Szkolenia Grafika

Szkolenia Grafika

Praktyczne szkolenia na żywo z grafiki komputerowej demonstrują jak poprzez wykorzystanie technik komputerowych zwizualizować: obiekty, dane, obrazy i wiele innych.

Szkolenie w zakresie komputerowej grafiki jest dostępne jako "szkolenie na miejscu" lub "szkolenie na żywo" Szkolenie na żywo w siedzibie klienta może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w centrach szkoleniowych korporacji NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Grafika

Plany szkoleń z technologii Grafika

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
21 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at designers, mechanical engineers, and anyone who wishes to learn how to create 3D models that can be constructed or 3D printed. By the end of this training, participants will be able to:
 • Create printable 3D models.
 • Use geometric transformations to build complex 3D shapes.
 • Model in a non-interactive manner using minimal lines of code.
28 godzin
Czego nauczysz się na szkoleniu:
 • zasady tworzenia grafiki komputerowej
 • sposoby dostosowania kolorystki zdjęć
 • zasady retuszu i tworzenia fotomontaży
 • sposoby przygotowania logo, wykresów, tabel oraz ilustracji
 • przygotowanie wizytówek, prostych reklam, bilboardu i ulotek
 • podstawy przygotowania grafiki do druku i zastosowań Internetowych
Przykładowe tematy zajęć:
 • mój plakat
 • portret
 • przestrzeń
 • mój katalog
 • moja twarz
 • bilboard
 • moje logo
14 godzin
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy zaczynają swoją pracę z programem InkScape . Jest to praktyczny kurs, który pozwoli uczestnikom na: 
 • poznanie metod pracy z grafiką wektorową,
 • płynną pracę z programem InkScape,
 • tworzenie efektownych infografik, logo, ikon, reklam, banerów, plakatów,
Plan kursu został przygotowany w taki sposób, aby po jego zrealizowaniu uczestnicy znali i wiedzieli kiedy zastosować dane narzędzia programu. Potrafili skonfigurować program InkScape, zainstalować przydatne rozszerzenia, a także wiedzieli gdzie szukać odpowiedzi na pojawiające się pytania.
28 godzin
Czego nauczysz się na szkoleniu:
 • zasad tworzenia grafiki komputerowej i składu komputerowego
 • sposobów definiowania i pracy z kolorem
 • różnic pomiędzy grafiką wektorową i bitmapową
 • sposobów dostosowania kolorystyki zdjęć i grafik
 • zasad retuszu i tworzenia fotomontaży
 • tworzenia własnych ilustracji i grafik
 • dostosowania powierzonych materiałów graficznych do potrzeb składu i druku
 • sposobów przygotowania logo i znaków graficznych
 • tworzenia ciekawych wykresów i tabel
 • tworzenia wizytówek i papierów firmowych
 • tworzenia etykiet, dyplomów, zaproszeń
 • przygotowania ulotek reklamowych
 • sposobów formatowania tekstów
 • wykorzystania kolorów dodatkowych
 • zasad przygotowania publikacji do druku
 • druk cyfrowy, offsetowy, sitodruk
Przykładowe tematy zajęć:
 • mój plakat
 • portret
 • przestrzeń
 • mój katalog
 • moja twarz
 • bilboard
 • moje logo
7 godzin
 • Czy wiesz co to jest Format RAW?
 • Czy znasz możliwości i cechy formatu RAW?
 • Jakie korzyści daje korzystanie z formatu RAW?
 • Jak używać programu Canon Digital Photo Professional (DPP)?
 • Czy korzystasz z Formatu RAW w swoim aparacie fotograficznym?
 • Czy wiesz ile czasu można zaoszczędzić?
 • Czy Wiesz ile można zyskać używając go zamiast płatnego narzędzia?
 • Ile razy szybciej da się wykonać korekcje?
 • Jak w ciągu sekundy zmienić kolorystykę naświetlonego zdjęcia (Balans Bieli) na prawidłową
 • niezależnie jak było naświetlane zdajecie.
 • Jak zastosować prawidłową kolorystykę (Balans Bieli) do całej grupy 100, 1000 zdjęć jednocześnie?
 • Jak szybko wybrać (odznaczyć) wybrane z klientem/osobą zdjęcia do dalszej obróbki?
 • Jak zredukować 2 rodzaje szumów (Chrominancja i Luminancja) jednego lub wielu zdjęć za jednym razem?
 • Jak rozjaśniać ciemne partie zdjęcia i przyciemniać bardzo jasne?
Jeżeli odpowiedz na którekolwiek z powyższych pytań brzmi NIE, to zapraszam na szkolenie, po którym nauczysz się używać formatu RAW w aparatach Canon,używając darmowego narzędzia dodanego do zestawu z aparatami typu Canon.
14 godzin
The participant will learn during the training:
 • use a vector graphics program.
 • create simple objects
 • creating advanced curves
 • create a logo
 • tracing elements created on paper or photograph
 • receipt of leaflets
 • advertising posters
 • open and modify documents and PDF vector, EPS
14 godzin
Uczestnik pozna możliwość zaprojektowanie materiałów reklamowych w programach Adobe Photoshop i Adobe Illustrator od A do Z razem z poznaniem kanonów i zasad przy projektowaniu takich jak wybór koloru, dobieranie fontów, rozmieszczenie elementów w projekcie. Automatyzowania powtarzalnych projektów oraz tworzenia wzorców projektowych. Sprawdzenia poprawności przygotowanych materiałów.
14 godzin
Dla osób którzy chcą wystartować z nowym oprogramowaniem jak również którzy znają już inne oprogramowanie do grafiki rastrowej i chcą szybko zacząć pracę z nowym oprogramowaniem.
14 godzin
Dla osób którzy chcą wystartować z nowym oprogramowaniem jak również którzy znają już inne oprogramowanie do grafiki wektorowej i chcą szybko zacząć pracę z nowym oprogramowaniem.
21 godzin
W trakcie szkolenia 3 dniowego uczestnicy poznają trochę historii teorii i wytycznych zamienionej na przykładowe projekty: "Trasowanie" od rysunku na papierze do wektorowego obrazu który można wykorzystywać do drukowania, cięcia, grawerowania itp. "Krzywe Pierre Bézier" zasady tworzenia krzywych podstawowych jak i złożonych krzywych jak również edycji oraz naprawiania. "Typografia" stworzenie własnej czcionki od rysunku do uzyskania pliku open type font (OTF).
35 godzin
This instructor-led, live training in w Polsce (online or onsite) is aimed at artists, game developers, or complete beginners who wish to use Blender to create 3D models for interactive applications, video games, animated films, etc. By the end of this training, participants will be able to:
 • Understand the principles and core concepts of 3D modeling.
 • Explore a variety of modes and tools for modeling and editing 3D meshes.
 • Learn how to create animations and visual effects with Blender.
 • Add curves, surfaces, metaballs, and hair particles to simulate realistic 3D motions.
 • Use the tools for UV mapping/unwrapping, sculpting, and painting 3D models.
 • Export 3D models and assets to a game engine, 3D printer, or other software. 
21 godzin
FreeCAD to open-source'owy, konfigurowalny, wieloplatformowy, skryptowalny i rozszerzalny parametryczny modeler 3D do projektowania rzeczywistych obiektów. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak modelować obiekt do późniejszej budowy lub drukowania 3D. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Użyj narzędzi i przepływów pracy FreeCad, aby zastąpić komercyjne oprogramowanie do modelowania CAD lub BIM Zapis do wielu formatów, takich jak STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE itp. Użyj Pythona, aby rozszerzyć funkcjonalność FreeCAD Automatyzacja FreeCAD, tworzenie modułów i osadzanie FreeCAD w istniejącej aplikacji
Publiczność
  Projektanci Programiści Inżynierowie mechanicy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
7 godzin
ARToolKit to biblioteka śledzenia o otwartym kodzie źródłowym do tworzenia aplikacji rzeczywistości rozszerzonej (AR). Obsługuje systemy Windows, Linux, Mac, Android i iOS. W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak zbudować aplikację mobilną rzeczywistości rozszerzonej za pomocą ARToolKit. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Opracowanie aplikacji mobilnej, która nakłada wirtualne obrazy na rzeczywisty świat Wstępne przetwarzanie wideo w celu dostosowania oświetlenia i rozwiązania problemów Integracja ARToolKit z narzędziami i funkcjami innych firm, w tym OpenCV, Unity, OpenSceneGraph i narzędziami do kalibracji GPS, kompasu i kamery urządzenia mobilnego.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aplikacja mobilna opracowana w tym kursie może być docelowym systemem Android i/lub iOS. Aby poprosić o swoje preferencje, skontaktuj się z nami w celu ustalenia.
28 godzin
Blender is an open source 3D computer graphics toolkit for creating animated movies, visual effects, art, 3D printed models, interactive 3D applications, and video games. During the workshop, participants will learn how to create 3D models for video games, 3D printing, house design, etc. What skills can you expect after completing this training ?
 • Understand the principles of modeling
 • Understand and manage animations, particle effects, 3D graphics, UV map and unpacking
 • Exporting models and assets to game engines, 3D printers, or other software.

Who is the training for?
 •      Artists
 •      Game Developers
 •      Beginners in the world of 3D graphics
7 godzin
Universal Scene Description (USD) to framework typu open source opracowany przez firmę Pixar w celu wymiany danych grafiki komputerowej 3D pomiędzy różnymi aplikacjami. Został zaprojektowany tak, aby był elastyczny i rozszerzalny na inne środowiska współpracy, w których działają połączone narzędzia, takie jak NVIDIA Omniverse. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów projektantów, architektów i programistów, którzy chcą używać Pixar USD do tworzenia, budowania i udostępniania wspólnych scen 3D lub zasobów podczas jednoczesnej pracy z różnymi narzędziami graficznymi. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Skonfiguruj niezbędne środowisko programistyczne, aby rozpocząć tworzenie grafiki 3D i przepływów pracy. Zrozumienie podstawowej kompozycji USD i zastosowanie modyfikacji w celu ulepszenia zasobów 3D i scen.      Udostępnianie, łączenie i przekształcanie wielu zasobów przy użyciu obsługiwanych wtyczek USD dla aplikacji innych firm (Maya, Katana i Houdini).
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Ten kurs koncentruje się na USD, ale mogą być również używane inne aplikacje, takie jak Maya, Katana i Houdini. Prosimy o potwierdzenie, jeśli masz konkretne wymagania. Aby poprosić o niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
21 godzin
WebGL (Web Graphics Library) to JavaScript API do renderowania grafiki 3D w przeglądarce internetowej bez użycia wtyczek. W tym instruktażowym szkoleniu na żywo uczestnicy dowiedzą się, jak generować realistyczne obrazy komputerowe za pomocą grafiki 3D, tworząc animowaną aplikację 3D działającą w przeglądarce. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie i wykorzystanie różnych funkcji WebGL, w tym siatek, przekształceń, kamer, materiałów, oświetlenia i animacji. Animowanie obiektów za pomocą WebGL Tworzenie obiektów 3D przy użyciu WebGL
Publiczność
  Deweloperzy
Format kursu
  Część wykładu, część dyskusji, ćwiczenia i ciężka praktyka praktyczna
14 godzin
Autodesk Maya lub Maya to aplikacja do tworzenia grafiki komputerowej 3D. Maya pozwala użytkownikom tworzyć realistyczne animacje od podstaw. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla projektantów stron internetowych, którzy chcą używać Maya do tworzenia animacji 3D. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Twórz realistyczne modele i tekstury w Maya. Animuj i renderuj projekty w celu uzyskania wysokiej jakości odtwarzania. Symuluj naturalne efekty, takie jak woda i dym.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
This course covers how to program GPUs for parallel computing. Some of the applications include deep learning, analytics, and engineering applications.
21 godzin
This instructor-led, live training course in w Polsce covers how to program GPUs for parallel computing, how to use various platforms, how to work with the CUDA platform and its features, and how to perform various optimization techniques using CUDA. Some of the applications include deep learning, analytics, image processing and engineering applications.
14 godzin
Analityka wideo odnosi się do technologii i technik wykorzystywanych do przetwarzania strumienia wideo. Typowym zastosowaniem jest przechwytywanie i identyfikacja zdarzeń wideo na żywo poprzez wykrywanie ruchu, rozpoznawanie twarzy, liczenie tłumów i pojazdów itp. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą tworzyć modele wykrywania i śledzenia obiektów z akceleracją sprzętową do analizy strumieniowych danych wideo. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zainstaluj i skonfiguruj niezbędne środowisko programistyczne, oprogramowanie i biblioteki, aby rozpocząć tworzenie oprogramowania. Tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli głębokiego uczenia w celu analizowania kanałów wideo na żywo. Identyfikować, śledzić, segmentować i przewidywać różne obiekty w klatkach wideo. Optymalizacja modeli wykrywania i śledzenia obiektów. Wdrożenie inteligentnej aplikacji do analizy wideo (IVA).
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
CUDA (Compute Unified Device Architecture) to platforma obliczeń równoległych i API stworzone przez firmę Nvidia. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (w trybie online lub na miejscu) skierowane jest do programistów, którzy chcą używać CUDA do tworzenia aplikacji Python działających równolegle na układach GPU NVIDIA. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Użyj kompilatora Numba do akceleracji Python aplikacji działających na układach GPU NVIDIA. Twórz, kompiluj i uruchamiaj niestandardowe jądra CUDA. Zarządzanie pamięcią GPU. Przekształcanie aplikacji opartej na CPU w aplikację akcelerowaną przez GPU.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.

Last Updated:

Szkolenie Grafika, Grafika boot camp, Szkolenia Zdalne Grafika, szkolenie wieczorowe Grafika, szkolenie weekendowe Grafika, Kurs Grafika,Kursy Grafika, Trener Grafika, instruktor Grafika, kurs zdalny Grafika, edukacja zdalna Grafika, nauczanie wirtualne Grafika, lekcje UML, nauka przez internet Grafika, e-learning Grafika, kurs online Grafika, wykładowca Grafika

Kursy w promocyjnej cenie

No course discounts for now.

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions