Szkolenia Automotive

Szkolenia Automotive

Praktyczne szkolenia na żywo z tematyki Automotive. Kursy pozwolą nabyć wiedzę oraz umiejętności z dziedziny motoryzacji. Szkolenie prowadzimy w formie praktycznych warsztatów na poziomie podstawowym i zaawansowanych z technologii Automotive .

Przemysł motoryzacyjny to szeroka gama firm i organizacji zajmujących się projektowaniem, rozwojem, produkcją, sprzedażą i sprzedażą pojazdów mechanicznych. Proponowane szkolenia Automotive bazują na normach wprowadzanych m.in. przez duże koncerny samochodowe oraz najnowsze technologie. Uczestnicy kursów zdobędę wiedzę jak w prawidłowy sposób interpretować wymagania, normy oraz poprawiać umiejętności w branży Automotive.

Szkolenia z Automotive jest dostępne jako "szkolenie stacjonarne" lub "szkolenie online na żywo".
Szkolenie stacjonarne może odbywać się lokalnie w siedzibie klienta w Polsce lub w ośrodkach szkoleniowych NobleProg w Polsce. Zdalne szkolenie online odbywa się za pomocą interaktywnego, zdalnego pulpitu DaDesktop .

NobleProg -- Twój lokalny dostawca szkoleń.

Opinie uczestników

★★★★★
★★★★★

Podkategorie Automotive

Plany szkoleń z technologii Automotive

Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
Nazwa kursu
Czas trwania
Opis
35 godzin
AUTOSAR RTE (AUTomotive Open System Architecture Run-Time Environment) to warstwa oprogramowania, która działa jako interfejs między różnymi komponentami oprogramowania elektronicznych jednostek sterujących pojazdu a sprzętem bazowym. Zapewnia znormalizowany mechanizm komunikacji, umożliwiając wydajną i płynną interakcję między tymi komponentami; To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla zaawansowanych programistów, którzy chcą zdobyć głębszą wiedzę i zrozumienie systemów AUTOSAR RTE oraz opanować umiejętności wymagane do opracowania i wdrożenia złożonych systemów AUTOSAR RTE w swojej organizacji. Szkolenie obejmuje zaawansowane tematy, takie jak wzorce projektowe RTE, techniki konfiguracji, generowania, testowania i debugowania oraz różne komponenty AUTOSAR RTE. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Analizować wymagania RTE i projektować wydajne rozwiązania RTE dla złożonych aplikacji motoryzacyjnych. Rozwijać i integrować komponenty AUTOSAR RTE, takie jak komponenty oprogramowania, interfejsy komunikacyjne i interfejsy usług. Optymalizowanie wydajności RTE poprzez konfigurowanie parametrów RTE, wdrażanie niestandardowych rozszerzeń RTE i stosowanie najlepszych praktyk. Rozwiązywanie typowych problemów RTE i wdrażanie skutecznych technik debugowania. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji RTE, takich jak obsługa wielu rdzeni, mechanizmy bezpieczeństwa i systemy rozproszone.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
AUTOSAR (Automotive Open System Architecture) to architektura oprogramowania samochodowego, która wykorzystuje model projektowania oprogramowania oparty na komponentach do projektowania systemów samochodowych i komponentów samochodowych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów motoryzacyjnych, którzy chcą używać AUTOSAR do projektowania sterowników silników samochodowych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie architektury i metodologii AUTOSAR. Dowiedz się, jak projektować sterowniki silników przy użyciu AUTOSAR.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Automotive Grade Linux (AGL) to wspólny projekt o otwartym kodzie źródłowym, którego celem jest stworzenie ram i systemu operacyjnego dla usług i aplikacji motoryzacyjnych. AGL przyjmuje wspólną platformę i bazę kodu, aby zachęcić do innowacji i szybkiego rozwoju nowych produktów w branży motoryzacyjnej. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla programistów, którzy chcą zainstalować, skonfigurować i wdrożyć platformę AGL w celu opracowania projektów i aplikacji motoryzacyjnych. Pod koniec tego szkolenia uczestnicy będą mogli tworzyć, rozwijać i dostosowywać usługi i aplikacje motoryzacyjne za pomocą otwartej platformy AGL i platformy programistycznej. Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Kurs obejmuje sztuczną inteligencję (z naciskiem na Machine Learning i głębokie uczenie) w przemyśle motoryzacyjnym. Pomaga określić, która technologia może być (potencjalnie) wykorzystywana w wielu sytuacjach w samochodzie: od prostej automatyzacji, rozpoznawania obrazu po autonomiczne podejmowanie decyzji.
7 godzin
Podczas warsztatu nabędziesz kompetencji niezbędnych do zrozumienia modelu oceny procesu Automotive SPICE®, jego struktury i klasyfikacji. Poznasz podstawowe struktury wytycznych interpretacyjnych dla ocen zgodnie ze standardami. Dowiedz się jak wygląda proces oceny z punktu widzenia kierowników projektów i interesariuszy.
 
21 godzin
Automotive odnosi się do zabezpieczenia samochodowych systemów elektronicznych, sieci komunikacyjnych, algorytmów sterowania, oprogramowania, użytkowników i danych bazowych przed złośliwymi atakami, uszkodzeniami, nieautoryzowanym dostępem lub manipulacją. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla inżynierów, którzy chcą zabezpieczyć podłączone pojazdy przed cyberatakami. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Wdrażanie cyberbezpieczeństwa w systemach motoryzacyjnych. Wybrać najbardziej odpowiednie technologie, narzędzia i podejścia.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie zasady projektowania z przykładami kodu w połączeniu z najnowszą technologią przemysłową; bardzo przydatny dla programistów oprogramowania motoryzacyjnego.
14 godzin
Jest to specjalistyczny kurs rozwoju HMI przeznaczony dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, którzy są zaangażowani w rozwój zaawansowanych samochodowych systemów informacyjno-rozrywkowych
21 godzin
IATF 16949, czyli International Automotive Task Force 16949, to jeden z najczęściej stosowanych w branży motoryzacyjnej standardów QMS (Quality Management System). To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, którzy chcą stworzyć i zarządzać SZJ zgodnie z normami IATF 16949. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie wymagań IATF 16949. Stworzenie systemu jakości Management, który pomoże zapewnić satysfakcję klienta z produktu końcowego lub usługi. Osiągnięcie najlepszych praktyk w zakresie projektowania, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów motoryzacyjnych.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Kurs ten ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy, którą można zastosować do rozwiązywania rzeczywistych problemów, a nie jako kurs przygotowawczy do certyfikacji. Aby zamówić spersonalizowane szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
28 godzin
Norma ISO 26262 określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego w sektorze motoryzacyjnym. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, którzy chcą wdrożyć normę ISO 26262 w swojej organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie bezpieczeństwa funkcjonalnego w odniesieniu do rozwoju sprzętu i oprogramowania w branży motoryzacyjnej. Zrozumienie obowiązków prawnych i wymogów zgodności z normą ISO 26262. Wdrożenie procesów bezpieczeństwa określonych w normie ISO 26262.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
7 godzin
ISO 26262 to międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów elektrycznych/elektronicznych w sektorze motoryzacyjnym. Część 6 koncentruje się na programowych aspektach projektowania i wdrażania systemów. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest przeznaczone dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej, którzy chcą wdrożyć normę ISO 26262 w swojej organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Ustanowienie kompletnych i spójnych wymagań bezpieczeństwa oprogramowania. Analizowanie architektur oprogramowania pod kątem bezpieczeństwa, w tym analiza niezależności (FFI). Tworzenie procesów wykorzystujących narzędzia dokumentacji w celu poprawy jakości oprogramowania. Planować i realizować strategię testów integracyjnych dla oprogramowania i systemów. Wdrażać i testować jednostki oprogramowania dla aplikacji bezpieczeństwa.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
VDA (Verband der Automobilindustrie) 6.3 to oparty na procesach standard audytu służący do oceny rozwoju produktu i procesów produkcyjnych. To prowadzone przez instruktora szkolenie na żywo (online lub na miejscu) jest skierowane do specjalistów ds. jakości i produkcji, którzy chcą wdrożyć standardy VDA 6.3 w swojej organizacji. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Zrozumienie wymagań i procesów niemieckiej metodologii audytu w branży motoryzacyjnej. Dowiedz się, jak planować, przeprowadzać i raportować audyty wewnętrzne i oceny w oparciu o wymagania VDA 6.3. Spełnienie wymagań dotyczących standardów audytu w niemieckim przemyśle motoryzacyjnym. Stosować kwestionariusz VDA 6.3 i punktację audytu. Poznanie kluczowych procesów skutecznego, wydajnego i zgodnego z VDA 6.3 rozwoju produktu.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Autosar (AUTomotive Open System ARchitecture) to ogólnoświatowe partnerstwo rozwojowe producentów pojazdów, dostawców, usługodawców i firm z branży elektroniki samochodowej, półprzewodników i oprogramowania. Szkolenie na żywo prowadzone przez instruktora (na miejscu lub zdalnie) jest przeznaczone głównie dla inżynierów, którzy chcą używać Autosar do projektowania komponentów samochodowych. Po zakończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie
  Instalacja i konfiguracja Autosar. Skonfiguruj przepływ pracy. Płynna nawigacja w środowisku Autosar. Wydajna praca.
Format kursu
  Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
Opcje dostosowywania kursu
  Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami. Aby dowiedzieć się więcej o Autosar, odwiedź stronę: https://www.autosar.org/about/
Nie zapewniamy licencji na oprogramowanie dla tego szkolenia;
7 godzin
AUTOSAR (AUTomotiveOpen System ARchitecture) to architektura oprogramowania motoryzacyjnego do tworzenia aplikacji samochodowych. Zapewnia funkcje systemowe, interfejsy, sterowniki i wytyczne, które umożliwiają oddzielenie oprogramowania od sprzętu i prowadzą do opłacalności i możliwości ponownego wykorzystania. Architektura AUTOSAR zapewnia system diagnostyczny, którego jednym z modułów jest DEM (Diagnostic Event Manager). W tym prowadzonym przez instruktora szkoleniu na żywo (online lub na miejscu) uczestnicy nauczą się konfigurować DEM, przechodząc przez proces tworzenia i dostosowywania przykładowej aplikacji AUTOSTAR (AUTomotiveOpen System ARchitecture). Format kursu Interaktywny wykład i dyskusja. Dużo ćwiczeń i praktyki. Praktyczne wdrożenie w środowisku live-lab.
  Opcje dostosowywania kursu
Aby zamówić niestandardowe szkolenie dla tego kursu, skontaktuj się z nami.
14 godzin
Dwudniowy kurs obejmujący wszystkie zasady związane z AUTomotiveOpen System Architecture RunTime Environment, najbardziej znanym standardem przemysłowym dla rozwoju oprogramowania motoryzacyjnego; kurs zawiera zarówno tematy podstawowe, jak i zaawansowane, co jest bardzo przydatne dla profesjonalistów z branży motoryzacyjnej.

Last Updated:

Szkolenie Automotive, Automotive boot camp, Szkolenia Zdalne Automotive, szkolenie wieczorowe Automotive, szkolenie weekendowe Automotive, Kurs Automotive,Kursy Automotive, Trener Automotive, instruktor Automotive, kurs zdalny Automotive, edukacja zdalna Automotive, nauczanie wirtualne Automotive, lekcje UML, nauka przez internet Automotive, e-learning Automotive, kurs online Automotive, wykładowca Automotive

Kursy w promocyjnej cenie

Newsletter z promocjami

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj informacje o aktualnych zniżkach na kursy otwarte.
Szanujemy Twoją prywatność, dlatego Twój e-mail będzie wykorzystywany jedynie w celu wysyłki naszego newslettera, nie będzie udostępniony ani sprzedany osobom trzecim.
W dowolnej chwili możesz zmienić swoje preferencje co do otrzymywanego newslettera bądź całkowicie się z niego wypisać.

Zaufali nam

This site in other countries/regions