Szkolenia CRM | Szkolenia Customer Relationship Management (CRM)

Szkolenia CRM

Praktyczne szkolenia na żywo z systemu CRM (Customer Relationship Management). Kursy pokazują poprzez aktywną dyskusję i ćwiczenia jak zrozumieć podstawy działania systemu oraz jak stosować CRM w praktyce. Customer Relationship Management (w skrócei CRM) to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. W standardach XXI wieku jest to obowiązkowe narzędzie biznesowe większości firm, które chcą dbać o profesjonalne relacje z Klientami.
Szkolenie z CRM jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie CRM (Customer Relationship Management)

Plany szkoleń z technologii CRM

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
SAP Industry Solutions for Utilities (ISU) to specjalistyczne rozwiązanie oferowane przez SAP, które zapewnia narzędzia do obsługi unikalnych procesów biznesowych i wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami użyteczności publicznej. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla specjalistów IT, którzy chcą dowiedzieć się, jak używać SAP ISU do zarządzania informacjami o klientach, danymi liczników, danymi energetycznymi i procesami rozliczeniowymi w branży użyteczności publicznej. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Kompleksowe zrozumienie SAP ISU, jego architektury i roli w branży usług użyteczności publicznej. Opanowanie zarządzania głównymi danymi klientów, żądaniami usług i interakcjami z klientami przy użyciu SAP ISU. Zrozumienie zasad zarządzania infrastrukturą użyteczności publicznej i zarządzania danymi energetycznymi. Integracja SAP ISU z innymi modułami SAP.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
SAP NetWeaver to zintegrowana platforma technologiczna, która stanowi podstawę dla wielu aplikacji SAP. Zapewnia narzędzia i usługi do opracowywania, integracji i zarządzania systemami opartymi na SAP. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych administratorów systemów, którzy chcą nauczyć się korzystać z różnych narzędzi i usług SAP NetWeaver oraz zarządzać nimi. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie platformy SAP NetWeaver, jej komponentów i funkcjonalności. Poznanie możliwości zarządzania SAP NetWeaver, w tym zarządzania treścią, wersjonowania dokumentów i uprawnień. Konfigurowanie i dostosowywanie motywów portalu w celu stworzenia atrakcyjnego wizualnie i markowego portalu. Rozwiązywanie typowych problemów w portalu SAP NetWeaver.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, nie wahaj się z nami skontaktować.
28 godzin
SAP Business One to zintegrowane Enterprise Resource Planning (ERP) oprogramowanie przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zapewnia szereg funkcji, które pomagają firmom usprawnić ich działalność, zarządzać kluczowymi procesami biznesowymi i uzyskać lepszy wgląd w ich finanse, sprzedaż, zapasy i relacje z klientami. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych specjalistów ds. marketingu, którzy chcą poznać i wykorzystać ważne cechy i funkcje SAP Business One do zarządzania zapasami, planowania produkcji i zarządzania finansami. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstaw SAP Business One. Zarządzanie różnymi procesami biznesowymi i operacjami przy użyciu SAP Business One. Wykorzystanie SAP Business One do generowania raportów i przeprowadzania analizy danych. Dostosowywanie i integrowanie SAP Business One z innymi systemami.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
SAP S/4 HANA (S/4Hana) to pakiet biznesowy nowej generacji firmy SAP, oparty na platformie bazodanowej SAP HANA in-memory. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych użytkowników SAP, którzy chcą poznać elementy, strategie i narzędzia koncepcji autoryzacji SAP. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznanie elementów, strategii i narzędzi koncepcji autoryzacji SAP. Zrozumienie podstaw obsługi ról. Używanie obsługi ról do tworzenia i przypisywania uprawnień.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
SAP S/4 HANA (S/4Hana) to pakiet biznesowy nowej generacji firmy SAP, oparty na platformie bazodanowej SAP HANA in-memory. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych użytkowników SAP, którzy chcą nauczyć się różnych zadań administracyjnych, aby utrzymać działanie systemu SAP. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dowiedz się, jak uruchamiać i zatrzymywać systemy SAP. Zrozumieć architekturę systemów bazy danych i koncepcje administrowania użytkownikami. Konfigurowanie systemów i tworzenie miejsc docelowych RFC. Planowanie i monitorowanie zadań w tle.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
SAP Quality Management (QM) to centralny komponent SAP ERP, który zapewnia narzędzia do procesów kontroli jakości biznesowej, takich jak planowanie jakości, inspekcja, zapewnienie i kontrola. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących i średnio zaawansowanych SAP użytkowników, którzy chcą zrozumieć i wykorzystać SAP funkcje logistyczne QM do wdrożenia procesów kontroli jakości. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zapoznanie i zrozumienie podstawowych procesów biznesowych w QM. Zademonstrowanie ważnych aspektów integracji aplikacji SAP. Zrozumienie wszystkich modułów SAP QM. Korzystanie z powiadomień o jakości i przeprowadzanie kontroli jakości.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
SAP Warehouse Management (WM) to funkcjonalność ERP do zarządzania zapasami w lokalizacjach magazynowych i pojemnikach, strategiami kompletacji i uzupełniania oraz zarządzania zasobami magazynowymi. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla użytkowników SAP, którzy chcą używać SAP WM do lepszego zarządzania standardowymi magazynami. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie tajników SAP WM. Efektywne zarządzanie działaniami magazynowymi. Redukcja kosztów magazynowych oraz optymalizacja wykorzystania i zarządzania magazynem.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
SAP Forecasting and Replenishment (SAP F&R) to rozwiązanie, które optymalizuje logistykę wewnętrzną poprzez planowanie i realizację strategii zapasów oraz usprawnianie procesów uzupełniania zapasów. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla użytkowników SAP, którzy chcą wykorzystać kluczowe rozwiązanie SAP F&R do prowadzenia skutecznej strategii inwentaryzacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznanie i zrozumienie funkcjonalności SAP F&R. Wykonywanie ogólnych ustawień dostosowywania i raportów aplikacji dla procesu F&R.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
ABAP Core Data Services (ABAP CDS) to framework używany do definiowania modeli danych w SAP HANA. Building Views in ABAP Core Data Services (S4D430) to kurs szkoleniowy, który zapewnia podstawową wiedzę na temat CDS i sposobu, w jaki koncepcja CDS jest wdrażana przez SAP na stosie ABAP. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów i konsultantów ds. rozwoju, którzy chcą poznać i wykorzystać funkcje i potencjał CDS podczas tworzenia widoków bazy danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Analizowanie i tworzenie widoków w ABAP CDS. Zrozumienie różnicy między widokami CDS a zwykłymi widokami bazy danych. Poznanie i wykorzystanie funkcji SQL w widokach CDS. Wykorzystanie pojęć specyficznych dla CDS i zrozumienie typowych przypadków użycia widoków CDS.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
SAP Fiori to interfejs użytkownika lub UX dla oprogramowania i aplikacji SAP. Zapewnia role biznesowe w czasie rzeczywistym na łatwych w użyciu funkcjach na urządzeniach. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla SAP użytkowników, którzy chcą przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego C_FIORDEV. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie zastosowania SAP Fiori Application Developer. Zdaj egzamin C_FIORDEV z pewnością siebie.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
SAP Integration Suite to platforma integracyjna jako usługa (iPaaS), która zapewnia narzędzia i wstępnie zbudowaną zawartość, która umożliwia użytkownikom integrację aplikacji i procesów opartych na chmurze i lokalnych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla konsultantów aplikacji, programistów i specjalistów biznesowych, którzy chcą dowiedzieć się, jak używać SAP Integration Suite do budowania integracji w heterogenicznych środowiskach. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Dowiedz się i zrozum, czym jest SAP Integration Suite i jak z nim pracować. Korzystanie z metodologii SAP Integration Solution Advisory. Bezpieczne łączenie systemów SAP i innych niż SAP.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Case Study on Implementing Financial Accounting (HOF11) zapewnia zaawansowaną wiedzę i rzeczywiste doświadczenie w zakresie wdrażania rachunkowości finansowej w SAP S/4HANA. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla konsultantów aplikacji, którzy chcą zdobyć zaawansowaną wiedzę na temat wdrażania procesów biznesowych poprzez warsztaty oparte na studiach przypadków. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Analizowanie i przekładanie koncepcji biznesowych na procesy biznesowe w systemie SAP S/4HANA. Utrzymywanie struktury przedsiębiorstwa (FI). Wdrażanie różnych procesów biznesowych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Financial Closing in SAP S/4HANA (S4F15) to moduł, który uczy przepływu integracji i ram czasowych procedury zamknięcia finansowego, wraz z innymi odpowiednimi działaniami dostosowawczymi w systemie SAP S/4HANA. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla konsultantów aplikacji i właścicieli procesów biznesowych, którzy chcą dowiedzieć się, jak korzystać z SAP S/4HANA w zarządzaniu działaniami związanymi z zamknięciem finansowym. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Przygotowywanie sprawozdań finansowych za pomocą SAP S/4HANA. Przeprowadzanie zamknięcia księgowości finansowej na koniec miesiąca i roku. Użyj SAP Financial Closing Cockpit do monitorowania operacji zamknięcia.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
SAP Global Trade Services (GTS) to oprogramowanie, które umożliwia firmom obsługę i definiowanie procesów importu i eksportu w systemie SAP ERP. Moduł SAP GTS100 zapewnia przegląd podstawowej wiedzy na temat przetwarzania zleceń sprzedaży i zaopatrzenia zewnętrznego w systemie SAP ERP. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla konsultantów aplikacji i kierowników projektów, którzy chcą dowiedzieć się, jak używać SAP GTS do wspierania i definiowania procesów handlu importem i eksportem w SAP ERP. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie struktury i korzyści płynących z SAP Global Trade Services (GTS). Korzystanie z zarządzania zgodnością, zarządzania cłami i zarządzania ryzykiem w procesach importu i eksportu. Korzystanie z elektronicznego raportowania zgodności dla raportowania Intrastat.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
SAP S/4 HANA Sales to pakiet biznesowy, który działa w oparciu o system baz danych SAP i platformę obliczeniową w pamięci, SAP HANA. Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4 HANA (S4F12) to moduł, który zapewnia przegląd implementacji możliwości rachunkowości finansowej (FA) SAP S/4HANA w celu spełnienia powiązanych wymagań biznesowych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla konsultantów aplikacji i właścicieli procesów biznesowych, którzy chcą dowiedzieć się, jak skonfigurować procesy biznesowe dla modułu finansowego SAP S/4 HANA. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie podstawowych ustawień dostosowywania w głównych komponentach rachunkowości finansowej w SAP S/4HANA. Konfigurowanie ustawień danych podstawowych (konta G/L, konta klientów i dostawców) w FA z SAP S/4HANA. Konfigurowanie kontroli dokumentów, kontroli księgowania i ustawień rozliczania dokumentów finansowych w FA z SAP S/4HANA.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
SAP S/4 HANA Sales to pakiet biznesowy, który działa w oparciu o system bazodanowy SAP i platformę obliczeniową w pamięci, SAP HANA. Cross-Functional Topics in SAP S/4 HANA Sales (S4650) to moduł, który zapewnia szczegółowe zrozumienie wielofunkcyjnej konfiguracji w celu mapowania dowolnych wymagań biznesowych na SAP S/4 HANA. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla kierowników produkcji i konsultantów, którzy chcą korzystać z funkcji dostosowywania między aplikacjami w SAP S/4 HANA Sales. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie złożonych relacji w mapowaniu struktur organizacyjnych. Konfigurowanie funkcji specjalnych i kontroli danych wyjściowych w SAP S/4HANA Sales. Poznanie i zrozumienie konfiguracji międzyfunkcyjnej podczas mapowania wymagań biznesowych w SAP S/4HANA Sales.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
SAP ILM and Data Archiving (BIT670) to szkolenie dotyczące tworzenia programów archiwizacji i odczytu w Advanced Business Application Programming (ABAP). Zawiera przewodnik dotyczący rozszerzania aplikacji w przestrzeni nazw klienta, aby zapobiec przechowywaniu odpowiednich danych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla administratorów systemów, konsultantów ds. danych i programistów, którzy chcą korzystać z SAP Information Lifecycle Management (ILM) i komponentów archiwizacji danych do zarządzania pełnym cyklem życia danych w ustrukturyzowany i zautomatyzowany sposób. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie obiektów i programów archiwizacji. Tworzenie obiektów ILM i obiektów archiwizacji specyficznych dla klienta. Znajomość obiektów i programów do niszczenia danych. Tworzenie obiektów niszczenia danych specyficznych dla klienta.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI) to kompleksowy pakiet aplikacji do raportowania biznesowego, analiz i dostarczania informacji; To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla początkujących analityków biznesowych i analityków danych, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności w zakresie korzystania z SAP BusinessObjects BI do przekształcania surowych danych w znaczące spostrzeżenia. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Nawigacja i korzystanie z interfejsu SAP BusinessObjects BI. Tworzenie i dostosowywanie raportów biznesowych i pulpitów nawigacyjnych. Wykonywanie analiz ad-hoc przy użyciu różnych narzędzi BI. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji do dogłębnej eksploracji danych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
SAP Data Archiving (BIT660) to szkolenie dotyczące archiwizacji danych w celu zmniejszenia rozmiaru tabel bazy danych w ramach rozwiązania SAP. Zapewnia kompleksowy przewodnik, który demonstruje koncepcje i procesy archiwizacji danych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla administratorów systemów, konsultantów danych i programistów, którzy chcą zrozumieć koncepcję archiwizacji danych i wdrożyć projekt archiwizacji danych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Lepsze zrozumienie koncepcji i funkcjonalności archiwizacji SAP. Zaplanować i wdrożyć projekt archiwizacji danych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
SAP S/4 HANA to pakiet biznesowy, który działa w oparciu o system bazodanowy SAP i platformę obliczeniową in-memory SAP HANA SAP S/4 HANA PP (Production Planning). SAP S/4 HANA PP (Production Planning) to moduł, który pozwala użytkownikom planować procesy produkcyjne i zaopatrzeniowe oraz wykonywać operacje produkcyjne. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla planistów produkcji i wszystkich, którzy chcą korzystać z SAP S/4 HANA do planowania produkcji i zaopatrzenia. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie planowania produkcji łańcucha dostaw w SAP S/4 HANA. Wykorzystanie funkcji planowania produkcji w SAP S/4 HANA.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Peoplesoft to oprogramowanie e-biznesowe firmy Oracle, które zapewnia narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), zarządzania relacjami z klientami (CRM), zarządzania finansami i łańcuchem dostaw (FSCM) oraz zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM). To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla konsultantów, którzy chcą nauczyć się umiejętności zarządzania aplikacjami Peoplesoft na poziomie średniozaawansowanym. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznaj koncepcje i architekturę Peoplesoft. Konfiguracja i zarządzanie domenami serwerów. Śledzenie, rozwiązywanie problemów i dostrajanie wydajności systemu Peoplesoft.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
35 godzin
SAP IBP300 to kompleksowe szkolenie dotyczące zaawansowanej konfiguracji SAP Integrated Business Planning (IBP). SAP IBP to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania łańcuchem dostaw. Zapewnia użytkownikom połączenie klasycznego planowania i nowoczesnej analizy uczenia maszynowego dla szeregów czasowych i obiektów biznesowych. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla konsultantów aplikacji, właścicieli procesów biznesowych i kierowników projektów, którzy chcą wykorzystać zaawansowaną konfigurację SAP IBP do zarządzania łańcuchem dostaw. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie architektury i aplikacji SAP IBP. Wykorzystanie konfiguracji i złożonych operacji na obszarach planowania, kluczowych liczbach i atrybutach. Korzystanie z zaawansowanych funkcji konfiguracyjnych i funkcji SAP IBP.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
HubSpot to platforma sprzedaży i marketingu, która świadczy usługi dla skalujących się firm. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla analityków biznesowych, którzy chcą korzystać z usług HubSpot do zarządzania cyklem życia produktu. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Poznaj etapy cyklu życia produktu. Wykorzystanie HubSpot do optymalizacji i zarządzania cyklem życia produktu. Wiedzieć, kiedy stosować cykl życia produktu w firmach.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
Salesforce jest wiodącą firmą programistyczną opartą na chmurze, znaną przede wszystkim z produktu do zarządzania relacjami z klientami (CRM), który zapewnia pakiet aplikacji korporacyjnych skoncentrowanych na obsłudze klienta, automatyzacji marketingu, analityce i tworzeniu aplikacji. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla średnio zaawansowanych specjalistów ds. marketingu, którzy chcą zdobyć umiejętności i wiedzę wymagane do skutecznego wykorzystania Salesforce Marketing Cloud do kompleksowego marketingu cyfrowego i zaangażowania klientów. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie cech, funkcjonalności i architektury Salesforce Marketing Cloud. Dowiedz się, jak tworzyć, zarządzać i optymalizować kampanie e-mailowe, społecznościowe, mobilne i reklamowe za pomocą Marketing Cloud. Zarządzanie danymi w Marketing Cloud, tworzenie segmentowanych odbiorców i wykorzystywanie danych do ukierunkowanych działań marketingowych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
Cele kursu Ten Customer Relationship Management (CRM) kurs jest przeznaczony dla osób zajmujących się sprzedażą lub rozwojem biznesu w celu poprawy istniejących umiejętności obsługi klienta i opracowania nowych technik w celu zwiększenia doświadczenia klientów. Cele kursu: Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie
  Wzmocnienie istniejących umiejętności obsługi klienta i opracowanie nowych technik w celu poprawy doświadczenia klientów. Zrozumienie własnego wpływu na klientów i określenie sposobów jego poprawy Zrozumienie i zastosowanie cech charakterystycznych dla "organizacji dającej się lubić". Wykorzystanie ‘zestawu narzędzi’, który umożliwi budowanie relacji z klientami Zmierzyć znaczenie CRM dla sukcesu biznesowego Zidentyfikować, w jaki sposób skuteczny CRM poprawi wyniki biznesowe
Efekty uczenia się Po ukończeniu tego kursu będziesz
  Posiadać plan działania do wdrożenia po powrocie do pracy, umożliwiający natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy i poprawę wyników w zarządzaniu relacjami z klientami. ocenić własny wpływ na klientów i zidentyfikować sposoby jego poprawy Posiadać “zestaw narzędzi”, który ułatwi budowanie skutecznych relacji z klientami, w których klient postrzega cię jako strategicznego partnera. będzie w stanie określić, w jaki sposób skuteczny CRM poprawi wyniki biznesowe
21 godzin
Odoo to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, które tworzy pełny pakiet rozwiązań dla różnych aplikacji biznesowych, w tym CRM, e-commerce, fakturowania, księgowości, produkcji, zarządzania magazynem i projektami oraz zapasów. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z Odoo i rozpocząć rozwój w Odoo dla swoich organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Odoo Zrozumieć podstawy Odoo Tworzenie własnego modułu Odoo Zintegrować narzędzia innych firm z Odoo Zmaksymalizować wykorzystanie funkcji Odoo
Publiczność
  Programiści Specjaliści IT
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
Uwaga
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Salesforce CPQ (dawniej Steelbrick CPQ) to wysoce konfigurowalna aplikacja typu "Quote-to-Cash"&rdquo, zbudowana na platformie Salesforce i służąca do wydajnego generowania i dostarczania klientom ofert, umów i faktur. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy poznają architekturę, projekt i funkcje operacyjne, które składają się na Salesforce CPQ, przechodząc przez konfigurację, konfigurację i konserwację przykładowej instalacji Salesforce CPQ. Publiczność
  Początkujący administratorzy Konsultanci Sprzedaż OPS Menedżerowie IT Zaawansowani użytkownicy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
21 godzin
Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą przeprowadzić migrację systemu SAP do Unicode. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie różnic między programami RICEF w środowiskach Unicode i innych niż Unicode. Rozwiązywanie problemów wynikających ze środowisk Unicode i innych niż Unicode. Zbieranie wymagań i szacowanie czasu trwania konwersji SAP Unicode. Wdrożenie konwersji SAP Unicode i zmierzenie jej wpływu.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami. Podczas tego kursu będą używane środowiska Unicode w ramach ECC i S4 (np. ECC6.0 i S4 1610).
21 godzin
OpenText StreamServe to oprogramowanie do zarządzania komunikacją z klientami, służące do przetwarzania i dostarczania wysoce spersonalizowanych dokumentów w formie papierowej i elektronicznej. Oprogramowanie dobrze integruje się z oprogramowaniem ERP, takim jak SAP. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla osób, które chcą korzystać z OpenText StreamServe w swoich SAP procesach biznesowych opartych na dokumentach w celu poprawy wydajności zarządzania dokumentami i ich dystrybucji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie relacji między OpenText StreamServe i SAP Document Presentment. Zainstalować niezbędne SAP dodatki do korzystania z OpenText StreamServe. Korzystanie z OpenText StreamServe w celu usprawnienia tworzenia, modyfikacji, kontroli i dystrybucji dokumentów. Dostosowywanie dokumentów do różnych typów mediów docelowych (e-mail, SMS, WWW, drukarki, faks itp.).
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
SAP Activate to metodologia wdrażania oprogramowania dla przedsiębiorstw Agile, która pomaga użytkownikom jak najlepiej wdrożyć projekty SAP S/4HANA. Obejmuje ona szablony, objaśnienia przepływu pracy i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego w wersji C_ACTIVATE13 (w tym ACT100 i ACT200). Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie Customer Relationship Management, CRM (Customer Relationship Management) boot camp, Szkolenia Zdalne CRM, szkolenie wieczorowe CRM, szkolenie weekendowe CRM, Kurs Customer Relationship Management,Kursy CRM, Trener CRM, instruktor CRM, kurs zdalny CRM (Customer Relationship Management), edukacja zdalna CRM, nauczanie wirtualne CRM, lekcje UML, nauka przez internet CRM, e-learning CRM, kurs online CRM (Customer Relationship Management), wykładowca CRMSzkolenie Customer Relationship Management (CRM), CRM boot camp, Szkolenia Zdalne Customer Relationship Management (CRM), szkolenie wieczorowe Customer Relationship Management, szkolenie weekendowe Customer Relationship Management, Kurs Customer Relationship Management,Kursy CRM, Trener Customer Relationship Management, instruktor CRM (Customer Relationship Management), kurs zdalny CRM (Customer Relationship Management), edukacja zdalna CRM, nauczanie wirtualne Customer Relationship Management (CRM), lekcje UML, nauka przez internet CRM, e-learning CRM (Customer Relationship Management), kurs online CRM, wykładowca Customer Relationship Management (CRM)

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions