Szkolenia Web Application Testing

Szkolenia Web Application Testing

Praktyczne szkolenia na żywo z Web Application Testing prezentują w jaki sposób tworzyć testy aplikacji internetowych z wykorzystaniem m. in Selenium.
Szkolenie z Web Application Testing jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Plany szkoleń z technologii Web Application Testing

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
14 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers and testers who wish to perform test automation using C# and Selenium. By the end of this training, participants will be able to:
 • Install and configure Selenium WebDriver.
 • Write tests using Selenium, C#, and Nunit with Visual Studio IDE.
 • Run C# Selenium test automation.
21 godzin
Kurs dostarcza wiedzy potrzebnej do obsługi projektów testowych oraz wyjaśnia praktyczną pracę z aplikacjami Web, automatyzacją testów funkcjonalnych oraz automatyzacją testów na wielu przeglądarkach za pomocą Selenium.
7 godzin
This introductory course is designed to familiarize testing professionals with the basics of testing web applications using Selenium. Testers can build, enhance, and maintain scripts using both the Selenium IDE and the Selenium 2 WebDriver. Intended Audience The target audience is software testers who are seeking to automate the testing of web applications using Selenium. These testers maybe new to test automation and may also include quality assurance practitioners, managers, or team leaders who are responsible for interacting with testers or who need to ensure that the tools are being implemented fully and appropriately. At the end of the course, you will be able to:
 • Describe the function and purpose of Selenium
 • Understand the benefits and proper approach to test automation
 • Record automated test cases
 • Play back automated test cases
 • Apply and use different verification techniques
 • View and analyze results
 • Configure and use the Selenium RC (Remote Control)
 • Create and work with test suites
 • Schedule automatic test runs
 • Utilize different Selenium script formats
 • Modify scripts to extend the capability to test the application
 • Configure Selenium with Eclipse and the Selenium 2 WebDriver
 • Understand and use RTTS helper files
 • Convert selenium code to work with the Selenium 2 WebDriver
 • Configure Custom Log Files
 • Create a custom object map
 • Create reusable modules to reduce script maintenance
 • Use tools to help identify XPath
21 godzin
Ten kurs zapewnia szkolenie w zakresie obsługi projektów testowych przy użyciu Selenium zestawu testów i ciągłego testowania za pomocą Jenkins. Docelowi odbiorcy:
  Inżynierowie testów oprogramowania Programiści zaangażowani w rozwój zwinny Menedżerowie wydań Inżynierowie QA
Po zakończeniu szkolenia Selenium uczestnicy będą w stanie
  Efektywne wykorzystanie zestawu testów Selenium w rzeczywistych projektach Używanie Selenium do testowania w różnych przeglądarkach Dystrybucja testów przy użyciu Selenium Grid Uruchamianie testów regresji Selenium w Jenkins Przygotowywanie raportów z testów i raportów okresowych przy użyciu Jenkinsa
14 godzin
Szkolenie Selenium dla testerów manualnych jest kursem praktycznym, przeznaczonym dla testerów. Kurs ma na celu zobrazowanie możliwości jakie daje automatyzacja procesu testowania.
14 godzin
W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak ulepszyć zautomatyzowany zestaw testów przy użyciu zaawansowanych technik, aby napędzać Selenium. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Rozwiązywanie złożonych problemów z automatyzacją testów aplikacji internetowych za pomocą Selenium. Stosowanie wyrażeń regularnych i technik weryfikacji opartych na wzorcach. Obsługa wyjątków wstrzymujących wykonywanie testów. Programowe wyszukiwanie obiektów sieciowych. Dynamiczne przechwytywanie danych z kontrolek internetowych. Tworzenie struktury testowania opartego na danych. Dystrybucja testów za pomocą Selenium Grid.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo wprowadza uczestników w zautomatyzowane testowanie za pomocą Selenium WebDriver i C# w Visual Studio. Jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu w języku C# lub chcesz odświeżyć język C#, zapoznaj się z kursem: C# for Automation Test Engineers. Format kursu Po części wykład, po części dyskusja, dużo ćwiczeń praktycznych, okazjonalne testy w celu oceny zrozumienia.
14 godzin
Cypress to kompleksowy framework do testowania. Cypress umożliwia użytkownikom konfigurowanie, pisanie, uruchamianie i debugowanie testów dla dowolnej aplikacji frontendowej lub strony internetowej. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla testerów oprogramowania, którzy chcą używać Cypress do automatyzacji testów. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Przeprowadzanie kompleksowych testów automatyzacji za pomocą Cypress. Wdrażanie testów integracyjnych i jednostkowych w aplikacji internetowej. Wykorzystanie Cypress jako alternatywy dla Selenium.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
This course demonstrates through hands-on practice the fundamentals and applications of test automation with HP UFT.
35 godzin
This course provides training for handling testing projects and provides hands on experience with web applications, functional test automation and cross browser test automation using Selenium test suite. Also, it comprehesively introduced jMeter. Roughtly 2 days of JMeter and 3 days of Selenium.
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce, participants learn first-hand how to write Protractor tests against a sample Angular web application in a live lab environment. By the end of this course, participants will have gained proficiency in Protractor and be comfortable
 • creating their own automation tests for Angular applications.
 • integrating Protractor into their existing development workflow.
 • ensuring that their tests are clean and maintainable.
 • running Protractor with or without Selenium to drive browser behavior.
7 godzin
Audience: Anyone involved in testing including Mobile Automation Testers
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce participants combine the power of Python with Selenium to automate the testing of a sample web application. By combining theory with practice in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate their own web testing projects using Python and Selenium.
14 godzin
W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak ulepszyć zautomatyzowany zestaw testów przy użyciu zaawansowanych technik, aby napędzać Selenium. Odbiorcy: testerzy oprogramowania, kierownicy testów, specjaliści ds. zapewnienia jakości.
14 godzin
Testowanie oparte na modelach (MBT) to podejście do testowania, które wykorzystuje modele do reprezentowania pożądanego zachowania testowanego systemu (SUT). Jest to podejście do testowania na wczesnym etapie, które umożliwia pełne, wysoce zautomatyzowane pokrycie testowe, które jest systematyczne i możliwe do utrzymania. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają teorię i praktykę testowania opartego na modelach, wdrażając wskazane narzędzia i techniki w demonstracyjnym środowisku testowym opartym na modelach (MBT). Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Generowanie przypadków testowych poprzez zastosowanie strategii i technik modelowania. Ocena i ewaluacja darmowych i komercyjnych narzędzi do wdrażania MBT. Zarządzanie modelami testowymi dla różnych typów aplikacji, systemów i środowisk. Oceniać, proponować i wdrażać strategię MBT w organizacji. Rozumieć i wyjaśniać korzyści i wyzwania związane z MBT.
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Selenium to framework, który zapewnia różne narzędzia do tworzenia testów oprogramowania dla aplikacji internetowych. Katalon Studio to oprogramowanie do automatycznego testowania oparte na Selenium. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla testerów oprogramowania, którzy chcą używać Selenium i Katalon Studio do tworzenia kompleksowych rozwiązań do automatycznego testowania. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Generowanie i wykonywanie testów wieloplatformowych dla dowolnego systemu operacyjnego lub urządzenia. Integracja testów automatycznych z potokiem CI/CD. Automatyzacja testów internetowych, testów API, testów mobilnych i testów na komputerach stacjonarnych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
This course gives a comprehensive overview how to use automated functional and performance testing with Selenium and JMeter using Java/Maven environment. 3 days is spend on Selenium, 2 on JMeter.
7 godzin
Selendroid to open-source'owy framework do automatyzacji testów urządzeń z systemem Android. Może być używany do testowania aplikacji natywnych, aplikacji hybrydowych i mobilnych stron internetowych działających na rzeczywistych urządzeniach, jak również na emulatorach. Oparty na Selenium Webdriver client API, wspiera pełną integrację z istniejącymi Selenium frameworkami. Selendroid obsługuje podłączanie na gorąco urządzeń sprzętowych i może być zintegrowany jako węzeł w Selenium Grid do testowania równoległego na dużą skalę. Jest kompatybilny z protokołem JSON Wire Protocol. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo wprowadza Selendroid, framework Selenium, i przeprowadza uczestników przez konfigurację i wykonywanie testów automatyzacji w praktycznym środowisku testowym na żywo. Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mieli wiedzę i praktykę do przeprowadzania własnych inicjatyw automatycznego testowania urządzeń z systemem Android. Format kursu Interaktywna dyskusja + intensywne ćwiczenia praktyczne
14 godzin
In this instructor-led, live training in w Polsce participants combine the power of Ruby with Selenium to automate the testing of a sample web application. By learning to create and combine Ruby test scripts with Selenium web automation in a live lab environment, participants will gain the knowledge and practice needed to automate the testing of their own real life web applications and websites.
14 godzin
In this instructor-led, live training, participants will learn how to write and maintain tests for Angular applications. By the end of this training, participants will be able to
 • Decide the most appropriate strategy for testing an Angular application
 • Carry out unit testing, component testing, A/B testing and end-to-end on an Angular application
 • Choose the right tools for the job: Jasmine, Karma, Protractor, Mocha, etc.
 • Write tests in Protractor and Jasmine
 • Run and debug tests with Karma and Protractor
 • Create a maintainable test suite
 • Employ best practices for unit testing in Angular
Format of the course
 • Part lecture, part discussion, exercises and heavy hands-on practice
Note
 • Angular goes by different names and versions, namely: Angular.js, AngularJS, AngularJS 1, Angular 1, Angular 2, etc. To customize the version used in this training, please contact us to arrange.
7 godzin
Kto powinien wziąć udział
  Każdy, kto chce używać ‘Test Automation z Selenium Web Driver’ w firmie lub do użytku osobistego
Przegląd
  Dowiedz się, jak mieć pewność zrozumienia Test Automation dzięki Selenium Web Driver Dowiedz się, jak wykorzystać informacje z kursu na swoją korzyść
14 godzin
Behaviour-Driven Development (BDD) to zwinna metodologia mająca na celu poprawę komunikacji i współpracy między programistami, kontrolerami jakości/testerami, analitykami biznesowymi i innymi stronami zaangażowanymi w projekt. Cucumber to open-source'owy framework napisany w języku Ruby. Umożliwia Behavior Driven Development (BDD), pozwalając na tworzenie testów, które są zrozumiałe zarówno dla osób technicznych, jak i nietechnicznych, takich jak interesariusze biznesowi; To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) prowadzi uczestników przez rzeczywiste przypadki rozwoju opartego na zachowaniu (BDD) i demonstruje praktyczne sposoby wdrażania Cucumber w różnych scenariuszach testowych. Format kursu Kurs obejmuje dyskusję na temat Behavior Driven Development (BDD) oraz tego, w jaki sposób Cucumber można wykorzystać do przeprowadzania testów BDD w różnych kontekstach, takich jak testowanie aplikacji internetowych. Uczestnicy zostaną przeprowadzeni przez proces pisania własnych historyjek użytkownika, przypadków testowych i wykonywalnego kodu testowego.
  Opcje dostosowywania kursu
Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Testowanie i walidacja usług REST w Javie jest trudniejsza niż w językach dynamicznych, takich jak Ruby i Groovy. REST Assured to Java DSL (język specyficzny dla domeny), który wprowadza prostotę tych języków do domeny Java.  W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Rest Assured do testowania usług REST API. Omawiamy, w jaki sposób testowanie API może rozwiązać niektóre niedociągnięcia testów opartych na interfejsie użytkownika i testach jednostkowych. Szkolenie obejmuje sesje ćwiczeniowe i projekt rozwoju testów. Pod koniec szkolenia uczestnicy będą dobrze rozumieć, kiedy przeprowadzać testy REST API, jak eksplorować i uzyskiwać dostęp do interfejsów API, jak przeprowadzać różne rodzaje testów oraz jak łączyć testy poprzez integrację i automatyzację. Format kursu Kurs prowadzony przez instruktora, który obejmuje wprowadzenie do testowania API, jego narzędzi i procesów oraz praktyczny projekt rozwoju testów opartych na REST Assured.
35 godzin
Tricentis Tosca to narzędzie do testowania oprogramowania przeznaczone do automatyzacji ciągłego, kompleksowego testowania aplikacji. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak używać Tosca do przeprowadzania testów end-to-end (web + backend). Szkolenie łączy teorię z praktyką w środowisku laboratoryjnym na żywo, dając uczestnikom możliwość interakcji z technologią, instruktorem i rówieśnikami. Szkolenie rozpoczyna się od przeglądu tradycyjnych testów automatyzacji opartych na kodzie i skryptach oraz kontrastuje je z podejściem opartym na modelu (MBT) Tosca. Uczestnicy dowiadują się, jak tworzyć i wykonywać przypadki testowe przy użyciu domyślnych modułów Tosca, a także jak tworzyć własne moduły do wykonania. Od zasad modelowania oprogramowania po pokrycie testami w różnych przeglądarkach, szkolenie to prowadzi uczestników zarówno przez teorię, jak i praktykę oraz umożliwia im wdrożenie własnego rozwiązania testowego w Tosca. Format kursu Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
  Opcje dostosowywania kursu
Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Testowanie użyteczności to technika oceny oprogramowania lub systemu poprzez testowanie go na użytkownikach w celu bezpośredniej obserwacji ich interakcji z nim. Warsztaty rozpoczynają się od wprowadzenia do testowania użyteczności, czym ono jest i jak jest wykorzystywane przez firmy do promowania dobrego projektowania i rozwoju oprogramowania. Język jest nietechniczny, a nauka jest praktyczna i praktyczna, z naciskiem na użytkowników końcowych, ich wymagania, sposób myślenia i sposób interakcji z systemem. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą wiedzieć, jak
  Określenie najbardziej odpowiedniego podejścia do testów użyteczności w oparciu o unikalne cechy produktu i jego etap w cyklu rozwoju. Opracowanie planu testów użyteczności. Rekrutacja, ocena i zarządzanie testerami. Pisanie, przydzielanie i moderowanie zadań testowych użyteczności, które mają największy wpływ na użytkowników końcowych i firmę. Zbieranie, analizowanie i raportowanie wyników testów. Skutecznie komunikować się i współpracować z menedżerami biznesowymi, programistami i zespołami QA w zakresie znaczenia i działań niezbędnych do dostarczenia produktu końcowego, który nie tylko działa, ale działa dobrze i zapewnia zamierzone wrażenia użytkownika.
Publiczność
  Właściciele i menedżerowie produktu Menedżerowie QA Testerzy ręczni Wewnętrzni użytkownicy oprogramowania lub systemu
Format kursu
  Interaktywny, prowadzony przez instruktora warsztat z wieloma zajęciami i praktycznymi ćwiczeniami.
Uwagi
  Studia przypadków i próbki oprogramowania używane w tym warsztacie są wstępnie przygotowane przez instruktora. Aby dostosować materiały, prosimy o wcześniejszy kontakt.
7 godzin
Cucumber is an open-source, BDD framework for writing tests in a natural language style.  BDD, or Behavior Driven Development, is an agile software development technique that encourages collaboration among developers, QA and non-technical business people in a software project. This training begins with a discussion of BDD and how Cucumber is used to carry out BDD testing for web applications. Participants are given ample opportunity to interact with the instructor and peers while implementing the concepts and tactics learned in this hands-on, practice-based lab environment. By the end of this training, participants will have a firm understanding of BDD and Cucumber, as well as the necessary practice and toolset to write their own test cases for real-world software test scenarios.
Format of the course
 • Heavy emphasis on hands-on practice.
 • Most of the concepts are learned through samples, exercises and hands-on development.
Note
 • This training uses Eclipse and Selenium. If you wish to use a different IDE or test automation framework, please contact us to arrange.
 • If your team is moving from manual testing to automation testing for the first time, please contact us to arrange extending the training to include additional coverage of automation testing.
7 godzin
W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się o różnych JavaScript frameworkach testowych, przechodząc przez proces tworzenia zestawu testów jednostkowych dla aplikacji internetowej. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Pisanie testów jednostkowych w JavaScript przy użyciu frameworków testów jednostkowych, takich jak QUnit i Jasmine. Używanie frameworków takich jak Mocha i Chai do implementacji TDD i BDD
Publiczność
  Inżynierowie testowi
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Opcje dostosowywania kursu
  Do testowania jednostkowego aplikacji Javascript można użyć wielu frameworków (Jasmine, Mocha, Jest, Chai itp.). Struktury interfejsu użytkownika, takie jak React, są opcjonalne i mogą zostać omówione w razie potrzeby; Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Behat jest frameworkiem testowym Behavior Driven Development (BDD) napisanym w PHP. Ułatwia komunikację między programistami, testerami, interesariuszami biznesowymi i klientami podczas procesu tworzenia oprogramowania. Behat pozwala osobom nietechnicznym pisać jasne opisy zamierzonego zachowania aplikacji, a następnie uruchamia te "scenariusze" jako testy funkcjonalne aplikacji. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak pisać i wykonywać przypadki testowe w stylu BDD przy użyciu Behat i PHP. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Uruchamianie zautomatyzowanych testów napisanych w czytelnym dla człowieka języku Gherkin (Given, When, Then) Korzystanie z przypadków testowych opartych na Behat w celu poprawy współpracy między zespołami technicznymi i nietechnicznymi Integracja Behat z Selenium, Mink, Goutte i innymi emulatorami przeglądarki w celu przeprowadzania testów i generowania raportów. Rozszerzenie funkcjonalności Behat poprzez system rozszerzeń Testowanie wielu scenariuszy użytkowania za pomocą poleceń terminala, interfejsów API REST i nie tylko.
Publiczność
  Inżynierowie testów Programiści
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
This course has been created for people who want to validate software delivered to their organization (usually by third parties or another deparment). It deals with Web Application only, mobile and desktop applications are not covered in this course. During the course participants will learn what methodologies and tools are available, how to streamline and automate process of testing requirements and performance.
7 godzin
Iridium to narzędzie do testowania stron internetowych o otwartym kodzie źródłowym, zbudowane wokół Cucumber i Selenium. Wykorzystuje podejście Behavior Driven Development (BDD) do testowania. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak przetestować złożoną aplikację internetową przy użyciu Iridium. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Twórz kompleksowe testy, które symulują działania użytkownika podczas poruszania się po aplikacji internetowej. Automatyzacja testowania aplikacji tematycznych z wieloma stylami. Tworzenie przypadków testowych, które są czytelne dla osób nietechnicznych. Wykonywanie testów w wielu różnych przeglądarkach. Korzystanie z pakietu Iridium Snippets dla Atom w celu ułatwienia pisania skryptów testowych. Zmniejszenie kosztów utrzymania niestandardowego Java kodu i obiektów stron.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie Web Application Testing, Web Application Testing boot camp, Szkolenia Zdalne Web Application Testing, szkolenie wieczorowe Web Application Testing, szkolenie weekendowe Web Application Testing, Kurs Web Application Testing,Kursy Web Application Testing, Trener Web Application Testing, instruktor Web Application Testing, kurs zdalny Web Application Testing, edukacja zdalna Web Application Testing, nauczanie wirtualne Web Application Testing, lekcje UML, nauka przez internet Web Application Testing, e-learning Web Application Testing, kurs online Web Application Testing, wykładowca Web Application Testing

Kursy w promocyjnej cenie

No course discounts for now.

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions