Szkolenia CRM | Szkolenia Customer Relationship Management (CRM)

Szkolenia CRM

Praktyczne szkolenia na żywo z systemu CRM (Customer Relationship Management). Kursy pokazują poprzez aktywną dyskusję i ćwiczenia jak zrozumieć podstawy działania systemu oraz jak stosować CRM w praktyce. Customer Relationship Management (w skrócei CRM) to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. W standardach XXI wieku jest to obowiązkowe narzędzie biznesowe większości firm, które chcą dbać o profesjonalne relacje z Klientami.
Szkolenie z CRM jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie CRM (Customer Relationship Management)

Plany szkoleń z technologii CRM

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
7 godzin
Opis
Course Aims

This Customer Relationship Management (CRM) course is designed for those in a sales or business development role to improve existing customer service skills and develop new techniques to enhance customers' experience.

Course Objectives:

At the end of this course you will be able to:

- Enhance existing customer service skills and develop new techniques to improve your customers’ experience
- Understand your own impact on customers and identify ways to improve it
- Understand the characteristics of ‘The Likeable Organisation’ and apply them
- Utilise a ‘toolkit’ that will enable you to build customer relationships
- Measure the importance of CRM for business success
- Identify how effective CRM will improve business performance

Learning Outcomes

At the end of this course you will:

- Have an action plan to implement on your return to work, enabling you to apply your learning with immediate effect and improve your performance in managing customer relationships
- Assess your own impact on customers and will have identified ways to improve it
- Have a “toolkit” that will facilitate the building of effective customer relationships, where the customer views you as a strategic partner
- Be able to identify how effective CRM will improve business performance
14 godzin
Opis
Salesforce CPQ (dawniej Steelbrick CPQ) to wysoce konfigurowalna aplikacja „Quote-to-Cash” zbudowana na platformie Salesforce i używana do wydajnego generowania i dostarczania klientom ofert, umów i faktur.

Podczas tego prowadzonego przez instruktora szkolenia na żywo uczestnicy poznają architekturę, projekt i funkcje operacyjne, które tworzą Salesforce CPQ, gdy przechodzą przez konfigurację, konfigurację i konserwację przykładowej instalacji Salesforce CPQ.

Publiczność

- Początkujący administratorzy
- Konsultanci
- Sprzedaż OPS
- Menedżerowie IT
- Użytkownicy zaawansowani

Format kursu

- Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
21 godzin
Opis
Odoo to oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem allinone, które tworzy pełen zestaw rozwiązań dla różnych aplikacji biznesowych, w tym CRM, e-commerce, fakturowania, księgowości, produkcji, zarządzania magazynem i projektami oraz zapasów W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy nauczą się korzystać z Odoo i zaczną się rozwijać w Odoo dla swoich organizacji Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli: Zainstaluj i skonfiguruj Odoo Poznaj podstawy Odoo Stwórz swój własny moduł Odoo Zintegruj narzędzia stron trzecich z Odoo Maksymalizuj wykorzystanie funkcji Odoo Publiczność Deweloperzy Specjaliści IT Format kursu Wykład częściowy, dyskusja częściowa, ćwiczenia i ciężka praktyka handson Uwaga Aby poprosić o indywidualne szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów .
21 godzin
Opis
Zoho CRM to oparty na SaaS system Management relacjami z Management (CRM) służący do śledzenia sprzedaży, zarządzania kontaktami, prowadzenia działań marketingowych i angażowania klientów.

W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy dowiedzą się, jak skonfigurować i zarządzać systemem Zoho CRM .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Skonfiguruj, skonfiguruj i wydajnie zarządzaj kontem organizacji
- Zarządzaj użytkownikami i automatyzuj procesy sprzedaży
- Dostosuj rozwiązania CRM i zabezpiecz dane klientów

Publiczność

- Administratorzy systemu

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja
- Wiele ćwiczeń i ćwiczeń
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratoryjnym na żywo

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie na ten kurs, skontaktuj się z nami w celu umówienia.
35 godzin
Opis
Zoho Creator to platforma oparta na SaaS do tworzenia aplikacji klasy korporacyjnej działających na dowolnym urządzeniu.

W tym instruktażowym szkoleniu na żywo (na miejscu lub zdalnie) uczestnicy dowiedzą się, jak szybko zbudować niestandardową aplikację za pomocą Zoho Creator.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Sprawnie skonfiguruj, skonfiguruj i uruchom swoje konto Zoho Creator
- Twórz formularze i pulpity nawigacyjne
- Zdefiniuj przepływy pracy i reguły biznesowe
- Automatyzuj powtarzające się działania i twórz strony informacyjne

Publiczność

- Deweloperzy
- Business menedżerów

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemu, którzy chcą zainstalować, skonfigurować i zarządzać systemem Odoo .

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zainstaluj, skonfiguruj i zarządzaj Odoo .
- Odoo podstawy Odoo .
- Twórz własne moduły Odoo .
- Zintegruj narzędzia innych firm z Odoo .
- Maksymalizuj wykorzystanie funkcji Odoo .

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
- Aby dowiedzieć się więcej o Odoo , odwiedź: https://www.odoo.com
7 godzin
Opis
Odoo to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, które tworzy pełny pakiet rozwiązań dla różnych aplikacji biznesowych, w tym CRM, e-commerce, fakturowania, księgowości, produkcji, zarządzania magazynem i projektami oraz zapasów.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla użytkowników końcowych, którzy chcą wykorzystać Odoo celu usprawnienia swojej działalności biznesowej.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Dowiedz się, jak wdrożyć system Odoo CRM we własnej organizacji.
- Planuj, analizuj i Odoo funkcje i procesy biznesowe na funkcje Odoo .
- Zintegruj Odoo z innymi narzędziami i aplikacjami innych firm.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
7 godzin
Opis
HubSpot to firma oferująca oprogramowanie do marketingu, analityki internetowej i zarządzania treścią. HubSpot CRM to aplikacja oparta na chmurze, która umożliwia zespołom sprzedażowym usprawnienie procesu sprzedaży, synchronizację komunikacji i wiele innych.

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest skierowane do marketerów, którzy chcą stworzyć i zoptymalizować proces sprzedaży i marketingu za pomocą HubSpot CRM.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Użyj narzędzi spotkań HubSpot, aby zaplanować spotkania.
- Zoptymalizuj operacje biznesowe dzięki HubSpot CRM.
- Twórz w pełni funkcjonalne pulpity nawigacyjne i raporty do analizy danych.
- Zautomatyzuj przepływ pracy w zakresie sprzedaży i marketingu.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
Microsoft Dynamic 365 to oparta na chmurze hybryda CRM (Customer Relationship Management ) i ERP (Enterprise Resource Planning).

Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla analityków biznesowych, którzy chcą zoptymalizować procesy marketingowe i sprzedażowe za pomocą Microsoft Dynamic 365.

Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Użyj różnych modułów w Microsoft Dynamic 365 do zarządzania przepływami procesów.
- Zintegruj platformę Power z Microsoft Dynamics 365.
- Struktura różnych popularnych modeli danych, takich jak rekordy, wykresy segmentów i inne.
- Automatyzuj procesy dzięki integracji z Microsoft Flow.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Dużo ćwiczeń i ćwiczeń.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami w celu umówienia się.
14 godzin
Opis
Salesforce to wiodąca na świecie platforma CRM (zarządzanie relacjami z klientami). Salesforce Development to oparta na chmurze platforma deweloperowa do budowania aplikacji w czasie rzeczywistym.

Ten prowadzony przez instruktora trening na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest skierowany do twórców stron internetowych, którzy chcą tworzyć aplikacje w czasie rzeczywistym za pomocą Salesforce Development.

Do końca tego szkolenia uczestnicy będą mogli:

- Zbuduj aplikację w czasie rzeczywistym przy użyciu języka programowania Apex.
- Tworzenie klas testowych z wierzchołku, aby zwiększyć pokrycie kodu w Salesforce.
- Ceate i korzystać z usług REST i SOAP Web Services za pomocą Apex.

Format kursu

- Interaktywny wykład i dyskusja.
- Wiele ćwiczeń i praktyki.
- Praktyczne wdrożenie w środowisku laboratorium na żywo.

Opcje dostosowywania kursu

- Aby poprosić o szkolenie dostosowane do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby umówić się.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at administrators who wish to use Salesforce Lightning to create web applications.

By the end of this training, participants will be able to:

- Build responsive applications with Salesforce Lightning.
- Develop applications with little to no code.
- Create a lightning application from scratch.
14 godzin
Opis
Veeva Vault to platforma zarządzania treścią w chmurze i pakiecie aplikacji mających na celu poświadczoną liczbę nauk na świecie (h), to szkolenie na żywo (linia online lub użytkowników), mający na celu użytkownikom końcowym, którzy chcą użyć Vevo Vault do lepszego zarządzania dokumentami i dane o nauce na rynku..
4 Do końca tego szkolenia, uczestnicy będą mogli zarządzać dokumentami, śledzić informacje o produkcie i współpracują z innymi członkami zespołu.

Format przedmiotu

interaktywny wykład i dyskusja.

Ćwiczenia. I
wdrożenie w przyrodniczej narodzie.

Opcje dostosowywania kursu

Aby poprosić o dostosowane do szkolenia do tego kursu, skontaktuj się z nami, aby zorganizować nas.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at business analysts, consultants, and other corresponding personnel who wish to employ SAP PM for sustaining the performance of business units.

By the end of this training, participants will be able to:

- Install and configure the SAP PM software.
- Integrate the features of SAP PM into the IT structure of their business.
- Utilize SAP PM as a tool for executing the responsibilities of maintenance roles.
- Make use of SAP PM reports to resolve the needs of clients.
- Recognize the importance of SAP PM implementations to plant workflow and the safety of work personnel.
28 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at analysts who wish to use SAP Business Warehouse (BW) and SAP Business Intelligence (BI) to organize, evaluate and interpret critical business data.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand how SAP Business Warehouse (BW) ties in with other SAP systems.
- Use SAP Business Warehouse (BW) to grapple large amounts of data from different sources.
- Apply Business Intelligence (BI) techniques to make better business decisions.
- Migrate complicated Excel spreadsheet data to the more efficient SAP Business Warehouse (BW) centralized database.
- Resolve inconsistencies in data that is sourced from multiple stores.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at end users who wish to understand SAP Business Suite 7 and operate its prominent features to better manage a cross-functional organization.

By the end of this training, participants will be able to:

- Navigate SAP Business Suite 7's UI.
- Understand the difference between SAP Business Suite and other SAP packages.
- Understand the relationship between SAP Business Suite's foundational components.
- Carry out common operations inside SAP Business Suite's foundational components.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to use ABAP to build data oriented applications in SAP BW.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up the necessary development environment to start developing.
- Write clean, well-structured ABAP code oriented at data management.
- Model complex data flows and queries.
14 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at persons who wish to use Veeva Commercial Cloud Engagement applications to deliver a personalized customer experience across multiple channels.

By the end of this training, participants will be able to:

- Personalize customer interactions using Veeva CRM.
- Plan and execute enterprise events using Veeva Digital Events.
- Align sales territories using Veeva Align.
21 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers who wish to implement, develop and adapt applications for Unicode support.

By the end of this training, participants will be able to:

- Understand the difference between RICEF programs under Unicode and non-Unicode environments.
- Address issues that result from Unicode vs non-Unicode environments.
- Gather requirements and estimate the duration of an SAP Unicode Conversion.
- Implement an SAP Unicode Conversion and measure the impact.
7 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at marketing staff, sales staff, and customer service representatives who wish to use set up, manage, and monitor Salesforce and its capabilities to serve their customers better.

By the end of this training, participants will be able to:

- Set up their Salesforce account to manage profile, track activities, customize views and layout, and personalize settings.
- Use Salesforce features and tools to attract, attain, and service existing and potential customers.
- Create reports and dashboards to generate useful analytics and insights for the business.
35 godzin
Opis
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at developers, data engineers, data scientists, database administrators, and business analysts who wish to install, deploy, and operate SAP Data Hub features to manage their organization's data landscape.

By the end of this training, participants will be able to use SAP Data Hub's data orchestration capabilities to manage data landscape, create data pipelines, and monitor data integrity and quality across their organization.

Nadchodzące szkolenia z technologii CRM

Szkolenie Customer Relationship Management, CRM (Customer Relationship Management) boot camp, Szkolenia Zdalne CRM, szkolenie wieczorowe CRM, szkolenie weekendowe CRM, Kurs Customer Relationship Management,Kursy CRM, Trener CRM, instruktor CRM, kurs zdalny CRM (Customer Relationship Management), edukacja zdalna CRM, nauczanie wirtualne CRM, lekcje UML, nauka przez internet CRM, e-learning CRM, kurs online CRM (Customer Relationship Management), wykładowca CRMSzkolenie Customer Relationship Management (CRM), CRM boot camp, Szkolenia Zdalne Customer Relationship Management (CRM), szkolenie wieczorowe Customer Relationship Management, szkolenie weekendowe Customer Relationship Management, Kurs Customer Relationship Management,Kursy CRM, Trener Customer Relationship Management, instruktor CRM (Customer Relationship Management), kurs zdalny CRM (Customer Relationship Management), edukacja zdalna CRM, nauczanie wirtualne Customer Relationship Management (CRM), lekcje UML, nauka przez internet CRM, e-learning CRM (Customer Relationship Management), kurs online CRM, wykładowca Customer Relationship Management (CRM)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

We respect the privacy of your email address. We will not pass on or sell your address to others.
You can always change your preferences or unsubscribe completely.

Zaufali nam

This site in other countries/regions