline:  JMeter Fundamentals: Introduction Why use JMeter? Overview of functional/regression/stress testing principles Designing a basic test plan How to identify your testing needs Defining the steps of your test Creating your first JMeter test Introducing the JMeter GUI The basic elements of a JMeter test plan Building a functional test with your Internet browser Executing your functional test Reading the results of your test The power of JMeter Comprehensive overview of the available JMeter components and functions Implementing an advanced functional test using the key JMeter functions and components Regression testing Using your functional tests for regression testing Future proofing your tests Stress testing Identifying what you need to test Mimicking the real world in JMeter Extracting and reading the results Other key features Stress testing a database Using JMeter from the command line Editing a test plan in a text/XML editor JMeter Advanced: Distributed (Remote) Testing Preparing remote environment Running distributed Gathering and analysing results Variables Creating user variable Extracting data from a web page to a variable Functions Using functions Function helper Using BeanShell Scripting Short introduction to BeanShell Creating samplers BeanShell listener __BeanShell function Testing Application with Real Data Configuring Apache Web Server to record appropriate data Access Log Sampler Security issues Selenium Understanding the Structure of Web Pages and Applications (25%) Understanding locators (major focus on XPath, sub-focus on mane ID and CSS) How to break a web page down into testable parts Testing concepts and strategy Selenium IDE (25%) IDE features Building test cases Creating test suites Executing tests Selenium commands Troubleshooting Best practices, TIPs Testing AJAX applications Verify page elements Selenium WebDriver (50%) Installation and configuration Running test suites against various browsers Cross browser testing Debugging Selenium Grid Configuration Distributed testing Creating batch files Cross browser testing  
appium Mobile Automation with Appium Overview 7 godz. Audience: Anyone involved in testing including Mobile Automation Testers Appium Overview Purpose of Appium Client & Server of Appium Overview Appium Setup Configuration with Eclipse Setting up Helper Files Setting up Templates Appium  Test Scripts Setting Up Test Scripts in Eclipse Locating Web/Native Elements Conversion of Verification Statements Creating Custom Log Files Creating Test Reports Test Script Enhancement Useful WebElement/Native Element Methods Target Object Map Creation Test Modularization
hpuft Test automation with HP UFT 21 godz. Module 1: HP UFT Overview • UFT Start page Module 2: Preparing to Record / Benefits Test Automation • Navigate the typical GUI testing workflow • Document the steps of a business process • Prioritize business processes using effective criteria • Gather sufficient test data • Prepare the test environment for automated testing Module 3: Converting manual test case to automated test • Run a test and check for errors • Save a test • View test results Module 4: Identify an object • Identify objects in UFT for GUI Testing • Use the Object Repository to manage test objects in UFT for GUI Testing Module 5: Share Object Repository • Identify the types of object repositories • Manage shared object repositories using the Object Repository Manager • Use visual relation identifiers Module 6: Synchronization Object • Define synchronization in UFT for GUI Testing • Identify the uses of synchronization in UFT for GUI Testing • Add a synchronization step for a specified object Module 7: Using checkpoints • Define standard checkpoints • Add standard checkpoints to a test • Use a regular expression to add flexibility to a standard checkpoint Module 8: Using Parameters • Insert an input or output parameter • Insert an output parameter • Parameterize a checkpoint • Evaluate test results for iterative tests Module 9: How to use reusable actions • Identify actions in GUI testing • Identify action types • Identify action and test iterations • Identify calls to existing actions and copies of actions • Share values using the global data table • Call actions with parameters • Store action return values • Create multiple actions from a single action • Create a new action • Call a reusable action from another test • Use local and global data sheets • Resolve missing actions Module 10: Adding stepts without recording tool • List the types of steps that can be added to a test without using the record feature • Use conditional statements in a test • Use the Step Generator • Use the reporter object to report events in the test results Module 11: Creating Tests on a Web Application • Record and run a test on a web application • Insert standard checkpoints on web objects • Insert a text checkpoint in a test for a web application Module 12: Testing web services with UFT API • Define Service Oriented Architecture (SOA) • Identify components of SOA • Define the terminology and principles surrounding component testing • Navigate the UFT UI for API testing • Create a basic Service Test (API Test) in UFT
ISAM1 ISTQB CTFL 21 godz. ISTQB CFTL 70% theory + 30% practice SW testing fundamentals  Testing throughout the life cycle  Static techniques  Test design techniques  Test management  Tool support for testing
SeleniumJenkins Test Automation with Selenium and Jenkins 21 godz. This course provides training for handling testing projects using Selenium test suite and continuous testing with Jenkins. Intended Audience: Software test engineers Software developers involved in agile development Release managers QA engineers At the end of Selenium training the delegates will be able to: Use Selenium test suite effectively in real projects Use Selenium for cross browser testing Distribute the tests using Selenium Grid Run regression Selenium tests in Jenkins Prepare test reports and periodict reports using Jenkins Understanding the Structure of Web Pages and Applications (10%) Understanding locators (major focus on XPath, sub-focus on mane ID and CSS) How to break a web page down into testable parts Testing concepts and strategy Continous Integration and Testing with Jenkins Selenium IDE (10%) IDE features Building test cases Creating test suites Executing tests Selenium commands Troubleshooting Best practices, TIPs Testing AJAX applications Verify page elements Selenium WebDriver (50%) Installation and configuration Running test suites against various browsers Cross browser testing Debugging Selenium Grid Configuration Distributed testing Creating batch files Cross browser testing Jenkins Setting up Jenkins Configuring Selenium Plugins Running automated tests Reporting Notifications Deployment
selwebdrv Selenium WebDriver Overview 7 godz. Who Should Attend Anyone looking to use ‘Test Automation with Selenium Web Driver’ within a business or for personal use Overview Learn how to have confidence understanding Test Automation with Selenium Web Driver Learn how to use the information of the course to your advantage You will cover the main aspects of Test Automation with Selenium Web Driver: Java concepts overview Browser tools Inspecting web elements Selenium WebDriver and JUNIT Keyboard and mouse events Handling pop ups
cucumber Cucumber: Implementing Behavior Driven Development (BDD) with Cucumber 14 godz. Behaviour-Driven Development (BDD) is an Agile methodolgy aimed at improving the communication and collaboration among Software Developers, Quality Assurance / Testers, Business Analysts, and other parties involved in a project. Cucumber is an open-source “story-based” framework written in Ruby. It enables Behavior Driven Development (BDD) by allowing for the creation of tests that are understandable by technical as well as non-technical team members such as business stakeholders.   This course walks participants through real-life cases for Behavior Driven Development (BDD) and demonstrates hands-on how to implement Cucumber in various test scenarios. Audience     Testers and Developers Format of the course     The course includes a discussion of Behavior Driven Development (BDD) and how Cucumber can be used to carry out BDD testing in various contexts such as web application testing. Participants will be walked through the writing of their own code and execution of Cucumber. Introduction Installing and configuring Cucumber Business Driven Development (BDD) and Acceptance test–driven development (ATDD) The Ruby ecosystem Defining your project requirements Setting up web application testing system Working with the Gherkin specification language Writing features Writing scenarios Writing step definitions Organizing features and scenarios with tagging Working with hooks Working with databases Web-based test automation with Capybara Refactoring Cucumber Working with other languages (JavaScript, Java, PHP, etc.) Using Cucumber with Selenium Generating reports Involving the business analysts in your organization Emerging trends Conclusion
seleniumCsharp Selenium WebDriver in C#: Introduction to web testing automation in C# 14 godz. This course introduces participants to automated testing with Selenium WebDriver and C# in Visual Studio. If you do not have C# programming experience or wish to brush up on C#, please check out the course: C# for Automation Test Engineers. Audience     Developers and testers with knowledge of C# who wish to set up automating testing with Selenium Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding Introduction     Selenium Automated Web Application Testing     C# and .NET About Selenium WebDriver     Tools     Unit testing Frameworks     Supported Browsers Installing and configuring WebDriver with C#, .NET and VisualStudio     Using NuGet     Libraries and extensions     Organizing your file structure Writing a Nunit Test     Import statements     Invoking the browser     Writing to the console Identifying UI Elements     Chrome Developer Tools and other extensions     Regular expressions     Index     Xpath functions Performing user actions in WebDriver     Performing mouse and keyboard operations     Edit boxes, combo boxes, buttons, links, checkboxes and radio buttons Capturing and validating data from web page     Asserts and execution flow Other operations     Mouse events     Screenshots     Executing Javascript Frames, alerts and multiple browser windows Using C#'s built-in functions     Strings     Date and time     Files and folders     Math operations Exception handling     C# .Net     Webdriver Synchronization     Implicit vs Explicit waits     Fluent waits Working with Page Objects (POM)     Refactoring     Developing a library of pages (POMs) Testing Structure     Nunit Fixtures, Nunit Traits and Categories, Playlists Helper Libraries Data-Driven Testing Selenium IDE and Selenium Grid Integration The future of automation testing
galen Galen Framework: Layout and functional test automation for your responsive website 14 godz. Galen is an open-source web application testing framework for layout and functional testing. It uses Selenium to obtain the location and dimension of page elements, catch any misbehaving elements, then report them with a screenshot.  Galen supports both JavaScript and Java tests and is especially useful for layout testing of responsive websites. This course introduces participants to the Galen Framework and walks them through the setup and execution of various types of layout and functional tests. Audience     Developers and test engineers Format of the course     Part lecture, part discussion, heavy hands-on practice, occasional tests to gauge understanding Introduction to Galen Framework     Beyond WebDriver and Selenium Grid Galen Installation and IDE setup     Linux, OS X and Windows Using Galen Framework with Selenium     Avoiding overlapping tests     Selenium Grid and cloud services Using javascript with the Galen Framework     GalenJs Working with the Galen language: Galen Specs     Syntax and rules to describe your layout Testing the layout of responsive websites with Galen Cross-browser testing with Galen Framework Testing the colors on your website with Galen Internationalization testing with Galen Galen reports     Html Reports     TestNG Reports - embedding Galen into Jenkins The Java API Java + Maven + TestNG + Galen how to use Galen inside Java tests Closing remarks
orgmantes Organizacja i zarządzanie testowaniem 14 godz. Cel szkolenia: Zdobycie umiejętności planowania, nadzorowania i sterowania testowaniem w projekcie informatycznym. Grupa docelowa: Osoby kierujące zespołami testowymi lub zarządzające testowaniem w ramach innej roli w projekcie IT. Także kierownicy projektów, właściciele produktów, analitycy biznesowi. Blok 1: Testowanie, a inne metody zapewnienia jakości – co wybrać? Warsztat 1 – sposoby zapobiegania typowym trudnościom w projektach IT Krzywa Boehma – lepiej zapobiegać niż znajdować błędy Krzywa Rybera – zapobieganie bywa bardzo kosztowne Zasady Deminga, Kolawy oraz czy jakość jest za darmo? Blok 2: Organizacja testowania w projekcie Warsztat 2 – kto powinien zajmować się testowaniem? Testować powinny osoby mające kompetencje – rodzaje testów, testy akceptacyjne Testowanie własnej pracy Testowanie parami Agile – testowanie odpowiedzialnością całego zespołu Zespól testowy Outsourcing testów „Tester nie jest odkurzaczem” Blok 3: Proces testowy Warsztat 3 – porównanie przykładów rozmaitych praktyk organizacji czynności testowania Proces testowy w różnych modelach cyklu życia i wytwarzania oprogramowania Zasady dobrego procesu testowego niezależnie od modelu cyklu życia Blok 4: Praktyka organizacji i dokumentacji testów Warsztat 4 – stworzenie systemu dokumentacji testów przy pomocy narzędzia Accompa Przypadki, instrukcje i scenariusze testowe Testowanie bez specyfikacji Rejestracja wyników testów Zgodność testów z wymaganiami – śledzenie powiązań lub scenariusze akceptacyjne w procesach agile scrum Zgłaszanie błędów (incydentów) i niezgodności Raporty testów, miary pokrycia testowego, kryteria zakończenia (w agile: DoD) Blok 5: Udoskonalanie procesu testowania i metoda TPI Next ®
8521 Tester doskonały 14 godz. Cel szkolenia: Zdobycie specjalistycznych umiejętności z dziedziny testowania oprogramowania, dobranych według kryterium praktycznej skuteczności dla zaawansowanych testerów. Grupa docelowa: Testerzy, mający co najmniej dwuletnie doświadczenie lub jeden z zaawansowanych certyfikatów TMap, QAI lub ISTQB, lub inne osoby mające duże doświadczenie projektowe i pogłębioną wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania. Blok 1: Zaawansowane techniki testowania Techniki i narzędzia wspomagające przeglądy Analiza statyczna modeli wymagań oraz kodu źródłowego w kontekście: TDD i refaktoryzacji Ograniczania długu technicznego Korzyści biznesowych Testy jednostkowe – automatyzacja i korzyści Miary pokrycia kodu w testach jednostkowych – korzyści i zagrożenia Projektowanie przypadków testowych na podstawie grafów Projektowanie testów na podstawie modeli: czternaście modeli UML, SysML, modele struktury danych poza UML, inne modele Blok 2: Specjalne dziedziny testowania Testowanie bezpieczeństwa (odporności) Testowanie systemów bezpiecznych (krytycznych pod względem bezpieczeństwa) Testowanie wydajności; co właściwie oznacza wydajność? Obszar specjalny: testowanie interakcji oraz użyteczności Testowanie innych właściwości: Zamęt terminologiczny: FURPS, HTSM, ISO 25010 (ISO 9126) Niezawodność (definicje plus sposoby testowania) Odporność (definicje plus sposoby testowania) Łatwość przenoszenia, konfiguracji oraz utrzymania (definicje plus sposoby testowania) Blok 3: Środowiska testowe Typy środowisk testowych i związane z nimi trudności Wirtualizacja środowisk testowych Blok 4: Szkoła kontekstowa, testowanie eksploracyjne, SBTM, HTSM Cztery filozofie testowania wg Brian’a Marick’a Testowanie eksploracyjne – korzyści i możliwości Nieporozumienia spowodowane modą na testowanie eksploracyjne Techniki pomocnicze: SBTM, HTSM Blok 5: Automatyzacja testów Klasyfikacja narzędzi testowych Zaawansowane techniki automatyzacji wykonywania testów: sterowane danymi, wg słów-kluczy (FitNesse, Cucumber) Testowanie na podstawie modeli, czyi automatyzacja projektowania testów Blok 6: Certyfikacja – wprowadzenie do poziomów zaawansowanych ISTQB CTAL Analityk Testów ISTQB CTAL Techniczny Analityk Testów Poziom ekspercki ISTQB Certyfikacje QAI Certyfikacje TMap Inne systemy certyfikacji

Najbliższe szkolenia

SzkolenieData KursuCena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Test Automation with Selenium - Gliwice ul. Karola Marksa 11 wt., 2017-06-06 09:007800PLN / 3650PLN
Tester doskonały - Gdynia, ul. Ejsmonda 2śr., 2017-06-07 09:006400PLN / 2707PLN
Test Automation with Selenium and Jenkins - Warszawa, ul. Złota 3/11śr., 2017-06-07 09:007800PLN / 3200PLN

Other regions

Szkolenie Web Application Testing, Web Application Testing boot camp, Szkolenia Zdalne Web Application Testing, szkolenie wieczorowe Web Application Testing, szkolenie weekendowe Web Application Testing , lekcje UML, kurs online Web Application Testing, nauka przez internet Web Application Testing, edukacja zdalna Web Application Testing, wykładowca Web Application Testing ,Kurs Web Application Testing, Trener Web Application Testing,Kursy Web Application Testing, instruktor Web Application Testing, nauczanie wirtualne Web Application Testing, kurs zdalny Web Application Testing

Kursy w promocyjnej cenie

Szkolenie Miejscowość Data Kursu Cena szkolenia [Zdalne / Stacjonarne]
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Poznań, Garbary 100/63 wt., 2017-05-23 09:00 3564PLN / 1691PLN
Oracle 12c – Język SQL dla analityków I - warsztaty Gdynia, ul. Ejsmonda 2 wt., 2017-05-23 09:00 7920PLN / 3640PLN
6 kapeluszy myślowych wg Edwarda de Bono Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-05-25 09:00 5148PLN / 1726PLN
Facebook w marketingu i reklamie Poznań, Garbary 100/63 pt., 2017-05-26 09:00 1881PLN / 952PLN
Programowanie w języku Python Szczecin, ul. Sienna 9 pon., 2017-05-29 09:00 10000PLN / 4448PLN
Facebook w marketingu i reklamie Lublin, ul. Spadochroniarzy 9 pt., 2017-06-02 09:00 1881PLN / 1002PLN
MongoDB for Administrators Kraków, ul. Rzemieślnicza 1 wt., 2017-06-06 09:00 3861PLN / 2087PLN
Oracle 11g - Programowanie w PL/SQL I - warsztaty Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 wt., 2017-06-06 09:00 5990PLN / 2939PLN
Adobe Photoshop Elements Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Microsoft Office Excel - moduł Business Intelligence Gdynia, ul. Ejsmonda 2 śr., 2017-06-07 09:00 2673PLN / 1391PLN
Adobe Photoshop Elements Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 śr., 2017-06-07 09:00 1881PLN / 1127PLN
Adobe InDesign Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 1881PLN / 1027PLN
Wzorce projektowe w C# Poznań, Garbary 100/63 czw., 2017-06-08 09:00 3861PLN / 1830PLN
SQL Fundamentals Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 czw., 2017-06-08 09:00 3663PLN / 1610PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - poziom zaawansowany Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-06-12 09:00 3069PLN / 1623PLN
Visual Basic for Applications (VBA) w Excel - wstęp do programowania Gdynia, ul. Ejsmonda 2 pon., 2017-06-12 09:00 3564PLN / 1891PLN
Techniki DTP (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat) Opole, Władysława Reymonta 29 pon., 2017-06-12 09:00 5940PLN / 4230PLN
Spring i Hibernate w tworzeniu aplikacji w języku Java Poznań, Garbary 100/63 wt., 2017-06-13 09:00 7722PLN / 3358PLN
Drools Rules Administration Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-14 09:00 21196PLN / 7023PLN
Build applications with Oracle Application Express (APEX) Katowice ul. Opolska 22 pon., 2017-06-19 09:00 9801PLN / 4720PLN
Front End Developer Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-19 09:00 23000PLN / 7970PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-06-19 09:00 5841PLN / 2298PLN
Introduction to Selenium Warszawa, ul. Złota 3/11 czw., 2017-06-22 09:00 1871PLN / 824PLN
Javascript And Ajax Rzeszów, Plac Wolności 13 pon., 2017-06-26 09:00 5841PLN / 3655PLN
Wprowadzenie do programowania Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 pon., 2017-06-26 09:00 5742PLN / 4121PLN
Implementation and Administration of Elasticsearch Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 śr., 2017-06-28 09:00 20800PLN / 6903PLN
Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności Wrocław, ul.Ludwika Rydygiera 2a/22 czw., 2017-06-29 09:00 5148PLN / 1430PLN
Elasticsearch Advanced Administration, Monitoring and Maintenance Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45 wt., 2017-07-04 09:00 17741PLN / 5876PLN
Nginx konfiguracja i Administracja Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94 śr., 2017-07-05 09:00 6930PLN / 2850PLN
SQL Fundamentals Warszawa, ul. Złota 3/11 pon., 2017-07-10 09:00 3663PLN / 1510PLN
Protokół SIP w VoIP Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-07-17 09:00 15929PLN / 5427PLN
Tworzenie i zarządzanie stronami WWW Poznań, Garbary 100/63 pon., 2017-09-25 09:00 5841PLN / 2298PLN

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam